Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 2 martie 2011  privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 2 martie 2011 privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei in cazurile referitoare la art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996, art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, precum si in cazurile de concentrari economice

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2011

    În temeiul <>art. 27 alin. (1) şi (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul Concurenţei adoptã prezentele instrucţiuni.

    I. Introducere. Obiect de reglementare
    1. Accesul la dosarul Consiliului Concurenţei constituie una dintre garanţiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalitãţii de tratament şi a dreptului la apãrare. Dreptul de acces la dosar este prevãzut de alin. (2)-(4) ale <>art. 44 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, potrivit cãrora, dupã transmiterea raportului de investigaţie şi înainte de data audierilor, pãrţile în cauzã pot consulta dosarul şi obţine copii şi extrase ale actelor procedurii de investigaţie.
    2. Dreptul evidenţiat anterior este distinct de dreptul general de acces la informaţiile de interes public şi nu intrã în sfera de aplicare a reglementãrilor privind liberul acces la informaţiile de interes public*1), care urmãresc un alt scop.
_________
    *1) <>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    3. În sensul prezentelor instrucţiuni, expresia acces la dosar semnificã accesul permis reprezentanţilor autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale*2), persoanelor, întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi al cãror comportament face obiectul raportului de investigaţie al Consiliului Concurenţei şi a cãror audiere este dispusã potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) din lege.
__________
    *2) În cazurile privind posibila încãlcare a art. 9 din lege.

    Aceeaşi expresie ori expresia "acces la documente" este folositã în regulamentele Consiliului Concurenţei şi cu privire la autorii plângerilor sau alte pãrţi implicate a cãror audiere poate fi admisã, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din lege. Aceste situaţii sunt diferite de cea a destinatarilor raportului de investigaţie şi, prin urmare, nu intrã în sfera definiţiei noţiunii de "acces la dosar" reglementatã de prezentele instrucţiuni. Aceste situaţii fac obiectul unei secţiuni separate din prezentele instrucţiuni.
    4. Prezentele instrucţiuni stabilesc care sunt informaţiile pentru care se acordã accesul la dosar, când se acordã accesul şi care sunt procedurile
de urmat pentru realizarea accesului la dosar.

    II. Sfera de aplicare a accesului la dosar

    A. Cine are drept de acces la dosar
    5. Accesul la dosar, potrivit prevederilor pct. 1, este menit sã asigure exercitarea efectivã a dreptului la apãrare împotriva concluziilor şi propunerilor din raportul de investigaţie. În acest sens, atât în cazurile prevãzute la art. 5, 6 sau 9 din lege, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, cât şi în cazurile privind concentrãrile economice, accesul la dosar este asigurat, la cerere, persoanelor, reprezentanţilor autoritãţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale*3), întreprinderilor*4), respectiv asociaţiilor de întreprinderi al cãror comportament face obiectul raportului de investigaţie al Consiliului Concurenţei, denumite în continuare destinatari ai raportului de investigaţie.
__________
    *3) În cazurile privind posibila încãlcare a art. 9 din lege.
    *4) În cuprinsul prezentelor instrucţiuni, termenul întreprindere include atât întreprinderile, cât şi asociaţiile de întreprinderi. Termenul persoanã se referã atât la persoana fizicã, cât şi la persoana juridicã. Multe entitãţi sunt în acelaşi timp şi persoane juridice şi întreprinderi, iar, în acest caz, ele sunt acoperite de ambii termeni. Aceeaşi situaţie este şi în cazul în care o persoanã fizicã este întreprindere în înţelesul art. 5 şi 6 din lege, respectiv art. 101 şi 102 din TFUE. În procedurile legate de concentrãri economice trebuie sã se ţinã seama şi de persoanele prevãzute la art. 10 din lege, chiar dacã este vorba de persoane fizice. În cazul entitãţilor fãrã personalitate juridicã, dar care nu sunt nici întreprinderi şi sunt implicate în procedurile desfãşurate de Consiliul Concurenţei, acesta din urmã aplicã, atunci când este cazul, mutatis mutandis, principiile stipulate în prezentele instrucţiuni.

