Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STRATEGIE  NAŢIONALĂ din 16 mai 2024  împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 16 mai 2024 împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 467 bis din 21 mai 2024
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 533 din 16 mai 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 21 mai 2024.
──────────
    Protejăm viitorul! Împreună împotriva traficului de
              persoane, pentru drepturile şi demnitatea fiecărei persoane.

    Cuprins
        Listă abrevieri utilizate în text
        INTRODUCERE
        VIZIUNEA
        PRIORITĂŢILE, POLITICILE ŞI CADRUL LEGAL EXISTENTE
        ANALIZA CONTEXTULUI ŞI DEFINIREA PROBLEMELOR
        Analiza contextului
        Problemele actuale în relaţie cu prevenirea şi combaterea traficului de persoane

        SCOPUL, OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE
        REZULTATELE AŞTEPTATE
        PROCEDURI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
        INSTITUŢIILE RESPONSABILE
        IMPLICAŢIILE BUGETARE ŞI SURSELE DE FINANŢARE
        IMPLICAŢIILE ASUPRA CADRULUI JURIDIC
        PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE 2024-2026
        Listă abrevieri utilizate în text
        AAPL Autorităţi ale administraţiei publice locale
        ANABI Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
        ANCOM Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
        ANES Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
        ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie
        ANPDPD Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
        ANR Agenţia Naţională pentru Romi
        ANITP Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
        ANOFM Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
        CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
        CSVI Compartiment pentru Sprijinirea Victimelor Infracţiunilor
        DCCO Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate
        DGAESRI Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale
        DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
        DIICOT Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
        DRP Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
        EUROJUST Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală
        IGI Inspectoratul General pentru Imigrări
        IGPR Inspectoratul General al Poliţiei Române
        IGPF Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
        ICPC Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii
        INM Institutul Naţional al Magistraturii
        IM Inspecţia Muncii
        JIT Joint Investigation Team (RO:Echipă Comună de Investigaţii)
        MAI Ministerul Afacerilor Interne
        MAE Ministerul Afacerilor Externe
        MCID Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
        MD/OC Misiune diplomatică/Oficiu consular
        MEAT Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
        ME Ministerul Educaţiei
        MF Ministerul Finanţelor
        MIPE Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
        MJ Ministerul Justiţiei
        MFTES Ministerul Familie, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
        MNIR Mecanism Naţional de Identificare şi Referire
        MMSS Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
        MP Ministerul Public
        MS Ministerul Sănătăţii
        MTI Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
        OAP Operaţional Action Plan (RO: Plan Operaţional de Acţiune)
        OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
        ONG Organizaţie Non Guvernamentală
        ONPM Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor
        UE Uniunea Europeană
        UNBR Uniunea Naţională a Barourilor din România
        UNODC Biroul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate
        UPU Unitate Primiri Urgenţe
        PICCJ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
        PNA Plan Naţional de Acţiune
        SGG Secretariatul General al Guvernului
        SNITP Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
        SPAS Serviciul Public de Asistenţă Socială
        SSVI Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracţiunilor


    INTRODUCERE
        Traficul de persoane este o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, aducând atingere demnităţii şi integrităţii fiinţei umane*1,2. Implicaţiile profunde ale fenomenului sunt resimţite de la nivel individual, asupra victimelor şi persoanelor apropiate acestora, şi până la nivelul statelor şi relaţiilor dintre acestea.
        *1 Council of Europe, Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, Preambul, alin.3, Council of Europe Treaty Series - No. 197, Warsaw, 2005;
        *2 The European Parliament, the Council, and the Comission, Charter of Fundamental Rights of The European Union (2012/C 326/02), art. 5, p. 396, Official Journal of the European Union, Bruxelles, 2012;

        Traficul de persoane constituie, de asemenea, o infracţiune gravă, asociată, în multe cazuri, criminalităţii organizate naţionale şi trans-naţionale, în urma căreia infractorii obţin câştiguri financiare foarte ridicate. Convenţiile internaţionale pentru lupta împotriva traficului de persoane şi tratatele încheiate în acelaşi scop în ultimii douăzeci de ani au oferit statelor cadrul pentru lupta împotriva fenomenului. Totuşi, indiferent de numărul mare de reţele identificate şi de traficanţi trimişi în închisori, victoria împotriva traficului pare încă îndepărtată. Fenomenul este, de altfel, extrem de versatil, cu manifestări tot mai variate, de la an, la an şi de la o regiune geografică, la alta. O astfel de situaţie impune statelor creşterea adaptabilităţii la evoluţiile fenomenului şi o ripostă permanentă prin implementarea de acţiuni eficiente de stopare a acestuia.
        Traficul de persoane afectează profund victimele, de multe ori pe durate îndelungate de timp, fiind necesare intervenţii multiple, cu grad înalt de complexitate, multidisciplinare şi coerente din partea instituţiilor competente, astfel încât aceste efecte să fie înlăturate sau, cel puţin, diminuate.
        Lupta împotriva traficului de persoane şi protecţia victimelor acestei infracţiuni reprezintă o prioritate a autorităţilor române, ca urmare a impactului negativ al acestei infracţiuni în planurile economic, social şi al securităţii. România continuă să fie o ţară de origine pentru victimele traficului de persoane, cetăţeni români fiind exploataţi atât în interiorul ţării, cât şi în statele europene. În ultimii ani, însă, datele statistice sugerează că ţara noastră începe să devină o destinaţie pentru victimele traficului provenite din alte state, în special din zona Asiei.
        La nivelul Uniunii Europene, potrivit ultimului raport european în domeniul traficului de persoane pentru perioada 2019-2020, România era al 4-lea stat european după Franţa, Olanda, Italia, urmat de Germania ca număr de victime identificate,*3 şi al 2-lea stat european, după Franţa, ca număr de persoane trimise în judecată şi condamnate pentru infracţiuni de trafic de persoane şi minori. În acelaşi timp, ţara noastră are cei mai mulţi cetăţeni exploataţi prin muncă forţată pe teritoriul Uniunii Europene, cele mai multe femei şi cei mai mulţi minori traficaţi pentru exploatare sexuală, comparativ cu celelalte State Membre.
        *3 Statistics and trends in trafficking in human being in the European Union in 2019-2020, Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (Fourth Report), disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022SC0429

     Responsabilitatea protecţiei cetăţenilor împotriva traficului de persoane se află la intersecţia mai multor domenii de intervenţie şi necesită coordonare şi planificare strategică şi multisectorială între actorii implicaţi (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cancelaria Prim-Ministrului). Începând cu anul 2023, prin Decizia nr.22/31.01.2023, este înfiinţat Comitetul Interministerial de coordonare strategică intersectorială a luptei împotriva traficului de persoane (denumit în continuare Comitet) având drept scop asigurarea unei abordări coerente şi coordonate a procesului de implementare a politicilor publice în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane şi a asistenţei victimelor traficului de persoane. Ca element de noutate al prezentei Strategii, Comitetul va avea un rol cheie în sprijinirea implementării acţiunilor de către fiecare instituţie şi stabilirea măsurilor ce se impun în vederea atingerii obiectivelor strategiei.
        Noua Strategie vizează perioada 2024-2028, cu primul Plan naţional de Acţiune subsecvent pentru perioada 2024-2026. Obiectivele incluse în prezenta Strategie sunt structurate astfel încât să producă rezultatele sustenabile şi dincolo de perioada prevăzută.
    VIZIUNEA
        La finalul anului 2028, în România va funcţiona un sistem naţional de luptă împotriva traficului de persoane, care va avea alocate resursele necesare şi va dispune eficient de acestea. În cadrul acestui sistem, instituţiile centrale şi locale, în cooperare cu organizaţiile neguvernamentale, societatea civilă, cât şi cu organizaţiile internaţionale, vor pune în practică măsuri eficace de diminuare a fenomenului, de identificare şi asistenţă a victimelor acestuia şi de pedepsire a traficanţilor. Un sistem complex de pregătire profesională continuă va asigura instruirea celor nou veniţi în sistem şi perfecţionarea profesională a celor cu vechime. Abordarea centrată pe victimă va fi utilizată eficient de toate instituţiile care interacţionează cu victimele traficului de persoane. Având în vedere natura transfrontalieră a acestui fenomen, cooperarea cu omologii sistemelor de justiţie din alte ţări va fi întărită, partenerii implicaţi utilizând proceduri de lucru comune, care îmbunătăţesc viteza de reacţie şi calitatea informaţiei. De asemenea, România va urmări şi formarea de parteneriate cu state terţe care vizează obiective comune pentru a reduce riscurile care survin în urma traficului transfrontalier de persoane şi pentru a proteja şi a asista victimele acestui fenomen. În contextul schimbării graduale a statutului de ţară de la "sursă", la "destinaţie", România va oferi victimelor de cetăţenie străină protecţia şi asistenţa necesară pentru recuperarea după experienţa de trafic şi readaptarea la o viaţă normală. Utilizarea indicatorilor de performanţă SMART şi analiza periodică a acestora va facilita cunoaşterea evoluţiei şi caracteristicilor fenomenului, iar acţiunile anti-trafic vor fi adaptate tendinţelor identificate, astfel încât măsurile de contracarare să fie aplicate în timp optim, iar resursele să fie utilizate cu un randament ridicat.


    PRIORITĂŢILE, POLITICILE ŞI CADRUL LEGAL EXISTENTE
    A. Congruenţa cu alte instrumente legislative şi strategii naţionale
        Viziunea prezentei strategii îşi propune să corespundă şi nevoilor de intervenţie identificate prin intermediul diferitelor documente strategice naţionale.
        Programul de Guvernare 2023-2024
        Consolidarea luptei anticorupţie şi a luptei împotriva criminalităţii organizate este o prioritate a Guvernului pentru perioada 2023-2024. Potrivit Planului de Guvernare, printre priorităţile Guvernului la nivelul Ministerului Afacerilor Interne se află şi lupta împotriva traficului de persoane, domeniu important pentru stabilitatea şi bunul mers al societăţii. Implementarea măsurilor prevăzute în documentele strategice şi programatice la nivelul MAI, printre care, în context, putem menţiona gestionarea provocărilor migraţioniste şi securităţii frontierelor, adaptarea mecanismelor de recrutare, selecţie, încadrare, dezvoltare, pregătire, formare şi perfecţionare a personalului MAI la realităţile sociale actuale, utilizarea fondurilor externe nerambursabile vor contribui la asigurarea unui grad ridicat de siguranţă a persoanelor şi a patrimoniului acestora, respectiv la consolidarea mecanismelor de prevenire şi combatere a criminalităţii, prin întărirea cooperării interinstituţionale. Pe această linie mai pot fi menţionate şi consolidarea capacităţii de monitorizare şi anticipare a riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice la nivelul MAI, respectiv de contracarare a formelor grave de criminalitate, prin perfecţionarea resurselor umane specializate în activitatea de informaţii şi achiziţia de instrumente tehnice avansate de culegere şi procesare a informaţiilor.
        Asigurarea resurselor umane şi materiale necesare DIICOT, precum şi susţinerea demersurilor care presupun ca derularea procedurilor judiciare în cazurile de trafic de persoane să ţină cont de starea fizică şi psihică a victimelor pentru a nu agrava trauma. Dotarea parchetelor şi instanţelor din fiecare judeţ cu săli de audiere, pentru victimele minore, care să fie utilizate atât în procesele penale cât şi în cele civile, face parte din dorinţa Guvernului de a nu retraumatiza victimele.
        Recuperarea prejudiciilor provenite din infracţiuni şi compensarea victimelor din fonduri dedicate este susţinută de asemenea de către Guvern prin întărirea rolului de funcţionare al ANABI.

        Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 stabileşte drept ţintă strategică pentru anul 2030 eliminarea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor şi fetelor, în sferele publice şi private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale şi a altor tipuri de exploatare. Implementarea perspectivei de gen în mentalul societăţii româneşti începe prin adaptarea în consecinţă a programei şcolare precum şi prin organizarea unor campanii de informare şi sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor.
        Traficul de persoane ca şi formă de criminalitate organizată este abordată la nivel naţional şi în cadrul Strategiei Naţionale Împotriva Criminalităţii Organizate 2021-2024, multe dintre măsurile relaţionate asigurării resurselor necesare structurilor judiciare de profil, specializate în combaterea criminalităţii organizate, inclusiv a traficului de persoane fiind prevăzute de aceasta. Prezenta SNITP vine să completeze măsurile şi atenţia autorităţilor prin includerea unor aspecte specifice precum: instruirea poliţiştilor şi magistraţilor cu privire la trauma victimelor traficului de persoane, specializarea investigatorilor financiari pentru aplicarea principiului "follow the money" în cauzele de trafic de persoane, aplicarea multidisciplinarităţii şi interdisciplinarităţii pentru determinarea interesului superior al victimei traficului de persoane şi sprijin bazat pe nevoi specifice, inclusiv pe parcursul procesului penal.
        Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2023-2027 prevede activităţi referitoare la prevenirea şi combaterea traficului de persoane, inclusiv prin creşterea nivelului de conştientizare a categoriilor sociale vulnerabile şi a gradului de protecţie a victimelor traficului de persoane. Strategia aduce în atenţie traficul de persoane ca formă de criminalitate organizată şi riscul de amplificare a acestei forme de criminalitate în contextul conflictului militar aflat la graniţele ţării noastre, generat de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, şi permanenta ajustare a modurilor de operare în cazul acestei forme de criminalitate.
        Strategia Naţională privind Recuperarea Creanţelor provenite din infracţiuni pentru perioada 2021-2025 îşi propune să asigure o identificare, administrare şi valorificare responsabilă a bunurilor provenite şi confiscate în timpul procesului penal şi să reutilizeze activele în scopuri sociale, inclusiv pentru suportul victimelor traficului de persoane. Prezenta SNITP aduce în atenţia autorităţilor şi organizaţiilor cu competenţe posibilităţile de utilizare a fondurilor provenite din infracţiuni atât pentru proiecte de educaţie şi prevenire anti-trafic, cât şi pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane. Totodată, prezenta SNITP urmăreşte să asigure creşterea cunoştinţelor în rândul practicienilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, în scopul promovării, cu titlu de regulă, a utilizării bunurilor confiscate, pentru a compensa victimele infracţiunilor, inclusiv a victimelor traficului de persoane.
        Strategia Naţională pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei Sexuale "SINERGIE" 20212030 completează aria de intervenţie pentru depistare şi sprijin specific victimelor violenţei sexuale, inclusiv victimelor traficului de persoane exploatate sexual, prin analizarea oportunităţii înfiinţării unor compartimente de tip cyber patrol la nivelul Poliţiei Române, în scopul întăririi capacităţii serviciilor de sprijin pentru victimele infracţiunilor*4.
    *4https://anes.gov.ro/strategia-nationala-pentru-prevenirea-şi-combaterea-violentei-sexuale-sinergie-2021-2030-si-planul-de-acţiuni-pentru-implementarea-ei-aprobate-de-guvern/


    B. Principalele instrumente juridice internaţionale referitoare la traficul de persoane, ratificate de România, ori care au incidenţă în sfera traficului de persoane şi a drepturilor omului, precum şi documentele europene relevante:
    1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York, la 15 noiembrie 2000, ratificată prin Legea nr.565/2002. România a semnat, la data de 14 decembrie 2000, la Palermo, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi cele două protocoale adiţionale, adoptate la New York, la data de 15 noiembrie 2000: Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, precum şi Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare;
    2. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005, ratificată prin Legea nr.300/2006;
    3. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului.
    4. Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei cadru 2001/220/JAI a Consiliului;
    5. C0M(2021) 171- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL EUROPEAN ŞI COMITETUL REGIUNILOR referitoare la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021- 2025.

    C. Instrumente internaţionale care fac referire explicită la drepturile copilului, traficul de copii şi lupta împotriva oricărei forme de exploatare a copiilor:
    1. Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată de România prin Legea nr.18/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de-a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 17 iunie 1999, ratificată prin Legea nr.203/2000;
    3. Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000, ratificat prin Legea nr.470/2001;
    4. Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007, ratificată prin Legea nr.252/2010.

    D. Principalele acte normative naţionale în domeniul traficului de persoane:
    1. Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. Hotărârea Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;
    6. Hotărârea Guvernului nr. 88/2023 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane;
    7. Hotărârea Guvernului nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane.

    E. Acte normative naţionale cu referire la traficul de copii, drepturile copilului şi lupta împotriva oricărei forme de exploatare a copiilor:
    1. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Hotărârea Guvernului nr.1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;
    3. Hotărârea Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii;
    4. Hotărârea Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.

    F. Alte instrumente legislative naţionale cu incidenţă în domeniul traficului de persoane:
    1. Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată;
    2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;
    4. Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, republicată, cu modificările ulterioare;
    5. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu modificările ulterioare;
    6. Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor;
    7. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. Hotărârea de Guvern nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.120/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANALIZA CONTEXTULUI ŞI DEFINIREA PROBLEMELOR
    Analiza contextului
        Analiza comparativă a dinamicii fenomenului traficului de persoane corespunzătoare implementării strategiilor aferente perioadei 2012-2016, versus 2018-2022
        Perioada 2012-2016 a fost marcată de dezvoltarea tehnologică şi expansiunea utilizării internetului în viaţa cotidiană, mediul creat de reţelele de socializare, prin propagarea virală de conţinut, devenind un spaţiu favorabil susţinerii activităţii infracţionale, inclusiv din sfera traficului de persoane. De asemenea, puternicul flux de migraţie dinspre Orientul Mijlociu şi din state africane, afectate de conflicte armate sau grupări teroriste, a pus sub presiune capacitatea statelor europene de sprijinire şi includere a refugiaţilor în programe de integrare şi azil, dar şi de prevenire a actelor infracţionale în taberele de refugiaţi şi în regiunile europene puternic populate de refugiaţi. Cum era de aşteptat, în Europa, traficul de migranţi proveniţi din regiunile mai sus-menţionate a ajuns la cote alarmante în acea perioadă, existând un risc pentru propensiunea la trafic de persoane, proxenetism, abuz, exploatare. În acest context, autorităţile române responsabile în materia politicilor publice pentru imigrări, drepturile omului şi prevenirea infracţiunilor, prin eforturi concentrate, au fost nevoite să manifeste vigilenţă dar şi să aibă o atitudine proactivă de gestionare a situaţiilor în eventualitatea intrării şi stabilirii unui număr semnificativ de migranţi.
        Perioada corespunzătoare Strategiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 20182022 a fost categoric marcată de situaţia pandemică. În mod evident, lockdown-ul global, caracterizat prin oprirea majorităţii activităţilor economice şi sociale, precum şi a mobilităţii populaţiei, şi-a pus amprenta şi asupra traficului de persoane, dar şi asupra manierei în care instituţiile de stat cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului şi diversele organizaţii ale societăţii civile au reacţionat. A fost nevoie de un efort suplimentar şi găsirea căilor pentru manifestarea rezilienţei în faţa unor reţele de infractori care au găsit modalităţi pentru continuarea activităţilor infracţionale. Măsurile generale impuse ca urmare a Pandemiei COVID-19 au generat dificultăţi de comitere a infracţiunii de trafic de persoane la nivelul grupărilor criminale. Restricţiile de liberă circulaţie au limitat activităţile infracţionale ale unor grupări sau au condus la schimbări de modus operandi (grupările "specializate" în exploatarea sexuală a victimelor şi-au orientat interesul infracţional către utilizarea preponderentă a mijloacelor virtuale de comitere: pornografie, video-chat). Relaţiile interumane au fost mutate preponderent în spaţiul online, sens în care recrutarea prin intermediul internetului a victimelor în România a înregistrat creşteri majore. Corelat, a existat o tendinţă de orientare în vederea exploatării victimelor din ce în ce mai tinere, minore, lipsite de experienţa de viaţă necesară şi de capacitatea completă de a discerne consecinţele interacţiunii cu asemenea indivizi. Statistica privind victimele traficului de persoane, dar şi cazuistica judiciară, a prezentat o creştere a cazurilor de pornografie infantilă la nivel naţional, situaţie pusă atât pe seama restricţiilor de izolare impuse de pandemia de COVID-19, cât şi pe seama expansiunii utilizării internetului şi a digitalizării continue a proceselor sociale. Personalul angajat în eforturile de prevenire, monitorizare, combatere a fenomenului traficului de persoane, precum şi lucrătorii din ONG-urile active în domeniul asistenţei victimelor, s-au aflat în perioada Pandemiei în faţa unor obstacole majore, precum: dificultăţi mari de a mai intra în contact cu victimele traficului de persoane, la repatrierea din ţara de destinaţie, acestora fiindu-le impusă măsura carantinării; contact redus/lipsă de contact cu victimele aflate în programele de coordonare în procesul penal; limitarea activităţilor de conştientizare cu privire la riscurile asociate traficului de persoane în unităţile de învăţământ sau în alte spaţii publice şi orientarea acestora către spaţiul virtual; limitarea organizării de cursuri/instruiri, în format fizic, în domeniul prevenirii traficului de persoane; nu au mai putut fi organizate, în mod fizic, întâlniri operaţionale sau de coordonare la Europol sau Eurojust, iar activităţile efectuate în echipele comune de investigaţii (JIT) existente au fost îngreunate de imposibilitatea deplasării ofiţerilor/procurorilor pentru activităţi comune într-un stat partener. Răspunsul de rezilienţă din partea instituţiilor de stat abilitate în domeniul combaterii traficului de persoane dar şi al ONG-urilor a presupus adaptarea specialiştilor şi instrumentelor de lucru la situaţia nou creată, iar schimbul de informaţii cu privire la victime, identificarea de date suplimentare cu privire la cazuri, contactul cu victimele şi evaluarea iniţială a nevoilor au trebuit să se realizeze prin mijloacele de comunicare la distanţă (telefonic sau on-line).
        Dimensiunea fenomenului traficului de persoane din România în perioada 2018-2022 a înregistrat o reducere, parte a trendului descendent început în anii anteriori, dar şi ca o consecinţă a pandemiei care a marcat într-un mod incontestabil a doua jumătate a perioadei. Rata victimizării, numărul de victime identificate raportat la volumul populaţiei României, a cunoscut şi ea o reducere de la 4.33, pentru perioada 2012-2016, la 2.89*5 pentru anii 2018-2022.
        *5 Număr de victime calculat la 100.000 locuitori, pentru un număr total de victime N=2.796;

        Reducerea numărului de victime identificate s-a produs şi ca urmare a reconfigurării unor activităţi criminale din domeniul traficului, ceea ce s-a transpus în reducerea traficului şi a exploatării către anumite ţări, îndeosebi în scopul exploatării prin muncă, implicit reducerea numărului de adulţi exploataţi, ceea ce a determinat ca la sfârşitul perioadei implementării strategiei, fenomenul să aibă o componentă foarte extinsă de exploatare, preponderent sexuală, a minorilor, exploatare care are loc cu predilecţie pe teritoriul naţional.

    Sex şi vârstă
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 1. Distribuţia pe sex şi vârstă a victimelor traficului de persoane (2018-2022)
        Comparativ cu perioada 2012-2016, când persoanele de sex bărbătesc reprezentau o pondere însemnată în totalul victimelor traficului de persoane (31%), în perioada 2018-2022 numărul victimelor de sex bărbătesc s-a redus semnificativ (-60%), în timp ce în cazul victimelor de sex femeiesc reducerea a fost de doar 25%. Categoria de vârstă care prezintă cea mai mare vulnerabilitate la trafic în cazul femeilor este 18-25 ani, 3 din 4 femei victime fiind din această categorie de vârstă, iar în cazul minorelor, 8 din 10 fete victime au fost din categoria de vârstă 14-17 ani.
        Din datele colectate se observă că interesul infracţional din ultimii ani a fost orientat mai degrabă către exploatarea femeilor, în special a celor minore, în sfera pfrostituţiei şi pornografiei, datele statistice naţionale indicând o pondere de 80% din victimele identificate ca fiind de sex femeiesc, în proporţii egale (40%), femei şi fete.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 2. Dimensiunea de sex a victimizării prin trafic de persoane în perioada de implementare a strategiilor anterioare
        Ponderea minorilor în totalul victimelor traficului de persoane a crescut de la an la an, mai ales prin scăderea considerabilă a numărului de victime adulte identificate. Dacă în anii 2012-2016 victimele minore reprezentau aproximativ o treime din totalul victimelor identificate, în anii 2018-2022 aproape jumătate dintre victime (47%) au fost minori (anul 2021 înregistrând un vârf în acest sens, minorii reprezentând 56% din totalul victimelor identificate).
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 3. Victime ale traficului de persoane în perioada de implementare a strategiilor anterioare
        Prevalenţa în populaţia sub 18 ani a crescut de la 8.65 victime în 100.000 copii la 15.15 în perioada 2018-2022. Astfel, curba evoluţiei acestui indicator urmează un trend opus celui care descrie fenomenul traficului în general, şi anume acela de reducere. Dimensiunea crescută a minorilor din totalul populaţiei de victime poate fi explicată şi prin creşterea interesului infracţional pentru exploatarea în mediul online şi prin obligarea acestora la producerea de conţinut (foto-video) cu caracter sexual explicit şi diseminarea conţinutului în mediul online.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 4. Distribuţia pe categorii de vârstă a victimelor minore în perioada de implementare a strategiilor anterioare
        Categoria de vârstă cea mai vulnerabilă în cazul minorilor a fost cea de 14-17 ani (74% dintre minorii victime au fost din această categorie de vârstă, dar, comparativ cu perioada 2012-2016, s-a observat o creştere semnificativă (cu 66%) a numărului de victime sub 14 ani.
        Un aspect relevant în crearea contextului de vulnerabilitate la traficare este situaţia familială a victimelor, iar în cazul victimelor minori identificate în perioada 2018-2022, ponderea celor care proveneau din centre de plasament, plasament familial sau se aflau în grija rudelor a crescut de la 13% la 17%. (în anii anteriori pandemiei, 2018/2019, procentul era de 20%, însemnând că 1 din 5 copii victime ale traficului se afla în grija instituţiilor statului sau a unor rude în momentul recrutării).

