Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
instructiuni nr 7 din 31 octombrie 1995

‹‹ Pagina 1 din 4

Monitorul Oficial 433 din 29 Iunie 2012 (M. Of. 433/2012)

INSTRUCTIUNI din 25 iunie 2012 privind conditiile in care se confera Semnul onorific In Serviciul Patriei ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din structurile Ministerului Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 29 iunie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) semnul onorific În serviciul patriei se conferã ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile ministerului apãrãrii naţionale, în condiţiile prevãzute de lege, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale.(2) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin activitate în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale se înţelege activitatea desfãşuratã în calitate de cadru militar, respectiv de la data acordãrii gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate, în condiţiile legii.art. 2semnul onorific În serviciul patriei se conferã pe viaţã, cu ocazia zilei naţionale a româniei, în numãr ...

Monitorul Oficial 189 din 18 Martie 2011 (M. Of. 189/2011)

INSTRUCTIUNI din 2 martie 2011 privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2011

În temeiul art. 27 alin. (1) şi (3) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni.i. introducere. obiect de reglementare1. accesul la dosarul consiliului concurenţei constituie una dintre garanţiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalitãţii de tratament şi a dreptului la apãrare. dreptul de acces la dosar este prevãzut de alin. (2)-(4) ale art. 44 din legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, potrivit cãrora, dupã transmiterea raportului de investigaţie şi înainte de data audierilor, pãrţile în cauzã pot consulta dosarul şi obţine copii ...

Monitorul Oficial 213 din 06 Aprilie 2010 (M. Of. 213/2010)

INSTRUCTIUNI nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea si desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 6 aprilie 2010

InstrucŢiuni nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emitent: ministerul administraŢiei Şi internelor publicat În: monitorul oficial nr. 213 din 6 aprilie 2010 având în vedere art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea româniei la convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale strãine, adoptatã la haga la 5 octombrie 1961, aprobatã prin legea nr. 52/2000 , cu modificãrile ulterioare, în ...

Monitorul Oficial 173 din 17 Martie 2010 (M. Of. 173/2010)

INSTRUCTIUNI nr. 1 din 2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 17 martie 2010

 articol unicinstrucţiunea nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de cãtre entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de comisia naţionalã a valorilor mobiliare, aprobatã prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 30/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 2. - entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de c.n.v.m., indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementãrile contabile aplicabile, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã ...

Monitorul Oficial 735 din 29 Octombrie 2009 (M. Of. 735/2009)

INSTRUCTIUNI din 15 octombrie 2009 privind asistenta medicala si farmaceutica in Ministerul Apararii Nationale pe timp de pace EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 29 octombrie 2009

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) activitatea de asistenţã medicalã acordatã personalului ministerului apãrãrii naţionale se realizeazã prin unitãţi sanitare proprii, prin cabinete medicale de unitate sau similare, cu sau fãrã staţionar, precum şi prin alte instituţii sanitare autorizate. (2) În scopul îndeplinirii acestei activitãţi, direcţia medicalã, ca structurã de specialitate ce coordoneazã asigurarea asistenţei medicale în ministerul apãrãrii naţionale, colaboreazã permanent cu ministerul sãnãtãţii şi formaţiunile de profil din reţeaua acestuia, cu casa naţionalã de asigurãri de sãnãtate, denumitã în continuare cnas, cu casa asigurãrilor de ...

Monitorul Oficial 80 bis din 01 Februarie 2008 (M. Of. 80 bis/2008)

Monitorul Oficial 37 bis din 17 Ianuarie 2008 (M. Of. 37 bis/2008)