    B. La ce documente se acordã accesul
    Conţinutul dosarului Consiliului Concurenţei
    6. Dosarul Consiliului Concurenţei, într-o investigaţie privind posibila încãlcare a legii, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE cuprinde toate documentele*5) care au fost obţinute, produse şi/sau adunate de cãtre Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei.
_________
    *5) Conform prezentelor instrucţiuni, termenul document se referã la orice tip de informaţie, indiferent de modul de stocare a datelor. Acesta acoperã totodatã şi orice dispozitiv de stocare a datelor care este sau poate deveni disponibil.

    7. Accesul la declaraţiile întreprinderilor efectuate în vederea aplicãrii politicii de clemenţã este acordat numai destinatarilor raportului de investigaţie, în urmãtoarele condiţii:
    a) dacã se angajeazã - împreunã cu reprezentanţii legali care primesc acces în numele lor - sã nu realizeze nicio copie, utilizând mijloace mecanice sau electronice, a informaţiilor din declaraţiile la care li s-a permis accesul; şi
    b) dacã se asigurã cã informaţiile obţinute din declaraţie vor fi utilizate exclusiv pentru proceduri judiciare sau administrative care au ca obiect aplicarea art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 101 din TFUE.
    Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declaraţiile efectuate în vederea aplicãrii politicii de clemenţã. Consiliul Concurenţei considerã cã acest tip de protecţie specificã nu se mai justificã din momentul în care solicitantul dezvãluie unor terţe persoane conţinutul cererii.
    8. În cursul unei investigaţii desfãşurate potrivit prevederilor art. 34 şi urmãtoarelor din lege, Consiliul Concurenţei poate aduna o serie de documente, dintre care unele, ca urmare a unei cercetãri mai detaliate, se dovedesc a nu avea legãturã cu obiectul investigaţiei în cauzã. Aceste documente pot fi returnate celor de la care au fost ridicate. Dupã returnare, aceste documente nu mai fac parte din dosarul cauzei.
    Documente accesibile
    9. Destinatarii raportului de investigaţie, astfel cum sunt definiţi la pct. 5, trebuie sã aibã posibilitatea de a cunoaşte informaţiile din dosar, astfel încât, pe baza acestora, sã îşi poatã face cunoscut, în mod efectiv, punctul de vedere cu privire la concluziile la care a ajuns echipa de investigaţie, exprimate în raportul de investigaţie. În acest sens, li se acordã accesul la documentele din dosarul Consiliului Concurenţei, astfel cum este definit la pct. 6, cu excepţia documentelor interne, secretelor de afaceri ale altor întreprinderi sau a altor informaţii confidenţiale.
    10. Rezultatele unui studiu comandat în legãturã cu obiectul investigaţiei sunt accesibile pentru consultare împreunã cu menţiunile privind sursele de informare şi metodologia de studiu, ţinându-se cont, atunci când este cazul, de protecţia drepturilor de proprietate intelectualã.
    Documente inaccesibile
    Documente interne
    11. Documentele interne din dosarul Consiliului Concurenţei nu pot avea caracter incriminator sau dezincriminator*6). Acestea nu constituie parte a probelor pe care Consiliul Concurenţei se întemeiazã în evaluarea unui caz. Pãrţilor nu li se permite accesul la documentele interne din dosarul Consiliului Concurenţei.
__________
    *6) Exemple de documente interne sunt: proiecte, opinii, note ale compartimentelor Consiliului Concurenţei sau ale altor autoritãţi publice.

    12. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Concurenţei nu au obligaţia de a redacta procese-verbale ale întâlnirilor cu diverşi participanţi. În cazul în care Consiliul Concurenţei decide sã consemneze aceste întâlniri, astfel de documente constituie interpretarea proprie a autoritãţii de concurenţã cu privire la cele exprimate în cadrul respectivelor întruniri, motiv pentru care sunt considerate documente interne. Cu toate acestea, atunci când participanţii la întâlnire şi-au însuşit, prin semnãturã, procesul-verbal al întâlnirii, acest document va fi accesibil dupã înlãturarea secretelor de afaceri sau a altor informaţii confidenţiale din conţinutul sãu. Astfel de documente constituie parte a dovezilor pe care Consiliul Concurenţei le poate utiliza în evaluarea unui caz*7).
__________
    *7) Declaraţiile obţinute în temeiul art. 35^1 din lege, respectiv explicaţiile furnizate în temeiul art. 36 alin. (1) lit. c) din lege fac parte, în mod normal, din categoria documentelor accesibile.

