Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 25 iunie 2012  privind conditiile in care se confera Semnul onorific In Serviciul Patriei ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din structurile Ministerului Apararii Nationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 25 iunie 2012 privind conditiile in care se confera Semnul onorific In Serviciul Patriei ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din structurile Ministerului Apararii Nationale

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 29 iunie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferã ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale, în condiţiile prevãzute de lege, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
    (2) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin activitate în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale se înţelege activitatea desfãşuratã în calitate de cadru militar, respectiv de la data acordãrii gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate, în condiţiile legii.
    ART. 2
    Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferã pe viaţã, cu ocazia Zilei Naţionale a României, în numãr nelimitat pentru fiecare corp de cadre militare.
    ART. 3
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferã prin ordin al ministrului apãrãrii naţionale, pe baza propunerilor comandanţilor/şefilor structurilor Ministerului Apãrãrii Naţionale, înaintate ierarhic şi prezentate centralizat, spre aprobare, de cãtre Direcţia management resurse umane, respectiv de cãtre Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii, pentru cadrele militare din aceastã structurã şi structurile subordonate.
    (2) Activitãţile specifice conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, care se desfãşoarã la nivelul structurilor Ministerului Apãrãrii Naţionale, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 4
    Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul, validat prin semnãtura sau parafa ministrului apãrãrii naţionale.
    ART. 5
    (1) Fondurile financiare necesare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei se asigurã anual, prin bugetele programelor majore ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, pentru cadrele militare din structurile finanţate prin fiecare program major.
    (2) Pentru fundamentarea necesarului de resurse financiare corespunzãtoare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, directorii programelor majore estimeazã anual, în luna ianuarie, costurile aferente conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul urmãtor.%0D
    (3) Pentru estimarea costurilor, potrivit prevederilor alin. (2), structurile finanţate comunicã directorilor programelor majore numãrul de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care urmeazã a fi propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul urmãtor.
    ART. 6
    (1) Costurile estimate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) se iau în calcul la elaborarea proiectelor programelor majore şi proiectelor bugetelor, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative specifice în vigoare privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea în Ministerul Apãrãrii Naţionale.
    (2) Fondurile financiare alocate pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se evidenţiazã în bugetele gestionate de cãtre Comandamentul logistic întrunit şi Centrul Tehnic Editorial al Armatei, cu destinaţia confecţionãrii însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, respectiv editãrii/tipãririi atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei.

