Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 mai 2020  aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 mai 2020 aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 463 din 2 iunie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 137 din 20 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 2 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    1. Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, care urmează a fi depuse de beneficiari, începând cu anul 2020 sau care au fost depuse în anul 2019, dar care urmează a fi autorizate la plată începând cu anul 2020, se stabileşte ţinânduse cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    a) neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    b) intenţia presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bunăştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile.
    A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafeţei afectate de neconformitatea care a generat a doua repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie (Această prevedere se aplică doar la cerinţele specifice care se verifică şi sancţionează la nivel de u.a./UP, după caz, nu şi la supradeclarare.);

    c) amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    d) durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;
    e) repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;
    f) gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate;
    g) grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării schemei de ajutor de stat, în cazul căreia este aplicabilă o rată a sprijinului diferită;
    h) suprafaţă determinată - suprafaţa unităţilor amenajistice incluse în amenajamentul silvic rezultată în urma efectuării controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului;
    i) beneficiari multipli - două sau mai multe persoane fizice/juridice deţin o suprafaţă de teren forestier în indiviziune şi doar una dintre acestea este împuternicită prin procură notarială, ca reprezentant în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA);
    j) asocierea simplă între persoane fizice - poate fi aplicată numai pentru persoane fizice care au în proprietate suprafeţe mai mici de 100 de ha în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15 (model orientativ în anexa 15 la Ghidul solicitantului).

    2. Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în ordinea enumerării, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare. Ordinea aplicării sancţiunilor este următoarea:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B. sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii:
    B1. sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie;
    B2. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale şi a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant;

    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
    D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
    E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii, din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
    F. sancţiuni suplimentare.

    3. În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de sprijin/plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea suprafeţei angajate şi, după caz, a fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv. Recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    4. Beneficiarul nu va fi sancţionat, dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare, în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, recunoscute în special după cum urmează:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic terenurile forestiere şi/sau exploataţia agricolă (exemple: inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă etc.); evenimente independente de voinţa părţilor semnatare, intervenite după data semnării angajamentului, care împiedică executarea prevederilor acestuia şi care exonerează de răspundere partea care o invocă;
    d) o boală a plantelor care afectează pădurea aflată sub angajament;
    e) exproprierea în totalitate a terenurilor forestiere angajate sau a unei mari părţi a acesteia (dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii de sprijin);
    f) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

    5. Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata se va efectua pentru costurile suplimentare şi pierderile de venit înregistrate de acesta în anul respectiv. Angajamentul rămâne în vigoare pentru anii următori în caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, cu excepţia situaţiei în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia, când acesta se închide.
    CAP. II
    Categorii de sancţiuni
    SECŢIUNEA 1
    Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    1. Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    2. Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    3. Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză.
    4. Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.
    Sancţiunile de supradeclarare se vor aplica dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată şi cea determinată este confirmată atât de către controalele APIA, cât şi de către controalele Gărzii Forestiere (GF).
    Dacă în urma efectuării concilierii GF nu confirmă această diferenţă de suprafaţă, APIA va lua în calcul această diferenţă la stabilirea suprafeţelor determinate pentru plata M15, angajamentul va fi amendat, iar suprafaţa eligibilă pentru plată devine suprafaţa angajată pentru toţi anii următori de angajament.
    Nu se vor aplica sancţiuni administrative în baza prevederilor art. 64 alin. 2 lit. c) şi d)/art. 77 alin. 2 lit. c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care:
    a) neconformitatea este cauzată de o eroare a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de persoana vizată de sancţiunea administrativă;
    b) persoana vizată poate demonstra într-un mod considerat satisfăcător de către autoritatea competentă că nu este răspunzătoare pentru nerespectarea obligaţiilor sau dacă autoritatea competentă stabileşte într-un alt mod că persoana vizată nu este răspunzătoare în acest sens.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii
    SUBSECŢIUNEA 1
    Sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie
    1. Acest tip de sancţiune se aplică numai beneficiarilor ale căror cereri de sprijin au fost selectate într-o sesiune în care valoarea publică a cererilor de sprijin depuse a depăşit alocarea financiară a sesiunii respective, caz în care se determină punctajul în vederea realizării selecţiei.
