Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 262 din 17 martie 2023  privind retragerea autorizaţiei de funcţionare  a Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă  şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 262 din 17 martie 2023 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia*)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 223 din 17 martie 2023
    *) Tabelele, figurile şi formulele sunt reproduse în facsimil.
    Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F. sau autoritatea), cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin Preşedinte, în temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită, în continuare, O.U.G. nr. 93/2012,
    în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a), lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 alin. (2) şi ale art. 21^2 alin. (1), alin. (4) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 93/2012,
    în temeiul art. 6 alin. (1) şi alin. (2) raportat la art. 1 alin. (2) pct. 43 coroborat cu art. 8 alin. (3) şi alin. (11), precum şi art. 37 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită, în continuare, Legea nr. 237/2015,
    în conformitate cu dispoziţiile art. 110 alin. (1) lit. d) şi lit. e) coroborat cu prevederile art. 163 alin. (3) lit. b), alin. (11) şi alin. (15), precum şi ale art. 165 din Legea nr. 237/2015,
    având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. b) şi ale art. 249 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită, în continuare, Legea nr. 85/2014,
    în urma hotărârii Consiliului A.S.F., adoptată în şedinţa din data de 16.03.2023, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. SA-DG 2362/13.03.2023 privind concluziile şi propunerile cu privire la aspectele constatate în urma acţiunii de control permanent la societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A.,
    a constatat următoarele:
    A. Situaţia premisă
    Prin Decizia A.S.F. nr. 199/20.02.2020 societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., denumită în continuare Societatea, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 500.000 lei şi s-au stabilit în sarcina acesteia:
    - revizuirea procedurilor interne privind investiţiile (referitoare la acordarea de împrumuturi, operaţiuni REPO), astfel încât să se asigure o evidenţă şi un control adecvat asupra acestora cu respectarea în permanenţă a principiului persoanei prudente;
    – adecvarea sistemului informatic, astfel încât să se asigure păstrarea unei evidenţe adecvate şi ordonate a dosarelor de daună, respectiv să se asigure evidenţa şi controlul dosarelor plătite cu întârziere, a penalităţilor calculate în acest sens, precum şi a activităţilor specifice necesare reflectării operaţiunilor de încasare şi/sau anulare a primelor de asigurare;
    – inventarierea dosarelor de daună aflate în sold la data de 31.12.2019;
    – revizuirea modalităţii de calcul a celei mai bune estimări a rezervei de prime şi de daune (BEL) şi revizuirea calităţii şi credibilităţii datelor ce stau la baza calculului;
    – clarificarea dispoziţiilor contractelor de reasigurare Clean Cut, în sensul în care să rezulte că reasumarea de către cedent a portofoliilor la terminarea contractului se face condiţionată de onorarea prin plată a obligaţiilor asumate de reasiguratori în confirmările soldurilor.

    Prin Decizia A.S.F. nr. 1137/28.09.2020 Societatea a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 1.500.000 lei pentru nedeţinerea la data de 30.06.2020 de fonduri eligibile să acopere cerinţa de capital de solvabilitate (în continuare SCR) şi cerinţa minimă de capital (în continuare MCR), situaţie de fapt generată de înregistrarea în mod nelegal în raportările periodice de supraveghere aferente trimestrului II 2020 a unor fonduri proprii de nivel 2 în valoare de 50 milioane lei, precum şi de calcularea necorespunzătoare a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice, evaluate conform principiilor Solvabilitate II (prin Deciziile A.S.F. nr. 1469/14.12.2020 şi nr. 22/07.01.2021 au fost aprobate planurile de finanţare şi de redresare, principalele măsuri constând în majorarea capitalului Societăţii cu suma de 50 milioane de lei şi conversia unor datorii subordonate în valoare de 76,6 milioane de lei în capital social - prin aport la capitalul social şi primă de emisiune).
    Prin Decizia A.S.F. nr. 1661/21.12.2021 Societatea a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 2.314.425 de lei motivat de faptul că nu au fost puse la dispoziţia echipei de control informaţiile solicitate, respectiv situaţia executărilor silite primite în perioada 01.07.2020 - 31.03.2021 în care să fie evidenţiate sumele solicitate de către executori judecătoreşti, defalcate pe fiecare dosar de daună, lista dosarelor de daună cu rezerva aferentă, aflate pe rolul instanţelor de judecată, întocmită de către Direcţia Juridică din cadrul Societăţii, aferentă fiecărei luni din perioada 01.07.2020-31.03.2021, precum şi lista dosarelor de daună cu referat de plată întocmit de către Direcţia Juridică, transmise către Direcţia Financiară în vederea efectuării plăţii, cu indicarea sumei acceptate la plată, aferentă fiecărei luni din perioada 01.07.2020-31.03.2021.
    Prin Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, ca urmare a constatării faptului că la data de 31.03.2021 Societatea nu deţine suficiente fonduri eligibile să acopere SCR, situaţie de fapt generată de neconstituirea de rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligaţiile care îi revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor, subadecvare estimată de A.S.F. la valoarea de 386 milioane de lei, Societatea a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 3.546.000 de lei şi s-a dispus în sarcina acesteia obligaţia ca, în termen de două luni de la data primirii deciziei, să transmită la A.S.F., spre aprobare, un plan de redresare^1, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât în termen de 6 luni SCR să fie din nou respectată.
    ^1 Conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Decizia A.S.F. nr. 1662/2021, planul de redresare trebuia să reflecte documentat cel puţin următoarele:
    a) estimarea cheltuielilor de administrare, în special a cheltuielilor generale curente şi a comisioanelor;
    b) estimarea veniturilor şi a cheltuielilor legate de activitatea directă, de acceptările şi de cedările în reasigurare;
    c) revizuirile aduse cadrului procedural intern şi toate ajustările efectuate asupra elementelor de active şi datorii în vederea remedierii deficienţelor constatate prin procesul-verbal de control înregistrat la Societate cu nr. SC 11811/57/30.09.2021, cu luarea în considerare a tuturor evenimentelor ulterioare datei de referinţă a controlului, inclusiv recalcularea SCR conform art. 2 din decizie;
    d) un bilanţ previzional;
    e) estimarea resurselor financiare care urmează să acopere rezervele tehnice, SCR şi MCR;
    f) politica privind reasigurarea.


    De asemenea, conform prevederilor art. 2 din aceeaşi decizie, Societatea a avut obligaţia să facă toate corecţiile necesare asupra metodologiei de calcul şi a valorii rezervelor tehnice evaluate sub regimul Solvabilitate II şi să recalculeze necesarul de capital de solvabilitate şi MCR la data de 30.09.2021, cu luarea în considerare a tuturor evenimentelor ulterioare datei de referinţă a controlului periodic.
    Prin Decizia A.S.F. nr. 1743/30.12.2021 s-a impus în sarcina Societăţii obligaţia ca, în aplicarea măsurilor dispuse la art. 2 şi art. 3 din Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, Societatea să aibă în vedere şi recomandările şi ajustările auditorului PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., prevăzute în Raportul întocmit de auditor ca urmare a evaluării efectuate în contextul Exerciţiului de evaluare a activelor şi pasivelor în sectorul asigurărilor din România (denumit, în continuare, BSR), cu impact direct în fondurile proprii eligibile, necesarul de capital de solvabilitate şi cerinţa minimă de capital, cu luarea în considerare a tuturor evenimentelor ulterioare datei de referinţă - 30.06.2020, a exerciţiului BSR.
    Prin Decizia A.S.F. nr. 309/15.03.2022, ca urmare a constatării faptului că, la data de 30.09.2021, Societatea nu deţine suficiente fonduri eligibile să acopere SCR, situaţie de fapt generată de neînregistrarea în bilanţul Solvabilitate II a sumei de 54.589.511 de lei reprezentând vărsămintele efectuate cu ocazia achiziţionării acţiunilor Eurohold AD, Societatea a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 2.398.700 de lei şi s-a dispus în sarcina acesteia efectuarea corecţiilor necesare asupra elementelor de active şi datorii înregistrate în raportările privind coeficientul de lichiditate, registrul activelor şi machetele specifice Solvabilitate II începând cu data de 30.09.2021 şi completarea Planului de redresare transmis în baza Deciziei A.S.F. nr. 1662/21.12.2021 cu noile elemente.
    Prin Decizia A.S.F. nr. 996/26.07.2022, ca urmare a constatării netransmiterii în termenul legal (30.04.2022) a situaţiilor financiare ale anului 2021, directorul general al Societăţii, dna Tanja Blatnik, a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 125.400 de lei.
    Prin Decizia A.S.F. nr. 1532/07.11.2022, ca urmare a constatării faptului că, pentru raportările lunare transmise la A.S.F. aferente perioadei februarie-iunie 2022 privind situaţia litigiilor aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată, directorul general nu s-a asigurat că acestea sunt complete, corecte şi corespund realităţii, dna Tanja Blatnik a fost, de asemenea, sancţionată cu amendă în cuantum de 86.100 de lei.
    Prin Decizia A.S.F. nr. 1531/07.11.2022, ca urmare a constatării faptului că la data de 30.04.2022 pentru un număr de 5.496 de dosare de daune pentru care au existat litigii deschise pe rolul instanţelor de judecată, Societatea nu a constituit rezervă de daune, subadecvarea rezervei de daune avizate fiind estimată la valoarea de 61.057.060 de lei, Societatea a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 422.600 de lei şi s-a dispus în sarcina acesteia obligaţia de a inventaria până la data de 31.12.2022 dosarele de daună aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect pretenţiile formulate de terţi împotriva asigurătorului la data de referinţă 31.10.2022.
    Ca urmare a măsurilor dispuse de autoritate prin Deciziile A.S.F. nr. 1662/21.12.2021 şi nr. 1743/30.12.2021, anterior menţionate, prin adresa nr. SC-118111/72 din 21.02.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 1570/22.02.2022, Societatea a transmis Planul de redresare (denumit, în continuare, şi Planul) cuprinzând măsurile de restabilire a SCR, aprobat de Consiliul de Administraţie al Societăţii în data de 21.02.2022.
    În urma analizei Planului de redresare, raportat la măsurile dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021 şi Decizia A.S.F. nr. 1743/30.12.2021, s-a constatat că:
    - Societatea nu a recalculat SCR şi MCR la data de 30.09.2021 cu luarea în considerare a tuturor evenimentelor ulterioare datei de referinţă a controlului periodic;
    – Planul transmis nu reflectă documentat solicitarea privind revizuirile aduse cadrului procedural intern şi toate ajustările efectuate asupra elementelor de active şi datorii în vederea remedierii deficienţelor constatate;
    – Planul nu cuprinde detalierea SCR la finalul perioadei de 6 luni de la data constatării scăderii indicatorului (şi anume la data de 30.06.2022) pentru a dovedi cerinţa legală de restabilire a acestuia, ci doar previziunile SCR pentru sfârşitul anilor 2022, 2023, 2024;
    – Planul nu cuprinde asumarea măsurilor pentru implementarea recomandărilor auditorului BSR şi nici ajustările acestuia.

    Prin adresa nr. SA-DG 2757/16.03.2022, s-a solicitat Societăţii ca în termen de 14 zile să transmită Planul de redresare revizuit, inclusiv sub aspectul respectării prevederilor art. 3 din Decizia A.S.F. nr. 309/15.03.2022, potrivit cărora Societatea va avea în vedere efectuarea corecţiilor necesare asupra elementelor de active şi datorii din raportările privind machetele specifice Solvabilitate II şi va completa cu noile elemente Planul de redresare transmis în baza Deciziei A.S.F. nr. 1662/21.12.2021.
    Prin adresa nr. SC-8039/2/30.03.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 3363/01.04.2022, Societatea a transmis Planul de redresare revizuit, ca răspuns la solicitările transmise prin adresa nr. SA-DG 2757/16.03.2022.
    Planul de redresare revizuit a avut la bază strategia de dezvoltare 2022-2024 şi cuprinde măsurile luate sau pe care Societatea îşi asumă că le va lua, legate de reducerea riscurilor - revizuirea primelor practicate pentru asigurările RCA şi alinierea tarifelor la riscurile subscrise, precum şi măsuri legate de guvernanţă şi sistemul de control intern - scăderea nivelului comisioanelor acordate pentru intermedierea poliţelor RCA, completarea conducerii executive şi modificări în cadrul organizaţional, adoptarea unui plan de revizuire şi îmbunătăţire a sistemului de control intern şi a guvernanţei Societăţii în cursul lunii februarie 2022, creşterea volumelor subscrise pentru liniile de asigurare non-RCA, eficientizarea costurilor administrative, investiţii şi o nouă strategie privind digitalizarea Societăţii.
    De asemenea, Societatea a prezentat măsurile legate de capitalizare luate în perioada iunie 2020-septembrie 2021, ulterioare datei de referinţă a evaluării BSR, respectiv 30.06.2020. Aceste măsuri constau în aport de capital (majorări de capital, aporturi de numerar înregistrate ca prime de emisiune, inclusiv împrumuturi subordonate) în sumă totală de 291.339.890 de lei, prin următoarele operaţiuni:
    - 76.642.614 de lei aferent majorării de capital prin conversia împrumuturilor subordonate;
    – 50.000.000 de lei aferent majorării de capital;
    – 39.443.100 de lei reprezentând contravaloarea în lei a împrumutului subordonat de 8.000.000 euro (calculată la cursul de schimb valutar de la data vărsămintelor efectuate);
    – 5.254.176 de lei reprezentând contravaloarea în lei a împrumutului subordonat de 1.061.707 euro (calculată la cursul de schimb valutar de la data încheierii contractului);
    – 120.000.000 de lei aferent participaţiei EIG AD la majorarea capitalului social al Euroins România, conform Hotărârii AGEA din 15.09.2021.

    Planul de redresare prezentat se bazează pe realizarea unor profituri preconizate de Societate pentru un interval de 3 ani, ca urmare a măsurilor stabilite în strategia de afaceri pe perioada 2022-2024, care să asigure sustenabilitatea acoperirii indicatorilor de solvabilitate şi restabilirea profitabilităţii Societăţii.
    Prin adresa nr. SA-DG 6314/22.06.2022, s-a solicitat Societăţii prezentarea măsurilor implementate astfel încât la data de 30.06.2022 SCR să fie respectată.
    Prin adresa nr. SC-18655.2/29.06.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 6560/30.06.2022, Societatea a transmis informaţiile solicitate, afirmând că măsurile implementate referitoare la capitalizare, recalcularea tarifelor, revizuirea strategiei de dezvoltare, planificarea costurilor de achiziţie şi administrare, metodele de diminuare a riscurilor utilizate sunt adecvate şi susţin atât realizarea obiectivelor din cadrul Planului de redresare, respectiv acoperirea cerinţei de capital de solvabilitate la 30 iunie 2022, cât şi revenirea activităţii Societăţii pe baze profitabile, atât în anul 2022, cât şi în perioada de dezvoltare ulterioară acestuia, 2023-2024.
    De asemenea, au fost prezentate măsuri suplimentare legate de capital avute în vedere, respectiv operaţiuni de majorare a capitalului însumând 100 milioane de lei, prin conversia împrumuturilor subordonate de aproximativ 45 milioane lei şi aport suplimentar de 55 de milioane de lei pentru majorarea capitalului Societăţii, planificate pentru semestrul II 2022.
    Prin adresa nr. SC-22715/02.08.2022, Societatea a transmis cu întârziere faţă de termenul legal (30.04.2022) întregul pachet de raportări cuprinzând situaţiile financiare anuale auditate aferente anului 2021, aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii.
    Opinia auditorului asupra situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2021 a fost una cu rezerve. În acest sens auditorul a precizat că „societatea a înregistrat la 31.12.2021 rezerva de prime în valoare de 1.120,1 mil. lei şi rezerva de daune în valoare de 1.647,2 mil. lei, iar cota reasigurătorului în rezerva de prime fiind de 724,8 mil lei şi în rezerva de daună fiind de 1.224,0 mil lei. Pe baza testelor de audit efectuate şi a examinării riscurilor generate de contractele de reasigurare, în opinia noastră, mecanismul de comutare pe viitoare contracte de reasigurare induce riscuri suplimentare dificil de gestionat pe termen mediu şi lung în ceea ce priveşte recuperarea daunelor plătite cu coadă lungă, iar rata daunei nete se poate înrăutăţi ca urmare a tarifelor plafonate şi a deprecierii ratei inflaţiei daunelor care este greu de anticipat. Nu am reuşit să obţinem probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la recuperabilitatea activelor respective, deoarece societatea nu ne-a putut furniza o estimare validă, bazată pe recuperări istorice şi condiţii contractuale a valorii actuale a fluxurilor de numerar de recuperat în viitor. În consecinţă, nu suntem în măsură să stabilim cu exactitate nivelul ajustărilor ce se impun aferente rezervelor de prime şi de daune cedate în reasigurare şi efectul lor asupra elementelor care constituie contul tehnic al asigurărilor generale, situaţia modificării capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie.“
    În data de 09.08.2022, auditorul a transmis autorităţii un exemplar al Scrisorii către conducerea Societăţii, prin care se reiterează faptul că nu a putut stabili cu exactitate nivelul ajustărilor ce se impun, aferente rezervelor de prime şi de daune cedate în reasigurare (1.619,4 milioane de lei nivel maxim; 546,9 milioane de lei valori minimale), deoarece Societatea nu a putut furniza o estimare validă a recuperabilităţii activelor reprezentate de partea cedată în reasigurare, care să fie bazată pe recuperări istorice a valorii actuale a fluxurilor de numerar de recuperat în viitor.
    De asemenea, în scrisoarea către conducere, auditorul statutar a formulat observaţii cu privire la faptul că Societatea nu respectă prevederile art. 153^24 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    "Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, este obligat să convoace de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.
    Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor art. 10 din lege, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egal cu jumătate din capitalul social.
    Societatea nu îndeplineşte această condiţie, conform Situaţiilor financiare la 31 decembrie 2021 care nu conţin ajustările auditorului neacceptate din Anexa B.
    Conform Scrisorii de confort din data de 12 iulie 2022 acţionarii şi-au manifestat intenţia de a majora capitalul Societăţii cu 100 mil. lei (10 mil. lei capital social + 90 mil. lei prima de emisiune).
    Astfel, Societatea ar trebui să diminueze capitalul social prin închiderea parţială a pierderii cu suma de cca 430,5 mil. lei, după majorare (sau concomitent) pentru ca valoarea capitalului propriu după majorare de 68,4 mil. lei (fără a lua în considerare rezultatul anului 2022) să fie egală cu \'bd din capitalul social rezultat de 136,9 mil. lei. [...]
    Puncte slabe:
    Chiar în condiţiile în care Situaţiile financiare la 31.12.2021 nu sunt influenţate de ajustările ce s-ar fi impus aferente rezervelor de prime şi de daune cedate în reasigurare sprijinul acţionarului majoritar Euroins Insurance Group PLC trebuie să fie semnificativ, mult mai mare decât 100.000 mii lei.
    Recomandare:
    Realizarea măsurilor din «Planul de redresare financiară pe termen lung» aprobat de Consiliul de Administraţie în 21 februarie 2022.
    Răspunsul echipei de conducere/Comentariu:
    Societatea a transmis în data de 29.06.2022 un raport privind implementarea măsurilor din cadrul Planului de Redresare. Din cuprinsul raportului, reiese faptul că Societatea a implementat măsurile asumate în cadrul Planului, existând premisele şi încrederea că indicatorii financiari vor fi peste limitele minime pentru data de referinţă 30.06.2022.
    Referitor la indicatorul prevăzut la art. 153^24 din Legea 31/1990, Societatea a transmis către ASF un Plan de restabilire a acestuia, urmând ca acest Plan să fie implementat până la sfârşitul exerciţiului financiar 2022 ca paşi principali descrişi în acest plan:
 Profitul net înregistrat la 30.06 de 95 m RON;
 Conversia împrumutului subordonat în capital, în suma de 44 m RON;
 Aport suplimentar de capital de 55 m RON;
 Profit estimat la sfârşitul anului 2022 de cel puţin 90 m RON."

    Societatea a transmis raportările contabile aferente semestrului I al anului 2022 în data de 19.08.2022 şi raportarea specifică Solvabilitate II pentru data de 30.06.2022 în data de 04.08.2022, în termenul stabilit de prevederile legale.
    Astfel, potrivit raportărilor transmise autorităţii, la datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022 Societatea a înregistrat următorul rezultat net al exerciţiului:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────┬────────────┬────────────┤
│ │31.12.2021 │30.06.2022 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultat │-19.005.199 │127.473.734 │
│tehnic (net)│(pierdere) │(profit) │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultat │-14.510.661 │-32.159.559 │
│netehnic │(pierdere) │(pierdere) │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultatul │-33.515.860 │95.314.175 │
│exerciţiului│(pierdere) │(profit) │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    Fondurile proprii eligibile luate în acoperirea cerinţei de solvabilitate pentru data de 30.06.2022 raportate de Societate comparativ cu cele cuprinse în planul de redresare sunt:

┌──────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│ │Estimat de │Raportat │
│ │societate │de │
│Indicator │pentru │societate │
│ │30.06.2022 │pentru │
│ │conform plan de│30.06.2022│
│ │redresare │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Total │ │ │
│fonduri │ │ │
│proprii │411.159 │359.812 │
│eligibile │ │ │
│să acopere │ │ │
│SCR │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│SCR │366.499 │298.489 │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Acoperire │1,12 │1,21 │
│SCR │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Total │ │ │
│fonduri │ │ │
│proprii │396.159 │315.039 │
│eligibile │ │ │
│să acopere │ │ │
│MCR │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│MCR │171.039 │134.320 │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Acoperire │2,31 │2,35 │
│MCR │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Excedent │ │ │
│fonduri │44.660 │61.323 │
│eligibile -│ │ │
│SCR │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│Excedent │ │ │
│fonduri │22.512 │180.719 │
│eligibile -│ │ │
│MCR │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘


    Transmiterea cu întârziere a situaţiilor financiare auditate ale anului 2021 a împiedicat autoritatea să verifice şi să concluzioneze asupra modului în care măsurile asumate de Societate prin Planul de redresare vor conduce la restabilirea SCR. Astfel, după primirea acestora, inclusiv a informaţiilor/documentelor/situaţiilor transmise de Societate cu referire la măsurile dispuse în sarcina acesteia, precum şi a informaţiilor cuprinse în raportările specifice regimului Solvabilitate II şi a raportărilor suplimentare transmise la A.S.F. în baza Normei A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, au fost realizate analizele necesare şi au rezultat următoarele:
    Potrivit informaţiilor prevăzute în Planul de redresare revizuit, comunicat de Societate prin adresa SC-8039/2 din 30.03.2022, aceasta a previzionat pentru data de 30.06.2022 un profit de 49,9 milioane de lei, provenit dintr-un rezultat tehnic pozitiv de 30,5 milioane de lei şi un rezultat netehnic pozitiv de 19,4 milioane de lei.
    Având în vedere faptul că Societatea a înregistrat rezultat tehnic net reprezentând pierdere în cuantum de 19.005.199 de lei la data de 31.12.2021 şi profit de 127.473.734 de lei la data de 30.06.2022, din verificările efectuate asupra raportărilor transmise autorităţii a rezultat că îmbunătăţirea rezultatului tehnic net al Societăţii provine din activitatea de cedare în reasigurare pentru clasa 10, în special RCA, astfel:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────┬────────────┬───────────┤
│ │31.12.2021* │30.06.2022*│
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Rezultat │-563.781.700│-34.155.712│
│tehnic brut │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│din care │ │ │
│pentru clasa │-579.573.275│-51.354.589│
│10 │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Rezultat │ │ │
│tehnic din │544.776.501 │161.629.446│
│reasigurare │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│din care │ │ │
│pentru clasa │560.679.631 │169.056.485│
│10 │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Rezultat │-19.005.199 │127.473.734│
│tehnic net │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│din care │ │ │
│pentru clasa │-18.893.644 │117.701.896│
│10 │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘

    * conform datelor transmise în raportarea "Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale", Anexa nr. 5 la Norma A.S.F. nr. 46/2020.

    Totodată, autoritatea a analizat informaţiile raportate de Societate aferente trimestrului III al anului 2022 constând în raportări suplimentare şi machetele specifice Solvabilitate II, iar din analiză a rezultat faptul că, la data de 30.09.2022, Societatea a înregistrat o scădere semnificativă a rezervei de daune neavizate IBNR de aproximativ 393 milioane de lei, comparativ cu valoarea înregistrată la data de 30.06.2022 (ce se calculează potrivit Normei A.S.F. nr. 38/2015 şi se raportează prin raportările suplimentare).
    Similar, din analiză a rezultat că, la data de 30.09.2022, valoarea rezervelor tehnice (BEL) sub regimul Solvabilitate II a înregistrat, de asemenea, o scădere faţă de 30.06.2022, respectiv de la 1,96 miliarde de lei la 1,84 miliarde de lei la 30.09.2022 (informaţii raportate prin machetele specifice Solvabilitate II).
    De asemenea, autoritatea a verificat modul de reflectare a rezultatelor tratatelor de reasigurare cotă-parte Q/S MTPL LPT 50% şi respectiv 15%, precum şi ale contractului excedent de daună, şi excedent de daună agregat, aferente asigurărilor RCA în rezultatul tehnic pentru datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022 prin compararea informaţiilor rezultate din deconturile încheiate cu reasiguratorii cu informaţiile cuprinse în raportările transmise la A.S.F.
    În urma analizelor efectuate, autoritatea a transmis, în datele de 26.10.2022 şi 02.02.2023, două Rapoarte de Control Permanent (RCP) cu nr. SA-DG 10102/26.10.2022 şi nr. SA-DG 1318/02.02.2023, prin care a notificat Societatea şi conducerea acesteia asupra aspectelor constatate, astfel:
    a) În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, autoritatea a consemnat diferenţele constatate din compararea informaţiilor rezultate din deconturile încheiate cu reasigurătorii cu informaţiile cuprinse în raportările transmise la A.S.F. de Societate.
    De asemenea, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, autoritatea a estimat impactul acestor ajustări asupra elementelor de active şi datorii din bilanţul economic (Solvabilitate II), în RCP fiind precizate următoarele:
    - autoritatea a ajustat partea cedată în reasigurare, atât rezerva de primă cât şi rezerva de daună, la nivelul calculat al deconturilor, urmând ca Societatea să recalculeze valoarea rezervei de primă cedată, conform principiilor de evaluare specifice Solvabilitate II;
    – dat fiind faptul că autoritatea nu a avut toate informaţiile necesare recalculării DTL, s-a ajustat DTL în integralitate, urmând ca Societatea să recalculeze acest element;
    – autoritatea nu a recalculat valoarea SCR ca urmare a ajustării părţii cedate în reasigurare şi nici nu a majorat valoarea SCR prin eliminarea valorii capacităţii impozitelor amânate de a absorbi pierderile (LAC-DT), element care va suferi modificări ca urmare a acestor ajustări.

    Totodată, autoritatea a estimat fondurile proprii eligibile să acopere SCR şi MCR rezultate în urma ajustărilor estimate, arătându-se faptul că, la data de 30.06.2022 Societatea nu deţine fonduri eligibile să acopere SCR şi MCR, iar necesarul de fonduri pentru restabilirea SCR a fost estimat la valoarea de 697.698.476 de lei, iar necesarul de fonduri pentru restabilirea MCR a fost estimat la valoarea de 533.529.672 de lei.
    De asemenea, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, s-a arătat faptul că, în cazul în care Societatea efectuează demersurile necesare în vederea decontării şi recuperează sumele cuvenite în baza contractului încheiat cu EIG Re, necesarul de fonduri proprii eligibile să acopere SCR scade la valoarea de 576.698.476 de lei, iar în cazul MCR scade la valoarea de 412.529.672 de lei.
    Cu privire la măsurile dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, referitoare la Planul de redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă SCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât în termen de 6 luni SCR să fie din nou respectată (respectiv până la data de 30.06.2022), în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a constatat că estimările din Planul de redresare transmis nu au fost realiste şi nu au asigurat/asigură deţinerea în permanenţă a fondurilor proprii necesare acoperirii SCR, în sensul în care, la data de 30.06.2022, Societatea nu a asigurat restabilirea indicatorului de solvabilitate prin faptul că nu deţine suficiente fonduri proprii eligibile să acopere SCR.
    Prin adresa nr. SC-11811.76/03.11.2022, Societatea a transmis obiecţii la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, precum şi opinia unui consultant extern, fără să recalculeze SCR şi rezerva de primă cedată, aşa cum s-a solicitat în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022.
    Având în vedere obiecţiile Societăţii, elementele nou apărute, respectiv scăderea semnificativă a IBNR şi a BEL la data de 30.09.2022 faţă de 30.06.2022, precum şi faptul că Societatea nu a recalculat SCR şi nici rezerva de primă cedată, autoritatea a adresat Societăţii mai multe solicitări cu scopul atât de a clarifica obiecţiile formulate la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, cât şi cu scopul realizării unei estimări cât mai acurate a BEL şi a părţii recuperabile din reasigurare, dar şi în vederea estimării SCR şi a documentării modului în care Societatea deţine în permanenţă fonduri proprii eligibile să acopere SCR şi MCR la cele două date de referinţă.
    La solicitările autorităţii Societatea a transmis clarificări prin adresele nr. SC-31864.3 din 11.11.2022, SC-11811.79 din 16.11.2022, SC-31864.4 din 18.11.2022, SC-11811.82 din 02.12.2022, SC-31864.6 din 16.12.2022, SC-31864.7 din 20.12.2022, SC-31864.8 din 22.12.2022, SC-11811.84 din 22.12.2022, SC-31864.10 din 03.01.2023, SC-11811.86 din 06.01.2023, SC-11811.88 din 13.01.2023, SC-11811.90 din 20.01.2023, SC-31864.17 din 25.01.2023, SC-31864.19 din 26.01.2023, SC-31864.21 din 01.02.2023 şi SC-31864.22 din 02.02.2023.
    De asemenea, în datele de 18.01.2023, 26.01.2023 şi 31.01.2023, au avut loc întâlniri între reprezentanţii Societăţii şi reprezentanţii A.S.F. cu acelaşi scop, de clarificare a unora dintre aspectele redate anterior.
    Ca urmare a solicitărilor adresate Societăţii în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare (denumit, în continuare, Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021), cu referire atât la elementele redate în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, cât şi cu privire la noile elemente identificate la data de 30.09.2022 şi aduse la cunoştinţa Societăţii prin solicitările de clarificare mai sus menţionate, şi a informaţiilor comunicate, autoritatea a analizat toate aspectele şi explicaţiile transmise de Societate.

    b) Prin urmare, autoritatea a transmis Societăţii un nou RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, în care au fost redate rezultatele analizelor/recalculărilor realizate pe baza informaţiilor transmise de Societate (obiecţii şi explicaţii suplimentare la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, proceduri şi fişiere de calcul ale rezervelor, explicaţii la solicitarea autorităţii) cu privire la rezerva de primă şi de daună brută şi cedată în reasigurare, sub regimul Solvabilitate II, atât la data de 30.06.2022 cât şi la data de 30.09.2022, precum şi recalcularea modulului de prime şi rezerve din cadrul SCR şi impactul acestora asupra valorii SCR şi MCR şi al fondurilor proprii eligibile să acopere cele două cerinţe de solvabilitate.
    Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-au arătat atât elementele noi identificate ce constituie aspecte de nerespectare a legislaţiei ca urmare a noilor analize/recalculări realizate de autoritate, cât şi elementele de neconformitate rezultate din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 care se menţin.
    Cu adresa nr. SC-3266.1/10.02.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 1318.1/13.02.2023, Societatea a transmis obiecţii la RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, iar la solicitările autorităţii Societatea a transmis clarificări prin adresele nr. SC-3500 din 06.02.2023, SC-4681 din 16.02.2023, SC-3266.3 din 20.02.2023, SC-3266.4 din 22.02.2023, SC-3266.9 din 02.03.2023 şi SC-3266.10 din 03.03.2023.

    c) Cu titlu general, Societatea a obiectat, în sensul că există o contradicţie între constatările reţinute în cadrul RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, comparativ cu cele reţinute în cadrul altor controale finalizate, fiind astfel încălcat de autoritate principiul aşteptării legitime şi, în acelaşi timp, a obiectat asupra faptului că autoritatea nu i-a acordat termene rezonabile pentru a răspunde la solicitările de informaţii, fiind încălcat de către autoritate dreptul la un termen rezonabil şi principiul proporţionalităţii în activitatea de supraveghere.

    Obiecţiile Societăţii nu se susţin având în vedere următoarele:
    Reţinerile din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 au avut la bază rezultatul verificărilor realizate asupra/comparaţiilor dintre raportările transmise autorităţii şi informaţiile rezultate din deconturile/confirmările de la reasigurători puse la dispoziţie de Societate, fiind identificată o îmbunătăţire a rezultatului tehnic net al Societăţii din activitatea de cedare în reasigurare pentru clasa 10, în special RCA.
    Având în vedere obiecţiile Societăţii la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, elementele nou apărute, respectiv scăderea semnificativă a IBNR şi a BEL la data de 30.09.2022 faţă de 30.06.2022, autoritatea a efectuat verificarea detaliată a modului de calcul al rezervelor tehnice şi recalcularea parţială a SCR, precum şi o analiză a efectelor economice ale clauzelor contractuale, aplicând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.
    Astfel, în lumina noilor informaţii, autoritatea a întocmit al doilea RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 în care s-au indicat în mod expres noile constatări, inclusiv cele care se menţin din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022.
    Pe parcursul derulării acţiunii de control permanent autoritatea a solicitat informaţii de natura procedurilor, politicilor şi fişiere proprii de calcul, fără ca acestea să fie solicitate într-o formă stabilită de A.S.F., ci în formatul pe care Societatea le deţinea sau trebuia să le deţină, conform cadrului legal aplicabil. Cu privire la solicitările de explicaţii ale autorităţii, acestea au vizat diferenţe constatate între fişierele furnizate şi machetele de raportare, precum şi unele inadvertenţe sau greşeli în abordarea Societăţii.
    În cadrul întâlnirii din data de 31.01.2023, când autoritatea a precizat faptul că Societatea ar trebui să nu mai utilizeze metoda simplificată în calculul celei mai bune estimări a rezervei de primă, Societatea a precizat că un calcul al sumelor recuperabile din reasigurare aferente celei mai bune estimări a rezervei de primă, care modelează în mod proporţional fluxurile de numerar, conferă un rezultat apropiat metodei simplificate. Societatea nu ar fi putut să facă o comparaţie între cele două valori decât dacă ar fi făcut o simulare inclusiv pentru metoda solicitată de autoritate. Mai mult, în cadrul exerciţiului BSR, auditorul a recomandat calcularea sumelor recuperabile din reasigurare pe baza fluxurilor de numerar, iar Societatea avea obligaţia de a implementa această măsură/recomandare până la data de 31.12.2022, conform măsurii din Decizia A.S.F. nr. 1743/30.12.2021.
    Autoritatea a solicitat date şi informaţii pe care societatea trebuia să le deţină şi care ţin de respectarea principiului documentării, iar în ceea ce priveşte afirmaţia Societăţii cu privire la faptul că timpul scurt nu a permis consultarea cu partenerii şi consultanţii externi ai Societăţii, aceasta nu poate fi luată în considerare de către A.S.F. în tratarea obiecţiilor formulate de Societate, deoarece funcţia actuarială sau alte funcţii-cheie ale Societăţii trebuie să deţină suficiente cunoştinţe pentru a furniza lămuririle necesare, mai ales că Societatea nu are externalizată această funcţie şi nicio altă funcţie-cheie.
    Atât realizarea controlului permanent, cât şi întocmirea celor două RCP şi acordarea termenului de răspuns din partea Societăţii s-au efectuat cu respectarea întocmai a cadrului legal în vigoare.
    Astfel, art. 163^1 alin. (18^1) din Legea nr. 237/2015 stipulează, în mod expres, că în termen de 7 zile de la primirea notificării societatea are dreptul să explice motivul nerespectării sau să formuleze obiecţiuni, iar potrivit art. 34 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021, entitatea controlată şi/sau persoanele vizate [...] pot transmite, [...] un punct de vedere, explicaţii, documente justificative sau obiecţii cu privire la reţinerile din Raportul de control permanent, în termenul prevăzut de legislaţia aplicabilă, dar nu mai mult de 7 zile de la primirea notificării, în cazul în care legislaţia specifică aplicabilă nu prevede un alt termen, sens în care autoritatea a acordat Societăţii termenul maxim de răspuns prevăzut de lege.
    Este important de arătat faptul că, la adoptarea hotărârii care a stat la baza prezentei decizii, autoritatea a avut în vedere şi a analizat toate informaţiile furnizate de Societate ulterior momentului depunerii obiecţiilor, astfel încât acesteia să îi fie respectat dreptul la apărare.
    Prin urmare, obiecţiile Societăţii nu se susţin, iar autoritatea a respectat întru totul atât cerinţele legale cu privire la termenele prevăzute pentru primirea documentelor justificative sau a obiecţiilor formulate, cât şi cu privire la procedura de control realizată.


    B. Constatările A.S.F.
    Constatările autorităţii, menţionate în cele două RCP comunicate Societăţii, obiecţiile punctuale formulate de entitatea controlată, informaţiile/explicaţiile suplimentare prezentate, atât cu ocazia obiecţiilor, cât şi ulterior acestora, precum şi punctul de vedere/concluziile A.S.F. cu privire la acestea, sunt prezentate în cele ce urmează.
    Astfel, în cuprinsul prezentei Decizii, sunt avute în vedere, pe de o parte, rezultatele controlului permanent, iar, pe de altă parte, sunt evidenţiate aspecte care redau situaţia Societăţii în contextul nerestabilirii indicatorilor financiari.
    1. Prima faptă contravenţională (reţinută în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, care se menţine şi în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023), aşa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că, în perioada 31.12.2021 - 30.09.2022, Societatea a supraevaluat veniturile şi subevaluat cheltuielile din reasigurare, respectiv a supraevaluat activele şi subevaluat datoriile, ceea ce contravine prevederilor pct. 19 alin. (3), pct. 46 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), pct. 52 alin. (1)-(3) şi alin. (5), pct. 572 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma A.S.F. nr. 41/2015.
    În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, cu privire la această constatare, s-au arătat următoarele:
    Potrivit raportărilor transmise, la datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022 Societatea a înregistrat următorul rezultat net al exerciţiului:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────────┬────────────┬────────────┤
│ │31.12.2021 │30.06.2022 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultat │-19.005.199 │127.473.734 │
│tehnic (net)│(pierdere) │(profit) │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultat │-14.510.661 │-32.159.559 │
│netehnic │(pierdere) │(pierdere) │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Rezultatul │-33.515.860 │95.314.175 │
│exerciţiului│(pierdere) │(profit) │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    În Planul de redresare revizuit, comunicat de Societate prin adresa nr. SC-8039/2 din 30 martie 2022, aceasta a previzionat pentru data de 30.06.2022 un profit de 49,9 milioane de lei, provenit dintr-un rezultat tehnic pozitiv de 30,5 mil lei şi un rezultat netehnic pozitiv de 19,4 milioane de lei.
    Având în vedere faptul că Societatea a înregistrat un rezultat tehnic net reprezentând pierdere în cuantum de 19.005.199 de lei la data de 31.12.2021 şi profit de 127.473.734 de lei la data de 30.06.2022, din verificările efectuate asupra raportărilor transmise autorităţii a rezultat că îmbunătăţirea rezultatului tehnic net al Societăţii provine din activitatea de cedare în reasigurare pentru clasa 10, în special RCA, astfel:

┌──────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────┬────────────┬───────────┤
│ │31.12.2021* │30.06.2022*│
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Rezultat │-563.781.700│-34.155.712│
│tehnic brut │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│din care │ │ │
│pentru clasa │-579.573.275│-51.354.589│
│10 │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Rezultat │ │ │
│tehnic din │544.776.501 │161.629.446│
│reasigurare │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│din care │ │ │
│pentru clasa │560.679.631 │169.056.485│
│10 │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│Rezultat │-19.005.199 │127.473.734│
│tehnic net │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────────┤
│din care │ │ │
│pentru clasa │-18.893.644 │117.701.896│
│10 │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────────┘

    * conform datelor transmise în raportarea "Rezultatul tehnic determinat pe fiecare clasă de asigurări generale", Anexa nr. 5 la Norma A.S.F. nr. 46/2020.

    Având în vedere cele de mai sus, luând în considerare faptul că profiturile sunt generate în special din activitatea de reasigurare, autoritatea a procedat la verificarea acestor informaţii în corelare cu prevederile contractelor de reasigurare şi deconturile/confirmările de la reasigurători, rezultând următoarele:
    a) Contractele de reasigurare MTPL cotă-parte (Q/S MTPL)
    Rezultatul tehnic pozitiv de 127,5 milioane de lei înregistrat la data de 30.06.2022 este obţinut, în principal, din activitatea înregistrată pentru clasa 10 Asigurări de răspundere civilă auto, unde rezultatul înregistrat este profit în cuantum de 117,7 milioane de lei.
    Analizând rezultatul tehnic înregistrat pentru clasa 10 la data de 30.06.2022, care reflectă o pierdere brută de 51,4 milioane de lei, rezultă că rezultatul net, profit de 117,7 milioane de lei, a fost generat de un rezultat pozitiv din reasigurare în cuantum de 169 milioane de lei.
    În mod similar la data de 31.12.2021, pentru clasa 10 rezultatul tehnic brut este pierdere de 579,6 milioane de lei, iar rezultatul net este pierdere de 18,9 milioane de lei, rezultând astfel un profit înregistrat de Societate din reasigurare de 560,7 milioane de lei.
    Pentru ambele perioade de referinţă, respectiv 31.12.2021 şi 30.06.2022, Societatea avea încheiate două contracte de reasigurare de tip proporţional cotă-parte (Q/S MTPL LPT) totalizând o cedare în reasigurare de 65%.
    Primul contract care are o cedare de 50%, încheiat începând din anul 2020 pe o perioadă de 12 luni, este plasat în procent de 75% din 50% prin brokerul de reasigurare AoN Benfield şi acoperă reţinerea Societăţii după aplicarea contractului de reasigurare excedent de daună şi comutat succesiv în anul 2021 şi anul 2022. Restul de 25% din 50% este plasat în reasigurare către Barents Re.
    Reasigurătorii participanţi şi cotele de participare sunt:
    - pentru anul 2021: Hannover Re - referinţa contractului B079021E6S5034 (36,5% din 50%), Anadolu Sigorta - referinţa contractului B079021E6S5016 (5,5% din 50%), Mapfre Re - referinţa contractului B079021E6S5034 (15% din 50%), Deutsche Re - referinţa contractului B079021E6S5043 (18% din 50%) şi Barents Re (25% din 50%);
    – pentru anul 2022: Hannover Re - referinţa contractului B079022E6S5034 (36,5% din 50%), Anadolu Sigorta - referinţa contractului B079022E6S5016 (3,5% din 50%), Mapfre Re - referinţa contractului B079022E6S5034 (7% din 50%), Deutsche Re - referinţa contractului B079022E6S5043 (18% din 50%), Barents Re (25% din 50%) şi Allianz SE Re - referinţa contractului B079022E6S5038 (10% din 50%).

    Al doilea contract cotă-parte cu o cedare de 15% din 100% este încheiat începând cu 01.10.2021, cu valabilitate până la 31.12.2022, iar reasigurătorul este Newpoint Reinsurance Company Ltd, având referinţa NPREri122140MTR00069.
    În urma analizei clauzelor contractuale, coroborat cu informaţiile regăsite în deconturile cu reasigurătorii pentru ambele contracte Q/S MTPL aferente anilor 2021 şi 2022, puse la dispoziţia autorităţii de asigurător, rezultă faptul că Societatea ar trebui să înregistreze ca prime cedate în reasigurare 65% din primele câştigate, în schimbul a 65% din daunele întâmplate în anul calendaristic, care se contrabalansează printr-un comision în scară, ambele (daune + comision) însumând până la aproximativ 97,8% din primele câştigate, iar diferenţa de 2,2% (în caz de comutare timpurie a contractului), sub rezerva ajustării primei minime şi de depozit, reprezintă marja reasigurătorului. Societatea face înregistrări pe elemente componente de prime cedate, rezerve de prime cedate, daune cedate şi rezerve de daune cedate în sarcina reasigurătorilor.
    Prima minimă şi de depozit se plăteşte în 5 rate, iar în situaţia comutării contractului, o parte din parametri se schimbă, de exemplu marja de profit a reasigurătorului coboară spre valoarea de cca 2,2% de la 4,5%, în mod diferit pe reasigurători, iar ultima rată nu se mai achită.
    Într-un contract de reasigurare proporţional cotă-parte, reasigurătorul participă într-o proporţie similară la pierderea sau profitul asigurătorului, rezultatul tehnic înregistrat pe partea brută (pierdere) ar trebui să genereze un rezultat tehnic net proporţional cu acesta, fapt care nu reiese din datele raportate.
    Conform interpretării dată de Societate clauzelor contractuale şi reflectării cedării în reasigurare în evidenţele acesteia, există două componente:
    - portofoliul de daune în intrare (LPe), atât pentru soldul RBNS, cât şi IBNR pentru daunele apărute înainte de 31.12.2020, este cedat de către Societate într-o proporţie de 115% (există o componentă care acoperă dezvoltarea adversă a daunelor, adică variaţia absolută a portofoliului de daune în intrare, într-un procent de 15% din daunele economice întâmplate pentru anul 2021 şi 20% pentru anul 2022 pentru unii reasigurători);
    – daunele întâmplate în anul de accident începând cu 1 ianuarie şi până la 31 decembrie 2021/2022 pentru contractul MTPL cedare 50%, ambele zile incluse.

    Acoperirea prin contract se realizează în funcţie de rata daunei astfel:
    1. de la 0% la (100% – 2,2%), adică aproximativ 97,8% rata daunei, primele cedate = daunele în sarcina reasiguratorului + comisionul datorat Euroins + marja reasiguratorului;
    2. de la 97,5%-110% rata daunei în 2021 şi de la 97,5% - 105% în 2022 Euroins suportă integral toate daunele (culoar de daune neacoperite prin contract);
    3. de la 110%-120% (sau 135% în caz de nereziliere timpurie) rata daunei în 2021 şi 105%-115% în 2022, reasigurătorii suportă 50% din daunele întâmplate în anul de accident şi partea de dezvoltare adversă a daunelor pentru daunele din portofoliul de intrare în limita a maxim 15% sau 20% din valoarea acestuia;
    4. peste rata daunei 120% în 2021 sau 115% în 2022, Euroins suportă integral toate daunele (limita contractului).