    CAP. II
    Condiţii pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

    ART. 7
    (1) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale trebuie sã îndeplineascã, în mod cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) sã aibã o vechime de 15 ani în calitate de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;
    b) sã aibã rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregãtirea profesionalã, evidenţiate prin calificative de cel puţin "bun" în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergãtori anului în care urmeazã sã li se confere semnul onorific.
    (2) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale trebuie sã îndeplineascã, în mod cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) sã aibã o vechime de 20 de ani în calitate de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;
    b) sã aibã rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregãtirea profesionalã, evidenţiate prin calificative de cel puţin "bun" în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergãtori anului în care urmeazã sã li se confere semnul onorific.
    (3) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale trebuie sã îndeplineascã, în mod cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) sã aibã o vechime de 25 de ani în calitate de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;
    b) sã aibã rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregãtirea profesionalã, evidenţiate prin calificative de cel puţin "bun" în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergãtori anului în care urmeazã sã li se confere semnul onorific.
    ART. 8
    (1) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, durata activitãţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale se calculeazã calendaristic, în ani împliniţi pânã la data de 31 august a anului în care ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate sunt propuşi în acest sens.
    (2) La stabilirea duratei activitãţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale se iau în calcul inclusiv perioadele în care ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii transferaţi în structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale şi-au desfãşurat activitatea, anterior transferului, în alte instituţii din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, având calitatea de cadre militare în activitate sau de funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
    ART. 9
    (1) Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul:
    a) timpul în care cadrele militare au fost condamnate cu suspendarea condiţionatã a executãrii pedepsei ori cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecãrii cauzei, instanţa competentã a pronunţat achitarea;
    b) timpul în care cadrele militare au fost suspendate din funcţii potrivit legii, cu excepţia cazului scoaterii de sub urmãrire penalã şi al încetãrii urmãririi penale ori a procesului penal;
    c) anii calendaristici din ultimii 4 ani premergãtori anului în care urmeazã sã se confere semnul onorific, în care cadrele militare au obţinut prin aprecierile de serviciu anuale calificative inferioare celui de "bun".
    (2) Cadrele militare se propun pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei dupã parcurgerea unor perioade de activitate egale cu perioadele prevãzute la alin. (1), în care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege.
    ART. 10
    Anii care, potrivit legii, nu au fost luaţi în calcul, în condiţiile art. 9 alin. (1) lit. c), se valorificã la stabilirea vechimii în domeniile apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, astfel:
    a) anii în care cadrele militare au fost apreciate cu calificativ anual inferior celui de "bun", din ultimii 4 ani premergãtori anului în care urma sã li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate, pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 şi, respectiv, 25 de ani de activitate în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    b) anii în care cadrele militare au fost apreciate cu calificativ anual inferior celui de "bun", din ultimii 4 ani premergãtori celui în care urma sã li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate, pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
    ART. 11
    (1) Ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi care au fost sancţionaţi pentru sãvârşirea de abateri grave, definite conform Regulamentului disciplinei militare, de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, în perioada de la ultima apreciere de serviciu şi pânã la data emiterii ordinului de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, nu li se conferã semnul onorific în anul respectiv, numai în situaţia în care abaterea gravã sãvârşitã ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului "bun" în aprecierea de serviciu pentru anul în curs.
    (2) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în situaţia prevãzutã la alin. (1), sancţionaţi în perioada de la ultima apreciere de serviciu pânã la data de 31 august a anului în curs, nu mai sunt propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, iar dacã sancţiunile s-au aplicat în perioada 31 august - 1 decembrie, comandanţii/şefii celor în cauzã solicitã în regim de urgenţã, pe cale ierarhicã, radierea acestora din tabelele cu propuneri, respectiv modificarea în parte a anexei la ordinul privind conferirea semnului onorific.
    (3) Solicitarea prevãzutã la alin. (2) se motiveazã prin menţionarea sancţiunii aplicate şi a datei aplicãrii, cu descrierea sinteticã a împrejurãrilor în care s-a produs abaterea.
    ART. 12
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei nu se conferã în anul respectiv ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi care au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionatã a executãrii pedepsei, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, în perioada cuprinsã între data expirãrii termenului de înaintare a propunerilor nominale de cãtre structurile în care sunt încadraţi şi data de 31 august a anului în curs.
    (2) Comandanţii/Şefii ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor aflaţi în situaţia prevãzutã la alin. (1) solicitã, în regim de urgenţã, pe cale ierarhicã, radierea lor din tabelele cu propuneri privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    (3) Solicitarea prevãzutã la alin. (2) se motiveazã prin menţiuni cu privire la hotãrârea judecãtoreascã definitivã prevãzutã la alin. (1).
    ART. 13
    Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferã inclusiv ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care au îndeplinit condiţiile în acest sens şi au fost trecuţi în rezervã sau direct în retragere, din motive neimputabile lor, în perioada cuprinsã între data de 31 august a anului în curs şi data emiterii ordinului de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    ART. 14
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se poate conferi retroactiv numai în urmãtoarele situaţii:
    a) pronunţarea achitãrii de cãtre instanţa competentã, în urma rejudecãrii cauzei, în cazul ofiţerilor aflaţi în situaţia prevãzutã la art. 8 lit. a) din Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevãzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificãrile ulterioare;
    b) pronunţarea achitãrii de cãtre instanţa competentã, în urma rejudecãrii cauzei, în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor aflaţi în situaţia prevãzutã la art. 8 lit. a) din Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, prevãzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificãrile ulterioare;
    c) repunerea în drepturile avute la data suspendãrii din funcţii, potrivit prevederilor art. 89 alin. 7 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a cadrelor militare suspendate din funcţii prin aplicarea dispoziţiilor art. 89 alin. 2 din aceeaşi lege;
    d) acordarea calificativelor de cel puţin "bun" cadrelor militare prevãzute la art. 11 în anul în care urmau sã fie propuse pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    e) omiterea propunerii cadrelor militare pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, caz în care semnul onorific se conferã de la data constatãrii sau sesizãrii acestei situaţii.
    (2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), propunerile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se formuleazã şi se înainteazã, ierarhic, Direcţiei management resurse umane, respectiv Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, dupã caz, în termen de cel mult 30 de zile lucrãtoare de la data la care intervin situaţiile respective.

    CAP. III
    Elaborarea, redactarea şi evidenţa ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a documentelor însoţitoare