    Tipuri de exploatare
        Pe măsură ce exploatarea prin muncă a cunoscut o reducere cu 66% în perioada 2018-2022 (comparativ cu perioada 2012-2016), iar exploatarea prin cerşetorie o diminuare cu 42%, numărul victimelor exploatate sexual a înregistrat o reducere modestă, de 20%, raportat la totalul victimelor identificate.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 5. Distribuţia pe moduri de exploatare a victimelor traficului în perioada de implementare a strategiilor anterioare
        În perioada 2018-2022, 77% dintre victimele traficului de persoane înregistrate la nivel naţional au fost exploatate sexual.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 6. Distribuţia pe moduri de exploatare a victimelor traficului de persoane (2018-2022)
        Realitatea statisticilor din ultimii ani relevă o dinamică ascendentă a exploatării prin pornografie a minorilor şi schimbări în modul de operare a grupărilor "specializate" în exploatarea sexuală a victimelor, aceştia orientându-şi activitatea infracţională în direcţia utilizării preponderente a mijloacelor şi instrumentelor virtuale de comitere: pornografie, video-chat ş.a.m.d. Dacă în intervalul 2012-2016, numărul de cazuri de exploatare prin pornografie era redus, ponderea fiind nesemnificativă pentru numărul total de victime minore exploatate sexual, în anul 2022 acestea au ajuns să reprezinte 52% din totalul populaţiei de victime identificate la nivel naţional.
    IMG pg 15
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 7. Dimensiunea exploatării prin pornografie în rândul victimelor minore exploatate sexual (2018-2022)

    Destinaţie
        Traficul extern, o componentă a destinaţiei traficului care era semnificativă în perioadele anterioare, a cunoscut atât o diminuare, printr-un număr din ce în ce mai redus de victime identificate ca fiind exploatate pe teritoriul altor ţări, cât şi schimbări în registrul ţărilor de destinaţie a exploatării. Dacă în perioada 2012-2016, Germania, Italia, Spania şi Grecia înregistrau cote ridicate de victime provenite din România, în anii 2018-2022 şi alte ţări europene devin puncte de "atracţie" şi context favorabil traficului de persoane: Regatul Unit, şi, la o scară mai mică, Franţa, Elveţia şi Suedia.
        Cu aceste modificări de rute, ţările vest-europene au continuat să păstreze statutul de ţări de exploatare pentru cetăţenii români atraşi în situaţii de trafic, existând o cerere crescută, venită din partea consumatorilor de servicii sexuale, a angajatorilor care au căutat forţă de muncă ieftină şi "contractualizată" în afara sau la limita condiţiilor legale, sau un context oportun pentru practicarea cerşetoriei. Potenţialele victime au ajuns astfel într-o situaţie de trafic, în special în statele unde legislaţia este permisivă ori unde prostituţia este tolerată sau legalizată, aceste state reprezentând, evident, şi destinaţii preferate pentru traficanţii de persoane ori pentru proxeneţii de cetăţenie română. În perioada 2018-2022, principalele destinaţii pentru victimele traficului de persoane au fost: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Germania, Italia, Spania, Elveţia şi Franţa, aşa cum este prezentat în continuare:

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Marea Britanie │357 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Germania │303 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Italia │211 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Spania │139 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Elveţia │82 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Franţa │81 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Austria │70 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Suedia │46 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Belgia │44 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Irlanda │40 │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Observăm o concentrare a numărului de victime în acele ţări în care diaspora românească este semnificativă, practic 81% dintre victimele exploatate în afara graniţelor fiind pe teritoriul a patru ţări cu comunităţi importante de români: Marea Britanie, Germania, Italia, Spania.

    Traficul intern
        În anul 2012 România devenea pentru prima dată principala ţară de destinaţie şi de exploatare a victimelor traficului de persoane, iar începând cu anul 2016, mai mult de jumătate dintre ele au fost exploatate în interiorul graniţelor naţionale. În perioada 2018-2022, ponderea traficului intern din totalul de 2.796 victime identificate a fost, în medie, de 56%, având un minim de 49% înregistrat în anul 2018 şi un maxim de 64% înregistrat în 2021.
 (a se vedea imaginea asociată)
        Figura 8. Distribuţia victimelor traficului de persoane exploatate intern versus extern, în perioada de implementare a strategiilor anterioare
        Aşa cum este ilustrat în graficul de mai sus, România a urmat un proces de schimbare din ţară de origine pentru traficul de persoane din Europa, în ţară de origine şi de exploatare pentru victimele din România.
        Ceea ce caracterizează traficul intern de persoane este orientarea către exploatarea minorilor (7 din 10 victime identificate în 2022 au avut sub 18 ani), marea lor majoritate fiind de sex femeiesc. Dintre victimele minore (fete), 8 din 10 au fost exploatate sexual, jumătate dintre ele în scop pornografic. Principalele judeţe de provenienţă pentru victimele traficului de persoane identificate în 2018 - 2022 au fost: Dolj, Bacău, Galaţi, Iaşi, Bucureşti, Braşov, Constanţa, Mureş, Timiş şi Argeş (47% dintre victime au provenit din aceste 10 judeţe).
        În perioada 2018-2022, 17 victime ale traficului de persoane de altă naţionalitate au fost înregistrate în Sistemul Integrat de Monitorizare şi Evidenţă a Victimelor Traficului de Persoane, 10 provenind din Germania, 4 din Republica Moldova, 1 Kenia, 1 Letonia, 1 USA, existând însă în acest moment un teren fertil pentru transformarea României şi în ţară de destinaţie pentru străini.

    Perspectiva asistenţei oferite victimelor
        Includerea persoanelor în diferite programe de sprijin este un proces bazat atât pe evaluarea nevoilor, elaborată de către specialişti, cât şi pe decizia victimei de a accepta serviciile respective. Astfel, pot exista situaţii în care victimele să refuze orice formă de colaborare sau contact cu autorităţile, inclusiv cu cele din domeniul protecţiei sociale, iar ulterior, după o perioadă de timp să reia legătura cu lucrători din cadrul Centrelor Regionale ale ANITP şi astfel să fie de acord cu referirea, ulterior având loc astfel includerea acestora în programe specifice de asistenţă. Ponderea anuală a victimelor incluse în programe de sprijin a oscilat de la 47.5% în 2018, la 48,5% în 2019 până la 52,5% în 2022, din totalul populaţiei victimelor identificate.
        Printre cele mai accesate servicii de asistenţă ale victimelor se numără consilierea psihologică, sprijinul financiar şi material, asigurarea unui adăpost şi asistenţa medicală.

    Perspectiva tragerii la răspundere a traficanţilor în perioada 2018-2022
        În instrumentarea cauzelor penale în domeniul traficului de persoane, pe plan internaţional, DCCO şi DIICOT cooperează cu autorităţile corespondente din ţările de exploatare, în cadrul Joint Investigation Team - JIT (echipe comune de anchetă), România fiind unul din statele europene cu cele mai multe astfel de participări în echipe comune şi întâlniri de coordonare. Exploatarea sexuală a victimelor şi obligarea acestora de a practica prostituţia este forma cea mai întâlnită în cadrul dosarelor existente la nivel european în care există echipe comune de investigaţii, inclusiv cu echipe din state terţe.
        Numărul persoanelor condamnate definitiv pentru infracţiuni de trafic de persoane şi minori în România se menţine la un nivel ridicat comparativ cu alte state europene.

    Problemele actuale în relaţie cu prevenirea şi combaterea traficului de persoane
        Constatările obţinute în urma analizării modului şi gradului de îndeplinire a activităţilor stabilite în Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018-2022, precum şi dificultăţile întâmpinate pe parcursul perioadei de implementare au reprezentat punctul de plecare pentru definirea problemei de ansamblu în domeniu, respectiv manifestarea în continuare a fenomenului traficului de persoane la un nivel destul de ridicat prin existenţa unui număr mare de victime, precum şi o capacitate relativ restrânsă de răspuns anti-trafic.
        Următoarele probleme ale domeniului anti-trafic, prezentate şi rezultate ca urmare a consultărilor inter-instituţionale şi în cadrul grupurilor de lucru, vor fi adresate prin intermediul Strategiei:
    1. Prevederile Mecanismului naţional de identificare şi referire (MNIR) sunt insuficient cunoscute, înţelese şi integrate în procedurile de lucru instituţionale; înţelegeri diferite ale unor concepte şi instrumente de lucru prevăzute de MNIR; nu există o conformitate a procedurilor MNIR cu procedurile deja existente la nivelul diferitelor instituţii publice implicate în implementarea acestuia.
     Observarea activităţilor de repatriere şi referire spre asistenţă a victimelor, în special particularităţile etapelor parcurse şi actorii implicaţi, a relevat faptul că, la nivelul instituţiilor responsabile cu implementarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, prevederile acestui document nu sunt cunoscute suficient sau există unele neclarităţi privind atribuţiile de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane. Lipsa unor standarde pentru realizarea evaluărilor de risc privind victimele traficului de persoane identificate şi a unor standarde privind repatrierea asistată a acestora determină unele întârzieri în identificarea celor mai potrivite măsuri de protecţie şi asistenţă. În particular, procedurile complementare detaliate privind identificarea şi referirea copiilor victime ale traficului de minori, ca etape ale managementului de caz pentru copiii victime ale traficului, prevăzut prin Metodologia de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 49/2011, sunt încă insuficient cunoscute de către instituţiile responsabile.

    2. Resursă umană specializată insuficientă
        Persistă nevoia de instruire a principalelor categorii de specialişti care pot intra în contact cu potenţiale victime ale traficului de persoane, ţinând cont de specificul profesiei şi de cadrul instituţional în care îşi desfăşoară activitatea. Resursa umană insuficientă şi nespecializată conduce la deficienţe în capacitatea de reacţie la fenomen şi la o cooperare inter-instituţională cu sincope. La nivelul principalelor instituţii publice cu competenţe în combaterea traficului de persoane, de exemplu IGPR sau DIICOT, există un deficit de personal situat la aproximativ 20%, pe lângă fluctuaţia de personal care determină o constantă nevoie de instruire. Proactivitatea în vederea identificării victimelor în rândul persoanelor vulnerabile este o necesitate a sistemului anti-trafic care nu poate fi îndeplinită în lipsa personalului suficient şi specializat.

    3. Sistemul de compensare, respectiv despăgubire a victimelor rămâne puţin flexibil şi dificil de accesat
        În prezent, accesibilitatea scăzută pentru recuperarea prejudiciilor de către victime este direct proporţională cu nivelul scăzut al cunoştinţelor în rândul specialiştilor cu privire la posibilităţile şi procedurile pe care victimele, cu suportul acestora, trebuie să le îndeplinească. Modalitatea de compensare a victimelor de către stat, sub formă de voucher care va răspunde unor nevoi emergente ale victimelor, se află în fază incipientă şi va necesita evaluări şi timp de măsurare a impactului.

    4. Prevalenţa crescută a victimelor traficate intern
        În anul 2023, ponderea victimelor exploatate pe teritoriul României a ajuns la 72% din totalul victimelor identificate, iar exploatarea prin pornografie infantilă sau cu utilizarea mijloacelor tehnologice, inclusiv reţele sociale, este în continuă creştere, cu 21% din total.

    5. Cooperarea nearmonizată a autorităţilor publice şi private în asigurarea asistenţei victimelor traficului de persoane
        Cu excepţia cadrului oferit de Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, nu există alt cadru formal sau proceduri prin care victimele să poată naviga cu uşurinţă, în funcţie de nevoi, de la un serviciu de asistenţă oferit de stat la unul oferit de mediul privat şi nici invers.

    6. Număr redus de servicii specializate pentru asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane, inclusiv pentru copii victime ale traficului de minori; inexistenţa unui adăpost de urgenţă la nivelul municipiului Bucureşti
        Numărul serviciilor sociale pentru victimele traficului de persoane este redus, raportat la numărul de victime identificate anual şi la nevoile acestora, inclusiv la nevoile de sprijin pe raza judeţelor/localităţilor de provenienţă ale acestora. Sunt întâmpinate numeroase dificultăţi în asigurarea asistenţei fără întârzieri şi la un nivel corespunzător, atât în ceea ce priveşte tipul serviciilor acordate, cât şi calitatea acestora.
        În suficiente cazuri, reacţia imediată a instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale se îndreaptă în direcţia identificării prevederilor legale care să indice lipsa de competenţă şi responsabilitate în domeniul traficului de persoane, să justifice lipsa cooperării, a preluării victimelor sau acordării drepturilor prevăzute de lege, alegând să ignore prezenţa diverselor situaţii de vulnerabilitate.
        În unele cazuri care au necesitat intervenţie rapidă pentru asistarea victimelor traficului de persoane la nivelul capitalei, inclusiv pentru asigurarea unei cazări temporare a victimelor, având în vedere şi proximitatea Aeroportului Internaţional Otopeni, ca principală poartă de repatriere a cetăţenilor români, serviciile publice nu au fost în măsură să răspundă solicitărilor specializate.

    7. Creşterea riscului de săvârşire a infracţiunii de trafic de persoane în contextul imigraţiei pentru muncă, precum şi a crizelor migratorii şi a crizei refugiaţilor din Ucraina
        Pe fondul creşterii contingentului de cetăţeni străini veniţi în România în vederea ocupării unui loc de muncă există premisele unui mediu favorabil pentru o incidenţă a traficului de persoane cu cetăţeni non-UE în România. În acelaşi timp, crizele migratorii şi agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei au adus în atenţia autorităţilor române nevoia de intervenţie în vederea prevenirii traficului de persoane în rândul refugiaţilor şi solicitanţilor de azil.

    8. Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor relaţionate problematicii traficului de persoane, în special pentru asistenţa acordată victimelor traficului de persoane.
        Pentru o abordare integrată a problematicii traficului de persoane, se impune asigurarea unui aport financiar crescut în acest domeniu. Lipsa finanţării de la nivel guvernamental pentru sprijinirea activităţilor anti-trafic, în special pentru finanţarea activităţilor desfăşurate de către mediul non- guvernamental rămâne o constantă recomandare adresată Guvernului României de către organismele internaţionale.

    9. Inconsistenţă în acurateţea şi complexitatea datelor colectate şi diseminate la nivelul instituţiilor responsabile cu implementarea politicilor din domeniul traficului de persoane; lipsa unui schimb de date formalizat între societatea civilă şi instituţia Raportorului Naţional
        Coerenţa şi complexitatea modului de identificare a problemei traficului de persoane sunt fluctuante, cu efecte asupra calităţii rapoartelor naţionale/de ţară şi implicaţii în percepţia eronată a capacităţii instituţionale de reacţie faţă de situaţia existentă. În lipsa unor date corecte şi coerente în domeniul traficului de persoane, politicile publice specifice anti-trafic nu vor fi direcţionate corespunzător problematicii. De asemenea, nu există un schimb de date formal, constant şi coerent între societatea civilă şi instituţiile publice privind victimele traficului (potenţiale, prezumate, identificate), situaţie care influenţează intervenţia integrată în domeniul traficului de persoane.

    10. Reglementările din domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor sunt insuficient armonizate pentru asigurarea unei intervenţii integrate
        Reglementările existente referitoare la asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane sunt insuficient armonizate pentru asigurarea unor intervenţii integrate, adaptate drepturilor şi nevoilor specifice. Situaţia este cu mult mai complexă în cazurile ce vizează cetăţenii de altă naţionalitate.

    11. Lipsa unor definiţii sau înţelegeri unitare a unor concepte relaţionate serviciilor dedicate victimelor traficului de persoane
        Specialiştii în domeniu apreciază că nu există o înţelegere unitară privind concepte utilizate în relaţie cu serviciile acordate victimelor traficului de persoane şi forma de organizare a acestora, respectiv; servicii sociale, servicii speciale, servicii specializate, management de caz, manager de caz, coordonator victime. Atât mediul public cât şi cel privat utilizează concepte şi termeni profesionali specifici instituţionali, fără a operaţionaliza aceste concepte unitar şi în contextul traficului de persoane.

    12. Inexistenţa unui sistem de comunicare interinstituţională pentru dobândirea calităţii de asigurat de către victimele traficului de persoane, în condiţiile legislaţiei în vigoare
        Insuficienta cunoaştere, de către specialişti, a prevederilor legislaţiei în vigoare privind accesul la asigurările de sănătate precum şi asigurarea de servicii medicale a condus, la nivel naţional, la dificultăţi/limitări/întârzieri în accesarea serviciilor medicale pentru victimele traficului de persoane, indiferent de cetăţenia acestora.

    13. Capacitare instituţională limitată a SSVI, la nivel local, pentru a asista adecvat victimele traficului de persoane
        În prezent, la nivelul DGASPC funcţionează un număr de 19 Servicii specializate pentru victimele infracţiunilor, iar alte 9 servicii au personal detaşat/cu dublă fişă de post. În acelaşi timp, odată cu creşterea numărului persoanelor încadrate se impune şi creşterea capacităţii lor de a gestiona cazurile, prin instruirea şi alocarea de resurse logistice adecvate.

    14. Insuficienta cunoaştere în rândul cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României a riscurilor şi implicaţiilor asociate traficului de persoane
        În rândul cetăţenilor străini care se află în România există un număr ridicat de persoane care nu sunt informate cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au pe teritoriul statului român şi care nu sunt conştiente de pericolele traficului de persoane şi de modul în care pot deveni victime ale acestui fenomen. Acest context impune desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizare în rândul cetăţenilor străini, pentru a-i ajuta să-şi cunoască atât drepturile, cât şi obligaţiile, să recunoască semnele traficului de persoane şi să ştie cum poate fi evitată victimizarea prin trafic. În egală măsură, este necesară asigurarea sprijinului şi protecţiei adecvate cetăţenilor străini care au fost sau care sunt expuşi riscului de a deveni victime ale traficului de persoane.

    15. Programul de coordonare a victimelor traficului de persoane pe parcursul procesului penal nu a fost actualizat pentru a răspunde cerinţelor impuse de modificările legislative, iar evaluările acestui program au scos în evidenţă nevoia de sprijinire constantă şi individualizată a fiecărei victime care participă
        În colaborarea cu organele judiciare, victimele traficului de persoane pot întâmpina o serie de obstacole/riscuri, precum: ameninţarea victimei cu răzbunarea din partea traficantului; traumatizarea şi auto-învinovăţirea victimei, provocate de activităţile sau serviciile pe care trebuia să le ofere, nedorind ca rudele sau cunoştinţele sale să afle prin ce a trecut; teama victimei că plângerea sa nu va avea efectul scontat; teama de a nu fi subiect al anchetei penale, în care prezenţa ei echivalează cu recunoaşterea faptului că a locuit şi a lucrat ilegal în ţara de exploatare; lipsa informaţiilor cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile; renunţarea victimelor la participarea în proces, de cele mai multe ori, din teama de represalii adresate de colaboratori ai inculpaţilor, reluarea contactului cu traficanţii sub imperiul aşteptării naive a obţinerii unei reparaţii materiale din partea acestora, în schimbul retragerii plângerilor, riscuri de securitate, înţelegerea greşită a unor drepturi, slaba colaborare între instituţii, riscul de re-victimizare.    SCOPUL, OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE
        Prezenta strategie naţională are ca scop reducerea impactului şi a dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional prin prioritizarea şi eficientizarea activităţilor desfăşurate de instituţiile publice, structurile societăţii civile şi mediul privat
        Pentru atingerea scopului său, SNITP prevede 5 obiective generale, cărora le sunt subsumate 18 obiective specifice, structurate în jurul celor 4 piloni de bază anti-trafic: Prevenire, Pedepsire, Protecţie şi Parteneriat.
        Obiective generale:
    1. Reducerea influenţei factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor ce conduc la victimizarea prin trafic de persoane
    2. Creşterea eficacităţii şi eficienţei sistemului de justiţie penală în cazurile de trafic de persoane
    3. Îmbunătăţirea protecţiei şi a asistenţei acordate victimelor traficului de persoane
    4. Standardizarea unor procese de colectare a datelor în domeniul traficului de persoane
    5. Eficientizarea cooperării în domenii orizontale ale sistemului anti-trafic


    OBIECTIVUL GENERAL 1.: Reducerea influenţei factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor ce conduc la victimizarea prin trafic de persoane
        Obiectiv specific 1.1.: Informarea grupurilor vulnerabile despre riscul traficului de persoane
        Abordarea adecvată a nevoii continue de informare a persoanelor vulnerabile cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului de persoane este esenţială pentru prevenirea acestui fenomen. Activităţile specifice de informare, sensibilizare şi conştientizare trebuie să urmărească acoperirea unui spectru larg din punct de vedere al formelor de manifestare (exploatare sexuală, exploatare prin muncă, obligarea la cerşetorie), transmiterea către grupurile ţintă a informaţiilor necesare pentru limitarea vulnerabilităţii la trafic, dar şi pentru a demonta prejudecăţile şi ideile stereotipe care pot vulnerabiliza anumite categorii de persoane. De asemenea, este necesar ca acţiunile preventive să abordeze reducerea şi descurajarea cererii care favorizează traficul de persoane, încurajarea publicului la acţiune şi responsabilitate socială, transmiterea de mesaje pozitive şi de susţinere pentru persoanele vulnerabile, precum şi cultivarea unei atitudini de preţuire şi apreciere a tuturor fiinţelor umane.

        Obiectiv specific 1.2.: Creşterea gradului de informare a minorilor despre riscul traficului de persoane
        Protejarea copiilor şi a adolescenţilor în contextul fenomenului traficului de minori proclamă necesitatea unei abordări bazate pe drepturile copilului şi pe dezvoltarea acestuia, dar şi pe măsuri de educaţie şi protecţie adecvate. Eforturile de prevenire a traficului de minori trebuie să se concentreze pe reducerea vulnerabilităţii la trafic, o componentă importantă fiind reprezentată de creşterea nivelului de informare privind riscurile şi implicaţiile asociate traficul de minori şi pornografiei infantile. Aceste iniţiative trebuie adaptate atât specificului local şi regional al traficului, cât şi diverselor tipuri de exploatare, ţinând cont în permanenţă de particularităţile grupurilor ţintă. În egală măsură, informarea şi instruirea cadrelor didactice, precum şi a asistenţilor maternali şi a personalului cu competenţe în domeniul asistenţei sociale din cadrul serviciului public de asistenţă socială cu privire la riscurile şi implicaţiile asociate traficului de minori, trebuie să ocupe un loc central în ansamblul demersurilor destinate protejării copiilor împotriva exploatării şi abuzului.

        Obiectiv specific 1.3.: Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a cetăţenilor străini cu privire la traficul de persoane şi drepturile victimelor
        În contextul naţional actual, influenţat de rata crescută a migraţiei, o parte a cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României constituie categorii expuse la pericolele traficului de persoane. Fie că este vorba de persoanele care migrează în mod ilegal, de refugiaţi, solicitanţii de azil sau de persoanele care părăsesc voluntar ţara de origine şi intră în mod legal în România, acestea pot deveni victime ale traficului de persoane. Acest lucru este cauzat inclusiv de lipsa de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au pe teritoriul statului român, precum şi cu privire la riscurile şi implicaţiile unor infracţiuni la care pot fi expuşi. Astfel, există o nevoie accentuată de implementare a unor campanii integrate de informare şi sensibilizare în limba maternă, care să ofere informaţii clare cu privire la semnele traficului de persoane, riscurile implicate şi drepturile pe care le au victimele.

        Obiectiv specific 1.4.: Diminuarea riscurilor traficului de persoane în mediul online
        Mediul online este în continuă dezvoltare şi schimbă în mod constant specificul vieţii cotidiene. Internetul este caracterizat de utilitate, accesibilitate, atractivitate, dar presupune şi riscuri la adresa siguranţei şi securităţii utilizatorilor, fiind un instrument din ce în ce mai frecvent utilizat în facilitarea recrutării şi exploatării prin traficul de persoane. Implementarea în mediul online a campaniilor de informare, conştientizare şi sensibilizare cu privire la traficul de persoane este crucială pentru reducerea riscurilor de victimizare şi trebuie completată inclusiv de măsuri administrative eficiente care să vizeze obligativitatea furnizorilor de servicii de găzduire de a raporta, fără întârziere, către autorităţile de aplicare a legii, toate suspiciunile privind comiterea infracţiunilor de trafic de persoane, trafic de minori şi pornografie infantilă.