    Potrivit deconturilor, în calculul ratei daunei se ia doar valoarea dezvoltării adverse a daunelor în limita a max. 15% sau max. 20% (pentru anii 2021 şi 2022) din rezervele de daune iniţiale (nu 115% sau 120% cum susţine Societatea) şi daunele întâmplate în anul de accident, aplicând toate limitările descrise anterior.
    În fapt, din verificările realizate a rezultat că Societatea apelează anual la Clauza de comutare (contractul se încheie şi se comută către alţi reasigurători sau aceiaşi, dar în alte cote de participare), marja de profit a reasigurătorului se diminuează, iar Societatea comută rezervele de daună în ieşire (RBNS + IBNR) şi rezerva de prime (UPR) la expirarea contractului, conform următorului tratat de reasigurare în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
    La terminarea contractului sau după data comutării acestuia, conform prevederilor contractuale, reasigurătorii sunt liberi de orice obligaţii viitoare aferente acestui contract, soldul fondurilor reţinute se plăteşte reasigurătorilor dacă este pozitiv sau se plăteşte cedentului dacă este negativ (aşa cum stipulează clauzele contractuale), iar contractul se închide.
    În anul 2022, Societatea a apelat la clauza de comutare pentru contractul din 2021 (după expirarea termenului contractual de 3 luni de la expirare, adică maxim 31.03.2022), informând reasigurătorii asupra acestei decizii în datele de 14.04.2022 şi 02.05.2022.
    În vederea verificării modului în care Societatea a obţinut profitul din reasigurare, înregistrat în principal pentru clasa 10, A.S.F. a analizat reflectarea rezultatului contractelor de reasigurare cotă-parte 50% şi respectiv 15% pentru asigurările RCA în rezultatul tehnic, pentru datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022.
    În primul rând, A.S.F. a verificat reconcilierea valorilor raportate în rezultatul tehnic aferent părţii cedate în reasigurare la data de 31.12.2021 (anexa 3 la Norma A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită, în continuare, Norma A.S.F. nr. 21/2016), cu valorile cuprinse în Raportarea aferentă cedărilor în reasigurare, pentru activitatea de asigurări generale (anexa nr. 17^1 la Norma A.S.F. nr. 21/2016), rezultând o diferenţă de 3,6 milioane de lei, consemnată în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, reprezentând partea cedată din recuperări şi regrese necuprinsă în raportarea aferentă cedărilor în reasigurare.
    Comparând primele câştigate cedate în reasigurare pentru contractul MTPL 50% reflectate în rezultatul tehnic la data de 31.12.2021 aferent clasei 10, în valoare de 633.451.828 de lei cu suma daunelor întâmplate şi a comisionului, totalizând o valoare de 721.911.804 de lei, în condiţiile în care, conform decontului, rata daunei la data de 31.12.2021 a fost de 88,10%, se constată că valorile reflectate în rezultatul tehnic nu respectă prevederile contractuale în sensul în care primele câştigate trebuie să fie egale cu suma dintre daunele întâmplate, comision şi marja reasigurătorului.
    Astfel, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a menţionat că Societatea a înregistrat un profit nejustificat din această operaţiune în valoare de 88.459.976 de lei.
    Similar, comparând primele câştigate cedate în reasigurare pentru contractul MTPL 15% reflectate în rezultatul tehnic aferent clasei 10, în valoare negativă de 22.137.064 de lei cu suma daunelor întâmplate totalizând o valoare de 271.320.898 de lei, în condiţiile în care, conform decontului, rata daunei la data de 31.12.2021 a fost de 117,60%, se constată că valorile reflectate în rezultatul tehnic nu respectă prevederile contractuale în sensul în care pentru primele câştigate cedate şi marja reasigurătorului, acesta compensează cedentul cu daunele întâmplate, exceptând daunele întâmplate în culoarul de rată a daunei situat între 98%-105%.
    Societatea a înregistrat un profit nejustificat din această operaţiune în valoare de 293.457.962 de lei.
    În explicaţiile Societăţii transmise anterior încheierii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, respectiv prin adresa nr. SC-25953.4/26.09.2022 înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 9373/27.09.2022, s-a menţionat faptul că acest rezultat a fost obţinut prin adăugarea la rezultatul tehnic a soldurilor iniţiale cedate în reasigurare ale UPR şi RBNS+IBNR, astfel:
    • „Recunoaşterea iniţială a creşterii cotei de participare a reasigurătorului la rezervele tehnice ca venit (detaliată în adresa noastră din data de 14.09.2022) se bazează pe (1) metoda de recunoaştere aplicată istoric (care datează de la începutul contractelor LPT/ADC în 2020) şi (2) metoda acceptată de recunoaştere a acestor tipuri de contracte de către auditorul din cadrul exerciţiului BSR (PWC), auditori (de-a lungul anilor) şi A.S.F. în timpul controalelor efectuate la sediul Societăţii din perioadele precedente.
    • Recunoaşterea iniţială urmează acelaşi principiu pentru derecunoaşterea ulterioară a cotei de participare a reasigurătorului la rezervele tehnice (în ceea ce priveşte Rezerva de daune) care a avut loc la 01.07.2022, ca urmare a solicitării A.S.F. de înlocuire a Contractului Cotă-Parte de 15%, adică principiile de recunoaştere contabilă sunt aceleaşi şi sunt urmate atunci când există un impact pozitiv sau negativ pentru Euroins România.
    • Comutarea Contractului Cotă-Parte de 15% (în cota sa de 10%) se referă exclusiv la rezervele de daune, deoarece UPR este cedat noului Contract de 10% pe an de accident încheiat cu Allianz Re, deoarece acesta va oferi acoperire pentru daunele viitoare (adică urmând funcţia principală de asigurare a UPR).
    • Rata Daunei aplicată pentru Contractul Cotă-Parte de 15% urmează principiile stipulate în contract (secţiunea Definiţii şi Comisioane din Contract) şi se bazează pe soldurile de deschidere atât pentru (1) UPR (urmând logica descrisă mai sus pentru Contractul cu 10% pe an de accident unic), cât şi pentru (2) Rezerva pentru daune, în urma rezervelor aferente Transferului de Portofoliu de Daune (secţiunea Transfer de Portofoliu din Contract) şi, prin urmare, ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător atunci când se estimează Rata Daunei.“

    Cu privire la metoda acceptată de recunoaştere a acestor tipuri de contracte de către auditorul din cadrul exerciţiului BSR (PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L.), auditorul face o scurtă interpretare a contractului (traducere liberă) astfel:
    Acord de reasigurare în cotă-parte:
    În conformitate cu tratatul de reasigurare în cotă-parte pentru linia de afaceri MTPL, există limite ale portofoliului de daune pentru evoluţia despăgubirilor din anul precedent, definite astfel:
    Reasiguratul va reţine 100% din toate pierderile care provin din procentul de modificare a portofoliului de daune care depăşeşte 15% sau mai mult, în cazul în care:
    • Procentul de modificare a portofoliului de daune = (Retragerea portofoliului de daune în curs de plată - Intrarea portofoliului de daune în curs de plată + daunele plătite în legătură cu daunele survenite înainte de data de începere la data de comutare a contractului)/Intrarea în portofoliul de pierderi în curs.
    • Intrarea portofoliului de daune în curs de plată = cota-parte a reasigurătorului din rezervele de daune (inclusiv rezerva pentru daunele suferite, dar neraportate (IBNR)) pentru daunele suferite înainte de data de iniţiere a contractului la 31 decembrie 2019.
    • Retragerea portofoliului de pierderi în curs de plată = cota-parte a reasigurătorului din rezervele de daune (inclusiv rezerva pentru daunele suferite, dar neraportate (IBNR)) pentru daunele suferite înainte de data de iniţiere a contractului la data de comutare a contractului.

    Ca atare, am luat în considerare partea de cedare legată de cota-parte pentru modificarea rezervei aferente anilor anteriori (rezultată din evaluarea noastră IBNR) şi am aplicat plafonul de 15%.
    În scopul prezentării, am ajustat doar IBNR pentru rezervele de daune non-anuale ale MTPL.
    De asemenea, anterior transmiterii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, prin adresa nr. SC-25953.4/26.09.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 9373/27.09.2022, Societatea a comunicat următoarele: „Principiile contabile aplicate în cazul cotelor generale: Cedarea aplicată la nivelul rezervelor tehnice, fie la începutul oricărui contract nou (ca în cazul Contractului Cotă-Parte de 15%), fie ca urmare a modificărilor rezervelor tehnice cedate în cursul anului (atât în ceea ce priveşte acoperirea LPT/ADC, cât şi partea de an de accident) sunt înregistrate istoric în contul de profit şi pierdere, în principal datorită faptului că este aşteptată o comutare la sfârşitul anului, ceea ce permite recunoaşterea integrală a efectelor în perioada anuală respectivă“.
    Totodată, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a arătat că, prin e-mailul din data de 14.10.2020, Societatea a comunicat autorităţii faptul că anularea sau comutarea contractului de către reasigurat (Euroins) „este un eveniment extraordinar, care, conform tuturor regulilor contabile poate impune doar evaluări ale unei astfel de probabilităţi. Ambele părţi îşi propun în mod firesc să ţină contractul până la expirarea normală“.
    În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a arătat că explicaţiile Societăţii nu se susţin deoarece, pe de o parte, acoperirea totală oferită prin contract pentru daunele întâmplate, definite conform contractului, este limitată la o rată a daunei de 125%, cu un culoar neacoperit situat între 98%-100% rata daunei (în cazul activării clauzei early cancelation), iar, pe de altă parte, în ceea ce priveşte evoluţia adversă a daunelor care provin din soldul iniţial al contractului (având în vedere costul redus al contractului), reasigurătorii s-au protejat prin limitarea acesteia la maximum 15% din valoarea soldului iniţial, aspect ce rezultă inclusiv din deconturile/confirmările de la reasiguratori. Mai mult, cedarea aplicată la nivelul rezervelor tehnice la începutul unui contract la nivel integral, cu efect în profitul Societăţii, ca urmare a faptului că se aşteaptă o comutare la sfârşitul anului, ar trebui să conducă la o derecunoaştere a soldurilor finale la comutarea contractului.
    Societatea nu efectuează decontarea conform clauzei „retained account“, ci comută rezervele către reasigurătorii din anii următori. Prin recunoaşterea integrală a soldurilor iniţiale cedate ale rezervelor tehnice înregistrează un profit care nu este aferent perioadei financiare şi care este derecunoscut doar dacă procentul de cedare din reasigurare scade sau nu se mai încheie un astfel de contract.
    Prin urmare, menţiunea Societăţii cu privire la faptul că acest contract se menţine până la expirarea acestuia nu s-a dovedit a fi reală, dat fiind faptul că mecanismul de comutare a contractului a devenit o regulă.
    Astfel, în calculul rezultatului tehnic aferent contractului Q/S cedare 15% (profit în valoare de 293,5 mil. lei pentru o perioadă de trei luni cuprinsă între octombrie-decembrie 2021), Societatea a inclus şi soldul rezervelor iniţiale (rezerva de prime - UPR şi rezerva de daună avizată - RBNS) în condiţiile în care rata daunei calculată luând în considerare şi aceste rezerve depăşeşte limita de 125% a ratei daunei acoperită prin contract.
    În mod similar, s-au verificat valorile raportate în rezultatul tehnic aferent părţii cedate în reasigurare la data de 30.06.2022 cu valorile raportate în Anexa nr. 17^1 la Norma A.S.F. nr. 21/2016, neexistând diferenţe.
    Comparând primele câştigate cedate în reasigurare pentru contractul Q/S cedare 50% reflectate în rezultatul tehnic aferent clasei 10, în valoare de 483.070.655 de lei, cu suma daunelor întâmplate şi a comisionului, totalizând o valoare de 541.716.269 de lei, în condiţiile în care, conform decontului, rata daunei la data de 30.06.2022 a fost de 81,46%, se constată că valorile reflectate în rezultatul tehnic nu respectă prevederile contractuale în sensul în care primele câştigate trebuie să fie egale cu suma dintre daunele întâmplate, comision şi marja reasigurătorului, Societatea înregistrând un profit nejustificat din această operaţiune în valoare de 58.645.614 de lei. În ceea ce priveşte contractul Q/S cedare 15%, Societatea a înregistrat un profit de 1.269.744 de lei.
    La solicitările autorităţii, anterior transmiterii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, prin adresa nr. SC-24326.2/26.08.2022, ca răspuns la adresa A.S.F. nr. SA-DG 8612/22.08.2022, Societatea a comunicat faptul că, „În cursul fiecărei perioade, Societatea recunoaşte un pasiv pe baza primelor brute subscrise cedate în reasigurare şi a daunelor plătite cedate în reasigurare. Pe de altă parte, comisionul din reasigurare este calculat pe baza primelor câştigate şi a daunelor întâmplate. Valoarea datoriei la finalul perioadelor contractuale ar trebui să fie egală cu marja reasigurătorilor, mai puţin sumele deja achitate. Astfel, imediat ce comutarea contractului este pe deplin confirmată, iar rata daunei este de asemenea confirmată de către auditori pentru finalul anului 2021 (în sensul în care se încadrează în limitele contractuale), respectivul pasiv provizoriu a fost reversat în mod corespunzător. În anul 2022, deoarece nu există premisele efectuării unor ajustări specifice cu caracter excepţional (cum au fost cele înregistrate la finalul anului 2021), acele sume provizorii aferente primelor brute subscrise cedate şi daunelor achitate cedate vor fi ajustate corespunzător odată cu închiderile contabile din anul 2022.“
    De asemenea, prin adresa nr. SA-DG 9153.2/20.09.2022, A.S.F. a solicitat explicaţii cu privire la motivul înregistrării sumei de 126.442.682 de lei aferentă anului 2021 ca fiind un venit al anului 2022 (raportat ca şi comision de reasigurare), aspect care a influenţat valoarea rezultatului tehnic aferent semestrului I al anului 2022, în loc de a fi înregistrată în contul 117 - Rezultat reportat.
    Prin adresa nr. SC-25953.3/22.09.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 9153.3/23.09.2022, Societatea a comunicat următoarele:
    "În ceea ce priveşte suma de 126.442.682 lei reiterăm argumentele prezentate în corespondenţele noastre anterioare şi discutate şi în cadrul întâlnirilor noastre privind recunoaşterea acesteia:
 asigurarea unei abordări mai prudente în ceea ce priveşte pasivele din reasigurare (având în vedere ajustările rezervelor din trimestrul III 2021);
 asigurarea unei abordări contabile consecvente faţă de perioadele contabile anterioare în ceea ce priveşte estimarea comisionului şi a pasivului din reasigurare;
 asigură acoperirea riscurilor potenţiale în ceea ce priveşte rata daunei şi estimarea comasării, evaluate în mod prudent de către conducere;
 această ajustare a fost considerată o modificare a estimărilor contabile (deoarece implică un anumit grad de estimări ca bază pentru cesiune - rezervele tehnice se bazează în totalitate pe estimări), care, conform Normei nr. 41/2015, sunt recunoscute prospectiv prin includerea în profit sau pierdere în perioada modificării, dacă modificarea afectează doar acea perioadă, sau în perioada modificării şi în perioadele viitoare, daca modificarea le afectează pe ambele;
 satisfacerea aşteptărilor A.S.F., având în vedere discuţiile care au avut loc în ultimii ani pe aceeaşi temă;
 în ceea ce priveşte monografia contabilă, vă rugăm să reţineţi că nu a existat nicio modificare a monografiei contabile utilizate de către Societate pentru a reflecta efectele contractului de reasigurare. Conturile sunt aceleaşi, singura diferenţă fiind sumele înregistrate în conturile 709 «PBS cedat» şi 705 «Daune plătite şi de recuperat», care se bazează pe primele câştigate şi daunele întâmplate."

    Astfel, faţă de solicitările autorităţii de clarificare menţionate în adresa nr. SA-DG 9153.2/20.09.2022, anterior încheierii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, respectiv:
    - cu privire la înregistrarea în anul 2022 a unui venit din comisioane aferent anului 2021 rezultat din contractul cotă-parte cedare 50% ca rezultat al anului 2022 şi nu pe rezultatul anului 2021, Societatea nu a furnizat niciun răspuns;
    – cu privire la substanţa economică a acestei înregistrări, în sensul precizat de Societate că reflectarea acestui venit asigură reglarea contului de decontări cu reasigurătorii (având în vedere cedarea primelor brute subscrise, şi nu a primelor câştigate, şi a daunelor plătite, nu a daunelor întâmplate), această explicaţie nu se susţine deoarece, aşa cum s-a arătat, Societatea evidenţiază contabil şi rezerva de prime cedată şi rezervele de daune cedate, valoarea decontărilor cu reasigurătorii fiind un calcul care cuprinde şi variaţia acestor rezerve, înregistrarea acestei valori pe venit din comisioane de reasigurare neavând justificare economică.

    Prin urmare, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a arătat faptul că din compararea valorilor reflectate în rezultatul tehnic şi a informaţiilor regăsite în raportările privind cedările în reasigurare cu cele confirmate de reasigurători prin deconturile prezentate pentru datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022 pentru contractele de reasigurare cotă-parte au rezultat următoarele:
    - la data de 31.12.2021, faţă de o pierdere tehnică netă de 18.893.644 de lei, înregistrată în evidenţele tehnice şi contabile ale Societăţii pentru clasa 10, rezultatul tehnic determinat pe baza valorilor cuprinse în deconturile de reasigurare confirmate de reasigurători indică o pierdere tehnică netă de 393.631.912 de lei;
    – la data de 30.06.2022, faţă de un profit tehnic net de 117.701.896 de lei, înregistrat în evidenţele tehnice şi contabile ale Societăţii pentru clasa 10, rezultatul tehnic determinat pe baza valorilor cuprinse în deconturile de reasigurare (pentru anul 2022 doar contractul Q/S 50% a fost confirmat de reasigurători) indică o pierdere tehnică netă de 100.808.472 de lei.

    În concluzie, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a reţinut faptul că, prin înregistrările efectuate în evidenţele contabile faţă de valorile cuprinse în deconturile de reasigurare aferente contractelor MTPL QS cedare 50% şi respectiv 15%, Societatea a supraevaluat veniturile din reasigurare aferente anului 2021 cu valoarea de 151.500.027 de lei şi a subevaluat cheltuielile cu reasigurarea cu valoarea de 223.238.241 de lei, iar pentru data de 30.06.2022 a supraevaluat veniturile din reasigurare cu valoarea de 126.599.179 de lei şi a subevaluat cheltuielile cu reasigurarea cu valoarea de 91.911.189 de lei.

    b) Tratatul XL IBNR
    Societatea are încheiat un contract de reasigurare excedent de daună pentru IBNR care acoperă daunele RCA după aplicarea programelor de reasigurare QS şi XL şi asigură o acoperire în limitele unei valori stipulate. Reasigurătorul din cadrul tratatului este EIG Re AD care asigură acoperirea a 121 milioane de lei din expuneri, iar 109 milioane de lei sunt retrocesionate către Barents Re (cu un credit-rating A).
    Acoperirea tratatului este împărţită în două secţiuni, ambele pentru daune care au fost întâmplate înainte de 31.12.2021, şi anume:
    • pentru daune întâmplate înainte de 31.12.2020 - până la 109 milioane de lei;
    • pentru daune întâmplate în perioada 1.01.2021-31.12.2021 - până la 12 milioane de lei.

    Perioada de acoperire pentru toate daunele care intră în obiectul contractului este de 48 de luni de la începerea acoperirii.
    Procesul de decontare a daunelor este definit în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 ale contractului în secţiunea Plata daunelor, conform căreia reasigurătorul va plăti reasiguratului suma menţionată în secţiunea Limită, Reţinere şi Compensare [...] în baza Situaţiilor Financiare auditate (traducere liberă din engleză).
    Autoritatea a solicitat Societăţii clarificări cu privire la decontarea/compensarea privind acest contract, având în vedere că doi ani la rând acest contract a fost modificat, inclusiv prin înlocuirea datei de intrare în vigoare, fără ca Societatea să solicite decontarea, deşi a fost atinsă limita contractului de 121 milioane de lei, iar în contabilitate nu s-au efectuat ajustările necesare, fiind păstrate efectele acestuia.
    Societatea a explicat faptul că scopul iniţial al contractului a fost unul prudenţial, după exerciţiul BSR acest contract a fost modificat pentru a acoperi daunele, dar nu a oferit explicaţii cu privire la lipsa întocmirii deconturilor de reasigurare şi momentul în care se va face decontarea, precizând în cadrul întâlnirilor avute cu autoritatea faptul că se va întocmi decontul pentru anul 2022.
    Autoritatea a solicitat, de asemenea, explicaţii cu privire la modificarea perioadei acoperite începând cu data de 01.01.2021 în noua perioadă acoperită, care începe cu data de 01.01.2022, realizată fără efectuarea decontării între părţi. Faţă de acest aspect Societatea nu a adus clarificări punctuale.
    Anterior încheierii RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, clarificările de mai sus cu privire la acest contract au fost furnizate de Societate în cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul A.S.F. în data de 06.09.2022, în cadrul căreia a rezultat de asemenea faptul că nu au fost întreprinse demersuri/solicitări din partea Euroins către EIG Re în vederea recuperării sumelor cuvenite conform contractului.
    Ca detaliere a celor solicitate de autoritate, prin adresa nr. SC-25953/12.09.2022 Societatea a transmis A.S.F. următoarele explicaţii suplimentare:
    "Pentru a aborda aspectele principale ridicate de către Autoritate în cadrul întâlnirii cu privire la contractul existent al Euroins România, dorim să reiterăm şi să extindem argumentele noastre în următoarele arii:
    • În practică, contractul a fost ajustat o singură dată (în anul 2022) ca urmare a modificărilor substanţiale ale metodologiei de calcul al rezervelor tehnice în cursul trim. III 2021, efectuate ca (n.b. urmare a solicitărilor) în timpul controlului de către A.S.F.
    • Modificările care au avut loc în 2021 sunt doar o ajustare a domeniului de aplicare, dar în practică nu a condus la nicio prelungire suplimentară specifică, ci mai degrabă a precizat acoperirea contractului şi aplicarea acestuia după contractele de cotă-parte existente şi ale contractelor excedent de pierderi.
    • Acoperirea contractului este de 48 de luni, ceea ce va asigura acoperirea corespunzătoare pentru cea mai mare parte a run-off-ului portofoliului RCA existent.
    • Modificările existente în cadrul contractului ar trebui luate în considerare şi în raport cu gestionarea globală a capitalului în cadrul Grupului şi fungibilitatea acestuia (în sensul articolului 330 din DA 2015/35^2), care în cazul utilizării reasigurării interne (Compania mixtă (similar cu la ZD EIG Re EAD)) permite:
    - beneficii de diversificare la nivelul entităţii mixte;
    – demonstrarea fungibilităţii capitalului pentru Solvency II şi majorarea capitalului şi
    – flexibilitatea alocării numerarului;
    – managementul centralizat al reasigurărilor şi al activelor;
    – preţurile să se bazeze pe cerinţele de diversificare din cadrul grupului.
    De asemenea, ar trebui remarcat faptul că ultima Anexă (Anexa nr. 2) a Contractului de reasigurare asigură în special ca (1) acoperire pentru încă 48 de luni începând cu 01.01.2022 şi (2) acoperire alocată în mod specific pentru ambele tipuri de daune care sunt anterioare datei de 01.10.2021 (109,0 milioane lei) şi pentru daune întâmplate înainte de 01.01.2022 (12,0 milioane lei). Practic, acoperirea suplimentară de 121,0 milioane lei pentru 2021 este singura modificare, deoarece contractul anterior acoperă din nou toate daunele anterioare acestei perioade (adică înainte de 01.01.2021). Pentru a evita orice dubiu, contractul continuă sa fie valabil cu acoperire similară care este legată de ajustarea rezervelor tehnice, descrise mai sus, care se referă în mod predominant la daune întâmplate anterior datei de 01.01.2021."

    Nici prin această explicaţie, furnizată în scris, Societatea nu a răspuns solicitării autorităţii cu privire la realizarea unei decontări conform prevederilor contractului excedent de daună pentru acoperirea anului 2021 care prevede plata sumei acoperite în baza datelor auditate. Mai mult, limita contractuală a fost atinsă în anul 2020, astfel încât modificarea metodologiei de calcul al rezervelor tehnice în trimestrul III al anului 2021 nu susţine argumentul Societăţii de modificare a contractului prin Anexa nr. 2 (perioada de acoperire), dimpotrivă, ar fi trebuit ca Societatea să efectueze toate diligenţele pentru realizarea decontării între părţi.
    În acest context, luând în considerare:
    - lipsa decontărilor între părţi, respectiv lipsa demersurilor din partea Euroins privind recuperarea sumelor cuvenite, cu toate că limita contractuală a fost atinsă;
    – modificarea în data de 01.12.2021 a perioadei de valabilitate a contractului, respectiv începând cu 01.01.2022;
    – faptul că acest contract se întinde pe o perioadă de 4 ani, iar clauza decontării între părţi nu este suficient de clară (reasigurătorul va plăti reasiguratului suma menţionată în secţiunea Limită, Reţinere şi Compensare de mai sus în baza Situaţiilor Financiare auditate - traducere liberă) în sensul în care nu se specifică anul în care reasigurătorul va plăti sumele datorate;
    – posibila modificare succesivă a contractului fără a se efectua decontări între părţi;
    în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, A.S.F. a efectuat ajustări în sensul diminuării părţii cedate în reasigurare cu valoarea de 121 milioane de lei, precum şi diminuarea datoriei Societăţii cu prima de reasigurare aferentă acestui contract în cuantum de 5,44 milioane de lei.


    Ca urmare a aspectelor prezentate la literele a) şi b) de mai sus, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-au prezentat ajustările realizate asupra elementelor din bilanţul contabil, după cum urmează:
    - ajustarea în minus a părţii din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 510.183.390 de lei, reprezentând:
    • cheltuieli de achiziţie reportate în valoare de 136.975.217 de lei;
    • diferenţe de curs valutar în sumă de 6.707.340 de lei pentru UPR;
    • UPR iniţială în valoare de 78.883.276 de lei şi rezerve de daune iniţiale de 172.791.079 de lei pentru contractul Q/S MTPL LPT 15%;
    • rezerva pentru riscuri neexpirate în valoare de 11.616.429 de lei (+);
    • IBNR pentru contractul excedent de daună agregat în sumă de 121.000.000 de lei;
    • UPR pentru contractul excedent de daună agregat în sumă de 5.442.910 de lei;

    – ajustarea în minus a părţii din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 92.066.966 de lei, provenită din ajustarea soldurilor iniţiale şi a celor finale ale rezervelor de prime şi de daune, rezultând ajustări pe variaţiile acestora în cuantum de 91.908.468 de lei pentru UPR şi 158.498 de lei pentru rezervele de daune;
    – ajustarea în sensul creşterii creanţelor provenite din operaţiuni de reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 9.674.623 de lei, provenită din diferenţe între raportări şi deconturi de reasigurare, compuse din 3.632.898 de lei (–) plăţi de despăgubiri şi 13.307.521 de lei (+) comisioane;
    – ajustarea în sensul creşterii creanţelor provenite din operaţiuni de reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 1.998 de lei, provenită din diferenţe creanţe între raportări şi deconturi de reasigurare;
    – ajustarea în minus a datoriilor provenite din operaţiuni de reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 4.770.500 de lei, compusă din PBS cedate în minus, în valoare de 672.410 de lei (+) şi reversarea primei de reasigurare de 5.442.910 de lei (–) aferentă contractului excedent de daună;
    – ajustarea în sensul creşterii datoriilor provenite din operaţiuni de reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 126.445.401 de lei, reprezentând comision înregistrat de Societate.
    ^2 Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II).

    De asemenea, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, s-a prezentat impactul estimat al acestor ajustări asupra elementelor din bilanţul contabil, după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │Recalculat │
│ │Raportat de │Ajustări │Raportat de │Ajustări │ASF, ca urmare│
│Elemente │societate │A.S.F. │societate │A.S.F. │a impactului │
│bilanţiere │ │ │ │ │cumulat al │
│ │ │ │ │ │ajustărilor │
│ ├─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │31.12.2021 │31.12.2021 │30.06.2022 │30.06.2022 │30.06.2022 │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Activ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Active │6.075.950 │ │5.916.864 │ │5.916.864 │
│necorporale │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Plasamente │579.536.031 │ │551.181.142 │ │551.181.142 │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Partea din │ │ │ │ │ │
│rezervele │ │ │ │ │ │
│tehnice │ │ │ │ │ │
│aferente │1.948.954.197│-510.183.390│2.214.750.868│-92.066.966 │1.612.500.512 │
│contractelor │ │ │ │ │ │
│cedate în │ │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Creanţe – din│301.441.212 │9.674.623 │267.921.798 │1.998 │277.598.419 │
│care │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│creanţe │ │ │ │ │ │
│provenite din│38.500.603 │9.674.623 │40.980.504 │1.998 │50.657.125 │
│operaţiuni de│ │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Alte elemente│316.650.761 │ │680.663.659 │ │680.663.659 │
│de activ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Total activ │3.152.658.151│-500.508.767│3.720.434.331│-92.064.968 │3.127.860.596 │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Pasiv │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Capital şi │814.247.952 │ │814.247.952 │ │814.247.952 │
│rezerve │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│I Capital │557.487.674 │ │557.487.674 │ │557.487.674 │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│II Prime de │244.380.425 │ │244.380.425 │ │244.380.425 │
│capital │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│III Rezerve │ │ │ │ │ │
│din │3.682.487 │ │3.682.487 │ │3.682.487 │
│reevaluare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│IV Rezerve │8.697.366 │ │8.697.366 │ │8.697.366 │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│V Rezultatul │-812.256.194 │ │-845.772.054 │ │-1.341.510.322│
│reportat │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│VI Rezultatul│ │ │ │ │ │
│exerciţiului │-33.515.860 │-495.738.268│95.314.175 │-218.510.368│-123.196.193 │
│(121) profit │ │ │ │ │ │
│sau pierdere │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Capitaluri │-31.524.102 │ │63.790.073 │ │-650.458.563 │
│proprii │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Datorii │44.838.232 │ │44.813.766 │ │44.813.766 │
│subordonate │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Rezerve │2.771.120.663│ │3.230.134.790│ │3.230.134.790 │
│tehnice │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Provizioane │8.391.390 │ │4.840.390 │ │4.840.390 │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Depozite │ │ │ │ │ │
│primite de la│0 │ │0 │ │0 │
│reasiguratori│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Datorii din │309.701.152 │-4.770.500 │359.217.213 │126.445.401 │480.892.114 │
│care: │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│datorii │ │ │ │ │ │
│provenite din│191.301.302 │-4.770.500 │259.847.631 │126.445.401 │381.522.532 │
│operaţiuni de│ │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Venituri în │50.130.816 │ │17.638.099 │ │17.638.099 │
│avans │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│Total Pasiv │3.152.658.151│-500.508.768│3.720.434.331│-92.064.967 │3.127.860.596 │
└─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘


    Astfel, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a reţinut faptul că prin supraevaluarea veniturilor şi subevaluarea cheltuielilor din reasigurare, respectiv supraevaluarea activelor şi subevaluarea datoriilor din bilanţul contabil pentru datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022, aferente contractelor de cedare cotă- parte şi excedent de daună, nu au fost respectate următoarele prevederi din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Norma A.S.F. nr. 41/2015:
    "pct. 19.

    (3) Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor.

    (4) Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creştere a valorii unei datorii. Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor.
    pct. 46.

    (1) Principiul prudenţei. La întocmirea situaţiilor financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă şi, în special:
    a) în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
    b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

    (2) Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. (...)
    pct. 52.

    (1) Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului. Contabilizarea şi prezentarea elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului în cauză, şi nu numai de forma juridică a acestora. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.

    (2) Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părţi trebuie să prevadă modul de derulare a operaţiunilor şi să respecte cadrul legal existent.

    (3) În condiţii obişnuite, forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanţă cu realitatea economică. Atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

    (5) Entităţile au obligaţia ca la întocmirea documentelor justificative şi la contabilizarea operaţiunilor economico-financiare să ţină seama de toate informaţiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare situaţiile în care natura economică a operaţiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la baza acestora.
    pct. 572. - (2), teza finală, operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează şi documentele justificative care atestă efectuarea lor."

    În cadrul obiecţiilor la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, Societatea a precizat următoarele: „Conform art. 163 alin. (18^1) din Legea nr. 237/2015, raportat la art. 2 alin. (2) pct. 25 din Regulamentul nr. 4/2021, transmiterea raportului de control permanent reprezintă o cerinţă obligatorie, anterioară emiterii unei decizii de sancţionare, [...] De asemenea, conform art. 33 din Regulamentul nr. 4/2021, raportul de control permanent trebuie să cuprindă, printre altele, «persoanele considerate responsabile potrivit legislaţiei în vigoare». Cu toate acestea, cu privire la constatarea încălcării prevederilor din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale, respectiv art. 52 din Legea nr. 237/2015, nu este indicată persoana care se presupune că ar răspunde în cazul pretinselor încălcări constatate.“
    Obiecţiile Societăţii nu se susţin deoarece în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a menţionat că aceasta a supraevaluat veniturile din reasigurare şi a subevaluat cheltuielile cu reasigurarea la data de 31.12.2021 şi 30.06.2022, indicându-se, astfel, că Societatea nu a respectat prevederile Normei A.S.F. nr. 41/2015.
    De asemenea, în obiecţii Societatea a menţionat faptul că a „adresat constatarea din Raportul de control permanent al A.S.F. începând cu Trim. III 2022“ fiind prezentate detalii după cum urmează:
    - „Situaţia deconturilor a fost recalculată începând cu Trim. III 2022 luând în considerare UPR Brut în loc de UPR net de DAC atât pentru rezervele de deschidere, cât şi pentru cele de închidere. Impactul total asupra comisionului a fost o scădere de 33,4 mil lei şi a fost înregistrat în situaţiile financiare care au fost deja transmise. Astfel, considerăm că este adresată în întregime constatarea din Raportul de control permanent al A.S.F.
    – Pentru contractul IBNR XL au fost înregistrate daune plătite de 5,5 milioane, în RBNS cu 6,5 milioane şi în IBNR cu 109 milioane lei. O notificare pentru plată a fost trimisă către Reasigurator în data de 21.10.2022 [...]. Reasigurătorul a achitat suma respectivă în data de 2 noiembrie 2022. Astfel, considerăm că esenţa economică a contractului este dovedită în mod corespunzător şi ca urmare a angajamentului nostru de a nu mai modifica contractul, considerăm că au fost adresate în mod corespunzător constatările din Raportul A.S.F.
    – Contractele MTPL QS (50% + 5%) au fost înregistrate pe baza primei câştigate şi a daunelor întâmplate. Impactul în PBS cedat: majorarea primelor cedate cu 16,6 mil lei. Impact total în daune plătite cedate: scăderea daunelor plătite cedate cu 73,6 mil lei. În urma acestei ajustări, respectăm pe deplin prevederile contractului şi nu ne aşteptăm la ajustări interanuale ulterioare de acum înainte.
    – Decontul pentru MTPL QS (50% + 5%) a fost calculat pe baza marjei de reasigurare de 5,15% (pentru necomutare). Impact total: o diminuare a comisionului cu 25,2 mil lei. Această abordare va fi urmată în mod consecvent de acum înainte şi până în momentul în care există o decizie internă oficială pentru comutare, conform adresei noastre din 26.09.2022 nr. SC-25953.4. Vă rugăm aveţi în vedere că această abordare a fost unificată cu cea a Grupului şi se aplică la nivel de grup tuturor membrilor săi. Anexăm prezentului document un raport al unui consultant extern în această privinţă.
    – Ajustarea comisionului de 126 mil lei; comisionul pentru 2022 a fost redus cu această sumă; valoarea a fost înregistrată în contul 1174, rezultat reportat provenit din corectări ale erorilor contabile în vederea reflectării în anul respectiv. Ajustarea de 13,0 milioane lei care se reflectă în 2021, dar se referă la 2020, a fost deja inclusă în Rezultatul reportat din anul 2021 şi, prin urmare, nu este necesară nicio ajustare suplimentară.
    – Contractul 10% QS LPT/AD + AY (New Point Re) a fost comutat la data de 01.07.2022 respectiv (1) reversarea rezervelor cedate (114,6 mil. lei), pentru care a fost transmisă o informare în data de 26.10.2022 şi (2) calculul final al comisionului, pe baza marjei reasigurătorilor comutată (pentru care am informat Autoritatea în data de 26.10.2022).
    – Contractul de 10% QS AY (cu Allianz Re) a fost contabilizat folosind următorul tratament:
    () Rata daunei este calculată conform prevederii contractului pe baza primelor câştigate/a daunelor plătite, în timp ce, în scopuri contabile şi într-un mod mai conservator, pentru a limita volatilitatea semnificativă a comisionului la scară variabilă, există o acumulare suplimentară de răspundere care este pe baza raportului de daune calculat pe prime câştigate/daune întâmplate.
    () UPR-ul de deschidere respectiv este cedat deoarece va acoperi daunele viitoare din anul de accident începând de la 01.07.2022, în timp ce rezerva de deschidere pentru Daune este de 0,0 milioane lei, deoarece nu există nicio clauză de tip LPE.


    Totodată, Societatea a obiectat cu privire la anumite aspecte redate în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 în ceea ce priveşte funcţionalitatea/modul de reflectare în evidenţele Societăţii a contractului QS, precum şi cu privire la unele din diferenţele care au condus la ajustările elementelor bilanţiere cuprinse în RCP, astfel:
    "(...) în contractul de reasigurare se menţionează în mod clar asumarea de către reasigurător a rezervelor iniţiale, conform clauzei Transfer de portofoliu: (...) Documentele transmise Autorităţii confirmă, de asemenea, acoperirea rezervelor de închidere şi nu doar o confirmare a daunelor întâmplate în cadrul perioadei (...). Soldul de deschidere al UPR de 0.00 lei (respectiv UPR cedat) poate exista doar în contractul pe bază de an de subscriere ( iar în toate celelalte cazuri în ceea ce priveşte contractele LPT/ADC şi An de accident trebuie luat în considerare UPR-ul de deschidere deoarece acesta acoperă daunele viitoare, aşteptate în cursul anului de accident) ceea ce nu este cazul Euroins România care are un contract de tip cotă-parte care include şi o componentă de intrare a portofoliului de daune, conform paragrafului «Perioadă» din contract care prevede: «În plus, contractul va acoperi şi Intrările de portofoliu de daune întâmplate». Acelaşi lucru este valabil şi pentru rezervele de daune (respectiv rezerva de daune cedată) care ar putea avea soldul de deschidere de 0,00 RON doar în cazul contractelor de tip An de Subscriere sau de An de Accident, dar nu şi în cazul celor având clauze de tip LPT/ADC.
    Impactul contractelor RCA Cotă parte în rezultat [a se vedea pag. 8 din Raportul de control permanent al A.S.F.] - Referitor la concluzia Autorităţii, precum că acesta este un contract cotă-parte şi prin urmare Reasigurătorul participă într-o proporţie similară la pierderea sau profitul asigurătorului, dorim să precizăm că acesta este un contract cu acoperire extinsă, respectiv LPT/ADC + AY având şi o componentă de intrare a portofoliului de daune şi conform paragrafului «Perioadă» din contract (...). Astfel, Autoritatea ar trebui să ia în considerare toate particularităţile contractului de reasigurare, aşa cum sunt definite în cadrul contractului, prin clauzele acestuia."

    Societatea a prezentat odată cu obiecţiile transmise la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 inclusiv o opinie a unui consultant extern (ACTI Consulting) cu privire la reflectarea în contabilitate a contractelor QS LPT.
    Monografia contabilă prezentată consultantului extern de către Societate (Memo întocmit de către EIG Risc Manager) nu cuprinde explicit cedarea soldurilor iniţiale de rezerve tehnice, ci doar variaţii de rezerve, fiind prezentată doar derularea contractului, având în vedere că la comutarea contractului, odată cu clauza terminării timpurii, Societatea nu îşi reasumă rezervele în ieşire, ci le comută direct către noii reasigurători. Însăşi Societatea menţionează faptul că (traducere liberă): [...] la sfârşitul anului în cazul comutării tratatelor QS, dacă nu se face nicio ajustare generată de reasigurare (de plătit) (ţinând cont de marja redusă a reasigurătorului), rezervele cedate la sfârşitul contractului nu sunt scadente şi, în consecinţă, nu îndeplinesc cerinţele contractului.
    În data de 26.10.2022, Societatea a transmis autorităţii un fişier conţinând explicaţii potrivit cărora începând cu luna iulie 2022 aceasta a înregistrat o pierdere determinată de diminuarea activului reprezentat de partea cedată din rezervele de daune, dată fiind comutarea unui procent de 10% către Allianz Re (pe un nou contract de reasigurare cotă parte pe an de accident).
    Obiecţiile punctuale cu referire la contractele de reasigurare nu se susţin având în vedere următoarele:
    Societatea şi-a exprimat opţiunea de terminare timpurie a contractului astfel încât confirmarea acoperirii soldurilor finale ale rezervelor cedate reasigurătorilor (atât ale rezervelor de primă cât şi ale rezervelor de daune) din decontul final transmis autorităţii prin formularea „to be settled“ (adică urmează să fie decontate) nu poate să fie aplicată în sensul de decontare în interiorul perioadei contractuale aferente contractului comutat şi între reasigurătorii participanţi la contract, dat fiind faptul că, la terminarea contractului sau după data comutării acestuia, reasigurătorii sunt liberi de orice obligaţii viitoare aferente acestui contract, Euroins fiind obligată să îşi reasume rezervele tehnice cedate.
    Soldul fondurilor reţinute se plăteşte reasigurătorilor dacă este pozitiv sau se plăteşte cedentului dacă este negativ (aşa cum stipulează clauzele contractuale), iar contractul se închide.
    Din analiza formulelor pentru Fondul Noţional/Reţinut (care reprezintă calculul pentru stingerea tuturor obligaţiilor între părţi), în ceea ce priveşte partea de transfer de portofoliu rezultă că este acoperită doar evoluţia nefavorabilă a portofoliului de daune în intrare, limitată la 15% sau 20% din valoarea acestuia. Pe baza acestui mecanism de decontare, orice daună plătită din rezervele iniţiale va fi netuită la zero în Fondurile reţinute prin faptul că reasigurătorul datorează Societăţii contravaloarea daunelor plătite, iar Euroins datorează reasigurătorului o sumă egală cu Rezerva de daună iniţială, neexistând alte cash-flow-uri în cadrul acestui contract, cu excepţia plăţii marjei reasigurătorului, astfel încât nicio rezervă de daună în sold nu ar trebui înregistrată ca fiind cedată în reasigurare fără a fi contrabalansată de reflectarea unei datorii în acelaşi cuantum.
    De altfel, inclusiv Memo-ul întocmit de către EIG Risc Manager, în exemplele furnizate consultantului ACTI Consulting (raport transmis cu adresa nr. SC-11811.79 din 16.11.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 11151/17.11.2022) prezintă doar rezultatul tehnic al contractului în care este inclusă variaţia rezervelor tehnice şi nu prezintă, în fapt, toate înregistrările contabile, printre care cedarea soldului rezervelor tehnice, astfel încât, majorarea activului Societăţii cu acest sold nu este prezentată. În fapt, în Memo-ul amintit se prezintă succint contractul de reasigurare şi impactul acestuia în rezultatul tehnic al Societăţii, fără a se ţine cont de toate elementele care intră în contul de profit şi pierdere.
    Astfel, obiecţiile Societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Cu referire la rata daunei, în cadrul obiecţiilor Societatea a reiterat modul de calcul descris în contractul QS şi a precizat că:
    "(...) În cadrul decontului, Societatea calculează rata daunei în conformitate cu definiţiile (contractului (n.n.) (...). Acoperirea rezervelor de daune pentru perioadele analizate este confirmată de către reasigurători (...) în cadrul confirmării primite din partea NewPoint Re la 31.12.2021, totalul RBNS + IBNR confirmat de reasigurător este de 36.140.710 EUR, ceea ce reprezintă 103,5% din rezervele iniţiale şi nu o sumă maximă de 15%/20% (din suma LPT), aşa cum a reţinut Autoritatea. Prin urmare, acest lucru confirmă faptul că acest contract acoperă atât 100%, cât şi 3% (limitat la particularităţile cu privire la începerea coridorului de daune). Cedarea rezervelor de deschidere nu este luată în considerare în calculul ratei daunei, deoarece dispoziţiile din cadrul contractului definesc o metodă de calcul specifică, pe care Euroins este obligată să o respecte. Deoarece acoperirea soldului de deschidere este definită în mod explicit în contract, aceasta trebuie înregistrată în evidenţele contabile"

    Obiecţiile Societăţii cu privire la rata daunei nu se susţin deoarece, aşa cum s-a arătat mai sus, deşi există clauze contractuale care definesc cedarea soldurilor iniţiale ale rezervelor de daune, sugerând o acoperire a acestora, coroborând efectele economice ale tuturor clauzelor contractuale care converg spre valoarea care este decontată efectiv de reasigurător rezultă că, în fapt, acesta acoperă doar daunele întâmplate în anul de accident (daunele plătite şi
    variaţia rezervelor de daune) şi dezvoltarea adversă a daunelor din soldul iniţial (conform exemplului simplist de mai jos: 100 – 103 – 0 = –3) aplicând limitările contractului. Astfel, în ceea ce priveşte partea de transfer de portofoliu (LPT), reasigurătorul nu va suporta decât dezvoltarea adversă a daunelor, în limitele contractuale, soldurile iniţiale fiind doar parte în calculul fondurilor reţinute, acestea nefiind decontate de către reasigurători.
    În ceea ce priveşte formula de calcul a ratei daunei, aceasta urmăreşte regulile generale de calcul al acestui indicator, în plus, se adaugă dezvoltarea adversă a daunelor pentru portofoliul în intrare inclusiv limitările din acoperirea acestui contract (loss cap, loss corridor, los portfolio limit), nefiind o „metodă de calcul specifică“. Conform limitelor contractuale, daunele nu pot fi plătite la cuantumul soldului iniţial nici în cazul terminării timpurii şi nici în cazul run-off. Mai mult, decontarea se opreşte la atingerea limitei ratei daunei de 115% sau 135%. În cazul în care aceste rezerve de daune iniţiale s-ar fi suportat de către reasigurători, transferul de risc ar fi fost cu mult peste 100% şi nu doar un procent de aproximativ 2-2,5% aşa cum a fost determinat de brokerul de reasigurare Aon Central and Eastern Europe a.s. (AON).
    Astfel, obiecţiile Societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    În ceea ce priveşte comutarea contractului, în obiecţii Societatea a menţionat că „(...) în cadrul contractelor se specifică faptul că o astfel de decizie trebuie luată de către Reasigurat în termen de cel mult 3 (trei) luni de la Data Expirării Contractului. În această perioadă, Societatea a analizat posibilitatea de a utiliza clauza de comutare din contract, fiind iniţiate discuţii cu Brokerul de Reasigurare precum şi cu Reasigurătorii. (...) toate părţile au fost notificate cu privire la această posibilitate, iar condiţiile tuturor părţilor implicate erau aşteptate pentru luarea unei decizii informate cu privire la următoarele etape de urmat. (...) Având în vedere toate materialele prezentate anterior, dorim să arătăm faptul că au fost respectate prevederile contractuale ale contractului (adică cele 3 luni după data de 31.12.2021), iar datele menţionate în raportul A.S.F. sunt doar date tehnice (respectiv privind semnarea oficială a noului contract) şi sunt fireşti în procesul de reînnoire a contractelor de reasigurare“.
    Faţă de obiecţiile Societăţii, din extrasul de corespondenţă cu brokerul de reasigurare rezultă că acesta a contactat reasigurătorii în vederea unei posibile comutări în intervalul de 3 luni de la terminarea contractului de reasigurare, conform clauzelor contractuale. Cu toate acestea, notificarea oficială a Societăţii către reasigurători a fost transmisă cu întârziere, nerespectând termenele contractului.
    Astfel, obiecţiile Societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Cu referire la diferenţa de 3,6 milioane de lei, reprezentând partea cedată din recuperări şi regrese necuprinsă în raportarea aferentă cedărilor în reasigurare, Societatea a obiectat următoarele:
    "[...] Diferenţa menţionată de Autoritate în sumă de 3,6 milioane lei reprezintă partea cedată din sumele recuperate şi regrese, care se deduce din daunele plătite cedate, iar în raportarea privind reasigurarea (conform Anexei 11, Norma 46/2020) se precizează faptul că din suma pentru daunele plătite cedate trebuie deduse sumele aferente regreselor şi sumelor de recuperat. Prin urmare, Societatea a respectat toate cerinţele atunci când a completat raportarea referitor la reasigurare. [...]"