    13. În situaţia unui studiu comandat având legãturã cu procedurile iniţiate de Consiliul Concurenţei, corespondenţa dintre Consiliul Concurenţei şi cel ce realizeazã studiul, referitoare la evaluarea muncii acestuia sau în legãtura cu aspecte financiare ale studiului, face parte din categoria documentelor interne, fiind inaccesibilã.
    Corespondenţa cu alte autoritãţi
    14. Un caz particular de documente interne este reprezentat de corespondenţa Consiliului Concurenţei cu alte autoritãţi publice care nu sunt destinatari ai raportului de investigaţie, precum şi documentele interne primite de aceste autoritãţi. Aceste documente neaccesibile sunt, de exemplu:
    a) corespondenţa dintre Consiliul Concurenţei şi alte autoritãţi publice;
    b) corespondenţa dintre Consiliul Concurenţei şi alte autoritãţi de concurenţã din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cea dintre Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeanã, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţã prevãzute la articolele 81 şi 82 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L 1 din 4 ianuarie 2003.
    15. În circumstanţe excepţionale, Consiliul Concurenţei acordã accesul la documentele ce provin de la autoritãţile de concurenţã din alte state membre numai dupã înlãturarea informaţiilor secrete de afaceri sau a altor informaţii confidenţiale. Consiliul Concurenţei va consulta autoritatea publicã care a remis documentele, înainte de a permite accesul, cu scopul de a identifica secretele de afaceri sau alte informaţii confidenţiale. Este situaţia documentelor care fac parte din elementele de probã folosite în procesul de investigare, într-un mod similar documentelor obţinute de la terţi. Aceste reguli se aplicã, în particular, documentelor şi informaţiilor obţinute potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.
    Informaţii confidenţiale
    16. Dosarul Consiliului Concurenţei poate conţine şi documente ce includ alte douã categorii de informaţii, şi anume secrete de afaceri şi alte informaţii confidenţiale, cu privire la care accesul la dosar poate fi parţial sau total restricţionat. Se acordã accesul, dacã este posibil, la o versiune neconfidenţialã a informaţiilor iniţiale, astfel cum aceasta a fost transmisã de întreprinderea care beneficiazã de acordarea caracterului confidenţial. În situaţia în care confidenţialitatea poate fi asiguratã prin rezumarea informaţiilor relevante, se acordã accesul la acest rezumat. Toate celelalte documente sunt accesibile în forma lor iniţialã.
    Secretele de afaceri
    17. Dacã dezvãluirea unor informaţii despre activitatea economicã a unei întreprinderi poate dãuna grav intereselor acelei întreprinderi, aceste informaţii constituie secrete de afaceri*8). Informaţiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: informaţii tehnice şi/sau financiare legate de know-how-ul unei întreprinderi, metode de evaluare a costurilor, procese şi secrete de producţie, surse de aprovizionare, cantitãţi produse şi vândute, cote de piaţã, liste de clienţi şi distribuitori, planuri de marketing, structura costurilor şi a preţurilor, strategia de vânzãri.
_________
    *8) Decizia din 18 septembrie 1996 în Cazul T-353/94 Postbank NV împotriva Comisiei (1996) ECR II-921, paragraful 87.