    2. În cazul în care pe toată perioada de implementare a angajamentului punctajul total al cererii de sprijin nu este menţinut la un nivel cel puţin egal cu 90% din punctajul ultimei cereri de sprijin selectate pentru finanţare în cadrul Raportului de selecţie final al aceleiaşi sesiuni, angajamentul va fi închis şi se vor stabili debite aferente plăţilor acordate necuvenit în anii anteriori, cu excepţia apariţiei unei situaţii de forţă majoră, a circumstanţelor excepţionale sau a modificărilor survenite ca urmare a reamenajării în ceea ce priveşte încadrarea în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale a u.a. din suprafaţa solicitată. Excepţia referitoare la modificările grupei, subgrupei şi categoriei funcţionale este acceptată numai dacă solicitarea de modificare este făcută (şi consemnată în procesul-verbal al conferinţei I de amenajare) în cadrul conferinţei I de amenajare de către:
    a) administratorul/custodele ariei protejate/instituţiile responsabile pentru aria naturală protejată, în situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste u.a. în cauză;
    b) reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru protecţia mediului;
    c) reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate.

    3. Calculul punctajului total se va realiza utilizând criteriile de selecţie şi punctajele aferente stabilite pentru sesiunea în care cererea de sprijin a fost selectată pentru finanţare.
    4. Pentru calcularea punctajului aferent principiilor de selecţie se va utiliza suprafaţa totală eligibilă stabilită în urma controalelor administrative şi la faţa locului, în cazul în care se efectuează şi acest tip de control.
    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant
    1. Sancţiunile pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor se stabilesc conform tabelului nr. 1.
    Tabelul nr. 1

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Codul │Tipul sancţiunii │
│crt.│sancţiunii│ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 3% din valoarea │
│1. │1 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 10% din valoarea │
│2. │2 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 25% din valoarea │
│3. │3 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 50% din valoarea │
│4. │4 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 75% din valoarea │
│5. │5 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 100% din valoarea │
│6. │6 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 100% din valoarea │
│ │ │sprijinului pe măsură │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament, iar, în │
│ │ │plus, beneficiarul │
│ │ │este obligat să │
│7. │7 │returneze toţi banii │
│ │ │primiţi pe pachetul │
│ │ │respectiv până în acel│
│ │ │moment (pentru anii │
│ │ │anteriori); în cazul │
│ │ │în care se încadrează │
│ │ │la intenţie se exclude│
│ │ │de la plată şi pentru │
│ │ │anul următor. │
└────┴──────────┴──────────────────────┘
    2. Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu: 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
    3. Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, beneficiarului i se aplică pe pachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte la nivel de unitate amenajistică - u.a./unitate de producţie (protecţie) - UP.
    4. În cazul nivelului 7 al sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    5. Sancţiunea se aplică la nivel de u.a./UP.
    6. La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor.
    7. În cazul cererii cu beneficiari multipli, dacă se constată o nerespectare a condiţiilor/cerinţelor de eligibilitate obligatorii, relevante şi specifice M15, la suma cuvenită cererii de sprijin/plată pentru M15 se va aplica sancţiunea stabilită.
    8. Reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.
    9. În cazul în care, ca urmare a controalelor efectuate de către APIA şi GF, rezultă anumite micşorări de suprafeţe, acestea se vor lua în calcul la stabilirea suprafeţelor determinate pentru plata M15. Angajamentul va fi amendat, iar suprafaţa eligibilă pentru plată devine suprafaţa angajată pentru toţi anii următori de angajament.