    Afirmaţia Societăţii nu poate fi considerată ca fiind obiecţie, întrucât în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 nu s-a specificat că Societatea nu a respectat prevederile legale privind modul de întocmire a raportării, ci s-a arătat că în urma verificării reconcilierii valorilor din rezultatul tehnic aferent părţii cedate în reasigurare la data de 31.12.2021 cu valorile raportate în Raportarea aferentă cedărilor în reasigurare există diferenţa de 3,6 milioane de lei, generată de cerinţele de raportare pentru Raportarea aferentă cedărilor în reasigurare prevăzută la Anexa nr. 17^1 din Norma A.S.F. nr. 21/2016. Precizările au fost făcute tocmai pentru a stabili ipotezele iniţiale de la care s-a pornit în efectuarea ajustărilor.
    Ulterior transmiterii obiecţiilor, autoritatea a solicitat lămuriri (prin adresa nr. SA-DG 10782.1/14.11.2022). Având în vedere clauza Recuperări şi regrese din contractele de reasigurare autoritatea a solicitat Societăţii să transmită motivul pentru care în contabilitate valoarea de 3,6 milioane de lei s-a înregistrat ca o datorie în sarcina reasigurătorilor în loc să fie contabilizată în favoarea acestora. Partea din recuperările din regrese cedate în reasigurare reprezintă o cheltuială pentru Societate care, în fapt, în mod eronat a fost înregistrată de aceasta în macheta privind rezultatul tehnic pentru clasa 10 la data de 31.12.2021 la rubrica „Despăgubiri şi cheltuieli cu soluţionarea daunelor cedate în reasigurare“, în sensul în care a majorat suma în sarcina reasigurătorilor (un venit pentru Societate).
    Societatea a răspuns A.S.F. prin adresa nr. SC-11811.79/ 16.11.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 11151/ 17.11.2022 următoarele: „[...] Această valoare este imaterială şi a fost confirmată de către reasiguratori în cadrul scrisorilor de confirmare care au fost puse la dispoziţia Autorităţii. Valoarea ar fi trebuit să fie reflectată în contul aferent recuperărilor şi regreselor ca valoare netă şi nu ca valoare brută, dar impactul total în Situaţiile Financiare este unul limitat. La data de 30.06.2022, valoarea recuperărilor şi regreselor nu a fost luată în considerare (nici în decontul cu reasiguratorii şi nici în contabilitate) valoarea rezultată pentru această dată fiind nesemnificativă, 3.2 milioane lei, dar valoarea finală la sfârşitul anului 2022 va fi reflectată în decontul final la 31.12.2022, conform prevederilor contractuale, iar valoarea recuperărilor şi regreselor va fi reflectată în contabilitate ca valoarea netă. Procesul de înregistrare a fost amânat pentru finalul anului datorită lipsei unei influenţe semnificative asupra rezultatelor interimare.“
    Astfel, ţinând cont de aceste explicaţii suplimentare rezultă că de fapt Societatea confirmă ajustarea efectuată de autoritate în valoare de 3,6 milioane de lei, prin deducerea acesteia din „Despăgubiri şi cheltuieli cu soluţionarea daunelor cedate în reasigurare“, iar pentru a alinia evidenţele Societăţii cu clauzele contractuale, autoritatea a efectuat o nouă ajustare cu valoarea de 3.600.000 de lei a datoriei Euroins către reasigurători, dat fiind faptul că, aşa cum reiese din explicaţiile suplimentare, rezultă că Societatea a înregistrat greşit în rezultatul tehnic aferent anului 2021 suma de 3,6 milioane de lei reprezentată de partea cedată din recuperări şi regrese, deci o cheltuială pentru Societate, la rubrica Despăgubiri şi cheltuieli cu soluţionarea daunelor cedate în reasigurare, care reprezintă un venit pentru Societate.
    Astfel, obiecţiile societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Obiecţii Societate:
    "Diferenţa de primă câştigată pentru contractul cotă-parte 50% (...) Diferenţa de 88,45 milioane lei (...) a fost explicată de mai multe ori (...) rezultând din (1) faptul că din UPR-ul de închidere Societatea a dedus valoarea DAC (DAC = 210.731.095 lei, 50%*DAC = 105.365.548 lei). (2) deducerea diferenţei de daune plătite de –3,6 milioane lei (reprezentând regrese şi sume de recuperat, vezi punctul de mai sus ) şi (3) de –13.307.519 lei, diferenţa de comision provenită din ajustările contractelor cotă-parte anterioare (...) Motivele care au stat la baza deciziei Societăţii de deducere a DAC din UPR (punctul 1 de mai sus) sunt următoarele:
    () situaţia anormală în cursul anului 2021, având în vedere modificările semnificative survenite în cadrul pieţei de asigurări din România;
    () creşterea primelor de asigurare RCA în cursul trimestrului al patrulea 2021, după ieşirea din piaţă a CITY Insurance;
    () aceasta abordare a fost convenită cu reasigurătorii în ceea ce priveşte modificările rezervelor Societăţii în cursul trimestrelor III şi IV 2021."

    Obiecţiile nu se susţin, dat fiind faptul că în paragrafele din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 care cuprind aspectele contestate de Societate nu se specifică faptul că A.S.F. a concluzionat asupra incorectitudinii valorii de 88,45 milioane de lei, reprezentând rezultat pozitiv din reasigurare înregistrat pentru contractul QS 50%, ci a arătat doar că valorile reflectate în rezultatul tehnic nu respectă prevederile contractuale în sensul în care primele câştigate trebuie să fie egale cu suma dintre daunele întâmplate, comision şi marja reasigurătorului în condiţiile în care, conform decontului, rata daunei la data de 31.12.2021 a fost de 88,10%. În mod similar, s-a arătat pentru contractul QS 15%.
    Astfel, s-a arătat că evidenţierea acestor contracte de reasigurare în raportarea privind rezultatul tehnic (pornind de la maparea informaţiilor raportate în Anexa nr. 17^1 din Norma A.S.F. nr. 21/2016) nu a fost făcută în baza prevederilor contractuale ale acestora.
    Obiecţiile Societăţii privind deducerea cheltuielilor de achiziţie din UPR nu se susţin. Documentul justificativ care stă la baza înregistrărilor în contabilitate este decontul. Astfel, în cazul în care reasigurătorii confirmă modificarea deconturilor în sensul înregistrărilor efectuate de Societate pentru datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022, efectuarea ajustărilor efectuate în RCP nu mai este necesară.
    Societatea nu a prezentat un astfel de document, în consecinţă obiecţiile Societăţii sunt nefondate.
    Obiecţii Societate:
    "Diferenţa de prima câştigată pentru contractul cotă-parte 15% (...) Contractul încheiat cu Newpoint Re intră în vigoare la 01.10.2021, şi nu la 01.01.2021 iar, prin urmare, utilizarea Anexei 11, ca bază de calcul al primei câştigate nu este corectă, contrazicând definiţia contractului şi considerând intrarea portofoliului de prime necâştigate - UPR la data de 01.01.2021 pentru un contract care intră în vigoare la 01.10.2021. Prin luarea în considerare a UPR la 01.10.2021, prima câştigată rezultată pentru acest contract ar fi de 88.355.879 lei. (...) prima câştigată negativă nu poate exista în practică, deşi este o bază de estimare, chiar dacă matematic ar putea fi corectă din punct de vedere economic şi contabil, acest lucru nu se poate întâmpla, deoarece ar însemna că Societatea va primi bani doar din faptul că este reasigurată."

    Referitor la obiecţiile Societăţii în cazul contractului încheiat cu Newpoint Re potrivit cărora „utilizarea Anexei 11, ca bază de calcul al primei câştigate nu este corectă, contrazicând definiţia contractului şi considerând intrarea portofoliului de prime necâştigate - UPR la data de 01.01.2021 pentru un contract care intră în vigoare la 01.10.2021“, după cum se poate observa din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, datele din Anexa nr. 17^1 din Norma A.S.F. nr. 21/2016, referitoare la înregistrările contractului de reasigurare s-au reconciliat întocmai cu valorile înregistrate de Societate în raportarea privind rezultatul tehnic din punct de vedere matematic, or veniturile şi cheltuielile înregistrate de aceasta în fapt nu reflectă rezultatul contractului din decontul cu reasigurătorul, deoarece generează o rată a daunei pentru care reasigurătorul nu oferă acoperire.
    Ţinând cont tocmai de argumentaţia Societăţii, potrivit căreia „prima câştigată negativă nu poate exista în practică, deşi este o bază de estimare, chiar dacă matematic ar putea fi corectă din punct de vedere economic şi contabil, acest lucru nu se poate întâmpla“, dar şi de clauza de reasumare a UPR indiferent de modul de terminare a contractului şi a faptului că variaţia de rezervă intră deja în calculul decontului, Societatea ar fi trebuit fie să ajusteze activul constând în partea cedată în reasigurare din rezerva de prime, fie să recunoască o datorie/cheltuială la nivelul UPR iniţial, pentru a reflecta corect rezultatul din decontul confirmat, asigurându-se, astfel, că veniturile aferente acestui contract nu sunt supraevaluate şi reflectă rezultatul generat de decont.
    Astfel, obiecţiile societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Societatea a formulat şi următoarele obiecţii:
    "Diferenţa în ceea ce priveşte daunele întâmplate înregistrate pentru contractul cotă-parte 15% (...) utilizarea anexei 11, ca bază de calcul al daunelor întâmplate, nu este corectă, (...) prin luarea în considerare a Rezervei de daune la data de 01.10.2021, valoarea rezultată a daunelor întâmplate pentru acest contract ar fi de 98.572.604 lei (sumă din care a fost scăzută partea neacoperită conform Limitei Portofoliului de daune).
    Dacă nu s-ar fi aplicat limita de pierdere a portofoliului, rata daunei rezultată ar fi fost cea calculată pentru acest contract, respectiv 117,6%.
    După cum a fost menţionat anterior, contractul RCA cotă- parte 15%, cu data de intrare în vigoare 01.10.2022, acoperă rezervele iniţiale conform paragrafului Transfer de portofoliu: la data intrării în vigoare a contractului, reasigurătorul îşi asumă: Rezerva de prime de intrare şi Rezerva de daune de intrare. Concluzia A.S.F. de la paginile 10 şi 11 din cadrul raportului de control permanent, conform căreia rezervele iniţiale (de intrare) nu sunt acoperite, contrazice paragraful de mai sus din contract şi nu este corectă din următoarele motive:
    • natura dispoziţiilor contractuale;
    • Analiza ERD prezentată (conform adresei din data de 10/02/2022 cu nr. SC 2605/4);
    • confirmarea existentă din partea reasigurătorului privind acoperirea soldurilor de deschidere;
    • reversarea acestui sold de deschidere/închidere în iulie 2022, pentru care Autoritatea a fost informată conform e-mailului trimis în data de 26 octombrie 2022, asigurându-se astfel că tratamentul contabil este consecvent pe întreaga perioadă.
    Recunoaşterea profitului [a se vedea pag. 12 din Raportul de control permanent al A.S.F.] - Concluzia Autorităţii conform căreia explicaţiile Societăţii nu sunt susţinute este în contradicţie atât cu (1) clauzele din contract, cât şi cu (2) concluzia auditorului BSR, care nu a considerat doar 15% ca fiind cedat din rezervele pentru daune, ci 115%, având în vedere creşterea valorii brute şi ajustarea propusă. Recunoaşterea profitului din cedarea iniţială a soldului de deschidere a fost revărsată în mod corespunzător după comutarea contractului în iulie 2022. Astfel, Societatea respectă principiile contabile stabilite în anul 2014, cu o abordare consecventă.
    Contul de fonduri reţinute «Retained account» (...) comentarii conform cărora deconturile nu sunt calculate pe baza contului de fonduri reţinute, am dori să subliniem următoarele: Societatea decontează efectiv pe baza contului de fonduri reţinute, dar suma rămasă după comutare este marja reasigurătorului. Tratatele cotă-parte prevăd o clauză pentru o acoperire de 60 de luni de run-off (sub rezerva reînnoirii anuale) atât pentru daunele LPE, cât şi pentru daunele AY în cazul în care contractul nu este comutat (pentru a evita orice dubiu, orice comutare a contractelor cotă-parte are loc numai după ce este asigurată extinderea ulterioară sau o nouă acoperire). (...) Suma rămasă de plătit din contract la sfârşitul contractelor cotă-parte în cazul comutării trebuie să fie egală cu marja reasiguratorului. Comutarea este o opţiune pentru reasigurat în vederea îmbunătăţirii portofoliului de reasigurători (în funcţie de ratingul reasigurătorului; poate fi, de asemenea, o opţiune în cazul deteriorării ratingurilor reasigurătorilor) sau a optimizării costurilor.
    Societatea a calculat decontul conform clauzei «Retained account» la 30.06.2022, luând în considerare coridorul de pierderi şi plafonul de daune definite la începutul contractului şi nu plafonul definit în clauza de anulare anticipată şi nici limitarea IBNR definită în aceeaşi clauză. De asemenea, decontul pentru RCA cotă-parte 15% a fost calculat la 31.12.2021, luând în considerare abordarea descrisă mai sus"

    Societatea descrie în obiecţiile formulate faptul că acoperirea contractului conţine două componente: daunele acoperite în anul
    de accident, rezervele de daune iniţiale, inclusiv dezvoltarea adversă a daunelor provenite din daunele întâmplate înainte de data de început a contractului, adică din soldul iniţial al rezervelor de daune.
    În fapt, sumele efectiv decontate sunt detaliate şi calculate conform clauzei fonduri reţinute, din care reiese că reasigurătorii decontează doar dezvoltarea adversă a daunelor în ceea ce priveşte transferul de portofoliu (LPT). Inclusiv din testul ERD realizat de brokerul de reasigurare AON, obţinut în condiţiile în care rezervele iniţiale nu au fost luate în calculul sumelor recuperabile de la reasigurători, rezultă un transfer de risc de aproximativ 2,5% care corespunde acoperirii conferite prin contractul Q/S. Or, în cazul în care contractul ar fi acoperit şi rezervele iniţiale, rezultatul testului ERD ar fi fost de peste 100%.
    În fapt, rata daunei la data de 31.12.2021 conform decontului este de 117,6%, dar pe baza datelor înregistrate de Societate în evidenţele contabile şi reflectate în rezultatul tehnic rezultă o rată a daunei de 1226% aferentă cedărilor în reasigurare. Pentru a obţine rezultatul tehnic pozitiv înregistrat de Societate la finalul anului 2021 (respectiv determinat de o rată a daunei de 1226%) Societatea a utilizat următoarea modalitate de reflectare în evidenţele contabile a acestui contract.
    Astfel, în acest sens autoritatea a utilizat valorile în euro cuprinse în decontul cu reasiguratorul New Point RE (acoperire 15%) la data de 31.12.2021, respectiv:
    PBS = 27,2 milioane de euro
    UPRi = 15,9 milioane de euro
    UPRf = 25,2 milioane de euro
    DELTA UPR = 9,2 milioane de euro
    RDi = 34,9 milioane de euro
    RDf = 40,7 milioane de euro
    DELTA RD = 5,7 milioane de euro
    Plăţi = 15,4 milioane de euro
    Prime câştigate = 18,0 milioane de euro
    Daune întâmplate = 21,1 milioane de euro
    Comision = 0 milioane de euro
    Plăţi marja reasiguratorului = 0.

    Marja reasigurătorului (în condiţii de încetare timpurie a contractului) trebuie să fie 2% aplicat la primele câştigate, adică 360.199 de euro, marja reasiguratorului fiind stipulată în contract în valori absolute de 1,2 milioane de euro şi 900.000 de euro (în caz de terminare timpurie).
    Reflectare în contabilitate: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Astfel, aplicând toate limitările contractului şi ţinând cont de faptul că rata daunei a fost de peste 100%, rezultatul contractului este reprezentat de profit egal cu diferenţa dintre daunele întâmplate cedate şi primele câştigate cedate (21,1 – 18 = 3,1 milioane de euro).
    În fapt, în contul de profit şi pierdere Societatea a înregistrat un profit de 53,9 milioane de euro compus din 3,1 milioane de euro + 50,8 milioane de euro (solduri iniţiale de rezerve de primă în valoare de 15,9 milioane de euro şi daune cedate în valoare de 34,9 milioane de euro) şi nu reflectă rezultatul contractului din decontul cu reasiguratorul.
    Ţinând cont de explicaţiile şi monografia contabilă prezentată odată cu obiecţiile la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, precum şi de informaţiile suplimentare transmise cu privire la pierderea înregistrată cu ocazia diminuării părţii cedate cu un procent de 10% conform descrierii de mai sus, se confirmă faptul că aferent rezervelor iniţiale de daune, indiferent de forma de terminare a contractului de reasigurare, va fi decontată doar dezvoltarea adversă (run-off negativ) în limitele contractuale ale ratelor daunei şi nu cuantumul integral al rezervelor iniţiale de daune.
    În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, pe baza informaţiilor disponibile la momentul emiterii acestuia, autoritatea a procedat la ajustarea elementului de activ constând în parte cedată în reasigurare pentru a reflecta rezultatul din reasigurare pe contractul QS LPT cedare 15%, conform decontului.
    Astfel, obiecţiile Societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Obiecţii Societate:
    () „Concluzia Raportului BSR pentru contractul LPT/ADC [a se vedea pag. 11 din Raportul de control permanent al A.S.F.] Paragraful inclus de Autoritate în ceea ce priveşte concluziile auditului BSR:
    () se referă la limitările definite în contract (limita portofoliului de daune), dar nu confirmă în niciun fel concluzia Autorităţii privind neacoperirea rezervelor iniţiale. Prin urmare, auditorul din cadrul exerciţiului BSR confirmă acoperirea suplimentară de 15% în plus faţă de rezervele deja acoperite;
    () dorim să menţionăm faptul că ajustarea cu privire la rezervele IBNR, RBNS şi UPR se referă doar la suma care depăşeşte cu 115% valoarea rezervelor pentru daune. De asemenea, în raportul BSR este prezentat tabelul de mai jos (conform pag. 23 din cadrul raportului BSR):
    După analizarea contractelor (atât cotă-parte 50%, cât şi IBNR XL) şi luând în considerare o creştere a BE NL de 374,455 mii RON, impactul total al cedării a provenit de la creşterea rezervei şi nu de la mecanismul general, această sumă depăşind limita de 115%. Rezervele iniţiale au fost luate în considerare de către auditor, nefiind aplicate alte ajustări faţă de cedările iniţiale.

    () Auditorul BSR a confirmat abordarea noastră şi a ajustat doar peste plafonul de 115% care a fost depăşit datorită ajustării Best Estimate [...]“.

    Ajustările prezentate în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 sunt exclusiv rezultatul analizelor făcute de direcţia de specialitate din cadrul A.S.F. pe baza raportărilor transmise de Societate conform prevederilor legale.
    Analiza în baza căreia s-au determinat ajustările cuprinse în Raportul de control permanent nu s-a efectuat pe baza informaţiilor prezentate în raportul auditorului BSR sau în scrisoarea auditorului financiar către conducerea Societăţii.
    Astfel, obiecţiile societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Obiecţii Societate:
    "Venituri din comisioane (...) ajustarea comisionului de 126 mil. lei, (...) Argumentul A.S.F. potrivit căruia substanţa economică a contractului nu susţine înregistrarea primei câştigate şi a daunelor întâmplate, deoarece Societatea înregistrează deja rezerva de prime şi daune şi, prin urmare, reflectă deja variaţia rezervelor, este în contradicţie cu faptul că acest contract aferent anului 2021 nu mai este activ în anul 2022 şi, prin urmare, nu produce efecte în ceea ce priveşte acoperirea rezervelor la 30.06.2022, rezervele fiind transferate unui nou contract valabil pentru anul 2022. Faptul că panelul de reasigurători este uşor modificat nu este un motiv pentru a păstra această obligaţie ataşată unui contract comutat, doar pentru că noul contract are aproximativ aceiaşi participanţi-reasigurători în cadrul contractului. În cazul în care panelul de reasigurători s-ar fi modificat în întregime (reasiguratorul B), în cazul unei daune din LPE ce ar fi achitată în 2022, dauna este acoperită de reasigurătorul B 100%, în timp ce reasigurătorul A (reasigurător pe contractul din 2021) nu are nicio obligaţie de a acoperi o daună achitată în 2022 atât timp cât contractul a fost comutat. În cazul în care se efectuează o plată în legătură cu rezervele transferate, aceasta va fi acoperită în temeiul contractului din 2022 şi nu al contractului din 2021 şi, prin urmare, datoria de 126 de milioane nu se va diminua niciodată în timp şi va fi ataşat contractului din 2021 pentru o perioadă de timp nedeterminată, chiar dacă reasigurătorii nu au confirmat această datorie.
    Cu privire la constatările legate de pretinsele nefurnizări de răspunsuri/informaţii din partea Societăţii [...] Solicităm respectuos A.S.F. să observe că [...] în realitate, Euroins a transmis cu bună-credinţă explicaţiile pe care le-a considerat suficiente pentru a răspunde Autorităţii.
    În primul rând, prin adresa nr. SA-DG 9153.2/20.09.2022, A.S.F. a solicitat explicaţii cu privire la motivul înregistrării sumei de 126.442.682 lei aferentă anului 2021 ca fiind un venit al anului 2022, aspect ce ar fi influenţat valoarea rezultatului tehnic aferent semestrului I 2022, în loc să fie înregistrată în contul 117 - Rezultat reportat.
    Societatea a răspuns în data de 22.09.2022, prin adresa SC-25953.3, iar ca urmare a Raportului de Control Permanent, Societatea a corectat suma, prin înregistrarea acesteia în contul 117 - Rezultat reportat. [...] Euroins a considerat, cu bună-credinţă, că informaţiile şi documentele transmise sunt suficiente şi de natură să răspundă corect şi complet solicitărilor A.S.F.
    Pentru toate aceste motive, solicităm respectuos Autorităţii să înlăture constatările cu privire la lipsa unor explicaţii sau nefurnizarea informaţiilor solicitate.
    Astfel, vă transmitem în cele ce urmează explicaţii cu privire la aspectele menţionate în cadrul Raportului de control permanent cu privire la care s-a reţinut pretinsa lipsă de explicaţie: Cu privire la motivul înregistrării sumei de 126.442.682 lei pentru anul 2021 ca venit pentru anul 2022, Societatea a răspuns pe această temă la data de 22.09.2022, prin adresa SC-25953.3, iar ca urmare a Raportului de control permanent, Societatea a corectat suma, prin înregistrarea acesteia în contul 117 - Rezultat reportat [...]."

    Obiecţiile societăţii nu se susţin având în vedere următoarele:
    Conform clauzelor contractelor de reasigurare MTPL Q/S LPT, Societatea datorează prime câştigate, iar reasigurătorul datorează Societăţii daune întâmplate şi comision (în limitele clauzelor contractuale). În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, autoritatea a explicat faptul că:
    - prin înregistrarea unui venit din comisioane de reasigurare în vederea reglării soldului contului 412 cu valorile cuprinse în deconturi, deoarece primele cedate în reasigurare au fost înregistrate luând în calcul valoarea primelor subscrise şi nu valoarea primelor câştigate, operaţiune care, în fapt, ar trebui să fie o stornare a primelor cedate în reasigurare, nu respectă substanţa economică a înregistrării ca fiind un comision din reasigurare;
    – această operaţiune de reglare a contului de decontări cu reasigurătorii la nivelul primelor câştigate cedate şi daune întâmplate cedate trebuie să fie însoţită concomitent de o diminuare a părţii cedate pentru a nu denatura datoriile sau creanţele rezultate din derularea contractului de reasigurare aferent anului pentru care se face reglarea (dublă contabilizare), aşa cum vom exemplifica mai jos;
    – în cazul în care nu se efectuează reglarea în contul de decontare 412, aceasta poate fi privită în corespondenţă cu conturile 395 şi 397 în care Societatea a înregistrat rezerve cedate, astfel încât rezultatul decontului poate fi determinat din partea cedată exigibilă în corespondenţă cu cea neexigibilă, nefiind nevoie să se efectueze înregistrarea sumei de 126 mil lei efectuată de societate ca şi „comision“, fără afectarea părţii cedate.


    În cele ce urmează sunt prezentate efectele pe care le are această „reglare“ prin înregistrarea unui comision fără a se efectua şi ajustările necesare asupra părţii cedate din rezervele tehnice, fiind utilizate valorile în euro din decontul cu reasiguratorul aferent contractului Q/S LPT 50% la data de 31.12.2021:
    PBS = 194,2 milioane de euro
    UPRi = 42,1 milioane de euro
    UPRf = 83,9 milioane de euro
    DELTA UPR = 41,8 milioane euro
    RDi = 150,7 milioane de euro
    RDf = 135,6 milioane de euro
    DELTA RD = -15,1 milioane de euro.
    Plăţi = 149,4 milioane de euro
    Comision = 15,1 milioane de euro
    Plăţi marja reasiguratorului = 3,8 milioane de lei (aproximativ 763 mii de euro).

    Marja reasigurătorului (în condiţiile de terminare timpurie) la procentul de 2,2% ar trebui să fie aproximativ 3 milioane de euro, din care Societatea a efectuat deja plăţi de 763 mii de euro.
    Prime câştigate = 149,2 - 41,8 = 152,4 milioane de euro
    Daune întâmplate = 149,3 + (-15,1) = 134,2 milioane de euro
    Datorie societate = 152,4 - 134,2 - 15,1= 3 milioane de euro (marja reasigurătorului).

    Înregistrările contabile ale Societăţii până la 31.12.2021, înainte de înregistrarea comisionului de 126 milioane de lei: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    Astfel, având în vedere faptul că rata daunei s-a situat sub 100%, rezultatul contractului este o pierdere a Societăţii egală cu marja reasigurătorului, aşa cum reiese din proiecţia contului de profit şi pierdere, respectiv 3 milioane de euro.
    Datoria sau creanţa Societăţii se determină ţinând cont de soldul contului de decontări 412 în raport cu variaţia rezervelor de prime şi de daune cedate în perioadă, care sunt cuprinse în soldurile conturilor 395 şi 397 (datoriile neexigibile ale reasigurătorilor).
    Astfel, datoria Societăţii de 3 milioane de euro, reprezentată de marja reasigurătorului, rezultată din decontul cu reasiguratorul este determinată astfel:
    Pierdere de 3 milioane de euro (rezultat cont 121) = 29,7 milioane de euro (credit cont 412) – 26,8 milioane de euro (variaţie UPR de 41,8 milioane de euro + variaţie RBNS+IBNR de –15 milioane de euro).
    Ajustarea din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 a sumei de 126 milioane de lei (echivalentul a 26,8 milioane de euro) a fost realizată de autoritate având în vedere faptul că, urmare a înregistrării de către Societate a „comisionului“ în valoare de 26,8 milioane de euro, din evidenţele Societăţii cu privire la acest contract rezultă existenţa unui profit necuvenit de 23,8 milioane de euro, în loc de pierdere de 3 milioane de euro aşa cum rezultă din decontul de reasigurare.

┌──────────────────────────────────────┐
│121 │
├─────────────────┬────────────────────┤
│194,2 │149,4 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │15,1 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │41,8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │(15,1) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │26,8 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│194,2 │218 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │23,8 │
└─────────────────┴────────────────────┘

    În ceea ce priveşte obiecţia Societăţii că această reglare a soldurilor conturilor de rezerve cedate în reasigurare (395 şi 397) nu poate fi realizată dat fiind faptul că acest comision s-a înregistrat după comutarea contractului, nu se susţine deoarece Societatea, în mod nejustificat, a transferat în sarcina panelului de reasigurători al anului 2022 un cuantum majorat al rezervelor, fapt care trebuie corectat. Prin clauza din contract „Errors and Omission“ oricare eroare poate fi corectată la momentul identificării.
    De asemenea, în ceea ce priveşte obiecţiile cu referire la informaţiile nefurnizate, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 nu s-au reţinut nicio neconformitate cu privire la acest aspect, ci s-a redat parcursul evenimentelor şi informaţiile/explicaţiile primite până la data emiterii RCP.
    Astfel, obiecţiile societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Cu privire la aspectele redate în RCP nr. SA-DG 10102/ 26.10.2022 în legătură cu contractul IBNR XL Societatea a obiectat următoarele:
    • Recuperabilitatea totală a riscurilor cedate care decurg din daunele întâmplate, dar care nu au fost încă raportate, este garantată prin contractul de retrocesiune (aşa cum este menţionat în cadrul documentului) cu Barents Re (...)
    • Procesul referitor la recuperarea daunelor este definit în fiecare dintre anexele 1 şi 2 la contract, în secţiunea Plata daunelor, şi anume prin faptul că există un proces specific definit pentru plata daunelor (care este specificat, de asemenea, în contractul de retrocedare încheiat cu Barents Re). Structura contractului şi modificarea acoperirii acestuia a avut loc la sfârşitul anului 2021 şi a fost în legătură cu retratarea IBNR pentru anul 2021 (şi aplicarea acestei retratări în cursul anului 2021), iar EIG Re, fiind un reasigurător captiv al Grupului, a urmat decizia Grupului ca riscul să fie reţinut pentru noua perioadă, luând în considerare noul domeniu de aplicare. Astfel, nu există un risc de credit specific care să fie legat de neplata daunelor, deoarece acoperirea a fost transferată împreună cu riscul majorat din perspectiva rezervelor retratate pentru perioada anterioară.
    • Cele două modificări au loc datorită unei motivaţii specifice, respectiv: (1) Specificarea acoperirii exacte a contractului (în anul 2020) şi (2) Extinderea domeniului de aplicare a acoperirii ca urmare a ajustării IBNR în trimestrul III/trimestrul IV 2021 (similar cu ajustarea specifică care a fost făcută pentru celelalte contracte de reasigurare) - informaţiile specifice au fost transmise Autorităţii la data de 12.09.2022, conform adresei nr. SC-25953.
    • Societatea s-a angajat să nu se prelungească acest tratat, în urma a două întâlniri cu A.S.F. la 06/09/2022 şi 23/09/2022, confirmate de conducerea Euroins Insurance Group.
    • Există o perioadă de acoperire de 48 de luni pentru soluţionarea integrală a daunelor.
    • În plus, procesul general de plată a daunelor va avea loc conform solicitărilor de plată a daunelor, ţinând cont de limitele de reţinere.
    • Reasigurătorul a confirmat pentru anul 2021 acoperirea de 121.000.000 lei.

    În conformitate cu contractul încheiat, reasigurătorul plăteşte reasiguratului sumele menţionate, respectiv în limitele de reţinere şi compensare pe baza rapoartelor financiare anuale auditate. Având în vedere această clauză din contract şi faptul că perioada de referinţă pentru IBNR este 31.12.2021, cererea efectivă de plată ar trebui să se facă în funcţie de cifrele auditate la 31.12.2022.
    Având în vedere analiza efectuată de către Societate pentru data de 30.09.2022 pentru daunele cu data de eveniment între 01.01.2021 şi 31.12.2021 (ambele date fiind incluse), după luarea în considerare a acoperirii oferite de tratatele de reasigurare existente în cadrul programului nostru de reasigurare a fost transmisă o notificare de plată către Reasigurător pentru suma de 5,5 mil. lei în data de 21 octombrie 2022, iar plata a fost efectuată în data de 2 noiembrie 2022 (transmitem ataşat ambele documente).
    Prin urmare, pe baza argumentelor de mai sus, Societatea se opune excluderii contractului IBNR XL, iar justificarea detaliată va fi furnizată în secţiunea II a prezentului document.
    Cu privire la constatările legate de pretinsele nefurnizări de răspunsuri/informaţii din partea Societăţii [...] Solicităm respectuos A.S.F. să observe că [...] în realitate, Euroins a transmis cu bună-credinţă explicaţiile pe care le-a considerat suficiente pentru a răspunde Autorităţii.
    [...] prin Raportul de control permanent se reţine că în cadrul unei întâlniri dintre părţi din data de 06.09.2022, A.S.F. ar fi solicitat clarificări cu privire la decontarea/compensarea privind Tratatul XL IBNR, iar, în cadrul întâlnirii, Euroins nu ar fi oferit explicaţii cu privire la întrebările A.S.F.
    Considerăm că o eventuală faptă de nefurnizare de informaţii ar putea fi reţinută doar în situaţia în care ar exista o solicitare legală de informaţii din partea Autorităţii, necesare desfăşurării procesului de supraveghere/control, la care Societatea să răspundă nejustificat. De asemenea, evenimentele ulterioare au arătat că din contractul în cauză rezultă fluxuri de numerar, aşa cum am menţionat în document şi în anexele acestuia.
    Or, prin adresa nr. SC-25953/12.09.2022, Societatea a transmis Autorităţii multiple detalii despre contractele de reasigurare, inclusiv despre Tratatul XL IBNR, cu scopul, astfel cum am menţionat în cadrul adresei, al „înlesnirii procesului de supraveghere“. Ulterior transmiterii, conform Raportului de control permanent, Autoritatea a considerat că „societatea nu a răspuns solicitării autorităţii cu privire la realizarea unei decontări conform prevederilor contractului excedent de daună pentru acoperirea anului 2021.“
    Euroins a considerat, cu bună-credinţă, că informaţiile şi documentele transmise sunt suficiente şi de natură să răspundă corect şi complet solicitărilor A.S.F.
    Pentru toate aceste motive, solicităm respectuos Autorităţii să înlăture constatările cu privire la lipsa unor explicaţii sau nefurnizarea informaţiilor solicitate. Astfel, vă transmitem în cele ce urmează explicaţii cu privire la aspectele menţionate în cadrul Raportului de control permanent [...] Cu privire la decontarea/despăgubirea pe Tratatul XL IBNR, Societatea consideră că, pe baza explicaţiilor specifice de mai sus, a evenimentelor ulterioare şi a documentelor anexate, constatarea a fost abordată integral.
    Obiecţiile Societăţii nu înlătură argumentele invocate de autoritate în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 cu privire la ajustarea înregistrărilor acestui contract. Mai mult, obiecţiile Societăţii privind retrocesionarea contractului nu se susţin deoarece obligaţia directă de plată a EIG Re către Societate nu este eliminată.
    Motivele invocate de Societate cu privire la faptul că acest contract a fost modificat succesiv în scopul extinderii domeniului de aplicare a acoperirii ca urmare a ajustării IBNR în trimestrul III/trimestrul IV al anului 2021 au fost înaintate către autoritate doar în cuprinsul obiecţiilor transmise şi nu înaintea acestora şi nu se susţin dat fiind faptul că Societatea avea nevoie de lichidităţi imediate în scopul plăţii daunelor, luând în considerare specificul portofoliului acesteia, preponderent RCA.
    Cu privire la clauza de decontare între părţi, respectiv în funcţie de cifrele auditate la 31.12.2022, aceasta este o interpretare a Societăţii şi nu rezultă din textul contractului, care poate fi interpretat în mai multe moduri, inclusiv că suma se va plăti în mai mulţi ani, pe situaţii financiare auditate ale anilor respectivi (în contractul de reasigurare se utilizează pluralul), în interiorul celor 48 de luni.
    Autoritatea a estimat daunele ce pot fi recuperate în baza tratatului IBNR XL pentru perioada de accident de până la 31.12.2020 la nivelul de 110.089.102 de lei utilizând următoarea formulă:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬─────┬───────────┬───────────────────────┤
│Rezerva de daună │ │ │ │
│avizată netă de │(A) │102.677.202│Anexa 7 la Norma 21/ │
│reasigurare la │ │ │2016 │
│31.12.2021 │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│Rezerva de daună │ │ │ │
│avizată netă de │(B) │112.291.273│RBNS la 30.09.2022.xlsx│
│reasigurare la │ │ │ │
│30.09.2022 │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│Daune plătite nete în│ │ │BD Daune │
│perioada │(C) │149.075.032│plătite_30.09.2022.xlsx│
│01.01.2022-30.09.2022│ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│Reţinerea conform │(D) │48.600.000 │ │
│tratatului │ │ │ │
├─────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│Limită │(E) │109.000.000│ │
├─────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │(F) =│ │ │
│Daune recuperabile în│(B) +│ │ │
│baza tratatului IBNR │(C) –│110.089.102│ │
│XL │(A) –│ │ │
│ │(D) │ │ │
├─────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────────────┤
│Daune recuperabile în│(G) =│ │ │
│baza tratatului IBNR │min │109.000.000│ │
│XL după aplicarea │((E),│ │ │
│limitei │(F)) │ │ │
└─────────────────────┴─────┴───────────┴───────────────────────┘


    Din această sumă, 25.733.241 de lei sunt plăţi de daune nete aferente unor daune întâmplate până la data de 31.12.2020, dar avizate în anii 2021 şi 2022, deci reprezentând daune întâmplate şi neavizate pure. Cu toate acestea, Societatea a efectuat diligenţele necesare efectuării plăţii de către reasigurător doar a sumei de 5,5 milioane de lei, aferentă daunelor întâmplate în cursul anului 2021.
    Deşi Societatea a încasat suma de 1.123.780 de euro în data de 3.11.2022 (echivalent 5,5 milioane de lei), în data de 11.11.2022, a efectuat plata primei de reasigurare în cuantum de 1.524.160,75 de euro (echivalent a 7,6 milioane de lei), ceea ce a generat un flux de numerar negativ pentru Societate în condiţiile în care, aşa cum rezultă din cele de mai sus, fluxurile de numerar potrivit contractului ar fi trebuit să fie în favoarea acesteia.
    Astfel, obiecţiile Societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Cu referire la menţiunea din RCP nr. SA-DG 10102/ 26.10.2022 privitoare la opinia auditorului asupra situaţiilor financiare ale anului 2021, Societatea a formulat următoarea obiecţie:
    • Raportul către Comitetul de Audit [a se vedea pag. 4 din Raportul de control permanent al A.S.F.] Raportul trimis de către auditorul Euroins România către A.S.F. la data de 09/08/2022 a fost (1) în contradicţie cu opinia oficială de audit emisă conform ISA 705 şi, în general, raportul conform ISA 260 şi ISA 265 nu poate include informaţii care diferă în mod semnificativ de opinia emisă oficial şi (2) a fost corectat (pe baza discrepanţelor menţionate mai sus), fiind transmis către Autoritate în data de 27 octombrie 2022. Astfel, putem concluziona că, în prezent (în urma ajustărilor), nu există discrepanţe între opinia de audit (conform ISA 705) şi raportul de audit (conform ISA 260/265), iar baza calificării este legată de potenţiala incertitudine în estimarea rezervelor, care este legată în general de volatilitatea pieţei.

    Obiecţiile Societăţii nu se susţin, mai mult, în textul RCP nu se face trimitere la Raportul către Comitetul de audit, ci la Scrisoarea către conducerea Societăţii, faptul că în raportul auditorului nu s-au regăsit aceste valori ale ajustărilor propuse de către auditor, ci doar în documentele suport ale raportului de audit, nu înlătură estimarea valorică efectuată de auditor şi prezentată înainte de modificarea scrisorii.
    Astfel, obiecţiile Societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Având în vedere informaţiile şi explicaţiile Societăţii prezentate atât în cadrul obiecţiunilor, cât şi ulterior acestora, autoritatea a transmis Societăţii al doilea RCP nr. SA-DG 1318/ 02.02.2023 în care s-au reiterat ajustările realizate în cadrul primului RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 şi s-au arătat următoarele:
    În cadrul obiecţiilor şi informaţiilor suplimentare comunicate autorităţii ca urmare a RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, Societatea a arătat că, începând cu data de 01.07.2022, nu a mai fost menţinută cedarea aferentă contractului Q/S MTPL LPT 15%, în sensul că Societatea a încheiat un act adiţional cu reasigurătorul, prin care se modifică procentul de cedare în reasigurare de la 15% la 5%, începând cu data de 1.07.2022, şi, de asemenea, a menţionat că a înregistrat o pierdere odată cu scăderea procentului de cedare din reasigurare de la 15% la 5%, provenită din derecunoaşterea a 10% din rezervele de daună cedate. Societatea a încheiat un contract de reasigurare cotă-parte cu reasigurătorul Allianz Re pe an de accident, cu o cotă de cedare 10% care acoperă activitatea RCA pe perioada 1.07.2022-31.12.2022.
    Prin adresa nr. SC-31846.7/20.12.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 11824.2/21.12.2022, Societatea a furnizat calculul aferent transferului de risc pentru tratatele de reasigurare 2022 Q/S MTPL LPT, calcul efectuat de către brokerul AoN. Pentru a evalua nivelul transferului de risc, brokerul a construit un model stocastic, pentru a evalua deficitul estimat al reasigurătorului (ERD), prin generarea unei distribuţii a daunelor reasigurate care este probabil să fie suportate de reasigurător.
    În fişierul de calcul ERD_HannoverRe_Mapfre_wo f prezentat, în foaia de lucru „AY + LPT“ se prezintă calculul detaliat cu privire la testul ERD, simulările efectuate cuprind daunele întâmplate în anul de accident, iar în ceea ce priveşte partea de portofoliu de daune în intrare, este luată în calcul doar dezvoltarea adversă a daunelor în procent de până la 15% sau de 20% în funcţie de condiţiile fiecărui reasigurator, atât pentru daunele atriţionale, cât şi pentru daunele mari. Pe baza scenariilor dezvoltate se calculează probabilitatea unui rezultat negativ, a unui rezultat negativ mediu şi valoarea testului ERD, care prezintă un rezultat de 2,25%.
    În fişierul de calcul ERD_HannoverRe_Mapfre_wo f, foaia de lucru „AFTER EARLY CANCELLATION CLAUSE“, clauză pe care Societatea o invocă anual, prezintă calculul testului ERD în condiţiile de terminare timpurie a contractului. În calculul acestuia nu este cuprinsă partea de dezvoltare adversă a daunelor, doar daunele întâmplate în anul de accident, rezultatul testului ERD fiind 3,88%.
    Ambele rezultate sunt peste valoarea acceptată în practică de 1%, valoare peste care se consideră că există un transfer de risc suficient pentru ca aceste tratate să fie considerate tratate de reasigurare, fără ca această valoare de 1% să fie legiferată.
    În concluzie, din calculul detaliat al ERD se constată că daunele acoperite de contract sunt cele întâmplate în anul de accident (AY) şi dezvoltarea adversă a daunelor din portofoliul de daune existent la începutul contractului (LPT) în procent de până la 15% sau de 20% în funcţie de condiţiile fiecărui reasigurator, fără a fi luate în calcul daunele din rezervele iniţiale de daună iar, în cazul rezilierii timpurii, brokerul ia în calculul ERD doar daunele întâmplate în anul de accident.
    Mai mult, potrivit deconturilor, în concordanţă cu clauzele contractuale, în calculul ratei daunei se ia doar valoarea dezvoltării adverse a daunelor în limita a max. 15% sau max. 20% (pentru anii 2021 şi 2022) din rezervele de daune iniţiale (nu 115% sau 120% cum susţine Societatea) şi daunele întâmplate în anul de accident, aplicând toate limitările contractelor, descrise anterior. La terminarea contractului sau după data comutării acestuia, conform prevederilor contractuale, reasigurătorii sunt liberi de orice obligaţii viitoare aferente acestui contract, soldul fondurilor reţinute prin care se determină rezultatul contractului (care reprezintă calculul pentru stingerea tuturor obligaţiilor între părţi) se plăteşte reasigurătorilor dacă este pozitiv sau se plăteşte cedentului dacă este negativ (aşa cum stipulează clauzele contractuale), iar contractul se închide.
    Pe baza acestui mecanism de decontare, orice daună plătită din rezervele iniţiale va fi compensată în Fondurile reţinute prin faptul că Euroins datorează reasigurătorului o sumă egală cu rezerva de daună iniţială, astfel încât nicio rezervă de daună în sold nu ar trebui înregistrată ca fiind cedată în reasigurare fără a fi contrabalansată de reflectarea unei datorii în cuantumul valoric al estimării iniţiale, datorie care este neexigibilă pe durata contractului şi care devine exigibilă şi se reglează odată cu plata dosarelor de daună şi/sau terminarea contractului. Această evidenţiere permite reflectarea corectă a veniturilor şi cheltuielilor în perioada contractului.
    În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, s-a arătat că, în contractul Q/S MTPL LPT 15%, pe de o parte, acoperirea totală pentru daunele întâmplate, definite conform contractului, este limitată la o rată a daunei de 125%, cu un culoar neacoperit situat între 98%-105% rata daunei (în cazul activării clauzei early cancelation), iar, pe de altă parte, în ceea ce priveşte evoluţia adversă a daunelor care provin din soldul iniţial (având în vedere costul redus al contractului), reasigurătorii s-au protejat prin limitarea acesteia la maxim 15% din valoarea soldului iniţial cedat, aspect ce rezultă inclusiv din deconturile/confirmările de la reasigurători.
    Înregistrarea unei părţi cedate în reasigurare la nivelul a 15% din rezervele tehnice la începutul contractului Q/S MTPL LPT 15%, fără reflectarea obligaţiei neexigibile, a condus la majorarea activului Societăţii, cu efect în situaţiile financiare prin înregistrarea unui profit în valoare de 293,5 milioane de lei obţinut într-o perioadă de trei luni cuprinsă între octombrie-decembrie 2021.
    Potrivit informaţiilor transmise de către Societate prin adresa nr. SC-11811.86/06.01.2023 înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. SA-DG 155/09.01.2023, ca urmare a solicitărilor autorităţii, tratatul a fost înregistrat în contabilitate începând cu data de 31.12.2021.
    Prin recunoaşterea la valoarea procentului cedat de 15% a soldurilor iniţiale ale rezervelor tehnice cedate, Societatea înregistrează un venit care a fost derecunoscut parţial odată cu scăderea procentului de cedare din reasigurare la 5%, înregistrând o pierdere.
    Conform contractului, formula fondurilor reţinute în baza valorii cărora se face decontarea efectivă a contractului este:
    prime cedate_AY – (UPR_final UPR_intrare) – daune întâmplate_AY + rezervele de daună LPT_intrare – daune plătite_LPT – rezervele de daună_LPTfinal – marja reasigurătorului – comision (unde AY este anul de accident şi LPT reprezintă portofoliu de daune aflate în sold). Astfel, conform formulei de calcul al fondurilor reţinute, rezultă faptul că soldurile iniţiale sunt evidenţiate în fapt ca o datorie a societăţii (cu semnul +).
    Ţinând cont de informaţiile luate în calculul ERD şi de informaţiile transmise de Societate prin e-mailul din data de 26.10.2022 cu privire la impactul comutării a 10% din contractul de reasigurare de Q/S MTPL LPT 15% (recunoscut în balanţa statutară a lunii iulie printr-o pierdere rezultată din scăderea cedării rezervelor de daună în valoare de 114,5 milioane de lei, fără o ajustare în valoarea UPR cedat, deoarece suma face obiectul noului contract de reasigurare cotă-parte pe an de accident care a fost încheiat cu Allianz Re (cedare 10%), astfel neexistând un impact în contul de profit şi pierdere aferent cedării UPR), se va demonstra, mai jos, faptul că reasigurătorii nu vor suporta niciodată 115% sau 120% din cuantumul rezervelor de daune iniţiale (în cazul LPT), ci doar maximum 15% sau 20% din dezvoltarea adversă a daunelor, printr-un exemplu teoretic, simplificând contractul doar la partea de transfer de portofoliu şi fără a lua în considerare culoarul de daune.
    Plecând de la premisa că soldul iniţial al rezervelor de daune cedate este de 100 unităţi, iar în perioada contractuală Euroins plăteşte daune în valoare:
    Cazul I - de 103 unităţi aferente daunelor din rezerva iniţială cedată (100 din soldul iniţial şi 3 unităţi în plus faţă de estimarea din rezerva iniţială) astfel încât la finalul perioadei soldul final al portofoliului de daune în ieşire este 0 (zero). Aplicând formula
    fondurilor reţinute, respectiv soldul iniţial minus plăţile din perioadă minus soldul final al rezervelor, rezultatul este 100 – 103 – 0 = –3. Rezultatul fondurilor reţinute în cuantum de 3 unităţi (reprezentând dezvoltarea adversă a daunelor/run-off negativ), fiind negativ, îi va reveni Euroins.
    Cazul II - de 0 unităţi aferente daunelor din rezerva iniţială cedată (nu plăteşte nicio daună din rezerva iniţială) astfel încât la finalul perioadei soldul final al portofoliului de daune în ieşire este tot 100. Aplicând formula fondurilor reţinute, respectiv soldul iniţial minus plăţile din perioadă minus soldul final al rezervelor, rezultatul este 100 – 0 – 100 = 0. Rezultatul fondurilor reţinute este în cuantum de 0 unităţi, nicio parte nu are datorii faţă de cealaltă.
    Cazul III - de 98 unităţi aferente daunelor din rezerva iniţială cedată, iar la finalul perioadei soldul final al portofoliului de daune în ieşire este 2 unităţi. Aplicând formula fondurilor reţinute, respectiv soldul iniţial minus plăţile din perioadă minus soldul final al rezervelor, rezultatul este 100 – 98 – 2 = 0. Rezultatul fondurilor reţinute este în cuantum de 0 unităţi, nicio parte nu are datorii faţă de cealaltă.
    Cazul IV - de 98 unităţi aferente daunelor din rezerva iniţială cedată, iar la finalul perioadei soldul final al portofoliului de daune în ieşire este 0 unităţi (sold iniţial supraevaluat). Aplicând formula fondurilor reţinute, respectiv soldul iniţial minus plăţile din perioadă minus soldul final al rezervelor, rezultatul este 100 – 98 – 0 = 2. Rezultatul fondurilor reţinute este în cuantum de 2 unităţi, Euroins datorează 2 unităţi reasigurătorului, suma datorată va diminua datoria reasigurătorului pentru daune întâmplate în anul de accident. Menţionăm faptul că în fişierul ERD_HannoverRe_Mapfre_wo f.xlsx, în foaia LPT 20% Cap, coloana E, LPT 20% Cap, cea mai mică valoare este 8.757.381 EUR (din 50.000 de simulări). Practic AON a presupus că rezerva de daună iniţială nu se poate dezvolta favorabil pentru Societate, ci doar advers, în cel mai bun caz cu 3,3% = 8.757.381/265.626.085.
    Astfel, se constată faptul că reasigurătorul va suporta în toate cazurile doar dezvoltarea adversă a daunelor, în limitele contractuale, soldurile iniţiale fiind doar elemente utilizate în calculul fondurilor reţinute/noţionale.
    Din cele expuse mai sus rezultă că, deşi clauzele contractuale prevăd textual, conform clauzei „Portfolio Transfer“, cedarea soldurilor iniţiale ale rezervelor de daune în procentul stipulat în contract, sugerând o recuperare a acestora de la reasigurători, coroborând efectele economice ale tuturor clauzelor contractuale care converg spre valoarea care este decontată efectiv de reasigurători, în fapt, aceştia acoperă doar daunele întâmplate în anul de accident (daunele plătite şi rezerva de daune) şi dezvoltarea adversă a daunelor din soldul iniţial (conform exemplului simplist de mai sus) atunci când se aplică toate clauzele şi limitările contractului (inclusiv rata daunei maxime până la care reasiguratorul acoperă daunele şi coridorul de excludere). Un transfer de portofoliu de daune (LPT) presupune şi transferul de active care acoperă acea parte a rezervelor tehnice. De altfel, din punct de vedere economic este imposibil ca în schimbul unei marje de 2,2% din primele câştigate în cazul terminării timpurii a tratatului, reprezentând echivalentul a aproximativ 3,35 milioane de euro, reasigurătorii să îşi asume plata unor rezerve de daună în valoare de minim 150,7 milioane de euro (aferentă LPe pentru anul 2021).
    Prevederile contractuale stabilite între părţile unui contract de reasigurare trebuie să fie clare, fără a induce interpretări controversate, aşa cum se menţionează şi la art. 210 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/35 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II) (în continuare denumit Regulamentul Delegat 2015/35): „Prin acordurile contractuale care reglementează tehnicile de diminuare a riscurilor se asigură că măsura acoperirii oferite de o tehnică de diminuare a riscurilor şi de transferul riscului este clar definită şi nu poate face obiectul unor controverse“.
    Societatea a înregistrat o pierdere determinată de diminuarea activului reprezentat de partea cedată din rezervele de daune (reasumate) în procentul de 10% din RBNS şi IBNR cedate începând cu luna iulie 2022, odată cu diminuarea procentului de cedare în reasigurare de la 15% la 5% pentru contractul de reasigurare cu Newpoint RE, pentru partea aferentă a UPR nu s-a înregistrat pierdere, aceasta fiind cedată mai departe în baza noului tratat cu cedare 10% pe an de accident încheiat cu Allianz Re.
    Acest mecanism de decontare se aplică la finalul contractului, indiferent de forma de terminare a acestuia, comutare, terminare timpurie, run-off.
    În cazul, până acum nematerializat, al necomutării contractelor şi al intrării acestora în run-off, rezultatele tratatelor Q/S MTPL LPT se determină astfel:
    - primele câştigate se vor menţine la nivelul ultimului an contractual;
    – daunele întâmplate vor intra în run-off şi vor avea următoarea componenţă:
    • partea de dezvoltare adversă a rezervelor de daună iniţiale cedate (entry n), adică daune din soldul iniţial plătite + rezerve de daune finale – rezerve de daune iniţiale;
    • daunele plătite aferente anului de accident (n);
    • rezervele de daună aferente anului de accident (n) la sfârşitul anilor (n + i, i=1 până la 6);
    • recuperări şi regrese aferente daunelor întâmplate în anul de accident;
    • comisionul final recalculat (+/-Δ comision precedent).