    Alte informaţii confidenţiale
    18. Categoria "alte informaţii confidenţiale" cuprinde informaţii, altele decât secretele de afaceri, care pot fi considerate confidenţiale, în mãsura în care dezvãluirea acestora poate dãuna semnificativ unei persoane sau unei întreprinderi. În funcţie de circumstanţele specifice fiecãrui caz, alte informaţii confidenţiale pot fi reprezentate de informaţiile transmise de cãtre terţi despre agenţii economici implicaţi care ar putea exercita o presiune determinantã din punct de vedere economic şi comercial asupra concurenţilor sau asupra partenerilor comerciali, clienţilor ori furnizorilor. Instanţele comunitare au confirmat cã este legitim refuzul de a dezvãlui întreprinderilor anumite adrese primite de la clienţii acestora, din moment ce aceastã dezvãluire i-ar putea expune pe autorii adreselor riscului unor mãsuri represive*9). Prin urmare, noţiunea de "alte informaţii confidenţiale" poate include informaţii care ar permite pãrţilor sã îi identifice pe autorii plângerilor sau pe alţi terţi, atunci când aceştia din urmã au o opţiune motivatã de a rãmâne anonimi, pe care o probeazã în scris.
_________
    *9) Instanţele comunitare s-au pronunţat asupra acestei probleme atât în cazuri de pretins abuz de poziţie dominantã (art. 82 din TFUE) [Cazul T-65/89 BPB Industries şi British Gypsum (1993) ECR II-389, Cazul C-310/93 P BPB Industries şi British Gypsum (1995) ECR I-865], cât şi în cazuri de concentrare economicã [Cazul T-221/95 Endemol împotriva Comisiei (1999) ECR II-1299, paragraful 69, şi Cazul T-5/02 Laval împotriva Comisiei (2002) ECR II-4381, paragraful 98 şi urmãtoarele].

    Criterii pentru acceptarea cererilor referitoare la tratamentul confidenţial
    19. Informaţiile vor fi calificate ca fiind confidenţiale atunci când persoana, autoritatea sau instituţia publicã ori întreprinderea în cauzã a fãcut o solicitare motivatã în acest sens şi aceastã solicitare a fost acceptatã de Consiliul Concurenţei*10).
________
    *10) A se vedea pct. 44.

    20. Solicitãrile de acordare a caracterului confidenţial trebuie sã aibã ca obiect informaţii care corespund descrierii menţionate anterior pentru secretele de afaceri sau alte informaţii confidenţiale. Motivele pentru care se solicitã ca informaţiile respective sã fie tratate ca secrete de afaceri sau ca alte informaţii confidenţiale trebuie fundamentate. Cererile de confidenţialitate sunt formulate numai cu privire la informaţiile obţinute de Consiliul Concurenţei de la aceeaşi persoanã fizicã sau întreprindere, iar nu cu privire la informaţiile obţinute din alte surse. În solicitare este necesar sã se identifice pãrţile faţã de care informaţiile deţinute de Consiliul Concurenţei sunt considerate confidenţiale.
    21. Informaţiile referitoare la o întreprindere care sunt deja cunoscute de cãtre terţi*11), cãrora li s-au comunicat informaţiile respective de cãtre aceastã întreprindere, în mod normal, nu sunt considerate ca fiind informaţii confidenţiale*12). Informaţiile care şi-au pierdut importanţa comercialã*13) nu mai pot fi considerate, în general, confidenţiale. Ca regulã generalã, Consiliul Concurenţei prezumã cã informaţiile referitoare la vânzãri, datele privind cotele de piaţã ale pãrţilor şi alte informaţii similare care sunt mai vechi de 5 ani nu mai sunt confidenţiale.
_________
    *11) În cazul unui grup sau al unei asociaţii, calitatea de "terţ" se va aprecia faţã de grup sau asociaţie.
    *12) Cu toate acestea, secretele de afaceri sau alte informaţii confidenţiale comunicate unei asociaţii profesionale de cãtre membrii sãi nu îşi pierd caracterul de secret profesional în ceea ce îi priveşte pe terţi şi nu pot fi transmise autorului plângerii. A se vedea cauzele conexate 209-215 şi 218/78 Fedetab, Culegere 1980, p. 3.125, pct. 46.
    *13) Spre exemplu, datoritã trecerii timpului.