    10. Condiţiile de eligibilitate generale, cerinţele obligatorii, relevante şi cele specifice angajamentelor, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora sunt prevăzute în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2

┌────────┬─────────────────┬─────────────┬────────────────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │Cod sancţiune │
│Nr. crt.│eligibilitate/ │Condiţii de │Sancţiune │(în cazul │
│ │Cerinţe generale │aplicare │ │sancţiunilor │
│ │şi specifice │ │ │proporţionale)│
├────────┼─────────────────┴─────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│I. │a) Condiţii de eligibilitate generale │
├────────┼───────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┤
│ │ │Dacă pe parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului nu se│ │
│ │ │îndeplineşte această│ │
│ │ │condiţie, │ │
│ │ │beneficiarul este │ │
│ │ │exclus de la plată │ │
│ │ │pentru campania în │ │
│ │ │curs, angajamentul │ │
│ │ │se închide şi se │ │
│ │ │recuperează sumele │ │
│ │ │primite anterior. │ │
│ │ │Nu se recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior, în cazul │ │
│ │ │în care suprafaţa │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament scade sub│ │
│ │ │100 ha ca urmare a │ │
│ │ │aplicării art. 36 │ │
│ │ │alin. (1), art. 37 │ │
│ │Suprafaţa minimă pentru care se│alin. (1) lit. a), │ │
│1. │încheie angajamentul este de │e) şi f) şi/sau art.│x │
│ │100 ha. │39 alin. (1) din │ │
│ │ │Legea nr. 46/2008 - │ │
│ │ │Codul silvic, │ │
│ │ │republicată, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, precum │ │
│ │ │şi a unei │ │
│ │ │reparcelări │ │
│ │ │rezultate în urma │ │
│ │ │înregistrării │ │
│ │ │sistematice sau │ │
│ │ │sporadice a │ │
│ │ │imobilelor potrivit │ │
│ │ │dispoziţiilor din │ │
│ │ │Legea cadastrului şi│ │
│ │ │a publicităţii │ │
│ │ │imobiliare nr. 7/ │ │
│ │ │1996, republicată, │ │
│ │ │cu modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
├────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Dacă pe parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului nu se│ │
│ │ │îndeplineşte această│ │
│ │ │condiţie în unul din│ │
│ │ │cei 5 ani de │ │
│ │ │angajament, │ │
│ │ │beneficiarul este │ │
│ │ │exclus de la plată │ │
│ │ │pentru anul în care │ │
│ │ │s-a constatat │ │
│ │ │încălcarea │ │
│ │ │condiţiei. În cazul │ │
│ │ │în care această │ │
│ │ │condiţie nu este │ │
│ │ │respectată în 2 ani │ │
│ │ │de angajament, │ │
│ │ │angajamentul se │ │
│ │ │închide şi se │ │
│ │Terenurile destinate │recuperează sumele │ │
│ │împăduririi sau reîmpăduririi │plătite anterior. │ │
│2. │să nu reprezinte mai mult de │Nu se recuperează │x │
│ │15% din suprafaţa angajată. │sumele plătite │ │
│ │ │anterior în cazul în│ │
│ │ │care condiţia nu │ │
│ │ │este respectată ca │ │
│ │ │urmare a apariţiei │ │
│ │ │de fenomene care │ │
│ │ │impun recoltarea de │ │
│ │ │produse accidentale │ │
│ │ │I sau II sau │ │
│ │ │reducerii suprafeţei│ │
│ │ │ca urmare a │ │
│ │ │aplicării art. 36 │ │
│ │ │alin. (1), art. 37 │ │
│ │ │alin. (1) lit. a), │ │
│ │ │e) şi f) şi/sau art.│ │
│ │ │39 alin. (1) din │ │
│ │ │Legea nr. 46/2008, │ │
│ │ │republicată, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