        Obiectiv specific 1.5.: Diminuarea impactului factorilor de risc ce conduc la victimizare, de către autorităţile române
        Pregătirea situaţională şi ameliorarea socială reprezintă obiectivele prevenirii traficului de persoane, asigurând o eficienţă reală în diversele etape ale intervenţiei asupra grupurilor ţintă. Dacă prevenirea situaţională urmăreşte protejarea persoanelor cu ajutorul poliţiştilor şi specialiştilor în prevenire prin informarea acestora şi stabilirea unor măsuri şi conduite eficace, prevenirea socială este mult mai eficientă pe termen lung. Activităţile de informare, sensibilizare şi conştientizare sunt absolut necesare, însă nu pot avea o eficienţă completă, întrucât nevoile şi constrângerile economice şi sociale sunt întotdeauna mai puternice şi determină persoanele să-şi asume riscuri. În egală măsură, versatilitatea şi experienţa recrutorilor pot învinge în interacţiunea cu o persoană informată, dar vulnerabilă. Totuşi, ameliorarea socială nu trebuie privită ca fiind exclusiv atributul statului, aceasta fiind rodul mai multor actori sociali, autorităţi ale administraţiei publice locale, mediul privat, respectiv al unei mase critice de cetăţeni conştienţi şi solidari.

        Obiectiv specific 1.6.: Implicarea voluntară a fostelor victime în procesul de planificare şi implementare a programelor anti-trafic
        Participarea voluntară a fostelor victime în procesul de planificare şi implementare a programelor antitrafic reprezintă un factor esenţial în eficientizarea acestora. Fiecare persoană care a fost victimă a traficului de persoane are o perspectivă unică şi valoroasă asupra modului în care aceste programe ar trebui să fie concepute şi implementate pentru a fi eficiente şi pe termen lung. Aceste persoane pot contribui, prin înţelegerea şi experienţele lor personale, la identificarea nevoilor reale ale victimelor, precum şi la creionarea modalităţilor optime de prevenire şi combatere a traficului. În egală măsură, implicarea fostelor victime poate ajuta la creşterea conştientizării şi sensibilizării cu privire la problema traficului de persoane, oferind o reprezentare directă şi reală asupra traumei şi consecinţelor acestui fenomen.

        Obiectiv specific 1.7.: Responsabilizarea companiilor private pentru adoptarea de măsuri destinate prevenirii traficului de persoane
        Prevenirea traficului de persoane trebuie înţeleasă ca fiind, în principal, atributul instituţiilor statului, dar aceasta presupune, în mod natural, implicarea mai multor actori sociali, a mediului privat şi a cetăţenilor conştienţi şi solidari. Specificitatea traficului de persoane presupune o abordare coordonată, coerentă şi complementară din partea tuturor sectoarelor relevante. Astfel, implicarea companiilor private în răspunsul anti-trafic trebuie să vizeze: participarea angajaţilor proprii la cursuri de formare privind traficul de persoane (astfel încât aceştia să poată recunoaşte potenţialele situaţii de exploatare şi să ştie cum să raporteze suspiciunile); dezvoltarea de politici şi proceduri interne care să prevină implicarea în traficul de persoane (cum ar fi verificarea riguroasă a partenerilor de afaceri şi a lanţului de aprovizionare); verificări atente ale istoricului angajaţilor, pentru a se asigura că aceştia nu au fost implicaţi în activităţi legate de traficul de persoane sau alte forme de exploatare; colaborarea cu autorităţile competente pentru a derula activităţi preventive, precum şi pentru a raporta orice activităţi suspecte sau cazuri de trafic de persoane; promovarea unui mediu de lucru sigur şi etic, încurajând o cultură de respect şi responsabilitate în cadrul organizaţiei, care să prevină şi să combată orice forme de exploatare sau abuz.
        Pentru acest obiectiv general, indicatorii de măsurare a îndeplinirii sunt cei conţinuţi în PNA. Suplimentar, există un număr de 3 indicatori de obiectiv, aferenţi obiectivelor specifice.


    OBIECTIVUL GENERAL 2: Optimizarea sistemului de justiţie în cazurile de trafic de persoane.
        Obiectiv specific 2.1.: Adecvarea cadrului legislativ care să răspundă provocărilor legate de combaterea traficului de persoane
        Obiectivul consemnează nevoia analizării atât a textelor relevante din Cod penal - infracţiuni specifice privind traficul de persoane şi exploatarea persoanelor vulnerabile, de exemplu din perspectiva limitelor de pedeapsă sau a delimitărilor dintre ele, a unor instituţii din Codul de procedură penală (precum durata procedurilor în camera preliminară), dar şi a noilor forme de exploatare care nu au incriminări, respectiv a modului în care unele intervenţii în plan administrativ (în special amenda contravenţională) pot afecta investigaţiile penale, prin creşterea neîncrederii victimei în sistemul de justiţie. Aceste analize se vor raporta şi la evoluţiile în plan legislativ european reflectate în propunerea de Directivă de modificare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia. Sunt avute în vedere şi textele privind asistenţa victimelor, dar şi cele care conferă temei procedurii de selecţie a procurorilor DIICOT, respectiv sprijină cooperarea acestora la nivel internaţional. Îmbunătăţirile legislative vor elimina unele praguri procedurale, vor conferi un cadru legislativ mai ferm şi mai clar în ceea ce priveşte încadrările faptelor, vor impune o abordare unitară şi eficientă din partea organelor judiciare a măsurilor privind victimele.

        Obiectiv specific 2.2.: Eficientizarea instituţiilor judiciare
        Obiectivul porneşte de la o mai bună colectare a datelor din sfera judiciară care susţin intervenţia dedicată contracarării fenomenului. Acestea vor sprijini activitatea grupului tehnic de lucru inter- instituţional constituit să analizeze fenomenul şi tendinţele în timp real şi să dispună măsuri operative specifice. Intervenţiile sistemului de justiţie trebuie să fie rapide, adaptate, eficiente, astfel încât justiţia nu numai să fie înfăptuită, ci să fie şi percepută ca fiind înfăptuită prin acţiunile concrete, ferme, rapide.
        Tot aici sunt incluse demersurile de utilizare a metodelor şi tehnicilor specifice moderne de investigaţie, atât la nivelul unităţilor de poliţie, cât şi al DIICOT-ului, efectul urmând a se reflecta în calitatea crescută a investigaţiei penale şi în durata mai redusă a acesteia. Adecvarea resursei umane constituie o provocare reflectată şi în această strategie, fără un număr suficient de poliţişti şi procurori corespunzător pregătiţi neputând fi posibile investigări penale care să contribuie la o combatere efectivă.
        Formarea continuă este esenţială, nu doar din perspectiva însuşirii noilor tehnici de investigaţie dar, mai ales, din perspectiva abordării centrate pe victime. Astfel, sunt planificate sesiuni de formare cu privire la traumă (din perspectivă victimologică) şi adaptări procedurale necesare în interacţiunea cu persoane extrem de vulnerabile, care pot fi victime în aceste dosare, cu luarea în considerare a necesităţii eliminării oricăror riscuri.

        Obiectiv specific 2.3.: Consolidarea colaborării inter-instituţionale
        Având o componentă puternic transnaţională, traficul de persoane nu poate fi combătut eficient decât printr-o colaborare eficientă şi rapidă a organelor judiciare din statele implicate, fapt ce comportă multiple provocări prin raportare la diversitatea sistemelor de drept penal şi la dificultatea, de multe ori, a acomodării, mai ales pentru victimă, a tuturor procedurilor necesare unei intervenţii eficiente. Acest obiectiv cuprinde, comprehensiv, toate tipurile de colaborare ce pot interveni în activitatea organelor judiciare. Astfel, sunt vizate, în primul rând, colaborările organelor judiciare între ele, în cazurile eventualelor suprapuneri de competenţă, de exemplu, apoi relaţia organelor judiciare specializate cu alte autorităţi care au menirea de a sprijini actul de justiţie. Sunt avute în vedere, totodată, colaborările, la nivelul instanţelor de judecată şi MJ, a unităţilor de parchet, cât şi la nivelul structurilor de poliţie, cu omologii din ţările sursă, dar mai ales de destinaţie pentru traficul de persoane, şi, în sfârşit, colaborarea autorităţilor române cu structuri europene şi internaţionale de profil în materie de cooperare judiciară.


    OBIECTIVUL GENERAL 3: Îmbunătăţirea protecţiei şi a asistenţei acordate victimelor traficului de persoane
        Obiectiv specific 3.1.: Operaţionalizarea unui mecanism guvernamental integrat de alocare a fondurilor necesare pentru protecţia şi asistenţa furnizată victimelor traficului de persoane
        Acest mecanism va reuni într-un mod integrat instituţiile cu atribuţii în domeniu şi sursele de finanţare guvernamentale, asigurând sinergia şi complementaritatea acţiunilor. Pentru furnizorii de stat/privaţi de servicii de asistenţă, criteriile de acces la resursele financiare se simplifică, fiind adaptate nevoilor specifice ale victimelor traficului de persoane. Aceste criterii se vor referi, printre altele, la vulnerabilităţile pre-existente situaţiilor de trafic, la protecţia fizică şi identitatea victimei, în special în relaţie cu traficanţii şi influenţa acestora, la susţinerea victimei în procesele penale ş.a.m.d.. Situaţiile speciale ce necesită intervenţii individualizate sau proiectele inovative vor putea avea asigurată, în continuare, finanţarea necesară, însă din alte surse, care includ fondurile disponibile ale ANABI, programele Uniunii Europene, proiectele bilaterale cu state ale Uniunii Europene sau diversele programe de finanţare desfăşurate de state-terţe. Mecanismul va institui, totodată, un control mai bun al calităţii serviciilor oferite de furnizorii de stat sau privaţi.

        Obiectiv specific 3.2.: Eficientizarea colaborării interdisciplinare în cadrul implementării MNIR
        Mecanismul Naţional de Identificare şi Referire va fi inclus în instruirile practicienilor şi non- practicienilor anti-trafic, cu scopul de înţelegere a principiilor şi procedurilor de lucru, având ca rezultat final cunoaşterea şi aplicarea acestuia într-o manieră unitară la nivelul diferitelor instituţii publice şi private. Identificarea pro-activă, concept şi metodă specifică anti-trafic, este adusă în atenţia autorităţilor publice şi private, atât prin activităţile de instruire specifică în funcţie de vulnerabilităţi cât şi prin activităţile de control şi verificări prevăzute în cadrul Obiectivului specific 5 - Diminuarea impactului factorilor de risc ce conduc la victimizare, de către autorităţile române. Abordarea are scopul de a asigura ambele funcţii ale identificării: identificarea celor vulnerabili la trafic şi intervenţia emergentă în cazurile de trafic. Actualizarea unor anexe specifice ale MNIR, unde va fi necesar, este avută în vedere în cadrul obiectivului, cu scopul de a contribui la o colectare de informaţii adecvate. Activitatea de evaluare a MNIR va evidenţia măsura în care MNIR este implementat în mod corespunzător.

        Obiectiv specific 3.3.: Dezvoltarea unei abordări integrate si unitare în ceea ce priveşte protecţia si asistenţa victimei traficului de persoane
        O serie de activităţi pe linia modificărilor şi actualizărilor de ordin legislativ, a conceptualizării şi utilizării unitare a unor termeni specifici din domeniu, a elaborării unor standarde naţionale de asistenţă, precum şi acţiuni concrete pe linia capacitării unor servicii deja existente la nivelul autorităţilor publice sau complementaritatea sprijinului acordat victimelor prin cooperarea cu alte servicii publice de sprijin vor contribui la creşterea numărului şi calităţii serviciilor acordate victimelor. Înţelegerea oportunităţilor de îmbunătăţire a serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului de persoane va fi asigurată şi prin măsuri punctuale precum asigurarea principiului teritorialităţii, instituirea unei măsuri naţionale privind asigurarea serviciilor medicale acordate victimelor sau clarificare a procesului de repatriere voluntară asistată.

        Obiectiv specific 3.4.: Eficientizarea intervenţiei de asistenţă şi protecţie a copiilor victime ale traficului de minori
        Obiectiv ce vizează acele măsuri specifice copiilor, victime ale traficului de minori, care să stimuleze crearea de servicii pentru oferirea sprijinului necesar, să asigure cunoştinţele şi aptitudinile necesare specialiştilor în lucrul cu aceştia.

        Obiectiv specific 3.5.: Crearea şi dezvoltarea unor servicii de asistenţă şi protecţie pentru victime ale traficului de persoane cu altă cetăţenie decât cea română
        Obiectivul urmăreşte să clarifice atât prin analize, cât şi modificări legislative coerente, nevoia de intervenţie a instituţiilor publice şi private pentru tot ce înseamnă procesul de sprijin al victimelor de altă naţionalitate decât cea română. Lipsa unei practici în domeniul aplicării măsurilor şi reglementărilor deja existente, pe fondul unei cazuistici reduse până în acest moment, nu au putut conduce la măsuri de modificare şi adaptare specifică a legislaţiei. În prezent, pe fondul evaluării empirice a interacţiunii cu un număr uşor mai ridicat de victime ale traficului de persoane, de altă cetăţenie decât cea română, au permis identificarea unor lacune legislative şi obstacole în practica sprijinirii acestora, precum lipsa unor posibilităţi de asigurare a unor servicii medicale, sau cooperarea pentru asigurarea în condiţii optime a repatrierii către ţara de origine/reşedinţă.

        Obiectiv specific 3.6.: Consolidarea măsurilor de asistenţă si protecţie a victimelor în cadrul procesului penal, a procesului civil si derularea altor demersuri administrative
        Obiectivul vizează reducerea revictimizării prin îmbunătăţirea coordonării intervenţiei multidisciplinare, prin clarificarea rolurilor şi a relaţiilor de colaborare între actorii implicaţi, precum şi evaluarea aplicării mecanismului de accesare a avansului sub formă de voucher din compensaţia acordată de către stat.
        Consolidarea sprijinului acordat victimelor în procesul penal are în vedere atât extinderea utilizării sălilor distincte de audiere în cazul victimelor traficului de persoane, deci aspecte privind infrastructura, cât, mai ales, creşterea calităţii apărării victimelor în aceste dosare, şi asigurarea, în acest mod, a standardelor naţionale şi internaţionale care impun o apărare efectivă şi nu iluzorie.


    OBIECTIV GENERAL 4: Standardizarea unor procese de colectare a datelor în domeniul traficului de persoane
        Obiectiv specific 4.1.: Îmbunătăţirea colectării datelor calitative si cantitative culese în scop de cercetare si analiză a fenomenului traficului de persoane, propuneri si recomandări de politici publice
        Uniformizarea datelor din domeniul traficului de persoane, asigurarea unui set minim de date de calitate în domeniul intervenţiei, în relaţie cu protecţia şi asistenţa oferită victimelor, elaborarea unui mecanism de colectare de feedback de la victime, precum şi digitalizarea procesului privind monitorizarea mecanismelor de identificare, referire şi asistenţă a victimelor, vizează o intervenţie imediată şi evaluarea rapidă a măsurilor luate, dar şi adaptarea răspunsului intervenţiei într-o manieră coerentă şi bazată pe fapte imediate.


    OBIECTIVUL GENERAL 5: Eficientizarea cooperării în domenii orizontale ale sistemului anti-trafic
        Obiectiv specific 5.1.: Adresarea unor măsuri punctuale de îmbunătăţire a demersurilor antitrafic
        Cooperarea la nivel teritorial şi regional între autorităţi şi organizaţii trebuie să fie instituţionalizată sub instituţia Prefectului, pentru asigurarea coerenţei şi eficacităţii în transpunerea politicilor antitrafic de la nivel naţional. Echipele interinstituţionale anti-trafic judeţene vor fi în măsură să răspundă într-o manieră coordonată şi directă provocărilor locale şi teritoriale privind traficul de persoane. Coordonarea şi intervenţia rapidă şi centrată pe aspecte teritoriale sau regionale specifice va fi de asemenea garantată prin instituirea, la nivel formal, a unui mecanism de cooperare al echipelor interinstituţionale anti-trafic judeţene. În egală măsură, asigurarea resurselor umane necesare în scopul implementării, monitorizării şi evaluării politicilor publice şi a recomandărilor emise de organismele europene şi internaţionale, precum şi pentru coordonarea victimelor în cadrul procedurilor judiciare, constituie o premisă necesară pentru eficientizarea sistemului anti-trafic.


    REZULTATELE AŞTEPTATE
        La finalul perioadei de implementare a Strategiei, instituţiile responsabile vor avea consolidate capacităţile de prevenire şi contracarare a fenomenului, vor avea la dispoziţie instrumente legale, tehnici moderne şi personal instruit care să asigure un răspuns adecvat în raport cu evoluţia fenomenului traficului de persoane.
        Capacitatea de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane la nivelul instituţiilor publice şi private va fi crescută, iar victima traficului de persoane va putea naviga cu uşurinţă de la o instituţie/organizaţie la o alta, în funcţie de nevoile specifice, în timp ce va putea fi sprijinită, în mod continuu şi fără obstacole, pentru recuperarea prejudiciilor de orice fel.
        Un sistem integrat de colectare de date va fi realizat după implementarea Strategiei, cu respectarea cerinţelor specifice de protecţie a datelor cu caracter personal, de asigurare a confidenţialităţii şi anonimităţii datelor, de asigurare a consimţământului informat pentru colectarea datelor, sistem care va deveni bază de măsurare, evaluare şi orientare a multiplelor acţiuni sau politici anti-trafic. Cooperarea cu partenerii externi va fi mai intensă şi mai eficientă atât la nivel european, cât şi internaţional iar complementaritatea unor măsuri specifice anti-trafic, în special în domeniul protecţiei şi asistenţei victimelor va fi asigurată prin stimularea parteneriatului public-privat.
        Implicarea societăţii civile în soluţionarea problematicii traficului de fiinţe umane va complementa eforturile depuse de către autorităţile publice. Această colaborare între organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile române va contribui inclusiv la implementarea parteneriatelor cu state terţe care împărtăşesc obiective comune (de ex., traficul de copii, exploatarea prin muncă sau exploatarea sexuală).
        Concret, printre rezultatele aşteptate ca urmare a implementării prezentei Strategii, prezentăm următoarele:
    1. Măsuri solide de prevenire a victimizării şi revictimizării;
    2. Măsuri integrate de finanţare a proiectelor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane;
    3. Numărul şi calitatea serviciilor acordate victimelor traficului de persoane crescut;
    4. Mecanism Naţional de Identificare şi Referire a victimelor traficului de persoane cunoscut şi aplicat la nivel integrat;
    5. Resurse umane şi logistice necesare instituţiilor cheie în desfăşurarea acţiunilor investigative antitrafic şi pentru sprijinirea suportului de orice fel acordat victimelor traficului de persoane;
    6. Traininguri specializate adresate practicienilor anti-trafic;
    7. Victime identificate pro-activ;
    8. Mecanism Naţional de Coordonare a Victimelor pe parcursul procedurilor penale actualizat şi funcţional.


    PROCEDURI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
        Monitorizarea implementării SNITP va fi coordonată de Comitetul Interministerial de Coordonare Strategică Intersectorială a Luptei împotriva Traficului de Persoane, care va analiza modul de realizare a sarcinilor asumate de către fiecare instituţie şi va stabili măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor strategiei, dacă este cazul. Rapoartele de monitorizare, vor fi elaborate anual de către ANITP, cu contribuţia instituţiilor din cadrul Comitetului, dar şi cu sprijinul altor actori relevanţi în implementarea SNITP. Rapoartele de monitorizare vor evidenţia progresele înregistrate, gradul de atingere al indicatorilor stabiliţi şi vor putea fi consolidate şi prin valorificarea unor surse secundare de date relevante (ex: rapoarte INS, rapoarte de monitorizare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă, Raportul Coordonatorului European Anti-Trafic, Rapoarte EUROSTAT, Rapoarte UNODC, Raportul Departamentului de Stat al SUA şi altele-. Motivele îndeplinirii parţiale sau neîndeplinirii obiectivelor vor fi prezentate justificat în conţinutul rapoartelor de monitorizare.
        Anual, va fi organizată o şedinţă de Comitet, în cadrul căreia vor fi dezbătute Rapoartele de monitorizare şi se vor stabili măsuri corective pentru etapele următoare de implementare.
        Evaluarea Strategiei va presupune două etape: o evaluare intermediară, care va fi realizată la finele implementării PNA 2024-2026 şi evaluarea finală care va fi iniţiată la sfârşitul perioadei de implementare (sfârşitul anului 2028). Evaluarea intermediară şi cea finală vor include rapoartele de monitorizare pentru anul în care vor fi realizate, respectiv 2026 şi 2028. Pentru anii 2024, 2025 şi 2027, rapoartele de monitorizare vor fi elaborate de ANITP. Pentru asigurarea obiectivităţii acestor evaluări, va fi luată în considerare implicarea unor experţi independenţi în evaluarea documentelor de politici publice din mediul academic, alţii decât cei care au fost implicaţi în elaborarea proiectului SNITP şi în implementarea acesteia, motiv pentru care, va fi asigurat bugetul corespunzător contractării acestor activităţi de către ANITP, din bugetul de stat.
        Evaluarea finală a implementării Strategiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane va fi aprobată de Comitet şi va fi prezentată Guvernului României.

    INSTITUŢIILE RESPONSABILE
        La nivel naţional, principalele instituţii ce desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de persoane, dar şi de asistenţă şi reintegrare a victimelor sunt următoarele:
    A. Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile de specialitate:
    1. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ce realizează evaluări ale tendinţelor în materie de trafic de persoane şi măsoară rezultatele acţiunilor de luptă împotriva traficului, inclusiv prin colectarea de date statistice în strânsă cooperare cu organizaţiile relevante ale societăţii civile din acest domeniu, îndeplinind rolul de raportor naţional.
    2. Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile corespondente din teritoriu sunt structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, ce desfăşoară activităţi investigative şi de urmărire penală pe linia traficului de persoane, prin intermediul ofiţerilor de poliţie judiciară anume desemnaţi ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, şi, atunci când se impune, asigură măsuri de protecţie a victimelor prin intermediul ofiţerilor din cadrul Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor.
    3. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu unităţile subordonate, este structura din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi pe linia prevenirii ieşirii ilegale din România a cetăţenilor români minori, posibile victime ale traficului de persoane, având totodată şi responsabilităţi de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane.
    4. Inspectoratul General pentru Imigrări este structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii. Cu privire la lupta împotriva traficului de persoane, Inspectoratului General pentru Imigrări îi revin următoarele sarcini: acordarea unui drept de şedere sau a tolerării rămânerii pe teritoriul naţional, în condiţiile prevăzute de lege, pentru cetăţeni străini victime ale traficului; la solicitarea scrisă a autorităţilor competente, cazarea străinilor victime ale traficului de persoane în centrele special amenajate ale Inspectoratului General pentru Imigrări; diseminarea către structurile competente în domeniul combaterii traficului de persoane a datelor şi informaţiilor obţinute în activitatea specifică curentă.
    5. Instituţia Prefectului, instituţie publică cu personalitate juridică, ce este organizată şi funcţionează sub conducerea prefectului, reprezentantul Guvernului pe plan local, care conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

    B. Ministerul Justiţiei participă la elaborarea, coordonarea şi monitorizarea implementării strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire şi combatere a formelor grave de criminalitate.
    1. Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei, îndeplineşte funcţia de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale şi de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile şi imobile sechestrate în cadrul procesului penal.
    2. Direcţia de Prevenire a Criminalităţii este compartimentul prin care se planifică strategic implementarea politicilor publice de prevenire şi combatere a corupţiei şi formelor grave de criminalitate

    C. Ministerul Familiei, Tineretului si Egalităţii de Şanse, asigură coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile politicilor familiale, tineretului, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
        Aceste responsabilităţi se realizează inclusiv prin coordonarea şi îndrumarea metodologică a activităţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care funcţionează în subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, care funcţionează în subordinea consiliilor locale.
    1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, exercită activităţile aferente asigurării prevenirii traficului de persoane/minori şi a asistenţei victimelor copii. Aceste responsabilităţi sunt relaţionate misiunii globale a autorităţii la nivel central în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului la nivel naţional şi sunt concretizate prin următoarele atribuţii specifice: asigură coordonarea şi realizarea activităţilor privind repatrierea minorilor români identificaţi neînsoţiţi sau în dificultate pe teritoriul altor state şi a copiilor victime ale traficului de minori; monitorizarea respectării drepturilor copilului pe teritoriul României, elaborarea politicilor, strategiilor şi standardelor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor şi adopţiei.
    2. Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei si Bărbaţi este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, ce promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale, şi care exercită funcţiile de strategie, reglementare, reprezentare şi autoritate de stat în domeniul violenţei în familie, cu atribuţii în elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul violenţei în familie.

    D. Ministerul Muncii si Solidarităţii Sociale, ca minister de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul muncii şi protecţiei sociale, are obligaţia de a asigura, prin serviciile şi instituţiile sale, precum şi prin structurile teritoriale ale acestora, cadrul normativ şi instituţional în vederea prevenirii situaţiilor de risc privind populaţia în ansamblu, prin măsuri care vizează protecţia şi securitatea socială, în vederea diminuării riscurilor privind categoriile vulnerabile ale populaţiei, prin strategii şi programe sectoriale, precum şi în vederea asistenţei şi protecţiei sociale a victimelor, în scopul recuperării şi reintegrării sociale a acestora.
    1. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin măsurile active de stimulare a ocupării forţei de muncă, asigură egalitatea de şanse pe piaţa muncii tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi în special persoanelor care prezintă dificultăţi de inserţie pe piaţa muncii (femei, victime al traficului de persoane, persoane cu handicap, persoane de etnie romă ...şi altele asemenea). Pentru persoanele cu risc ridicat de a fi traficate, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă dezvoltă programe de informare privind piaţa muncii şi drepturile angajaţilor, programe de formare profesională, precum şi de informare a operatorilor economici pentru angajarea acestora cu prioritate.
    2. Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă şi controlează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, în domeniile sale de competenţă în unităţile din sectorul public, mixt, privat, precum şi la alte categorii de angajatori. În domeniul relaţiilor de muncă, activitatea de control este structurată pe următoarele direcţii: identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată; depistarea cazurilor de nerespectare a celorlalte acte normative care reglementează activitatea relaţiilor de muncă; identificarea şi eliminarea formelor de exploatare a muncii copilului; respectarea prevederilor legale referitoare la: încadrarea în muncă a cetăţenilor străini, protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
    3. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi coordonează metodologic şi monitorizează respectarea drepturilor la viaţă independentă şi integrare în comunitate ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în scopul prevenirii situaţiilor de risc şi segregare. ANPDPD coordonează metodologic activitatea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, inclusiv pentru reabilitarea şi reintegrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi care devin victime ale oricărei forme de exploatare, violenţă sau abuz, prin acordarea de servicii de protecţie.

