Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI nr. 1 din 2010  pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI nr. 1 din 2010 pentru modificarea si completarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 17 martie 2010

     ARTICOL UNIC
    Instrucţiunea nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de cãtre entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementãrile contabile aplicabile, au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã un exemplar al situaţiilor financiare anuale la C.N.V.M."
    2. Articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Situaţiile financiare anuale se vor întocmi avându-se în vedere formatele prevãzute de Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene aplicabile entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularele «Date informative» (cod 30) şi «Situaţia activelor imobilizate» (cod 40), întocmite conform formularisticii obţinute prin folosirea programului de asistenţã conform prevederilor art. 8 alin. (1)."
    3. La articolul 4 alineatul (3), paragraful 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "În cadrul aceloraşi rânduri se va cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 30 din formularul «Date informative» (cod 30)."
    4. La articolul 6, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor completa codul privind activitatea desfãşuratã, potrivit Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN, aplicabilã de la 1 ianuarie 2008, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statisticã nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificãrii activitãţilor din economia naţionalã - CAEN."
    5. La articolul 7, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Situaţiile financiare anuale ale entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. se depun la sediul C.N.V.M., astfel:
    - pentru fondul de compensare a investitorilor şi organismele de plasament colectiv, cu excepţia societãţilor de investiţii financiare, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    - pentru societãţile de servicii de investiţii financiare, societãţile de administrare a investiţiilor, societãţile de investiţii financiare, traderi, consultanţi de investiţii, operatori de piaţã, depozitarul central, case de compensare şi contrapãrţi centrale, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar."
    6. La articolul 8, alineatele (1), (2), (4), (5) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, conţinând formularistica necesarã şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentã, se obţine prin folosirea programului de asistenţã, care este pus la dispoziţia entitãţilor, gratuit, de unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descãrcat de pe serverul web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro
    (2) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. pot depune situaţiile financiare anuale la registratura C.N.V.M. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declaratã, potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunãtãţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de cãtre agenţii economici şi alţi contribuabili, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ......................................................................
    (4) Pentru organismele de plasament colectiv aflate în administrare, situaţiile financiare anuale vor fi întocmite şi depuse la C.N.V.M. de cãtre societatea de administrare a investiţiilor, distinct de propriile situaţii financiare anuale.
    (5) Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, situaţiile financiare anuale vor fi întocmite şi depuse numai la C.N.V.M. de cãtre societãţile de administrare a investiţiilor, distinct de propriile situaţii financiare anuale. Ministerul Finanţelor Publice nu va elabora program de asistenţã pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv.
    (6) Entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor depune la sediul C.N.V.M., pe suport magnetic, fişierele de date aferente situaţiilor financiare anuale însoţite de situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţã conform alin. (1), semnate şi ştampilate potrivit legii."
    7. În anexa nr. 2, formularul "Bilanţ" (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modificã şi se înlocuieşte conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta instrucţiune.
    8. În anexa nr. 2, formularul "Situaţia modificãrilor capitalului propriu" pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modificã şi se înlocuieşte conform anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta instrucţiune.
    9. În anexele nr. 1 şi 2, formularul "Date informative" (cod 30) se modificã şi se înlocuieşte conform anexei nr. 3, care face parte integrantã din prezenta instrucţiune.
    10. În anexa nr. 4, corelaţiile cu privire la formularul "Bilanţ" (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "BILANŢ (cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv
    Rd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 şi 2)
    Rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 şi 2)
    Rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 şi 2)
    Rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 şi 2)
    Rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 şi 2)
    Rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 şi 2)
    Rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 şi 2)
    Rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 şi 2)
    Rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 şi 2)
    Rd. 45 = rd. 34 + 35 - 44 - 60.2 (col. 1 şi 2)
    Rd. 46 = rd. 19 + 45 - 60.1 (col. 1 şi 2)
    Rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 şi 2)
    Rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 şi 2)
    Rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 (col. 1 şi 2)
    Rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 şi 2)
    Rd. 67 = rd. 68 - 69+70+71+72+73+74 - 75 (col. 1 şi 2)
    Rd. 81 = rd. 61+64+65 - 66+67+76 - 77+ 78 - 79 - 80 (col. 1 şi 2)"
    11. În anexa nr. 4, corelaţiile cu privire la formularul "Date informative" (cod 30) vor fi completate cu urmãtoarele corelaţii, dupã cum urmeazã:
    "Rd. 31 = rd. 32 la 34 (col. 1 şi 2)
    Rd. 36 = rd. 37 la 41 (col. 1 şi 2)
    Rd. 35 = rd. 36 + 42 (col. 1 şi 2)
    Rd. 42 = rd. 43 + 44 (col. 1 şi 2)
    Rd. 50 = rd. 51 la 55 (col. 1 şi 2)
    Rd. 57 = rd. 58 + 59 (col. 1 şi 2)
    Rd. 60 = rd. 61 + 62 (col. 1 şi 2)
    Rd. 63 = rd. 64 + 65 (col. 1 şi 2)
    Rd. 66 = rd. 67 + 70+73+76+79+82 + 83 + 86 la 90 (col. 1 şi 2)
    Rd. 67 = rd. 68 + 69 (col. 1 şi 2)
    Rd. 70 = rd. 71 + 72 (col. 1 şi 2)
    Rd. 73 = rd. 74 + 75 (col. 1 şi 2)
    Rd. 76 = rd. 77 + 78 (col. 1 şi 2)
    Rd. 79 = rd. 80 + 81 (col. 1 şi 2)
    Rd. 83 = rd. 84 + 85 (col. 1 şi 2)
    Rd. 91 = rd. 92 la 94 (col. 1 şi 2)"