├────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Se exclude de la │ │
│ │ │plată pentru anul de│ │
│ │ │angajament în curs │ │
│ │ │UP pentru care se │ │
│ │ │constată că în orice│ │
│ │ │perioadă a unui an │ │
│ │ │de angajament orice │ │
│ │ │suprafaţă din │ │
│ │ │componenţa acesteia │ │
│ │ │nu face parte │ │
│ │ │dintr-un amenajament│ │
│ │ │silvic în vigoare, │ │
│ │Suprafaţa trebuie să facă parte│cu aplicarea │ │
│ │dintr-un amenajament silvic în │sancţiunilor de │ │
│ │vigoare - amenajamentul se │supradeclarare. │ │
│ │consideră a fi în vigoare după │2. În cazul în care │ │
│ │ce a fost avizat │se constată într-un │ │
│ │procesul-verbal al conferinţei │alt an decât cel │ │
│ │a II-a de amenajare (Pe toată │precizat la alin. 1 │ │
│ │perioada de angajament întreaga│de mai sus că în │ │
│ │suprafaţă angajată trebuie să │orice perioadă din │ │
│ │fie cuprinsă într-un (în) │anul respectiv orice│ │
│ │amenajament(e) silvic(e) în │suprafaţă din │ │
│ │vigoare.) │componenţa UP nu │ │
│ │Dacă pe parcursul derulării │face parte dintr-un │ │
│ │angajamentului amenajamentul │amenajament silvic │ │
│3. │expiră, cerinţa se consideră │în vigoare, │x │
│ │respectată, dacă documentaţia │beneficiarul este │ │
│ │necesară pentru noul │exclus de la plată │ │
│ │amenajament a fost depusă la GF│pentru anul de │ │
│ │înainte de data expirării │angajament în curs │ │
│ │amenajamentului anterior, iar │pentru UP │ │
│ │avizul (cu Fişa rezumativă a │respectivă, sumele │ │
│ │dosarului tehnic anexată) │primite anterior │ │
│ │eliberat de GF în baza noului │pentru UP respectivă│ │
│ │amenajament va fi depus la APIA│se recuperează, iar │ │
│ │odată cu cererea de plată sau │angajamentul se │ │
│ │în maximum 20 de zile │amendează prin │ │
│ │calendaristice de la eliberarea│eliminarea acesteia │ │
│ │acestuia. │de la finanţare, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de │ │
│ │ │supradeclarare. │ │
│ │ │Nu se exclude de la │ │
│ │ │plată şi nu se │ │
│ │ │recuperează sumele │ │
│ │ │plătite anterior, în│ │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │suprafaţa care nu se│ │
│ │ │mai găseşte în noul │ │
│ │ │amenajament a fost │ │
│ │ │exclusă din │ │
│ │ │angajament. │ │
├────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Se exclude de la │ │
│ │ │plată u.a. pentru │ │
│ │ │care se constată că │ │
│ │ │în orice an din │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │angajament orice │ │
│ │ │suprafaţă din │ │
│ │ │componenţa acesteia │ │
│ │ │solicitată la plată │ │
│ │ │nu face parte din │ │
│ │ │fondul forestier │ │
│ │ │naţional. Sumele │ │
│ │ │primite anterior │ │
│ │ │pentru u.a. │ │
│ │ │respectivă se │ │
│ │ │recuperează, iar │ │
│ │ │angajamentul se │ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │eliminarea acesteia │ │
│ │ │de la finanţare. │ │
│ │ │În cazul în care │ │
│ │ │condiţia nu este │ │
│ │ │respectată ca urmare│ │
│ │ │a aplicării art. 36 │ │
│ │ │alin. (1), art. 37 │ │
│ │ │alin. (1) lit. a), │ │
│ │ │e) şi f) şi/sau art.│ │
│ │ │39 alin. (1) din │ │
│ │ │Legea nr. 46/2008, │ │
│ │ │republicată, cu │ │
│ │ │modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │Beneficiarul este deţinătorul │ulterioare, precum │ │