    ART. 15
    (1) Proiectele de ordine privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se elaboreazã separat pentru ofiţeri, respectiv maiştri militari şi subofiţeri, potrivit legii, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.
    (2) Ordinele privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se emit prin semnãtura ministrului apãrãrii naţionale şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 16
    (1) Numerotarea, evidenţa şi pãstrarea ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se realizeazã în condiţii similare actelor normative specifice aprobate prin ordine ale ministrului apãrãrii naţionale, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Anexele ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei conţin codul persoanei şi denumirile structurilor în care sunt încadrate cadrele militare propuse în acest sens, au caracter clasificat şi se semneazã de cãtre şeful Direcţiei management resurse umane, respectiv de cãtre directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii.
    ART. 17
    Atestatul, document însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei, se editeazã având conţinutul şi forma prevãzute în anexa nr. 4 şi se contrasemneazã de cãtre şeful Direcţiei management resurse umane, respectiv de cãtre directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii.
    ART. 18
    (1) Pentru constituirea evidenţei statistice, precum şi pentru asigurarea posibilitãţii reconstituirii datelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la nivelul Direcţiei management resurse umane şi al Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii se constituie câte un registru pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
    (2) Registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei se constituie pentru fiecare corp de cadre militare, au caracter nesecret şi se pãstreazã permanent.
    ART. 19
    Pe baza datelor înscrise în registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, Direcţia management resurse umane şi Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii pot emite documente care atestã calitatea de titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 20
    (1) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anii 2012 şi 2013, estimarea numãrului ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care urmeazã a fi propuşi în acest sens se realizeazã prin grija Direcţiei management resurse umane, pe baza evidenţei informatizate, şi se comunicã directorilor programelor majore ale Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Centrului Tehnic Editorial al Armatei, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni.
    (2) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anii 2012 şi 2013, directorii programelor majore ale Ministerului Apãrãrii Naţionale întreprind demersurile legale, cu sprijinul Direcţiei financiar-contabile şi al structurilor care furnizeazã estimãrile costurilor unitare pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, respectiv pentru editarea şi tipãrirea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni.
    (3) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul 2012, termenele pentru desfãşurarea activitãţilor specifice, altele decât cele prevãzute la alin. (1) şi (2), se stabilesc prin dispoziţii ale şefului Direcţiei management resurse umane şi directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, care se emit în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni.
    ART. 21
    (1) Comandanţii/Şefii structurilor de la toate eşaloanele şi şefii structurilor de gestiune a resurselor umane rãspund de aducerea la cunoştinţa întregului personal a prevederilor prezentelor instrucţiuni şi de aplicarea lor întocmai.
    (2) Nominalizarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care nu îndeplinesc condiţiile legale în tabelele cu propuneri privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, precum şi omiterea nominalizãrii sau radierea eronatã a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor care îndeplinesc condiţiile legale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în/din tabelele cu propuneri nominale constituie superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi se sancţioneazã disciplinar în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
    (3) Acordarea unor drepturi financiare necuvenite sau neacordarea unor drepturi financiare cuvenite legal, ca urmare a acţiunilor sau inacţiunilor prevãzute la alin. (2), atrage rãspunderea materialã şi sancţionarea, dupã caz, a celor ce se fac vinovaţi, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
    ART. 22
    Solicitãrile cadrelor militare în activitate şi în rezervã/retragere în legãturã cu conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se soluţioneazã, pe cale legalã, în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare privind evidenţa şi soluţionarea petiţiilor.
    ART. 23
    (1) Pentru unitãţile şi formaţiunile militare la nivelul cãrora nu funcţioneazã structurã de gestiune a resurselor umane, activitãţile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, prevãzute de prezentele instrucţiuni, se realizeazã de cãtre structurile de gestiune a resurselor umane de la eşaloanele superioare sau de la nivelul structurilor care au stabilite competenţe de coordonare şi control, precum şi, dupã caz, de cãtre structurile de resurse umane ale altor unitãţi militare, care desfãşoarã aceastã activitate în baza aprobãrii ministrului apãrãrii naţionale.
    (2) În situaţia în care, în perioada cuprinsã între data expirãrii termenului de înaintare a propunerilor nominale de cãtre structurile în care sunt încadrate şi data conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, cadrele militare cãrora le-a fost conferit sunt numite în funcţii la alte unitãţi militare sau sunt trecute în rezervã/retragere, semnele onorifice şi atestatele aferente se remit, în cel mai scurt timp, de cãtre unitãţile militare de la care au fost eliberate din funcţii sau trecute în rezervã/retragere unitãţilor militare în care au fost numite în funcţii sau centrelor militare pe raza cãrora rezerviştii şi-au stabilit domiciliul, urmând a fi înmânate de cãtre comandanţii/ şefii acestora.
    ART. 24
    Gestionarea activitãţilor privind conferirea/ retragerea Semnului onorific În Serviciul Patriei cadrelor militare din Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii şi structurile subordonate se realizeazã de cãtre aceastã direcţie generalã, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni şi cu dispoziţiile interne emise de cãtre directorul general.
    ART. 25
    (1) Pentru clarificarea tuturor aspectelor referitoare la formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la solicitarea Direcţiei management resurse umane sau a Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii pentru structurile subordonate/aflate în coordonare, transmisã pe cale ierarhicã sau direct, în scris ori prin alte mijloace de comunicaţii, comandanţii/şefii unitãţilor militare, indiferent de eşalon, furnizeazã toate informaţiile necesare în termenul solicitat.
    (2) Conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în condiţiile prevãzute la art. 13 şi art. 14 alin. (1), ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor trecuţi în rezervã sau direct în retragere se comunicã de cãtre structurile prevãzute la alin. (1) Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    ART. 26
    În scopul aplicãrii prevederilor prezentelor instrucţiuni în condiţii optime, comandanţii/şefii structurilor din Ministerul Apãrãrii Naţionale pot dispune, potrivit necesitãţilor proprii fiecãrei structuri, elaborarea şi utilizarea de proceduri operaţionale, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative în vigoare de reglementare a domeniului controlului intern/managerial.
    ART. 27
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.