    Din cele expuse mai sus rezultă faptul că dacă intervine intrarea în run-off, prin necomutarea contractului conţinutul economic nu se schimbă, valoarea matematică a soldului rezervelor de daune cedate iniţial nefiind acoperită decât în limita a 15% sau 20% şi nu în limita a 115% sau 120%, aşa cum în mod eronat susţine şi evidenţiază Societatea. Doar determinarea rezultatului final se prelungeşte cu 60 sau 72 de luni.
    În conformitate cu pct. 43 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma A.S.F. nr. 41/2015, „Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate sunt recunoscute şi evaluate în conformitate cu principiile generale prevăzute de prezentele reglementări“.
    Conform principiului contabilităţii de angajament coroborat cu principiul prudenţei, prevăzute în norma menţionată, Societatea trebuie să recunoască această pierdere viitoare despre care are cunoştinţă, generată de modul de evidenţiere în contabilitate a rezervelor cedate (exprimată prin formularea din decont „to be settle“) prin recunoaşterea unei cheltuieli/datorii încă de la începutul contractului deoarece, aşa cum am arătat mai sus, aferent transferului de portofoliu, va fi decontată doar dezvoltarea adversă (run-off negativ) în limitele contractuale ale ratei daunei (exemplul teoretic 100 – 103 – 0 = –3), nu şi cuantumul integral al acesteia (100 + 3).
    Or, pentru a reflecta în mod corect efectele acestui tip de contract, Societatea ar fi trebuit fie să ajusteze activul constând în partea cedată în reasigurare, fie să recunoască o datorie/cheltuială neexigibilă la nivelul rezervelor de daune iniţiale, care se va regla la încheierea contractului indiferent de modul de terminare a acestuia, asigurându-se astfel că veniturile aferente acestui contract nu sunt supraevaluate şi reflectă întocmai rezultatul generat de contract.
    În RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a consemnat faptul că din analiza situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2021, a raportărilor contabile aferente datei de 30.06.2022 şi a raportărilor periodice de supraveghere, pornind de la rezultatul tehnic înregistrat de Societate din cedările în reasigurare, pe baza informaţiilor disponibile la momentul emiterii raportului, autoritatea a procedat la ajustarea elementului de activ constând în parte cedată în reasigurare pentru a reflecta rezultatul din reasigurare pe contractul QS LPT cedare 15%, conform decontului. Durata relativ scurtă a derulării contractului de reasigurare la momentul analizei a reliefat denaturarea rezultatului din reasigurare la nivelul valorii rezervelor tehnice iniţiale pe toată durata contractului care, în acest caz, s-a putut observa în contul tehnic detaliat la nivel de reasigurători. Societatea a înregistrat un venit în luna decembrie 2021 generat de rezervele de daune în intrare aşa cum s-a arătat în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, care a generat un rezultat tehnic al contractului în cuantum de 293.457.962 de lei. Societatea nu a înregistrat în evidenţele contabile concomitent şi obligaţia viitoare, respectiv pierderea viitoare de la terminarea contractului reprezentată de valoarea acestor rezerve tehnice cedate care, aşa cum am arătat mai sus, nu vor fi suportate de reasigurători niciodată, ele fiind doar elemente de calcul într-un cont noţional (fondurile reţinute) pe baza cărora se determină datoriile/creanţele cu reasigurătorul.
    Cele două contracte Q/S MTPL LPT cedare 15% şi 50% sunt similare, având acelaşi mecanism de decontare între părţi. Iniţial, Societatea evidenţiază un activ - parte cedată din rezervele tehnice aflate în sold (care generează venituri) fără recunoaşterea concomitentă a unei datorii neexigibile (care generează cheltuielile de la sfârşitul contractului). Indiferent de modul de încetare a contractului, acest activ (parte cedată) nu va produce niciodată beneficii viitoare (nu se va deconta niciodată, cum rezultă din exemplul de mai sus).
    La contractul Q/S MTPL LPT 50%, prin comutări succesive la fiecare sfârşit de an, decontarea s-a derulat pe mai multe exerciţii financiare, astfel încât rezervele tehnice cedate de la sfârşitul fiecărui an devin solduri iniţiale ale exerciţiului următor fără a mai trece prin contul de profit şi pierdere, având în vedere că după data comutării, reasigurătorii sunt liberi de orice obligaţii viitoare aferente acestui contract, Euroins fiind obligată să îşi reasume rezervele tehnice cedate. Deşi contractele sunt încheiate pe 1 an, prin comutare, Societatea nu înregistrează rezultatul contractului la sfârşitul perioadei contractuale. La valoarea rezervelor tehnice iniţiale din primul an se adaugă şi variaţiile rezervelor tehnice cedate din anii următori, denaturarea generată de nerecunoaşterea obligaţiilor viitoare ale Societăţii în cazul terminării contractului (în oricare mod) fiind majorate an de an la nivelul rezervelor tehnice cedate iniţial plus variaţiile acestora din anii următori.
    Confirmările reasigurătorilor privind soldurile finale de forma „to be settled“ (de regularizat) cuprind două elemente: soldul iniţial care nu face obiectul niciunei decontări propriu-zise şi variaţia rezervelor tehnice cedate în timpul anului (la decontarea finală soldul din clasa 39, poziţie de activ, trebuie să se stingă cu soldul din clasa 412 (pasiv) rămas după decontarea marjei reasigurătorului).
    Astfel, modul de reflectare a celor două contracte de către Societate generează supraevaluări ale veniturilor, precum şi subevaluări ale cheltuielilor perioadei.
    Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.
    În acest sens, aşa cum s-a arătat mai sus, deşi narativ contractele de reasigurare prevăd cedarea în reasigurare a soldurilor rezervelor tehnice, din decontarea efectivă cu reasigurătorii rezultată din elementele care intră în calculul Fondurilor reţinute rezultă faptul că aceste contracte acoperă doar dezvoltarea adversă a daunelor din soldul iniţial al rezervelor de daună, în limita a maximum 15% sau 20% din valoarea lor, astfel încât Societatea ar fi trebuit să evidenţieze aceste contracte conform efectelor economice pe care acestea le generează, astfel încât să nu distorsioneze veniturile şi cheltuielile în perioadă generate de contracte, având ca efect majorarea, fără suport economic, a activului net în perioadă.
    Potrivit informaţiilor transmise prin adresa nr. SC 11811.74/ 28.10.2022 Secţiunea III Acţiuni şi evenimente ulterioare, Societatea a transmis următoarele:
    "În urma constatărilor din Raportul de control permanent al A.S.F. au fost avute în vedere de către companie următoarele abordări pentru data de 30.09.2022:
 Situaţia deconturilor a fost recalculată începând cu Trim. III 2022 luând în considerare UPR Brut în loc de UPR net de DAC atât pentru rezervele de deschidere, cât şi pentru cele de închidere. Impactul total asupra comisionului a fost o scădere de 33,4 mil lei şi a fost înregistrat în situaţiile financiare care au fost deja transmise. Astfel, considerăm că este adresată în întregime constatarea din Raportul de control permanent al A.S.F.
 Contractele MTPL QS (50% + 5%) au fost înregistrate pe baza primei câştigate şi a daunelor întâmplate. Impactul în PBS cedat: majorarea primelor cedate cu 16,6 mil lei. Impact total în daune plătite cedate: scăderea daunelor plătite cedate cu 73,6 mil. lei. În urma acestei ajustări, respectăm pe deplin prevederile contractului şi nu ne aşteptăm la ajustări interanuale ulterioare de acum înainte.
 Decontul pentru MTPL QS (50% + 5%) a fost calculat pe baza marjei de reasigurare de 5,15% (pentru necomutare). Impact total: o diminuare a comisionului cu 25,2 mil lei. [...] Vă rugăm aveţi în vedere că această abordare a fost unificată cu cea a Grupului şi se aplică la nivel de grup tuturor membrilor săi. Anexăm prezentului document un raport al unui consultant extern în această privinţă.
 Contractul 10% QS LPT/AD + AY (New Point Re) a fost comutat la data de 01.07.2022 respectiv (1) reversarea rezervelor cedate (114,6 mil. lei), pentru care a fost transmisă o informare în data de 26.10.2022 şi (2) calculul final al comisionului, pe baza marjei reasigurătorilor comutată (pentru care am informat Autoritatea în data de 26.10.2022).
 Contractul de 10% QS AY (cu Allianz Re) a fost contabilizat folosind următorul tratament:
    ○ Rata daunei este calculată conform prevederii contractului pe baza primelor câştigate/ă daunelor plătite, în timp ce, în scopuri contabile şi într-un mod mai conservator, pentru a limita volatilitatea semnificativă a comisionului la scara variabilă, există o acumulare suplimentară de răspundere care este pe baza raportului de daune calculat pe prime câştigate/daune întâmplate
    ○ UPR-ul de deschidere respectiv este cedat deoarece va acoperi daunele viitoare din anul de accident începând de la 1.07.2022, în timp ce rezerva de deschidere pentru Daune este de 0,0 milioane lei, deoarece nu există nicio clauză de tip LPE."

    Prin adresa nr. SA-DG 155.1/11.01.2023, autoritatea a solicitat informaţii suplimentare cu referire la clauza din contractul de reasigurare încheiat cu Allianz Re (Q/S MTPL AY cedare 10%) care defineşte „claims recoverable“ ca fiind daunele plătite în sarcina reasigurătorilor şi nu daunele întâmplate, conform clauzei „Accounting and payment“ - „Period of occurrence system“.
    Societatea a transmis explicaţii prin care a reiterat tratamentul contabil aplicat şi calculul comisionului („Scala variabilă de calcul va avea loc cu primul decont care urmează să fie transmis de către Reasigurat, respectiv la 30.09.2022, ajustările urmând să fie făcute cu fiecare decont ce va urma ulterior până la soluţionarea finală a tuturor daunelor“, fiind înţeles faptul că în decontul de reasigurare şi în calculul comisionului sunt considerate daunele care au fost soluţionate şi prin urmare plătite de către Reasigurat.)“
    De asemenea, Societatea a precizat faptul că deconturile semestriale vor cuprinde doar daunele plătite, până când toate daunele acoperite de contractul de reasigurare vor fi închise, fiecare decont ajustând soldul pe baza sumelor care sunt certe la data contabilă de referinţă şi, prin urmare, sunt luate în considerare daunele plătite. Societatea a comunicat autorităţii, încă o dată, faptul că daunele recuperabile au fost confirmate de reasigurător ca fiind „daune plătite“, prin confirmarea finală a decontului şi a sumei care este datorată de către Reasigurat.
    Cu toate explicaţiile Societăţii cu referire la calculul comisionului/calculul ratei daunei, Societatea înregistrează în contabilitate comisionul calculat după formula daune plătite împărţit la prime câştigate (valoare corectă).
    Prin adresa SC 31846.7/20.12.2022, ca răspuns la solicitarea A.S.F. nr. SA-SG 11824/13.12.2022, Societatea a transmis atât scrisorile de confirmare (SoA) la data de 30.09.2022 cât şi o corespondenţă cu reasigurătorul Allianz Re cu privire la creanţele şi datoriile ce rezultă din contractul în cauză la data de 30.09.2022.
    Ca urmare a informaţiilor prezentate de Societate a rezultat că în SoA sunt defalcate următoarele valori în euro:
    PBS cedat: 6.190.150 de euro
    UPRi cedată: 27.236.528 de euro
    UPRf cedată: 20.804.436 de euro
    Plăţi daune cedate: 648.708,8 de euro
    Comision reasigurare: 5.993.385,67 de euro.

    Datoria faţă de reasigurator (în condiţiile în care comisionul este calculat raportat la daune întâmplate şi nu plătite) este de 340.800,53 de euro.
    Din analiza informaţiilor şi raportărilor transmise de Societate (în euro) cu privire la tratatul de reasigurare Q/S încheiat cu Allianz Re (10% cedare), rezultă următoarele înregistrări contabile (valori în euro):

┌────────┬─────────────────────────────┐
│709-412 │12.622.242 (prime câştigate │
│ │cedate) │
├────────┼─────────────────────────────┤
│395-619 │27.236.528 (sold iniţial │
│ │cedat UPR) │
├────────┼─────────────────────────────┤
│395-619 │-6.432.092 (variaţia UPR │
│ │cedat) │
├────────┼─────────────────────────────┤
│412-705d│648.708 (daune plătite │
│ │cedate) │
├────────┼─────────────────────────────┤
│412-705c│5.993.385 (comision) │
├────────┼─────────────────────────────┤
│397-619 │5.639.347 (variaţia RBNS + │
│ │IBNR) │
└────────┴─────────────────────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)

    Profitul înregistrat de Societate după 3 luni de la încheierea contractului, în cuantum de 20.463.635 de euro este compus din 340.800 de euro marja reasigurătorului/costul contractului (–) şi 20.804.436 de euro valoarea UPR finală, rezultat care nu este conform clauzelor contractuale.
    Acest profit nu se va regăsi în situaţiile Societăţii deoarece rezerva de primă a fost preluată de la contractul de reasigurare încheiat cu Newpoint Re fără a fi întâi evidenţiată de Societate ca fiind în sarcina Euroins (prin renunţarea la 10% din cedări) şi mai apoi cedată reasigurătorului Allianz Re.
    Astfel, Societatea menţine un profit în valoare de 20 milioane de euro, deşi rezultatul contractului după 3 luni ar trebui să fie o pierdere egală cu 340.800 de euro, dat fiind faptul că rata daunei este subunitară, datorită faptului că nu evidenţiază o datorie neexigibilă care se va regla la finalul contractului.
    Prin schimbarea modului de reflectare a contractelor de reasigurare Q/S MTPL LPT începând cu 01.07.2022 prin înregistrarea primelor cedate la nivelul primelor câştigate şi a daunelor la nivelul daunelor întâmplate concomitent cu reflectarea rezervelor cedate, în condiţiile în care atât primele câştigate cât şi daunele întâmplate sunt deja influenţate cu variaţiile rezervelor de primă şi daune, se supraevaluează activele Societăţii cu această valoare.
    În cazul evidenţierii creanţelor şi datoriilor Societăţii pentru acest tip de contract de reasigurare la nivel de prime câştigate, respectiv daune întâmplate, prin înregistrarea părţii cedate din rezervele tehnice se creează în mod nejustificat o poziţie de activ (rezervă de prime cedată/rezerve de daună cedate), care conduce la un rezultat pozitiv (profit) majorat cu soldul final al rezervei de primă cedată, rezultatul contractului fiind denaturat.
    Societatea a supraevaluat veniturile şi subevaluat cheltuielile din reasigurare aferente contractelor de cedare cotă parte (50% + 5% + 10%) şi pentru data de 30.09.2022, astfel nu a respectat prevederile Secţiunii 2.1 - Dispoziţii generale, pct. 19, ale Secţiunii 2.4 - Principii generale de raportare financiară pct. 46 şi pct. 52 şi prevederile Capitolului 12 - Planul De Conturi pct. 572 (ultima teză) din Anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Autoritatea a estimat o ajustare la data de 30.06.2022 prin constituirea unei datorii neexigibile în cuantum egal cu valoarea soldurilor iniţiale ale rezervelor tehnice cedate, astfel fiind asigurate condiţiile reflectării corecte a rezultatelor tratatelor de reasigurare. Prin schimbarea modului de reflectare la valoarea primelor câştigate/daunelor întâmplate a contractelor cotă-parte cu cedare 50%, 5%, 10%, este necesară constituirea unei datorii neexigibile în cuantumul rezervelor tehnice cedate de la finalul perioadei.
    Pornind de la obiecţiile Societăţii, transmise la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 prin adresa nr. SC-11811.76 din 03.11.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 10782/05.11.2022, şi a tuturor informaţiilor solicitate ulterior şi transmise de către Societate, autoritatea a realizat în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, următoarele ajustări finale:
    - ajustarea în minus a părţii din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 258.509.035 de lei, reprezentând: cheltuieli de achiziţie reportate în valoare de 136.975.217 de lei (–), diferenţe de curs valutar în valoare de 6.707.340 de lei pentru UPR (–), rezerva pentru riscuri neexpirate în valoare de 11.616.429 de lei (+), IBNR pentru contractul excedent de daună agregat în sumă de 121.000.000 de lei (–), UPR pentru contractul excedent de daună agregat în sumă de 5.442.910 de lei (–);
    – ajustarea în minus a părţii din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 92.066.966 de lei, provenită din ajustarea soldurilor iniţiale şi a celor finale ale rezervelor de prime şi de daune, rezultând ajustări pe variaţiile acestora în cuantum de 91.908.468 de lei pentru UPR şi 158.498 de lei pentru rezervele de daune;
    – ajustarea în sensul creşterii creanţelor provenite din operaţiuni de reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 9.674.623 de lei şi la data de 30.06.2022 cu suma de 1.998 de lei;
    – ajustarea în minus a datoriilor provenite din operaţiuni de reasigurare la data de 31.12.2021 cu suma de 4.770.500 de lei, compusă din PBS cedate în minus în valoare de 672.410 de lei (+) şi reversarea primei de reasigurare de 5.442.910 de lei (–) aferentă contractului excedent de daună;
    – ajustarea în sensul creşterii datoriilor provenite din operaţiuni de reasigurare la data de 30.06.2022 cu suma de 126.445.401 de lei, reprezentând comision înregistrat de Societate;
    – ajustarea în sensul creşterii datoriilor din reasigurare cu suma de 3.600.000 de lei reprezentând partea din recuperările din regrese cedate în reasigurare la 31.12.2021. Aceasta reprezintă o cheltuială pentru Societate care, în mod eronat, a fost înregistrată de aceasta în macheta privind rezultatul tehnic pentru clasa 10 la data de 31.12.2021 la rubrica „Despăgubiri şi cheltuieli cu soluţionarea daunelor cedate în reasigurare“, în sensul în care a majorat suma în sarcina reasigurătorilor (un venit pentru Societate);
    – ajustarea în sensul creşterii datoriilor din reasigurare cu suma de 251.674.355 de lei (78.883.276 de lei + 172.791.079 de lei) în loc de o ajustare în acelaşi cuantum în sensul diminuării activului constând în parte cedată în reasigurare aferentă contractului de 15%, aşa cum a fost reţinut în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022;
    – ajustarea în sensul creşterii datoriilor neexigibile din reasigurare cu suma de 1.191.302.807 de lei, compusă din ajustarea soldurilor iniţiale ale rezervei de prime şi rezervelor de daune în sumă totală de 932.216.325 de lei pentru anul 2021 şi 259.086.482 de lei pentru data de 30.06.2022, aferente contractului Q/S MTPL LPT 50%, cu efect în rezultatul reportat (pierdere), având în vedere faptul că Societatea a înregistrat acest venit în anul în care a încheiat primul contract cu componentă de transfer de portofoliu, la care se adaugă anual suma variaţiilor rezervelor de primă şi daune;
    – ajustarea în sensul descreşterii rezervei de daună cedată aferente tratelor excedent de daună care acoperă portofoliul de daune RCA cu suma de 97.872.748 de lei, având în vedere că rezerva de daună neavizată pentru daune mari care nu aparţin unui eveniment de peste 750.000 de euro pentru perioada de accident 1.04.2021-30.09.2022 nu poate fi recuperată de la reasigurători, deoarece tratatele de reasigurare prevăd o reţinere a asigurătorului de 750.000 de euro.

    Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, s-a consemnat că impactul estimat cumulat al acestor ajustări realizate asupra elementelor bilanţiere este următorul:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ │ │ │ │ │Recalculat │
│ │ │ │ │ │A.S.F. ca │
│ │Raportat de │Ajustări │Raportat de │Ajustări │urmare a │
│Elemente │societate │A.S.F. │societate │A.S.F. │impactului │
│bilanţiere │ │ │ │ │cumulat a │
│ │ │ │ │ │ajustărilor │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │31.12.2021 │31.12.2021 │30.06.2022 │30.06.2022 │30.06.2022 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Activ │ │ │ │ │- │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Active │6.075.950 │ │5.916.864 │ │5.916.864 │
│necorporale │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Plasamente │579.536.031 │ │551.181.142 │ │551.181.142 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Partea din │ │ │ │ │ │
│rezervele │ │ │ │ │ │
│tehnice │ │ │ │ │ │
│aferente │1.948.954.197│(258.509.035)│2.214.750.868│(189.939.714)│1.766.302.119 │
│contractelor │ │ │ │ │ │
│cedate în │ │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Creanţe │301.441.212 │9.674.623 │267.921.798 │1.998 │277.598.419 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│-din care │ │ │ │ │ │
│creanţe din │38.500.603 │9.674.623 │40.980.504 │1.998 │50.657.125 │
│operaţiuni de│ │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Alte elemente│316.650.761 │ │680.663.659 │ │680.663.659 │
│de activ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Total Activ │3.152.658.151│(248.834.412)│3.720.434.331│(189.937.716)│3.281.662.203 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Pasiv │ │ │ │ │- │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Capital şi │814.247.952 │ │814.247.952 │ │814.247.952 │
│rezerve │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│I Capital │557.487.674 │ │557.487.674 │ │557.487.674 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│II Prime de │244.380.425 │ │244.380.425 │ │244.380.425 │
│capital │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│III Rezerve │ │ │ │ │ │
│din │3.682.487 │ │3.682.487 │ │3.682.487 │
│reevaluare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│IV Rezerve │8.697.366 │ │8.697.366 │ │8.697.366 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│V Rezultatul │-812.256.194 │(932.216.325)│-845.772.054 │(259.086.482)│(2.536.413.129)│
│reportat │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│VI Rezultatul│ │ │ │ │ │
│exerciţiului │-33.515.860 │(499.338.268)│95.314.175 │(316.383.116)│(221.068.941) │
│(121) profit │ │ │ │ │ │
│sau pierdere │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Capitaluri │-31.524.102 │ │63.790.073 │ │(1.943.234.118)│
│proprii │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Datorii │44.838.232 │ │44.813.766 │ │44.813.766 │
│subordonate │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Rezerve │2.771.120.663│ │3.230.134.790│ │3.230.134.790 │
│tehnice │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Provizioane │8.391.390 │ │4.840.390 │ │4.840.390 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Depozite │ │ │ │ │ │
│primite de la│0 │ │0 │ │- │
│reasiguratori│ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Datorii │309.701.152 │1.182.720.180│359.217.213 │385.531.883 │1.927.469.276 │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│-din care │ │ │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │ │
│provenite din│191.301.302 │1.182.720.180│259.847.631 │385.531.883 │1.828.099.694 │
│operaţiuni de│ │ │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Venituri în │50.130.816 │ │17.638.099 │ │17.638.099 │
│avans │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Total Pasiv │3.152.658.151│(248.834.413)│3.720.434.331│(189.937.715)│3.281.662.203 │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┘


    Prin urmare, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reţinut că se menţine constatarea din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 cu privire la faptul că prin supraevaluarea veniturilor şi subevaluarea cheltuielilor din reasigurare, respectiv supraevaluarea activelor şi subevaluarea datoriilor din bilanţ pentru datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022, aferente contractelor de cedare cotă-parte şi excedent de daună, Societatea nu a respectat prevederile Secţiunii 2.1 - Dispoziţii generale, pct. 19, ale Secţiunii 2.4 - Principii generale de raportare financiară pct. 46 şi pct. 52 şi prevederile Capitolului 12 - Planul De Conturi pct. 572 (ultima teză) din Anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Societatea a obiectat asupra aspectelor redate în RCP nr. SA-DG 1318/2.02.2023 în sensul că a reiterat anumite explicaţii/obiecţii, care au fost tratate anterior, cu privire la reţinerile din RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 şi suplimentar a formulat următoarele obiecţii legate de concluziile privind analiza A.S.F. privind substanţa economică a contractelor de reasigurare cotă parte RCA, după cum urmează:
    (A) O componentă de transfer a portofoliului de daune (o tranzacţie în reasigurare, în care obligaţiile din daune care sunt deja întâmplate şi care vor fi plătite sunt cedate unui reasigurator), aşa cum este definita în paragraful „Transferul portofoliului“, care prevede:
    "Răspunderea reasigurătorului începe şi încetează în conformitate cu următoarele condiţii. La data de începere a contractului, reasigurătorul îşi asumă: Intrarea în portofoliul de prime necâştigate şi intrarea portofoliului de daune restante, care se vor efectua simultan."
    Această componentă este confirmată de către Reasigurători, scrisoarea de confirmare pentru data 31.12.2022 fiind furnizată autorităţii şi arată acoperirea totala a rezervelor iniţiale la data începerii contractului.
    LPT-ul („Loss Portfolio Transfer“ - „Transferul portofoliului de daune“) permite asigurătorilor să diminueze datorii din bilanţurile lor, întărindu-şi astfel poziţia financiară, şi să transfere riscul fiind o soluţie de reasigurare cunoscută şi utilizată şi care este din ce în ce mai des utilizată în Europa.

    (B) O acoperire pentru un an de accident şi o acoperire a dezvoltării negative, având în vedere definiţiile si limitele din cadrul contractului.
    Alineatul „Perioadă“: „Contractul se aplică daunelor survenite în perioada în vigoare de la 1 octombrie 2021 până la 31 decembrie 2022, ambele zile fiind incluse.“
    Paragraful „Limita portofoliului de daune: reasiguratul va reţine 100% din toate daunele care provin din procentul de modificare a portofoliului de daune care depăşeşte 15% sau mai mult.“
    () Tratatele QS prevăd o opţiune anuală de comutare în baza deciziei unilaterale a Euroins România, în temeiul căreia Marja Reasigurătorului este ajustată în jos.
    () Tratatele QS prevăd o clauză specifică pentru contul de fonduri reţinute care se calculează semestrial şi include opţiunea de comutare şi/sau retragere a portofoliului; Societatea decontează efectiv FRA, dar suma restantă după comutare este marja reasiguratorului.
    () Tratatele QS prevăd o clauză pentru o acoperire rămasă de 60 de luni (supusă reînnoirii anuale) atât pentru creanţele LPE (LPT), cât şi pentru AY în cazul necomutării contractului (pentru evitarea dubiilor, orice comutare a QS din cadrul tratatelor are loc numai după ce extinderea ulterioară sau (re-) acoperirea este asigurată).
    () În Ziua 0 a Tratatelor QS este prevăzut un transfer proporţional al (1) LPT al daunelor şi (2) a părţii proporţionale respective din UPR.
    () În ziua 365 a Tratatelor QS în caz de necomutaţie a Tratatelor QS, partea respectivă din LPE (LPT) şi rezervele AY continuă să fie acoperite de Tratatele QS pentru o perioadă de minim 60 de luni (sub rezerva prelungirilor anuale în funcţie de run-off ul rămas).
    () În ziua 365 a Tratatelor QS în cazul comutării Tratatelor QS, cotă proporţională prevăzută este transferată imediat printr-un nou contract.
    () Plăţile restante a contractului la sfârşitul Tratatelor QS în caz de comutare ar trebui să fie egale cu marja reasiguratorului.
    () Comutarea este o opţiune pentru Reasigurat în vederea îmbunătăţirii grupului de Reasigurători (în funcţie de ratingul Reasigurătorului; de asemenea poate fi şi o opţiune în cazul deteriorării ratingului reasigurătorului) sau optimizarea costurilor.

    Structura actuală a contractelor MTPL LPT/LPE - QS a fost implementată pentru prima dată, având în vedere parametri similari (definiţii, acoperire, limitări) începând cu data 01.01.2020.
    Contractul aşa cum este definit în paragraful „Perioadă“ se aplică daunelor care au loc în perioada de 12 luni începând cu data de începere până la data de expirare, ambele zile fiind incluse, ora standard locală a locului în care are loc dauna. Perioada de 12 luni va constitui Anul Accidentului.
    În plus, Contractul va acoperi şi intrarea în portofoliul daunelor restante. Tipul de contract este definit după cum urmează: Tratat pe bază de Cotă-Parte RCA a Anului de accidentul, incluzând Intrarea Portofoliului de daune restante, net de reasigurarea exces de daună.
    Conform concluziilor Autorităţii din cadrul Raportului de Control Permanent, prima componentă nu este luată în considerare, deşi este definită în cadrul contractului ca parte a acoperirii şi confirmată de reasigurători pentru 01.10.2021.
    Obiecţiile Societăţii nu se susţin, Societatea reiterând faptul că acoperirea conferită de cele două contracte MTPL Q/S cu cedare 50% şi 15% (cotă redusă la 5% din iulie 2022) conţine portofoliul de daune aflate în sold la încheierea contractelor. Cu privire la argumentele Societăţii, pe lângă punctul de vedere al autorităţii deja expus în cele două rapoarte de control permanent şi răspunsul la obiecţiile RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, tratate anterior, trebuie evidenţiat faptul că:
    - Scrisorile de confirmare ale reasigurătorilor nu confirmă decontarea daunelor din soldul iniţial, ci cuantumul valorilor care intră în calculul comisionului, astfel încât să fie determinată datoria sau creanţa cedentului faţă de reasigurător (aspect care rezultă fără echivoc din formula de calcul pe baza căreia se face decontul, unde valoarea portofoliului de daune iniţial se scade din obligaţiile reasigurătorului);
    – În situaţia ipotetică în care ar fi fost acoperite integral daunele din soldul iniţial, în soldul fondurilor reţinute ar fi intrat şi aceste sume or, odată cu opţiunea Societăţii de terminare timpurie/comutare, contul de fonduri reţinute (modalitatea de decontare efectivă) conţine doar marja reasigurătorului. Acelaşi mecanism intervine şi în cazul run-off, doar că decontarea efectivă se amână cu 60 de luni;
    – Aşa cum s-a arătat în RCP nr. SA-DG nr. 1318 /02.02.2023, deşi contractele de reasigurare prevăd textual clauza „Portfolio Transfer“ care presupune efectuarea unui transfer de portofoliu reprezentat de soldul iniţial al rezervelor de daune la începutul contractului, coroborând efectele economice ale tuturor clauzelor contractuale cu valoarea care este decontată efectiv de reasigurători, rezultă că aceştia acoperă doar daunele întâmplate în anul de accident (daunele plătite şi rezerva de daune) şi dezvoltarea adversă a daunelor din soldul iniţial;
    – Potrivit obiecţiilor Societăţii, comutarea este o opţiune pentru Reasigurat în vederea îmbunătăţirii grupului de Reasigurători (în funcţie de rating sau în cazul deteriorării ratingului) sau optimizarea costurilor. Această afirmaţie este contrară celor declarate iniţial de către Societate în anul 2020 „...comutarea este un eveniment extraordinar [...]. Ambele părţi îşi propun în mod firesc să ţină contractul până la expirarea normală“. Mecanismul de comutare a contractului a devenit o regulă pentru Societate, în fapt an de an Societatea a apelat la această clauză.

    Astfel, obiecţiile Societăţii sunt considerate ca fiind nefondate.
    Societatea a mai obiectat şi a arătat că autoritatea a verificat aceste contracte de reasigurare prin alte acţiuni de control, astfel:
    Dorim să menţionăm faptul că în cadrul raportului de control nr. SA-DSC 2728/31.07.2020, Autoritatea a verificat contractul de reasigurare RCA QS obiectul controlului fiind:
    " Verificarea aspectelor operaţionale în ceea ce priveşte semnarea contractului şi programului de reasigurare pentru LOB 10
 Verificarea rezervelor tehnice"


    Perioada verificată a fost 31.12.2019 - 31.03.2020. Concluzia Autorităţii menţionată în raport (a se vedea pagina 10 din cadrul Raportului de control nr. SA-DSC 2728/31.07.2020) a fost următoarea: Societatea deţine un contract proporţional RCA 50% QS care acoperă pierderile din anul accident 2020 precum şi daunele aflate în soldul rezervei de daune raportate şi neraportate precum şi un procent din datoriile provenind din variaţia portofoliului de daune de până la 15% (run-off RBNS şi IBNR). Pe baza contractului de reasigurare portofoliul de daune (RBNS + IBNR) la 31.12.2019 a fost comutat din vechea reasigurare din contractul Clean Cut la noua reasigurare din contractul proporţional.
    De asemenea, Autoritatea a verificat calculul rezervelor de cedare la 31.03.2020 pentru IBNR, procentul de cedare fiind ajustat de la 57% la 51,41% din cauza diferenţei procentuale luate în considerare pentru daunele mari ce sunt cedate pe contractul RCA XL. Cedarea pe contractul RCA QS a fost luată în considerare pe deplin atât în anul de accident AY, cât şi partea de dezvoltare adversă, dar şi luând în considerare în acelaşi timp LPE/LPT, procentul total de cedare fiind o dovadă a aplicabilităţii contractului asupra întregii sume a rezervelor (a se vedea pagina 49 din Procesul-verbal de control nr. SA-DSC 2728/31.07.2020).
    De asemenea, la pagina 25 din Procesul-verbal de control nr. SA-DG 8058/29.09.2021 Autoritatea descrie cedarea UPR, singura obiecţie fiind legată de contractul XL (exces de daună) în timp ce cedarea contractului QS a fost pe deplin agreată şi nu au fost sugerate ajustări care să fie aplicate acestuia.
    De asemenea, în cadrul controlului periodic (încheiat cu Procesul-verbal nr. SA-DG 8058/29.09.2021) efectuat în perioada 25.05-18.08.2021, prelungit în perioada 19.08-15.09.2021, a fost furnizat Autorităţii programul de reasigurare, fiind în vigoare un contract similar RCA QS.
    Echipa de control a evidenţiat, de asemenea, partea cedată aferentă rezervelor la paginile 20, 21 şi 26, nefiind propuse ajustări în legătură cu acest contract sau comentarii legate de tratamentul aplicat contractului.
    Obiecţiile Societăţii cu privire la verificarea de către autoritate a acestor contracte de reasigurare prin cele două acţiuni de control nu se susţin având în vedere argumentaţia prezentată mai jos.
    Prin Decizia A.S.F. nr. 199/20.02.2020, autoritatea a impus clarificarea dispoziţiilor contractelor de reasigurare Clean Cut (în vigoare în anul 2019), în sensul în care să rezulte că reasumarea de către cedent a portofoliilor la terminarea contractului se face condiţionată de onorarea prin plată a obligaţiilor asumate de reasiguratori în confirmările soldurilor, astfel cum a fost susţinut de reprezentanţii Societăţii, în termen maxim de realizare de 60 de zile de la primirea deciziei. În acest sens, controlul autorităţii desfăşurat potrivit Deciziei A.S.F. nr. 828/09.07.2020 a avut ca şi tematică „verificarea operaţiunilor aferente încheierii valabilităţii tratatului de reasigurare cotă-parte Clean cut precum şi a programului de reasigurare aferent anului 2020 pentru clasa 10 - Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule, precum şi verificarea modului de calcul şi constituire a rezervelor tehnice la data de 31.03.2020“ şi nu doar „Verificarea aspectelor operaţionale în ceea ce priveşte semnarea contractului şi programului de reasigurare pentru LOB 10“ aşa cum susţine Societatea în obiecţii.
    Având în vedere perioada de realizare a controlului invocat în obiecţii (03.07.2020 - 30.07.2020) respectiv data semnării efective a contractului MTPL Q/S LPT AY cedare 50% (iunie-iulie 2020) care înlocuia tratatul Clean cut şi lipsa unor elemente esenţiale necesare unei analize complete ca de exemplu: deconturi trimestriale, confirmări de la reasigurători, înregistrările contabile (cu privire la care Societatea a arătat că urmează a fi realizate), echipa de control a fost în imposibilitatea efectuării unei analize privind funcţionarea acestui nou contract.
    Astfel, în Procesul-verbal de control nr. SA-DSC 2728/ 31.07.2020 la care face referire Societatea în obiecţii s-a reţinut faptul că „În baza contractului de reasigurare proporţional s-a realizat preluarea (comutarea) portofoliului de daune (RBNS + IBNR) existent la data de 31.12.2019, de la vechii reasiguratori din contractul clean cut [...]“ şi descrierea pe scurt a contractului MTPL Q/S LPT AY cedare 50%.
    Având în vedere cele arătate mai sus, în fapt, după renunţarea de către Societate la tratatul Clean cut, fondul economic al tratatelor Q/S MTPL AY a fost analizat de către autoritate în cadrul activităţii de supraveghere permanentă pe parcursul anului 2022. Astfel, obiecţiile Societăţii fiind nefondate.
    Cu referire la cel de-al doilea control amintit de Societate, tematica Deciziei nr. 599/06.05.2021 a cuprins, printre altele, verificarea modului de calcul şi constituire a rezervelor tehnice conform Legii nr. 237/2015. Autoritatea a efectuat o verificare detaliată a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice brute pentru RCA, verificarea sumelor recuperabile din reasigurare nu a făcut obiectul controlului din perspectiva esenţei economice a contractului de reasigurare. Echipa de control a procedat, ţinând seama de tematica controlului, la verificarea corectitudinii aplicării ratei de cedare utilizând metoda Societăţii gross to net.
    Astfel, în Procesul-verbal de control nr. SA-DG 8058/ 29.09.2021 s-a reţinut cu privire la calculul celei mai bune estimări a sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de primă faptul că Societatea a aplicat în mod eronat o rată de cedare calculată ca raport dintre rezerva de daune avizate cedată în reasigurare şi rezerva de daune brută, pe linii de activitate, asupra valorii totale a rezervei de prime brute care cuprinde şi valoarea corespunzătoare cheltuielilor de achiziţie şi administrare care nu este acoperită de contractele de reasigurare, precum şi valoarea primelor viitoare pentru care procentul de cedare utilizat de Societate nu reflectă în mod adecvat fluxurile de numerar aferente primelor de reasigurare viitoare.
    Pentru calculul celei mai bune estimări a sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de primă, Societatea nu a luat în considerare toate fluxurile de numerar viitoare din reasigurare respectiv nu au fost incluse primele de reasigurare viitoare, respectiv comisioanele de reasigurare.
    Astfel, obiecţiile Societăţii nu se susţin. Doar în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-au reţinut pentru prima oară fapte care au decurs din analiza esenţei economice a acestor contracte de reasigurare, utilizând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.
    Societatea a făcut referire în obiecţii inclusiv cu privire la Raportul aferent exerciţiului BSR emis în anul 2021 (având ca dată de referinţă 30.06.2020) astfel:
    [...] nu a evidenţiat nicio problemă în ceea ce priveşte contractul QS, metodologia de cedare utilizată de către auditor urmând aceeaşi logică ca cea aplicată de către Societate şi modul în care efectele acestui contract au fost reflectate în raportarea SII (a se vedea pag. 23 a Raportului BSR, primit de către Societate în data de 17 dec. 2021).

