Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
hot r rea nr 1 055 din 4 decembrie 2020

‹‹ Pagina 2 din 3

Monitorul Oficial 768 bis din 15 Octombrie 2015 (M. Of. 768 bis/2015)

 GHIDUL SOLICITANTULUI din 8 octombrie 2015 pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 768 bis din 15 octombrie 2015 ──────────     Aprobat de Ordinul nr. 2805 din 8 octombrie 2015 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 768 din 15 octombrie 2015. ──────────

CuprinssecŢiunea i - informaŢii generalei.1. programul operaŢional asistenŢĂ tehnicĂ (poat)i.2. scopul ghiduluii.3. calendarul de primire a proiectelor Şi bugetul alocat programuluisecŢiunea ii - eligibilitatea solicitanŢilor, activitĂŢilor Şi   cheltuielilorii.1. tipurile de solicitanŢi eligibiliii.2. eligibilitatea solicitanŢilor Şi activitĂŢilor pe fiecare tip de  acŢiuneii.3. eligibilitatea cheltuielilorsecŢiunea iii - planificarea anualĂ a proiectelorsecŢiunea iv - depunerea cererii de finanŢaresecŢiunea v - verificarea cererii de finanŢare Şi aprobarea proiectelor  finanŢate din poatsecŢiunea vi - contractarea proiectelorlistă anexesecŢiunea iinformaŢii generalei.1. programul operaŢional asistenŢĂ tehnicĂ (poat)programul operaţional asistenţă tehnică 2014 - 2020 (poat) aprobat prin decizia ce nr. c(2014) 10221 din data 18.12.2014 reprezintă un document strategic care contribuie la ...

Monitorul Oficial 891 bis din 08 Decembrie 2014 (M. Of. 891 bis/2014)

 PLAN DE ACŢIUNI din 18 noiembrie 2014 pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale - Anexa 2*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 bis din 8 decembrie 2014

──────────*) aprobat de hotărârea guvernului nr. 1028 din 18 noiembrie 2014, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 891 din 8 decembrie 2014.──────────*font 6*┌───────────────────┬───────────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────────┐│direcţii strategice│ indicator │valoare │periodi-│a. responsabile │perioadă │buget │buget │surse │ observaţii ││ (măsuri) │ ...

Monitorul Oficial 891 din 08 Decembrie 2014 (M. Of. 891/2014)

 HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014

Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (5) lit. a) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi art. 5 lit. a) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

Monitorul Oficial 17 bis din 07 Ianuarie 2011 (M. Of. 17 bis/2011)

ANEXA din 23 decembrie 2010 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor, prin Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, inregistrate in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 bis din 7 ianuarie 2011

----------*) aprobatã de hotarârea nr. 1344 din 23 decembrie 2010 publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 17, din 7 ianuarie 2011.bunurile proprietate publicã a statului la care se modificã valoarea deinventar ca urmare a reevaluãrii şi a lucrãrilor de reabilitare*t**font 8*┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┐│ numãr de │ │ ...

Monitorul Oficial 292 din 27 Aprilie 2011 (M. Of. 292/2011)

HOTARARE nr. 11/218 din 1 aprilie 2011 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a Tabloului expertilor evaluatori de intreprinderi EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 27 aprilie 2011

În temeiul:- art. 6 lit. c), art. 20 lit. c) şi e) şi art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertizã contabilã şi a contabililor autorizaţi, republicatã;- pct. 3, 18, 25, 93 şi 147 din regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotãrârea conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat,consiliul superior al corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia adoptã urmãtoarea hotãrâre:art. 1se aprobã tabloul corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, cuprinzând experţii contabili şi contabilii autorizaţi (anexa ...

Monitorul Oficial 17 din 07 Ianuarie 2011 (M. Of. 17/2011)

HOTARARE nr. 1.344 din 23 decembrie 2010 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor, prin Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, inregistrate in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului mediului şi pãdurilor, prin regia naţionalã a pãdurilor - romsilva, înregistrate în anexa nr. 12 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru ...

Monitorul Oficial 11 din 07 Ianuarie 2009 (M. Of. 11/2009)

HOTARARE nr. 1.568 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Foii de parcurs pentru implementarea Planului de actiune pentru tehnologii de mediu - ETAP Romania, aferenta perioadei 2008-2009 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2009

Având în vedere propunerea de politicã publicã "crearea şi implementarea unui sistem naţional de producţie şi consum durabile", elaboratã de ministerul mediului şi dezvoltãrii durabile şi avizatã favorabil de secretariatul general al guvernului prin avizul nr. 16b/184 din 5 septembrie 2007, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã foaia de parcurs pentru implementarea planului de acţiune pentru tehnologii de mediu - etap românia, aferentã perioadei 2008-2009, denumitã în continuare foaia de parcurs etap, prevãzutã în anexa care face ...

Monitorul Oficial 126 bis din 18 Februarie 2008 (M. Of. 126 bis/2008)

 PLANUL NAŢIONAL din 16 ianuarie 2008 de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 bis din 18 februarie 2008

---------aprobat de hotararea nr. 60 din 16 ianuarie 2008, publicata în monitorul oficial, partea i, nr. 126 din 18 februarie 2008.pentru implementarea planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, denumit în continuare plan naţional de alocare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţii:activitatea de proiect - implementarea unui proiect dezvoltat prin utilizarea mecanismelor flexibile ale protocolului de la kyoto, în conformitate cu art. 6 sau art. 12 din protocolul de la kyoto la convenţia-cadru a naţiunilor unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat ...

Monitorul Oficial 711 bis din 13 Octombrie 2003 (M. Of. 711 bis/2003)

 ANEXĂ*) din 31 martie 2003 la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România" EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 bis din 13 octombrie 2003

----------*) anexele fac parte din legea nr. 373 din 19 septembrie 2003, pentru ratificarea memorandumului de finanţare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 711 din 13 octombrie 2003.anexa i    descrierea măsuriimodernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul sibiu, judeţul sibiu, românia codul măsurii: 2002/ro/16/p/pe/0221. denumirea mĂsuriimodernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul sibiu, judeţul sibiu, românia2. autoritatea care prezintĂ cererea (coordonatorul naţional ispa)2.1. numele: hildegard carola puwak,ministrul integrării europene2.2. adresa: ministerul integrării europenedirecţia coordonarea programelorispa şi sapardeugen teodorovici, directorstr. apolodor, nr. 17, ...

Monitorul Oficial 711 din 13 Octombrie 2003 (M. Of. 711/2003)

 LEGE nr. 373 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România", semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 13 octombrie 2003

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1 se ratifică memorandumul de finanţare dintre guvernul româniei şi comisia europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul sibiu, judeţul sibiu, românia", semnat la bruxelles la 18 decembrie 2002 şi la bucureşti la 31 martie 2003.art. 2 (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri şi servicii decontările pot fi efectuate şi în euro.(2) sumele necesare continuării finanţării proiectului în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei comunitare ispa se ...

‹‹ Pagina 2 din 3
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016