    E. Ministerul Educaţiei are atribuţii în prevenirea traficului de persoane în rândul copiilor şi tinerilor, precum şi în asigurarea serviciilor de consiliere şi reintegrare şcolară a victimelor.
    F. Ministerul Afacerilor Externe, instituţie a cărei activitate se răsfrânge atât în sfera cooperării interne, cât şi internaţionale, are atribuţii, în calitate de partener, atât în domeniul prevenirii traficului de persoane, cât şi în domeniul acordării de asistenţă consulară cetăţenilor români victime sau potenţiale victime ale traficului de persoane (inclusiv asigurarea condiţiilor pentru repatrierea victimelor traficului de persoane).
    G. Ministerul Sănătăţii, asigură prin intermediul direcţiilor de sănătate publică participarea personalului medical, la activităţi de instruire privind identificarea proactivă a victimelor traficului de persoane şi a altor categorii vulnerabile, organizate de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane sau de alţi parteneri cu expertiză în domeniu.
        Totodată, prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate se asigură asistenţa medicală necesară victimelor traficului de persoane.

    H. Ministerul Public, prin Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, este structura cu personalitate juridică, specializată în combaterea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, competentă să efectueze urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.120/2018, cu modificările şi completările ulterioare,infracţiuni în care se circumscriu şi infracţiunile de trafic de persoane, precum şi să conducă, supravegheze şi controleze actele de urmărire penală efectuate din dispoziţia procurorului de către organele de poliţie judiciară.
    I. Consiliul Superior al Magistraturii, în virtutea rolului său de garant al independenţei justiţiei, furnizează date statistice cu privire la cauzele aflate pe rolul instanţelor şi parchetelor care au ca obiect infracţiunile de trafic de persoane, precum şi date privind numărul confiscărilor dispuse şi valoarea bunurilor confiscate.
    J. Printre celelalte instituţii/autorităţi ce pot avea responsabilităţi în sfera traficului de persoane, implicate, în calitate de responsabil sau partener, în implementarea Strategiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane 2024-2028, enumerăm şi:
        Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
        Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
        Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
        Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
        Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
        Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
        Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
        Agenţia Naţională pentru Romi
        Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
        Direcţiile judeţene/sectoriale de asistenţă socială şi protecţie a copilului/Serviciile publice de asistenţă socială din cadrul consiliilor locale
        Uniunea Naţională a Barourilor din România    IMPLICAŢIILE BUGETARE ŞI SURSELE DE FINANŢARE
        Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia naţională se asigură de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile, din alte surse legal constituite, în limita prevederilor bugetare aprobate, în condiţiile legii, ordonatorilor de credite implicaţi.

    IMPLICAŢIILE ASUPRA CADRULUI JURIDIC
        În plan legislativ se impune evaluarea actelor normative incidente domeniului prevenirii şi combaterii traficului de persoane, precum şi asistenţei acordate victimelor, demersurile legislative urmărind cu precădere clarificarea competenţelor şi responsabilităţilor structurilor cu atribuţii în materie, corelarea domeniilor subsecvente.
        Iniţiativele legislative de modificare şi/sau completare a unor acte normative de nivel superior (legi, Ordonanţe ale Guvernului) şi a celor de nivel inferior (Hotărâri ale Guvernului, precum şi ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor) se vor realiza potrivit planurilor legislative anuale, fundamentate pe baza noilor oportunităţi reieşite din Strategia naţională.
    ANEXA 1

        la Strategia Naţională
        PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE 2024-2026
        pentru implementarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de
        Persoane pentru perioada 2024-2028

    OBIECTIV GENERAL 1.: Reducerea influenţei factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor ce conduc la victimizarea prin traficul de persoane
        Obiectiv specific 1.1.: Informarea grupurilor vulnerabile despre riscul traficului de persoane

┌─────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────────┬─────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────┬──────────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării│
│ │Responsabile│De sprijin │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼─────────┤
│1.1.1. │ │ │ │ │Număr de campanii/ │ │
│Implementarea, │ │ │ │ │acţiuni de │ │
│atât în mediul │ │Alte │Grupurile │ │informare şi │ │
│rural, cât şi în │ │instituţii de │vulnerabile │ │conştientizare │ │
│urban, de │ │stat │sunt │ │deraiate │ │
│campanii/acţiuni │MAI prin │Autorităţi ale│informate cu │ │Număr de beneficiari │ │
│de informare şi │ANITP │administraţiei│privire la │Permanent │Număr de materiale │Anual │
│conştientizare │ │publice locale│riscurile │ │informativ- │ │
│adresate │ │ONG │traficului de│ │preventive diseminate│ │
│persoanelor │ │Mediul privat │persoane │ │Numărul de potenţiale│ │
│vulnerabile la │ │ │ │ │cazuri de trafic │ │
│traficul de │ │ │ │ │raportate la hotline │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Potenţialii │ │ │ │
│ │ │ │clienţi ai │ │ │ │
│ │ │ │serviciilor │ │ │ │
│ │ │ │sexuale sunt │ │ │ │
│1.1.2. │ │ │informaţi │ │Număr de acţiuni │ │
│Dezvoltarea de │ │ │asupra │ │informative- │ │
│acţiuni │ │ │traficului de│ │preventive deraiate. │ │
│preventive │ │Instituţii de │persoane şi a│ │Număr de potenţiali │ │
│destinate │ │stat │riscurilor │ │clienţi informaţi │ │
│reducerii şi │MAI prin │Autorităţi ale│asociate. │ │Număr de materiale │ │
│descurajării │ANITP │administraţiei│Companiile │Permanent │informativ-preventive│Anual │
│cererii care │MEAT │publice locale│din domeniul │ │diseminate │ │
│facilitează │MTI │MAI prin IGPF │HoReCa, │ │Numărul de companii │ │
│traficul de │ │ONG │transport, │ │ce dezvoltă politici/│ │
│persoane, │ │Mediul privat │turism │ │programe │ │
│inclusiv a │ │ │dezvolta │ │instituţionale pentru│ │
│turismului sexual│ │ │politici │ │a descuraja turismul │ │
│ │ │ │interne │ │sexual │ │
│ │ │ │pentru a │ │ │ │
│ │ │ │descuraja │ │ │ │
│ │ │ │turismul │ │ │ │
│ │ │ │sexual. │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de activităţi │ │
│ │ │ │ │ │de informare derulate│ │
│ │ │ │ │ │Număr de beneficiari │ │
│1.1.3. Derularea │ │ │ │ │Număr de materiale │ │
│unor activităţi │ │Instituţii de │Cetăţenii │ │informativ-preventive│ │
│de informare care│ │stat ANR │înţeleg │ │diseminate │ │
│să vizeze │MFTES prin │Autorităţi ale│importanţa │ │Număr de apeluri Tel │ │
│încurajarea │ANES │administraţiei│raportării │Permanent │Verde │Anual │
│publicului la │MAI prin │publice locale│potenţialelor│ │ANES/ANITP pentru │ │
│acţiune şi │ANITP │ONG │cazuri de │ │semnalarea unor │ │
│responsabilitate │ │Mediul privat │trafic de │ │potenţiale cazuri │ │
│socială. │ │ │persoane │ │Număr victime │ │
│ │ │ │ │ │identificate ca │ │
│ │ │ │ │ │urmare a apelurilor │ │
│ │ │ │ │ │din partea │ │
│ │ │ │ │ │cetăţenilor │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────────┼─────────┤
│1.1.4.Organizarea│ │ │ │ │Număr de activităţi │ │
│şi desfăşurarea │ │ │Cetăţenii │ │de informare derulate│ │
│de activităţi de │ │ │români din │ │Număr de beneficiari │ │
│informare cu │ │ │străinătate │ │Număr de materiale │ │
│privire la │DRP │MAI prin ANITP│înţeleg │ │informativ-preventive│ │
│traficul de │MAE │ONG │riscurile │Permanent │diseminate. │Anual │
│persoane în │ │Mediul privat │traficului şi│ │Număr de asociaţii │ │
│rândul │ │ │drepturile │ │româneşti din │ │
│comunităţilor │ │ │lor │ │străinătate │ │
│româneşti din │ │ │ │ │implicate. │ │
│străinătate. │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific 1.2: Creşterea gradului de informare a minorilor despre riscul traficului de persoane

┌──────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────┬──────────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării│
│ │Responsabile│De sprijin │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │activităţi de │ │
│ │ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurate; │ │
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│1.2.1. Realizarea │ │ │ │ │participanţi/ │ │
│de activităţi de │ │ │Personalul │ │beneficiari; │ │
│informare cu │ │ │didactic, │ │Număr de │ │
│privire la abuzul │ │ │personalul din │ │materiale │ │
│şi exploatarea │ │ │sistemul de │ │diseminate │ │
│copiilor în │MAI prin │ME │protecţie al │ │Procentul │ │
│online, │IGPR şi │ANPDCA │copiilor, cât şi │Permanent │copiilor │Anual │
│desfăşurate în │ANITP │ONG │copiii înţeleg │ │(dintre cei │ │
│unităţi de │ │ │riscurile │ │implicaţi în │ │
│învăţământ, cât şi│ │ │traficului de │ │activităţi) │ │
│în rândul copiilor│ │ │persoane │ │care pot │ │
│aflaţi în sistemul│ │ │ │ │menţiona cel │ │
│de protecţie. │ │ │ │ │puţin două │ │
│ │ │ │ │ │riscuri │ │
│ │ │ │ │ │asociate │ │
│ │ │ │ │ │traficului de │ │
│ │ │ │ │ │persoane în │ │
│ │ │ │ │ │mediul online.│ │
├──────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│1.2.2. Derularea │ │ │ │ │Număr de │ │
│de activităţi de │ │MAI prin ANITP│Personalul │ │activităţi de │ │
│informare şi │ │şi IGPR │didactic, cât şi │ │informare şi │ │
│consiliere a │ │Autorităţi ale│elevii şi părinţii│ │consiliere │ │
│părinţilor şi │ME │administraţiei│înţeleg riscurile │Permanent │desfăşurate/ │Anual │
│elevilor asupra │ │publice locale│traficului de │ │Număr de │ │
│consecinţelor │ │ONG │persoane │ │participanţi/ │ │
│traficului de │ │ │ │ │beneficiari │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│1.2.3. │ │ │ │ │ │ │
│Implementarea, │ │ │ │ │Număr de │ │
│atât în mediul │ │ │ │ │campanii/ │ │
│rural, cât şi în │ │ │Comunităţile │ │acţiuni de │ │
│cel urban, de │ │ │locale, în special│ │informare şi │ │
│campanii/acţiuni │ │Autorităţi ale│grupurile │ │conştientizare│ │
│de informare şi │MAI prin │administraţiei│vulnerabile, │ │derulate │ │
│conştientizare │ANITP ME │publice locale│înţeleg riscul │Permanent │Număr de │Anual │
│privind traficul │ │ONG │traficului de │ │beneficiari │ │
│de minori adresate│ │ │persoane şi │ │Număr de │ │
│copiilor şi │ │ │consecinţele │ │materiale │ │
│adolescenţilor, în│ │ │acestuia │ │informativ- │ │
│special în rândul │ │ │ │ │preventive │ │
│grupurilor │ │ │ │ │diseminate │ │
│vulnerabile │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│1.2.4. │ │ │Elevii din │ │ │ │
│Desfăşurarea de │ │ │învăţământul │ │Număr de │ │
│activităţi │ │ │preuniversitar │ │activităţi │ │
│educative în zona │ │ │înţeleg riscul │ │educative │ │
│educaţiei │ME │ONG │traficului de │Permanent │desfăşurate │Anual │
│nonformale │ │ │persoane şi │ │Număr de │ │
│destinate elevilor│ │ │consecinţele │ │beneficiari/ │ │
│din învăţământul │ │ │acestuia │ │participanţi │ │
│preuniversitar. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│1.2.5. Formarea │ │ │ │ │Număr de │ │
│cadrelor didactice│ │ │ │ │sesiuni de │ │
│în vederea │ │ │Cadrele didactice │ │formare │ │
│derulării de │ │ │şi elevii şi │ │Număr de cadre│ │
│activităţi de │ │MAI prin ANITP│părinţii lor │ │didactice │ │
│informare a │ME │şi │înţeleg riscul │Permanent │participante │Anual │
│părinţilor şi │ │IPGR │traficului de │ │Număr cadre │ │
│copiilor cu │ │ONG │persoane si │ │didactice │ │
│privire la │ │ │consecinţele │ │formate, care │ │
│riscurile │ │ │acestuia │ │derulează │ │
│traficului de │ │ │ │ │activităţi de │ │
│persoane │ │ │ │ │informare. │ │
├──────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │activităţi de │ │
│ │ │ │ │ │informare │ │
│ │ │ │ │ │realizate │ │
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │beneficiari │ │
│1.2.6. Activităţi │ │ │Copii │ │Procentul │ │
│de informare │ │MFTES prin │instituţionalizaţi│ │copiilor/ │ │
│privind traficul │MAI prin │ANPDCA │înţeleg riscul │ │tinerilor │ │
│de minori adresate│ANITP │DGASPC-uri │traficului de │Permanent │(dintre cei │Anual │
│copiilor │ │ONG │persoane si │ │implicaţi în │ │
│instituţionalizaţi│ │Mediul privat │consecinţele │ │activităţi) │ │
│ │ │ │acestuia │ │care pot │ │
│ │ │ │ │ │menţiona cel │ │
│ │ │ │ │ │puţin două │ │
│ │ │ │ │ │riscuri │ │
│ │ │ │ │ │asociate │ │
│ │ │ │ │ │traficului de │ │
│ │ │ │ │ │persoane │ │
├──────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│1.2.7. Informarea/│ │ │ │ │activităţi de │ │
│instruirea │ │ │Asistenţii │ │informare/ │ │
│asistenţilor │ │ │maternali şi │ │instruire │ │
│maternali şi a │ │ │personalul cu │ │realizate │ │
│personalului cu │ │ │competenţe în │ │Număr de │ │
│competenţe în │ │ │domeniul │ │beneficiari │ │
│domeniul │ │ │asistenţei sociale│ │Procentul │ │
│asistenţei sociale│MFTES prin │MAI prin ANITP│înţeleg riscul │ │asistenţilor │ │
│din cadrul │ANPDCA │ONG │traficului de │Permanent │maternali/ │Anual │
│serviciului public│DGASPC-uri │ │persoane, │ │asistenţilor │ │
│de asistenţă │ │ │consecinţele │ │sociali care │ │
│socială cu privire│ │ │acestuia şi pot │ │pot numi cel │ │
│la riscurile şi │ │ │adresa măsuri de │ │puţin trei │ │
│implicaţiile │ │ │intervenţie în │ │indicatori ai │ │
│asociate │ │ │potenţiale cazuri │ │traficului de │ │
│traficului de │ │ │ │ │minori dintre │ │
│minori. │ │ │ │ │participanţii │ │
│ │ │ │ │ │la activităţi.│ │
└──────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific 1.3.: Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a cetăţenilor străini cu privire la traficul de persoane si drepturile victimelor

┌──────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────┬───────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării │
│ │Responsabile│De sprijin │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│1.3.1. Acţiuni│ │ │ │ │ │ │
│de informare │ │ │ │ │Număr de │ │
│cu privire la │ │ │Cetăţenii │ │campanii de │ │
│condiţiile în │ │ │străini │ │informare │ │
│care pot fi │MMSS prin IM│ │înţeleg │ │derulate │ │
│prestate │MAI prin IGI│ │drepturile │ │Număr de │ │
│activităţile │şi ANITP │ │şi │ │beneficiari │ │
│lucrative pe │MAE prin MD/│ONG │obligaţiile,│Permanent │Număr cetăţeni│Anual │
│teritoriul │OC/Centrul │ │astfel încât│ │străini care │ │
│României, │Naţional de │ │pot să │ │apelează la │ │
│precum şi │Vize │ │sesizeze │ │Telverde │ │
│drepturile şi │ │ │eventuale │ │Nr persoane │ │
│obligaţiile ce│ │ │abuzuri. │ │care obţin │ │
│revin │ │ │ │ │vize de muncă │ │
│angajaţilor şi│ │ │ │ │informate. │ │
│angajatorilor.│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│1.3.2. │ │ │ │ │Număr de │ │
│Implementarea │ │ │Cetăţenii │ │campanii/ │ │
│de campanii/ │ │ │străini │ │acţiuni de │ │
│acţiuni de │ │ │înţeleg │ │informare şi │ │
│informare şi │ │MAI prin │drepturile │ │conştientizare│ │
│conştientizare│ │IGI, │şi │ │derulate │ │
│privind │MAI prin │IGPR, │obligaţiile │Permanent │Număr de │Anual │
│traficul de │ANITP │IGPF │lor, cât şi │ │beneficiari │ │
│persoane, │ │ONG │riscul │ │Număr de │ │
│adresate │ │ │exploatării │ │materiale │ │
│cetăţenilor │ │ │la trafic de│ │informativ - │ │
│terţi de pe │ │ │persoane. │ │preventive │ │
│teritoriul │ │ │ │ │diseminate │ │
│României │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Misiunile │ │ │ │
│ │ │ │diplomatice │ │ │ │
│ │ │ │străine ale │ │ │ │
│1.3.3. │ │ │statelor de │ │Număr de │ │
│Implicarea │ │ │origine ale │ │misiuni │ │
│misiunilor │ │ │muncitorilor│ │diplomatice │ │
│diplomatice │ │ │străini din │ │implicate │ │
│ale statelor │ │ │România sunt│ │Număr de │ │
│de origine a │ │Misiuni │active în │ │activităţi │ │
│cetăţenilor │MAE │diplomatice│informarea │ │informativ - │ │
│străini aflaţi│MAI prin │ale │cetăţenilor │Permanent │preventive │Semestrial│
│la muncă pe │ANITP │statelor de│lor │ │derulate cu │ │
│teritoriul │ │origine │referitor la│ │aportul │ │
│României în │ │ │drepturile │ │misiunilor │ │
│activităţile │ │ │şi │ │diplomatice │ │
│informativ - │ │ │obligaţiile │ │Număr de │ │
│preventive │ │ │acestora, │ │beneficiari │ │
│ │ │ │cât şi │ │ │ │
│ │ │ │riscul │ │ │ │
│ │ │ │exploatării │ │ │ │
│ │ │ │prin muncă │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific 1.4.: Diminuarea riscurilor traficului de persoane în mediul online

┌─────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────┬──────────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării │
│ │Responsabile│De sprijin │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Numărul │ │
│ │ │ │ │ │deciziilor │ │
│ │ │ │Serviciile │ │ANCOM │ │
│1.4.1. │ │ │digitale │ │elaborate în │ │
│Dezvoltarea şi │ │ │oferite de │ │baza │ │
│implementarea la │ │ │companii sunt │ │Regulamentului│ │
│nivel naţional a │ │ │aliniate │ │Parlamentului │ │
│măsurilor de │ │ │normelor EU, │ │European şi al│ │
│punere în │ │MCID │astfel încât │ │Consiliului │ │
│aplicare a │ │MAI prin IGPR │nu │ │privind o │ │
│Regulamentului │ANCOM │şi │favorizează, │2025 │piaţă unică │Semestrial│
│Parlamentului │ │ANITP │sau tolerează,│ │pentru │ │
│European şi al │ │Mediul privat │exploatarea │ │serviciile │ │
│Consiliului │ │ │sexuală sau │ │digitale │ │
│privind o piaţă │ │ │prin muncă, │ │Număr de │ │
│unică pentru │ │ │ori vânzarea │ │întâlniri │ │
│serviciile │ │ │de servicii │ │comune cu │ │
│digitale │ │ │obţinute │ │companii │ │
│ │ │ │ilegal, online│ │relevante din │ │
│ │ │ │ │ │industria de │ │
│ │ │ │ │ │tehnologie şi │ │
│ │ │ │ │ │cea financiară│ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Site-urile │ │ │ │
│ │ │ │care publică │ │Analiza │ │
│ │ │ │anunţuri │ │legislativă │ │
│1.4.2. Analiza │ │ │(matrimoniale,│ │realizată │ │
│cadrului │ │ │servicii) │ │Propuneri de │ │
│legislativ │ANCOM MAI │ │exercită │ │lege ferenda │ │
│incident şi │prin IGPR │ONG │diligenţă în │2026 │sau │Semestrul │
│identificarea │MP prin │ │măsurile de │ │recomandări de│12027 │
│nevoilor de │DIICOT │ │luptă │ │modificări │ │
│actualizare │ │ │împotriva │ │legislative │ │
│legislativă │ │ │traficului de │ │necesare, în │ │
│ │ │ │persoane │ │conformitate │ │
│ │ │ │facilitat prin│ │ │ │
│ │ │ │tehnologie. │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │campanii de │ │
│ │ │ │ │ │prevenire │ │
│ │ │ │ │ │derulate │ │
│1.4.3.Organizarea│ │ │ │ │Număr de │ │
│şi derularea în │ │ │ │ │beneficiari │ │
│mediul online de │ │ │ │ │Număr de │ │
│campanii de │ │MFTES prin │Populaţia │ │materiale │ │
│prevenire a │ │ANPDCA │înţelege │ │informativ │ │
│traficului de │ │Instituţii de │riscul │ │-preventive │ │
│persoane, │MAI prin │stat │traficului de │Permanent │diseminate/ │Anual │
│traficului de │ANITP │Autorităţi ale│minori şi al │ │promovate │ │
│minori şi │ │administraţiei│pornografiei │ │Numărul de │ │
│pornografiei │ │publice locale│infantile │ │potenţiale │ │
│infantile, │ │ONG │ │ │cazuri de │ │
│adresate în mod │ │ │ │ │trafic │ │
│specific │ │ │ │ │raportate la │ │
│grupurilor ţintă │ │ │ │ │hotline │ │
│ │ │ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │ │ │ │interacţiuni │ │
│ │ │ │ │ │în social │ │
│ │ │ │ │ │media. │ │
└─────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘


    Obiectiv specific 1.5.: Diminuarea impactului factorilor de risc ce conduc la victimizare, de către autorităţile române