    22. În procedurile desfãşurate în cazurile privind practicile anticoncurenţiale, calificarea unei informaţii ca fiind confidenţialã nu constituie în sine o interdicţie de a dezvãlui o astfel de informaţie dacã aceasta este necesarã pentru a dovedi o pretinsã încãlcare (document incriminator) sau este necesarã pentru disculparea unei pãrţi (document dezincriminator).
    În acest caz, Consiliul Concurenţei apreciazã, de la caz la caz, dacã necesitatea de a proteja dreptul la apãrare al destinatarilor raportului de investigaţie prin intermediul asigurãrii accesului la dosar, într-un mod cât mai larg posibil, poate depãşi ca importanţã preocuparea de a proteja informaţiile confidenţiale ale altor pãrţi. Aceasta impune o evaluare a tuturor elementelor relevante şi în special a urmãtoarelor elemente:
    a) mãsura în care informaţia contribuie în mod determinant la stabilirea existenţei sau inexistenţei faptei ilegale şi forţa sa probantã;
    b) mãsura în care informaţia este indispensabilã;
    c) gradul de sensibilitate al anumitor informaţii (în ce mãsurã dezvãluirea acestor informaţii vatãmã interesele persoanei sau ale întreprinderii în cauzã);
    d) aprecierea preliminarã a gravitãţii presupusei încãlcãri. Consideraţii similare se aplicã şi procedurilor desfãşurate în cazul concentrãrilor economice, atunci când Consiliul Concurenţei considerã cã dezvãluirea de informaţii este necesarã.
    23. Atunci când Consiliul Concurenţei intenţioneazã sã dezvãluie informaţii, persoanei, autoritãţii publice sau întreprinderii implicate trebuie sã îi fie garantatã posibilitatea de a furniza o versiune neconfidenţialã a documentelor care conţin respectiva informaţie, cu aceeaşi valoare probantã ca a documentelor iniţiale. Versiunea neconfidenţialã va fi furnizatã în acelaşi format ca varianta confidenţialã, înlocuind pasajele şterse cu un rezumat al acestora.

    C. Când este acordat accesul la dosar
    24. Anterior transmiterii de cãtre Consiliul Concurenţei a raportului de investigaţie, potrivit prevederilor pct. 1, pãrţile în cauzã nu au drept de acces la dosar.
    25. Accesul la dosar va fi asigurat la cerere şi, de regulã, o singurã datã, dupã transmiterea de cãtre Consiliul Concurenţei a raportului de investigaţie, în scopul asigurãrii principiului egalitãţii de tratament şi al dreptului de apãrare al destinatarilor raportului de investigaţie. Accesul la dosar poate fi asigurat de cãtre membrii echipei de investigaţie sau de cãtre o altã persoanã din cadrul Consiliului Concurenţei desemnatã de preşedinte şi ale cãrei date de contact vor fi indicate în adresa prin care se permite consultarea dosarului şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigaţie. Ca regulã generalã, pãrţile nu au acces la observaţiile altor pãrţi la raportul de investigaţie.
    26. Accesul la dosar va fi acordat la acele documente primite dupã transmiterea observaţiilor, în etapele ulterioare ale procedurii administrative, în situaţia în care aceste documente pot constitui noi elemente de probã - fie de naturã incriminatoare, fie de naturã exoneratoare - ce au legãturã cu susţinerile din raportul de investigaţie care privesc partea în cauzã. Prevederile prezentului punct se aplicã în special atunci când Consiliul Concurenţei intenţioneazã sã reia o parte a procedurii datoritã apariţiei de noi probe.

    III. Aspecte referitoare la autorul plângerii şi alte pãrţi implicate în procedurile Consiliului Concurenţei
    27. Prezenta secţiune se referã la situaţiile în care Consiliul Concurenţei poate sau trebuie sã acorde acces autorului plângerii la anumite documente pe care le conţine dosarul în procedurile privind practicile anticoncurenţiale sau altor pãrţi implicate în procedurile privind concentrãrile economice. Din perspectiva sferei de aplicare şi a drepturilor deţinute, aceste situaţii sunt diferite de accesul la dosar, astfel cum este definit în secţiunea II.