    ANEXA 1


    ───────
la instrucţiune
───────────────

                             BILANŢ
                  la data de 31 decembrie .............

    (cod 10)

                                                                      - lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────┐
│ │ Nr.│ Sold │
│ │ rd.├─────────┬─────────┤
│ │ │Începutul│Sfârşitul│
│ │ │exerci- │exerci- │
│ │ │ţiului │ţiului │
│ │ │financiar│financiar│
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. concesiuni, brevete, licenţe, mãrci comerciale, │ │ │ │
│ drepturi şi valori similare şi alte imobilizãri │ │ │ │
│ necorporale(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - │ │ │ │
│ 2908) │ 03 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) │ 04 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│5. avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de │ │ │ │
│ execuţie (ct. 233 + 234 - 2933) │ 05 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - │ │ │ │
│ 2812 - 2911 - 2912) │ 07 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - │ │ │ │
│ 2913) │ 08 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - │ │ │ │
│ 2814 - 2914) │ 09 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│4. avansuri şi imobilizãri corporale în curs │ │ │ │
│ (ct. 231 + 232 - 2931) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. acţiuni deţinute la entitãţi afiliate │ │ │ │
│ (ct. 261 - 2961) │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. împrumuturi acordate entitãţilor afiliate │ │ │ │
│ (ct. 2671 + 2672 - 2965) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. interese de participare (ct. 263 - 2963) │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│4. împrumuturi acordate entitãţilor de care compania │ │ │ │
│ este legatã prin interese de participare │ │ │ │
│ (ct. 2675 + 2676 - 2967) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│5. titluri şi alte instrumente financiare deţinute │ │ │ │
│ ca imobilizãri (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 -│ │ │ │
│ 2962 - 2964) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│6. alte creanţe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - │ │ │ │
│ 2966 - 2969) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + │ │ │ │
│ 351 - 392 - 395) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. lucrãri şi servicii în curs de execuţie │ │ │ │
│ (ct. 332 - 394) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. avansuri pentru cumpãrãri de stocuri (ct. 4091) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 20 la 22) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│II. CREANŢE (Sumele care urmeazã sã fie încasate dupã│ │ │ │
│ o perioadã mai mare de un an trebuie prezentate │ │ │ │
│ separat pentru fiecare element.) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. Creanţe comerciale* (ct. 2675* + 2676* + 2678* + │ │ │ │
│ 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - │ │ │ │
│ 491) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. sume de încasat de la entitãţile afiliate │ │ │ │
│ (ct. 4511 + 4518 - 4951) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. sume de încasat din interese de participare │ │ │ │
│ (ct. 4521 + 4528 - 4952) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│4. alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + │ │ │ │
│ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 +│ │ │ │
│ 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187) │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│5. creanţe privind capitalul subscris şi nevãrsat │ │ │ │
│ (ct. 456 - 4953) │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. acţiuni deţinute la entitãţile afiliate │ │ │ │
│ (ct. 501 - 591) │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. alte investiţii financiare pe termen scurt │ │ │ │
│ (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + │ │ │ │
│ 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - │ │ │ │
│ 596 - 597 - 598+ 5113 + 5114) │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 30 la 31) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + │ │ │ │
│ 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + │ │ │ │
│ 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE │ │ │ │
│ UN AN │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │
│ (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + │ │ │ │
│ 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ 5198) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│5. efecte de comerţ de plãtit (ct. 403 + 405) │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│6. sume datorate entitãţilor afiliate │ │ │ │
│ (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│7. sume datorate privind interesele de participare │ │ │ │
│ (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) │ 42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte │ │ │ │
│ datorii pentru asigurãrile sociale (ct. 1623 + │ │ │ │
│ 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 +│ │ │ │
│ 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + │ │ │ │
│ 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + │ │ │ │
│ 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 +│ │ │ │
│ 5194 + 5195 + 5196 + 5197) │ 43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 36 la 43) │ 44 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE │ │ │ │
│ (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2) │ 45 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
│ (rd. 19 + 45 - 60.1) │ 46 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI │ │ │ │
│ MARE DE UN AN │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │
│ (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) │ 47 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + │ │ │ │
│ 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ 5198) │ 48 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) │ 49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) │ 50 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│5. efecte de comerţ de plãtit (ct. 403 + 405) │ 51 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│6. sume datorate entitãţilor afiliate │ │ │ │
│ (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) │ 52 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│7. sume datorate privind interesele de participare │ │ │ │
│ (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) │ 53 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii │ │ │ │
│ pentru asigurãrile sociale (ct. 1623 + 1626 + │ │ │ │
│ 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│ 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + │ │ │ │
│ 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 +│ │ │ │
│ 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + │ │ │ │
│ 5195 + 5196 + 5197) │ 54 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL: (rd. 47 la 54) │ 55 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii │ │ │ │
│ similare (ct. 1515) │ 56 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) │ 57 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + │ │ │ │
│ 1518) │ 58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58) │ 59 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care: │ 60 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. subvenţii pentru investiţii (ct. 131) │60.1│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. venituri înregistrate în avans (ct. 472) │60.2│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care: │ 61 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│- capital subscris nevãrsat (ct. 1011) │ 62 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│- capital subscris vãrsat (ct. 1012) │ 63 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 64 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 65 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 66 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│IV. REZERVE (rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + │ │ │ │
│ 74 - 75) │ 67 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│1. rezerve legale (ct. 1061) │ 68 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│2. rezerve constituite din ajustãrile pentru pierderi│ │ │ │
│ de valoare a imobilizãrilor financiare │ │ │ │
│ (ct. 1062 sold D) │ 69 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) │ 70 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│4. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ │ │ │ │
│ acţiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*) │ 71 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│5. rezerve de reevaluare la valoarea justã (ct. 1066)│ 72 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve │ │ │ │
│ de reevaluare (ct. 1067) │ 73 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│7. alte rezerve (ct. 1068) │ 74 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│8. acţiuni proprii (ct. 109) │ 75 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 76 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 77 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold C │ 78 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Sold D │ 79 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 80 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + │ │ │ │
│67 + 76 - 77 + 78 - 79 - 80) │ 81 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┘

    Administrator Întocmit
    Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............
    Semnãtura ........................... Calitatea*2)......................
                                           Semnãtura ........................
    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
                                           profesional ......................__________
    * Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675-2679 reprezintã creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadã mai micã de 12 luni.
    *1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    *2) Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completeazã astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii; sau
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.


    ANEXA 2


    ───────
la instrucţiune
────────────────

              SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
               la data de 31 decembrie ..........