┌─────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├──────────────┬──────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării│
│ │Responsabile │De sprijin│ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr total de│ │
│1.5.1. │ │ │Grupurile │ │persoane │ │
│Cuprinderea în │ │ │vulnerabile │ │cuprinse în │ │
│programe de │ │ │beneficiază de │ │programele de │ │
│formare │ │ │programe de │ │formare │ │
│profesională a │MMSS prin │ │formare │ │profesională │ │
│persoanelor din │ANOFM │ │profesională │Permanent │defalcate pe │Anual │
│grupurile sociale│ │ │pentru a scădea │ │categorii │ │
│vulnerabile, │ │ │gradul │ │vulnerabile │ │
│înregistrate în │ │ │vulnerabilităţii│ │(ex: tineri │ │
│evidenţele ANOFM │ │ │faţă de riscul │ │proveniţi din │ │
│ │ │ │traficului │ │sistemul de │ │
│ │ │ │ │ │protecţie). │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│1.5.2.Realizarea │ │ │ │ │ │ │
│de acţiuni de │ │ │ │ │Număr de │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │acţiuni de │ │
│comunitară, atât │ │MAI prin │ │ │dezvoltare │ │
│în mediul rural, │ │ANITP │Administraţia │ │comunitară │ │
│cât şi în urban, │Instituţia │ME │publică este │ │realizate. │ │
│cu stabilirea de │Prefectului │MFTES │implicată activ │ │Număr de │ │
│lideri formali/ │Autorităţi ale│Instituţii│în rezolvarea │Permanent │beneficiari. │Anual │
│informali │administraţiei│de stat │problemelor │ │Număr de │ │
│(grupuri │publice locale│ONG │locale care │ │lideri locali │ │
│responsabile), │ │Mediul │influenţează │ │care se │ │
│care să │ │privat │vulnerabilitatea│ │implică în │ │
│identifice │ │ │ │ │realizarea │ │
│vulnerabilităţile│ │ │ │ │activităţilor │ │
│la nivel │ │ │ │ │ │ │
│comunitar │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│1.5.3. Aplicarea │ │ │ │ │operatori │ │
│de măsuri de │ │ │ │ │economici │ │
│stimulare a │ │ │ │ │beneficiari ai│ │
│operatorilor │ │ │Operatorii │ │măsurilor de │ │
│economici care │ │ │economici │ │stimulare │ │
│angajează │MMSS prin │ │angajează │ │Număr de │ │
│persoane │ANOFM │ │persoane │Permanent │persoane │Anual │
│aparţinând unor │ │ │aparţinând unor │ │angajate ca │ │
│grupuri │ │ │grupuri │ │urmare a │ │
│vulnerabile pe │ │ │vulnerabile │ │implementării │ │
│piaţa muncii, │ │ │ │ │măsurilor │ │
│înregistrate in │ │ │ │ │cuprinse în │ │
│evidentele ANOFM │ │ │ │ │programul de │ │
│ │ │ │ │ │ocupare │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr total de│ │
│ │ │ │ │ │controale │ │
│ │ │ │ │ │efectuate │ │
│1.5.4. │ │ │ │ │(număr │ │
│Identificarea, │ │ │Inspecţia Muncii│ │angajatori │ │
│prin activitatea │ │ │identifică în │ │verificaţi, │ │
│de control a │ │ │mod proactiv │ │număr angajaţi│ │
│inspectorilor de │ │ │posibile victime│ │verificaţi) │ │
│muncă, a │MMSS prin IM │MAI prin │ale exploatării │Permanent │Număr de │Anual │
│posibilelor │ │IGPR │prin muncă şi │ │posibile │ │
│cazuri de trafic │ │ │raportează │ │cazuri de │ │
│de persoane in │ │ │situaţiile │ │trafic de │ │
│scopul │ │ │autorităţilor │ │persoane │ │
│exploatării prin │ │ │responsabile │ │suspicionate │ │
│muncă │ │ │ │ │şi sesizate/ │ │
│ │ │ │ │ │notificate la │ │
│ │ │ │ │ │IGPR (DCCO) şi│ │
│ │ │ │ │ │ANITP │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │acţiuni de │ │
│ │ │ │ │ │verificare │ │
│ │ │ │ │ │efectuate. │ │
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│1.5.5. │ │ │ │ │operatori │ │
│Desfăşurarea de │ │ │Inspecţia Muncii│ │economici │ │
│verificări la │ │ │şi Poliţia │ │identificaţi │ │
│operatorii │ │ │identifică în │ │Număr de │ │
│economici cu │ │MAI prin │mod proactiv │ │angajaţi │ │
│profil de │MMSS prin IM │IGPR │posibile victime│Permanent │verificaţi │Anual │
│activitate │ │ │ale exploatării │ │Număr de │ │
│întreţinere │ │ │sexuale sau prin│ │posibile │ │
│corporală/salon │ │ │muncă │ │cazuri de │ │
│de masaj/ │ │ │ │ │trafic de │ │
│videochat │ │ │ │ │persoane │ │
│ │ │ │ │ │suspicionate │ │
│ │ │ │ │ │şi sesizate/ │ │
│ │ │ │ │ │notificate la │ │
│ │ │ │ │ │IGPR (DCCO) şi│ │
│ │ │ │ │ │ANITP │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │acţiuni şi │ │
│ │ │ │ │ │controale │ │
│ │ │ │ │ │efectuate │ │
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │angajatori │ │
│ │ │ │Inspecţia Muncii│ │verificaţi │ │
│1.5.6. Realizarea│ │ │şi IGI în │ │Număr de │ │
│de acţiuni şi │ │ │cooperare cu │ │angajatori │ │
│controale pentru │ │ │IGPR şi IGJR │ │amendaţi/ │ │
│identificarea │ │MAI prin │detectează în │ │sancţionaţi │ │
│muncii │MAI prin IGI │IGPR şi │mod proactiv │Permanent │Număr │Anual │
│nedeclarate în │MMSS prin IM │IGJR │posibile victime│ │lucrători fără│ │
│rândul │ │ │ale exploatării │ │forme legale │ │
│resortisanţilor │ │ │prin muncă în │ │depistaţi │ │
│ţărilor terţe │ │ │rândul │ │Numărul │ │
│ │ │ │resortisanţilor │ │posibilelor │ │
│ │ │ │ţărilor terţe │ │cazuri de │ │
│ │ │ │ │ │trafic │ │
│ │ │ │ │ │constatate şi │ │
│ │ │ │ │ │sesizate de │ │
│ │ │ │ │ │IGI organelor │ │
│ │ │ │ │ │de urmărire │ │
│ │ │ │ │ │penală. │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de copii│ │
│ │ │ │ │ │şi tineri │ │
│1.5.7. Realizarea│ │ │ │ │beneficiari ai│ │
│de acţiuni de │ │ │Abandonul şcolar│ │măsurilor de │ │
│reducere a │ │ │este diminuat │ │reducere a │ │
│abandonului │ME │ANR │prin programele │Permanent │abandonului │Anual │
│şcolar în rândul │ │ │implementate de │ │şcolar │ │
│copiilor şi │ │ │MEN │ │Număr de copii│ │
│tinerilor │ │ │ │ │aflaţi la risc│ │
│ │ │ │ │ │de abandon │ │
│ │ │ │ │ │şcolar │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┤
│1.5.8. │ │ │ │ │ │ │
│Înfiinţarea şi │ │ │ │ │Bază de date │ │
│operaţionalizarea│ │ │Copiii cu risc │ │existentă şi │ │
│Observatorului │ │ │de │ │operaţională │ │
│Naţional al │ │ │vulnerabilitate │ │Nr. autorităţi│ │
│Copilului, baza │MFTES prin │ │sunt luaţi în │Semestrul I │ale │ │
│naţională de date│ANPDCA │ │evidenţa │2026 │administraţiei│Anual │
│privind copiii │ │ │autorităţilor de│Permanent │publice locale│ │
│care prezintă │ │ │protecţie a │ │care │ │
│cazuri de │ │ │copilului │ │utilizează │ │
│vulnerabilitate │ │ │ │ │Observatorul │ │
│(abuz, neglijare,│ │ │ │ │Naţional │ │
│sărăcie extremă).│ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific 1.6: Implicarea voluntară a fostelor victime în procesul de planificare şi implementare a programelor anti-trafic

┌────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────┬─────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────────┬──────────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării│
│ │Responsabile │De sprijin │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│1.6.1. │ │ │ │ │ │ │
│Constituirea │ │ │ │ │ │ │
│unui Grup │ │ │ │ │Grup consultativ│ │
│consultativ al │ │ │ │ │al victimelor │ │
│fostelor │Comitetul │ │ │ │traficului de │ │
│victime, care să│Interministerial│ │Victime ale │ │persoane │ │
│consilieze │de Coordonare │ │traficului │ │constituit │ │
│activitatea │Strategică │MAI prin ANITP│contribuie în │Semestrul I │Număr de │ │
│Comitetului │Intersectorială │ONG │mod activ la │2025 │participări ale │Anual │
│Interministerial│a Luptei │ │activitatea │ │victimelor la │ │
│de Coordonare │împotriva │ │Comitetului │ │grupuri de lucru│ │
│Strategică │Traficului de │ │Interministerial│ │organizate de │ │
│Intersectorială │Persoane │ │ │ │Comitetul │ │
│a Luptei │ │ │ │ │Interministerial│ │
│împotriva │ │ │ │ │ │ │
│Traficului de │ │ │ │ │ │ │
│Persoane │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼─────────┤
│1.6.2. │ │ │ │ │ │ │
│Organizarea şi │ │ │ │ │ │ │
│implementarea de│ │ │ │ │Număr de │ │
│campanii de │ │ │ │ │campanii de │ │
│informare şi │ │Instituţii de │ │ │informare şi │ │
│conştientizare a│ │stat │Foste victime │ │conştientizare │ │
│grupurilor │ │Autorităţi ale│contribuie la │ │derulate │ │
│vulnerabile cu │MAI prin ANITP │administraţiei│acţiuni de │Permanent │Număr de │Anual │
│privire la │ │publice locale│informare, │ │beneficiari │ │
│traficul de │ │ONG │conştientizare │ │Număr de │ │
│persoane, care │ │Mediul privat │şi educare │ │materiale │ │
│să valorifice │ │ │ │ │informativ │ │
│experienţele │ │ │ │ │-preventive │ │
│rezultate din │ │ │ │ │diseminate │ │
│Grupul │ │ │ │ │ │ │
│consultativ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴─────────┘


        Obiectiv specific 1.7: Responsabilizarea companiilor private pentru adoptarea de măsuri destinate prevenirii traficului de persoane

┌──────────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────────┬──────────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării │
│ │Responsabile │De sprijin │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│1.7.1. │ │ │Cadrul │ │ │ │
│Realizarea │ │ │legislativ │ │ │ │
│unei analize │ │ │român este │ │ │ │
│privind │ │ │aliniat │ │ │ │
│introducerea │Instituţiile │ │normelor EU │ │Analiză privind │ │
│la nivel │membre ale │ │referitoare la│ │introducerea la nivel│ │
│naţional a │Comitetului │ │obligaţii de │ │naţional a │ │
│obligaţiilor │Interministerial│ │diligenţă în │ │obligaţiilor de │ │
│de diligenţă │de Coordonare │ │materia │ │diligenţă în materia │ │
│în materia │Strategică │MAI prin ANITP│protejării │2025 │protejării │Anual │
│protejării │Intersectorială │ │drepturilor │ │drepturilor omului şi│ │
│drepturilor │a Luptei │ │omului şi de │ │de gestionare │ │
│omului şi de │împotriva │ │gestionare │ │responsabilă a │ │
│gestionare │Traficului de │ │responsabilă a│ │lanţurilor de │ │
│responsabilă a│Persoane │ │lanţurilor de │ │aprovizionare pentru │ │
│lanţurilor de │ │ │aprovizionare,│ │produse realizată │ │
│aprovizionare │ │ │pentru a │ │ │ │
│pentru produse│ │ │preveni │ │ │ │
│/servicii │ │ │exploatarea │ │ │ │
│ │ │ │prin muncă │ │ │ │
├──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────────┼──────────┤
│1.7.2. │ │ │ │ │ │ │
│Dezvoltarea şi│ │ │ │ │ │ │
│derularea în │ │ │ │ │Număr de campanii de │ │
│colaborare cu │ │ │Sectorul │ │informare derulate │ │
│reprezentanţii│ │Mediul privat │privat este │ │Număr de beneficiari │ │
│sectorului │ │Instituţii de │informat cu │ │Număr de materiale │ │
│privat a unor │ │stat │privire │ │informativ-preventive│ │
│campanii de │MAI prin ANITP │Autorităţi ale│obligaţiile de│Permanent │diseminate │Semestrial│
│informare a │ │administraţiei│diligenţă │ │Numărul firmelor │ │
│populaţiei cu │ │publice locale│pentru a │ │private implicate în │ │
│privire la │ │ONG │preveni │ │activităţi destinate │ │
│riscurile şi │ │ │exploatarea │ │prevenirii traficului│ │
│implicaţiile │ │ │prin muncă │ │de persoane │ │
│asociate │ │ │ │ │ │ │
│traficului de │ │ │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────────┴──────────┘    OBIECTIV GENERAL 2. Creşterea eficacităţii şi eficienţei sistemului de justiţie în cazurile de trafic de persoane
        Obiectiv specific 2.1. Adecvarea cadrului legislativ care să răspundă provocărilor legate de combaterea traficului de persoane

┌──────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Institutii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────┬───────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării │
│ │Responsabile│De sprijin │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│2.1.1. Analiza│ │ │ │ │ │ │
│textelor │ │ │ │ │ │ │
│relevante din │ │ │ │ │ │ │
│Cod penal - │ │ │ │ │ │ │
│infracţiuni │ │ │ │ │ │ │
│specifice │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │
│traficul de │ │ │ │ │ │ │
│persoane şi │ │ │Propuneri │ │ │ │
│exploatarea │ │ │legislative │ │ │ │
│persoanelor │ │ │referitoare la│ │ │ │
│vulnerabile - │ │ │traficul de │ │ │ │
│şi alte texte │ │ │persoane şi │ │ │ │
│relevante │ │ │exploatarea │ │ │ │
│combaterii │ │ │persoanelor │ │ │ │
│traficului de │ │ │sunt │ │ │ │
│persoane (se │ │ │dezvoltate de │ │ │ │
│vor avea în │ │ │către experţi,│ │ │ │
│vedere, │ │ │în aşa fel │ │ │ │
│printre │ │ │încât actul de│ │Analiză │ │
│altele, │ │ │justiţie să │ │efectuată │ │
│limitele de │MJ │CSM │crească în │ │Măsuri │ │
│pedeapsă în │MP prin │INM │eficienţă şi │2024-2025 │dispuse în │Semestrial│
│cazul anumitor│DIICOT │ │eficacitate. │ │funcţie de │ │
│infracţiuni, │ │ │Toate formele │ │concluziile │ │
│delimitările │ │ │de trafic de │ │analizei │ │
│între │ │ │persoane sunt │ │ │ │
│infracţiunea │ │ │uşor de │ │ │ │
│de trafic şi │ │ │încadrat iar │ │ │ │
│cea de │ │ │efectul de │ │ │ │
│proxenetism │ │ │descurajare │ │ │ │
│...şi altele │ │ │este eficient │ │ │ │
│asemenea). │ │ │şi duce la │ │ │ │
│Analiza │ │ │reducerea │ │ │ │
│textelor │ │ │prevalenţei │ │ │ │
│relevante din │ │ │traficului de │ │ │ │
│Codul de │ │ │persoane │ │ │ │
│procedură │ │ │ │ │ │ │
│penală - │ │ │ │ │ │ │
│durata │ │ │ │ │ │ │
│procedurilor │ │ │ │ │ │ │
│în unele │ │ │ │ │ │ │
│cauze, │ │ │ │ │ │ │
│procedura de │ │ │ │ │ │ │
│citare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│2.1.2. Analiza│ │ │ │ │ │ │
│diferitelor │ │ │ │ │ │ │
│noi forme de │ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │
│care nu au │ │ │ │ │ │ │
│incriminări │ │ │Propunerile │ │ │ │
│(căsătorie │ │ │legislative │ │ │ │
│forţată, │ │ │referitoare la│ │ │ │
│adopţie │ │MP prin │noile forme de│ │ │ │
│ilegală, mame │ │DIICOT │exploatare │ │Analiză │ │
│surogat), │ │CSM │sunt transpuse│ │efectuată │ │
│precum şi a │MJ │MAI prin │în legislaţia │ │Măsuri │ │
│modului în │MP │IGPR şi │română în │2025-2026 │dispuse în │Semestrial│
│care │ │ANITP │conformitate │ │funcţie de │ │
│intervenţia în│ │INM │cu │ │concluziile │ │
│plan │ │ANR │modificările │ │analizei │ │
│administrativ │ │ │aduse │ │ │ │
│facilitează │ │ │Directivei 36/│ │ │ │
│sau, din │ │ │2011. │ │ │ │
│contră, │ │ │ │ │ │ │
│afectează │ │ │ │ │ │ │
│investigaţiile│ │ │ │ │ │ │
│penale │ │ │ │ │ │ │
│(cerşetoria, │ │ │ │ │ │ │
│prostituţia) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│2.1.3. │ │ │ │ │ │ │
│Modificarea şi│ │ │ │ │ │ │
│completarea │ │ │Legea nr. 678/│ │ │ │
│Legii nr. 678/│ │ │2001 conţine │ │Emiterea │ │
│2001 privind │ │ │îmbunătăţiri │ │recomandări │ │
│prevenirea şi │MAI prin │Alte │şi completări │Semestrul II│de │Semestrul │
│combaterea │ANITP │instituţii │în acord cu │2026 │modificări │I 2027 │
│traficului de │ │relevante │experienţa │ │legislative │ │
│persoane, cu │ │ │practică în │ │necesare, în│ │
│modificările │ │ │domeniu │ │conformitate│ │
│şi │ │ │ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │ │ │
│ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│2.1.4. Analiza│ │ │ │ │ │ │
│oportunităţii │ │ │ │ │ │ │
│modificării │ │ │ │ │ │ │
│Ordonanţei de │ │ │ │ │ │ │
│urgenţă nr. 78│ │ │ │ │ │ │
│/2016 pentru │ │ │ │ │ │ │
│organizarea şi│ │ │ │ │ │ │
│funcţionarea │ │ │ │ │ │ │
│Direcţiei de │ │ │ │ │ │ │
│Investigare a │ │ │Ordonanţa nr. │ │ │ │
│Infracţiunilor│ │ │78/20016 │ │ │ │
│de │ │ │conţine │ │ │ │
│Criminalitate │ │ │îmbunătăţiri │ │ │ │
│Organizată şi │ │ │şi completări │ │ │ │
│Terorism, │ │ │pentru │ │ │ │
│precum şi │ │ │funcţionarea │ │Propuneri de│ │
│pentru │MP prin │MJ │DIICOT şi │Trimestrul │lege │Trimestrul│
│modificarea şi│DIICOT │ │pentru a │II 2026 │ferenda, │I 2027 │
│completarea │ │ │asigura baza │ │după caz │ │
│unor acte │ │ │legală şi │ │ │ │
│normative, │ │ │materială în │ │ │ │
│aprobată cu │ │ │acord cu │ │ │ │
│modificări │ │ │experienţa │ │ │ │
│prin Legea │ │ │practică în │ │ │ │
│nr.720/2018, │ │ │domeniu │ │ │ │
│în vederea │ │ │ │ │ │ │
│conferirii de │ │ │ │ │ │ │
│temei pentru │ │ │ │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│unei mai │ │ │ │ │ │ │
│rapide │ │ │ │ │ │ │
│cooperării │ │ │ │ │ │ │
│judiciare │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │Creşterea │ │ │ │
│ │ │ │numărului de │ │ │ │
│ │ │ │concursuri de │ │ │ │
│2.1.5. │ │ │accedere în │ │ │ │
│Modificarea │ │ │DIICOT şi │ │ │ │
│regulamentului│ │ │completarea │ │ │ │
│privind │ │ │mai facilă a │ │ │ │
│numirea │ │ │schemelor de │ │ │ │
│procurorilor │ │ │personal │ │ │ │
│în funcţii de │CSM │ │DIICOT are │Semestrul II│Regulament │Semestrul │
│execuţie la │MP prin │ │resursa umană │2024 │modificat │I 2025 │
│Direcţia de │DIICOT │ │necesară │ │ │ │
│Investigare a │ │ │combaterii │ │ │ │
│Infracţiunilor│ │ │eficiente a │ │ │ │
│de │ │ │traficului de │ │ │ │
│Criminalitate │ │ │persoane şi │ │ │ │
│Organizată şi │ │ │îşi poate │ │ │ │
│Terorism │ │ │completa cu │ │ │ │
│ │ │ │celeritate │ │ │ │
│ │ │ │schema de │ │ │ │
│ │ │ │personal │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│2.1.6. Analiza│ │ │Există │ │ │ │
│textelor │ │ │sugestii │ │ │ │
│relevante │ │ │pentru │ │ │ │
│privind │ │ │asistenţa │ │ │ │
│asistenţa │ │ │juridică │ │ │ │
│juridică │ │ │gratuită a │ │ │ │
│gratuită a │ │ │victimelor │ │Analiză │ │
│victimelor │ │ │infracţiunilor│ │efectuată │ │
│infracţiunilor│ │ │şi acordarea │ │Propuneri de│ │
│şi acordarea │ │MP prin │de compensaţii│ │lege ferenda│ │
│de compensaţii│MJ │DIICOT │financiare │Semestrul I │sau │Semestrial│
│financiare │MMSS │UNBR │victimelor din│2026 │recomandări │ │
│victimelor din│ │DGASPC-SSVI│Legea 211/2004│ │de │ │
│Legea 211/2004│ │ │precum şi a │ │modificări │ │
│precum şi a │ │ │modului de │ │legislative │ │
│modului de │ │ │acordare şi │ │ │ │
│acordare şi │ │ │punere în │ │ │ │
│punere în │ │ │executare a │ │ │ │
│executare a │ │ │daunelor │ │ │ │
│daunelor │ │ │pentru │ │ │ │
│pentru │ │ │victime. │ │ │ │
│victime. │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific 2.2: Eficientizarea instituţiilor judiciare