    ANEXA 1
    -------
la instrucţiuni
---------------

                              ACTIVITĂŢI SPECIFICE
               conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei

    ART. 1
    În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, la nivelul structurilor Ministerului Apãrãrii Naţionale se desfãşoarã activitãţi specifice pentru:
    a) determinarea numãrului de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cãrora li se conferã anual Semnul onorific În Serviciul Patriei, în scopul iniţierii demersurilor pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor şi pentru tipãrirea atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, în baza aprobãrii ministrului apãrãrii naţionale;
    b) formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în scopul elaborãrii proiectelor şi emiterii ordinelor în acest sens;
    c) confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    d) editarea, tipãrirea şi validarea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    e) emiterea şi publicarea ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    f) înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor, cutiilor şi atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    ART. 2
    (1) Pentru determinarea numãrului de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cãrora li se conferã anual Semnul onorific În Serviciul Patriei, structurile de gestiune a resurselor umane de la toate eşaloanele desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
    a) identificã ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structura proprie care îndeplinesc condiţiile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, pe baza documentelor de evidenţã nominalã, pânã la data de 1 aprilie a fiecãrui an;
    b) centralizeazã şi verificã propunerile numerice primite de la structurile subordonate, dupã caz;
    c) înainteazã ierarhic propunerile numerice, pe categorii ale semnului onorific raportate la durata activitãţii în domeniul apãrãrii şi pe corpuri de cadre militare, structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apãrãrii naţionale, dupã caz, pânã la data de 1 mai a fiecãrui an.
    (2) Pentru formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, structurile de gestiune a resurselor umane de la toate eşaloanele desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
    a) întocmesc tabelele cu ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structura proprie care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi sunt propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1a, care face parte integrantã din prezenta anexã, pânã la data de 15 aprilie a fiecãrui an;
    b) întocmesc tabelele cu ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structura proprie care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi nu sunt propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1b, care face parte integrantã din prezenta anexã, pânã la data de 15 aprilie a fiecãrui an;
    c) centralizeazã tabelele cu propuneri nominale primite de la structurile subordonate, dupã caz, şi verificã îndeplinirea condiţiilor legale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de cãtre cadrele militare propuse;
    d) înainteazã centralizat tabelele prevãzute la lit. a) şi b), ierarhic, structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apãrãrii naţionale, dupã caz, pânã la data de 1 iunie a fiecãrui an.
    (3) Pentru înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor, cutiilor şi atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, comandanţii/şefii şi structurile de gestiune a resurselor umane de la toate eşaloanele desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
    a) comandanţii/şefii structurilor militare care au formulat propunerile nominale înmâneazã însemnele, panglicile, baretele şi cutiile aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi atestatele însoţitoare cadrelor militare cãrora li s-au conferit, pe baza extraselor din ordinele ministrului apãrãrii naţionale, primite pe cale ierarhicã;
    b) structurile de gestiune a resurselor umane consemneazã conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei cadrelor militare din structura proprie în ordinul de zi pe unitate şi în documentele de evidenţã nominalã, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi atestatelor însoţitoare, ocazie cu care ataşeazã la memoriile originale copiile atestatelor, certificate pentru conformitate cu originalul de cãtre ofiţerul cu activitatea de gestiune a resurselor umane şi purtând semnãtura cadrelor militare pentru primirea atestatului în original;
    c) structurile de gestiune a resurselor umane actualizeazã, potrivit competenţelor, datele referitoare la conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei din sistemul informatic pentru gestionarea personalului activ RESMIL, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data primirii extraselor din ordinele ministrului apãrãrii naţionale, pe cale ierarhicã.
    ART. 3
    Înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a atestatelor însoţitoare are loc, de regulã, cu ocazia evenimentelor prilejuite de sãrbãtorirea Zilei Naţionale a României şi se desfãşoarã în cadru organizat, cu participarea întregului efectiv.
    ART. 4
    (1) Pentru determinarea numãrului de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cãrora li se conferã anual Semnul onorific În Serviciul Patriei, structurile de gestiune a resurselor umane de la nivelul structurilor centrale şi celor subordonate nemijlocit ministrului apãrãrii naţionale centralizeazã propunerile numerice privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, le verificã şi le transmit Direcţiei management resurse umane pânã la data de 15 mai a fiecãrui an.
    (2) Pentru formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, structurile de gestiune a resurselor umane prevãzute la alin. (1) centralizeazã propunerile nominale ale structurilor subordonate/aflate în coordonare şi control, verificã îndeplinirea condiţiilor legale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de cãtre cadrele militare propuse şi transmit tabelele prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. d) Direcţiei management resurse umane pânã la data de 30 iunie a fiecãrui an.
    (3) Pentru înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a atestatelor însoţitoare, structurile de gestiune a resurselor umane prevãzute la alin. (1) desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
    a) retransmit, pe cale ierarhicã, structurilor subordonate/ aflate în coordonare şi control extrase din ordinele ministrului apãrãrii naţionale de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, însoţite de atestate şi însemne, panglici, barete şi cutii, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la data primirii acestora de la Direcţia management resurse umane;
    b) consemneazã, pe baza extraselor din ordinele ministrului apãrãrii naţionale prevãzute la lit. a), conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în documentele de evidenţã aparţinând cadrelor militare din structurile subordonate/aflate în coordonare şi control, pe care le deţin potrivit reglementãrilor în vigoare, în termen de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data primirii extraselor din ordinele ministrului apãrãrii naţionale.
    ART. 5
    (1) Pentru determinarea numãrului de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cãrora li se conferã anual Semnul onorific În Serviciul Patriei, Direcţia management resurse umane desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