│4. │unei suprafeţe de teren │şi a unei │x │
│ │forestier din cadrul Fondului │reparcelări │ │
│ │forestier naţional - FFN. │rezultate în urma │ │
│ │ │înregistrării │ │
│ │ │sistematice sau │ │
│ │ │sporadice a │ │
│ │ │imobilelor potrivit │ │
│ │ │dispoziţiilor din │ │
│ │ │Legea cadastrului şi│ │
│ │ │a publicităţii │ │
│ │ │imobiliare nr. 7/ │ │
│ │ │1996, republicată, │ │
│ │ │cu modificările şi │ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, nu se │ │
│ │ │recuperează sumele │ │
│ │ │plătite anterior, │ │
│ │ │iar plata în anul de│ │
│ │ │angajament în curs │ │
│ │ │se diminuează │ │
│ │ │proporţional cu │ │
│ │ │suprafaţa care nu │ │
│ │ │mai face parte din │ │
│ │ │FFN. În acest caz │ │
│ │ │angajamentul se │ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │reducerea suprafeţei│ │
│ │ │angajate cu │ │
│ │ │suprafaţa care nu │ │
│ │ │mai face parte din │ │
│ │ │FFN (dacă suprafaţa │ │
│ │ │scade sub 100 ha se │ │
│ │ │închide angajamentul│ │
│ │ │fără recuperarea │ │
│ │ │sumelor). │ │
├────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Dacă pe parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului nu se│ │
│ │ │îndeplineşte această│ │
│ │ │condiţie în oricare │ │
│ │ │din anii de │ │
│ │ │implementare, pentru│ │
│ │ │oricare dintre u.a.,│ │
│ │ │se refuză la plată │ │
│ │ │u.a. care contribuie│ │
│ │ │la nerespectarea │ │
│ │Terenurile grevate de sarcini │acestui criteriu │ │
│ │şi gajuri cu deposedare în │pentru anul cererii │ │
│5. │favoarea unei terţe părţi, │de sprijin/plată în │x │
│ │conform evidenţelor cadastrale │cauză (anul n). │ │
│ │locale, nu sunt eligibile. │În cazul în care se │ │
│ │ │constată că şi în │ │
│ │ │anul n+1 criteriul │ │
│ │ │nu este îndeplinit, │ │
│ │ │u.a. se exclude de │ │
│ │ │la plată pentru anul│ │
│ │ │n şi anul n+1 şi se │ │
│ │ │recuperează sumele │ │
│ │ │primite anterior │ │
│ │ │pentru această u.a.;│ │
│ │ │angajamentul se │ │
│ │ │închide pentru u.a. │ │
│ │ │în cauză. │ │
├────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │Beneficiarul se angajează să │ │ │
│ │menţină angajamentul de │ │ │
│ │silvomediu pentru o perioadă de│Nu se permite │ │
│ │5 ani de la data semnării │deschiderea │ │
│ │acestuia. Beneficiarul se │angajamentului dacă │ │
│6. │angajează să respecte │nu a fost semnat │x │
│ │condiţiile/cerinţele de │angajamentul │ │
│ │eligibilitate, obligatorii │multianual. │ │
│ │relevante şi specifice │ │ │
│ │pachetelor de silvomediu pentru│ │ │
│ │care aplică. │ │ │
├────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Nu se permite │ │
│ │ │deschiderea │ │
│ │ │angajamentului. │ │
│ │ │Dacă pe parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului nu se│ │
│ │ │îndeplineşte această│ │
│ │ │condiţie, │ │
│ │Beneficiarul trebuie sa deţină │angajamentul se │ │
│ │contract de administrare/ │închide, este exclus│ │
│ │prestări servicii silvice cu un│de la plată în │ │
│7. │ocol silvic autorizat. │campania în curs UP │x │
│ │Dacă un ocol silvic se │care nu îndeplineşte│ │
│ │desfiinţează, proprietarul este│această condiţie şi │ │
│ │obligat să încheie contract cu │se recuperează │ │