┌─────────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │Institutii │ │ │ │ │
│Acţiuni ├────────────┬───────┤Rezultate │Perioada de │Indicatori │Etapele │
│ │Responsabile│De │ │implementare│ │evaluării │
│ │ │sprijin│ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │O mai bună │ │ │ │
│ │ │ │adaptare a │ │ │ │
│ │ │ │sistemelor de │ │ │ │
│ │ │ │colectare, │ │ │ │
│ │ │ │care să │ │ │ │
│ │ │ │răspundă │ │ │ │
│2.2.1.Constituire│ │ │nevoilor de │ │Grup │ │
│grup de lucru │ │ │evaluare │ │constituit. │ │
│care să analizeze│ │ │naţionale şi │ │Propuneri │ │
│modalitatea de │MP prin │ │internaţionale│ │formulate de │ │
│colectare a │PICCJ şi │ │Intervenţii │ │grupul de lucru│ │
│datelor şi │DIICOT │ │prioritizate │ │Întocmirea unei│ │
│adaptarea │MAI prin │ │în funcţie de │Trimestrul │liste a datelor│ │
│acesteia la │IGPR │ │tendinţele │IV 2024 │statistice │Semestrial│
│nevoile │CSM │ │constatate. │ │solicitate de │ │
│naţionale, precum│MJ prin │ │Actorii │ │organismele │ │
│şi la standardele│ANABI │ │sistemului de │ │internaţionale │ │
│şi solicitările │ │ │justiţie │ │şi a nevoilor │ │
│organismelor │ │ │adaptează │ │rezultate la │ │
│internaţionale │ │ │rapid │ │nivel intern │ │
│ │ │ │răspunsul la │ │ │ │
│ │ │ │traficul de │ │ │ │
│ │ │ │persoane având│ │ │ │
│ │ │ │în vedere │ │ │ │
│ │ │ │evoluţia în │ │ │ │
│ │ │ │timp real a │ │ │ │
│ │ │ │fenomenului │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │O mai bună │ │ │ │
│ │ │ │adaptare a │ │ │ │
│ │ │ │sistemelor de │ │ │ │
│ │ │ │colectare, │ │ │ │
│ │ │ │care să │ │Metodologie │ │
│ │ │ │răspundă │ │standardizată │ │
│ │ │ │nevoilor de │ │de colectare a │ │
│ │ │ │evaluare │ │datelor în │ │
│ │ │ │Eficientizarea│ │domeniul │ │
│2.2.2. │ │ │colectării │ │traficului de │ │
│Optimizarea │ │ │datelor în │ │persoane │ │
│procesului de │MP prin │ │dosare de │ │Numărul │ │
│culegere a │PICCJ şi │ │trafic de │ │instituţiilor │ │
│datelor prin │DIICOT │ │persoane în │ │ce au adoptat │ │
│actualizarea │MAI prin │ │cadrul ECRIS, │Trimestrul │metodologia │ │
│sistemelor │IGPR │ │-adaptarea │IV 2026 │standardizată │Anual │
│existente la │CSM │ │constantă a │ │Numărul │ │
│nivelul │MJ prin │ │indicatorilor │ │infracţiunilor │ │
│instituţiilor │ANABI │ │pentru a putea│ │de trafic de │ │
│judiciare/ │ │ │răspunde │ │persoane în │ │
│instanţelor │ │ │nevoilor şi │ │fiecare judeţ │ │
│responsabile │ │ │tendinţelor │ │Numărul de │ │
│ │ │ │-completarea │ │sesizări vs. │ │
│ │ │ │datelor cu noi│ │numărul de │ │
│ │ │ │informaţii │ │investigaţii/ │ │
│ │ │ │calitative de │ │urmăriri penale│ │
│ │ │ │către fiecare │ │/condamnări │ │
│ │ │ │instituţie │ │ │ │
│ │ │ │competentă. │ │ │ │
│ │ │ │Corelare ECRIS│ │ │ │
│ │ │ │V cu ROARMIS │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│2.2.3. Crearea │ │ │ │ │ │ │
│unui serviciu de │ │ │ │ │ │ │
│coordonare a │ │ │Organele │ │ │ │
│activităţii │ │ │judiciare din │Trimestrul │ │ │
│tehnice de │MP prin │ │cadrul DIICOT │IV 2024 │Serviciu creat │Semestrul │
│specialitate, │DIICOT │ │apelează la │Trimestrul │Serviciu │I 2025 │
│analiza │ │ │metode şi │IV 2024 │operaţionalizat│ │
│informaţiilor şi │ │ │tehnici modeme│ │ │ │
│de investigaţii │ │ │ │ │ │ │
│financiare în │ │ │ │ │ │ │
│cadrul DIICOT │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│2.2.4. Extinderea│ │ │ │ │ │ │
│metodelor │ │ │ │ │ │ │
│electronice/ │ │ │ │ │ │ │
│tehnologice/ │ │ │ │ │ │ │
│modeme de │ │ │Organele de │ │ │ │
│investigare în │ │ │poliţie │ │Număr de │ │
│raport cu │ │ │apelează la │ │utilizatori │ │
│evoluţia │MAI prin │ │metode şi │Trimestrul │Raport de │Semestrial│
│tehnologică prin │IGPR │ │tehnici │IV 2024 │monitorizare şi│ │
│pilotarea unui │ │ │specifice │ │evaluare a │ │
│soft de │ │ │modeme │ │pilotării │ │
│investigaţii │ │ │ │ │ │ │
│online (OSINT) în│ │ │ │ │ │ │
│cadrul a două │ │ │ │ │ │ │
│unităţi de │ │ │ │ │ │ │
│poliţie │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│2.2.5. Extinderea│ │ │Organele de │ │ │ │
│utilizării │ │ │poliţie │ │ │ │
│softului de │MAI prin │ │apelează la │ │Număr de │Semestrial│
│investigaţii şi │IGPR │ │metode şi │2025-2026 │utilizatori │/anual │
│la alte unităţi │ │ │tehnici │ │ │ │
│de poliţie │ │ │specifice │ │ │ │
│ │ │ │moderne │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Metodologia │ │
│ │ │ │ │ │adoptată │ │
│ │ │ │ │ │potrivit │ │
│2.2.6. Adoptarea │ │ │ │ │Strategiei │ │
│şi implementarea │ │ │ │ │naţionale │ │
│unei metodologii │ │ │Organele │ │privind │ │
│unitare la nivel │ │ │judiciare │ │recuperarea │ │
│de parchet, │ │ │apelează la o │ │creanţelor │ │
│poliţie, ANABI, │MP prin │ │metodologie │ │provenite din │ │
│cu privire la │DIICOT │ │unitară pentru│Semestrul II│infracţiuni │Semestrul │
│derularea de │MAI prin │ │garantarea │2024 │pentru perioada│I 2025 │
│investigaţii │IGPR │ │unor rezultate│Permanent │2021- 2025. │Anual │
│financiare ca │MJ prin │ │sporite şi │ │Număr de dosare│ │
│premisă pentru │ANABI │ │perfectibile │ │în care │ │
│recuperarea │ │ │în │ │metodologia a │ │
│produsului │ │ │investigaţiile│ │fost utilizată │ │
│infracţiunii de │ │ │financiare │ │Gradul de │ │
│trafic de │ │ │ │ │recuperare al │ │
│persoane │ │ │ │ │produselor │ │
│ │ │ │ │ │infracţiunii de│ │
│ │ │ │ │ │trafic de │ │
│ │ │ │ │ │persoane │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Durata medie de│ │
│ │ │ │ │ │efectuare a │ │
│ │ │ │ │ │urmăririi │ │
│ │ │ │ │ │penale în cauze│ │
│ │ │ │Instituţiile │ │de trafic de │ │
│2.2.7. Asigurarea│ │ │cu atribuţii │ │persoane/ │ │
│resurselor umane │ │ │în combaterea │ │minori. │ │
│adecvate │ │ │traficului de │ │Număr procurori│ │
│combaterii │ │ │persoane îşi │ │şi poliţişti/ │ │
│eficiente a │MP prin │ │cunosc nevoile│ │judeţ/regiune/ │ │
│traficului de │DIICOT │ │în materie de │ │populaţie/n │ │
│persoane în │MP │ │resurse umane │Permanent │umăr cazuri. │Anual │
│cadrul organelor │MAI prin │ │Capacitatea la│ │Gradul de │ │
│judiciare prin │IGPR │ │nivelul │ │încadrare │ │
│măsuri de │ │ │organelor │ │poliţişti/ │ │
│completare a │ │ │judiciare este│ │procurori │ │
│resursei umane │ │ │consolidată │ │Media dosarelor│ │
│ │ │ │prin resurse │ │în sarcina unui│ │
│ │ │ │umane adecvate│ │procuror (în │ │
│ │ │ │ │ │fiecare judeţ),│ │
│ │ │ │ │ │din care dosare│ │
│ │ │ │ │ │pe trafic de │ │
│ │ │ │ │ │persoane │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│2.2.8. Definirea │ │ │ │ │ │ │
│nevoilor de │ │ │ │ │ │ │
│pregătire │MP prin │ │ │ │Analiza │ │
│specializată şi │PICCJ şi │ │Instituţiile │ │nevoilor de │ │
│de sesiuni │DIICOT │ │cu atribuţii │ │pregătire │ │
│interdisciplinare│MAI prin │ONG │în combaterea │ │profesională │ │
│pentru dobândirea│IGPR │Experţi│traficului de │Permanent │Planurile │Anual │
│de competenţe │MJ prin │ │persoane îşi │ │specifice de │ │
│adaptate │ANABI │ │cunosc nevoile│ │pregătire │ │
│profesioniştilor │INM. │ │de formare │ │profesională │ │
│din domeniul │ │ │ │ │ │ │
│judiciar │ │ │ │ │ │ │
│antitrafic │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Curriculum │ │
│ │ │ │ │ │instituţional │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltat │ │
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │ │ │sesiuni de │ │
│ │ │ │ │ │pregătire │ │
│ │ │ │ │ │realizate │ │
│ │MAI prin │ │ │ │Număr de │ │
│ │Academia de │ │Viitorii │ │studenţi la │ │
│2.2.9. │Poliţie, │MAI │poliţişti, │ │Academia de │ │
│Organizarea de │alte │prin │cunosc │Permanent │Poliţie/Şcolile│Anual │
│sesiuni de │instituţii │ANITP │fenomenul │ │de Subo fiţeri/│ │
│formare iniţială │de │ONG │traficului de │ │studenţi INM │ │
│ │învăţământ │ │persoane │ │formaţi │ │
│ │ │ │ │ │Grad de │ │
│ │ │ │ │ │înţelegere a │ │
│ │ │ │ │ │fenomenului │ │
│ │ │ │ │ │traficului de │ │
│ │ │ │ │ │persoane în │ │
│ │ │ │ │ │rândul │ │
│ │ │ │ │ │beneficiarilor │ │
│ │ │ │ │ │formării │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Număr de │ │
│ │ │ │Specialiştii │ │sesiuni de │ │
│2.2.10. Sesiuni │ │ │care lucrează │ │pregătire │ │
│de formare │ │ │în domeniul │ │realizate │ │
│dedicate │ │ │traficului de │ │Număr de │ │
│specificităţii │ │MAI │persoane au │ │poliţişti/ │ │
│fenomenului şi │MAI prin │prin │pregătirea │ │procurori │ │
│tehnicilor modeme│IGPR │ANITP │necesară, în │Permanent │formaţi │ │
│de investigaţie, │INM │MJ prin│special în │ │Grad de │ │
│inclusiv cele │ │ANABI │materie de │ │cunoaştere a │ │
│comise prin │ │ONG │metode de │ │tehnicilor │ │
│intermediul │ │ │investigaţie │ │modeme de │ │
│sistemelor │ │ │noi (analize │ │investigaţie în│ │
│informatice │ │ │din sursă │ │rândul │ │
│ │ │ │deschisă) │ │beneficiarilor │ │
│ │ │ │ │ │formării │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │Specialiştii │ │ │ │
│ │ │ │care lucrează │ │ │ │
│ │ │ │în domeniul │ │ │ │
│ │ │ │traficului de │ │Număr de │ │
│ │ │ │persoane au │ │sesiuni de │ │
│ │ │ │pregătirea │ │pregătire │ │
│ │ │ │necesară, în │ │realizate │ │
│2.2.11. Sesiuni │ │ │special în │ │Număr de │ │
│de formare pentru│ │ │materie de │ │poliţişti/ │ │
│poliţişti/ │ │ │înţelegere a │ │procurori/ │ │
│procurori/ │ │ │traumei şi │ │judecători │ │
│judecători pentru│ │ │impactul │ │formaţi │ │
│stimularea │ │MAI │acesteia │ │Grad de │ │
│abordării din │MAI prin │prin │asupra │ │cunoaştere a │ │
│perspectivă │IGPR │ANITP │victimelor. │Permanent │efectelor │ │
│victimologică şi │INM │ONG │Specialiştii │ │traumei asupra │ │
│de gen în │ │ │care lucrează │ │victimelor în │ │
│investigarea │ │ │în domeniul │ │rândul │ │
│infracţiunii şi │ │ │traficului de │ │beneficiarilor │ │
│în interacţiunea │ │ │persoane au │ │formării Număr │ │
│cu victimele │ │ │pregătirea │ │procurori/ │ │
│ │ │ │necesară, în │ │judecători │ │
│ │ │ │special în │ │formaţi care au│ │
│ │ │ │materie de │ │dispus măsuri │ │
│ │ │ │protecţia a │ │de protecţie │ │
│ │ │ │victimei pe │ │ │ │
│ │ │ │durata │ │ │ │
│ │ │ │procesului │ │ │ │
│ │ │ │penal. │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │Specialiştii │ │ │ │
│ │ │ │care lucrează │ │ │ │
│2.2.12. Schimb de│ │ │în domeniul │ │Număr de │ │
│bune practici cu │ │ │traficului de │ │seminarii │ │
│personalul │ │MAI │persoane au │ │Număr de bune │ │
│autorităţilor şi │ │prin │pregătirea │ │practici │ │
│instituţiilor │MAI prin │ANITP │necesară, în │ │identificate │ │
│implicate pentru │IGPR │MJ prin│special în │Permanent │Grad de │Semestrial│
│dezvoltarea │INM │ANABI │materie de │ │adoptare a │ │
│colaborării în │ │ONG │înţelegere a │ │bunelor │ │
│echipe │ │ │traumei şi │ │practici în │ │
│multidisciplinare│ │ │impactul │ │rândul │ │
│ │ │ │acesteia │ │participanţilor│ │
│ │ │ │asupra │ │ │ │
│ │ │ │victimelor │ │ │ │
├─────────────────┼────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┤
│2.2.13. Formarea │ │ │Specialiştii │ │ │ │
│specialiştilor │ │ │care lucrează │ │ │ │
│din domeniul │ │ │în domeniul │ │Număr de │ │
│medicinei legale │ │MAI │medicinei │ │sesiuni de │ │
│pentru │ │prin │legale au │ │pregătire │ │
│interacţiunea cu │INML │ANITP │pregătirea │2025-2026 │realizate │Semestrial│
│victimele │ │prin │necesară să │ │Număr de │ │
│infracţiunilor, │ │IGPR │interacţioneze│ │specialişti │ │
│în particular cu │ │ONG │cu victimele │ │formaţi │ │
│victimele │ │ │traficului de │ │ │ │
│traficului de │ │ │persoane │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────────┴───────┴──────────────┴────────────┴───────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific 2.3. Consolidarea cooperării inter-instituţionale

┌──────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Institutii │ │ │ │ │
│Acţiuni ├─────────────────┬───────┤Rezultate │Perioada de │Indicatori │Etapele │
│ │Responsabile │De │ │implementare│ │evaluării │
│ │ │sprijin│ │ │ │ │
├──────────────┴┬────────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│2.3.1. │ │ │ │ │ │ │
│Eficientizarea │ │ │ │ │ │ │
│cooperării │ │ │ │ │ │ │
│organelor │ │ │ │ │ │ │
│judiciare │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│clarificarea şi│ │ │ │ │ │ │
│unificarea │ │ │ │ │ │ │
│practicii │ │ │ │ │ │ │
│judiciare, în │ │MAI │ │ │ │ │
│special prin │ │prin │Eliminarea │ │O procedură │ │
│analiza │INM │ANITP │suprapunerilor│2025-2026 │judiciară │Semestrial│
│suprapunerilor │ │UNBR │de competenţă │ │uniformizată │ │
│de competenţă │ │ONG-uri│ │ │ │ │
│ori a │ │ │ │ │ │ │
│interpretărilor│ │ │ │ │ │ │
│diferite date │ │ │ │ │ │ │
│aceloraşi │ │ │ │ │ │ │
│fenomene, la │ │ │ │ │ │ │
│nivelul │ │ │ │ │ │ │
│diverselor │ │ │ │ │ │ │
│unităţi de │ │ │ │ │ │ │
│parchet │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│2.3.2. │ │ │ │ │ │ │
│Participarea la│ │ │ │ │ │ │
│activităţi │ │ │ │ │ │ │
│comune care au │ │ │ │ │ │ │
│drept scop o │ │ │ │ │ │ │
│mai bună │ │ │ │ │ │ │
│înţelegere a │ │ │Program de │ │ │ │
│rolului │ │ │protecţie a │ │ │ │
│Programului │ │ │martorilor │ │ │ │
│pentru │ │ │cunoscut de │ │ │ │
│protecţia │ │ │către toţi │ │ │ │
│martorilor în │ │MAI │practicienii │ │Număr de │ │
│cadrul │MAI prin IGPR │prin │Creşterea │Permanent │activităţi │Semestrial│
│sistemului │ │ANITP │numărului │ │realizate │ │
│judiciar, a │ │ │victimelor │ │ │ │
│modalităţii de │ │ │traficului de │ │ │ │
│implementare a │ │ │persoane │ │ │ │
│măsurilor de │ │ │incluse în │ │ │ │
│protecţie şi │ │ │Program │ │ │ │
│asistenţă, cu │ │ │ │ │ │ │
│accent pe │ │ │ │ │ │ │
│cazurile │ │ │ │ │ │ │
│victimelor │ │ │ │ │ │ │
│traficului de │ │ │ │ │ │ │
│persoane. │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│2.3.3. │ │ │ │ │ │ │
│Asigurarea de │ │ │ │ │ │ │
│sprijin │ │ │ │ │ │ │
│organelor │ │ │ │ │Număr victime│ │
│judiciare prin │ │ │ │ │sprijinite │ │
│implementarea │MAI prin IGPR │ │Victime ale │ │prin program │ │
│măsurilor de │alte instituţii │ │traficului de │ │Număr/Tip │ │
│protecţie │cu │ │persoane │Permanent │servicii │Anuală │
│fizică şi │responsabilităţi│ │incluse în │ │acordate │ │
│asistenţă în │ │ │Program │ │victimelor │ │
│cazurile │ │ │ │ │traficului de│ │
│martorilor │ │ │ │ │persoane │ │
│protejaţi care │ │ │ │ │ │ │
│au si calitatea│ │ │ │ │ │ │
│de victime. │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Colaborarea cu│ │Protocoale de│ │
│ │ │ │actorii │ │cooperare │ │
│ │ │ │sistemelor de │ │încheiate, │ │
│2.3.4. │ │ │justiţie din │ │Nr OAP │ │
│Consolidarea │ │ │alte ţări este│ │Nr JIT │ │
│colaborării │ │ │vizibil │ │Ofiţeri/ │ │
│organelor │ │ │îmbunătăţită: │ │magistraţi de│ │
│judiciare din │ │ │numărul de │ │legătură │ │
│România cu │ │ │acţiuni comune│ │numiţi │ │
│omoloagele din │MP prin PICCJ şi│ │este în │ │Ofiţeri/ │ │
│alte state, │DIICOT │ │creştere, │Permanent │magistraţi de│Semestrial│
│inclusiv cu │MAI prin DGAESRI│ │calitatea │ │legătură │ │
│state terţe (de│ │ │informaţiei │ │formaţi pe │ │
│ex. prin │ │ │oferite │ │acest domeniu│ │
│ofiţeri/ │ │ │reciproc este │ │Număr de │ │
│magistraţi de │ │ │mai bună, │ │referiri │ │
│legătură în │ │ │calitatea │ │victime │ │
│statele de │ │ │generală a │ │primite prin │ │
│destinaţie) │ │ │colaborării în│ │intermediul │ │
│ │ │ │cazurile de │ │ataşaţilor de│ │
│ │ │ │trafic este │ │afaceri │ │
│ │ │ │mai bună │ │interne │ │
├───────────────┼────────────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Colaborarea cu│ │ │ │
│ │ │ │actorii │ │ │ │
│ │ │ │sistemelor de │ │ │ │
│ │ │ │justiţie din │ │ │ │
│ │ │ │alte ţări este│ │Numărul de │ │
│ │ │ │vizibil │ │JIT încheiate│ │
│ │ │ │îmbunătăţită │ │Număr OAP │ │
│ │ │ │Schimb de │ │Număr │ │
│2.3.5. │ │ │informaţii │ │investigaţii │ │
│Cooperare │ │ │crescut cu │ │iniţiate în │ │
│consolidată cu │ │ │privire la │ │cadrul JIT │ │
│agenţiile │ │ │acţiuni, │ │Număr │ │
│europene şi │ │ │cazuri sau │ │condamnări în│ │
│internaţionale │MAI prin IGPR │ │corespondenţă │ │cazurile care│ │
│relevante, în │MP prin DIICOT │ │internaţională│Permanent │au existat │Anual │
│special cu │ │ │cu autorităţi │ │JIT-uri │ │
│Eurojust, │ │ │de aplicare a │ │Numărul │ │
│Europol, │ │ │legii din │ │cererilor de │ │
│Interpol şi │ │ │cadrul │ │asistenţă │ │
│SELEC │ │ │statelor UE │ │poliţienească│ │
│ │ │ │sau non UE şi │ │/numărul de │ │
│ │ │ │cooperare prin│ │mesaje │ │
│ │ │ │intermediul │ │transmise/ │ │
│ │ │ │Europol, │ │primite │ │
│ │ │ │Eurojust şi a │ │ │ │
│ │ │ │ataşaţilor de │ │ │ │
│ │ │ │afaceri │ │ │ │
│ │ │ │interne ai │ │ │ │
│ │ │ │României │ │ │ │
└───────────────┴────────────────┴───────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘    OBIECTIV GENERAL 3: Îmbunătăţirea protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane
        Obiectiv specific 3.1.: Operaţionalizarea unui mecanism guvernamental integrat de alocare a fondurilor necesare pentru protecţia şi asistenţa furnizate victimelor traficului de persoane

┌───────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────────┬────────────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării │
│ │Responsabile │De sprijin │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │Există un pachet │ │ │ │
│ │ │ │pentru asistenţă │ │ │ │
│3.1.1. │ │ │socială, │ │ │ │
│Identificarea │ │ │protecţie şi │ │Mecanism de │ │
│surselor şi │ │ │servicii │ │finanţare │ │
│responsabilităţilor│Instituţiile │ │specializate │ │care include│ │
│instituţionale │membre ale │ │pentru victimele │ │o procedură,│ │
│specifice pentru │Comitetului │ │traficului de │ │o sursă de │ │
│finanţarea │Interministerial│ │persoane care │ │finanţare, o│ │
│guvernamentală │de Coordonare │ │conţine: roluri │ │entitate │ │
│integrată a │Strategică │ONG │şi │2025-2026 │plătitoare, │Semestrial│
│serviciilor, │Intersectorială │ │responsabilităţi,│ │control al │ │
│publice şi private,│a Luptei │ │metodologii de │ │verificării │ │
│de asistenţă │împotriva │ │contractare a │ │banilor ... │ │
│socială, protecţie │Traficului de │ │serviciilor, │ │şi altele │ │
│şi servicii │Persoane │ │monitorizarea │ │asemenea │ │
│specializate pentru│ │ │implementării şi │ │Propuneri de│ │
│victimele │ │ │evaluarea │ │lege ferenda│ │
│traficului de │ │ │serviciilor, plan│ │ │ │
│persoane │ │ │de acţiune, │ │ │ │
│ │ │ │planul pentru un │ │ │ │
│ │ │ │proiect pilot │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. ONG-uri │ │
│3.1.2. │ │ │ │ │finanţate │ │
│Operaţionalizarea │ │Celelalte │ │ │Nr. │ │
│unui proiect pilot │Instituţiile │instituţii │ │ │furnizori │ │
│de finanţare a │membre ale │membre ale │ │ │publici │ │
│serviciilor publice│Comitetului │Comitetului │Proiectul pilot │ │finanţaţi │ │
│şi private de │Interministerial│Interministerial│este finalizat, │ │Procentul │ │
│asistenţă pentru │de Coordonare │de Coordonare │tot pachetul de │ │sumelor │ │
│victimele │Strategică │Strategică │asistenţă este │2026 │cheltuite │Semestrial│
│traficului de │Intersectorială │Intersectorială │ajustat potrivit │ │din cele │ │
│persoane şi │a Luptei │a Luptei │experienţei din │ │alocate │ │
│analizarea modului │împotriva │împotriva │proiectul pilot │ │Nr. │ │
│în care pot fi │Traficului de │Traficului de │ │ │victimelor │ │
│făcute îmbunătăţiri│Persoane │Persoane │ │ │asistate în │ │
│ale serviciilor │ │ │ │ │baza │ │
│ │ │ │ │ │mecanismului│ │
│ │ │ │ │ │de finanţare│ │
├───────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. ONG-uri │ │
│ │ │ │ │ │finanţate │ │
│ │ │Celelalte │ │ │Nr. │ │
│3.1.3. │Instituţiile │instituţii │ │ │furnizori │ │
│Operaţionalizarea │membre ale │membre ale │ │ │publici │ │
│mecanismului │Comitetului │Comitetului │Există buget │ │finanţaţi │ │
│integrat pentru │Interministerial│Interministerial│alocat, prin care│ │Procentul │ │
│finanţarea │de Coordonare │de Coordonare │se finanţează │ │sumelor │ │
│serviciilor de │Strategică │Strategică │asistenţa │2026 │cheltuite │Semestrial│
│asistenţă a │Intersectorială │Intersectorială │victimelor │ │din cele │ │
│victimelor │a Luptei │a Luptei │traficului de │ │alocate │ │
│traficului de │împotriva │împotriva │persoane │ │Nr. │ │
│persoane │Traficului de │Traficului de │ │ │victimelor │ │
│ │Persoane │Persoane │ │ │asistate în │ │
│ │ │ │ │ │baza │ │
│ │ │ │ │ │mecanismului│ │
│ │ │ │ │ │de finanţare│ │
├───────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│3.1.4. Finanţarea │ │ │ │ │ │ │
│de proiecte │ │ │ │ │ │ │
│destinate │ │ │Prioritatea 8 din│ │ │ │
│serviciilor de │ │ │programul │ │ │ │
│asistenţă a │ │ │Incluziune şi │ │ │ │
│victimelor │ │ │Demnitate Socială│ │Nr. entităţi│ │
│traficului de │ │Celelalte │2021-2027 are │ │publice │ │
│persoane: servicii │ │instituţii │cadrul care │ │finanţate │ │
│de cazare în centre│ │membre ale │permite │ │Nr. entităţi│ │
│pentru victime │ │Comitetului │finanţarea de │ │private │ │
│adulte sau minore, │ │Interministerial│proiecte │ │finanţate │ │
│consiliere │MIPE │de Coordonare │destinate │ │Nr. servicii│ │
│psihologică, │MJ prin ANABI │Strategică │asistenţei │2025-2026 │finanţate │Semestrial│
│consiliere │ │Intersectorială │victimelor │ │Nr. victime │ │
│profesională, │ │a Luptei │traficului de │ │sprijinite │ │
│consiliere │ │împotriva │persoane │ │prin │ │
│juridică, sprijin │ │Traficului de │Prin Mecanismul │ │intermediul │ │
│material pentru │ │Persoane │de Prevenire a │ │proiectelor │ │
│asigurarea nevoilor│ │ │Criminalităţii │ │finanţate │ │
│de bază │ │ │sunt finanţate │ │ │ │
│(îmbrăcăminte, │ │ │servicii adresate│ │ │ │
│alimente, materiale│ │ │victimelor │ │ │ │
│sanitare, │ │ │ │ │ │ │
│medicamente, │ │ │ │ │ │ │
│transport) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. entităţi│ │
│ │ │ │Autorităţile │ │publice │ │
│ │ │ │locale se implică│ │finanţate │ │
│ │ │ │în coordonarea şi│ │Nr. entităţi│ │
│3.1.5. Încurajarea │ │ │finanţarea │ │private │ │
│implicării │ │ │serviciilor de │ │finanţate │ │
│autorităţilor │Consilii │ │asistenţă │ │Nr. servicii│ │
│locale în │judeţene │MAI prin ANITP │socială, │2025-2026 │/programe │Anual │
│subvenţionarea │Consilii locale │ │protecţie şi │ │dezvoltate │ │
│activităţilor ONG │ │ │servicii │ │Nr. victime │ │
│la nivel local │ │ │specializate │ │sprijinite │ │
│ │ │ │pentru victimele │ │prin │ │
│ │ │ │traficului de │ │intermediul │ │
│ │ │ │persoane │ │proiectelor │ │
│ │ │ │ │ │finanţate │ │
└───────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific 3.2.: Eficientizarea colaborării interdisciplinare în cadrul implementării MNIR