    a) identificã, numeric şi nominal, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale care ar îndeplini condiţiile privind vechimea în serviciu pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, pe baza evidenţei informatizate;
    b) centralizeazãpropunerile numerice privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs, transmise potrivit prevederilor art. 4 alin. (1);
    c) elaboreazã raportul în vederea informãrii ministrului apãrãrii naţionale asupra numãrului total de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care urmeazã a fi propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs şi solicitãrii aprobãrii pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor şi tipãrirea atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    d) înainteazã raportul prevãzut la lit. c) ministrului apãrãrii naţionale, însoţit de tabelul centralizator cu propunerile numerice formulate de cãtre structurile centrale şi subordonate nemijlocit ministrului apãrãrii naţionale, întocmit pe categorii ale semnului onorific raportate la durata activitãţii în domeniul apãrãrii şi pe corpuri de cadre militare, pânã la data de 1 iunie a fiecãrui an.
    (2) Pentru formularea propunerilor nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul în curs şi emiterea ordinelor în acest sens de cãtre ministrul apãrãrii naţionale, Direcţia management resurse umane desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
    a) centralizeazã propunerile nominale transmise potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei de cãtre cadrele militare propuse şi elaboreazã proiectele de ordine ale ministrului apãrãrii naţionale în acest sens;
    b) înainteazã ministrului apãrãrii naţionale proiectele de ordine privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, prin Secretariatul general, însoţite de documentele şi avizele prevãzute de reglementãrile în vigoare, pânã la data de 31 august a fiecãrui an.
    (3) Pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, Direcţia management resurse umane remite o copie a raportului prevãzut la alin. (1) lit. c) Comandamentului logistic întrunit, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la aprobarea acestuia.
    (4) Pentru editarea, tipãrirea şi validarea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, Direcţia management resurse umane desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
    a) remite o copie a raportului prevãzut la alin. (1) lit. c) Centrului Tehnic Editorial al Armatei, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la aprobarea acestuia;
    b) transmite Centrului Tehnic Editorial al Armatei comanda titularului de plan, întocmitã conform instrucţiunilor în vigoare privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii editoriale şi poligrafice în Ministerul Apãrãrii Naţionale, şi copiile ordinelor ministrului apãrãrii naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare de la emiterea acestora prin semnãtura autoritãţii de decizie. Copiile sunt însoţite de formatul electronic al anexelor, în care se atribuie pentru fiecare cadru militar nominalizat un numãr de evidenţã al atestatului, corespunzãtor numãrului din Registrul pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    c) verificã înscrierea corectã a datelor de identificare ale cadrelor militare şi a numerelor de evidenţã pe atestatele tipãrite şi le transmite Cabinetului ministrului apãrãrii naţionale, în scopul validãrii, pânã la data de 15 octombrie a fiecãrui an.
    (5) Pentru înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a atestatelor însoţitoare, Direcţia management resurse umane desfãşoarã urmãtoarele activitãţi specifice:
    a) verificã existenţa tuturor atestatelor validate, primite de la Cabinetul ministrului apãrãrii naţionale, şi a însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, primite de la Comandamentul logistic întrunit;
    b) distribuie extrase din ordinele ministrului apãrãrii naţionale de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, însoţite de însemnele, panglicile, baretele, cutiile şi atestatele aferente, structurilor centrale şi subordonate nemijlocit ministrului apãrãrii naţionale care au formulat propunerile nominale, pânã la data de 10 noiembrie a fiecãrui an.
    ART. 6
    (1) Dupã emiterea ordinelor ministrului apãrãrii naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, prin semnãtura autoritãţii de decizie, Secretariatul general remite Direcţiei management resurse umane, respectiv Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii câte o copie a acestora, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data emiterii.
    (2) Pentru publicarea ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în Monitorul Oficial al României, Partea I, Secretariatul general întreprinde demersurile prevãzute de reglementãrile în vigoare, în termenul prevãzut la alin. (1).
    ART. 7
    Pentru validarea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, Cabinetul ministrului apãrãrii naţionale întreprinde demersurile necesare semnãrii sau parafãrii acestora şi le remite Direcţiei management resurse umane pânã la data de 1 noiembrie a fiecãrui an.
    ART. 8
    (1) Comandamentul logistic întrunit întreprinde demersurile necesare pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, pe baza documentelor prevãzute la art. 5 alin. (3), astfel încât materialele respective sã fie trimise Direcţiei management resurse umane cel mai târziu pânã la data de 1 noiembrie a fiecãrui an.
    (2) Pentru îndeplinirea responsabilitãţilor prevãzute la alin. (1), Comandamentul logistic întrunit se abiliteazã sã încheie, pentru Ministerul Apãrãrii Naţionale, contracte de achiziţii şi alte acte necesare cu furnizori autorizaţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    (3) La solicitarea directorilor programelor majore, Comandamentul logistic întrunit furnizeazã date privind costurile unitare estimate pentru confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    ART. 9
    (1) Însemnele, panglicile, baretele şi cutiile aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei se confecţioneazã anual în numãrul aprobat de cãtre ministrul apãrãrii naţionale, cu o rezervã de 1% pentru fiecare corp de cadre militare şi pentru fiecare categorie a semnului onorific raportatã la durata activitãţii în armatã, în limita fondurilor alocate cu aceastã destinaţie.
    (2) Rezerva prevãzutã la alin. (1) se pãstreazã la dispoziţia ministrului apãrãrii naţionale, prin grija Direcţiei management resurse umane, şi se utilizeazã, de regulã, pentru conferirea retroactivã a Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    (3) În situaţiile prevãzute la alin. (2), tipãrirea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei se realizeazã prin grija Direcţiei management resurse umane, cu sprijinul Centrului Tehnic Editorial al Armatei.
    ART. 10
    (1) Centrul Tehnic Editorial al Armatei include editarea/tipãrirea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei în planul editorial-poligrafic, potrivit estimãrilor numerice comunicate centralizat prin grija directorilor programelor majore, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an.
    (2) În baza documentelor prevãzute la art. 5 alin. (4) lit. a) şi b), Centrul Tehnic Editorial al Armatei editeazã şi tipãreşte atestatele însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei, pe care le trimite Direcţiei management resurse umane cel mai târziu pânã la data de 10 octombrie a fiecãrui an.
    (3) La solicitarea directorilor programelor majore, Centrul Tehnic Editorial al Armatei furnizeazã date privind costurile unitare estimate pentru editarea şi tipãrirea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei.