│ │un alt ocol silvic. │sumele primite │ │
│ │ │anterior, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de │ │
│ │ │supradeclarare atât │ │
│ │ │în campania în curs,│ │
│ │ │cât şi în anii │ │
│ │ │anteriori de │ │
│ │ │angajament. │ │
├────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Se exclude de la │ │
│ │ │plată pentru anul de│ │
│ │ │angajament în curs │ │
│ │ │şi se recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior pentru │ │
│ │ │întreaga suprafaţă │ │
│ │ │din UP din │ │
│ │ │angajament, dacă pe │ │
│ │ │parcursul derulării │ │
│ │ │angajamentului se │ │
│ │ │constată că │ │
│ │ │beneficiarul deţinea│ │
│ │Beneficiarul trebuie să │la momentul │ │
│ │participe cu toată suprafaţa │depunerii cererii de│ │
│8. │deţinută de acesta într-o │sprijin şi altă │x │
│ │unitate de producţie/ │suprafaţă forestieră│ │
│ │protecţie.*) │eligibilă în cadrul │ │
│ │ │UP respective. │ │
│ │ │Angajamentul se │ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │eliminarea de la │ │
│ │ │finanţare a │ │
│ │ │suprafeţei din UP │ │
│ │ │respectivă, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de │ │
│ │ │supradeclarare atât │ │
│ │ │în campania în curs,│ │
│ │ │cât şi în anii │ │
│ │ │anteriori de │ │
│ │ │angajament. │ │
├────────┼───────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┤
│ │*) Beneficiarul trebuie să solicite suprafaţa eligibilă deţinută de│
│ │acesta într-o unitate de producţie/protecţie. Suprafaţa neeligibilă│
│ │din UP sau cea care depăşeşte procentul de 15% permis în cazul │
│ │terenurilor destinate împăduririi sau reîmpăduririi va fi │
│ │declarată, dar nu va fi solicitată la plată. │
├────────┼───────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┤
│ │ │Se exclude de la │ │
│ │ │plată pentru anul │ │
│ │ │de angajament în │ │
│ │ │care a depus │ │
│ │ │cererea de sprijin/│ │
│ │ │plată, se │ │
│ │ │recuperează sumele │ │
│ │ │primite anterior │ │
│ │ │pentru ambele │ │
│ │ │pachete angajate şi│ │
│ │ │se închide │ │
│ │ │angajamentul, dacă │ │
│ │ │beneficiarul se │ │
│ │ │încadrează în │ │
│ │Beneficiarii măsurii nu trebuie│categoria │ │
│ │să fie persoane aflate în │întreprinderilor │ │
│ │dificultate aşa cum sunt │aflate în │ │
│ │definite conform prevederilor │dificultate. │ │
│9. │Orientărilor privind ajutoarele│Verificarea │x │
│ │de stat pentru salvarea şi │respectării acestei│ │
│ │restructurarea întreprinderilor│condiţii se │ │
│ │nefinanciare aflate în │realizează de către│ │
│ │dificultate. │APIA pe baza │ │
│ │ │documentelor │ │
│ │ │ataşate cererii de │ │
│ │ │sprijin/plată care │ │
│ │ │însoţesc Declaraţia│ │
│ │ │pe propria │ │
│ │ │răspundere cu │ │
│ │ │privire la │ │
│ │ │neîncadrarea în │ │
│ │ │categoria │ │
│ │ │„Întreprindere în │ │
│ │ │dificultate“ - │ │
│ │ │anexa nr. 2 din │ │
│ │ │Ghidul │ │
│ │ │solicitantului. │ │
├────────┼───────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┤
│II. │b) Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a │
│ │pădurilor sau de dreptul intern relevant aplicabile submăsurii │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II.1. │Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte │
├────────┼─────────────────┬─────────────┬───────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │Se exclude de la │ │
│ │ │ │plată pentru │ │
│ │ │ │campania în curs │ │
│ │ │ │u.a. pentru care │ │
│ │Beneficiarul este│ │s-a constatat de │ │
│ │obligat ca pe │ │către instituţiile │ │
│ │toată perioada de│ │specializate în │ │
│ │angajament să │ │cadrul sarcinilor │ │
│ │respecte │ │care le revin │ │
│ │cerinţele │ │încălcarea │ │
│ │obligatorii │ │prevederilor │ │
│ │relevante │ │amenajamentului la │ │
│ │prevăzute de │ │nivel de u.a. │ │
│ │legislaţia │ │referitor la │ │
│ │naţională silvică│Nerespectarea│aplicarea │ │
│1. │sau de dreptul │cerinţei │lucrărilor de │x │
│ │intern relevant │ │extragere a │ │
│ │referitoare la │ │materialului lemnos│ │
│ │executarea │ │prin tăieri de │ │
│ │lucrărilor de │ │igienă, rărituri, │ │
│ │extragere a │ │tăieri de │ │
│ │materialului │ │conservare şi │ │
│ │lemnos prin │ │regenerare; sumele │ │
│ │tăieri de igienă,│ │primite anterior │ │
│ │rărituri, tăieri │ │pentru u.a. │ │
│ │de conservare şi │ │respectivă se │ │
│ │regenerare. │ │recuperează, iar │ │
│ │ │ │angajamentul se │ │
│ │ │ │amendează prin │ │
│ │ │ │eliminarea acesteia│ │
│ │ │ │de la finanţare. │ │
├────────┼─────────────────┴─────────────┴───────────────────┴───────────────┤
│II.2. │Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din │
│ │rărituri │
├────────┼─────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │Se exclude de la │ │
│ │ │ │plată u.a. în │ │
│ │Beneficiarul este│ │care se execută │ │
│ │obligat ca pe │ │rărituri, pentru │ │
│ │toată perioada de│ │care s-a │ │
│ │angajament să │ │constatat de │ │
│ │respecte │ │către │ │
│ │cerinţele │ │instituţiile │ │
│ │obligatorii │ │specializate, în │ │
│ │relevante │ │cadrul sarcinilor│ │
│ │prevăzute de │ │care le revin, │ │
│ │legislaţia │ │încălcarea │ │
│1. │naţională silvică│Nerespectarea │prevederilor │x │
│ │sau de dreptul │cerinţei │referitoare la │ │
│ │intern relevant │ │executarea │ │
│ │referitoare la │ │lucrărilor de │ │
│ │executarea │ │extragere cu │ │
│ │lucrărilor de │ │atelaje a │ │
│ │extragere a │ │materialului │ │
│ │materialului │ │lemnos, sumele │ │
│ │lemnos cu atelaje│ │primite anterior │ │
│ │din u.a. │ │în cadrul │ │
│ │selectate │ │pachetului 2 │ │
│ │voluntar. │ │pentru u.a. │ │
│ │ │ │respectivă se │ │
│ │ │ │recuperează. │ │
├────────┼─────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────┤
│III. │c) Cerinţe specifice angajamentelor │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III.1. │Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte │
├────────┼────────────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │Dacă pe parcursul│ │
│ │ │ │derulării │ │
│ │ │ │angajamentului nu│ │
│ │ │ │se îndeplineşte │ │
│ │ │ │această condiţie │ │
│ │ │ │concomitent │ │
│ │ │ │pentru toate │ │
│ │ │ │suprafeţele │ │
│ │ │ │compacte la │ │
│ │ │ │nivelul unei UP, │ │
│ │ │ │beneficiarul este│ │
│ │ │ │exclus de la │ │
│ │ │ │plată pentru UP │ │
│ │ │ │în cauză pentru │ │
│ │ │ │campania în curs,│ │
│ │ │ │angajamentul se │ │
│ │ │ │închide pentru UP│ │
│ │ │ │în cauză şi se │ │
│ │ │ │recuperează │ │
│ │ │ │sumele primite │ │