┌───────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │ │ │ │
│Acţiuni ├────────────────┬───────┤Rezultate │Perioada de │Indicatori │Etapele │
│ │Responsabile │De │ │implementare│ │evaluării │
│ │ │sprijin│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. situaţii │ │
│ │ │ │ │ │detectate şi │ │
│ │ │ │ │ │notificate/sesizate│ │
│ │ │ │ │ │Nr. cazuri │ │
│ │ │ │ │ │identificate │ │
│ │ │ │ │ │Instrucţiune ANPDCA│ │
│ │ │ │ │ │pentru DGASPC cu │ │
│ │ │ │ │ │privire la │ │
│ │ │ │ │ │identificarea │ │
│ │ │ │ │ │proactivă a │ │
│ │ │ │ │ │situaţiilor de │ │
│ │ │ │ │ │trafic de copii din│ │
│ │ │ │ │ │centrele │ │
│ │ │ │ │ │rezidenţiale; │ │
│ │ │ │ │ │Instrucţiune ANPDCA│ │
│ │ │ │ │ │pentru SPAS cu │ │
│ │ │ │ │ │privire la │ │
│ │ │ │ │ │identificarea │ │
│3.2.1. Activităţi │ │ │Capacitate │ │proactivă a │ │
│de informare/ │MFTES prin │MAI │crescută de │ │situaţiilor de │ │
│instruire privind │ANPDCA │prin │identificare │ │trafic de copii în │ │
│identificarea │DGASPC │ANITP │proactivă a │Anual │comunitate, cu │Anual │
│proactivă a │SPAS │ONG │cazurilor de │ │precădere în zonele│ │
│situaţiilor de │ │ │trafic de │ │rurale; │ │
│trafic de copii │ │ │minori │ │Nr. activităţi de │ │
│ │ │ │ │ │informare/instruire│ │
│ │ │ │ │ │realizate de DGASPC│ │
│ │ │ │ │ │pentru personalul │ │
│ │ │ │ │ │serviciilor de tip │ │
│ │ │ │ │ │rezidenţial; │ │
│ │ │ │ │ │Nr. activităţi de │ │
│ │ │ │ │ │informare/instruire│ │
│ │ │ │ │ │realizate de SPAS │ │
│ │ │ │ │ │pentru personalul │ │
│ │ │ │ │ │din cadrul SPAS; │ │
│ │ │ │ │ │Nr. de specialişti │ │
│ │ │ │ │ │din cadrul DGASPC │ │
│ │ │ │ │ │informaţi/ │ │
│ │ │ │ │ │instruiţi; │ │
│ │ │ │ │ │Nr. de specialişti │ │
│ │ │ │ │ │din cadrul SPAS │ │
│ │ │ │ │ │informaţi/ │ │
│ │ │ │ │ │instruiţi. │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. activităţi │ │
│3.2.2. Activităţi │ │ │ │ │desfăşurate │ │
│de instruire │ │ │Capacitate │ │Nr. specialişti: │ │
│privind │MFTES prin ANES │MAI │crescută de │ │personal medical, │ │
│identificarea │ME │prin │identificare │ │personal din │ │
│proactivă a │DGASPC │ANITP │proactivă a │Anual │sistemul de │Semestrial│
│victimelor ţinând │SPAS │ONG │cazurilor de │ │asistenţă socială, │ │
│cont de perspectiva│ │ │trafic de │ │personal din │ │
│de gen │ │ │persoane │ │unităţile de │ │
│ │ │ │ │ │învăţământ, alte │ │
│ │ │ │ │ │categorii │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. de activităţi │ │
│3.2.3. Activităţi │ │ │ │ │desfăşurate │ │
│de instruire │ │ │ │ │Nr. de specialişti │ │
│privind │ │ │Capacitate │ │din cadrul │ │
│identificarea │ │ │crescută de │ │furnizorilor │ │
│proactivă a │ │MAI │identificare │ │publici sau privaţi│ │
│persoanelor cu │ │prin │proactivă a │ │de servicii │ │
│dizabilităţi │MS │ANITP │persoanelor │ │specializate pentru│ │
│victime ale │DGASPC │MMSS │cu │Anual │persoane cu │Semestrial│
│traficului de │SPAS │prin │dizabilităţi │ │dizabilităţi, │ │
│persoane şi a altor│ │ANPDPD │victime ale │ │persoane vârstnice,│ │
│categorii de adulţi│ │ONG │traficului de│ │alte categorii │ │
│vulnerabili cu o │ │ │persoane │ │Nr. situaţii │ │
│formă de │ │ │ │ │detectate şi │ │
│instituţionalizare │ │ │ │ │notificate/sesizate│ │
│ │ │ │ │ │Nr. cazuri │ │
│ │ │ │ │ │identificate │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Procedură │ │
│ │ │ │ │ │operaţională │ │
│ │ │ │ │ │standard pentru │ │
│ │ │ │ │ │identificarea │ │
│ │ │ │ │ │cetăţenilor străini│ │
│3.2.4. Activităţi │ │ │ │ │aflaţi în centre │ │
│de instruire şi de │ │ │Capacitate │ │elaborată │ │
│procedurare privind│ │MAI │crescută de │ │Nr. de activităţi │ │
│identificarea │MAI prin IGI şi │prin │identificare │ │desfăşurate │ │
│proactivă a │IGPF │ANITP │a victimelor │Anual │Nr. de specialişti │Semestrial│
│victimelor │MAE │ONG │traficului de│ │IGI instruiţi │ │
│traficului de │MMSS prin IM │OIM │persoane │ │Nr. inspectori de │ │
│persoane cetăţeni │ │ │cetăţeni │ │muncă instruiţi │ │
│străini │ │ │străini │ │Nr. Specialişti │ │
│ │ │ │ │ │alte categorii │ │
│ │ │ │ │ │Nr. situaţii │ │
│ │ │ │ │ │detectate şi │ │
│ │ │ │ │ │notificate/sesizate│ │
│ │ │ │ │ │Nr. cazuri │ │
│ │ │ │ │ │identificate │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│3.2.5. Activităţi │ │ │ │ │ │ │
│de instruire │ │ │ │ │ │ │
│privind │MAI prin ANITP │ │Participare │ │Nr. participanţi │ │
│identificarea │Instituţiile │ │informată în │ │instruiri de bază/ │ │
│proactivă a altor │publice şi │ │dezbaterile │ │intermediare/ │ │
│situaţii şi │organizaţiile cu│ONG │publice pe │Semestrial │avansate │Semestrial│
│categorii de │responsabilităţi│ │tema TP sau │ │Raport analiză │ │
│victime, în funcţie│de implementare │ │conexe │ │sesizări │ │
│de statistici şi │a MNIR │ │ │ │ │ │
│evoluţia │ │ │ │ │ │ │
│fenomenului │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Specialiştii │ │ │ │
│ │ │ │identifică │ │Set de instrucţiuni│ │
│3.2.6. Clarificarea│ │ │rapid şi uşor│ │privind referirea │ │
│procesului de │ │ │servicii │ │victimelor │ │
│referire a │ │ │specializate │ │traficului de │ │
│victimelor │ │ │adecvate │ │persoane elaborat │ │
│traficului de │MAI prin ANITP │ │nevoilor şi │ │şi diseminat │ │
│persoane, pentru │MMSS prin ANPDPD│ONG │riscurilor │2025 │Proceduri şi │Anual │
│care sunt │MFTES prin │ │identificate │ │metodologii │ │
│identificate nevoi │ANPDCA, ANES │ │Victime │ │actualizate şi │ │
│multiple, atât de │ │ │referite │ │armonizate │ │
│servicii sociale │ │ │către │ │Registru furnizori │ │
│cât şi de servicii │ │ │servicii de │ │cu servicii nivel │ │
│specializate │ │ │calitate fără│ │naţional actualizat│ │
│ │ │ │întârzieri │ │ │ │
│ │ │ │nejustificate│ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Protocoale de lucru│ │
│3.2.7. Creare, │ │ │ │ │create şi/sau │ │
│revizuire │ │ │ │ │revizuite la │ │
│protocoale de lucru│ │ │ │ │nivelul │ │
│în detectarea, │Instituţiile │ │ │ │instituţiilor cu │ │
│sesizarea şi │publice şi │ │ │ │responsabilităţi în│ │
│notificarea │organizaţiile cu│ │MNIR aplicat │ │aplicarea MNIR/ │ │
│indicatorilor de │responsabilităţi│ONG │corespunzător│2024-2025 │Instrumente │Anual │
│trafic de persoane │de implementare │ │ │ │adaptate de │ │
│în cadrul fiecărei │a MNIR │ │ │ │intervenţie │ │
│categorii cu │ │ │ │ │intrainstituţională│ │
│responsabilităţi în│ │ │ │ │şi │ │
│aplicarea MNIR │ │ │ │ │interinstituţională│ │
│ │ │ │ │ │utilizate de │ │
│ │ │ │ │ │specialişti │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Actualizare │ │Raport de evaluare │ │
│ │MAI prin ANITP │ │MNIR │ │a implementării │ │
│ │Instituţiile │ │(Proiect │ │MNIR │ │
│ │publice şi │ │ANITP care va│ │Propuneri de │ │
│3.2.8. Evaluarea │organizaţiile cu│ │fi finanţat │2026 │actualizare/ │2026 │
│implementării MNIR │responsabilităţi│ │în cadrul │ │eficientizare │ │
│ │de implementare │ │programului │ │aplicare MNIR │ │
│ │a MNIR │ │de cooperare │ │Instrumente de │ │
│ │ │ │Elveţiano- │ │lucru/formulare │ │
│ │ │ │Român) │ │actualizate │ │
├───────────────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┤
│3.2.9. Întâlnirea │ │ │ │ │Nr. cazuri │ │
│periodică a │Instituţia │ │ │ │notificate şi │ │
│echipelor │Prefectului │ │ │ │identificat │ │
│interinstituţionale│CR │ │Acces facil │ │soluţionate în │ │
│antitrafic judeţene│MAI prin ANITP │ │al victimelor│Trimestrial │vederea referirii │Semestrial│
│de lucru sub │Instituţii şi │ │la servicii │şi la nevoie│Reducerea timpului │ │
│coordonarea │organizaţii de │ │ │ │de soluţionare în │ │
│Instituţiei │la nivel local │ │ │ │cazul referirilor │ │
│Prefectului pentru │ │ │ │ │multiple │ │
│aplicarea MNIR │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴────────────────┴───────┴─────────────┴────────────┴───────────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific 3.3.: Dezvoltarea unei abordări integrate şi unitare în ceea ce priveşte protecţia şi asistenţa victimei traficului de persoane

┌───────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────┬────────────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării │
│ │Responsabile│De sprijin │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Raport de analiză│ │
│ │ │ │ │ │a legislaţiei în │ │
│3.3.1. Actualizarea│ │ │Legislaţie │ │vigoare cu set de│ │
│legislaţiei în │ │ │actualizată şi │ │recomandări de │ │
│domeniul asistenţei│MAI prin │ │adecvată nevoilor │ │modificare şi │ │
│şi protecţiei │ANITP │ONG │de asistenţă şi │2024-2026 │completare │Semestrial│
│victimelor │MMSS │ │protecţie a │ │formulate în baza│ │
│traficului de │MJ │ │victimelor │ │rezultatelor şi │ │
│persoane │ │ │traficului de │ │concluziilor │ │
│ │ │ │persoane │ │Propuneri de lege│ │
│ │ │ │ │ │ferenda, dacă │ │
│ │ │ │ │ │este cazul │ │
├───────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Standarde minime │ │
│ │ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │ │organizarea şi │ │
│ │ │ │ │ │funcţionarea │ │
│ │ │ │ │ │serviciilor │ │
│ │ │ │ │ │specializate │ │
│3.3.2. Actualizarea│ │ │Cadru legal adecvat│ │elaborate şi │ │
│standardelor de │ │ │pentru organizarea,│ │aprobate │ │
│asistenţă şi │MMSS │ │funcţionarea, │ │Standarde de cost│ │
│protecţie acordate │MAI prin │ONG │licenţierea │2024-2025 │elaborate şi │Semestrial│
│victimelor │ANITP │ │serviciilor pentru │ │aprobate │ │
│traficului de │ │ │victimele │ │Standarde minime │ │
│persoane │ │ │traficului de │ │privind │ │
│ │ │ │persoane │ │managementul de │ │
│ │ │ │ │ │caz şi │ │
│ │ │ │ │ │intervenţia în │ │
│ │ │ │ │ │echipă │ │
│ │ │ │ │ │multidisciplinară│ │
│ │ │ │ │ │elaborate şi │ │
│ │ │ │ │ │aprobate │ │
├───────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│3.3.3. Capacitarea │ │ │Personalul SSVI │ │Protocoale de │ │
│şi funcţionarea │ │ │deţine competenţe │ │lucru actualizate│ │
│SSVI în scopul │ │ │specifice pentru │ │Personal SSVI │ │
│acordării de │MMSS │MAI prin ANITP │acordarea de │ │instruit │ │
│asistenţă şi │DGASPC │ONG │asistenţă şi │2024-2025 │Nr. referiri │Semestrial│
│protecţie │ │ │protecţie │ │soluţionate │ │
│victimelor │ │ │victimelor │ │Nr. SSVI │ │
│traficului de │ │ │traficului de │ │funcţionale │ │
│persoane │ │ │persoane │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│3.3.4. Facilitarea │ │ │ │ │ │ │
│cooperării dintre │ │ │ │ │Nr. întâlniri de │ │
│serviciile │ │ │ │ │lucru şi schimb │ │
│specializate pentru│ │ │Cooperare eficientă│ │de experienţă în │ │
│victimele │ │ │pentru asistenţa │ │acordarea de │ │
│traficului de │MMSS DGASPC │MAI prin ANITP │integrată a │ │asistenţă │ │
│persoane şi alte │SPAS │ONG │victimelor │2024-2025 │victimelor │Semestrial│
│tipuri de servicii │ │ │traficului de │ │traficului de │ │
│specializate pentru│ │ │persoane │ │persoane │ │
│acordarea de │ │ │ │ │Nr. de │ │
│asistenţă în │ │ │ │ │intervenţii │ │
│manieră integrată, │ │ │ │ │multidisciplinare│ │
│multidisciplinară │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Raport de │ │
│ │ │ │ │ │evaluare a │ │
│ │ │ │ │ │nevoilor de │ │
│ │ │ │ │ │instruire şi │ │
│ │ │ │ │ │perfecţionare │ │
│ │ │ │ │ │profesională a │ │
│ │ │ │ │ │specialiştilor │ │
│ │ │ │ │ │care lucrează cu │ │
│ │ │ │ │ │victimele │ │
│ │ │ │ │ │traficului de │ │
│ │ │ │ │ │persoane │ │
│3.3.5. Instruirea │ │ │ │ │Ghid/Plan de │ │
│şi perfecţionarea │ │ │Specialiştii care │ │instruire şi │ │
│profesională a │ │ │oferă asistenţă │ │perfecţionare │ │
│specialiştilor din │MAI prin │ │victimelor │ │profesională a │ │
│echipele │ANITP │ONG │traficului de │Anual │specialiştilor │Semestrial│
│multidisciplinare │DGASPC │ │persoane au │ │Nr. de activităţi│ │
│care lucrează cu │SPAS │ │competenţele │ │desfăşurate │ │
│victimele │ │ │necesare │ │Nr. de │ │
│traficului de │ │ │ │ │specialişti pe │ │
│persoane │ │ │ │ │categorii │ │
│ │ │ │ │ │profesionale │ │
│ │ │ │ │ │instruiţi │ │
│ │ │ │ │ │Raport de │ │
│ │ │ │ │ │evaluare a │ │
│ │ │ │ │ │cunoştinţelor şi │ │
│ │ │ │ │ │abilităţilor │ │
│ │ │ │ │ │dobândite/ │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltate, a │ │
│ │ │ │ │ │utilizării şi │ │
│ │ │ │ │ │eficienţei lor în│ │
│ │ │ │ │ │practică │ │
├───────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│3.3.6. Întâlnirea │ │ │ │ │ │ │
│periodică a │ │ │ │ │ │ │
│echipelor │ │ │ │ │ │ │
│interinstituţionale│ │MAI prin ANITP │Echipele │ │ │ │
│antitrafic judeţene│ │Instituţii │interinstituţionale│ │ │ │
│sub coordonarea │ │publice şi │judeţene │ │Nr. de referiri │ │
│Instituţiei │ │organizaţii │colaborează pentru │ │soluţionate │ │
│Prefectului pentru │Instituţia │neguvernamentale│gestionarea şi │Semestrial │Nr. cazuri │ │
│revizuirea nevoilor│Prefectului │cu atribuţii în │monitorizarea │şi la nevoie│monitorizate │Semestrial│
│de asistenţă şi │ │asistenţa şi │cazurilor de trafic│ │Bune practici la │ │
│protecţie a │ │protecţia │de persoane pe baza│ │nivel local │ │
│victimelor şi a │ │victimelor │unui plan de │ │evidenţiate │ │
│măsurilor de │ │traficului de │acţiune comun │ │ │ │
│intervenţie │ │persoane │ │ │ │ │
│corespunzătoare în │ │ │ │ │ │ │
│asistenţa │ │ │ │ │ │ │
│victimelor │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│3.3.7. Analizarea │ │ │ │ │ │ │
│măsurilor de │ │ │Instituţiile │ │ │ │
│asistenţă şi │MAI prin │ │relevante │ │Concluzii şi │ │
│protecţie │ANITP │ │actualizează anual │ │recomandări │ │
│implementate din │MMSS prin │ │măsurile de │ │propuse │ │
│perspectiva │ANPDPD │ONG │prevenire şi │Anual │Instrumente şi │Semestrial│
│nevoilor victimelor│MFTES prin │ │asistenţă adresate │ │proceduri de │ │
│care provin din │ANPDCA, ANES│ │grupurilor │ │lucru ajustate │ │
│grupuri vulnerabile│ │ │vulnerabile │ │ │ │
│(discriminare │ │ │ │ │ │ │
│sistemică) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Asistenţa │ │ │ │
│3.3.8. Analiza │ │ │victimelor care se │ │ │ │
│acţiunilor │ │ │repatriază voluntar│ │Identificare │ │
│specifice │MAI prin │ │se realizează cu │ │acţiuni │ │
│repatrierii │ANITP │ │respectarea │ │incomplete │ │
│voluntare asistate │MAE │ONG │drepturilor şi │2025-2026 │Propuneri soluţii│Semestrial│
│a victimelor │OIM │ │nevoilor │ │pentru │ │
│traficului de │ │ │victimelor, a │ │implementarea │ │
│persoane cetăţeni │ │ │recomandărilor şi │ │eficientă a MNIR │ │
│români │ │ │acţiunilor │ │ │ │
│ │ │ │specifice │ │ │ │
└───────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific 3.4.: Eficientizarea intervenţiei de asistenţă şi protecţie a copiilor victime ale traficului de minori

┌─────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │ │ │ │
│Acţiuni ├────────────┬───────┤Rezultate │Perioada de │Indicatori │Etapele │
│ │Responsabile│De │ │implementare│ │evaluării │
│ │ │sprijin│ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┤
│3.4.1. │ │ │ │ │ │ │
│Analiză şi │ │ │ │ │ │ │
│propuneri de │ │ │Legislaţie │ │ │ │
│modificare şi│ │ │actualizată │ │ │ │
│completare a │ │ │şi adecvată │ │ │ │
│prevederilor │ │ │nevoilor de │ │Raport de analiză │ │
│privind │ │ │asistenţă şi│ │a legislaţiei în │ │
│asistenţa şi │ │ │protecţie a │ │vigoare cu set de │ │
│protecţia │MFTES prin │ │copiilor │ │recomandări de │ │
│copiilor │ANPDCA │ │victime ale │ │modificare şi │ │
│victime ale │MAI prin │ONG │traficului │2024-2026 │completare │Anual │
│traficului de│ANITP │ │de persoane,│ │formulate în baza │ │
│persoane în │ │ │armonizată │ │rezultatelor şi │ │
│contextul │ │ │cu │ │concluziilor │ │
│evaluării │ │ │legislaţia │ │Propuneri de lege │ │
│întregii │ │ │din domeniul│ │ferenda │ │
│legislaţii │ │ │victimelor │ │ │ │
│din domeniul │ │ │traficului │ │ │ │
│victimelor │ │ │de persoane │ │ │ │
│traficului de│ │ │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Instrucţiuni │ │
│ │ │ │ │ │privind asistenţa │ │
│ │ │ │ │ │şi protecţia │ │
│ │ │ │ │ │copiilor cu măsură│ │
│ │ │ │ │ │de protecţie. │ │
│ │ │ │ │ │Instrucţiuni │ │
│ │ │ │ │ │privind asistenţa │ │
│ │ │ │ │ │şi protecţia │ │
│ │ │ │ │ │copiilor fără │ │
│ │ │ │ │ │măsură de │ │
│ │ │ │ │ │protecţie. │ │
│ │ │ │ │ │Instrucţiuni │ │
│ │ │ │ │ │privind │ │
│ │ │ │ │ │intervenţia în │ │
│ │ │ │ │ │echipă │ │
│ │ │ │ │ │multidisciplinară.│ │
│3.4.2. │ │ │Specialiştii│ │Procedură │ │
│Elaborarea │ │ │care │ │simplificată │ │
│unui ghid │ │MAI │lucrează în │ │privind desemnarea│ │
│practic de │MFTES prin │prin │asistenţa şi│ │reprezentantului │ │
│identificare,│ANPDCA │IGPR MP│protecţia │ │legal al copilului│ │
│referire şi │MAI prin │prin │copiilor, │2024-2025 │şi accesarea │Semestrial│
│intervenţie a│ANITP DGASPC│DIICOT │victime ale │ │drepturilor şi │ │
│cazurilor de │SPAS │ONG │traficului, │ │serviciilor. │ │
│trafic de │ │ │utilizează │ │Ghid practic de │ │
│minori │ │ │ghidul de │ │identificare, │ │
│ │ │ │intervenţie │ │referire şi │ │
│ │ │ │ │ │intervenţie a │ │
│ │ │ │ │ │cazurilor de │ │
│ │ │ │ │ │trafic de minori │ │
│ │ │ │ │ │Elaborarea unor │ │
│ │ │ │ │ │instrucţiuni │ │
│ │ │ │ │ │comune │ │
│ │ │ │ │ │ANPDCA-ANITP cu │ │
│ │ │ │ │ │privire la │ │
│ │ │ │ │ │evaluarea │ │
│ │ │ │ │ │riscurilor de-a │ │
│ │ │ │ │ │lungul procesului │ │
│ │ │ │ │ │de identificare, │ │
│ │ │ │ │ │referire şi │ │
│ │ │ │ │ │intervenţie în │ │
│ │ │ │ │ │cazul traficului │ │
│ │ │ │ │ │de copii │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Asistenţii │ │ │ │
│ │ │ │sociali care│ │ │ │
│3.4.3. │ │ │efectuează │ │ │ │
│Instruirea │ │ │anchete │ │ │ │
│asistenţilor │ │ │sociale în │ │ │ │
│sociali │ │ │cazul │ │ │ │
│responsabili │ │ │copiilor, │ │ │ │
│cu efectuarea│ │ │posibile, │ │ │ │
│de anchete │ │ │prezumate │ │ │ │
│sociale în │ │MAI │sau │ │Nr. sesiuni de │ │
│contextul │MFTES prin │prin │identificate│ │instruire │ │
│cazurilor │ANPDCA │ANITP │victime ale │Anual │realizate │Semestrial│
│privind │DGASPC SPAS │ONG │traficului │ │Nr. specialişti │ │
│copii, │ │ │de persoane │ │instruiţi │ │
│posibile, │ │ │deţin │ │ │ │
│prezumate sau│ │ │cunoştinţele│ │ │ │
│identificate │ │ │şi │ │ │ │
│victime ale │ │ │abilităţile │ │ │ │
│traficului de│ │ │necesare │ │ │ │
│persoane │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │evaluare şi │ │ │ │
│ │ │ │măsuri │ │ │ │
│ │ │ │adecvate │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┤
│3.4.4. │ │ │Măsurile de │ │ │ │
│Efectuarea │ │ │asistenţă şi│ │ │ │
│unei evaluări│ │ │protecţie a │ │ │ │
│adecvate a │MFTES prin │ │copiilor se │ │Evaluări de risc │ │
│riscurilor │ANPDCA │ │realizează │ │realizate şi │ │
│înainte de │MAE │ │în baza unor│ │integrate în │ │
│reintegrarea │MAI prin │ONG │evaluări de │Permanent │planificarea şi │Anual │
│copiilor în │ANITP şi │ │risc │ │implementarea │ │
│familiile │IGPR │ │integrate, │ │programelor de │ │
│lor, ţinând │DGASPC │ │ţinând seama│ │asistenţă şi │ │
│seama de │SPAS │ │de interesul│ │protecţie │ │
│interesul │ │ │superior al │ │ │ │
│superior al │ │ │copilului │ │ │ │
│copilului │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┤
│3.4.5. │ │ │ │ │ │ │
│Evaluarea │ │ │ │ │ │ │
│sprijinului │ │ │Serviciile │ │ │ │
│emoţional şi │ │ │pentru │ │ │ │
│a asistenţei │ │ │copiii │ │Instrumente de │ │
│psihologice │ │ │victime ale │ │evaluare │ │
│acordate de │ │ │traficului │ │cantitativă şi │ │
│specialiştii │DGASPC SPAS │ONG │sunt │Anual │calitativă create │Anual │
│furnizorilor │ │ │permanent │ │şi aplicate │ │
│publici şi │ │ │îmbunătăţite│ │Raport de evaluare│ │
│privaţi de │ │ │în urma │ │elaborat │ │
│servicii │ │ │evaluărilor │ │ │ │
│pentru copii │ │ │periodice │ │ │ │
│victime ale │ │ │ │ │ │ │
│traficului de│ │ │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼──────────┤
│3.4.6. │ │ │ │ │ │ │
│Monitorizarea│ │ │ │ │Metodologie de │ │
│pe termen │ │ │Reintegrarea│ │monitorizare │ │
│lung a │ │MAI │copiilor │ │elaborată şi │ │
│reintegrării │DGASPC │prin │victime este│Permanent │aplicată │Semestrial│
│copiilor │ │ANITP │permanent │ │Raport de │ │
│victime ale │ │ │monitorizată│ │monitorizare │ │
│traficului de│ │ │ │ │elaborat │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific 3.5.: Crearea şi dezvoltarea unor servicii de asistenţă şi protecţie pentru victime ale traficului de persoane cu altă cetăţenie decât cea română