    În raportul BSR se menţionează că ajustarea se reflectă doar în rezervele IBNR, RBNS şi UPR nefiind ajustate, iar ajustarea se referă doar la suma care depăşeşte cu 115% valoarea rezervelor de daună. În raportul BSR este prezentat (conform p. 23 din Raportul BSR, primit de Societate la 17 dec. 2021) faptul că: „După analizarea contractelor (atât QS 50%, cât şi IBNR XL) şi luând în considerare o creştere a BE NL de 374.455 mii RON, impactul total al cedării provine din creşterea rezervelor şi nu din mecanismul general al acestei sume încălcate/depăşite peste limita de 115%. Rezervele iniţiale au fost luate în considerare de către auditor şi nu au fost luate în considerare alte ajustări.“
    Astfel, auditorul BSR a confirmat abordarea Euroins România şi a ajustat doar partea ce depăşeşte plafonul de 15% depăşire ce a rezultat din ajustarea Celei Mai Bune Estimări a Rezervelor Tehnice.
    Mai mult, autoritatea a emis o decizie legată de implementarea unui plan de măsuri în urma încheierii exerciţiului BSR realizat de PWC şi, de asemenea, aici nu au fost ridicate probleme în legătură cu Contractul QS atât în ceea ce priveşte recunoaşterea, cât şi înţelegerea acoperirii, chiar dacă Societatea a furnizat un program de reasigurare la fiecare control efectuat în 2020 şi 2021 şi l-a inclus şi în planul de măsuri.
    În 2022, chiar dacă structura de reasigurare şi acoperirea contractului nu s-au schimbat, înţelegerea Autorităţii cu privire la recunoaşterea contractului este diferită şi are un impact semnificativ.
    Aşa cum menţionează şi Societatea, raportul BSR a avut ca dată de referinţă 30.06.2020, dată la care contractul de reasigurare încă nu fusese semnat de către părţi. Chiar dacă tratatul de reasigurare semnat în iulie 2020 conferă acoperire retrospectivă începând cu luna ianuarie 2020, înregistrările în evidenţele Societăţii au fost efectuate ulterior. În cadrul exerciţiului BSR auditorul s-a limitat la analiza din perspectiva existenţei testului transferului de risc.
    În cadrul obiecţiilor, Societatea a prezentat şi un exemplu publicat de reasiguratorul Scor Re în ceea ce priveşte efectul imediat de diminuare al riscului de rezerve al unui contract de reasigurare cu componentă de transfer de portofoliu, fiind menţionate următoarele:
    În anul 1, LPT are un efect imediat asupra riscului de rezerve (a se vedea şi Capitolul VII din prezentul document), în timp ce QS are un efect progresiv asupra riscului de primă. Acest efect a fost evidenţiat în înţelegerea de către Societate a contractului, similar cu cel evidenţiat mai sus.
    Prezentarea de mai sus din partea Reasigurătorului este opusă concluziei Autorităţii conform căreia: „orice daună plătită din rezervele iniţiale va fi compensată în Fondurile reţinute prin faptul că Euroins datorează reasigurătorului o sumă egală cu rezerva de daună iniţială, astfel încât nicio rezervă de daună în sold nu ar trebui înregistrată ca fiind cedată în reasigurare fără a fi contrabalansată de reflectarea unei datorii în cuantumul valoric al estimării iniţiale, datorie care este neexigibilă pe durata contractului şi care devine exigibilă şi se reglează odată cu plata dosarelor de daună şi/sau terminarea contractului. Această evidenţiere permite reflectarea corectă a veniturilor şi cheltuielilor în perioada contractului.“
    Aducem în atenţia autorităţii tratamentul asigurătorului NHBC în ceea ce priveşte LPT, similar cu cazul companiei noastre. [...]
    Concluzia este că contractul a produs un efect imediat de creştere a profitului NHBC pentru anul cu 25 de milioane de lire sterline şi a ratei de solvabilitate a formulei standard cu aproximativ 20 de puncte procentuale.
    Vă rugăm să vedeţi, de asemenea, mai jos rezultatele companiei în 2020 (înainte de implementarea LPT) şi 2021 (după implementarea LPT) care arată o îmbunătăţire reală a rezultatului de la pierderea de 118 milioane \'a3 la profit de 18 milioane \'a3.
    Euroins România obiectează asupra abordării Autorităţii, considerând că acesta ar trebui eliminat sau reconsiderat, având în vedere atât faptul că utilizarea tratatelor de tip LTP + QS este în creştere în cadrul spaţiului european, precum şi faptul că abordarea Societăţii nu este una singulară, aceste tratate, aşa cum sunt interpretate la modul general în cadrul industriei, fiind o modalitate tradiţională de reducere a riscului de prime şi rezerve mai ales pentru Societăţile de asigurare care utilizează formula standard de calcul a cerinţei de capital de solvabilitate.
    Modul de abordare al Autorităţii este în contradicţie cu practicile europene aşa cum le-am arătat anterior, scopul tratatelor de reasigurare de tip LPT-AY QS fiind acela de a elibera o parte din rezerve ca efect imediat precum şi riscurile aferente primelor ca efect al părţii de an de accident (AY), şi de a îmbunătăţi poziţia de capital de solvabilitate. Or, prin abordarea Autorităţii sunt eliminate chiar scopul şi obiectivele acestor contracte.
    Autoritatea este de acord că rezultatele de diminuare a riscului de rezerve ale cedentului sunt evidente în cazul unui transfer de portofoliu de daune, care în mod normal implică şi un transfer de active în contrapartidă.
    Cu toate acestea, obiecţiile Societăţii nu se susţin, deoarece Societatea a evitat să prezinte şi ipotezele cu privire la componenta de transfer de portofoliu -LPT-, care fac parte din acelaşi document prezentat trunchiat de către Societate în obiecţii.
    În fapt, după cum rezultă din imaginea de mai jos, transferul de portofoliu de daune are un cost mai mare decât valoarea daunelor transferate. (a se vedea imaginea asociată)

    Astfel, reasigurătorul din exemplu acceptă în reasigurare un portofoliu de daune cu o valoare estimată de către cedent de 540m euro (estimată de reasigurător de 560m euro) cu o limită de acoperire totală de 730m euro (în situaţia dezvoltării adverse a daunelor din rezervă), pentru o primă de reasigurare plătită la începutul contractului în valoare de 585m euro, mai mare decât ambele valori estimate a daunelor în rezervă transferate reasigurătorului. Astfel, în raport cu angajamentele asumate, reasigurătorul primeşte o primă de reasigurare a cărei valoare este proporţională cu valoarea curentă a obligaţiilor transferate (rezerva de daune actualizată).
    În al doilea exemplu, Societatea omite de asemenea să menţioneze faptul că Primele nete subscrise au fost negative de 156,2 milioane de lire sterline, reflectând prima de 228,7 milioane de lire sterline plătită la reasigurători pentru LPT.
    În cazul Euroins, costul contractului este format din valoarea primelor câştigate cedate (compuse din primele subscrise cedate din care se deduce variaţia UPR cedată) inclusiv marja reasigurătorului, definită ca primă de depozit. Primele câştigate acoperă daunele care se vor întâmpla în anul de accident, iar prima minimă (ajustabilă conform clauzelor contractuale) poate fi considerată o componentă a preţului acoperirii run-off-ului negativ, iar profit commission este sub forma comisionului în scară până la limita contractuală. Astfel, costul unui eventual transfer al portofoliului de daune este greu de determinat/inexistent. În concluzie, obiecţiile Societăţii nu se susţin dat fiind faptul că preţul final al contractului este disproporţionat (extrem de mic) comparativ cu soldul daunelor în intrare, inclusiv run-off-ul negativ în procent de 15% şi al daunelor întâmplate în anul de accident.
    În legătură cu profitul înregistrat din contractul încheiat cu Newpoint Re, precum şi compararea acestui tratat cu tratatul Q/S MTPL 50% Societatea a făcut următoarele obiecţii:
    Pentru contractul încheiat cu Newpoint Re, înregistrarea unui profit în sumă de 293,5 milioane lei obţinut într-o perioadă de trei luni din octombrie până în decembrie 2021 este efectul imediat provenit din LPT care a fost reflectat corect de companie în conformitate cu înţelegerea reasigurătorului.
    Legat de contractul Newpoint Re, deşi are o structură similară cu tratatul MTPL QS 50%, este incorectă compararea celor două contracte, cel cu Newpoint Re fiind reziliat prematur pentru cei 10% în baza unei solicitări specifice a unei părţi a echipei A.S.F. şi alegând astfel o variantă extraordinară de reziliere a contractului şi rezervarea unei pierderi semnificative din cauza deciziei anormale (practic societatea fiind penalizată), decizie ce a fost luată pentru a răspunde solicitării Autorităţii. Societatea nu ar fi luat în considerare decizia de reziliere a contractului dacă nu ar fi fost solicitată în mod explicit de către Autoritate, dar ar fi luat în considerare una dintre cele două opţiuni disponibile:
    Intrarea în run-off; Acoperirea run-off asigură o acoperire de 60 de luni (şi prelungiri suplimentare multiple de 12 luni în baza deciziei unilaterale a Euroins România) după încheierea perioadei iniţiale de 12 luni pentru (1) daunele din anul de accident; (2) Daune din transferul portofoliului de daune şi (3) orice evoluţie negativă a datoriilor din transferul portofoliului de daune conform acoperirii de 15% (toate acoperirile ar trebui să respecte în comun cerinţele tratatului privind coridorul de daune) sau Comutarea: Tratatul prevede o opţiune (disponibilă doar pentru Euroins România) de comutare a Tratatului, care este aplicată istoric de către Euroins România numai în cazul în care au fost încheiate cu succes toate contractele pentru anul următor. Clauza de comutare prevede transferul expunerii menţionate mai sus şi reducerea marjei Reasiguratorilor, care oferă economii monetare societăţii.
    În decursul ultimelor luni, în timpul întâlnirilor şi corespondenţelor înregistrate între Autoritate şi Euroins România, Societatea nu a înţeles în nicio împrejurare faptul că autoritatea de reglementare are preocupări în legătură cu mecanismul contractului şi înregistrările contabile aferente, ci mai degrabă cu jurisdicţia Reasigurătorului care este în afara UE.
    Luând în considerare încetarea a 10% din acoperire înainte de sfârşitul perioadei, Societatea a fost penalizată, consecinţele fiind reluarea rezervelor, reasiguratorul fiind exonerat de orice răspundere ulterioară cu privire la cota reasigurătorului din astfel de daune restante. Dorim să menţionăm faptul că în cadrul contractului se specifică în mod clar că răspunderea reasigurătorului în ceea ce priveşte cota reasigurătorului din astfel de daune restante există, aceasta nefiind o interpretare a Societăţii noastre, ci clauze înscrise în contractul de reasigurare. La determinarea sumei plătite de reasigurător se ia în considerare valoarea în timp a banilor, astfel încât asigurătorul primeşte mai puţin decât suma rezervelor - şi suma finală globală care ar putea fi plătită.
    Cu toate acestea, atunci când un asigurător utilizează un transfer de portofoliu de daune, transferă, de asemenea, riscul momentului şi riscul de investiţie. Acesta din urmă implică riscul ca reasigurătorul să genereze mai puţine venituri din investiţii atunci când pierderile din daune sunt plătite mai repede decât se aşteptă.
    La negocierea iniţială a contractului toate variabilele sunt luate în considerare de către Reasigurat, preţul contractului fiind determinat pe baza acestuia. Prin urmare, rezilierea contractului în condiţii anormale atrage un cost mai mare din partea Reasigurătorului care presupune penalizarea cedentului.
    Acest tip de contract este aplicabil asigurărilor cu coadă lungă (long-tail), fiind fezabil pentru RCA şi, prin urmare, contractul nu trebuie să înceteze în astfel de condiţii.
    Rezilierea bruscă a contractului RCA 50% QS nu a fost niciodată luată în considerare, cele două opţiuni viabile existente (runoff şi comutare) asigurând acoperirea continuă a rezervelor şi, prin urmare, argumentul utilizat de către Autoritate cu privire la replicarea rezilierii Contractului Newpoint pe QS 50% nu este unul valabil.
    În raportul de control permanent cu nr. SA-DG nr. 10102/26.10.2022 s-a precizat că acoperirea anului accidentului şi a evoluţiei nefavorabile (a doua componentă a contractului de reasigurare) se bazează pe rata daunei, dar aceasta nu limitează în niciun caz acoperirea LPE/LPT care este definită ca prima componentă care urmează să fie acoperită de contract.
    După cum se menţionează în contract, reasiguratorul îşi asuma LPE/LPT, prin urmare nu este necesar să se calculeze nicio rată a daunei în ceea ce priveşte rezervele iniţiale, ci doar dezvoltările adverse şi anul de accident, pentru a limita acoperirea care ar surveni peste acoperirea acceptată iniţial, care este reprezentată de anul de accident şi dezvoltările adverse.
    Preţul contractului este determinat pe baza nivelului rezervelor iniţiale şi ţinând cont de evoluţia potenţială a anului de accident (AY) şi de evoluţia nefavorabilă şi de un anumit run-off. Prima de reasigurare oferă Reasigurătorului şansa de a genera venituri din investiţii, rezultând un profit care este utilizat pentru acoperirea daunelor care se preconizează a fi plătite într-o perioadă lungă de timp (coada (tail) pentru RCA fiind de 7-8 ani).
    De asemenea, LPE este acoperit din comisionul care scade în timp în funcţie de plata daunelor.
    Concluzia autorităţii conform căreia analiza ERD confirmă înţelegerea faptului că daunele acoperite de contract sunt cele care au loc în anul accidentului (AY) şi evoluţia nefavorabilă a daunelor în portofoliul de daune existent la începutul contractului (LPE/LPT) în creştere la 15% sau 20% în funcţie de condiţiile fiecărui reasigurător, fără a lua în considerare daunele din rezervele iniţiale de daune nu este corectă deoarece rezervele iniţiale sunt cunoscute de către Reasigurător încă din etapa iniţială a negocierii contractului şi preţul contractului este calculat pe baza acestui lucru, astfel încât singura componentă necunoscută care poate genera profit sau pierdere este a doua componentă (respectiv AY si ADC).
    Cu privire la preocupările autorităţii în legătură cu mecanismul contractului şi înregistrările contabile aferente, obiecţiile Societăţii nu se susţin, deoarece în cadrul întâlnirilor avute autoritatea şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la costul extrem de mic al contractului de reasigurare faţă de acoperirea contractuală, aşa cum este susţinută de Societate, afirmând faptul că un transfer contractual de portofoliu de daune ar trebui să aibă în contrapartidă un transfer de active la nivelul daunelor transferate plus o primă de volatilitate, iar reprezentanţii Societăţii au răspuns că un tratat de reasigurare cu componentă de transfer de portofoliul diferă faţă de un transfer de portofoliu clasic. Aşa cum am arătat mai sus inclusiv prin exemplul înregistrărilor contabile, Societatea trebuie să reflecte în evidenţele acesteia rezultatul contractului or, ţinând cont de faptul că rata daunei s-a situat peste 100% precum şi de celelalte limitări ale contractului de reasigurare, rezultatul acestuia la data de 31.12.2021 a fost reprezentat de un profit egal cu diferenţa dintre daunele întâmplate cedate şi primele câştigate cedate (21,1 – 18 = 3,1 mil euro), aşa cum rezultă din confirmări şi nu valoarea de 293 milioane de lei. Înregistrarea unei părţi cedate în reasigurare la nivelul a 15% din rezervele tehnice la începutul contractului Q/S MTPL LPT 15% a condus la majorarea activului Societăţii, cu efect în situaţiile financiare prin înregistrarea unui profit în valoare de 293,5 milioane de lei obţinut într-o perioadă de trei luni cuprinsă între octombrie-decembrie 2021.
    De asemenea, autoritatea şi-a exprimat îngrijorarea faţă de jurisdicţia contractului Q/S MTPL 15% care este stabilită în Federaţia St. Kitts şi Nevis. Aceasta este clasificată de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii ca fiind o ţară/jurisdicţie de interes primar în ceea ce priveşte spălarea banilor şi infracţiunile financiare.
    Ultimul raport de evaluare al Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (GAFI) referitor la punerea în aplicare a standardelor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului în St. Kitts şi Nevis a fost realizat în decembrie 2021, iar conform acestei evaluări, statul St. Kitts şi Nevis a fost considerat conform doar pentru 11 măsuri dintre cele 40 de recomandări ale GAFI.
    Societatea expune faptul că odată cu transferul de portofoliul către reasigurător transferă şi riscul de investiţie, în sensul în care reasigurătorul ar obţine venituri din investiţii mai mici dacă daunele transferate sunt plătite mai repede. Acest risc ar fi fost transferat dacă odată cu transferul de daune în sarcina reasigurătorului ar fi fost transferate şi active/numerar pe care reasigurătorul să le investească. Or, acest risc de investiţii ar fi putut fi transferat doar în condiţiile în care ar fi existat fluxuri de numerar către reasigurător (plată a unei prime) cu valoarea minimă a portofoliului de daune (conform exemplului furnizat de SCOR Re) pe care acesta să aibă ocazia să le investească, condiţie neîndeplinită în derularea acestui tip de tratat de reasigurare deoarece acoperă doar dezvoltarea adversă negativă a daunelor.
    Indiferent de ambiguitatea textului contractului, în baza formulei fondurilor reţinute, rezultă că datoria către reasigurător este doar marja reasigurătorului (dacă rata daunei se situează la limita superioară a coridorului neacoperit de contractul de reasigurare), rezervele finale devin obiect al comutării (rezerve iniţiale pentru reasigurătorii următori), confirmările anuale fiind de genul „to be settle“, adică urmând să le plătească „generaţiile“ următoare de reasigurători, cei actuali fiind eliberaţi de orice obligaţii viitoare. Acest fapt a fost arătat de autoritate în RCP nr. SA-DG1318/02.02.2023 prin exemplele simpliste de la paginile 33-34, din care rezultă fără echivoc că reasigurătorul va suporta în toate cazurile doar dezvoltarea adversă a daunelor, în limitele contractuale, soldurile iniţiale fiind doar elemente utilizate în calculul fondurilor reţinute/noţionale.
    În cazul comutării, rezervele de daune sunt reluate de către cedent deoarece portofoliul de daune cedate nu intră în run-off. În opinia Societăţii aceste rezerve cedate nu sunt exigibile în momentul comutării, ci sunt comutate an de an, în mod continuu, către alţi reasigurători, neavând o exigibilitate certă. Conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), un activ (parte cedată în reasigurare) cu scadenţa nedeterminată (la infinit) se reevaluează la valoarea prezentă zero, astfel conform evidenţelor Societăţii, activul bilanţier este majorat cu această valoare (la nivelul rezervelor iniţiale), dat fiind faptul că este decontată doar variaţia acestor rezerve.
    Totodată, autoritatea a arătat că indiferent de forma de terminare a acestui contract (comutare, terminare timpurie, run-off) rezultatele contractelor Q/S MTPL LPT se determină astfel:
    - primele câştigate se vor menţine la nivelul ultimului an contractual;
    – daunele întâmplate vor intra în run-off şi vor avea următoarea componenţă:
    • partea de dezvoltare adversă a rezervelor de daună iniţiale cedate (entry n), adică daune din soldul iniţial plătite + rezerve de daune finale – rezerve de daune iniţiale;
    • daunele plătite aferente anului de accident (n);
    • rezervele de daună aferente anului de accident (n) la sfârşitul anilor (n + i, i = 1 până la 6);
    • recuperări şi regrese aferente daunelor întâmplate în anul de accident;
    • comisionul final recalculat (+/-Δ comision precedent).


    În concluzie, obiecţiile Societăţii nu se susţin. Ceea ce Societatea susţine că este un transfer de portofoliu de daune din sold (precizat în textul contractului ca fiind o asumare de către reasigurător), din analizele prezentate rezultă că, în fapt, nu este un transfer al întregului portofoliu de daune iniţial, ci doar al dezvoltării adverse, limitată la un nivel prudenţial de 15% sau 20% (nu 115% sau 120% cum susţine societatea).

    Constatarea nr. 1:
    Prin supraevaluarea veniturilor şi subevaluarea cheltuielilor din reasigurare, respectiv supraevaluarea activelor şi subevaluarea datoriilor din bilanţ pentru datele de 31.12.2021, 30.06.2022 şi 30.09.2022, aferente contractelor de cedare cotă-parte şi excedent de daună, Societatea nu a respectat prevederile Secţiunii 2.1 - Dispoziţii generale, pct. 19 alin. (3), ale Secţiunii 2.4 - Principii generale de raportare financiară pct. 46 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) şi pct. 52 alin. (1)-(3) şi alin. (5) şi prevederile Capitolului 12 - Planul de Conturi pct. 572 (ultima teză) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Norma A.S.F. nr. 41/2015.
    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.
    Totodată, raportat la natura şi gravitatea acestei fapte, se aplică sancţiunea complementară a retragerii autorizaţiei, raportat la dispoziţiile art. 163 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 237/2015.    2. A doua faptă contravenţională (reţinută în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023) aşa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că Societatea nu a estimat pentru data de 30.09.2022 o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 conform cărora: „Societăţile constituie rezerve tehnice pentru a acoperi toate obligaţiile care le revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor“, coroborate cu prevederile art. 54 alin. (4) şi art. 52 lit. b) din aceeaşi lege:
    "ART. 54 alin
    (4) Proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări ţine cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşire necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora."

    "Art. 52 (...) Societăţile îşi evaluează activele şi obligaţiile, astfel: (...)
b) obligaţiile, la valoarea la care ar putea fi transferate sau decontate între contrapartide în cadrul unei tranzacţii obiective, fără a se realiza o ajustare în funcţie de deteriorarea creditului."

    3. A treia faptă contravenţională (reţinută în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023), aşa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că, pentru data de 30.09.2022, Societatea nu utilizează în calculul rezervei de daune neavizate metode actuariale conform celor mai bune practici actuariale, sens în care se constată că Societatea nu a respectat art. 6 teza a 3-a din Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă, potrivit căreia: „În calcul se vor folosi metode actuariale (...) astfel încât rezerva de daune neavizată să fie suficientă pentru acoperirea daunelor întâmplate ce vor fi notificate în exerciţiile financiare următoare.“
    4. A patra faptă contravenţională (reţinută în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023), aşa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că Societatea nu aplică propriile proceduri de calcul ale rezervelor, fiind astfel încălcate prevederile art. 26 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 237/2015, potrivit cărora societăţile trebuie să aplice politici scrise privind buna desfăşurare a activităţii.
    În RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 au fost expuse următoarele detalii şi analize care au condus la reţinerea constatărilor mai sus menţionate la pct. 2-4, astfel:
    1. Cea mai bună estimare a rezervei de daună la data de 30.09.2022
    1.1. Rezultatele societăţii la data de 30.09.2022
    Tabelul de mai jos prezintă rezultatele obţinute de Societate în urma calculului celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru linia de afaceri RCA (inclusiv CMR) la 30.09.2022:

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├───────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┤
│ │ │Cea mai │ │
│ │Cea mai bună │bună │ │
│ │estimare │estimare a│ │
│ │brută a │rezervei │Total Brut │
│ │rezervei de │pentru │ │
│ │daună │cheltuieli│ │
│ │ │cu daunele│ │
│ │ │(ULAER) │ │
├───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Anuităţi* │97.113.403 │1.945.970 │99.059.373 │
├───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Vătămări │ │ │ │
│corporale │91.679.020 │1.651.987 │93.331.007 │
│atriţionale│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Daune │ │ │ │
│materiale │381.991.866 │6.906.620 │388.898.486 │
│atriţionale│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Vătămări │ │ │ │
│corporale │347.940.093 │8.293.674 │356.233.767 │
│mari │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Daune │ │ │ │
│materiale │188.357.485 │5.250.356 │193.607.841 │
│mari │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Daune mari │2.655.225 │38.516 │2.693.741 │
│- altele** │ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Evenimente │ │ │ │
│peste │59.931.804 │1.497.737 │61.429.541 │
│750.000 EUR│ │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│Total │1.169.668.895│25.584.862│1.195.253.756│
└───────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘

    *Rezerva pentru anuităţi este raportată de Societate ca o rezervă aferentă activităţii de asigurări de viaţă.
    **Reprezintă rezerva de daună avizată aferentă dosarelor de daună care conţin anuităţi mai puţin rezerva pentru anuităţile respective


    1.2. Metodologia Societăţii pentru calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună RCA la 30.09.2022
    Cea mai bună estimare a rezervei de daună se realizează în conformitate cu Procedura de lucru privind Constituirea, menţinerea şi monitorizarea celei mai bune estimări a rezervelor tehnice conform regimului Solvency II ediţia 2, revizia 1/10.2022, aprobată în data de 10.10.2022, dar aplicabilă începând cu data de 30.09.2022.
    Conform acestei proceduri, calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună se face cu metoda factorilor de dezvoltare, pe baza triunghiului plăţilor de daune, unde alocarea daunelor plătite pe ani de dezvoltare corespunzătoare unui an de accident se bazează pe întârzierea la plată ca şi număr de zile între data plăţii şi data accidentului, după cum urmează:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Întârziere la plată între │An de │
│data plăţii şi data │dezvoltare│
│accidentului │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Mai puţin de 12 luni - │ │
│alocare la anul de │0 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 12 şi 24 de luni - │ │
│alocare la anul de │1 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 24 şi 36 de luni - │ │
│alocare la anul de │2 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 36 şi 48 de luni - │ │
│alocare la anul de │3 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 48 şi 60 de luni - │ │
│alocare la anul de │4 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 60 şi 72 de luni - │ │
│alocare la anul de │5 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 72 şi 84 de luni - │ │
│alocare la anul de │6 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 84 şi 96 de luni - │ │
│alocare la anul de │7 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 96 şi 102 de luni - │ │
│alocare la anul de │8 │
│dezvoltare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Între 108 şi 120 de luni - │ │
│alocare la anul de │9 │
│dezvoltare │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Factorii de dezvoltare a daunei sunt calculaţi cu medie ponderată. Potrivit Procedurii de lucru a Societăţii, „dacă există o anumită tendinţă de schimbare a factorilor de dezvoltare a daunei sau devieri semnificative ale valorii individuale, se poate aplica o analiză în selectarea perioadei medii pentru a include anii istorici care reflectă cel mai bine dezvoltarea viitoare aşteptată.“
    Pentru liniile de afaceri cu coadă lungă poate fi utilizat un „factor coadă“ („tail factor“).
    "Ca urmare a creşterii semnificative a ratei inflaţiei în ultima parte a anului 2021 şi pe parcursul întregului an 2022, plăţile viitoare aşteptate de daune vor fi ajustate pe baza prognozei pentru rata inflaţiei publicate de BNR disponibilă la momentul calculării rezervei de daună."

    Cea mai bună estimare a rezervei de daune se calculează în mod specific pentru linia de afaceri RCA separat pentru:
    • Daune atriţionale/normale, separat pentru daune materiale şi vătămări corporale, utilizând metoda triunghiului daunelor plătite;
    • Daune mari (daune peste o anumită percentilă, conform distribuţiei daunelor, dar mai mici de 750.000 de euro, nivelul percentilei va fi stabilit în funcţie de caracteristicile portofoliului şi de cele menţionate anterior), separat pentru daune materiale şi vătămări corporale, utilizând metoda triunghiului daunelor plătite;
    • Daune peste 750.000 de euro, folosind o metodă de tipul frecvenţă - severitate;
    • Daune care includ plăţi de anuităţi sub 750.000 de euro, folosind o metodă de tipul frecvenţă - severitate.

    Valoarea proiectată a fluxurilor de numerar este actualizată utilizând curba ratelor de dobândă fără risc în moneda relevantă, fără ajustarea de volatilitate, publicată de Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale - EIOPA.
    Conform aceleiaşi proceduri, calculul celei mai bune estimări a rezervei pentru costurile de instrumentare şi soluţionare a daunelor se bazează pe valoarea cheltuielilor de instrumentare a daunelor recunoscute în cursul ultimelor 12 luni, adică valoarea daunelor plătite şi valoarea rezervei de daună avizată, dar neplătită la momentul evaluării, presupunând că, 50% din costurile de instrumentare a dosarelor incluse în RBNS sunt efectuate în timpul perioadei curente. Cea mai bună estimare a rezervei pentru costurile de instrumentare este egală cu rata cheltuielilor de instrumentare aplicată în procent de 100% la rezerva de daună neavizată şi de 50% la rezerva de daună avizată.
    Societatea calculează percentila 99,5% la nivel de dosar de daună prin cumularea daunelor plătite şi a rezervei de daună avizată la 30.09.2022, obţinând valoarea de 111.491 de lei. Toate dosarele de daună cu dată de eveniment între 01.10.2012 şi 30.09.2022 sunt considerate în calcul. În calcul, Societatea a utilizat ca prag de delimitare a daunelor mici şi mari valoarea de 100.000 de lei (o rotunjire în jos a valorii de 111.491 de lei).
    Societatea identifică evenimentele prin concatenarea numărului poliţei, data evenimentului şi tip poliţă (RCA sau CMR). Sunt identificate apoi evenimentele cu daune întâmplate (plăţi plus rezerva de daună avizată) peste 750.000 de euro, incluzând şi daunele reprezentând anuităţi.
    Societatea a construit triunghiurile daunelor plătite aşa cum este descris în procedură pentru următoarele grupuri de risc omogene: daune mici materiale, daune mari materiale şi daune mari reprezentând vătămări corporale. Modul de segmentare este detaliat în Nota referitoare la consemnarea proceselor aferente rezervelor tehnice la 30.09.2022, pregătită de funcţia actuarială şi pusă la dispoziţia autorităţii prin intermediul platformei SharePoint în data de 16.11.2022.
    Factorii de dezvoltare sunt calculaţi ca valori medii ponderate a daunelor cumulate din triunghi după eliminarea unor ani de dezvoltare care prezintă deviaţii semnificative. Cu excepţia ultimului an de dezvoltare, aceşti factori sunt utilizaţi în estimarea daunelor finale.
    Prin adresa nr. SC-31864.10 din 03.01.2023, Societatea a explicat construirea triunghiului utilizând daune plătite în loc de daune întâmplate prin faptul că „atât metodologiile anterioare cât şi cea actuală de calcul a rezervelor de daune ale Societăţii s-au bazat pe metoda Chain Ladder în baza triunghiurilor daunelor plătite. Nu există nicio modificare din acest punct de vedere a metodologiei utilizate pentru calculul rezervei de daune la data de 30.09.2022.“ Societatea ar fi trebuit să consemneze temeinic motivul pentru care nu a utilizat triunghiuri construite pe daune întâmplate.
    În vederea estimării rezervei de daună neavizată, Societatea elimină la nivel de an de accident din daunele finale valoarea rezervei de daună avizată astfel încât rezultatul obţinut nu poate fi negativ.
    Cu referire la modul de construire al triunghiurilor, Societatea a formulat următoarele obiecţii:
    • Metoda Chain Ladder bazată pe plăţi este o metodă actuarială recunoscută la nivel mondial.
    • Societatea utilizează metoda Chain Ladder bazată pe plăţi în mod istoric, pentru o perioadă istorică îndelungată, iar Autoritatea nu a contestat vreodată soliditatea acestei metode. Mai mult, auditorul din cadrul exerciţiului BSR, Price-Waterhouse Cooper a acceptat metoda ca fiind una adaptată şi adecvată portofoliului de asigurări al Euroins România.
    • Metoda a fost validată de nenumărate ori, inclusiv în cadrul controlului periodic din perioada mai-septembrie 2021, control în cadrul căruia Autoritatea a propus -– de asemenea - o metodă alternativă, dezvoltată tot pe modelul Chain Ladder, bazat pe daune plătite.

    Considerăm astfel că metoda Chain Ladder bazată pe plăţi utilizată de către Societate a fost confirmată în numeroase rânduri atât de către Autoritate cât şi de către auditori ca fiind adecvată portofoliului de asigurări al Euroins România şi rugăm Autoritatea să consemneze aceste aspecte.
    Obiecţia Societăţii nu înlătură aspectele redate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, dat fiind faptul că nu autoritatea nu a contestat adecvarea construirii triunghiurilor în baza daunelor plătite, ci a estimat sub-adecvarea rezervelor tehnice, identificată în RCP ca AJ1, utilizând triunghiuri construite tocmai pe daune plătite. Pentru o mai bună înţelegere, Societatea ar trebui, în conformitate cu prevederile art. 265 pct. 1 lit. c) din Regulamentul Delegat 2015/35, să completeze documentul Notă referitoare la Consemnarea proceselor aferente rezervelor tehnice la 30.09.2022 cu explicaţii privind construirea triunghiurilor în baza daunelor plătite şi nu a daunelor întâmplate.

    1.3. Modul de construcţie a triunghiurilor de daună la data de 30.09.2022
    În urma analizei metodei de construire a triunghiurilor daunelor, autoritatea a constatat că aceasta nu este metoda tradiţională utilizată de actuari în construcţia triunghiurilor, iar această metodă nu este capabilă să estimeze toate fluxurile de numerar de ieşire reprezentând plăţile viitoare de daune ale Societăţii. Acest lucru se datorează faptului că triunghiul completat de Societate prin aplicarea factorilor de dezvoltare la ultima diagonală nu surprinde următoarele plăţi de daună:
    • Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2020-30.09.2021, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 1 an şi în mai puţin de 2 ani de la data evenimentului (de exemplu o daună care s-a întâmplat în data de 1.11.2020 şi va fi plătită în 1.10.2022, la 22 de luni de la data accidentului). De exemplu, potrivit triunghiului de mai jos se poate observa că Societatea a plătit până la 30.09.2022 daune materiale mici de 849.335.018 de lei pentru perioada de accident 1.10.2020-30.09.2021 în mai puţin de 2 ani de la data accidentului şi a estimat daune de 69.394.193 de lei (de la 849.335.018 de lei la 918.729.211 de lei) care se vor plăti pentru perioada de accident 1.10.2020-30.09.2021 la mai mult de 2 ani de la accident şi până la 10 ani de la accident;
    • Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2019-30.09.2020, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 2 ani şi în mai puţin de 3 ani de la data evenimentului (de exemplu o daună care s-a întâmplat în data de 1.11.2019 şi va fi plătită în 1.10.2022, la 34 de luni de la data accidentului). Similar exemplului de mai sus, în triunghiul de mai jos se poate observa că Societatea a plătit până la 30.09.2022 daune materiale mici de 838.709.402 de lei pentru perioada de accident 1.10.2019-30.09.2020 în mai puţin de 3 ani de la data accidentului şi a estimat daune de 27.138.713 lei (de la 838.709.402 de lei la 865.848.115 de lei) care se vor plăti pentru perioada de accident 1.10.2019-30.09.2020 la mai mult de 3 ani de la accident şi până la 10 ani de la accident;
    • Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2018-30.09.2019, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 3 ani şi în mai puţin de 4 ani de la data evenimentului;
    • Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2017-30.09.2018, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 4 ani şi în mai puţin de 5 ani de la data evenimentului;
    • Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2016-30.09.2017, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 5 ani şi în mai puţin de 6 ani de la data evenimentului;
    • Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2015-30.09.2016, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 6 ani şi în mai puţin de 7 ani de la data evenimentului;
    • Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2014-30.09.2015, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 7 ani şi în mai puţin de 8 ani de la data evenimentului;
    • Daune care s-au întâmplat în perioada 1.10.2013-30.09.2014, dar se vor plăti în perioada 1.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 8 ani şi în mai puţin de 9 ani de la data evenimentului.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Daune materiale mici │Perioada de plată │
├─────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Perioada de accident │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│147.926.582│199.906.707│220.125.199│226.364.522│228.250.950│229.510.546│229.729.809│230.069.177│230.368.154│230.451.117│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│157.114.616│190.498.066│201.227.759│204.694.761│206.348.572│207.494.987│208.330.819│208.918.982│208.984.206│209.059.469│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│217.280.654│238.671.161│244.648.640│247.293.159│249.260.503│251.069.807│252.432.118│252.576.431│252.785.978│252.877.015│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│267.866.647│284.420.856│289.456.934│293.376.727│295.429.852│297.367.817│297.668.461│298.130.529│298.377.869│298.485.325│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│356.231.924│378.294.097│387.171.700│392.880.994│396.560.334│397.011.762│398.106.801│398.724.778│399.055.574│399.199.288│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│463.947.069│501.424.916│515.370.588│527.493.453│529.679.811│532.222.515│533.690.492│534.518.934│534.962.390│535.155.049│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│658.940.241│766.666.340│822.751.978│832.083.848│837.714.149│841.735.558│844.057.235│845.367.456│846.068.803│846.373.502│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│584.866.515│787.298.716│838.709.402│851.229.663│856.989.514│861.103.454│863.478.551│864.818.920│865.536.405│865.848.115│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│784.581.221│849.335.018│889.933.019│903.217.947│909.329.577│913.694.773│916.214.928│917.637.158│918.398.463│918.729.211│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│558.650.242│784.780.045│822.292.334│834.567.521│840.214.628│844.248.041│846.576.647│847.890.779│848.594.220│848.899.829│
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Prin adresa nr. SA-DG 10932.4/22.12.2022 s-a solicitat Societăţii să explice care este motivul pentru care a fost modificată metodologia de calcul a celei mai bune estimări a rezervei de daună prin noua procedură de lucru „Constituirea, menţinerea şi monitorizarea celei mai bune estimări a rezervelor tehnice conform regimului Solvency II“, în sensul schimbării definiţiei perioadei de dezvoltare, şi de ce această modificare de metodologie nu s-a întâmplat şi pentru triunghiul de vătămări corporale mici.
    Prin adresa nr. SC-31864.10 din 03.01.2023, Societatea a comunicat următoarele: „Deoarece în cadrul metodologiei de calcul a celei mai bune estimări a rezervei de daune nu exista o definiţie a perioadei de dezvoltare a daunelor s-au avut în vedere clarificarea şi detalierea modului de definire a perioadei de dezvoltare. Datorită faptului că triunghiurile sunt construite pe perioade de 12 luni, adăugarea acestei definiţii reflectă în mod corespunzător încadrarea în perioade de 12 luni a duratei dintre data plăţii şi data accidentului. Nu există nicio modificare a metodologiei, doar a fost adăugată în sensul clarificării o definiţie a perioadei de dezvoltare. De exemplu, pentru o daună produsă în luna august şi plătită în luna octombrie a aceluiaşi an, durata plăţii este de 3 luni, respectiv sub 12 luni.
    Pentru segmentul vătămărilor corporale atriţionale a fost o inadvertenţă în preluarea linkului, ce va fi corectată pentru următorul calcul al IBNR. În fapt, prin neaplicarea definiţiei introduse în metodologia de calcul pentru perioadele de dezvoltare, Societatea a obţinut un rezultat mai conservator pentru acest segment (impactul corecţiei pentru data de 30.09.2022 ar reprezenta o scădere cu 36 milioane lei a IBNR).“
    Prin adresa nr. SC-31864.17/25.01.2023, Societatea a transmis o a doua explicaţie pentru modificarea metodologiei de calcul al celei mai bune estimări a rezervei de daună, astfel:
    "După cum a fost explicat la punctul anterior, abaterea valorii daunelor plătite în ultimii doi ani, ca urmare a diferitelor evenimente economice şi a schimbărilor din procesul de dezvoltare a daunelor, afectează evoluţia factorilor de dezvoltare a daunelor - LDF şi valoarea rezervei. Realocarea daunelor, bazată pe întârzierea plăţii, oferă un model de plată mai stabil, eliminând abaterile.
    În următoarele două tabele este prezentată o comparaţie între valoarea factorilor de dezvoltare a daunelor LDF din triunghiul daunelor de vătămări corporale mari sub 750.000 EUR la sfârşitul celui de-al doilea şi al treilea trimestru al anului 2022:
    Valoarea individuală a factorilor de dezvoltare LDF la 30.06.2022, calculată pe baza triunghiului daunelor de vătămări corporale mari sub 750.000 EUR:

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│LDFs - bodily │period of payment │
│injuries │ │
├─────────────────────┼─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│accident period │1/0 │2/1 │3/2 │4/3 │5/4 │6/5 │7/6 │8/7 │9/8 │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.07.2012-30.06.2013│6,118609 │2,027100│1,556493│1,329807│1,141112│1,064088│1,038146│1,009323│1,032265│
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01 07 2013-30 06 2014│10.168539│2,381619│2,006639│1,253236│1,104442│1,092346│1,030202│1,024636│ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01 07 2014-30 06 2015│12.610613│4,481814│2.024944│1,302475│1,158499│1,124870│1,068046│ │ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01 07 2015-30 06 2016│7.238908 │2,051007│1.802258│1,383465│1.316730│1,171020│ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.07.2016-30.06.2017│4.121090 │3,157573│1.835545│1.475389│1.443900│ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.07.2017-30.06.2018│5.779116 │2.489507│2,188077│1.899179│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.07.2018-30.06.2019│31,501298│2,330698│2,987918│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.07.2019-30.06.2020│7.250041 │6,359655│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.07.2020-30.06.2021│24,762660│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01 07 2021-30 06 2022│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘


    Valoarea individuală a factorilor de dezvoltare LDF la 30.09.2022, calculată pe baza triunghiului daunelor de vătămări corporale mari sub 750.000 EUR:

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│LDFs-bodily injuries │period of payment │
├─────────────────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│accident period │1/0 │2/1 │3/2 │4/3 │5/4 │6/5 │7/6 │8/7 │9/8 │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│3,165747│1,888454│1,442596│1,242357│1,068836│1,071024│1,020458│1,035101│1,000651│
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│6,110633│3,026326│1,420657│1,303812│1,098674│1,049994│1,036565│1,013765│ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│4,511377│2,277585│1,557371│1,250323│1,246708│1,087269│1,020404│ │ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│4,268858│2,007483│1,695399│1,225504│1,245555│1,050713│ │ │ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10 2016-30.09.2017│3,841714│2,615899│1,874923│1,606359│1,133364│ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│3,678300│2,575337│2,218713│1,237273│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│4,256119│3,790529│1,356023│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│7,252325│2,333511│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│4,415583│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

    După cum este vizibil din tabelul de mai sus, factorii de dezvoltare a daunelor - LDF pentru prima perioadă de dezvoltare se abat între 4,12 şi 24,96 în triunghiul de la 30.06.2022 şi într-un interval mai mic - între 3,17 şi 7,25 în triunghiul de la 30.09.2022.
    Întrucât metodologia de calculare a celei mai bune estimări a rezervei pentru daune nu include o definiţie a perioadei de dezvoltare a cererilor de despăgubire, s-au avut în vedere clarificarea şi detalierea modului de definire a perioadei de dezvoltare. Datorită faptului că triunghiurile sunt construite pe perioade de 12 luni, adăugarea acestei definiţii reflectă în mod corespunzător perioada de 12 luni dintre data plăţii şi data accidentului. Nu există nicio modificare a metodologiei de rezervare, în ceea ce priveşte metoda utilizată, segmentarea, perioada de calcul şi ipotezele, doar o definiţie a perioadei de dezvoltare a fost adăugată în scopul clarificării, iar efectul inflaţiei este inclus în rezultatul obţinut pentru valoarea rezervei de daune."

    Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reţinut faptul că Societatea nu a estimat pentru data de 30.09.2022 o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) Legea nr. 237/2015, coroborate cu prevederile art. 54 alin. (4) şi art. 52 lit. b) din aceeaşi lege, conform cărora:
    "ART. 53 alin
    (1) Societăţile constituie rezerve tehnice pentru a acoperi toate obligaţiile care le revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor"

    "ART. 54 alin
    (4) Proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări ţine cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşire necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora."

    "Art. 52 (...) Societăţile îşi evaluează activele şi obligaţiile, astfel: (...)
b) obligaţiile, la valoarea la care ar putea fi transferate sau decontate între contrapartide în cadrul unei tranzacţii obiective, fără a se realiza o ajustare în funcţie de deteriorarea creditului"

    Totodată, având în vedere faptul că, pentru data de 30.09.2022, Societatea nu utilizează în calculul rezervei de daune neavizate metode actuariale conform celor mai bune practici actuariale, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reţinut că Societatea nu a respectat prevederile art. 6 teza a 3-a din Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă, potrivit căreia: „În calcul se vor folosi metode actuariale (...) astfel încât rezerva de daune neavizate să fie suficientă pentru acoperirea daunelor întâmplate ce vor fi notificate în exerciţiile financiare următoare.“
    Cu referire la concluzia din RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 conform căreia nu a fost estimată o rezervă de daune suficientă pentru 30.09.2022 pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, în cadrul obiecţiilor Societatea a subliniat că această concluzie nu este motivată şi susţinută de dovezi, date fiind următoarele:
    Pentru a analiza caracterul adecvat al cuantumului rezervei constituite, Societatea a recalculat cuantumul rezervei de daune, folosind diferite metode, astfel cum sunt prezentate în documentul transmis Autorităţii, denumit << Validare BE TP 30.09.2022 (001).pdf>>. În conformitate cu descrierea metodelor utilizate pentru validarea cuantumului rezervei de daune constituite şi rezultatul fiecărei metode, prezentate în tabelul următor, reiese că rezultatele metodelor analizate sunt mai mici decât suma în rezervă (rezervată):

┌─┬────────────────────┬───────────┬────────┐
│ │ │ │Suma │
│ │ │ │daunelor│
│ │Metoda │Segmentare │in │
│ │ │ │rezerva │
│ │ │ │30.9.22 │
├─┼────────────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │Atritionale│ │
│ │ │materiale, │ │
│ │Metoda Chain-Ladder │atritionale│ │
│ │bazata pe suma │vătămări, │ │
│ │plătită │materiale │ │
│1│ │mari, │1 406 │
│ │ │vatamari │604 603 │
│ │ │mari │ │
│ ├────────────────────┼───────────┤ │
│ │Metoda │anuitati, │ │
│ │Frecventa-Severitate│daune │ │
│ │ │foarte mari│ │
├─┴────────────────────┴───────────┴────────┤
│ │
├─┬────────────────────┬───────────┬────────┤
│ │Metoda Chain-Ladder │Daune │ │
│ │bazata pe suma │materiale │ │
│ │plătită │si vataman │ │
│2├────────────────────┼───────────┤1 330 │
│ │ │Litigii, │497 676 │
│ │Metoda │daune carte│ │
│ │Frecventa-Severitate│verde, │ │
│ │ │regrese │ │
├─┴────────────────────┴───────────┴────────┤
│ │
├─┬────────────────────┬───────────┬────────┤
│ │ │Atritionale│ │
│ │ │materiale, │ │
│ │Metoda Chain-Ladder │atritionale│ │
│ │bazata pe numărul de│vatamari │ │
│ │daune plătite │matenale │ │
│3│ │mari, │1 321 │
│ │ │vătămări │741 364 │
│ │ │mari │ │
│ ├────────────────────┼───────────┤ │
│ │Metoda Frecventa │anuitati, │ │
│ │Severitate │daune │ │
│ │ │foarte mari│ │
├─┴────────────────────┴───────────┴────────┤
│ │
├─┬────────────────────┬───────────┬────────┤
│ │ │Daune │ │
│ │ │materiale │ │
│ │Metoda Chain-Ladder │şi vatamari│ │
│4│bazata pe numărul de├───────────┤1 291 │
│ │daune plătite │Litigii, │416 161 │
│ │ │daune carte│ │
│ │ │verde, │ │
│ │ │regrese │ │
├─┴────────────────────┴───────────┴────────┤
│ │
├─┬────────────────────────────────┬────────┤
│ │Cota de piaţa a Euroins Romania │1 330 │
│5│aplicata la totalul sumele RBNS │054 035 │
│ │si IBNR la nivel de piaţa │ │
└─┴────────────────────────────────┴────────┘


    Dorim să menţionăm faptul că pentru calculele suplimentare, triunghiurile au fost construite pe baza alocării pe perioade calendaristice.
    Valoarea rezervei de daune, constituită la sfârşitul lunii septembrie 2022, inclusiv valoarea inflaţiei, este prezentată în tabelul următor pe tipuri de daune, în baza cărora se calculează rezerva totală de daune:

┌─────────┬─────────────┬─────────────┬────────┬──────┬─────┐
│ │ │Daune mari │ │ │ │
│Sume in │Atritionale │sub 750 000 │ │Daune │ │
│rezerva │ │euro │Anuitati│foarte│TOTAL│
│la ├─────────┬───┼─────────┬───┤ │marii │ │
│30.9.2022│materiale│VC&│materiale│VC&│ │ │ │
│ │ │D │ │D │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───┼─────────┼───┼────────┼──────┼─────┤
│Suma │456 753 │117│225 518 │434│98 442 │73 503│1 406│
│totala │258 │645│985 │741│096 │419 │604 │
│ │ │294│ │551│ │ │603 │
├─────────┼─────────┼───┼─────────┼───┼────────┼──────┼─────┤
│ │344 178 │83 │17 658 │148│21 262 │21 709│636 │
│RBNS │650 │066│644 │422│622 │966 │299 │
│ │ │926│ │905│ │ │712 │
├─────────┼─────────┼───┼─────────┼───┼────────┼──────┼─────┤
│ │112 574 │34 │207 860 │286│77 179 │51 93 │770 │
│IBNR │608 │578│341 │318│474 │453 │304 │
│ │ │369│ │647│ │ │891 │
└─────────┴─────────┴───┴─────────┴───┴────────┴──────┴─────┘


    Valoarea rezervei de daune se calculează separat pentru:
    • daune atriţionale;
    • daune mari - daune peste o anumită percentilă pentru repartizarea daunelor, dar mai mici decât 750.000 de euro; nivelul percentilei este ales în funcţie de caracteristicile portofoliului;
    • daune mai mari decât 750.000 EUR;
    • daune plătite sub formă de anuităţi.

    Pentru daunele atriţionale şi pentru daunele mari sub 750.000 euro rezerva se calculează separat pe grupe omogene de risc - Daune materiale şi Daune morale (Vătămări corporale, inclusiv cazuri de deces), folosind metoda Chain Ladder, pe baza sumei daunelor plătite.
    Rezerva de daune IBNR pentru daune mari, peste percentilă, dar mai mică de 750.000 EUR se calculează separat pentru daune materiale şi vătămări corporale, folosind aceeaşi metodă ca şi pentru daunele atriţionale - metoda Chain Ladder, pe baza sumei daunelor plătite.
    Rezerva de daune IBNR pentru daune mari de peste 750.000 EUR şi pentru anuităţi se determină pe baza metodei „frecvenţă-severitate“, luând în considerare numărul final de daune mari raportate (anuităţi) şi valoarea medie raportată a acestora.
    În scopul validării sumei rezervei de daune, rezultatele din metodele utilizate, descrise în tabelul de mai sus sunt:
    1. Metoda Frecvenţa - Severitate pentru segmentele cu frecvenţă scăzută şi severitate mare a daunelor şi metoda Chain-Ladder folosind triunghiul cuantumului daunelor - pentru alte segmente. Suma recalculată a rezervei de daune este obţinută utilizând o nouă segmentare a daunelor:
    • Daune externe - Carte verde;
    • Cauze în instanţă/litigii;
    • Regrese;
    • Vătămări corporale;
    • Daune materiale;
    • Anuităţi.
    Cuantumul rezervei de daune la 30.9.2022 - 1.406.604.603 lei este cu 76.106.927 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza metodei Chain-Ladder, folosind triunghiul daunelor plătite - pentru vătămări corporale şi daune materiale şi metoda Frecvenţa - Severitate - pentru daunele carte verde, daunele în litigiu/cazuri în instanţă, regrese şi anuităţi.