    ANEXA 1a


                                   - model -

              ROMÂNIA .................................
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (categoria/nivelul de clasificare)
    ............................. Exemplarul nr. ........
            (eşalonul) S.E. ..................


                                     TABEL
               cu ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care
            îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi sunt propuşi
   pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul .........

 ┌────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬──────────┐
 │Nr. │- Gradul, arma │Data de când │ Calificativele aprecierilor de│Observaţii│
 │crt.│- Vechimea în grad │ este cadru │ serviciu din ultimii 4 ani │ │
 │ │- Numele, prenumele tatãlui,│ militar*1) │ │ │
 │ │ prenumele │ │ │ │
 │ │- Unitatea │ │ │ │
 │ │- Codul persoanei │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴──────────┤
 │ Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apãrãrii*2) │
 ├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴──────────┤
 │ Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate │
 │ în domeniul apãrãrii*2) │
 ├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴──────────┤
 │ Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate │
 │ în domeniul apãrãrii*2) │
 ├────┬────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴──────────┘


    Comandantul/Şeful ....................
    ..........
    (gradul)
               ...........................
                  (prenumele şi numele)
    Şeful ................................*3)
    ..........
    (gradul)
               ...........................
                  (prenumele şi numele)

----------
    *1) Se menţioneazã inclusiv perioadele de întrerupere a activitãţii în calitate de cadru militar în activitate, precum şi cele care nu se iau în calcul pentru stabilirea duratei activitãţii în armatã.
    *2) Se nominalizeazã pe corpuri de cadre militare - ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri - în ordinea gradelor, alfabetic.
    *3) Denumirea structurii de gestiune a resurselor umane.


