Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - lege 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Lege 2020

Selectati luna pentru care doriti sa afisam lege din 2020‹‹ Pagina 2 din 31

Monitorul Oficial 1203 din 09 Decembrie 2020 (M. Of. 1203/2020)

 LEGE nr. 288 din 9 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1203 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 8 alineatul (1), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau ...

 LEGE nr. 287 din 9 decembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1203 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicdispoziţiile alineatului (1) al articolului ii din legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 598 din 25 iulie 2017, se aplică pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor,carmen-ileana mihĂlcescup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciuc bucureşti, 9 decembrie 2020.nr. 287.-----

Monitorul Oficial 1201 din 09 Decembrie 2020 (M. Of. 1201/2020)

 LEGE nr. 286 din 8 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 32, alineatele (1) şi (2) se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:"art. 32(1) din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de:a) 15% la bugetul local al judeţului;b) 65% la ...

 LEGE nr. 284 din 8 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 135/2010 privind codul de procedură penală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 244 se introduce un nou articol, articolul 244^1, cu următorul cuprins:"informarea privind condiţiile speciale de executare a reţinerii şi arestării preventive dispuse faţă de minorart. 244^1(1) dacă persoana reţinută sau arestată este minor, odată cu informarea prevăzută la art. 209 alin. (17) şi art. 228 alin. (2), acesteia i se comunică şi dreptul la condiţii speciale de executare, ...

 LEGE nr. 282 din 8 decembrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 720 din 10 august 2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări: 1. la articolul 1, alineatele (1)-(5), (9), partea introductivă a alineatului (11) şi alineatul (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 1(1) prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din legea nr. ...

 LEGE nr. 281 din 8 decembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 100 din 25 iunie 2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. iii alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 557 din 26 iunie 2020.art. iiprin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 1199 din 09 Decembrie 2020 (M. Of. 1199/2020)

 LEGE nr. 285 din 8 decembrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 41 din 12 iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 483 din 13 iunie 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,carmen-ileana mihĂlcescup. preŞedintele senatului,robert-marius cazanciuc bucureşti, 8 decembrie 2020.nr. 285.-----

 LEGE nr. 283 din 8 decembrie 2020 privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 18^1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"art. 18^1(1) folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul uniunii europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani ...

 LEGE nr. 280 din 8 decembrie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1199 din 9 decembrie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75 din 14 mai 2020 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 434 din 22 mai 2020, cu următoarea completare:- la articolul i, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins: "1^1. după articolul 34^1 se introduce un nou articol, articolul 34^2, cu următorul cuprins:art. 34^2(1) prevederile ...

Monitorul Oficial 1184 din 07 Decembrie 2020 (M. Of. 1184/2020)

 LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind publicitatea mobiliară EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1184 din 7 decembrie 2020

*) republicată în temeiul art. v din legea nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea legii nr. 297/2018 privind registrul naţional de publicitate mobiliară şi pentru abrogarea ordonanţei guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 822 din 8 septembrie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.legea nr. 297/2018 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1040 din 7 decembrie 2018.art. 1(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) regulament - regulamentul pentru organizarea şi ...

‹‹ Pagina 2 din 31
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016