┌───────────────┬────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │ │ │ │
│Acţiuni ├────────────┬───────┤Rezultate │Perioada de │Indicatori │Etapele │
│ │Responsabile│De │ │implementare│ │evaluării │
│ │ │sprijin│ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Cadru legal │ │ │ │
│3.5.1. Analiză │ │ │armonizat │ │ │ │
│şi propuneri de│ │ │privind │ │ │ │
│modificare şi │ │ │acordarea │ │ │ │
│completare a │ │ │perioadei de │ │ │ │
│prevederilor │ │ │recuperare şi│ │Raport de │ │
│privind │ │ │reflecţie şi │ │analiză a │ │
│asistenţa şi │ │ │tolerarea/ │ │legislaţiei în│ │
│protecţia │ │ │reglementarea│ │vigoare cu set│ │
│victimelor │ │ │dreptului de │ │de recomandări│ │
│traficului de │ │ │şedere pe │ │de modificare │ │
│persoane cu │MAI prin IGI│ONG │teritoriul │2024-2026 │şi completare │Semestrial│
│altă cetăţenie │şi ANITP │OIM │României │ │formulate în │ │
│decât cea │ │ │Cadru legal │ │baza │ │
│română în │ │ │armonizat │ │rezultatelor │ │
│contextul │ │ │privind │ │şi │ │
│evaluării │ │ │repatrierea │ │concluziilor │ │
│întregii │ │ │voluntară │ │Propuneri de │ │
│legislaţii din │ │ │asistată │ │lege ferenda │ │
│domeniul │ │ │potrivit │ │ │ │
│victimelor │ │ │MNIR, în │ │ │ │
│traficului de │ │ │statul de │ │ │ │
│persoane │ │ │origine sau │ │ │ │
│ │ │ │alt stat │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│3.5.2 │ │ │ │ │ │ │
│Identificare de│ │ │Victimele │ │ │ │
│resurse umane │ │ │cetăţeni │ │ │ │
│pentru │ │MAI │străini │ │Registru │ │
│traducere şi │MJ │prin │sprijinite cu│ │traducători, │ │
│interpretariat,│MAE │IGI │traducător şi│Permanent │mediatori │Semestrial│
│mediere │ │ONG │mediator pe │ │interculturali│ │
│interculturală │ │ │perioada │ │ │ │
│pentru victime │ │ │asistenţei, │ │ │ │
│cetăţeni │ │ │la nevoie │ │ │ │
│străini │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴───────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘


        Obiectiv specific 3.6.: Consolidarea măsurilor de asistenţă şi protecţie a victimelor în cadrul procesului penal, a procesului civil şi derularea altor demersuri administrative

┌──────────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────┬───────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării │
│ │Responsabile│De sprijin │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│3.6.1. │ │ │Informarea şi │ │Nr. sesiuni de │ │
│Instruirea │ │ │consilierea │ │instruire │ │
│specialiştilor│MAI prin │ │victimelor cu │ │Nr. specialişti │ │
│referitor la │ANITP şi │ │privire la │ │instruiţi │ │
│modalitatea de│IGPR │ │drepturi este │ │Identificare │ │
│informare şi │MP prin │ONG │realizată de │Anual │modele de bune │Semestrial│
│consiliere │DIICOT │ │specialişti │ │practici în │ │
│privind │UNBR │ │care deţin │ │comunicarea │ │
│drepturile │INM │ │cunoştinţele │ │adaptată │ │
│victimelor │ │ │şi abilităţile│ │nivelului de │ │
│traficului de │ │ │necesare │ │vulnerabilitate │ │
│persoane │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Numărul │ │
│ │ │ │ │ │entităţilor în │ │
│ │ │ │ │ │domeniul TP │ │
│ │ │ │ │ │înrolate în │ │
│ │ │ │ │ │mecanismul de │ │
│3.6.2. Analiza│ │ │ │ │distribuire a │ │
│aplicării │ │ │ │ │voucherelor │ │
│mecanismului │ │Entităţi │ │ │către victimelor│ │
│de accesare a │ │publice şi │Accesul │ │infracţiunilor; │ │
│avansului din │ │private │victimei la un│ │Nr. cereri de │ │
│compensaţia │ │înrolate în│drept │ │acordare │ │
│financiară sub│MJ │mecanismul │recunoscut de │2024-2026 │vouchere depuse │Trimestrul│
│formă de │ │de │legislaţia │ │Nr. cereri │IV 2026 │
│voucher de │ │distribuire│naţională şi │ │aprobate │ │
│către │ │a │europeană │ │Total şi valoare│ │
│victimele │ │voucherelor│ │ │mediană a │ │
│traficului de │ │ │ │ │cuantumului │ │
│persoane │ │ │ │ │acordat │ │
│ │ │ │ │ │Analiză │ │
│ │ │ │ │ │efectuată │ │
│ │ │ │ │ │Măsuri dispuse │ │
│ │ │ │ │ │în funcţie de │ │
│ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │analizei │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. specialişti │ │
│ │ │ │ │ │identificaţi │ │
│ │ │ │ │ │Nr. specialişti │ │
│ │ │ │ │ │instruire de │ │
│3.6.3. │ │ │ │ │bază │ │
│Instruirea │ │ │ │ │Nr. specialişti │ │
│specialiştilor│ │ │ │ │instruire │ │
│cu privire la │ │ │Specialiştii │ │intermediară │ │
│evaluarea │ │ │care acordă │ │Nr. specialişti │ │
│individuală a │MAI prin │ │protecţie şi │ │instruire │ │
│riscurilor, │IGPR, ANITP │ │asistenţă │ │avansată │ │
│stabilirea │şi IGI │ │victimelor │ │Analiză │ │
│nevoilor │MP prin │ │traficului de │Anual │calitativă a │Semestrial│
│specifice de │DIICOT │ │persoane au │ │evaluărilor │ │
│protecţie şi │UNBR │ │cunoştinţe şi │ │întreprinse de │ │
│aplicarea │INM │ │abilităţi │ │specialiştii │ │
│măsurilor de │ │ │specifice │ │incluşi în │ │
│protecţie │ │ │ │ │programele de │ │
│prevăzute de │ │ │ │ │instruire │ │
│lege │ │ │ │ │Nr. de cazuri în│ │
│ │ │ │ │ │care au fost │ │
│ │ │ │ │ │dispuse măsuri │ │
│ │ │ │ │ │de protecţie şi │ │
│ │ │ │ │ │tipul de măsuri │ │
│ │ │ │ │ │dispuse │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Standarde │ │
│ │ │ │ │ │selecţie şi │ │
│ │ │ │ │ │pregătire │ │
│ │ │ │ │ │agreate şi │ │
│ │ │ │ │ │elaborate │ │
│ │ │ │ │ │Nr. sesiuni de │ │
│3.6.4. Crearea│ │ │Reţea activă │ │instruire │ │
│unei reţele de│MAI prin │ │de specialişti│ │specialişti în │ │
│specialişti în│ANITP │ │cu competenţe │ │consilierea │ │
│consilierea │MMSS │ONG │şi abilităţi │2024-2025 │victimelor │Semestrial│
│victimelor │DGASPC │ │în consilierea│ │organizate │ │
│traficului de │(SSVI) │ │victimelor │ │Nr. specialişti │ │
│persoane │ │ │traficului de │ │instruiţi │ │
│ │ │ │persoane │ │Instrumente de │ │
│ │ │ │ │ │monitorizare şi │ │
│ │ │ │ │ │evaluare a │ │
│ │ │ │ │ │activităţii │ │
│ │ │ │ │ │specialiştilor │ │
│ │ │ │ │ │elaborate şi │ │
│ │ │ │ │ │aplicate │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Crearea unui │ │ │ │
│ │ │ │sistem robust │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │Protocolul de │ │
│ │ │ │sprijinirea │ │Coordonare a │ │
│3.6.5. Analiza│ │ │victimelor pe │ │Victimelor în │ │
│şi │ │MP prin │parcursul │ │Procesul Penal │ │
│actualizarea │ │DIICOT │procedurilor │ │este actualizat │ │
│Protocolului │MAI prin │MAI prin │penale │2024-2025 │în acord cu │Semestrial│
│de Coordonare │ANITP │IGI, IGJR │Creşterea │ │legislaţia │ │
│a Victimelor │ │şi IGPR ONG│numărului │ │specifică şi cu │ │
│în Procesul │ │ │victimelor │ │drepturile şi │ │
│Penal │ │ │traficului de │ │nevoile │ │
│ │ │ │persoane care │ │victimelor │ │
│ │ │ │aleg să │ │ │ │
│ │ │ │participe în │ │ │ │
│ │ │ │procesul penal│ │ │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Protocol între │ │
│ │ │ │ │ │diferite │ │
│ │ │ │ │ │instituţii │ │
│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │utilizarea │ │
│ │ │ │ │ │sălilor de │ │
│ │ │ │Săli de │ │audiere/ │ │
│ │ │ │audiere/ │ │spaţiilor │ │
│ │ │ │judecată │ │special │ │
│ │ │ │adaptate │ │amenajate │ │
│3.6.6. Analiză│ │ │pentru faza │ │disponibile la │ │
│a condiţiilor │ │ │procesului │ │nivel naţional │ │
│sălilor de │ │ │penal │ │pentru audierea │ │
│audiere şi a │MJ │ │Camere de │ │minorilor │ │
│altor spaţii │MP prin │ │respiro │ │victime ale │ │
│special │PÎCCJ şi │MAI │adaptate │ │infracţiunilor/ │ │
│amenajate care│DIICOT │DGASPC │contactului cu│Permanent │victimelor în │Semestrial│
│pot fi │MAI prin │ONG │minorii │ │cursul urmăririi│ │
│utilizate şi │IGPR │ │Spaţii special│ │penale. │ │
│în cazurile cu│ANDPCA │ │amenajate │ │Nr săli de │ │
│victime ale │ │ │pentru │ │audiere │ │
│traficului de │ │ │evitarea re- │ │existente la │ │
│persoane │ │ │traumatizării │ │nivelul fiecărei│ │
│ │ │ │şi asigurarea │ │instituţii şi │ │
│ │ │ │confortului │ │caracteristicile│ │
│ │ │ │necesar │ │acestora. │ │
│ │ │ │victimelor │ │Nr victime │ │
│ │ │ │ │ │audiate în săli │ │
│ │ │ │ │ │de audiere/ │ │
│ │ │ │ │ │spaţii special │ │
│ │ │ │ │ │amenajate. │ │
│ │ │ │ │ │Nr camere de │ │
│ │ │ │ │ │respiro. │ │
├──────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤
│3.6.7. │ │ │ │ │ │ │
│Implementarea │ │ │ │ │ │ │
│unor măsuri │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │Nr. sesiuni de │ │
│rezolvarea │ │ │ │ │pregătire │ │
│problemei │ │ │ │ │continuă │ │
│lipsei de │ │ │ │ │dedicate │ │
│specializare a│ │ │Creşterea │ │avocaţilor din │ │
│avocaţilor, │ │ │calitativă a │ │oficiu, care vor│ │
│eventuală │ │ │apărării │ │avea ca obiect, │ │
│asigurare, │ │ │victimelor. │ │inclusiv, tema │ │
│prin programe │ │ │Eficientizarea│ │traficului de │ │
│specifice, a │UNBR │ │asistenţei │Permanent │persoane; │Semestrial│
│unei │ │ │acordate │SEM I 2024 │Analizarea │ │
│specializări │ │ │victimelor pe │ │Proiectului │ │
│şi selectarea │ │ │parcursul │ │„Avocatului │ │
│ulterioară a │ │ │procedurilor │ │specializat” │ │
│lor din rândul│ │ │judiciare. │ │pentru │ │
│celor │ │ │ │ │posibilitatea de│ │
│pregătiţi în │ │ │ │ │includere a │ │
│mod distinct, │ │ │ │ │specializării de│ │
│eventual │ │ │ │ │trafic de │ │
│crearea unei │ │ │ │ │persoane │ │
│reţele de │ │ │ │ │ │ │
│avocaţi │ │ │ │ │ │ │
│specializaţi │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┘    OBIECTIV GENERAL: 4. Standardizarea unor procese de colectare a datelor în domeniul traficului de persoane
        Obiectiv specific 4.1.: Îmbunătăţirea colectării datelor calitative şi cantitative culese în scop de cercetare, analiză a fenomenului traficului de persoane, propuneri şi recomandări de politici publice

┌────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Instituţii │ │Perioada de │ │Etapele │
│Acţiuni ├────────────────┬────────────────┤Rezultate │implementare│Indicatori │evaluării │
│ │Responsabile │De sprijin │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│4.1.1. │ │ │ │ │ │ │
│Revizuirea │ │ │ │ │ │ │
│proceselor de │ │ │ │ │Nr. procese │ │
│colectare, │ │ │ │ │revizuite │ │
│gestionare şi │ │ONG │ │ │Nr. definiţii │ │
│analiza datelor │MAI prin ANITP │MAI prin IGPR │Seturi de date │2024-2026 │variabile, │2026 │
│privind TP │ │MMSS │comparabile │ │indicatori) │ │
│potrivit │ │ │ │ │coroborate/ │ │
│scopurilor │ │ │ │ │clarificate │ │
│propuse şi │ │ │ │ │ │ │
│atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │
│distincte │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Cunoaşterea │ │ │ │
│ │ │ │impactului │ │ │ │
│ │ │ │măsurilor │ │ │ │
│4.1.2. │ │ │legislative │ │ │ │
│Monitorizarea │ │ │privind │ │Raport anual │ │
│efectelor │ │ │drepturile │ │comprehensiv │ │
│aplicării │ │ │victimelor │ │Raportul │ │
│normelor │ │ONG │Evaluarea │ │conţine │ │
│legislative cu │MAI prin ANITP │Mediul academic │sprijinului │2026 │sugestii │Anual │
│privire la │ │ │emoţional şi a │ │practice │ │
│drepturile │ │ │asistenţei │ │pentru │ │
│victimelor │ │ │psihologice │ │îmbunătăţirea │ │
│traficului de │ │ │acordate de │ │serviciilor │ │
│persoane │ │ │specialiştii │ │ │ │
│ │ │ │care sprijină │ │ │ │
│ │ │ │şi însoţesc │ │ │ │
│ │ │ │victimele │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│4.1.3. │ │ │ │ │ │ │
│Clarificarea │ │ │Date statistice│ │Procedura │ │
│procedurii de │ │ │cantitative │ │standardizată │ │
│înregistrare şi │MAI prin ANITP │ONG │îmbunătăţite │Trimestrul │de colectare a│2025 │
│prelucrare a │ │MAI prin IGPR │(care includ şi│IV 2024 │datelor │ │
│datelor cu │ │ │VTP neasistate/│ │agreată │ │
│caracter │ │ │referite) │ │ │ │
│personal │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│4.1.4. │ │ │ │ │ │ │
│Instruirea │ │ │ │ │ │ │
│operatorilor de │ │ │ │ │ │ │
│baze de date, │ │ │Date statistice│ │ │ │
│furnizorilor de │MAI prin ANITP │ │cantitative │ │Nr instruiri │ │
│asistenţă şi │MMSS │ │relevante │ │comune nr │ │
│protecţie, cu │AAPL - SPAS/SSVI│ONG │Seturi de │Anual │persoane │2025 │
│privire la │/CSVI │ │indicatori │ │instruite │ │
│completarea │ │ │responsivi │ │ │ │
│datelor │ │ │ │ │ │ │
│statistice (cu │ │ │ │ │ │ │
│respectarea │ │ │ │ │ │ │
│anonimităţii) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Instrumente de│ │
│ │ │ │ │ │cercetare │ │
│ │ │ │ │ │elaborate care│ │
│ │ │ │ │ │să includă │ │
│ │ │ │ │ │nevoia de │ │
│ │ │ │ │ │asigurare a │ │
│4.1.5. │ │ │Un set de │ │perspectivei │ │
│Elaborarea unor │ │ │instrumente │ │calitative si │ │
│instrumente de │ │ │care devin │ │cantitative şi│ │
│lucru care să │MAI prin ANITP │MMSS DGASPC ONG │parte a │2026 │să includă cel│Anual │
│permită │ │Mediul academic │mecanismului de│ │puţin │ │
│colectarea de │ │ │colectare │ │indicatori de │ │
│feedback de la │ │ │feedback de la │ │percepţie a │ │
│victime │ │ │victime │ │siguranţei şi │ │
│ │ │ │ │ │sprijinului, │ │
│ │ │ │ │ │indicatori │ │
│ │ │ │ │ │rezonabili de │ │
│ │ │ │ │ │progres, │ │
│ │ │ │ │ │Analiză │ │
│ │ │ │ │ │longitudinală │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│4.1.6. Stabilire│ │ │ │ │Bune practici │ │
│criterii şi │MAI prin ANITP │ │ │ │în construirea│ │
│standarde comune│MMSS │ │ │ │colaborativă │ │
│de calitate a │Autorităţi ale │ONG │ │2026 │de indicatori │Semestrial│
│colectării │administraţiei │ │ │ │de rezultat şi│ │
│datelor │publice locale │ │ │ │de proces │ │
│cantitative şi │ │ │ │ │identificate │ │
│calitative │ │ │ │ │si diseminate │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Raport de │ │
│ │ │ │ │ │analiză │ │
│ │ │ │ │ │privind o │ │
│ │ │ │ │ │soluţie │ │
│ │ │ │Tranziţia │ │practică, │ │
│4.1.7. │ │ │procesului de │ │rapidă, de │ │
│Identificarea │ │ │monitorizare a │ │monitorizare │ │
│manierei prin │ │ │intervenţiei │ │în timp real, │ │
│care poate fi │ │ │specifice │ │a situaţiilor │ │
│implementat │ │ │acordată │ │specifice │ │
│procesul de │ │ │victimelor │ │victimelor. │ │
│digitalizare a │ │ONG │către mediul │ │Identificarea │ │
│monitorizării │MAI prin ANITP │Mediul academic │digital pentru │2026 │şi surse de │2027 │
│identificării, │ │ │asigurarea unui│ │finanţare a │ │
│referirii │ │ │răspuns rapid, │ │soluţiei │ │
│(multiple), │ │ │imediat şi │ │digitale a │ │
│asistenţei şi │ │ │adecvat pentru │ │impactului │ │
│protecţiei │ │ │problemele şi │ │acesteia şi │ │
│victimelor │ │ │sincopele │ │nevoia de │ │
│ │ │ │întâmpinate. │ │interconectare│ │
│ │ │ │ │ │a acesteia cu │ │
│ │ │ │ │ │alte sisteme │ │
│ │ │ │ │ │de colectare │ │
│ │ │ │ │ │de date, de │ │
│ │ │ │ │ │exemplu SIMEV │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│4.1.8. Definirea│ │ │ │ │ │ │
│şi testarea │ │ │ │ │ │ │
│următorilor │ │ │ │ │ │ │
│indicatori: │ │ │ │ │ │ │
│Gradul corelării│ │ │ │ │ │ │
│măsurilor │ │Toate │ │ │ │ │
│preventive (care│ │instituţiile din│ │ │ │ │
│vizează doar │ │cadrul │ │ │ │ │
│cetăţenii │ │Comitetului │Asigurarea unui│ │ │ │
│români) cu │ │Interministerial│grad de │ │Indicatori │ │
│dimensiunea │MAI prin ANITP │de Coordonare │măsurare │Permanent │elaboraţi şi │Anual │
│grupului ţintă. │ │Strategică │corespunzătoare│ │testaţi │ │
│Gradul │ │Intersectorială │a Obiectivului │ │ │ │
│vulnerabilităţii│ │a Luptei │general 1 │ │ │ │
│faţă de riscul │ │împotriva │ │ │ │ │
│traficului │ │Traficului de │ │ │ │ │
│Gradul de │ │Persoane │ │ │ │ │
│protecţie al │ │ │ │ │ │ │
│utilizatorilor │ │ │ │ │ │ │
│de internet faţă│ │ │ │ │ │ │
│de riscul │ │ │ │ │ │ │
│traficului │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Comitetul │ │ │ │ │ │
│ │Interministerial│ │ │ │1 raport de │ │
│4.1.9. │de Coordonare │ │Raport evaluare│ │evaluare │ │
│Monitorizare şi │Strategică │ │intermediară a │ │intermediar │ │
│evaluare │Intersectorială │ONG │implementării │2026 │realizat │2027 │
│intermediară │a Luptei │Mediul Academic │Strategiei │ │Raport de │ │
│Strategie │împotriva │ │pentru perioada│ │monitorizare │ │
│ │Traficului de │ │2024-2026 │ │PNA 2026 │ │
│ │Persoane │ │ │ │elaborat │ │
│ │MAI prin ANITP │ │ │ │ │ │
└────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘    OBIECTIV GENERAL 5.: Eficientizarea cooperării în domenii orizontale ale sistemului anti-trafic
        Obiectiv specific 5.1.: Adresarea unor măsuri punctuale de îmbunătăţire a demersurilor anti-trafic

┌───────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬───────────────────┬─────────┐
│ │Instituţii │Rezultate │Perioada de │Indicatori │Etapele │
│Acţiuni │ │ │implementare│ │evaluării│
│ ├────────────────┬──────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Responsabile │De sprijin │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │Comitetului │ │ │ │Nr. de acte │ │
│ │Interministerial│ │ │ │oficiale de │ │
│5.1.1. │de Coordonare │ │Cooperare şi │ │constituire a │ │
│Permanentizarea │Strategică │ │coordonare │ │echipelor judeţene │ │
│activităţii │Intersectorială │ │anti-trafic la │ │Includerea │ │
│echipelor │a Luptei │MAI prin ANITP│nivel judeţean. │Permanent │constituirii │Anual │
│interinstituţionale│împotriva │ │Responsabilizarea│ │echipelor │ │
│anti- trafic │Traficului de │ │actorilor locali │ │interinstituţionale│ │
│judeţene │Persoane │ │relevanţi │ │anti- trafic │ │
│ │Instituţia │ │ │ │judeţene într-un │ │
│ │Prefectului │ │ │ │act normativ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤
│5.1.2. Organizarea │ │ │ │ │Nr. de referiri │ │
│întâlnirilor │ │MAI prin ANITP│ │ │soluţionate │ │
│periodice ale │ │Instituţii │ │ │Nr. cazuri │ │
│echipelor │ │publice │Cooperare şi │ │monitorizate │ │
│interinstituţionale│Instituţia │Autorităţi ale│coordonare │Permanent │Bune practici la │Anual │
│anti- trafic │Prefectului │administraţiei│anti-trafic la │ │nivel local │ │
│judeţene sub │ │publice locale│nivel judeţean. │ │evidenţiate │ │
│coordonarea │ │ONG │ │ │Nr. iniţiative │ │
│Instituţiei │ │ │ │ │dezvoltate │ │
│Prefectului │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤
│5.1.3. Asigurarea │ │ │ │ │ │ │
│resurselor umane │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │Gradul de încadrare│ │
│ANITP pentru │ │ │ │ │cu personalul │ │
│implementarea, │MAI prin ANITP │ │ │ │specializat │ │
│monitorizarea şi │Comitetul │ │ │ │Număr angajaţi/ │ │
│evaluarea │Interministerial│ │Capacitatea │ │compartimente │ │
│politicilor publice│de Coordonare │ │operaţională a │ │operative/centru │ │
│şi a recomandărilor│Strategică │ │ANITP este │2025 │regional │Anual │
│emise de │Intersectorială │ │consolidată prin │ │Numărul victimelor │ │
│organismele │a Luptei │ │resurse umane │ │coordonate în │ │
│europene şi │împotriva │ │adecvate │ │cadrul procedurilor│ │
│internaţionale, │Traficului de │ │ │ │judiciare Numărul │ │
│precum şi pentru │Persoane │ │ │ │analizelor │ │
│coordonarea │ │ │ │ │realizate │ │
│victimelor în │ │ │ │ │ │ │
│cadrul procedurilor│ │ │ │ │ │ │
│judiciare │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Nr. de activităţi │ │
│ │ │ │ │ │de relaţii │ │
│ │ │ │Asigurarea │ │internaţionale în │ │
│5.1.4. Promovarea │ │ │vizibilităţii, la│ │străinătate │ │
│la nivel regional │ │ │nivel naţional şi│ │Nr. de primiri de │ │
│şi internaţional a │MAI prin ANITP │ │internaţional, │ │delegaţii străine │ │
│eforturilor │şi IGPR │ONG │asupra │Permanent │în România │Anual │
│anti-trafic │MAE │ │progreselor │ │Schimburi de │ │
│desfăşurate de │DRP │ │înregistrate în │ │experienţă, misiuni│ │
│România │ │ │lupta împotriva │ │de sprijin pentru │ │
│ │ │ │traficului de │ │autorităţile │ │
│ │ │ │persoane │ │străine ori alte │ │
│ │ │ │ │ │activităţi similare│ │
│ │ │ │ │ │de promovare │ │
├───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │Nr protocoale de │ │
│5.1.5. Cooperarea │ │ │ │ │colaborare între │ │
│autorităţilor │ │ │ │ │unităţi de │ │
│anti-trafic cu │ │ │Îmbunătăţirea │ │învăţământ superior│ │
│instituţii de │MAI prin ANITP │ │cooperării cu │ │şi instituţii cu │ │
│învăţământ superior│şi IGPR │ONG │instituţiile de │Permanent │competenţe în │Anual │
│pentru efectuarea │MP prin DIICOT │ │învăţământ │ │domeniul │ │
│de stagii de │ │ │superior │ │anti-trafic │ │
│practică │ │ │ │ │Nr studenţi care │ │
│ │ │ │ │ │efectuează stagii │ │
│ │ │ │ │ │de practică │ │
└───────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────┴───────────────────┴─────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016