    2. Metoda Chain-Ladder, bazată pe numărul de daune şi suma medie a daunelor, folosind aceeaşi segmentare ca şi pentru calculul rezervei înregistrate. Se obţine suma rezervei, înmulţind numărul proiectat de daune neplătite, calculat folosind metoda Chain Ladder, cu suma medie a daunelor.
    Cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.9.2022 - 1 406 604 603 lei este cu 84 863 239 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza numărului de daune neachitate, proiectat prin metoda Chain-Ladder şi media valorii daunelor.

    3. Metoda Chain-Ladder, bazată pe numărul de daune şi numărul valoarea medie a daunelor, folosind o nouă segmentare. Cuantumul rezervei de daune înregistrate - 1 406 604 603 lei este cu 115 188 442 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza numărului de daune neachitate, proiectat prin metoda Chain-Ladder şi a valorii medii a daunelor, folosind segmentări diferite: daune externe carte verde, cauze în instanţă/litigii, regrese, alte pretenţii pentru vătămări corporale şi daune materiale, anuităţi.
    În concluzie, cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.9.2022 - 1.406.604.603 lei este mai mare decât suma calculată folosind diferite metode de calcul şi segmentare diferită a daunelor.
    Obiectăm astfel asupra concluziilor din cadrul Raportului de Control Permanent: „Faţă de cele de mai sus, se constată faptul că Societatea nu a estimat pentru data de 30.09.2022 o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 alin. (1) Legea 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, coroborate cu prevederile art. 54 alin. (4) şi art. 52 lit. b) din aceeaşi lege conform cărora:
    "societăţile constituie rezerve tehnice pentru a acoperi toate obligaţiile care le revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor"

    "proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări ţine cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşire necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora."

    "Societăţile îşi evaluează obligaţiile, la valoarea la care ar putea fi transferate sau decontate între contrapartide în cadrul unei tranzacţii obiective, fără a se realiza o ajustare în funcţie de deteriorarea creditului"

    Rugăm Autoritatea să observe faptul că definirea perioadei calendaristice pe perioade de 12 luni aduce un grad mai ridicat de claritate în construcţia triunghiurilor şi în cadrul factorilor de dezvoltare a daunelor (LDF) şi rugăm să aibă în vedere eliminarea reţinerii.
    De asemenea, având în vedere inclusiv cele menţionate în cadrul punctului II.1. (anterior) cu privire la utilizarea metodei Chain Ladder bazată pe plăţi, să elimine aspectele reţinute respectiv: „Totodată, având în vedere faptul că, pentru data de 30.09.2022, Societatea nu utilizează în calculul rezervei de daune neavizate metode actuariale conform celor mai bune practici actuariale, se constată că Societatea nu a respectat art. 6, teza 3 din Norma nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă, potrivit căreia „În calcul se vor folosi metode actuariale (...) astfel încât rezerva de daune neavizate să fie suficientă pentru acoperirea daunelor întâmplate ce vor fi notificate în exerciţiile financiare următoare.“
    Aşa cum a fost menţionat anterior, Societatea îşi bazează calculele actuariale pe o metodă recunoscută internaţional şi care a fost validată în mai multe rânduri ca fiind adecvată portofoliului de asigurări, astfel încât considerăm că cele menţionate în paragraful anterior cu privire la utilizarea unor metode actuariale neconforme cu cele mai bune practici actuariale ca nefiind susţinute.
    Obiecţiile Societăţii nu se susţin având în vedere că în RCP nr. SA-DG1318/02.02.2023 este redată motivaţia sub forma unei analize detaliate şi exemple de daune care lipsesc din fluxurile de numerar estimate de Societate, cum ar fi „Daune care s-au întâmplat în perioada 01.10.2020-30.09.2021, dar se vor plăti în perioada 01.10.2022-30.09.2023 în mai mult de 1 an şi în mai puţin de 2 ani de la data evenimentului (de exemplu o daună care s-a întâmplat în data de 01.11.2020 şi va fi plătită în 01.10.2022, la 22 de luni de la data accidentului).“, or, aceste exemple nu au fost contestate de Societate.
    Mai mult, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 (secţiunile 1.4-1.11) autoritatea a efectuat calculele alternative ale celei mai bune estimări de daună în baza cărora s-a arătat că, pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, aceasta ar trebui majorată cu valoarea de 605 de milioane lei, după actualizarea fluxurilor de numerar cu ratele de dobândă fără risc.
    Autoritatea a avut cunoştinţă de conţinutul documentului Validare BE TP 30.09.2022 (001).pdf la momentul întocmirii raportului, respectiv de existenţa a 4 metode numite de societate „de validare“ a rezervei de daună cu privire la care au fost prezentate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 la secţiunea 1.12 principalele limitări identificate astfel:
    • Primele 3 teste de validare întreprinse nu compară valorile estimate prin metoda utilizată de Societate pentru calculul de la 30.09.2022 cu valorile anterioare, aşa cum este prevăzut de art. 264 punctul 1 din Regulamentul delegat 2015/35 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015 şi care conform celor mai bune practici actuariale este una dintre cele mai utilizate şi fiabile metode de validare.
    • Cel de-al patrulea test are cel puţin o deficienţă importantă, deoarece rezervele de daună din piaţă culese din Raportul publicat de A.S.F. pentru semestrul I al anului 2022 nu conţin rezervele de daună încă nelichidate ale Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. Există şi alte deficienţe importante ale testului, precum faptul că nu ţine cont de faptul că tiparele de dezvoltare ale daunelor diferă de la o societate la alta, gradul de prudenţă în evaluarea rezervelor poate să difere de la o societate la alta, iar ponderea rezervelor este afectată şi de nivelul şi de calitatea subscrierilor în perioadele anterioare, nu doar de nivelul subscrierilor în perioada curentă.

    Societatea nu a obiectat asupra raţionamentelor autorităţii prezentate la cele două puncte mai sus.
    Chiar dacă metoda utilizată de Societate conduce la o volatilitate mai mică a factorilor de dezvoltare a daunelor (LDF), ceea ce este de dorit în aplicarea metodei Chain Ladder, metoda propusă de Societate pentru construcţia triunghiurilor de daune plătite nu poate fi utilizată, deoarece nu este capabilă să estimeze toate fluxurile de numerar viitoare.
    Metoda Chain Ladder recunoscută internaţional este cea care se aplică triunghiurilor în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale de dezvoltare faţă de anul de eveniment şi nu perioade de întârziere la plată faţă de data evenimentului. Metoda de construcţie a triunghiurilor propusă de autoritate este şi cea care se regăseşte în toate manualele utilizate în pregătirea educaţională actuarială.    1.4. Estimarea daunelor aferente ultimului an de accident pentru grupele de risc omogene daune materiale mici şi vătămări corporale mari la 30.09.2022
    Pentru grupele omogene de risc daune materiale mici şi vătămări corporale mari, pentru ultimul an de accident, în estimarea daunelor finale Societatea nu mai foloseşte o metodă bazată pe triunghiuri, ci o metodă de tipul „daune aşteptate“, pe baza unei rate a daunei finale aşteptate (estimate), daunele finale fiind calculate utilizând formula:
    Daune finale_01.10.2021-30.09.2022 = Prime câştigate_01.10.2020-30.09.2021 * (1 + Creştere expunere_01.10.2021-30.09.2022%) * Rata daunei finală_01.10.201X-30.09.2021
    Pentru acest ultim an de accident, suma rezultată este alocată apoi pe ani de dezvoltare în ordine cronologică inversă, utilizând factorii de dezvoltare calculaţi pentru ceilalţi ani de accident.
    Societatea explică abordarea utilizată pentru estimarea daunelor finale aferente ultimului an de accident, reprezentând daune materiale mici şi vătămări corporale mari, în documentul Notă referitoare la consemnarea proceselor aferente rezervelor tehnice la 30.09.2022, paginile 37-40:
    "În calculul celei mai bune estimări a rezervei de daune la 30.09.2022 s-a folosit o ajustare a cuantumului daunelor finale Ultimate Loss UL pentru ultima perioadă de accident (01.10.2021-30.09.2022), datorită faptului că avem date doar pentru 12 luni, pe baza cărora se face proiecţia şi perioada este prea scurtă pentru a fi reprezentativă şi este posibil să obţinem un rezultat care deviază semnificativ.
    Ca urmare a accelerării accentuate a procesului de soluţionare a daunelor pe parcursul anului 2021, în special în ultimul trimestru al acestui an, pentru perioada de accident 01.10.2021-30.09.2022 s-a considerat că o valoare a daunelor finale mai realistă este valoarea rezultată pe baza ratei daune medii aferente perioadei 01.10.2012-30.09.2021, pentru daunele materiale aferente daunelor atriţionale şi 01.10.2019-30.09.2021 pentru vătămările corporale aferente daunelor mari sub 750.000 EUR aplicată primelor câştigate în perioada 01.10.2020-30.09.2021 şi o ajustare cu creşterea expunerii (număr anualizat câştigat) în perioada 01.10.2021-30.09.2021."

    În notă, funcţia actuarială a consemnat mai multe analize efectuate privind evoluţia procesului de soluţionare a daunelor:
    i) o analiză pe an de accident, separat pentru daune mici materiale şi daune mari sub 750.000 de euro reprezentând vătămări corporale, a numărului mediu de zile dintre data ultimei plăţi şi data accidentului;
    ii) o analiză a volumului daunelor plătite pe parcursul celor patru trimestre din 2021, care arată că evoluţia daunelor plătite pe parcursul anului 2021 şi în primele 9 luni din 2022 pe trimestre de plată prezintă o dublare a daunelor plătite în ultimul trimestru din 2021, de la aproximativ 300 milioane de lei pe trimestru la 665 milioane de lei daune plătite în ultimul trimestru din 2022;
    iii) o analiză a plăţilor lunare de daună în anii 2021 şi 2022 care sprijină afirmaţia conform căreia la începutul ultimului trimestru din 2021 pentru daunele nesoluţionate la acel moment a început un proces accelerat de lichidare/curăţare/cleaning şi ca urmare Societatea nu se aşteaptă ca nivelul înalt al plăţii daunelor din trimestrul al IV-lea al anului 2021 să se repete.

    Ca urmare a analizelor efectuate, funcţia actuarială a constatat faptul că volumul extrem de mare al daunelor plătite pentru daunele produse pe parcursul anului 2021 nu este un rezultat al creşterii volumului portofoliului (exprimat în număr de autovehicule) sau al evoluţiei nefavorabile a portofoliului, ci al accelerării plăţilor şi al reducerii semnificative a duratei de soluţionare a daunelor.
    Funcţia actuarială concluzionează mai departe că „nu putem presupune că daunele aferente evenimentelor produse pe parcursul anului 2021 vor avea o evoluţie similară şi în perioadele următoare. Acesta este motivul pentru care proiecţiile pentru perioada de accident 01.10.2021-30.09.2022 se bazează pe valoarea finală aşteptată a ratei daunei.
    Aşa cum a fost menţionat, valoarea excepţională a plăţilor realizate în lunile octombrie şi noiembrie 2021 a creat o deviaţie în modelul de dezvoltare a daunelor. Motivul principal al deviaţiei a fost soluţionarea şi plata accelerată a daunelor în soldul rezervei de daună avizată, cu scopul reducerii duratei de instrumentare şi soluţionare a daunelor.
    Notăm şi faptul că au fost implementate o serie de îmbunătăţiri în procesele şi procedurile de instrumentare şi soluţionare a daunelor, inclusiv pentru segmentele de litigii, carte verde, daune nepatrimoniale/vătămări corporale. În acest moment Societatea înregistrează o scurtare semnificativă a duratei de instrumentare şi soluţionare a daunelor.
    Astfel, în primele luni ale anului 2021, prin implementarea îmbunătăţirilor aduse proceselor şi procedurilor aferente instrumentării şi soluţionării daunelor s-a realizat o corelare a RBNS cu informaţiile cele mai recente disponibile în dosarele de daună.
    Un alt argument este faptul că, dacă în trecut Societatea plătea penalităţi de întârziere de valoarea semnificativă, ca urmare a eficientizării proceselor şi a plăţilor accelerate, Societatea îşi onorează obligaţiile contractuale fără a depăşi data scadentă, astfel încât conducerea Societăţii consideră că astfel de penalităţi nu vor mai fi plătite în viitor şi ele se vor diminua semnificativ.
    A scăzut în mod semnificativ numărul de reclamaţii.
    Această deviaţie, împreună cu ajustarea semnificativă a tarifelor RCA pe parcursul anului 2021 şi a anului 2022, implică necesitatea recalibrării triunghiului de dezvoltare a daunelor pentru a obţine o evoluţie regulată pentru calculul celei mai bune estimări a rezervei de daune.
    Pentru daunele materiale aferente daunelor atriţionale (daune care se soluţionează repede şi care au o durată de soluţionare scăzută), ne aşteptăm ca numărul de plăţi noi pentru acest segment să scadă şi am utilizat o rată finală mică, obţinută pe baza ratei daunei, comparativ cu rata finală calculată pe baza factorilor de dezvoltare a daunelor LDF.
    Pentru vătămările corporale aferente segmentului de daune mari sub 750.000 EUR (soluţionate cu întârziere mare datorită duratei relativ lungi de raportare şi evaluare a daunei), am majorat rata finală, folosind rata daunei în loc de factorii de dezvoltare LDF.“
    În urma revizuirii de către autoritate a analizelor pregătite de funcţia actuarială şi prezentate la punctele i), ii), iii) de mai sus, s-a constatat că acestea prezintă deficienţe importante în privinţa modului în care au fost concepute, după cum urmează:
    • Analiza descrisă la punctul i) consideră plăţile efectuate până la 30.09.2022, astfel încât este normal ca media calculată pentru numărul de zile dintre data ultimei plăţi şi data evenimentului să fie mult mai mică pentru anul de accident cel mai recent 01.10.2021-30.09.2022 decât pentru anii de accident anteriori;
    • Analiza descrisă la punctul ii) nu este efectuată pentru perioade de accident 1 octombrie-30 septembrie (perioade de accident utilizate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de daune de la 30.09.2022), ci pentru perioade 1 ianuarie-31 decembrie, nu este efectuată la nivel de grupă de risc omogenă şi nu se raportează la expunere;
    • Analiza descrisă la punctul iii) prezintă aceleaşi deficienţe precum cele identificate mai sus pentru analiza descrisă la punctul ii).

    Ca urmare a identificării deficienţelor mai sus amintite, autoritatea a efectuat un test alternativ utilizat în mod frecvent pentru a verifica dacă au existat modificări în metodologia de estimare a rezervei de daună avizată sau în tiparul de plăţi de daune. Acesta constă în construirea unor triunghiuri de daune plătite raportate la daunele întâmplate. Mai jos sunt prezentate triunghiurile construite pentru cele 2 grupe de risc omogene pentru care societatea a estimat daunele finale aferente ultimului an de accident printr-o metodă alternativă metodei Chain Ladder. Aceste triunghiuri au fost construite considerând perioadele de dezvoltare ca fiind clasicele perioade anuale faţă de data accidentului şi nu perioadele de întârziere la plată faţă de data evenimentului, aşa cum a construit Societatea triunghiurile pentru a estima daunele finale. Concluzia acestui test diagnostic a fost că au fost plătite mai multe daune în prima perioadă de dezvoltare pentru anul de accident 01.10.2021-30.09.2022 faţă de prima perioadă de dezvoltare pentru anii de accident anteriori mai recenţi, concluzie ce este în linie cu afirmaţia Societăţii privind accelerarea plăţii daunelor în trimestrul 4 al anului 2021. S-a observat şi faptul că în primul an de dezvoltare pentru anul de accident 01.10.2020-30.09.2021 viteza de plată a daunelor a fost scăzută faţă de alţi ani de accident, însă cumulat în primii 2 ani de dezvoltare, viteza de plată a daunelor a fost similară cu alţi ani de accident.
    Daune materiale mici cumulate/Daune materiale mici avizate

┌────────────────────────┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│An accident / An │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2012-30.09.2013 │75%│85%│96%│98% │99% │99% │100%│100%│100%│100%│
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2013-30.09.2014 │53%│92%│95%│98% │99% │99% │100%│100%│100%│ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2014-30.09.2015 │70%│87%│97%│99% │99% │100%│100%│100%│ │ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2015-30.09.2016 │61%│95%│97%│99% │100%│100%│100%│ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2016-30.09.2017 │77%│96%│99%│99% │100%│100%│ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2017-30.09.2018 │68%│96%│99%│100%│100%│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2018-30.09.2019 │62%│93%│98%│99% │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2019-30.09.2020 │59%│94%│98%│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2020-30.09.2021 │48%│95%│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│01.10.2021-30.09.2022 │67%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    Vătămări corporale mari cumulate/Vătămări corporale mari avizate

┌───────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│An accident/An │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2012-30.09.2013 │80%│76%│82%│98%│83%│91%│94%│93%│99%│98%│
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2013-30.09.2014 │33%│56%│95%│74%│86%│93%│97%│99%│95%│ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2014-30.09.2015 │14%│86%│53%│70%│88%│94%│98%│95%│ │ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2015-30.09.2016 │23%│40%│42%│71%│84%│95%│91%│ │ │ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2016-30.09.2017 │19%│28%│57%│81%│91%│93%│ │ │ │ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2017-30.09.2018 │16%│40%│66%│85%│88%│ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2018-30.09.2019 │12%│47%│71%│76%│ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2019-30.09.2020 │9% │28%│63%│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2020-30.09.2021 │12%│50%│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│01.10.2021-30.09.2022 │25%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    Cu privire la deficienţele identificate de autoritate, referitoare la modalitatea de estimare a daunelor aferente ultimului an de accident pentru grupele de risc omogene daune materiale mici şi vătămări corporale mari la 30.09.2022, menţionate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, Societatea a obiectat următoarele:
    • Analiza descrisă la punctul i) consideră plăţile efectuate până la 30.09.2022 astfel încât este normal ca media calculată pentru numărul de zile dintre data ultimei plăţi şi data evenimentului să fie mult mai mică pentru anul de accident cel mai recent 01.10.2021-30.09.2022 decât pentru anii de accident anteriori;
    • Analiza descrisă la punctul ii) nu este efectuată pentru perioade de accident 1 octombrie-30 septembrie (perioade de accident utilizate în calculul celei mai bune estimări a rezervei de daune de la 30.09.2022), ci pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie, nu este efectuată la nivel de grupă de risc omogenă şi nu se raportează la expunere;
    • Analiza descrisă la punctul iii) prezintă aceleaşi deficienţe precum cele identificate mai sus pentru analiza descrisă la punctul ii).

    Dorim să menţionăm faptul că respectiva analiză a fost realizată cu scopul de a arăta impactul modificărilor în diminuarea duratei de soluţionare a daunelor, respectiv a numărului mediu de zile dintre data ultimei plăţi şi data accidentului. Faptul că analiza a fost efectuată pe baza anului de accident şi nu pe perioade de 12 luni (octombrie până în septembrie) nu este de natură a afecta semnificativ concluziile.
    Proiecţia Ultimate Loss (daunelor finale) pentru evenimente întâmplate în ultimele 12 luni, pe baza sumei primelor câştigate şi a ratei daunelor finale (Ultimate Loss Ratio), de fapt a crescut rezerva şi a fost o abordare mai conservatoare de calcul, vizibilă pe baza comparaţiilor din tabelele de mai jos: (a se vedea imaginea asociată)

    Rezultatul pentru suma finală a daunelor din ultimele 12 luni, pe baza metodei Chain-Ladder, folosind factori de dezvoltare a daunelor (LDF) calculaţi ca valoarea mediei ponderate, este de 689.924.510 lei. Pentru a proiecta daunele finale (Ultimate Loss) din ultimele 12 luni pentru daune materiale atriţionale, Societatea a aplicat abordarea ratei daunei, obţinând astfel o sumă mai mare a daunelor finale (Ultimate Loss) - 848 932 223 Lei.
    Aceeaşi abordare şi aceleaşi concluzii sunt valabile şi pentru celălalt segment – daune pentru vătămări corporale mari, pentru care abordarea utilizată, bazată pe prima câştigată şi Rata Daunei Finale (Ultimate Loss Ratio) oferă un rezultat mai mare pentru ultimele 12 luni în valoare de 117 084 966 lei, în loc de valoarea obţinută prin metoda Chain Ladder de 55.306.373 lei. (a se vedea imaginea asociată)

    Faţă de cele reţinute de către Autoritate: „Concluzia acestui test diagnostic a fost că au fost plătite mai multe daune în prima perioadă de dezvoltare pentru anul de accident 01.10.2021-30.09.2022 faţă de prima perioadă de dezvoltare pentru anii de accident anteriori mai recenţi, concluzie ce este în linie cu afirmaţia Societăţii privind accelerarea plăţii daunelor în trimestrul 4 2021. Am observat şi faptul că în primul an de dezvoltare pentru anul de accident 01.10.2020-30.09.2021 viteza de plată a daunelor a fost scăzută faţă de alţi ani de accident, însă cumulat în primii 2 ani de dezvoltare, viteza de plată a daunelor a fost similară cu alţi ani de accident.“, dorim să menţionăm că însăşi Autoritatea a confirmat în comunicările cu Euroins România faptul că viteza de plată a daunelor a cunoscut îmbunătăţiri în sensul accelerării vitezei cu care sunt plătite daunele.
    Considerăm astfel că aspectele reţinute de către Autoritate în cadrul capitolului „1.4. Estimarea daunelor aferente ultimului an de accident pentru grupele de risc omogene daune materiale mici şi vătămări corporale mari la 30.09.2022“ nu se susţin.
    Obiecţiile Societăţii nu se susţin având în vedere următoarele:
    Societatea a efectuat analize privind viteza de plată a daunelor în urma cărora a ajustat metoda de calcul a rezervei de daună Chain Ladder pentru ultimul an de accident, prin utilizarea unei metode bazate pe dauna aşteptată.
    Autoritatea nu a contestat concluzia Societăţii privind viteza de plată a daunelor, dar a contestat analiza prin care s-a ajuns la concluzia respectivă. Prin urmare, autoritatea a efectuat o analiză alternativă pe care a considerat-o mai adecvată şi a ajuns la concluzii similare cu Societatea. În continuare, în calculul alternativ al rezervei de daună, autoritatea a utilizat în mod similar cu Societatea o ajustare a metodei Chain Ladder pentru anii recenţi de accident, prin utilizarea unei metode bazate de asemenea pe daune aşteptate.
    Astfel, nu se poate considera că pentru datele de raportare 30.06.2022 şi 30.09.2022, la care se raportează verificarea autorităţii, analizele efectuate de Societate ar fi avut un alt rezultat, dacă ar fi fost efectuate aşa cum a propus A.S.F.
    Prin urmare, se menţin constatările şi concluziile formulate în RCP, fără a avea un impact în nivelul rezervelor tehnice la 30.06.2022 şi la 30.09.2022.

    1.5. Metodologia de calcul a factorilor coadă şi calcul alternativ pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă vătămărilor corporale mici la 30.09.2022
    Societatea a construit triunghiul de daune plătite utilizând ca perioadă de dezvoltare anii de plată, nu perioada de întârziere a plăţii faţă de data evenimentului. În urma revizuirii calculului Societăţii s-au identificat unele erori în calculul factorului coadă („tail factor“), care au fost aduse la cunoştinţa Societăţii prin adresa nr. SA-DG 10932.4/22.12.2022, respectiv:
    • în fişierul BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx, foaia tail-BI-A, în celula J4 a fost adunată valoarea 0,00001 fără a avea justificare;
    • în fişierul BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx, foaia tail-BI-A, liniile 43, 47 şi 51, formula ar trebui să fie de tipul „=(__-AVERAGE ($B$4: $J$4)) ^2“;
    • în fişierul BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx, foaia tail-BI-A, formula din celula B21 pentru intercept calculat pentru distribuţia Weibull are formula corectă =EXP (INTERCEPT ($C$18: $J$18;$B$19: $I$19)), iar formula din celula B22 pentru slope are formula corectă =SLOPE ($C$18: $J$18;$B$19: $I$19).

    Societatea a comunicat prin adresa nr. SC- 31864.10 din 03.01.2023 că este de acord că primele două aspecte amintite mai sus sunt erori de calcul. În privinţa ultimul aspect, a comunicat următoarele:
    "Cu privire la faptul că în fişierul <<BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx>>, foaia „tail-BI-A“, Autoritatea consideră că formula din celula B21 pentru intercept calculat pentru distribuţia Weibull are formula corectă =EXP (INTERCEPT ($C$18: $J$18;$B$19: $I$19)), iar formula din celula B22 pentru slope are formula corectă =SLOPE ($C$18: $J$18;$B$19: $I$19), au fost efectuate verificări, dar Societatea consideră că formula utilizată este corectă. În cazul în care ar fi aplicată formula sugerată de către Autoritate, atunci intervalul corect ar trebui să fie $C$19: $J$19, iar prin aplicare nu s-ar obţine un rezultat semnificativ diferit (respectiv o scădere de 2,5 milioane de lei).“ Explicaţia Societăţii nu înlătură aspectele identificate aşa cum au fost redate anterior."

    Doar în urma corectării erorilor mai sus menţionate, pentru rezerva de daună aferentă vătămărilor corporale mici, autoritatea a obţinut un rezultat cu 2.819.150 de lei mai mare decât a obţinut Societatea, după cum urmează:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬───────────┬─────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │ │Vătămări │Cea mai │Cea mai bună│
│ │Ultima │ │corporale │bună │estimare │
│Perioada │diagonală │CDF │mici finale│estimare │(înainte de │
│ │ │ │(înainte de│(înainte de│actualizare)│
│ │ │ │inflaţie) │inflaţie) │ │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│10.435.549 │1,01 │10.574.840 │139.292 │139.292 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│15.075.046 │1,02 │15.357.120 │282.075 │289.271 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│28.028.542 │1,03 │28.860.022 │831.480 │875.990 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│28.217.020 │1,06 │29.792.938 │1.575.918 │1.698.499 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│34.153.086 │1,11 │37.793.650 │3.640.563 │3.982.668 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│39.299.460 │1,20 │47.282.928 │7.983.468 │8.822.191 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│32.089.315 │1,42 │45.538.082 │13.448.767 │14.959.817 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│19.594.557 │1,83 │35.921.499 │16.326.942 │18.298.254 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│13.758.114 │2,70 │37.114.215 │23.356.101 │26.406.539 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│3.460.362 │10,40│35.988.996 │32.528.635 │36.962.546 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Total │224.111.051│ │324.224.290│100.113.239│112.435.068 │
└─────────────────────┴───────────┴─────┴───────────┴───────────┴────────────┘


    Factorul coadă folosit a fost 1,01335 calculat cu distribuţia Weibull (R^2 = 86,21%), faţă de Societate care a folosit un factor coadă egal cu 1,00486, calculat cu aceeaşi distribuţie.
    În cadrul obiecţiilor Societatea a menţionat că a recunoscut, într-adevăr, o inconsecvenţă în formulă, numai că Autoritatea a folosit formula pe o alocare diferită şi fără a prezenta ipotezele respectivei alocări pentru a obţine rezultatul „cu 2.819.150 lei mai mare decât Societatea. Astfel că Societatea obiectează asupra acestei reţineri a Autorităţii, în sensul în care nu poate utiliza o metodă generică şi fără ipoteze, aceasta fiind neconformă cu reglementările şi bunele practici actuariale.
    Obiecţiile Societăţii nu se susţin având în vedere că în calcul alternativ al autorităţii pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă vătămărilor corporale mici la 30.09.2022 s-a utilizat exact aceeaşi metodă folosită de Societate, inclusiv pentru construcţia triunghiului de daune plătite, care era construit conform uzanţelor actuariale. La metoda utilizată de Societate au fost corectate doar cele trei erori identificate în calculul factorului coadă. Precizările deja făcute în RCP nr. SA-DG1318/02.02.2023 sunt suficiente pentru a reconstitui calculul.
    Astfel, pentru factorii de dezvoltare din tabelul de mai jos, autoritatea a obţinut valoarea termenului liber 0,9638, valoarea pantei 0,7529, valoarea coeficientului de determinaţie 0,8621, iar valoarea factorului coadă 1,01335.

┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│k │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│[f_k]│3,8554│1,4715│1,2918│1,1795│1,0872│1,0481│1,0254│1,0108│1,0053│
└─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

    Prin urmare, se menţin constatările şi concluziile formulate în RCP.

    1.6. Calcul alternativ pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă daunelor materiale mici la 30.09.2022
    Ca urmare a deficienţelor identificate şi menţionate la punctul 1.3 privind modul de construire a triunghiurilor utilizate în calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă daune materiale mici, autoritatea a efectuat un calcul alternativ bazat pe metoda triunghiurilor în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale faţă de anul evenimentului şi nu perioade de întârziere la plată faţă de data evenimentului.
    Formula utilizată de Societate pentru estimarea daunelor finale aferente ultimului an de accident pentru daune materiale mici nu este adecvată, respectiv:
    Daune finale_01.10.2021-30.09.2022 = Prime câştigate_01.10.2020-30.09.2021 * (1 + Creştere expunere_01.10.2021-30.09.2022 %) * Rata daunei finală_01.10.2012-30.09.2021
    deoarece rata daunei se referă la o perioadă îndelungată de timp, în care ratele de daună mai recente şi de regulă mai relevante sunt semnificativ mai mari decât cele mai vechi.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│Perioada │Rata daunei │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2012-30.09.2013 │53% │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2013-30.09.2014 │49% │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2014-30.09.2015 │45% │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2015-30.09.2016 │41% │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2016-30.09.2017 │42% │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2017-30.09.2018 │58% │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2018-30.09.2019 │77% │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2019-30.09.2020 │68% │
├────────────────────────┼─────────────┤
│01.10.2020-30.09.2021 │69% │
└────────────────────────┴─────────────┘

    Prin adresa nr. SC-31864.10 din 03.01.2023 Societatea a explicat motivul pentru care daunele materiale mici finale pentru ultimul an de accident au fost estimate în baza unei rate de daună calculată ca medie a ultimilor 9 ani de accident şi nu ca medie a anilor mai recenţi care ar putea fi mai relevanţi, aşa cum s-a considerat, de exemplu, în estimarea vătămărilor corporale mari finale pentru ultimul an de accident. Astfel Societatea a transmis următoarele: „societatea doreşte să menţioneze faptul că, într-adevăr, cei mai recenţi ani ar putea fi mai relevanţi, dar doar dacă nu luăm în considerare creşterea semnificativă a tarifelor de primă RCA în comparaţie cu anii precedenţi.
    Menţionăm că până în anul 2018, tarifele de primă RCA au fost modificate mai des, cel puţin o dată pe an, după care, până în ultimul trimestru al anului 2021, a existat o singură actualizare a tarifelor de primă RCA.
    În ultimele 12 luni (perioada de după 01.10.2021), tarifele de primă RCA au fost recalculate şi majorate de 3 ori. Această schimbare influenţează rata daunei pentru ultimele 12 luni. Valoarea primei câştigate ca şi numitor în cadrul formulei de calcul a ratei daunei înregistrează creşteri semnificative şi are ca efect o scădere a valorii coeficientului rata daunei, calculată ca raport între daunele produse/întâmplate şi primele câştigate. Cele expuse mai sus reprezintă motivul pentru care daunele finale (Ultimate Loss) pentru ultimele 12 luni au fost proiectate pe baza datelor pentru perioada 01.10.2012 - 30.09.2021, excluzând perioada 01.10.2021 - 30.09.2022 în care tarifele de primă RCA pentru întreaga piaţă românească s-au modificat radical. Dauna finală (Ultimate Loss) a fost proiectată pe baza primei câştigate pentru perioada 01.10.2020-30.09.2021, majorată cu variaţia/creşterea numărului anualizat de vehicule asigurate în ultimele 12 luni (creştere cu 8,10%), şi rata daunei pentru perioada 01.10.2012 - 30.09.2021.“
    În calculul alternativ efectuat s-a avut în vedere impactul creşterii tarifelor asupra primelor câştigate din perioada 01.10.2021 - 30.09.2022.
    În calculul alternativ s-au corectat erorile de tipul celor menţionate în fişierul EuroinsRomania_SCR2021vsQ22022pdf.
    Pentru a efectua calculul alternativ s-a folosit baza de date de daune plătite din fişierul 10y_ay 10.2012-09.2022 motor liab.xlsx, pusă la dispoziţia A.S.F. prin intermediul platformei SharePoint în data de 16.11.2022, fără a fi necesar să fie adăugate câmpuri. Perioada de dezvoltare utilizată este cea din câmpul „development period“.
    Dezvoltarea primului an aferent ultimului an de accident a fost considerată la nivelul anului de accident 01.10.2020 - 30.09.2021, respectiv suma de 849.335.018 de lei înmulţită cu creşterea expunerii, respectiv 1,0809, rezultând 918.100.991 de lei. S-au calculat următorii factori de dezvoltare ca medie ponderată pentru aceeaşi perioadă istorică utilizată în calcul şi de Societate, cu excepţia faptului că pentru primii 2 factori de dezvoltare s-a ignorat cea mai recentă (şi mai abruptă) dezvoltare istorică. Ajustarea primei valori dezvoltate a anului 01.10.2021 - 30.09.2022, respectiv 558.650.242 de lei, nu a putut fi făcută prin raportare la prima valoare dezvoltată a anului 01.10.2020 - 30.09.2021 deoarece aceasta din urmă era o valoarea extremă prin raportare la daune întâmplate faţă de toţi ceilalţi anii de accident.
    Nu au fost realizate alte modificări de metodologie, s-a păstrat inclusiv metodologia de estimare a impactului inflaţiei şi de aplicare a factorului coadă calculat înainte de inflaţie la daunele estimate după aplicarea inflaţiei.
    Triunghiul daunelor plătite pentru daune materiale mici este următorul:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Perioada │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│77.783.767 │171.627.379│212.610.389│224.338.699│227.504.020│228.811.509│229.633.840│229.993.473│230.273.630│230.451.117│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│76.082.955 │180.165.654│197.433.914│203.502.620│205.657.045│206.887.904│208.051.429│208.636.384│208.984.206│ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│139.274.486│229.789.707│242.268.244│246.161.989│248.222.544│250.365.997│252.071.502│252.576.431│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│188.155.933│279.163.778│286.943.042│291.378.533│294.458.813│296.202.135│297.668.461│ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│238.296.517│367.870.076│381.578.782│389.839.690│394.563.504│397.011.762│ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│273.928.773│482.961.017│508.608.732│520.782.410│529.679.811│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│385.092.837│714.230.941│790.554.213│832.083.848│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│360.959.592│695.143.560│838.709.402│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│342.358.905│849.335.018│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│558.650.242│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Rezultatele obţinute au condus la un nivel cu 274.147.408 de lei peste cel estimat de Societate înainte de actualizare cu valoarea în timp a banilor, din care 198.397.841 de lei aferenţi ultimului an de accident.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬─────────────┬────┬─────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Cea mai │Cea mai bună│
│ │Ultima │ │Daune │bună │estimare │
│Perioada │diagonală │CDF │materiale │estimare │(înainte de │
│ │ │ │mici finale │(înainte de│actualizare)│
│ │ │ │ │inflaţie) │ │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│230.451.117 │1,00│230.924.268 │473.151 │473.151 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│208.984.206 │1,00│209.574.691 │590.485 │604.851 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│252.576.431 │1,00│253.652.718 │1.076.286 │1.130.816 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│297.668.461 │1,01│299.565.108 │1.896.647 │2.033.465 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│397.011.762 │1,01│401.639.303 │4.627.541 │5.040.750 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│529.679.811 │1,02│539.323.375 │9.643.564 │10.634.799 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│832.083.848 │1,03│858.209.652 │26.125.804 │29.013.965 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│838.709.402 │1,05│882.573.157 │43.863.755 │48.995.538 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│849.335.018 │1,12│952.333.960 │102.998.942│114.674.220 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│558.650.242 │1,84│1.029.439.190│470.788.948│518.274.004 │
├─────────────────────┼─────────────┼────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│Total │4.995.150.299│ │5.657.235.422│662.085.124│730.875.557 │
└─────────────────────┴─────────────┴────┴─────────────┴───────────┴────────────┘

    Pentru ultimul an de accident s-a obţinut o rată de daună de 46%, iar pentru penultimul an de accident s-a obţinut o rată de daună de 71%. Aceste rate de daună sunt în linie cu creşterea tarifului de primă mediu pentru aceste perioade, de la 486 de lei la 746 de lei, respectiv o creştere de 54% în sensul că 46% ≈ 71%/(1 + 54%).

    1.7. Calcul alternativ pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă daunelor reprezentând vătămări corporale mari sub 750.000 de euro la 30.09.2022
    Ca urmare a deficienţelor identificate şi menţionate la punctul 1.3 privind modul de construire a triunghiurilor utilizate în calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă daune reprezentând vătămări corporale mari sub 750.000 de euro, s-a efectuat un calcul alternativ bazat pe metoda triunghiurilor în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale de dezvoltare faţă de anul de eveniment şi nu perioade de întârziere la plată faţă de data evenimentului.
    În calculul alternativ, s-au corectat erorile de tipul celor menţionate în secţiunea 0.
    Pentru calculul factorilor de dezvoltare s-a ignorat cea mai recentă perioadă de dezvoltare, iar pentru calculul celui de-al treilea şi de-al patrulea factor de dezvoltare s-a ignorat şi a doua cea mai recentă perioadă de dezvoltare, eliminând astfel din calcul perioadele cu cea mai abruptă dezvoltare.
    Similar cu metodologia Societăţii pentru ultimul an de accident, s-au estimat daunele finale utilizând metoda ratei de daună aşteptată. Astfel, având în vedere că pentru anul de accident 01.10.2019 - 30.09.2020 s-a estimat o rată de daună de 13,97%, cea mai mică estimată pentru anii de accident încheiaţi la 30.09 din perioada 01.10.2012 - 30.09.2020, pentru anul de accident 01.10.2020 - 30.09.2021 s-a estimat o rată de daună tot de 13,7% având în vedere că prima medie câştigată a crescut cu un procent de sub 0,1% de la o perioadă la alta. Deoarece prima medie câştigată a crescut cu 53,7% de la perioada 01.10.2020 - 30.09.2021 la perioada 01.10.2021 - 30.09.2022, s-a estimat pentru perioada de accident 01.10.2021 - 30.09.2022 o rată de daună de 8,9% = 13,7%/1,537. Pentru aceşti doi ani de accident a fost necesar să se modifice metoda de estimare a daunelor finale ca urmare a faptului că triunghiul de daune plătite istorice nu mai era relevant pentru estimarea daunelor ce urmează să fie plătite, respectiv în perioada 01.10.2021 - 30.09.2022 s-au plătit mult mai multe daune decât de obicei pentru perioada curentă şi pentru perioada imediat anterioară.
    Triunghiul daunelor plătite pentru vătămări corporale mari este următorul:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Perioada │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│2.592.277│13.814.571│35.900.999│56.551.506│78.727.896 │91.180.994 │97.606.488 │101.252.952│105.843.047│106.290.958│
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│471.422 │7.689.696 │24.089.402│48.102.966│65.191.440 │76.816.925 │83.693.492 │87.764.336 │90.257.823 │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│346.540 │10.148.371│33.457.068│58.855.114│79.029.469 │96.277.750 │114.682.339│122.585.073│ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│399.160 │13.589.542│30.427.656│65.158.509│90.342.671 │109.541.427│127.485.957│ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│1.622.247│9.681.085 │27.368.927│57.590.688│93.546.172 │137.732.706│ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│2.165.799│10.751.616│37.741.718│83.335.254│144.361.361│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│764.125 │11.051.834│38.206.794│99.006.907│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│779.125 │6.515.390 │46.222.829│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│967.710 │22.402.581│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│2.729.833│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    Rezultatele obţinute au condus la un nivel cu 553.097.660 de lei peste cel estimat de Societate înainte de actualizarea cu valoarea în timp a banilor.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬───────────┬─────┬─────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Cea mai │Cea mai bună│
│ │Ultima │ │Vătămări │bună │estimare │
│Perioada │diagonală │CDF │corporale │estimare │(înainte de │
│ │ │ │mari finale │(înainte de│actualizare)│
│ │ │ │ │inflaţie) │ │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│106.290.958│1,02 │108.034.019 │1.743.061 │1.743.061 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│90.257.823 │1,02 │92.126.179 │1.868.355 │1.902.907 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│122.585.073│1,07 │130.794.785 │8.209.712 │8.775.268 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│127.485.957│1,11 │141.813.951 │14.327.995 │15.600.791 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│137.732.706│1,25 │171.594.071 │33.861.366 │37.272.233 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│144.361.361│1,49 │214.598.532 │70.237.171 │78.032.874 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│99.006.907 │2,04 │201.643.523 │102.636.616│114.911.347 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│46.222.829 │3,85 │178.178.715 │131.955.886│148.837.260 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│22.402.581 │8,33 │186.515.791 │164.113.210│187.700.068 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│2.729.833 │73,86│201.630.597 │198.900.764│231.000.674 │
├─────────────────────┼───────────┼─────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│Total │899.076.028│ │1.626.930.163│727.854.136│825.776.482 │
└─────────────────────┴───────────┴─────┴─────────────┴───────────┴────────────┘


    Societatea a obiectat cu privire la aspectele redate anterior, fiind precizate următoarele:
    1. În primul rând, chiar şi în condiţiile calculului Autorităţii, diferenţa este de 409.762.297 lei şi nu 553.097.660 lei aşa cum se reţine ca şi concluzie a subcapitolului, având în vedere faptul că rezerva de daune calculată de Euroins pentru segmentul de daune mari vătămări corporale sub 750.000 EUR a fost de 416.014.185 lei, inclusiv inflaţia. (a se vedea imaginea asociată)

    2. Un impact important în cadrul acestei diferenţe se datorează creşterii ratei daunei utilizate de către Autoritate pentru ultimele trei perioade de accident. Rata daunei din ultimii trei ani este afectată de perioada crizei sanitare Covid (perioada 1.10.2019-30.9.2020), de creşterea tarifelor de primă în perioada de după 2020 şi de îmbunătăţirea profilului de risc al portofoliului. În concluzie Societatea consideră ca incorectă proiectarea daunei finale (Ultimate Loss) pentru ultimii trei ani cu aproximativ aceeaşi rată a daunei ca şi coeficientul înregistrat pentru perioada anterioară.
    A.S.F. consideră justificată prima observaţie a Societăţii în sensul că valoarea ce trebuia să fie redată în RCP este 409.762.297 de lei şi nu 553.097.660 de lei, însă această eroare de redactare nu are niciun impact în ajustările realizate şi înscrise în bilanţul Solvabilitate II.
    În ceea ce priveşte a doua obiecţie, argumentele Societăţii nu se susţin având în vedere următoarele:
    i) Pentru anul de accident 01.10.2019 - 30.09.2020, afectat de pandemie, autoritatea a utilizat metoda Chain Ladder, la fel ca Societatea, însă triunghiul de daune plătite fiind construit diferit (a se vedea secţiunea 1.3 din RCP privind obiecţiile Societăţii la metoda de construire a triunghiurilor), s-a obţinut o rată de daună de 13,7%, faţă de 7.8% a Societăţii.
    ii) Pentru anul de accident 01.10.2020-30.09.2021 autoritatea a utilizat metoda ratei daunei aşteptate şi a estimat o rată de daună de 13,7%, la fel ca în anul precedent. În acest an nu au existat modificări de preţ, iar Societatea, utilizând metoda Chain Ladder a estimat o rată de daună de 8,4%, deci în creştere faţă de anul de accident anterior. Dacă s-ar fi utilizat metoda Chain Ladder, la fel ca Societatea, s-ar fi obţinut o rată de daună mai mare.
    iii) Pentru anul de accident 01.10.2021 - 30.09.2022 autoritatea a utilizat metoda ratei daunei aşteptate, aplicată la fel ca Societatea, respectiv rata daunei anului anterior ajustată cu creşterea preţurilor.

    Astfel, autoritatea a urmat îndeaproape metodologia Societăţii în estimarea rezervei de daună, cu excepţia modului de construcţie a triunghiului de daune.
    Prin urmare, se menţin constatările şi concluziile formulate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, cu excepţia erorii materiale consemnate la pagina 21 din raportul de control.    1.8. Calcul alternativ pentru cea mai bună estimare a rezervei de daună aferentă daunelor materiale mari sub 750.000 de euro la 30.09.2022
    Ca urmare a deficienţelor identificate şi menţionate la punctul 1.3 privind modul de construire a triunghiurilor utilizate în calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă daune materiale mari sub 750.000 de euro, s-a efectuat un calcul alternativ bazat pe metoda triunghiurilor în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale de dezvoltare faţă de anul de eveniment şi nu perioade de întârziere la plată faţă de data evenimentului.
    În calculul alternativ, s-au corectat erorile de tipul celor menţionate în secţiunea 0.
    S-a estimat primul factor de dezvoltare la nivelul cel mai mic al factorilor de dezvoltare calculaţi istoric pentru a ţine cont de faptul că pentru perioada de accident 01.10.2021 - 30.09.2022 a fost efectuat un volum de plăţi mai mare decât de obicei, raportat la daunele întâmplate. Pentru calculul celui de-al doilea factor de dezvoltare s-a ignorat cea mai recentă perioadă de dezvoltare, eliminând astfel din calcul perioada cu cea mai abruptă dezvoltare.
    Triunghiul daunelor plătite pentru vătămări corporale mari este următorul:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Perioada │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│2.540.463│7.142.570 │12.984.691│18.452.477│23.368.228│24.597.424│26.780.806│27.347.778│28.026.069│28.456.446│
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│358.165 │5.115.303 │10.415.348│12.883.480│14.836.686│15.331.256│17.732.859│18.399.571│18.645.620│ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│985.554 │6.149.280 │8.956.269 │13.083.141│14.324.689│16.916.688│19.195.147│20.301.559│ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│2.206.641│8.660.921 │11.496.649│13.125.640│15.930.836│17.006.608│23.214.880│ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│3.905.283│9.695.785 │14.914.932│22.809.683│28.839.902│35.615.990│ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│4.024.285│13.236.801│19.106.663│29.619.682│36.287.745│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│7.491.678│24.790.961│42.996.768│57.903.310│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│7.663.819│29.657.514│60.349.327│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│5.415.333│31.082.958│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│9.715.676│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    Rezultatele obţinute au condus la un nivel cu 139.849.797 de lei peste cel estimat de societate înainte de actualizare cu valoarea în timp a banilor.