    A. Furnizarea de documente autorilor plângerilor în proceduri privind practicile anticoncurenţiale
    28. În jurisprudenţa europeanã s-a stabilit*14) cã autorii plângerilor nu au aceleaşi drepturi şi garanţii ca pãrţile vizate de investigaţie. Autorii plângerilor nu pot pretinde dreptul de acces la dosar aşa cum a fost stabilit pentru destinatarii raportului de investigaţie.
_________
    *14) A se vedea Cazul T-17/93 Matra-Hachette S.A. împotriva Comisiei (1994) ECR II-595, paragraful 34. Tribunalul a hotãrât cã drepturile terţilor, aşa cum au fost prevãzute de art. 19 din Regulamentul Consiliului nr. 17 (înlocuit în prezent cu art. 27 din Regulamentul CE nr. 1/2003), erau limitate la dreptul de a participa la procedura administrativã.

    29. Totuşi, într-o etapã prealabilã declanşãrii unei investigaţii, autorul plângerii care, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2) din lege, a fost informat de intenţia Consiliului Concurenţei de a-i respinge plângerea poate solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurenţei şi-a bazat analiza preliminarã. Autorului plângerii i se va acorda accesul la aceste documente o singurã datã, ca urmare a informãrii fãcute de Consiliul Concurenţei în sensul intenţiei de a-i respinge plângerea. În acest scop, autorul plângerii nu poate, cu toate acestea, avea acces la secrete de afaceri sau la alte informaţii confidenţiale care aparţin altor pãrţi implicate în procedurã.
    30. Dacã în urma analizei unei plângeri se declanşeazã procedura de investigaţie, preşedintele Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) din lege, poate admite audierea autorului plângerii, la cererea acestuia. Cu toate acestea, procedurile Consiliului Concurenţei în cazurile de concurenţã nu constituie proceduri contradictorii între autorul plângerii, pe de o parte, şi destinatarii raportului de investigaţie, pe de altã parte. Din acest motiv, drepturile procedurale ale autorului plângerii sunt mai limitate decât dreptul la apãrare al destinatarilor raportului de investigaţie.
    31. Autorul plângerii a cãrui audiere a fost admisã de cãtre preşedintele Consiliului Concurenţei poate primi o copie a versiunii neconfidenţiale a raportului de investigaţie numai la cerere şi dacã preşedintele Consiliului Concurenţei apreciazã cã este util în interesul investigaţiei. Autorul plângerii nu are drept de acces la secretele de afaceri sau la alte informaţii confidenţiale pe care Consiliul Concurenţei le-a obţinut pe parcursul investigaţiei.
    32. Documentele la care autorul plângerii a avut acces în contextul procedurilor puse în aplicare de Consiliul Concurenţei nu pot fi utilizate decât în proceduri judiciare şi administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenţa şi doar în scopul pentru care au fost solicitate.

    B. Furnizarea de documente altor pãrţi implicate în cadrul procedurilor privind concentrãrile economice
    33. Accesul la documente în cadrul procedurilor privind concentrãrile economice poate fi acordat, la cerere, altor pãrţi implicate în procedura declanşatã de Consiliul Concurenţei, cãrora li s-a transmis raportul de investigaţie, atunci când autoritatea de concurenţã apreciazã cã accesul este necesar pentru ca respectivele pãrţi implicate sã îşi poatã prezenta observaţiile.
    34. Alte pãrţi implicate înseamnã participanţi la concentrarea propusã, altele decât pãrţile care au notificat operaţiunea, cum ar fi vânzãtorul şi întreprinderea ce constituie obiectul operaţiunii de concentrare economicã.