                                                                        - lei -
┌──────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│Denumirea elementului │Sold la │ Creşteri │ Reduceri │Sold la │
│ │începutul├─────┬─────┼─────┬─────┤sfârşitul│
│ │exerci- │Total│Prin │Total│Prin │exerci- │
│ │ţiului │din │tran-│din │tran-│ţiului │
│ │financiar│care:│sfer │care:│ │financiar│
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Capital subscris │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Prime de capital │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve legale │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve constituite din ajustãrile│ │ │ │ │ │ │
│pentru pierderi de valoare a │ │ │ │ │ │ │
│imobilizãrilor financiare (sold D)│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve statutare sau contractuale│ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ │ │ │
│realizat din rezerve din │ │ │ │ │ │ │
│reevaluare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Alte rezerve │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Acţiuni proprii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┬─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│reprezentând profitul ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│nerepartizat sau │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│pierderea neacoperitã │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din adoptarea ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│pentru prima datã a IAS,│Sold D │ │ │ │ │ │ │
│mai puţin IAS 29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din corectarea ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│erorilor contabile │Sold D │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul reportat │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│provenit din trecerea la├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│aplicarea Reglementã- │Sold D │ │ │ │ │ │ │
│rilor contabile conforme│ │ │ │ │ │ │ │
│cu Directiva a IV-a │ │ │ │ │ │ │ │
│Comunitãţilor Economice │ │ │ │ │ │ │ │
│ Europene │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Rezultatul exerciţiului │Sold C │ │ │ │ │ │ │
│financiar ├─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│ │Sold D │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Repartizarea profitului │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┤
│Total capitaluri proprii│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┘

    Administrator Întocmit
    Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............
    Semnãtura ........................... Calitatea*2)......................
                                           Semnãtura ........................
    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
                                           profesional ......................___________
    *1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    *2) Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completeazã astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.


    ANEXA 3


    ────────
la instrucţiune
───────────────

                        DATE INFORMATIVE
            la data de 31 decembrie ..................

    (cod 30)