    ANEXA 1b


                                   - model -

              ROMÂNIA .................................
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE (categoria/nivelul de clasificare)
    ............................. Exemplarul nr. ........
            (eşalonul) S.E. ..................


                                     TABEL
             cu ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care nu
          îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege şi nu sunt propuşi
  pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul ..........

 ┌────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────┐
 │Nr. │- Gradul, arma │Data de când │ Calificativele │Condiţii care│Observaţii│
 │crt.│- Vechimea în grad │ este cadru │ aprecierilor de │ nu sunt │ │
 │ │- Numele, prenumele tatãlui,│ militar*1) │ serviciu din │ îndeplinite │ │
 │ │ prenumele │ │ ultimii 4 ani │ │ │
 │ │- Unitatea │ │ │ │ │
 │ │- Codul persoanei │ │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────┤
 │ Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apãrãrii*2) │
 ├────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────┤
 │ Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate │
 │ în domeniul apãrãrii*2) │
 ├────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────┤
 │ Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate │
 │ în domeniul apãrãrii*2) │
 ├────┬────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────┘


    Comandantul/Şeful ....................
    ..........
    (gradul)
               ...........................
                  (prenumele şi numele)
    Şeful ................................*3)
    ..........
    (gradul)
               ...........................
                  (prenumele şi numele)

----------
    *1) Se menţioneazã inclusiv perioadele de întrerupere a activitãţii în calitate de cadru militar în activitate, precum şi cele care nu se iau în calcul pentru stabilirea duratei activitãţii în armatã.
    *2) Se nominalizeazã pe corpuri de cadre militare - ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri - în ordinea gradelor, alfabetic.
    *3) Denumirea structurii de gestiune a resurselor umane.


    ANEXA 2
    -------
la instrucţiuni
---------------

                                   - model -

               ROMÂNIA NESECRET
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. ......
       Nr. .........
       din .........

                                     ORDIN
               privind conferirea Semnului onorific În Serviciul
             Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apãrãrii Naţionale

    Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificãrile ulterioare,

    ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    La data de 1 decembrie ........../(anul) se conferã Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apãrãrii ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.
    ART. 2
    La data de 1 decembrie ........../(anul) se conferã Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apãrãrii ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.
    ART. 3
    La data de 1 decembrie ........../(anul) se conferã Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apãrãrii ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.
    ART. 4
    Anexele nr. 1-3* fac parte integrantã din prezentul ordin.
----------
    * Anexele nr. 1-3 nu se publicã, fiind informaţii clasificate.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                        ................................
                             (prenumele şi numele)    ANEXA 3
    -------
la instrucţiuni
---------------

                                - model -

   ROMÂNIA NESECRET
   MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplarul nr. ......
   Nr. ......
   din ......

                                     ORDIN
                    privind conferirea Semnului onorific în
                    Serviciul Patriei unor maiştri militari
                şi subofiţeri din Ministerul Apãrãrii Naţionale


    Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificãrile ulterioare,

    ministrul apãrãrii naţionale emite prezentul ordin.

    Art. 1. - La data de 1 decembrie ......./(anul)..... se conferã Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apãrãrii maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.
    Art. 2. - La data de 1 decembrie ....../(anul)..... se conferã Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apãrãrii maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.
    Art. 3. - La data de 1 decembrie ..../(anul)..... se conferã Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apãrãrii maiştrilor militari şi subofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.
    Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantã din prezentul ordin.
-----
    * Anexele nr. 1-3 nu se publicã, fiind informaţii clasificate.

    Art. 5. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                         .............................
                             (prenumele şi numele)


    ANEXA 4
    -------
la instrucţiuni
---------------

-----
    NOTA(CTCE)
    Imaginea reprezentând modelul atestatului, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 433 din 29 iunie 2012, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociatã).