    C. Furnizarea de documente în cadrul unor situaţii specifice prevãzute de lege
    Impunerea de mãsuri interimare
    35. Consiliul Concurenţei poate impune orice mãsurã interimarã pe care o considerã necesarã, înainte de emiterea unei decizii, în caz de urgenţã determinatã de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil adus concurenţei, în condiţiile legii.
    36. În cadrul acestei proceduri, pãrţile care au fost informate de cãtre Consiliul Concurenţei cu privire la intenţia de a adopta mãsuri interimare, în termenul stabilit pentru prezentarea în scris a observaţiilor, pot solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurenţei îşi bazeazã evaluarea preliminarã. Pãrţile care solicitã accesul la documente nu pot avea acces la secretele de afaceri şi la alte informaţii confidenţiale ce aparţin altor pãrţi implicate în procedurã.
    Acţiunea în despãgubiri pentru prejudiciul cauzat de o practicã anticoncurenţialã
    37. Potrivit prevederilor art. 61 din lege, atunci când Consiliul Concurenţei adoptã o decizie prin care este sancţionatã o practicã anticoncurenţialã, persoanele fizice sau juridice care se considerã prejudiciate prin respectiva practicã anticoncurenţialã pot formula cereri privind acordarea de despãgubiri, în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenţei rãmâne definitivã şi irevocabilã.
    38. În astfel de cazuri, pentru soluţionarea cererilor privind acordarea de despãgubiri, instanţele pot solicita Consiliului Concurenţei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. În acest scop, primind aceste documente, instanţele vor asigura respectarea confidenţialitãţii informaţiilor reprezentând secrete de afaceri, precum şi a altor informaţii confidenţiale.

    IV. Procedura de punere în aplicare a accesului la dosar

    A. Procedura preliminarã
    39. Orice persoanã care transmite informaţii sau observaţii în cadrul unei proceduri declanşate sau care furnizeazã ulterior informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei în cadrul aceleiaşi proceduri cu privire la practici anticoncurenţiale ori concentrãri economice are obligaţia de a identifica în mod clar informaţiile pe care le considerã confidenţiale, cu prezentarea în scris a argumentelor în acest sens, şi de a furniza o versiune separatã, neconfidenţialã, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei pentru transmiterea informaţiilor.
    40. Fãrã a se aduce atingere prevederilor pct. 39, Consiliul Concurenţei poate solicita tuturor pãrţilor, în toate cazurile în care acestea furnizeazã documente*15), sã identifice documentele sau pãrţi ale documentelor în care considerã cã existã secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale ce le aparţin şi sã identifice pãrţile faţã de care informaţiile respective urmeazã sã fie considerate confidenţiale.
__________
    *15) În cadrul procedurilor privind concentrãrile economice, principiile stabilite în prezentul punct şi în cele subsecvente se aplicã şi persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din lege.

    41. În scopul rezolvãrii cu celeritate a solicitãrilor de acordare a confidenţialitãţii potrivit prevederilor pct. 40, Consiliul Concurenţei poate stabili un termen pânã la care persoanele, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi trebuie:
    a) sã îşi justifice solicitarea de confidenţialitate cu privire la fiecare document, parte de document, declaraţie sau parte de declaraţie;
    b) sã furnizeze Consiliului Concurenţei o versiune neconfidenţialã a documentelor sau declaraţiilor, în care pasajele confidenţiale sunt înlãturate.
    În cadrul procedurilor privind practici anticoncurenţiale, pãrţile în cauzã trebuie sã furnizeze în termenul-limitã stabilit un rezumat al fiecãrui pasaj eliminat.
    42. Varianta neconfidenţialã şi descrierea informaţiilor înlãturate trebuie concepute astfel încât sã permitã oricãrui destinatar al raportului de investigaţie care are acces la dosar sã determine dacã informaţia înlãturatã poate fi consideratã relevantã pentru apãrarea sa şi, astfel, dacã sunt suficiente motive pentru a solicita Consiliului Concurenţei accesul la informaţiile calificate ca fiind confidenţiale.