┌─────────────────────┬───────────┬────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Cea mai │Cea mai bună│
│ │Ultima │ │Daune │bună │estimare │
│Perioada │diagonală │CDF │materiale │estimare │(înainte de │
│ │ │ │mari finale│(înainte de│actualizare)│
│ │ │ │ │inflaţie) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│28.456.446 │1,05│29.802.954 │1.346.508 │1.346.508 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│18.645.620 │1,06│19.827.773 │1.182.153 │1.208.842 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│20.301.559 │1,08│22.024.907 │1.723.349 │1.799.573 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│23.214.880 │1,12│26.110.626 │2.895.746 │3.088.468 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│35.615.990 │1,26│44.895.238 │9.279.248 │10.090.147 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│36.287.745 │1,42│51.462.149 │15.174.405 │16.748.483 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│57.903.310 │1,72│99.749.020 │41.845.710 │46.725.771 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│60.349.327 │2,39│144.393.180│84.043.853 │94.760.144 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│31.082.958 │3,73│115.920.113│84.837.155 │96.755.977 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│9.715.676 │9,26│89.958.046 │80.242.370 │92.535.299 │
├─────────────────────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│Total │321.573.510│ │644.144.006│322.570.496│365.059.214 │
└─────────────────────┴───────────┴────┴───────────┴───────────┴────────────┘    1.9. Calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă reprezentând anuităţi la 30.09.2022
    Respectând procedura de lucru în vigoare privind calculul celei mai bune estimări a rezervei de dană, Societatea a calculat o rezervă de daună pentru anuităţi, după cum urmează:
    BE of Claims reserve for annuities = BE of RBNS + BE of IBNR
    Unde,
    BE of RBNS = valoarea preconizată de daune avizate ce implică anuităţi;
    BE of IBNR = valoarea preconizată de daune neavizate ce implică anuităţi.
    BE of IBNR for annuities = SUMĂ din {(UF*RE1 - RCi) * US}

    Unde,
    UF - frecvenţa finală (ultimate frequency) aferentă daunelor ce implică anuităţi;
    US - severitatea finală (Ultimate severity) aferentă daunelor ce implică anuităţi;
    REi - expunerea la risc - numărul anualizat de vehicule asigurate în perioada de accident i;
    RCi - numărul de daune raportate pentru perioada de accident i;
    i - perioada de accident i.


    Rezerva este calculată doar pentru anuităţi care nu aparţin unor evenimente cu daune peste 750.000 de euro. La valoarea astfel calculată pentru 30.09.2022 Societatea a adăugat 1.846.024 de lei reprezentând anuităţi aferente unui eveniment cu daune întâmplate peste 750.000 de euro.
    Societatea ar fi trebuit să aibă în vedere şi impactul inflaţiei asupra celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru anuităţi.
    În RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a menţionat că Societatea estimează frecvenţa finală în baza istoricului aferent anilor de accident 01.10.2014 - 30.09.2020. Acest lucru înseamnă că Societatea presupune că această perioadă de accident este complet dezvoltată. Pe de altă parte, Societatea estimează o rezervă de daună neavizată pentru fiecare dintre anii de accident aferenţi perioadei de accident 01.10.2017 - 30.09.2022, ceea ce înseamnă că această perioadă nu este complet dezvoltată. Societatea ar fi trebuit să rezolve această neconcordanţă ca de exemplu prin calculul frecvenţei finale raportat la o perioadă de accident care poate să fie considerată ca fiind suficient dezvoltată.
    În cadrul obiecţiilor Societatea a menţionat că estimează frecvenţa finală în baza istoricului aferent anilor de accident 01.10.2014 - 30.09.2020. Acest lucru înseamnă că Societatea presupune că această perioadă de accident este complet dezvoltată. Pe de altă parte, Societatea estimează o rezervă de daună neavizată pentru fiecare dintre anii de accident aferenţi perioadei de accident 01.10.2017 - 30.09.2022, ceea ce înseamnă că această perioadă nu este complet dezvoltată. Societatea ar fi trebuit să rezolve această neconcordanţă ca de exemplu prin calculul frecvenţei finale raportat la o perioadă de accident care poate să fie considerată ca fiind suficient dezvoltată.“, menţionăm faptul că:
    Pentru a evita neconcordanţele menţionate de către A.S.F., am recalculat rezerva IBNR pentru dosarele cu anuităţi. Ţinând cont de termenul de prescripţie de 3 ani, putem rezerva noi daune IBNR doar pentru ultimele 36 de luni - perioada de la 1.10.2019 la 30.9.2022. Dacă presupunem că perioada anterioară datei de 30.9.2019 este pe deplin dezvoltată şi frecvenţa daunelor este proiectată pe baza acestei perioade, atunci suma obţinută pentru IBNR în ce priveşte anuităţile va fi de 74.487.167 lei, adică mai mică decât rezerva constituită de 77.179.474 Lei. Calculul este prezentat în tabelul de mai jos:
 (a se vedea imaginea asociată)
    Afirmaţiile de mai sus nu reprezintă în fapt o obiecţie, ci doar o clarificare care nu înlătură constatările şi concluziile formulate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, care se menţin.

    1.10. Calculul celei mai bune estimări pentru grupa de risc omogenă reprezentând daune aferente unor evenimente întâmplate cu valoare peste 750.000 EUR la 30.09.2022
    Conform procedurii de lucru în vigoare privind calculul celei mai bune estimări a rezervei de daună, Societatea a calculat o rezervă de daună pentru daune cu valoarea peste 750.000 de euro, după cum urmează:
    BE of Claims reserve for large claims over 750.000 EUR = BE of RBNS + BE of IBNR
    Unde,
    BE of RBNS = valoarea preconizată de daune avizate mari peste 750.000 EUR;
    BE of IBNR = valoarea preconizată de daune neavizate mari peste 750.000 EUR.
    BE of IBNR for large claims = SUMĂ{(UF*RE1 - RCi) * US}

    Unde,
    UF - frecvenţa finală (Ultimate frequency) aferentă daunelor mari peste 750.000 EUR;
    US - severitatea finală (Ultimate severity) aferentă mari peste 750.000 EUR;
    REi - expunerea la risc - numărul anualizat de vehicule asigurate în perioada de accident i;
    RCi - numărul de daune raportate pentru perioada de accident i;
    i - perioada de accident i.


    În vederea actualizării daunelor cu valoarea în timp a banilor se utilizează acelaşi tipar de plăţi ca şi cel determinat pentru vătămările corporale mari. Structura pe monede este determinată de structura pe monede a rezervei de daună avizată fără anuităţi RCA la 30.09.2022.
    În RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a menţionat că Societatea ar fi trebuit să aibă în vedere şi impactul inflaţiei asupra celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru daune aferente unor evenimente întâmplate cu valoare peste 750.000 de euro, precum şi faptul că Societatea nu aplică întocmai procedura de lucru deoarece procedura se referă la evenimente de valoare mai mare de 750.000 de euro, dar calculele efectuate de Societate pentru UF, US sau RCi sunt făcute la nivel de dosar de daună aferent unor evenimente de valoare mai mare de 750.000 de euro. Metoda prezentată în procedură este mai utilă deoarece termenii implicaţi în calcul, cum ar fi numărul de daune sau frecvenţa finală, au o volatilitate mai mică.
    Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reţinut faptul că Societatea nu aplică propriile proceduri de calcul ale rezervelor, fiind astfel încălcate prevederile art. 26 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 237/2015, potrivit cărora societăţile trebuie să aplice politici scrise privind buna desfăşurare a activităţii.
    Totodată, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a arătat că Societatea estimează frecvenţa finală în baza istoricului aferent anilor de accident 01.10.2012-30.09.2021, mai puţin unii ani pe care îi consideră excepţionali. Acest lucru înseamnă că Societatea presupune că această perioadă de accident este complet dezvoltată. Pe de altă parte, Societatea estimează o rezervă de daună neavizată pentru fiecare din anii de accident aferenţi perioadei 01.10.2018-30.09.2022, ceea ce înseamnă că această perioadă nu este complet dezvoltată. Societatea ar fi trebuit să elimine această neconcordanţă, de exemplu, prin calculul frecvenţei finale raportat la o perioadă de accident care poate să fie considerată ca fiind suficient dezvoltată.
    În cadrul obiecţiilor Societatea a menţionat că a inclus impactul inflaţiei viitoare în calculul rezervei de daune (respectiv 8.127.251 lei).
    Calculul a fost făcut la nivel de eveniment, aşa cum este prezentat în foaia de lucru „pretenţii mari > 750 000“, fişier << BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx>>.
    Procedura de stabilire a segmentului căruia îi aparţine un anumit dosar de daună este:
    a) Societatea identifică evenimentele prin legarea numărului poliţei, data evenimentului şi tipul poliţei (RCA sau CMR). Sunt apoi identificate evenimente cu daune produse (plăţi în EUR la momentul plăţii plus rezerva RBNS în EUR la momentul evaluării) peste 750.000 EUR, inclusiv daunele cu anuităţi (fişier << 10y_ay 10.2012-09.2022 motor liab.xlsx>>, foaia de lucru „segment peste 750kEUR“). Ulterior, toate daunele care sunt marcate ca „mai mare de 750.000 euro“ sunt clasificate ca „daună mare peste 750kEUR“ în coloana „segment de daună“ din foaia de lucru „percentile motor liab“, fişier <<10y_ay 10.2012-09.2022 motor liab.xlsx>>. Pivotul asupra sumei daunei întâmplate în lei a fost construit în foaia de lucru „pivot big>750kEUR“ prin coloana denumită „eveniment“ (cheia evenimentului fiind număr poliţă, data evenimentului şi tip de poliţă), nu pe fiecare dosar de daune. Pivotul ia în calcul foaia de lucru „percentile motor liab“ datorită faptului că această foaie de lucru conţine sume în lei, nu în EUR. Acest pivot este apoi tradus în fişierul de calcul al rezervei de daune: foaia de lucru „big claims > 750 000“, dosar << BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx>>.
    b) Următorul segment clasificat este „anuităţi“ (sub 750.000 EUR) - la nivel de dosar de daună.
    c) Următorul segment clasificat, după „daună mare de peste 750kEUR“ şi „anuitate“, sunt:
    "atriţionale“ şi „daună mare sub 750kEUR“. Împărţirea se face în funcţie de suma întâmplată pe dosarul de daună. Se alege valoarea de 100.000 lei, aproape de percentila de 99,5, pentru a putea compara daunele pe perioade, deoarece suma corespunzătoare percentilei 99,5 fluctuează în jurul sumei de 100.000 lei."

    d) Ultima împărţire se face pentru „atriţională“ şi „daune mari sub 750kEUR“ pentru vătămări corporale şi daune materiale.
    Segmentarea daunelor foarte mari a fost făcută la nivel de eveniment, nu la nivel de dosar de daună, aşa cum a fost confirmat şi de către Autoritate.
    Faţă de obiecţiile Societăţii, se reţine că Societatea a inclus impactul inflaţiei viitoare în calculul rezervei de daune (respectiv 8.127.251 de lei). Acest lucru nu influenţează ajustările propuse de autoritate asupra bilanţului Solvabilitate II, deoarece nu s-a propus o ajustare în acest sens.
    Autoritatea nu a contestat faptul că segmentarea daunelor foarte mari nu a fost făcută la nivel de eveniment. Autoritatea a constatat faptul că, odată ce segmentarea a fost făcută la nivel de eveniment, Societatea aplică metoda frecvenţă-severitate prin numărarea dosarelor de daună aferente unor evenimente cu valoare peste 750.000 de euro şi calculează valoarea medie a acestor dosare de daună, în condiţiile în care dosarele de daună se deschid pentru fiecare victimă în parte, astfel încât un eveniment are asociate mai multe dosare de daună. În schimb procedura Societăţii cere ca în aplicarea metodei frecvenţă-severitate să fie numărate evenimentele cu valoare peste 750.000 de euro şi să fie calculată valoarea medie a unui eveniment.
    Prin urmare, se menţin constatările şi concluziile formulate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, cu excepţia recomandării privind inflaţia.    1.11. Actualizarea fluxurilor de numerar cu ratele de dobândă fără risc publicate de EIOPA la 30.09.2022
    Societatea consideră că fluxurile de numerar anuale intră şi ies la mijlocul anului, dar nu interpolează curba de dobânzi pentru a determina ratele de dobândă aferente mijlocului anului.
    Fluxurile de numerar pe valute sunt estimate proporţional în funcţie de ponderea valutei respective în soldul rezervei de daună avizată la 30.09.2022.
    Societatea nu actualizează fluxurile de numerar aferente daunelor neavizate reprezentând plăţi de anuităţi cu valoarea în timp a banilor.
    Cheltuielile de instrumentare a daunelor nealocate sunt considerate a fi exprimate în lei.
    Fluxurile de numerar sunt alocate pe ani de plată, utilizând informaţiile din triunghiurile de daună la nivel de grupă de risc omogenă. Daunele peste 750.000 de euro sunt considerate a se dezvolta similar daunelor mari reprezentând vătămări corporale.
    Pentru a determina ponderea din rezerva de daună ce urmează a fi plătită în primul an, Societatea împarte suma daunelor plătite din prima coloană a triunghiului la valoarea daunelor finale. Pentru a determina ponderea din rezerva de daună ce urmează a fi plătită în al doilea an, Societatea împarte suma daunelor plătite din a doua coloană a triunghiului la valoarea daunelor finale. Algoritmul de calcul este acelaşi şi pentru următorii ani de dezvoltare.
    Există o metodă de alocare mai exactă a fluxurilor de numerar pe ani de plată, şi anume: pentru a estima procentul daunelor plătite în primul an se adună daunele estimate a fi plătite din cea de-a doua coloană a triunghiului la rezerva de daună şi se împarte la total rezervă de daună, pentru a estima procentul daunelor plătite în al doilea an se adună daunele estimate a fi plătite din cea de-a treia coloană a triunghiului la rezerva de daună şi se împarte la total rezervă de daună etc.
    S-au actualizat fluxurile de numerar utilizând întocmai metodologia Societăţii, cu excepţia faptului că alocarea pe ani de plată a fost făcută prin metoda alternativă prezentată mai sus. Ca urmare a acestui fapt, s-a obţinut cea mai bună estimare a rezervei de daună RCA la nivelul de 1.701.935.411 de lei, faţă de nivelul estimat de societate de 1.096.194.384 de lei, reprezentând o creştere de aproximativ 605 milioane de lei (AJ1).

    Daune finale estimate de A.S.F. înainte de actualizare cu ratele de dobândă -lei

┌─────────────────────┬─────────────┬───────────┬──┬─────────────┬───┬─────────────┬───┬───────────┬───┬──────────┬──┬──────────┬──┬─────────────┬────┐
│ │Prime │Vătămări │ │Daune │ │Vătămări │ │Daune │ │Daune │ │ │ │ │ │
│ │câştigate │corporale │% │materiale │% │corporale │% │materiale │% │peste │% │Anuităţi │% │Total │% │
│ │ │mici │ │ │ │mari │ │mari │ │750kEUR │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│înainte de 01.10.2012│ │- │ │- │ │- │ │ │ │3.222.958 │ │3.966.688 │ │7.189.645 │ │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2012-30.09.2013│437.855.260 │10.574.840 │2%│230.924.268 │53%│108.034.019 │25%│29.802.954 │7% │0 │0%│1.589.709 │0%│380.925.791 │87% │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2013-30.09.2014│430.094.864 │15.364.317 │4%│209.589.057 │49%│92.160.731 │21%│19.854.462 │5% │0 │0%│1.854.528 │0%│338.823.094 │79% │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2014-30.09.2015│562.874.388 │28.904.533 │5%│253.707.247 │45%│131.360.340 │23%│22.101.132 │4% │4.571.446 │1%│2.726.991 │0%│443.371.689 │79% │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2015-30.09.2016│726.488.845 │29.915.519 │4%│299.701.926 │41%│143.086.748 │20%│26.303.348 │4% │5.712.088 │1%│3.014.977 │0%│507.734.605 │70% │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2016-30.09.2017│961.501.906 │38.135.755 │4%│402.052.512 │42%│175.004.939 │18%│45.706.137 │5% │345.854 │0%│3.572.016 │0%│664.817.212 │69% │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2017-30.09.2018│929.274.918 │48.121.652 │5%│540.314.609 │58%│222.394.234 │24%│53.036.228 │6% │5.940.616 │1%│7.157.993 │1%│876.965.333 │94% │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2018-30.09.2019│1.097.639.253│47.049.132 │4%│861.097.813 │78%│213.918.254 │19%│104.629.081│10%│12.948.363│1%│14.224.480│1%│1.253.867.122│114%│
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2019-30.09.2020│1.276.540.463│37.892.811 │3%│887.704.940 │70%│195.060.089 │15%│155.109.472│12%│6.545.163 │1%│15.929.105│1%│1.298.241.578│102%│
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2020-30.09.2021│1.336.270.467│40.164.654 │3%│964.009.238 │72%│210.102.649 │16%│127.838.936│10%│16.185.454│1%│20.641.022│2%│1.378.941.953│103%│
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│01.10.2021-30.09.2022│2.220.286.753│40.422.908 │2%│1.076.924.246│49%│233.730.507 │11%│102.250.976│5% │16.185.454│1%│22.435.894│1%│1.491.949.984│67% │
├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼──┼─────────────┼───┼─────────────┼───┼───────────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──┼─────────────┼────┤
│Total │9.978.827.118│336.546.119│3%│5.726.025.856│57%│1.724.852.510│17%│686.632.725│7% │71.657.395│1%│97.113.403│1%│8.642.828.007│87% │
└─────────────────────┴─────────────┴───────────┴──┴─────────────┴───┴─────────────┴───┴───────────┴───┴──────────┴──┴──────────┴──┴─────────────┴────┘


    Rezervă de daună înainte de actualizare cu ratele de dobândă - lei

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │Vătămări corporale mici │Daune materiale mici │Vătămări corporale mari │Daune materiale mari │Total (fără anuităţi şi fără daune > │
│ │ │ │ │ │750kEUR) │
├─────────────────────┼───────────┬───────────┬─────────┼───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┼──────────────┬───────────────┬────────────┤
│ │Euroins │ASF │Diferenţă│Euroins │ASF │Diferenţă │Euroins │ASF │Diferenţă │Euroins │ASF │Diferenţă │Euroins │ASF │Diferenţă │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│50.709 │139.292 │88.582 │175.166 │473.151 │297.985 │277.835 │1.743.061 │1.465.225 │270.921 │1.346.508 │1.075.587 │774.632 │3.702.012 │2.927.380 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│160.568 │289.271 │128.702 │240.872 │604.851 │363.978 │300.107 │1.902.907 │1.602.800 │179.134 │1.208.842 │1.029.708 │880.682 │4.005.871 │3.125.189 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│633.865 │875.990 │242.125 │521.850 │1.130.816 │608.966 │2.253.218 │8.775.268 │6.522.049 │1.053.540 │1.799.573 │746.033 │4.462.474 │12.581.647 │8.119.173 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│1.447.905 │1.698.499 │250.594 │1.128.148 │2.033.465 │905.317 │5.275.038 │15.600.791 │10.325.753 │1.581.041 │3.088.468 │1.507.427 │9.432.132 │22.421.222 │12.989.091 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│3.663.216 │3.982.668 │319.452 │2.729.118 │5.040.750 │2.311.632 │14.694.964 │37.272.233 │22.577.269 │5.943.572 │10.090.147 │4.146.575 │27.030.870 │56.385.798 │29.354.929 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│8.419.090 │8.822.191 │403.101 │6.502.596 │10.634.799 │4.132.203 │39.651.729 │78.032.874 │38.381.145 │10.577.252 │16.748.483 │6.171.231 │65.150.667 │114.238.347 │49.087.680 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│14.565.700 │14.959.817 │394.117 │16.637.838 │29.013.965 │12.376.127 │61.426.383 │114.911.347│53.484.964 │32.326.362 │46.725.771 │14.399.409 │124.956.283 │205.610.900 │80.654.617 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│17.980.837 │18.298.254 │317.417 │31.032.672 │48.995.538 │17.962.866 │59.952.435 │148.837.260│88.884.824 │57.538.752 │94.760.144 │37.221.393 │166.504.696 │310.891.196 │144.386.500 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│26.070.092 │26.406.539 │336.448 │77.883.726 │114.674.220│36.790.494 │101.200.712│187.700.068│86.499.356 │64.146.898 │96.755.977 │32.609.079 │269.301.428 │425.536.805 │156.235.377 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│36.623.935 │36.962.546 │338.611 │319.876.163│518.274.004│198.397.841│130.981.762│231.000.674│100.018.911│51.591.945 │92.535.299 │40.943.354 │539.073.806 │878.772.523 │339.698.718 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤
│Total │109.615.918│112.435.068│2.819.150│456.728.149│730.875.557│274.147.408│416.014.185│825.776.482│409.762.298│225.209.417│365.059.214│139.849.797│1.207.567.669 │2.034.146.322 │826.578.653 │
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘


    Rate de daună înainte de actualizare cu ratele de dobândă (Euroins la 30.06.2022 vs. A.S.F. la 30.09.2022) -lei

┌───────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Prime câştigate │Vătămări corporale mici │Daune materiale mici │Vătămări corporale mari │Daune materiale mari │Total (fără anuităţi şi │
│ │ │ │ │ │ │fără daune > 750kEUR) │
├───────────────┼─────────────┬─────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────┼────────────┬────────────┼─────────────┬────────────┤
│ │Euroins │ASF │Euroins │ASF │Euroins │ASF │Euroins │ASF │Euroins │ASF │Euroins │ASF │
│ │(30.06.20XX) │(30.09.20XX) │(30.06.20XX)│(30.09.20XX)│(30.06.20XX)│(30.09.20XX)│(30.06.20XX)│(30.09.20XX)│(30.06.20XX)│(30.09.20XX)│(30.06.20XX) │(30.09.20XX)│
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2012-06.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │415.131.840 │437.855.260 │3% │2% │57% │53% │26% │25% │7% │7% │92% │87% │
│10.2012-09.2013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2013-06.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │450.580.775 │430.094.864 │3% │4% │49% │49% │22% │21% │5% │5% │79% │78% │
│10.2013-09.2014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2014-06.2015│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │503.301.206 │562.874.388 │5% │5% │46% │45% │23% │23% │4% │4% │77% │77% │
│10.2014-09.2015│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2015-06.2016│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │698.158.629 │726.488.845 │4% │4% │43% │41% │21% │20% │4% │4% │71% │69% │
│10.2015-09.2016│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2016-06.2017│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │882.094.185 │961.501.906 │4% │4% │40% │42% │17% │18% │3% │5% │64% │69% │
│10.2016-09.2017│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2017-06.2018│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │973.961.554 │929.274.918 │5% │5% │52% │58% │21% │24% │6% │6% │83% │93% │
│10.2017-09.2018│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2018-06.2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │1.025.680.272│1.097.639.253│4% │4% │75% │78% │20% │19% │7% │10% │106% │112% │
│10.2018-09.2019│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2019-06.2020│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │1.257.643.550│1.276.540.463│3% │3% │70% │70% │13% │15% │9% │12% │96% │100% │
│10.2019-09.2020│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2020-06.2021│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │1.275.835.200│1.336.270.467│3% │3% │76% │72% │15% │16% │9% │10% │103% │100% │
│10.2020-09.2021│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│07.2021-06.2022│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/ │1.879.535.270│2.220.286.753│2% │2% │43% │49% │11% │11% │7% │5% │64% │65% │
│10.2021-09.2022│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│Total │9.361.922.481│9.978.827.118│3% │3% │56% │57% │17% │17% │7% │7% │83% │85% │
└───────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

    În cadrul obiecţiilor, Societatea a menţionat următoarele:
    Trebuie avut în vedere faptul că în calculul RBNS pentru anuităţi este inclusă şi RFR publicată de către EIOPA şi este incorect să se aplice de două ori aceeaşi actualizare. Acest aspect a fost discutat şi în cadrul exerciţiului BSR, sub formă de recomandare în sensul de a nu se aplica ratele de actualizare în ceea ce priveşte anuităţile. Cu referire la: „Considerăm că există o metodă de alocare mai exactă a fluxurilor de numerar pe ani de plată, şi anume: pentru a estima procentul daunelor plătite în primul an se adună daunele estimate a fi plătite din cea de-a doua coloană a triunghiului la rezerva de daună şi se împarte la total rezerva de daună, pentru a estima procentul daunelor plătite în al doilea an se adună daunele estimate a fi plătite din cea de-a treia coloană a triunghiului la rezerva de daună şi se împarte la total rezervă de daună etc.“ dorim să menţionăm că Societatea poate lua în considerare pentru viitor o metodă alternativă de actualizare, dar asta nu înseamnă că metoda actuală utilizată de către Societate nu este o metodă valabilă.
    Astfel, faţă de constatarea generală, respectiv: „Am actualizat fluxurile de numerar utilizând întocmai metodologia Societăţii, cu excepţia faptului că alocarea pe ani de plată a fost făcută prin metoda alternativă prezentată mai sus. Ca urmare a acestui lucru am obţinut cea mai bună estimare a rezervei de daună RCA la nivelul de 1.701.935.411 lei, faţă de nivelul estimat de Societate de 1.096.194.384 lei, reprezentând o creştere de aproximativ 605 milioane lei (AJ1).“
    Societatea obiectează pe următoarele considerente:
    Adecvarea rezervei constituite poate fi analizată şi pe baza rezultatelor aplicând diferite metode de calcul, aşa cum au fost descrise anterior.
    Societatea nu poate accepta rezultatul recalculat de către Autoritate pentru Rezerva de daune. Metoda utilizată este una dintre posibilele abordări de calcul, care poate fi aplicată. O practică actuarială obişnuită este aplicarea unor ajustări în valoarea finală a daunelor sau în factorii de dezvoltare a daunelor pentru a lua în considerare eventualele evenimente externe (criza sanitară COVID, crize economice) sau specificul intern al procesului de lichidare a daunelor. Una dintre concluziile A.S.F. este legată de schimbările în procesul de soluţionare a daunelor şi de tendinţa de scădere a întârzierilor la plăţi. Îmbunătăţirea procesului de lichidare şi modificările în evoluţia daunelor trebuie să fie luate în considerare şi vor influenţa suma recalculată de către Autoritate a rezervelor.
    Mai jos Societatea prezintă rezultatele obţinute prin alte metode, rezultate ce conduc la o rezervă mai mică decât valoarea stabilită de către Societate:

┌─┬────────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │Suma │
│ │ │ │daunelor│
│ │Metoda │Segmentare │in │
│ │ │ │rezerva │
│ │ │ │30.9.22 │
├─┼────────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │Atritionale │ │
│ │Metoda │materiale, │ │
│ │Chain-Ladder│atritionale │ │
│ │bazala pe │vătămări, │ │
│ │suma plătită│materiale │1 406 │
│1│ │mari. vătămări│S04 S03 │
│ │ │mari │ │
│ ├────────────┼──────────────┤ │
│ │Metoda │anuitati. │ │
│ │Frecventa │daune foarte │ │
│ │Severitate │mari │ │
├─┴────────────┴──────────────┴────────┤
│ │
├─┬────────────┬──────────────┬────────┤
│ │Metoda │Daune │ │
│ │Chain-Ladder│materiale si │ │
│ │bazata pe │vătămări │ │
│2│suma plătită│ │1 330 │
│ ├────────────┼──────────────┤4SY BYG │
│ │Metoda │Litigii, daune│ │
│ │Frecventa │carte vende, │ │
│ │Severitate │regrese │ │
├─┴────────────┴──────────────┴────────┤
│ │
├─┬────────────┬──────────────┬────────┤
│ │Metoda │Atritionale │ │
│ │Chain-Ladder│materiale, │ │
│ │bazata pe │atritionale │ │
│ │numărul de │vătămări, │ │
│ │daune │materiale │1 321 │
│3│plătite │mari, vătămări│741 364 │
│ │ │mari │ │
│ ├────────────┼──────────────┤ │
│ │Metoda │anuitati. │ │
│ │Frecventa │daune foarte │ │
│ │Severitate │mari │ │
├─┴────────────┴──────────────┴────────┤
│ │
├─┬────────────┬──────────────┬────────┤
│ │Metoda Chain│ │ │
│ │Ladder │Daune │ │
│4│bazata pe │materiale si │1 231 │
│ │numărul de │vătămări │416 161 │
│ │daune │ │ │
│ │plătite │ │ │
└─┴────────────┴──────────────┴────────┘

    Calculul cuantumului rezervei de daune, pe baza metodei Frecvenţă - Severitate pentru segmentele cu frecvenţă scăzută si severitate mare a daunelor si metoda Chain-Ladder folosind triunghiul cuantumului daunelor - pentru alte segmente.
    Suma recalculată a rezervei de daune este obţinută utilizând o nouă segmentare a daunelor, descrisă în cadrul punctelor anterioare după cum urmează:
    • Daune externe - Carte verde
    • Cauze în instanţă /litigii
    • Regrese
    • Vătămări Corporale
    • Daune materiale
    • Anuităţi

    Aşa cum se poate observa din tabelele prezentate în cele ce urmează, întârzierea plăţilor, frecvenţa daunelor si valoarea medie a cererilor de despăgubire pentru daunele externe - carte verde, cauzele de instanţă/litigii, regrese, anuităţi, alte vătămări si decese sunt diferite, acesta este motivul pentru care se foloseşte o nouă segmentare.

┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│type of │loss development factors │
│claims ├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤
│ │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Green cai│2,793229 │1,118982│1,030599│1,011237│1,004941│1,003474│1,001633│1,000425│1,000306│
│d │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Court │2,300023 │1,211956│1,098828│1,071573│1,038322│1,017434│1,006326│1,002407│1,000711│
│cases │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Regresses│3,368450 │1,164977│1,089207│1,070582│1,100000│1,238095│1,000000│1,000000│1,000000│
├─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Bodilv │2,973908 │1,218536│1,129349│1,088182│1,033171│1,017106│1,008889│1,005792│1,000000│
│injuries │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Material │1,465795 │1,017483│1,003871│1,000950│1,000259│1,000104│1,000129│1,000013│1,000000│
│damages │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Annuities│18,000000│2,722222│1,954545│1,387500│1,106796│1,058140│1,013889│1,020833│1,000000│
└─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

    Frecvenţa daunelor variază de la 4,1% pentru daune materiale la 0,424% - Cauze în instanţă/litigii, 0,23%1 - Cărţi verzi, 0,220% - Regrese, 0,044% alte pretenţii VC&D şi 0,001% pentru anuităţi.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Valoarea medie a cererilor de despăgubire este, de asemenea, în plaje foarte mari: de la 5.903 lei pentru daune materiale la 9.328 lei pentru regrese, 22.575 lei - daune externe-carte verde, 31.090 lei - cauze în instanţă/litigii, 37.992 lei alte pretenţii VC&D sţ 1.047 lei 745 lei pentru anuităţi.

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Tip daună │Suma media a │
│ │daunei -lei- │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Daune externe - │22 575 │
│Carte Verde │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cazuri în instanţă/ │31 090 │
│litigii │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Regrese │9 328 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Vătămări Corporale │37 992 │
│şi Decese │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Daune materiale │5 903 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Anuităţi │1047745 │
└────────────────────┴─────────────────┘

    Pentru daune materiale si vătămări corporale suma recalculată a rezervei de daune se bazează pe metoda Chain-Ladder, folosind triunghiuri ale daunelor plătite.
    Pentru alte segmente: daune externe - carte verde, cauze în instanţă/litigii, regrese, anuităţi, din cauza numărului redus de cereri si a gravităţii mari, abordarea mai adecvată este metoda
    „Frecvenţă-Severitate”. Suma IBNR este calculată separat de RBNS, luând în considerare numărul final de daune raportate si valoarea medie raportată a acestora.
    Claims reserve = RBNS + IBNR
    Valoarea rezervei de daune pentru daune neraportate se calculează folosind formula:
    IBNR = SUMĂ{(UF *RFi- RCî) * US}
    Unde
    UF- Frecvenţa finală a daunelor
    SUA-Severitatea finală a daunelor
    RE i - Expunerea la risc - Numărul anualizat de vehicule asigurate pentru perioada accidentului „i”
    RC i-Numărul de daune raportate pentru perioada accidentului „i”
    i-perioada accidentului „i”
    Rezultatul calculului pentru fiecare segment este prezentat mai jos.
    Calcul este efectuat folosind metoda Chain-Ladder, pe baza sumei daunelor plătite: (a se vedea imaginea asociată)

    Calcul folosind metoda „Frecvenţă-Severitate" (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    În tabelul următor, valoarea CR recalculată este comparată cu valoarea rezervei înregistrate:
 (a se vedea imaginea asociată)
    În concluzie: Cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.9.2022 respectiv 1.406.604.603 lei este cu 76.106.927 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza metodei Chain-Ladder, folosind triunghiul daunelor plătite - pentru vătămări corporale si Daune materiale si Metoda Frecvenţă - Severitate - pentru daunele externe -carte verde, cauze în instanţă/litigii, regrese si anuităţi.
    Calculul sumei rezervei de daune, pe baza numărului de daune, proiectat folosind metoda Chain-Ladder si a valorii medii a daunelor
    Suma recalculată a rezervei de daune se obţine folosind aceeasi segmentare si metodă ca si pentru calculul rezervei înregistrate, diferenţa constând în faptul că metoda Chain-Ladder se bazează pe numărul de daune. Se obţine suma rezervei, înmulţind numărul proiectat de daune neplătite cu valoarea medie a daunelor.
    Suma rezervei de daune se obţine folosindformula de mai jos, aplicată separat pentru daune materiale atriţionale, vătămări corporale atriţionale, daune materiale mari si vătămări corporale mari:
    Rezerva de daune = (Numărul final de daune - numărul de daune plătite) * valoarea medie a daunelor
    Valoarea medie a daunelor este calculată ca raport între valoarea daunelor raportate (plătite si RBNS) si numărul de daune raportate, asa cum este prezentat în tabelul următor pentru daunele mari vătămări corporale:

┌─────────────────────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │No of │No of │ │ │ │ │ │ │
│ │claim │claim │No of │ │ │ │ │ │
│ │files │files in│incurred│paid │ │Amount of │Average │severity│
│Accident period │with at│RBNS │claim │claims │RBNS │incurred │amount /│used │
│ │least 1│without │files │ │ │claims │Severity│ │
│ │payment│any │ │ │ │ │ │ │
│ │ │payments│ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│258 │3 │261 │106290958│2491624 │108762582 │416792 │416792 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│244 │7 │251 │90257823 │5150714 │95408538 │380114 │380114 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│348 │10 │358 │122585073│5859984 │128445056 │358785 │358785 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│337 │25 │362 │127485957│13146401 │140632358 │388487 │388487 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│373 │34 │407 │137732706│11087829 │148820534 │365652 │365652 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│390 │57 │447 │144361361│20541459 │164902820 │368910 │368910 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2019-30.09.2019│286 │84 │370 │99006907 │32126232 │131133139 │354414 │354414 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│150 │117 │267 │46222829 │26942973 │73165802 │274029 │274029 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│40 │119 │159 │22402581 │22851685 │45254266 │284618 │284618 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│12 │48 │60 │2729833 │8039162 │10768995 │179483 │304354 │
├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Grand Total │2 438 │504 │2 942 │899076028│148238062│1047314089│ │ │
└─────────────────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┘


    Datorită numărului mic de daune plătite si în RBNS pentru evenimente întâmplate în ultimele 12 luni, datele nu sunt suficient de reprezentative, iar pentru proiecţia CR pentru evenimente întâmplate în ultimul an, se foloseşte valoarea medie a daunelor pentru întreaga perioadă- 304.354 Lei.
    Rezultatul calculului CR pentru diferite segmente este prezentat mai jos:
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    În tabelul următor, valoarea CR recalculată este comparată cu valoarea rezervei înregistrate:

┌────────────┬───────────┬───────┬─────────┬──────┬─────┐
│ │ │Larqe │ │ │ │
│ │Attritional│below │ │ │ │
│30.9.2022 │ │750 000│Annuities│Extra │total│
│ │ │euro │ │large │ │
│ ├─────┬─────┼───┬───┤ │ │ │
│ │MD │Bl │MD │Bl │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────────┼──────┼─────┤
│recalculated│794 │43 │70 │241│98 442 │73 │1 321│
│amount │226 │582 │681│305│096 │503419│741 │
│ │686 │362 │667│135│ │ │364 │
├────────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────────┼──────┼─────┤
│booked │456 │117 │225│434│98 442 │73 503│1 406│
│reserve │753 │645 │518│741│096 │419 │604 │
│ │258 │294 │985│551│ │ │603 │
├────────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────────┼──────┼─────┤
│ │344 │83 │17 │148│21 262 │21 709│636 │
│RBNS │178 │066 │658│422│622 │966 │299 │
│ │650 │926 │644│905│ │ │712 │
├────────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────────┼──────┼─────┤
│ │112 │34 │207│286│77 179 │51 793│770 │
│IBNR │574 │578 │860│318│474 │453 │304 │
│ │608 │369 │341│647│ │ │891 │
├────────────┼─────┼─────┼───┼───┼─────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │84 │
│dfference │ │ │ │ │ │ │863 │
│ │ │ │ │ │ │ │239 │
└────────────┴─────┴─────┴───┴───┴─────────┴──────┴─────┘

    În concluzie: Cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.9.2022 respectiv 1.406.604.603 lei este cu 84.863.239 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza numărului de daune neachitate, proiectat prin metoda Chain-Ladder şi valoarea medie a daunelor.
    Calculul sumei rezervei de daune, pe baza numărului de daune, proiectat folosind metoda Chain-Ladder şi a valorii medii a daunelor, aplicând o nouă segmentare.
    Suma recalculată a rezervei de daune este obţinută utilizând o nouă segmentare a daunelor:
    • Daune externe - Carte verde
    • Cauze în instanţă / litigii
    • Regrese
    • Vătămări Corporale
    • Daune materiale
    • Anuităţi

    Suma recalculată a rezervei de daune se bazează pe metoda Chain-Ladder, folosind triunghiuri ale numărului de daune plătite şi valoarea medie a daunelor. Se obţine suma rezervei, înmulţind numărul proiectat de daune neplătite cu suma medie a daunelor.
    Suma rezervei de daune se obţine folosind formula de mai jos, aplicată separat pentru fiecare segment, descrisă mai sus:
    Rezerva de daune = (Numărul final de daune - numărul de daune plătite) * valoarea medie a daunelor
    Valoarea medie a daunelor este calculată ca raport între valoarea daunelor raportate (plătite şi RBNS) şi numărul de daune raportate.
    Rezultatul calculului pentru fiecare segment este prezentat mai jos. Pentru anumite perioade (în special pentru ultimii ani, care nu sunt dezvoltaţi), numărul final de daune este majorat la numărul final mediu pentru perioadele precedente. Pentru Daune materiale se majorează valoarea medie a daunelor, pe baza cărora se calculeăza CR, pentru ultimele trei perioade, având în vedere inflaţia al cărei efect este mai vizibil pe acest segment.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

┌────────────┬──────┬──────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┬──────┐
│30.9.2022 │Green │Court │Regresses│MD │Bl │Annuities│total │
│ │card │cases │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│recalculated│120 │505 │171 091 │350 │66 919 │77 747 │1 291 │
│amount │051 │249 │359 │357 │076 │034 │416161│
│ │596 │479 │ │617 │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │70 200│235 │ │274 │27 257 │19 742 │628 │
│RBNS │333 │749 │1 221 504│493 │534 │934 │664 │
│ │ │120 │ │454 │ │ │879 │
├────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │49 851│269 │169 869 │75 │39 661 │ │662 │
│IBNR │263 │500 │855 │864163│542 │58 004101│751 │
│ │ │358 │ │ │ │ │263 │
├────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────┴──────┼─────────┴──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │Attritiofial │Large below 750 │ │ │ │
│30.9.2022 │ │000 euro │Annuities│Extra │total │
│ ├──────┬──────┼─────────┬──────┤ │large │ │
│ │MD │Bl │MD │Bl │ │ │ │
├────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│booked │456 │117 │225 518 │434 │98 442 │73 503 │1 406 │
│reserve │753 │645 │985 │741 │096 │419 │604 │
│ │258 │294 │ │551 │ │ │603 │
├────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │344 │83 066│17 658 │148 │21 262 │21 709 │636 │
│RBNS │178 │926 │644 │422 │622 │966 │299 │
│ │650 │ │ │905 │ │ │712 │
├────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │112 │34 578│207 860 │286 │77 179 │51 793 │770 │
│IBNR │574 │369 │341 │318 │474 │453 │304 │
│ │608 │ │ │647 │ │ │891 │
├────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │115 │
│dfference │ │ │ │ │ │ │188 │
│ │ │ │ │ │ │ │442 │
└────────────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┴──────┘

    În concluzie: Cuantumul rezervei de daune înregistrate la 30.09.2022 respectiv 1.406.604.603 lei este cu 115.188.442 lei mai mare decât valoarea rezervei, calculată pe baza numărului de daune neachitate, proiectat prin metoda Chain-Ladder şi valoarea medie a cererilor de despăgubire, utilizând diferite segmentări: daune externe - carte verde, cauze judiciare/litigii, regrese, alte pretenţii - vătămări corporale şi daune materiale, anuităţi.
    Nu în ultimul rând ajustarea în valoare de 605 mil lei nu este corect calculată.
    Cuantumul rezervei de daune BE constituite (rezerva RBNS şi IBNR şi ULAE) este de 1.195.253.756 lei, prezentată în tabelul de mai jos, în loc de 1.096.194.384 lei - în baza cărora experţii Autorităţii au constatat insuficienţa, ca urmare a faptului că nu s-a luat în calcul BE CR pentru anuităţi (99.059.373 lei).

┌────────────────────────┬─────────────┐
│ │BE CR │
│ │Discounted │
│ │cashflows │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Annuities motor │99,059,373 │
│liability │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Motor vehicle liability │1,096,194,384│
│insurance w/o annuities │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│total │1,195,253,756│
└────────────────────────┴─────────────┘

    Obiecţiile societăţii nu se susţin având în vedere următoarele:
    Recomandarea privind „Societatea nu actualizează fluxurile de numerar aferente daunelor neavizate reprezentând plăţi de anuităţi cu valoarea în timp a banilor“ face referire la actualizarea cu rate de dobândă fără risc a rezervei de daune neavizate. Autoritatea nu a ajustat cea mai bună estimare de daună în acest sens.
    Metoda de alocare a rezervei de daună pe ani de plată este mai exactă decât cea propusă de Societate având în vedere informaţiile avute la dispoziţie în urma utilizării metodei Chain Ladder, prin urmare este cea care ar trebui folosită. Această metodă conduce la o diminuare a rezervelor tehnice deoarece alocă mai multe daune pe ani de plată mai îndepărtaţi decât o face metoda aplicată de Societate.
    Autoritatea a avut cunoştinţă de cele 3 metode numite de societate „de validare“ a rezervei de daună şi a identificat şi prezentat în secţiunea 1.12 a RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 principalele limitări ale acestora, respectiv faptul că Societatea nu compară valorile estimate prin metoda utilizată de Societate pentru calculul de la 30.09.2022 cu valorile actuale aşa cum este prevăzut de art. 264 punctul 1 din Regulamentul Delegat 2015/35 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015 şi care, conform celor mai bune practici actuariale, este una dintre cele mai utilizate şi fiabile metode de validare.
    În completarea celor menţionate în RCP, precizăm că Societatea a efectuat aceste 3 calcule alternative ale celei mai bune estimări a rezervei de daună plus calculul al cărui rezultat este reţinut în bilanţul economic. Societatea singură şi-a ales calculul pe care l-a considerat că este cel mai adecvat, iar autoritatea a documentat în RCP limitările identificate ale acestui calcul şi a făcut un calcul alternativ care să corecteze limitările identificate. Prin urmare, nu este necesar să detaliem în amănunt cele 3 metode prezentate de Societate în obiecţiuni, metode ce se regăsesc şi în documentul Validare BE TP 30.09.2022 ( 001).pdf.
    De asemenea, calculul alternativ efectuat de către ACTi Consulting Ltd şi prezentat în raportul datat 10.02.2023 nu poate fi considerat o metodă de validare suficientă a calculului celei mai bune estimări a rezervei de daună efectuat de Societate pentru data de 30.09.2022, dat fiind faptul că:
    i) nu compară valorile estimate prin metoda utilizată de Societate pentru calculul de la 30.09.2022 cu valorile actuale;
    ii) nu are ca obiect explicit menţionat validarea rezervei de daună, care ar presupune analiza datelor, metodologiei şi ipotezelor utilizate de Societate, ci are ca scop calcularea rezervei de daună printr-o altă metodă.

    Prin Decizia A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, s-a stabilit în sarcina Societăţii obligaţia de a realiza şi transmite trimestrial autorităţii situaţia analizei run-off pentru rezerva de daună avizată (RBNS) şi a analizei run-off pentru rezerva de daună neavizată (IBNR), pentru fiecare grupă de risc omogenă, prezentând distinct analiza daunelor la intervale trimestriale, dar cel puţin la 3 luni, la 6 luni şi la 12 luni.
    Prin adresa nr. SC-1280.1 din 23 ianuarie 2023, Societatea a transmis A.S.F. testele de run-off ale rezervei de daună estimate la datele de raportare 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022 şi 30.09.2022 urmărind dezvoltarea acestora până la data de 31.12.2022. Societatea a transmis doar calcule, fără însă a transmite şi o interpretare proprie a rezultatelor.
    Analiza privind adecvarea rezervelor de daune sau „testul de run-off“ este un test de validare a rezervei de daune ce constă în compararea rezervei de daună estimată la un moment dat cu experienţa ulterioară. Acesta arată suficienţa (prin rezultat pozitiv al analizei) sau insuficienţa (prin rezultat negativ al analizei) rezervelor constituite pentru acoperirea plăţilor de daune viitoare pentru care s-a constituit rezerva. Rezultatul testului run-off este dat de diferenţa între, pe de o parte, rezerva de daună constituită la un moment dat şi, pe de altă parte, suma daunelor plătite până la un moment ulterior şi a dosarelor rămase în soldul rezervei de daune la acel moment ulterior pentru evenimente întâmplate înainte de momentul dat. Cu cât momentul ulterior este mai îndepărtat în timp de momentul la care a fost constituită rezerva de daună aflată în scopul analizei, cu atât rezultatul testului are o credibilitate mai mare, deoarece experienţa ulterioară este reprezentată mai degrabă de plăţi de daune, certe, şi nu de rezerve rămase, care sunt estimate.
    Un rezultat pozitiv sau negativ semnificativ al testului run-off ridică semne de întrebare privind adecvarea metodelor utilizate în estimarea rezervei de daună. Dacă este identificată o insuficienţă, Societatea şi/sau funcţia actuarială trebuie să identifice cauzele şi dacă este cazul, să se asigure că metodele de estimare a rezervei de daună care au determinat insuficienţa nu mai sunt folosite pe viitor în estimarea rezervei de daună.
    Efectuarea testului de run-off cel puţin anual este o cerinţă prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015, precum şi la art. 264 pct. 1 din Regulamentul Delegat 2015/35, iar conform pct. 3 al aceluiaşi articol testul trebuie efectuat la nivel de grupe de risc omogene.
    Conform art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 237/2015 coroborat cu art. 272, pct. 4 şi 8 din Regulamentul Delegat 2015/35, funcţia actuarială întocmeşte un raport către Consiliul de Administraţie în care consemnează inclusiv testele de run-off ale rezervelor de daună şi în care constată în mod clar toate eventualele lipsuri şi se formulează recomandări cu privire la modul de remediere a lipsurilor respective.
    A.S.F. a verificat analizele transmise de Societate prin reconcilierea informaţiilor utilizate cu raportările transmise anterior autorităţii. Doar rezervele de daună avizate şi neavizate care fac obiectul testelor au fost transmise anterior autorităţii ca parte a unor raportări periodice obligatorii. În urma reconcilierii efectuate pentru clasa de asigurări RCA nu s-au obţinut diferenţe semnificative.
    Pentru clasa de asigurări RCA, în vederea estimării rezervei de daună, Societatea separă portofoliul daunelor în mai multe grupe de risc omogene, grupe pentru care efectuează separat şi testul de run-off.
    Grupele de risc omogene utilizate în calculul rezervelor tehnice sunt următoarele:
    - Dosare de daună care aparţin unor evenimente cu daune însumate de peste 750.000 de euro;
    – Anuităţi;
    – Dosare de daune materiale cu valoarea mai mică de 100.000 de lei;
    – Dosare de daune reprezentând vătămări corporale cu valoarea mai mică de 100.000 de lei;
    – Dosare de daune materiale cu valoarea mai mare de 100.000 de lei;
    – Dosare de daune reprezentând vătămări corporale cu valoarea mai mare de 100.000 de lei.