    NOTE:
    1. Atestatul se redacteazã pe coalã A4 dublu cretat mat de 250g/mý.
    2. ROMÂNIA - se scrie la 10 mm de marginea superioarã a colii, cu font Times New Roman, mãrime 16, spaţiat 90%, de culoare black, centrat în paginã.
    3. MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE - se scrie cu font Times New Roman, mãrime 14, spaţiat 40%, de culoare black, centrat în paginã.
    4. Drapelul României aranjat pe orizontalã, cu o lungime de 135 mm şi o lãţime de 2 mm
    5. La 29 mm de marginea superioarã a colii se aflã simbolul Ministerului Apãrãrii Naţionale amplasat în cerc:
    - cerc exterior: culoare cyan 100%, magenta 60%;
    - contur cerc exterior: diametru 28 mm, grosime linie 1,500 puncte, culoare magenta 20%, culoare yellow 100%;
    - cerc interior: culoare cyan 80%, magenta 20%;
    - contur cerc interior: diametru 19 mm, grosime linie 0,750 puncte, culoare magenta 20%, culoare yellow 100%;
    - simbolul Ministerului Apãrãrii Naţionale amplasat central în cercul interior, dimensiune orizontalã 10 mm, verticalã 14 mm;
    - ROMÂNIA din cercul exterior se scrie cu font Arial, mãrime 7, bold, culoare alb;
    - MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE din cercul exterior se scrie cu font Arial, mãrime 6, bold, culoare alb.
    6. Atestat - este amplasat sub simbolul cerc, se scrie cu font HSCoperta, mãrime 35, spaţiat 100%, italic, de culoare black.
    7. Prin Ordinul nr. ... din............ se conferã - se scrie cu font Times New Roman, mãrime 18, bold, italic, centrat în paginã, de culoare black.
    8. Semnul onorific - se scrie cu font Commercial ScrDEE, mãrime 37, centrat în paginã, de culoare black.
    9. În Serviciul Patriei - se scrie cu font Commercial ScrDEE, mãrime 50, centrat în paginã, de culoare black.
    10. pentru ofiţeri/maiştri militari/subofiţeri - se scrie cu font Commercial ScrDEE, mãrime 37, centrat în paginã, de culoare black.
    11. Domnului/Doamnei (numele, iniţiala tatãlui şi prenumele titularului) - se scrie cu font Arial, mãrime 10, centrat în paginã, de culoare black 30%.
    12. din Ministerul Apãrãrii Naţionale - se scrie cu font Times New Roman, mãrime 22, bold, italic, spaţiat 50%, de culoare black, centrat în paginã.
    13. pentru XV(XX/XXV) ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregãtirea profesionalã - se scrie cu font Times New Roman, mãrime 18, bold, italic, spaţiat 40%, de culoare black, centrat în paginã.
    14. MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE - se scrie cu font Times New Roman, mãrime 14, spaţiat 20%, de culoare black, aliniat la dreapta.
    15. ŞEFUL DIRECŢIEI MANAGEMENT RESURSE UMANE/DIRECTORUL GENERAL AL DIRECŢIEI GENERALE DE INFORMAŢII A APĂRĂRII - se scrie cu font Times New Roman, mãrime 12, de culoare black, aliniat la stânga.
    16. (semnãtura şi parafa) - se scrie cu font Arial, mãrime 10, de culoare black 30%.
    17. Bucureşti - se scrie cu font Times New Roman, mãrime 12, de culoare black, aliniat la stânga.
    18. (data) - se scrie cu font Arial, mãrime 10, de culoare black 30%. Se înscrie data emiterii ordinului.
    19. Nr. - se scrie cu font Times New Roman, mãrime 12, de culoare black, aliniat stânga. Se scrie iniţiala corpului de cadre militare, respectiv O - ofiţeri, M - maiştri militari sau S - subofiţeri/numãrul anilor de activitate în armatã pentru care se conferã, respectiv XV, XX sau XV/numãrul de înregistrare din Registrul pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei/anul conferirii cu font Arial, mãrime 10, de culoare black 30%. Numerotarea specificã Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii se realizeazã conform normelor proprii.
    20. Simbolul Ministerului Apãrãrii Naţionale în fundal - 154/185 mm, 10% negru.

    ANEXA 5
    -------
la instrucţiuni
---------------
                                   - model -
                                   REGISTRUL
                      pentru evidenţa atestatelor Semnului
                      onorific În Serviciul Patriei pentru
               ..../(ofiţeri/maiştri militari/subofiţeri)........


 ┌───────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────┬────────────┐
 │Numãrul* │Numãrul şi data │Numãrul şi data │Cadre militare cãrora li │Observaţii**│
 │atestatului│ordinului prin │Monitorului │se conferã │ │
 │ │care s-a conferit│Oficial al ├─────────────────┬───────────┤ │
 │ │ │României, │- Gradul, numele,│Durata │ │
 │ │ │Partea I, în │iniţiala tatãlui │activitãţii│ │
 │ │ │care s-a │şi prenumele │în domeniul│ │
 │ │ │publicat ordinul│titularului │apãrãrii │ │
 │ │ │ │- Codul persoanei│pentru care│ │
 │ │ │ │ │se conferã │ │
 ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └───────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┘

-----
    * Numerotarea se realizeazã începând cu atestatele emise pentru fiecare corp de cadre militare în anul 2011, iar în fiecare an atestatele se înregistreazã în ordinea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniul apãrãrii, pe grade şi alfabetic.
    ** Se înscriu menţiuni privind radierea sau retragerea, cu consemnarea numãrului şi datei ordinului ministrului apãrãrii naţionale, dupã caz.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016