    B. Tratamentul informaţiilor confidenţiale
    43. În cazul în care pãrţile implicate în procedurile Consiliului Concurenţei nu respectã prevederile pct. 39-41, autoritatea de concurenţã poate considera cã documentele sau declaraţiile în cauzã nu conţin informaţii confidenţiale. Consiliul Concurenţei poate considera cã persoana sau întreprinderea în cauzã nu are obiecţii la dezvãluirea documentelor ori a declaraţiilor în întregimea lor.
    44. Atât în cadrul procedurilor privind practici anticoncurenţiale, cât şi în cadrul celor privind concentrãri economice, în cazul persoanei sau al întreprinderii care îndeplineşte condiţiile prevãzute la pct. 39-41, în mãsura în care acestea sunt aplicabile, Consiliul Concurenţei va putea:
    a) sã accepte provizoriu solicitãrile de confidenţialitate care la o lecturã prima facie par a fi justificate; sau
    b) sã informeze partea în cauzã cã nu acceptã acordarea în tot sau în parte a caracterului confidenţial solicitat, în cazurile în care solicitarea nu este justificatã.
    45. Consiliul Concurenţei poate reveni, într-o etapã mai avansatã a procedurii, asupra acceptãrii provizorii a solicitãrii acordãrii caracterului confidenţial.
    46. Atunci când Consiliul Concurenţei nu considerã de la început cererea de confidenţialitate ca temeinicã sau atunci când considerã cã trebuie sã revinã asupra acceptãrii provizorii a acestei cereri şi are, astfel, intenţia de a dezvãlui informaţiile în cauzã, va garanta pãrţii în cauzã posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. În astfel de cazuri, Consiliul Concurenţei informeazã în scris partea în cauzã cu privire la intenţia sa de a dezvãlui informaţiile, arãtând motivele şi stabilind o datã-limitã pânã la care aceasta îşi poate preciza, în scris, punctul de vedere. În mãsura în care, ulterior transmiterii acestui punct de vedere, va exista un dezacord în ceea ce priveşte solicitarea de acordare a confidenţialitãţii, partea în cauzã se poate adresa preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    47. Atunci când existã riscul ca o întreprindere în mãsurã sã exercite o presiune economicã sau comercialã asupra concurenţilor ori asupra partenerilor, clienţilor sau furnizorilor sãi sã adopte mãsuri represive împotriva acestora, ca o consecinţã a colaborãrii lor la investigaţia desfãşuratã de cãtre Consiliul Concurenţei, acesta din urmã va proteja identitatea autorilor prin acordarea accesului la versiunea neconfidenţialã ori la rezumatul informaţiilor vizate*16). Solicitãrile de a rãmâne anonim în aceste circumstanţe vor fi tratate potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni.
__________
    *16) A se vedea Cazul T- 5/02 Tetra Laval împotriva Comisiei, pct. 98, 104 şi 105.

    C. Modalitãţi de acces la dosar
    48. Consiliul Concurenţei va permite accesul la dosar prin examinarea dosarului accesibil la sediul sãu şi efectuarea de copii ale documentelor pe suport hârtie sau în format electronic, luându-se în considerare condiţiile tehnice existente.
    49. Pentru a facilita accesul la dosar, destinatarii raportului de investigaţie vor primi, odatã cu comunicarea acordului privind accesul la dosar, o listã a documentelor care fac parte din dosarul Consiliului Concurenţei, astfel cum este definit la pct. 6.
    50. Accesul la probe este acordat, astfel cum acestea existã în dosarul Consiliului Concurenţei, în forma lor iniţialã. Consiliul Concurenţei nu are obligaţia sã furnizeze traducerea documentelor de la dosar în cazul în care acestea au fost transmise într-o limbã strãinã.
    51. În mãsura în care un destinatar al raportului de investigaţie considerã, dupã ce i s-a acordat accesul la dosar, cã îi este necesarã pentru apãrarea sa cunoaşterea unor informaţii inaccesibile, poate formula o cerere motivatã în acest sens cãtre preşedintele Consiliului Concurenţei, având în vedere competenţele acestuia prevãzute la art. 44 alin. (2) şi (4) din lege.
    52. Accesul la dosar potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni este acordat cu condiţia ca informaţia, odatã obţinutã, sã fie folositã numai în cadrul procedurilor judiciare şi administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenţa şi doar în scopul pentru care au fost solicitate.
    53. Nicio dispoziţie a prezentelor instrucţiuni nu interzice Consiliului Concurenţei sã dezvãluie şi sã utilizeze informaţiile necesare pentru a dovedi o încãlcare a legii, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE.
    54. Prevederile prezentei secţiuni, cu excepţia celor de la pct. 49 şi 51, se aplicã şi în situaţia acordãrii accesului la documente autorilor plângerilor în cadrul procedurilor privind practicile anticoncurenţiale, precum şi altor pãrţi implicate în cazul procedurilor privind concentrãrile economice.

                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016