    Teste de run-off a rezervei de daună avizată
    Tabelul de mai jos prezintă testele de run-off aferente rezervei de daună avizată realizate de Societate.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬────┤
│ │ │Daune │Rezerva de │ │ │
│ │ │plătite │daună │ │ │
│Data de │Rezerva de │după DRI │avizată la │ │ │
│raportare │daună │pentru │31.12.2022 │Suficienţă / │ │
│iniţială │avizată la │daune │pentru │(Insuficienţă)│% │
│(DRI) │DRI │întâmplate │daune │ │ │
│ │ │şi avizate │întâmplate │ │ │
│ │ │înainte de │înainte de │ │ │
│ │ │DRI │DRI │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │E) = (B) - (C)│(F) │
│(A) │(B) │(C) │(D) │- (D) │=(E)│
│ │ │ │ │ │/(B)│
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────┤
│31.12.2021│501.646.556│581.914.674│337.755.347│-418.023.466 │-83%│
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────┤
│31.03.2022│467.690.687│464.491.488│376.696.410│-373.497.210 │-80%│
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────┤
│30.06.2022│556.387.252│371.157.992│420.822.293│-235.593.033 │-42%│
├──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────┤
│30.09.2022│636.299.712│385.004.374│488.119.996│-236.824.658 │-37%│
└──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────┘

    Având în vedere insuficienţele identificate, se poate concluziona că metodologia Societăţii pentru constituirea, menţinerea şi lichidarea rezervei de daună avizată este inadecvată şi conduce la subestimarea acesteia. Având în vedere că Rezerva de daună avizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de DRI (coloana (D)) este estimată, după aceeaşi metodologie, este posibil ca insuficienţele identificate în coloanele (E) şi (F) să fie chiar mai mari.
    Pe de altă parte, este posibil ca o parte din insuficienţă să fie explicată de daunele insuficient avizate (daune pentru care societatea are deschisă o rezervă de daună, dar nu are toate informaţiile pentru a estima rezerva de daună la un nivel acoperitor al plăţilor viitoare). O rezervă pentru daunele insuficient avizate este estimată implicit în calculul rezervei de daună neavizată (IBNR) şi poartă numele de rezervă de daună insuficient avizată (IBNeR). Totuşi, având în vedere mărimea insuficienţei identificate, aceasta nu poate fi justificată doar din prisma daunelor insuficient avizate.
    Pentru a identifica cauzele care au condus la o estimare insuficientă a rezervei de daună avizată, un prim pas este analiza dezvoltării ulterioare a rezervei de daună la nivel de grupă de risc omogenă.
    Toate cele 4 teste de run-off ale rezervei de daună pentru toate cele 6 grupe de risc omogene arată insuficienţe ale rezervei de daună avizată. Cu titlu de exemplu, este prezentat testul de run-off efectuat pentru data de 30.09.2022.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │Daune │Rezerva de │ │
│ │ │plătite │daună │ │
│ │ │după │avizată la │ │
│ │Rezerva de │30.09.2022 │31.12.2022 │ │
│Grupă de risc │daună │pentru │pentru │Suficienţă / │
│omogenă │avizată la │daune │daune │(Insuficienţă)│
│ │30.09.2022 │întâmplate │întâmplate │ │
│ │ │şi avizate │înainte de │ │
│ │ │înainte de │30.09.2022 │ │
│ │ │30.09.2022 │ │ │
├────┬─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │(A) │(B) │(C) │(D) = (A)-(B)-│
│ │ │ │ │ │(C) │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Mici - │427.245.576│293.573.209│255.135.488│-121.463.121 │
│ │total │ │ │ │ │
│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│Mici│Vătămări │83.066.926 │16.500.097 │74.062.693 │-7.495.864 │
│ │corporale│ │ │ │ │
│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Daune │344.178.650│277.073.112│181.072.795│-113.967.257 │
│ │materiale│ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Mari - │166.081.549│79.928.038 │177.760.616│-91.607.105 │
│ │total │ │ │ │ │
│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│Mari│Vătămări │148.422.905│55.148.915 │155.356.680│-62.082.690 │
│ │corporale│ │ │ │ │
│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ │Daune │17.658.644 │24.779.124 │22.403.935 │-29.524.415 │
│ │materiale│ │ │ │ │
├────┴─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│Anuităţi │21.262.622 │3.882.236 │25.623.513 │-8.243.128 │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│Mari peste │21.709.966 │7.620.891 │29.600.379 │-15.511.304 │
│750kEUR │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│Total │636.299.712│385.004.374│488.119.996│-236.824.658 │
└──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘

    Teste de run-off a rezervei de daună neavizată
    Tabelul de mai jos prezintă testele de run-off aferente rezervei de daună neavizată realizate de Societate.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────────┬───┤
│ │ │Daune │Rezerva de│Rezerva de │ │ │
│ │ │plătite │daună │daună │ │ │
│ │ │după DRI │avizată la│neavizată │ │ │
│Data de │Rezerva de │pentru │31.12.2022│la │ │ │
│raportare │daună │daune │pentru │31.12.2022 │Suficienţă / │ │
│iniţială │neavizată la │întâmplate │daune │pentru │(insuficienţă)│% │
│(DRI) │DRI │înainte de │întâmplate│daune │ │ │
│ │ │DRI, dar │înainte de│întâmplate │ │ │
│ │ │avizate │DRI şi │înainte de │ │ │
│ │ │după DRI │avizate │DRI │ │ │
│ │ │ │după DRI │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │(G)│
│ │ │ │ │ │(F) = (B) -(C)│= │
│(A) │(B) │(C) │(D) │(E) │- (D) - (E) │(F)│
│ │ │ │ │ │ │/ │
│ │ │ │ │ │ │(B)│
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│31.12.2021│1.098.408.707│123.902.810│84.407.508│340.125.621│549.972.768 │50%│
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│31.03.2022│1.098.408.707│100.692.576│68.102.100│397.079.818│532.534.212 │48%│
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│30.06.2022│1.156.671.213│85.816.901 │61.168.576│423.690.843│585.994.893 │51%│
├──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│30.09.2022│770.304.891 │48.491.956 │51.530.706│473.377.823│196.904.405 │26%│
└──────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴───┘

    Rezultatele testelor de run-off ale rezervei de daună neavizată puse la dispoziţie de Societate arată că aceasta este suficientă pentru a acoperi daunele care nu au fost avizate până la data de raportare iniţială, dar nu oferă o imagine asupra nivelului de acoperire a daunelor insuficient avizate.
    Mai mult, rezultatele testului trebuie interpretate cu atenţie deoarece dacă, în special, Rezerva de daună neavizată la DRI pentru daune întâmplate înainte de DRI (coloana (E)), care are valorile cele mai mari, este estimată conform unor metode neadecvate care ar conduce la subestimarea acesteia, testul ar putea arăta o suficienţă, care de fapt nu există.
    Aşa cum s-a arătat în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, rezerva de daună neavizată prezintă la 30.09.2022 o deficienţă de 826 milioane de lei (în bilanţul Solvabilitate II, în urma actualizării cu ratele de dobândă fără risc această ajustare este de 605 milioane lei). În cazul în care Societatea a utilizat aceeaşi metodă de estimare a rezervei de daună neavizată la 31.12.2022 ca la 30.09.2022, rezultatele testului de run-off
    pregătite de Societate şi prezentate în această secţiune ar putea fi semnificativ diferite de realitate şi ca urmare testul nu este unul credibil.
    Rezerva de daună avizată a fost în trecut cel mai probabil subestimată, aşa cum am arătat mai sus, prin urmare aşteptările sunt ca Rezerva de daună avizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de DRI şi avizate după DRI (coloana (D)) să fie subestimată. Acest lucru conduce la concluzia că suficienţa calculată în coloana (F) ar putea fi mai mare decât în realitate.
    Ca urmare a Deciziei A.S.F. nr. 1662/21.12.2021, Societatea a transmis A.S.F. teste de run-off pentru rezerva de daună neavizată la nivel de grupe de risc omogene, similare celor efectuate pentru rezerva de daună avizată, însă deşi testul relevă o suficienţă a IBNR, în fapt, testul nu surprinde aspectele identificate de autoritate în ceea ce priveşte metodologia de calcul a rezervei de daune neavizate începând cu data de raportare 30.09.2022.
    Teste de run-off ale rezervei de daună avizată şi neavizată
    Tabelul de mai jos prezintă testele de run-off aferente rezervelor de daună avizată şi neavizată, care au avantajul că verifică suficienţa rezervelor inclusiv pentru plata daunelor insuficient avizate.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───┤
│ │ │Daune │Rezerva de │Rezerva de │ │ │
│ │ │plătite │daună │daună │ │ │
│Data de │ │după DRI │avizată la │neavizată │ │ │
│raportare │Rezerva de │pentru │31.12.2022 │la DRI │Suficienţă / │ │
│iniţială │daună la DRI │daune │pentru │pentru │(insuficienţă)│% │
│(DRI) │ │întâmplate │daune │daune │ │ │
│ │ │înainte de │întâmplate │întâmplate │ │ │
│ │ │DRI │înainte de │înainte de │ │ │
│ │ │ │DRI │DRI │ │ │
├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │(G)│
│ │ │ │ │ │(F) = (B) -(C)│= │
│(A) │(B) │(C) │(D) │(E) │- (D) - (E) │(F)│
│ │ │ │ │ │ │/ │
│ │ │ │ │ │ │(B)│
├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│31.12.2021│1.600.055.263│705.817.484│422.162.855│340.125.621│131.949.302 │8% │
├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│31.03.2022│1.566.099.394│565.184.064│444.798.510│397.079.818│159.037.002 │10%│
├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│30.06.2022│1.713.058.464│456.974.893│481.990.868│423.690.843│350.401.860 │20%│
├──────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───┤
│30.09.2022│1.406.604.603│433.496.330│539.650.702│473.377.823│-39.920.252 │-3%│
└──────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───┘

    Rezultatele pentru datele de raportare 31.12.2021, 31.03.2022 şi 30.06.2022 nu sunt concludente deoarece testul prezintă aceleaşi deficienţe amintite anterior, respectiv Rezerva de daună avizată la 31.12.2022 pentru daune întâmplate înainte de DRI (coloana (D)) şi Rezerva de daună neavizată la DRI pentru daune întâmplate înainte de DRI (coloana (E)) sunt cel mai probabil subadecvate dat fiind faptul că sunt estimate utilizând metodologia de la data de 30.09.2022, conducând la un rezultat al testului care nu este real.
    Testul arată o deficienţă îngrijorătoare pentru rezerva calculată la 30.09.2022 după doar 3 luni de dezvoltare a rezervei care este în linie cu concluziile exprimate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023, deoarece, aşa cum s-a arătat anterior, cu cât momentul ulterior este mai îndepărtat în timp de momentul la care a fost constituită rezerva de daună aflată în scopul analizei, cu atât rezultatul testului are o credibilitate mai mare, deoarece experienţa ulterioară este reprezentată mai degrabă de plăţi de daune, certe, şi nu de rezerve rămase, care sunt estimate.
    În final, trebuie precizat că valoarea calculată de 1.701.935.411 de lei a celei mai bune estimări a rezervei de daună RCA nu conţine valoarea celei mai bune estimări a rezervei de daună pentru anuităţi, care este clasificată de Societate ca activitate de asigurări de viaţă, şi ca urmare această valoare este comparabilă cu cea a Societăţii de 1.096.194.384 de lei, ajustarea de 605 milioane de lei fiind corectă.
    Prin urmare, se menţin constatările şi concluziile formulate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023.


    1.12. Validarea celei mai bune estimări a rezervelor tehnice la data de 30.09.2022
    Prin adresa nr. SC-31864.3/11.11.2022, Societatea a pus la dispoziţia A.S.F. documentul Notă referitoare la Validarea celei mai bune estimări a rezervelor tehnice la 30.09.2022. Acest document consemnează calculul alternativ al celei mai bune estimări a rezervei de daună utilizând 3 metode diferite:
    i) Calculul valorii rezervei de daune, pe baza metodei frecvenţă-severitate pentru segmentele cu frecvenţă scăzută şi severitate ridicată a cererilor de despăgubire şi a metodei Chain Ladder utilizând triunghiul valorii cererilor de despăgubire - pentru alte segmente;
    ii) Calculul valorii rezervei de daune, pe baza numărului de cereri de despăgubire, proiectate utilizând metoda Chain Ladder şi valoarea medie a cererilor de despăgubire;
    iii) Calculul valorii rezervei de daune, pe baza numărului de cereri de despăgubire, proiectate prin metoda Chain Ladder şi a valorii medii a cererilor de despăgubire, aplicând o nouă segmentare.

    Cele 3 metode de validare constau în recalcularea celei mai bune estimări a rezervei de daună utilizând metode diferite şi/sau grupe de risc omogene diferite de calculul iniţial al Societăţii.
    În urma analizei documentului ce cuprinde consemnarea validării, s-a constatat că cele 3 teste de validare întreprinse nu compară valorile estimate prin metoda utilizată de Societate pentru calculul de la 30.09.2022 cu valorile actuale aşa cum este prevăzut de art. 264 punctul 1 din Regulamentul Delegat 2015/35 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015 şi care conform celor mai bune practici actuariale este una dintre cele mai utilizate şi fiabile metode de validare. Deoarece Societatea aplică pentru prima dată această metodă pentru 30.09.2022, la data întocmirii raportului de validare nu existau valori actuale pentru a fi comparate cu cele estimate. Totuşi, funcţia actuarială ar fi putut valida metoda prin recalcularea celei mai bune estimări a rezervei de daună la o dată anterioară (de ex. 30.09.2021 sau 30.09.2020) astfel încât să existe valori actuale care pot fi comparate cu valorile estimate.
    Deşi Societatea a modificat metoda de construcţie a triunghiurilor de daună, funcţia actuarială nu a verificat caracterul adecvat, aplicabil şi relevant al noii metode de construcţie a triunghiurilor. Prin metodele de validare efectuate, funcţia actuarială nu a reuşit să identifice faptul că metoda utilizată de Societate nu poate estima toate fluxurile de numerar necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora, aşa cum a fost explicat în detaliu în secţiunea 1.3.
    Conform aceluiaşi document, funcţia actuarială a efectuat un al patrulea test de validare ce a constat în compararea cotei de piaţă a Societăţii cu ponderea rezervei de daună statutare în total rezerve de daună din piaţă. Acest test are cel puţin o deficienţă importantă întrucât rezervele de daună din piaţă culese din Raportul publicat de A.S.F. pentru semestrul I al anului 2022 nu conţin rezervele de daună încă nelichidate ale Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.
    Există şi alte deficienţe importante ale testului, precum faptul că nu ţine cont de faptul că tiparele de dezvoltare a daunelor diferă de la o societate la alta, gradul de prudenţă în evaluarea rezervelor poate să difere de la o societate la alta, iar ponderea rezervelor este afectată şi de nivelul şi de calitatea subscrierilor în perioadele anterioare, nu doar de nivelul subscrierilor în perioada curentă. Este necesar ca funcţia actuarială să identifice şi să documenteze limitele/deficienţele testelor de validare efectuate, în conformitate cu cele mai bune practici actuariale.
    Faţă de cele de mai sus, testele de validare prezentate de Societate sunt insuficiente pentru a oferi un grad sporit de încredere asupra rezervei de daună calculată de Societate la 30.09.2022.
    Societatea a obiectat şi a menţionat că a prezentat calculul cuantumului rezervei de daune la 30.9.2022, folosind diferite abordări de segmentare şi metode de calcul, obţinând o sumă mai mică decât rezerva constituită. Calculele sunt prezentate în documentul transmis Autorităţii, denumit «Validare BE TP 30.09.2022 (001).pdf». Menţionăm faptul că pentru calculul suplimentar, triunghiurile au fost construite pe baza alocării perioadelor calendaristice.
    Reiterăm explicaţia transmisă Autorităţii prin scrisoarea SC-31864.17 din data de 25.01.2023, după cum urmează:
    ".... abaterea cuantumului daunelor plătite în ultimii doi ani, ca urmare a diferitelor evenimente economice şi modificări în procesul de dezvoltare a daunelor, afectează evoluţia factorilor de dezvoltare a daunelor - LDF şi valoarea de rezervă. Realocarea daunelor, bazat pe întârzierile la plată, oferă un model de plată mai stabil, eliminând abaterile."

    Următoarele două tabele prezintă o comparaţie a valorii factorilor de dezvoltare a LDF în triunghiul mare de reclamaţii pentru vătămări corporale sub 750.000 EUR la sfârşitul trimestrului doi şi al treilea din 2022:
    Valoarea individuală a factorilor de dezvoltare LDF la 30.06.2022, calculată pe baza triunghiului daunelor de vătămări corporale mari sub 750.000 EUR: (a se vedea imaginea asociată)

    Valoarea individuală a factorilor de dezvoltare LDF la 30.09.2022, calculată pe baza triunghiului daunelor de vătămări corporale mari sub 750.000 EUR: (a se vedea imaginea asociată)

    După cum este vizibil din tabelul de mai sus, factorii de dezvoltare a daunelor - LDF pentru prima perioadă de dezvoltare se abat între 4,12 şi 24,96 în triunghiul de la 30.06.2022 şi într-un interval mai mic - între 3,17 şi 7,25 în triunghiul de la 30.09.2022.
    Întrucât metodologia de calculare a celei mai bune estimări a rezervei pentru daune nu include o definiţie a perioadei de dezvoltare a cererilor de despăgubire, s-a avut în vedere clarificarea şi detalierea modului de definire a perioadei de dezvoltare. Datorită faptului că triunghiurile sunt construite pe perioade de 12 luni, adăugarea acestei definiţii reflectă în mod corespunzător perioada de 12 luni dintre data plăţii şi data accidentului. Nu există nicio modificare a metodologiei de rezervare, în ceea ce priveşte metoda utilizată, segmentarea, perioada de calcul şi ipotezele, doar o definiţie a perioadei de dezvoltare a fost adăugată în scopul clarificării, iar efectul inflaţiei este inclus în rezultatul obţinut pentru valoarea rezervei de daune.
    Obiecţiile societăţii nu se susţin având în vedere următoarele:
    Chiar dacă metoda utilizată de Societate conduce la o volatilitate mai mică a factorilor de dezvoltare a daunelor (LDF), ceea ce este de dorit în aplicarea metodei Chain Ladder, metoda propusă de Societate pentru construcţia triunghiurilor de daune plătite nu poate fi utilizată deoarece nu este capabilă să estimeze toate fluxurile de numerar viitoare. În cadrul analizei din secţiunea 1.3 a RCP, autoritatea a dat exemple de daune care lipsesc din fluxurile de numerar estimate de Societate, cum ar fi „Daune care s-au întâmplat în perioada 01.10.2020-30.09.2021, dar se vor plăti în perioada 01.10.2022- 30.09.2023 în mai mult de 1 an şi în mai puţin de 2 ani de la data evenimentului (de exemplu o daună care s-a întâmplat în data de 01.11.2020 şi va fi plătită în 01.10.2022, la 22 de luni de la data accidentului).“ Niciunul din aceste exemple nu a fost contestat de Societate.
    Metoda Chain Ladder recunoscută internaţional este cea care se aplică la triunghiuri în care anii de dezvoltare reprezintă perioade anuale de dezvoltare faţă de anul de eveniment şi nu perioade de întârziere la plată faţă de data evenimentului. Metoda de construcţie a triunghiurilor propuse de autoritate este şi cea care se regăseşte în toate manualele utilizate în pregătirea educaţională actuarială.
    Prin urmare, se menţin constatările şi concluziile formulate în RCP.

    Constatarea nr. 2:
    Societatea nu a estimat, pentru data de 30.09.2022, o rezervă de daună suficientă pentru a acoperi toate fluxurile de numerar viitoare, fiind încălcate, astfel, prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, coroborate cu prevederile art. 54 alin. (4) şi ale art. 52 lit. b) din aceeaşi lege, conform cărora:
    "Societăţile constituie rezerve tehnice pentru a acoperi toate obligaţiile care le revin faţă de contractanţi şi de beneficiarii contractelor."

    "Proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări ţine cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşire necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora."

    "Societăţile îşi evaluează obligaţiile, la valoarea la care ar putea fi transferate sau decontate între contrapartide în cadrul unei tranzacţii obiective, fără a se realiza o ajustare în funcţie de deteriorarea creditului."

    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. f) din Legea 237/2015 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.
    Totodată, raportat la natura şi gravitatea acestei fapte, se aplică sancţiunea complementară a retragerii autorizaţiei, raportat la dispoziţiile art. 163 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 237/2015.

    Constatarea nr. 3:
    Pentru data de 30.09.2022, Societatea nu utilizează în calculul rezervei de daune neavizate metode actuariale conform celor mai bune practici actuariale, nerespectând, astfel, dispoziţiile art. 6 teza a III-a din Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă, potrivit cărora „În calcul se vor folosi metode actuariale (...) astfel încât rezerva de daune neavizate să fie suficientă pentru acoperirea daunelor întâmplate ce vor fi notificate în exerciţiile financiare următoare.“
    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.
    Totodată, raportat la natura şi gravitatea acestei fapte, se aplică sancţiunea complementară a retragerii autorizaţiei, raportat la dispoziţiile art. 163 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 237/2015.

    Constatarea nr. 4:
    Pentru data de 30.09.2022, Societatea nu a aplicat propriile proceduri de calcul al rezervelor, fiind încălcate astfel prevederile art. 26 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 237/2015, potrivit cărora societăţile trebuie să aplice politici scrise privind buna desfăşurare a activităţii.
    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 237/2015 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.
    Totodată, raportat la natura şi gravitatea acestei fapte, se aplică sancţiunea complementară a retragerii autorizaţiei, raportat la dispoziţiile art. 163 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 237/2015.
    5. A cincea faptă contravenţională (reţinută în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023), aşa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că, la data de 30.09.2022, Societatea nu a efectuat estimarea sumelor recuperabile din reasigurare aferente rezervei de daună la nivel de an de accident, iar estimarea ratei de cedare nu s-a realizat prin referinţă la experienţa daunelor plătite şi a rezervei de daună avizată aferente unor anumite perioade de accident, ţinând cont de modificarea reţinerii asigurătorului, dar şi de inflaţia daunelor, fiind încălcate astfel prevederile Recomandării 80 Calculul simplificat al sumelor recuperabile din contractele de reasigurare şi de la vehiculele investiţionale - pct. 1.137 din Secţiunea 4 - Metodologiile pentru calcularea rezervelor tehnice, Subsecţiunea 11 - Metodologiile pentru calcularea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare şi de la vehiculele investiţionale din Anexa nr. 2 - Ghidul EIOPA_BoS_14/166 RO privind evaluarea rezervelor tehnice la Norma A.S.F. nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora:
    "1.137 În ceea ce priveşte rezerva de daune pentru sumele recuperabile din reasigurare, societăţile de asigurare şi de reasigurare ar trebui să utilizeze tehnici de conversie de la brut la net separate, fie pentru fiecare an de eveniment, fie pentru fiecare an de subscriere incomplet pentru o anumită linie de afaceri sau grupă de riscuri omogene, după cum este cazul."
    În RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 au fost expuse următoarele detalii şi analize care au condus la reţinerea constatării mai sus menţionate, astfel:
    Sume recuperabile în baza tratatelor de reasigurare excedent de daună
    Procentul de cedare a celei mai bune estimări a rezervei de daună în baza tratatelor de reasigurare Excedent de daună
    În vederea estimării sumelor recuperabile aferente celei mai bune estimări a rezervei de daună în baza tratatelor de reasigurare excedent de daună, Societatea calculează un procent mediu de cedare a rezervelor de daune avizate pentru dosare de daună cu valoarea peste 100.000 de lei în baza tratatelor de reasigurare XL pentru datele de raportare 31.12.2017-2021 şi 30.09.2022, după cum urmează:

┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│2017 │2018 │2019 │2020 │2021 │2022 │Medie │
├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│31,0%│27,57%│39,06%│18,70%│15,93%│10,30%│23,76%│
└─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    Societatea aplică media aritmetică calculată la diferenţa dintre cea mai bună estimare a rezervei de daună înainte de actualizare cu valoarea în timp a banilor şi rezerva de daună avizată pentru grupele de risc omogene daune materiale mari sub 750.000 de euro, vătămări corporale mari sub 750.000 de euro, anuităţi, daune peste 750.000 de euro.
    Estimarea sumelor recuperabile aferente celei mai bune estimări a rezervei de daună în acest mod este una grosieră din următoarele motive:
    i) Procentul de cedare este calculat utilizând experienţa unor ani de accident pentru care reţinerea asigurătorului este mai mică decât 750.000 de euro, reprezentând reţinerea începând cu data de 01.04.2021. Astfel rezerva de daună estimată a fi recuperată de la reasigurători ar putea fi supraestimată pentru perioada de accident începând cu 01.04.2021;
    ii) Pentru dosarele de daună mari, care nu aparţin unor evenimente de peste 750.000 de euro, rezerva de daună cedată se face doar pentru daunele între reţinerea pe tratatele mai vechi şi 750.000 de euro, iar pentru perioada de accident 01.04.2021-30.09.2022, unde reţinerea asigurătorului este de 750.000 de euro, nu se poate ceda rezerva, deoarece nu este acoperită de tratatul excedent de daună;
    iii) Datorită modului în care a fost aleasă informaţia istorică utilizată în calcul, este posibil ca daunele care sunt păstrate mai mulţi ani în rezervă să distorsioneze media prin faptul că apar repetat în informaţia istorică.

    Societatea a obiectat şi a adus explicaţii după cum urmează:
    Având în vedere faptul că pentru perioada 01.04.2020-30.09.2022, nu a fost aplicat procentul mediu descris la punctul 3.1.1:

┌─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│2017 │2018 │2019 │2020 │2021 │2022 │Medie │
├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│31,0%│27,57%│39,06%│18,70%│15,93%│10,30%│23,76%│
└─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

    societatea consideră mai adecvată aplicarea mediei din anii 2017-2019 la perioadele de până la 01.04.2020, pentru 01.04.2020-30.09.2021, respectiv aplicarea procentului de 63% calculat de Autoritate, pentru a exclude daunele neacoperite şi pentru a nu se lua în considerare nicio cedare pentru ultimul an de accident din triunghiurile sub 750.000 EUR şi pentru daunele mari de peste 750.000 EUR şi pentru a calcula cedarea scăzând suma de 750.000 EUR şi înmulţind cu numărul de evenimente.

 (a se vedea imaginea asociată)
    Astfel, diferenţa ar fi de doar 41 mil. în loc de 70 mil. calculat de autoritate, iar procentul total de cedare ar fi de 14%.
    Obiecţiile Societăţii nu se susţin având în vedere următoarele:
    Societatea a calculat un procent mediu de 32,53% ce reprezintă media raţiilor rezervei de daună avizată cedată pe tratatele XL raportat la rezerva de daună avizată brută, aşa cum aceste rezerve erau estimate în baza informaţiilor disponibile la 31.12.2017, 31.12.2018 şi 31.12.2019. Se putea aplica procentul la rezervă de daună neavizată estimată, de exemplu, pentru data de 31.12.2019 în baza informaţiilor disponibile la momentul respectiv pentru a estima rezerva de daună neavizată cedată în reasigurare la 31.12.2019.
    La 30.09.2021, faţă de data de 31.12.2019 sau faţă de datele anterioare, rezerva de daună neavizată pentru anii de accident de dinainte de 31.12.2019 conţine o parte semnificativă de daune insuficient avizate şi o parte rămasă mai mică de daune neavizate pure. Astfel, este mai relevant să se utilizeze în vederea estimării rezervei de daune neavizate cedate în reasigurare procentul de cedare a rezervei de daune avizate la 30.09.2022 pentru fiecare dintre anii de accident.
    Tabelul de mai jos conţine procentul de cedare a rezervei de daune avizate la 30.09.2022 pentru fiecare dintre anii de accident:

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────────┬──────────┬───────┤
│ │Rezerva de │Rezerva │ │
│ │daună │cedată │Procent│
│Perioadă de accident │avizată │aferentă │de │
│ │brută cu │pe tratate│cedare │
│ │anuităţi │XL │ │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│înainte de 01.10.2012│7.634.833 │4.558.007 │60% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2012-30.09.2013│4.629.092 │819.704 │18% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2013-30.09.2014│7.990.415 │432.413 │5% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2014-30.09.2015│15.310.103 │4.338.970 │28% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2015-30.09.2016│24.003.382 │5.952.787 │25% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2016-30.09.2017│23.192.170 │883.925 │4% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2017-30.09.2018│41.002.098 │4.132.949 │10% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2018-30.09.2019│58.732.253 │1.461.208 │2% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2019-30.09.2020│68.425.971 │400.409 │1% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2020-30.09.2021│90.386.140 │- │0% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│01.10.2021-30.09.2022│294.993.255│- │0% │
├─────────────────────┼───────────┼──────────┼───────┤
│Total │636.299.712│22.980.373│4% │
└─────────────────────┴───────────┴──────────┴───────┘


    Tabelul de mai jos este cel pregătit de Societate, însă ultima coloană este calculată utilizând procentele din tabelul de mai sus, nu cel de 32,53% utilizat de Societate.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───┬──────────┤
│ │IBNR daune │Daune mari │Anuităţi │Daune mari│ │Ced│ │
│Ani de accident │atriţionale│peste │sub │peste 750 │IBNR Total │are│MTPL XL │
│ │ │750kEUR │750kEUR │kEUR │ │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ │(F) = (B) +│ │(H) = ((C)│
│(A) │(B) │(C) │(D) │(E) │(C) + (D) +│(G)│+ (D) + │
│ │ │ │ │ │(E) │ │(E))*(G) │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2012-30.09.2013│106.758 │- │- │- │106.758 │18%│- │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2013-30.09.2014│85.275 │113.870 │- │- │199.145 │5% │6.162 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2014-30.09.2015│177.686 │971.350 │- │- │1.149.037 │28%│275.286 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2015-30.09.2016│704.986 │1.293.355 │- │- │1.998.341 │25%│320.749 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2016-30.09.2017│1.952.300 │7.772.151 │- │- │9.724.451 │4% │296.221 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2017-30.09.2018│5.030.135 │28.813.928 │6.282.050 │- │40.126.113 │10%│3.537.622 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2018-30.09.2019│11.458.502 │57.094.724 │12.564.100│12.948.363│94.065.690 │2% │2.055.196 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2019-30.09.2020│15.744.731 │87.016.374 │15.256.408│6.474.182 │124.491.694│1% │636.356 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2020-30.09.2021│38.310.370 │140.604.918│20.641.022│16.185.454│215.741.764│14%│24.464.481│
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│01.10.2021-30.09.2022│73.582.233 │170.498.317│22.435.894│16.185.454│282.701.898│2% │5.053.804 │
├─────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───┼──────────┤
│Total │147.152.977│494.178.988│77.179.474│51.793.453│770.304.891│4% │36.645.876│
└─────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───┴──────────┘    Valoarea rezervei de daună neavizată cedată pe tratatele XL estimată astfel este de 36.645.876 de lei, mult mai mică decât estimarea Societăţii chiar în cea de-a doua variantă, de 106.496.262 de lei. Deşi această estimare a autorităţii poate fi rafinată prin analize la nivel de dosar daună, arată că rezerva de daună neavizată cedată pe tratatele XL este estimată de Societate cu o sumă mai mare de 70.000.000 de lei, aşa cum a fost ajustată în RCP, secţiunea 3.1. Având în vedere mărimea Societăţii din perspectiva riscurilor asumate şi faptul că practică de fapt doar o clasă de asigurare, aproximările utilizate de Societate în estimarea sumelor recuperabile din reasigurare pe tratatele excedent de daună nu asigură respectarea principiului proporţionalităţii.
    Prin urmare, se menţin constatările şi concluziile formulate în RCP.

    Constatarea nr. 5:
    La data de 30.09.2022, Societatea nu a efectuat estimarea sumelor recuperabile din reasigurare, în baza tratatelor de reasigurare excedent de daună, aferente rezervei de daună la nivel de an de accident, iar estimarea ratei de cedare nu s-a realizat prin referinţă la experienţa daunelor plătite şi a rezervei de daună avizată aferente unor anumite perioade de accident, ţinând cont de modificarea reţinerii asigurătorului, dar şi de inflaţia daunelor, fiind încălcate prevederile Recomandării 80 Calculul simplificat al sumelor recuperabile din contractele de reasigurare şi de la vehiculele investiţionale - pct. 1.137 din Secţiunea 4 - Metodologiile pentru calcularea rezervelor tehnice, Subsecţiunea 11 - Metodologiile pentru calcularea sumelor recuperabile din contractele de reasigurare şi de la vehiculele investiţionale din Anexa nr. 2 - ghidul EIOPA_BoS_14/166 RO privind evaluarea rezervelor tehnice la Norma A.S.F. nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, conform cărora: „1.137 În ceea ce priveşte rezerva de daune pentru sumele recuperabile din reasigurare, societăţile de asigurare şi de reasigurare ar trebui să utilizeze tehnici de conversie de la brut la net separate, fie pentru fiecare an de eveniment, fie pentru fiecare an de subscriere incomplet pentru o anumită linie de afaceri sau grupă de riscuri omogene, după cum este cazul.“
    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 237/2015 şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei conform prevederilor art. 163 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.
    Totodată, raportat la natura şi gravitatea acestei fapte, se aplică sancţiunea complementară a retragerii autorizaţiei, raportat la dispoziţiile art. 163 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 237/2015.

    6. A şasea faptă contravenţională (reţinută în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023), aşa cum se va detalia ulterior, se referă la faptul că, la data de 30.06.2022 şi la data de 30.09.2022, Societatea nu a calculat sumele recuperabile din reasigurare sau de la vehiculele investiţionale, în conformitate cu prevederile art. 53-57 din Legea nr. 237/2015, fiind încălcate astfel prevederile art. 58 alin. (1), teza 1 din acelaşi act normativ, coroborate cu prevederile art. 52 lit. a) din aceeaşi lege (reţinută şi în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022).
    În RCP nr. 10102/26.10.2022, s-a arătat că supraevaluarea veniturilor şi subevaluarea cheltuielilor din reasigurare, respectiv supraevaluarea activelor şi subevaluarea datoriilor din bilanţul contabil pentru datele de 31.12.2021 şi 30.06.2022, aferente contractelor de cedare cotă-parte şi excedent de daună au efect implicit şi asupra elementelor de active şi datorii referitoare la reasigurare înregistrate în bilanţul Solvabilitate II, fiind reţinut faptul că nu au fost respectate inclusiv prevederile legale în vigoare cu privire la evaluarea activelor şi obligaţiilor sub regimul Solvabilitate II, referitor la active reprezentând parte cedată în reasigurare şi datorii din reasigurare evidenţiate de Societate în bilanţul economic, respectiv:
    - art. 52 din Legea nr. 237/2015 - Societăţile îşi evaluează activele şi obligaţiile astfel:
    "a) activele, la valoarea la care ar putea fi tranzacţionate între contrapartide în cadrul unei tranzacţii obiective;
b) obligaţiile, la valoarea la care ar putea fi transferate sau decontate între contrapartide în cadrul unei tranzacţii obiective, fără a se realiza o ajustare în funcţie de deteriorarea creditului"

    – coroborate cu prevederile art. 9 din Regulamentul Delegat nr. 2015/35:
    "1. Întreprinderile de asigurare şi de reasigurare recunosc activele şi pasivele cu respectarea standardelor internaţionale de contabilitate adoptate de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.
2. Întreprinderile de asigurare şi de reasigurare îşi evaluează activele şi pasivele în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate adoptate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002, cu condiţia ca aceste standarde să includă metode de evaluare compatibile cu metoda de evaluare prevăzută la articolul 75 din Directiva 2009/138/CE. În cazul în care standardele respective permit utilizarea mai multor metode de evaluare, întreprinderile de asigurare şi de reasigurare utilizează numai metodele de evaluare care sunt conforme cu articolul 75 din Directiva 2009/138/CE."


    De asemenea, în RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022 s-a menţionat că autoritatea a ajustat partea cedată în reasigurare, atât rezerva de primă, cât şi rezerva de daună, la nivelul calculat al deconturilor, urmând ca Societatea să recalculeze valoarea rezervei de primă cedată, conform principiilor de evaluare specifice Solvabilitate II.
    Ţinând cont de faptul că, aşa cum am arătat anterior, la data de 30.06.2022 Societatea nu a recalculat rezerva de primă cedată conform principiilor de evaluare specifice Solvabilitate II, aşa cum s-a solicitat prin RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, pornind de la obiecţiile societăţii la RCP nr. SA-DG 10102/ 26.10.2022, transmise prin adresa nr. SC-11811.76 din 03.11.2022, înregistrată la A.S.F. cu nr. SA-DG 10782/05.11.2022, şi a tuturor informaţiilor solicitate ulterior şi transmise de către Societate (metodologii şi fişiere de calcul etc.), autoritatea a realizat un calcul al valorii sumelor recuperabile din reasigurare, atât pentru data de 30.06.2022, cât şi pentru data de 30.09.2022.
    În raportul funcţiei actuariale pentru anul 2021, pus la dispoziţia autorităţii în anul 2022, nu au fost regăsite documentate teste de validare a sumelor recuperabile aferente celei mai bune estimări a datoriilor. Prin urmare, ulterior transmiterii obiecţiilor la RCP nr. SA-DG 10102/26.10.2022, prin adresa nr. SA-DG 1117/31.01.2023 s-a solicitat Societăţii să pună la dispoziţia autorităţii testele de validare a sumelor recuperabile din reasigurare realizate începând cu anul 2021, aşa cum este prevăzut la art. 264 din Regulamentul Delegat 2015/35.
    Astfel, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a reţinut că aceste teste de validare nu au fost prezentate, iar în lipsa lor nu se poate concluziona dacă au fost efectuate în mod adecvat astfel încât prin intermediul acestora să se identifice deficienţele de natura celor menţionate în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023.
    Prin urmare, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 au fost descrise în detaliu corecţiile necesare asupra metodologiei de recunoaştere a sumelor recuperabile din reasigurare, ajustările efectuate de A.S.F. asupra valorilor recunoscute de Societate pentru data de 30.06.2022 şi 30.09.2022, precum şi aspectele de conformitate identificate, redate în cele ce urmează.
    1. SUME RECUPERABILE DIN REASIGURARE AFERENTE REZERVEI DE DAUNE
    1.1. Daune aferente perioadei de accident 01.04.2021-30.09.2022 care nu pot fi recuperate pe tratatele Excedent de daună, care au reţinerea societăţii 750.000 EUR
    Deoarece daunele neavizate estimate a fi plătite pentru perioada de accident 01.04.2021-30.09.2022 din grupele de risc omogene daune mari sub 750.000 de euro şi anuităţi nu pot fi cedate pe tratatele excedent de daună (reţinerea Societăţii pe tratatele care acoperă această perioadă fiind 750.000 de euro) s-au estimat şi eliminat sumele aferente recuperabile din reasigurare calculate de Societate.
    S-a considerat că din rezerva de daună neavizată pentru anul de accident 01.10.2020-30.09.2021, aproximativ 63% aparţine perioadei de accident 01.04.2021-30.09.2021. S-a calculat procentul de 63% prin raportarea la anii de accident 01.10.2017-30.09.2018 şi 01.10.2018-30.09.2019, ani care au atributele de a fi atât recenţi, cât şi aproape dezvoltaţi. Mai exact, pentru perioadele 01.04.2018/9-30.09.2018/9 s-au comparat (Daune plătite după data de 30.09.2018/9 + RBNS la 30.09.2022 - RBNS la 30.09.2018/9) cu aceeaşi variabilă calculată pentru perioadele 01.10.2017/8-30.09.2018/9, obţinând în medie pentru cei 2 ani valoarea de 63%.
    Prin urmare, în RCP nr. SA-DG 1318/02.02.2023 s-a arătat că sumele recuperabile din reasigurare la data de 30.09.2022 aferente rezervei de daună neavizată brută estimată de Societate pentru grupele de risc omogene daune mari sub 750.000 de euro şi anuităţi sunt supraestimate ca urmare a aproximărilor prea grosiere utilizate de Societate, cu suma de 70.000.000 de lei, calculată ca [(63% x 140.604.918 lei + 170.498.317 lei) + (63% x 20.641.022 lei + 22.435.894 lei)] x 23,76%. Valorile rezervei de daună neavizată brută sunt obţinute din fişierul BE CR MTPL 30.09.2022.xlsx, foaia result, celulele M59:M60 şi celulele E78:E79.

    1.2. Sume recuperabile în baza tratatelor de reasigurare cotă-parte LPT + QS la data de 30.09.2022
    La data de 30.09.2022 sumele recuperabile din reasigurare aferente tratatelor QS 50% + 10% + 5% sunt calculate în deconturile puse la dispoziţia autorităţii prin adresa SC-31846.7 din 20.12.2022, respectiv în fişierele:
    • Point 3 - Decont MTPL QS AY LPE 50%_30.09.2022.xlsx
    • Point 3 - Decont Newpoint Re_30.09.2022.xlsx

    Pentru tratatul RCA QS 50% s-a verificat faptul că valoarea din decont de 8.515.936 de euro (egală cu Net Earned Premium net of XL as at 30.09.2022 - Net Incurred Losses net of XL as at 30.09.2022 - Commission) este egală cu datoria înregistrată în contul contabil 412 la 30.09.2022.
    Aşa cum reiese din deconturi, care confirmă înţelegerea A.S.F. privind funcţionarea tratatelor de reasigurare QS, în vigoare la data de 30.09.2022 (aşa cum a fost expusă la prima faptă constatată), Societatea recuperează dezvoltarea adversă a rezervei iniţiale împreună cu daunele plătite şi întreaga rezervă aferentă anului de accident reprezentate de variabila Net Incurred Losses net of XL as at 30.09.2022 din formula din paragraful de mai sus.
    Ca urmare, prin cedarea rezervei de daună la 30.09.2022 (atât rezerva de daună aferentă anului de accident, cât şi dezvoltarea adversă a rezervei iniţiale) la nivelul a 50% din rezerva de daună netă de sumele recuperabile din reasigurare aferente tratatelor XL, Societatea recunoaşte de două ori sumele recuperabile de la reasigurători:
    • O dată ca diminuare a datoriei privind primele câştigate cedate, evidenţiată în bilanţ la poziţia Datorii din reasigurare;
    • O dată ca activ în bilanţ reprezentând sume recuperabile din reasigurare.

    În conformitate cu reglementările regimului Solvabilitate II, sumele recuperabile din reasigurare estimate de Societate ar trebui eliminate din bilanţul Solvabilitate II, iar o parte din fluxurile de numerar estimate care diminuează datoria cu reasigurătorii şi care nu sunt scadente să fie reclasificate ca sume recuperabile din reasigurare. În continuare, vor fi estimate aceste fluxuri.
    În tabelul de mai jos sunt prezentate datoriile din reasigurare aferente tratatelor RCA QS 2022 la 30.09.2022:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────┬───────────┬─────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Contractul │ │Sold la │Datorii │Datorii │
│Reasigurător│de │% │30.09.2022│scadente │nescadente│
│ │reasigurare│ │RON │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Hannover Re │MTPL QS AY │36,5%│15.382.164│6.182.001 │9.200.163 │
│ │LPE 2022 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Barents Re │MTPL QS AY │25,0%│10.535.729│4.234.247 │6.301.481 │
│ │LPE 2022 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Anadolu * │MTPL QS AY │3,5% │1.475.002 │592.795 │708.576 │
│ │LPE 2022 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Allianz │MTPL QS AY │10,0%│4.214.291 │1.693.699 │2.520.592 │
│ │LPE 2022 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Mapfre │MTPL QS AY │7% │2.950.004 │1.185.589 │1.764.415 │
│ │LPE 2022 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Deutsche │MTPL QS AY │18,0%│7.585.725 │3.048.658 │4.537.066 │
│Rueck │LPE 2022 │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│NewPoint Re │MTPL QS 10%│100% │3.332.822 │3.332.822 │- │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│NewPoint Re │MTPL QS 5% │100% │2.158.931 │2.158.931 │- │
├────────────┼───────────┼─────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │47.634.668│22.428.743│25.032.294│
└────────────┴───────────┴─────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    Sursă: Point 5 - reinsurance payables reconciliation.xlsx
    * O sumă echivalentă cu 173.634 lei a fost plătită către Anadolu pe data de 23.09.2022

    A.S.F. apreciază că datoria totală scadentă de 19.095.921 lei (reprezentând datoria totală mai puţin datoria aferentă contractului QS 10% încheiat cu Allianz RE) ar trebui evidenţiată ca datorie scadentă pe linia de bilanţ datorii cu reasigurătorii la nivelul primelor câştigate cedate, mai puţin daunele plătite în exces de rezerva iniţială pentru portofoliul în intrare, mai puţin daunele plătite pentru anul de accident şi mai puţin comisioanele. Calculul datoriilor din reasigurare scadente şi al creanţelor din reasigure nescadente este prezentat în tabelul de mai jos în euro la nivel de tratat.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- EUR - │
├────────────┬────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │QS 50% │QS 5% │Total │Total (RON)│
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Prime nete │(A) │165.428.663│20.948.591│186.377.254│922.381.030│
│câştigate │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Rezerva de │ │ │ │ │ │
│daună în │(B) │135.603.955│11.639.701│147.243.656│728.708.853│
│intrare │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Rezerva de │ │ │ │ │ │
│daună în │(C) │81.022.662 │7.193.248 │88.215.911 │436.580.541│
│intrare la │ │ │ │ │ │
│30.09.2022 │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Daune │ │ │ │ │ │
│plătite │ │ │ │ │ │
│pentru │(D) │69.972.173 │11.396.667│81.368.840 │402.694.387│
│portofoliul │ │ │ │ │ │
│iniţial │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │(E) │ │ │ │ │
│ │= │ │ │ │ │
│ │(C) │ │ │ │ │
│Dezvoltare │+ │ │ │ │ │
│adversă │(D) │15.390.880 │1.745.955 │17.136.835 │84.810.196 │
│ │- │ │ │ │ │
│ │(B) │ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │
│ │CAP │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Daune │ │ │ │ │ │
│plătite │(F) │35.630.576 │5.816.064 │41.446.641 │205.119.425│
│pentru anul │ │ │ │ │ │
│de accident │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Rezerva de │ │ │ │ │ │
│daună pentru│ │ │ │ │ │
│anul de │(G) │43.755.831 │5.284.153 │49.039.984 │242.698.882│
│accident la │ │ │ │ │ │
│30.09.2022 │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Comision din│(H) │67.229.071 │7.683.446 │74.912.517 │370.742.046│
│reasigurare │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │(I) │ │ │ │ │
│ │= │ │ │ │ │
│ │(A) │ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│Datorii din │(E) │ │ │ │ │
│reasigurare │- │3.422.305 │418.972 │3.841.277 │19.010.481 │
│- SII │(F) │ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│ │(G) │ │ │ │ │
│ │- │ │ │ │ │
│ │(H) │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │(J) │ │ │ │ │
│ │= │ │ │ │ │
│Dezvoltare │(D) │ │ │ │ │
│adversă a │x │ │ │ │ │
│daunelor │(E) │7.132.253 │1.486.522 │8.618.774 │42.654.314 │
│plătite │/ │ │ │ │ │
│ │((E)│ │ │ │ │
│ │+ │ │ │ │ │
│ │(B))│ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │(K) │ │ │ │ │