                                                                      - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│ Nr. │ Sume │
│ │rd.│unitãţi│ │
│ │ ├───────┼───────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat profit │01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat pierdere │02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────────┤
│II. Date privind plãţile restante │Nr.│Total │ Din care: │
│ │rd.│col.2+3├───────┬───────┤
│ │ │ │Pentru │Pentru │
│ │ │ │activi-│activi-│
│ │ │ │tatea │tatea │
│ │ │ │curentã│de in- │
│ │ │ │ │vesti- │
│ │ │ │ │ţii │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Plãţi restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), │ │ │ │ │
│din care: │03 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), │ │ │ │ │
│din care: │04 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- peste 30 de zile │05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- peste 90 de zile │06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- peste 1 an │07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│sociale - total (rd. 09 la 13), din care: │08 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale de stat │ │ │ │ │
│datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │09 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurãrilor sociale │ │ │ │ │
│ de sãnãtate │10 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentarã │11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurãrilor pentru │ │ │ │ │
│ şomaj │12 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- alte datorii sociale │13 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetele fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │14 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Obligaţii restante faţã de alţi creditori │15 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la│ │ │ │ │
│bugetul de stat │16 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la│ │ │ │ │
│bugetele locale │17 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţã - total │ │ │ │ │
│(rd. 19 la 21), din care: │18 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- restante dupã 30 de zile │19 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- restante dupã 90 de zile │20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│- restante dupã 1 an │21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────┼───────┤
│Dobânzi restante │22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┴─┬─────┴───────┤
│III. Numãr mediu de salariaţi │Nr.│Sfârşitul│Sfârşitul │
│ │rd.│exerci- │exerciţiului │
│ │ │ţiului │financiar │
│ │ │financiar│curent │
│ │ │precedent│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Numãr mediu de salariaţi │23 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┴─────────────┤
│IV. Plãţi de dobânzi şi redevenţe │Nr.│ │
│ │rd.│ Sume │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele │ │ │
│juridice române cãtre persoanele fizice │ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │24 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │25 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele │ │ │
│juridice române cãtre persoane juridice afiliate*)│ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │26 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │27 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plãtite de persoanele │ │ │
│juridice române cãtre persoane juridice afiliate*)│ │ │
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │28 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │29 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│V. Tichete de masã │Nr.│ Sume │
│ │rd.│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masã acordate │ │ │
│salariaţilor │30 │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┬─────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│ │Nr.│Sfârşitul│Sfârşitul │
│ │rd.│exerci- │exerciţiului │
│ │ │ţiului │financiar │
│ │ │financiar│curent │
│ │ │precedent│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│VI. Cheltuieli de inovare**) - total │ │ │ │
│(rd. 32 la 34), din care: │31 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul │ │ │ │
│perioadei │32 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în │ │ │ │
│cursul perioadei │33 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul │ │ │ │
│perioadei │34 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│VII. Alte informaţii │Nr.│Sfârşitul│Sfârşitul │
│ │rd.│exerci- │exerciţiului │
│ │ │ţiului │financiar │
│ │ │financiar│curent │
│ │ │precedent│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Imobilizãri financiare, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 36 + 42), din care: │35 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate, interese │ │ │ │
│de participare, alte titluri imobilizate şi │ │ │ │
│obligaţiuni pe termen lung, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 37 la 41), din care: │36 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate │37 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate │38 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- pãrţi sociale │39 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni │40 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
│colectiv (inclusiv de SIF-uri) │41 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), │ │ │ │
│din care: │42 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, │ │ │ │
│a cãror decontare se face în funcţie de cursul │ │ │ │
│unei valute (din ct. 267) │43 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- creanţe imobilizate în valutã (din ct. 267) │44 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor│ │ │ │
│şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 4092 + 411 + 413 + 418) │45 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Creanţe în legãturã cu personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 425 + 4282) │46 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Creanţe în legãturã cu bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482) │47 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + │ │ │ │
│471 + 473) │48 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187) │49 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 501 + 503+ 505 + 506 + 507+ din ct.508) │ │ │ │
│(rd. 51 la 55), din care: │50 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate │51 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate │52 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- pãrţi sociale │53 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- obligaţiuni │54 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
│colectiv (inclusiv de SIF-uri) │55 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │56 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Casa în lei şi în valutã (rd. 58 + 59), din care: │57 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │58 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã (ct. 5314) │59 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Conturi curente la bãnci în lei şi în valutã │ │ │ │
│(rd. 61 + 62), din care: │60 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei (ct. 5121) │61 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã (ct. 5124) │62 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Alte conturi curente la bãnci şi acreditive │ │ │ │
│(rd. 64 + 65), din care: │63 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte │ │ │ │
│valori de încasat, în lei(ct. 5112 + 5125 + 5411) │64 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în │ │ │ │
│valutã (ct. 5125 + 5412) │65 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + │ │ │ │
│86 la 90), din care: │66 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi │ │ │ │
│dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)│ │ │ │
│(rd. 68 + 69), din care: │67 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │68 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │69 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite bancare interne pe termen scurt şi │ │ │ │
│dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + │ │ │ │
│din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care: │70 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │71 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │72 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite bancare externe pe termen scurt şi │ │ │ │
│dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + │ │ │ │
│din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care: │73 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │74 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │75 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile │ │ │ │
│aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) │ │ │ │
│(rd. 77 + 78), din care: │76 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │77 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │78 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 │ │ │ │
│+ 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care: │79 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei │80 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │81 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + │ │ │ │
│din ct. 1682) │82 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85),│ │ │ │
│ din care: │83 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a cãror decontare se│ │ │ │
│face în funcţie de cursul unei valute │84 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- în valutã │85 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) │86 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Datorii în legãturã cu personalul şi conturi │ │ │ │
│asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 +427 + 4281) │87 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Datorii în legãturã cu bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437+ 4381 +│ │ │ │
│441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) │88 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + │ │ │ │
│4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) │89 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- Dobânzi de plãtit (ct. 5186) │90 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Capital subscris vãrsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94),│ │ │ │
│din care: │91 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni cotate │92 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- acţiuni necotate │93 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│- pãrţi sociale │94 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│VIII. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr.│Sfârşitul│Sfârşitul │
│colaboratorii │rd.│exerci- │exerciţiului │
│ │ │ţiului │financiar │
│ │ │financiar│curent │
│ │ │precedent│ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 95│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────────┘

    Administrator Întocmit
    Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............
    Semnãtura ........................... Calitatea*2)......................
                                           Semnãtura ........................
    Ştampila unitãţii Nr. de înregistrare în organismul
                                           profesional ......................

_________
    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    **) Cheltuielile de inovare se determinã potrivit Regulamentului (CE) nr. 450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.
    *1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    *2) Rândul corespunzãtor calitãţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completeazã astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

                          ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016