│ │ │ │anterior pentru │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │angajată în │ │
│ │ │ │cadrul UP în │ │
│ │ │ │cauză. Nu se │ │
│ │ │ │recuperează │ │
│ │ │ │sumele plătite │ │
│ │ │ │anterior, în │ │
│ │ │ │cazul în care │ │
│ │ │ │suprafaţa zonei │ │
│ │ │ │de linişte scade │ │
│ │ │ │sub 20 ha ca │ │
│ │ │ │urmare a │ │
│ │ │ │aplicării art. 36│ │
│ │ │ │alin. (1), art. │ │
│ │ │ │37 alin. (1) lit.│ │
│ │Zona de linişte │ │a), e) şi f) şi/ │ │
│ │compactă din │Nerespectarea │sau art. 39 alin.│ │
│ │cadrul unei UP │cerinţei privind│(1) din Legea nr.│ │
│1. │nu poate avea o │mărimea zonei de│46/2008, │3 │
│ │suprafaţă mai │linişte compactă│republicată, cu │ │
│ │mică de 20 ha. │ │modificările şi │ │
│ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ulterioare, │ │
│ │ │ │precum şi a unei │ │
│ │ │ │reparcelări │ │
│ │ │ │rezultate în urma│ │
│ │ │ │înregistrării │ │
│ │ │ │sistematice sau │ │
│ │ │ │sporadice a │ │
│ │ │ │imobilelor │ │
│ │ │ │potrivit │ │
│ │ │ │dispoziţiilor din│ │
│ │ │ │Legea cadastrului│ │
│ │ │ │şi a publicităţii│ │
│ │ │ │imobiliare nr. 7/│ │
│ │ │ │1996, │ │
│ │ │ │republicată, cu │ │
│ │ │ │modificările şi │ │
│ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ulterioare. │ │
│ │ │ │În cazul în care │ │
│ │ │ │la nivel de UP │ │
│ │ │ │există mai multe │ │
│ │ │ │suprafeţe │ │
│ │ │ │compacte, │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │compactă care │ │
│ │ │ │scade sub 20 ha │ │
│ │ │ │este exclusă din │ │
│ │ │ │zona de linişte │ │
│ │ │ │în campania │ │
│ │ │ │curentă, iar │ │
│ │ │ │angajamentul │ │
│ │ │ │rămâne în │ │
│ │ │ │desfăşurare │ │
│ │ │ │pentru toată │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │angajată iniţial.│ │
├────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │1.**) Dacă pe │ │
│ │ │ │perioada de │ │
│ │ │ │derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului la│ │
│ │ │ │nivel de UP │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │determinată a │3 │
│ │ │ │zonei de linişte │ │
│ │ │ │scade sub 20% din│ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │determinată │ │
│ │ │ │angajată în anul │ │
│ │ │ │1, dar nu scade │ │
│ │Zona de linişte │ │sub 17,5%. │ │
│ │compactă este de│ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │minimum 20% din │ │2. **) Dacă pe │ │
│ │totalul │ │perioada de │ │
│ │suprafeţei │ │derulare a │ │
│ │eligibile │ │angajamentului la│ │
│ │angajate. │ │nivel de UP │ │
│ │Zona de linişte │ │suprafaţa │ │
│ │compactă la │ │determinată a │4 │
│ │nivel de UP │ │zonei de linişte │ │
│ │poate fi │ │scade sub 17,5% │ │
│ │constituită din │ │din suprafaţa │ │
│ │mai multe │ │determinată │ │
│ │trupuri compacte│Nerespectarea │angajată în anul │ │
│ │cu suprafeţe de │cerinţei privind│1, dar nu scade │ │
│ │cel puţin 20 ha │mărimea zonei de│sub 15%. │ │
│ │fiecare care │linişte compactă├─────────────────┼───────────────┤
│ │conţin u.a. │(în cazul în │3. **) Dacă pe │ │
│ │întregi. │care suprafaţa │perioada de │ │
│ │Pentru │diminuată are │derulare a │ │
│ │terenurile │suprafaţa de │angajamentului la│ │
│ │forestiere │peste 20 ha) │nivel de UP │ │
│ │situate în mai │ │suprafaţa │ │
│ │multe UP │ │determinată a │5 │
│ │(administrate de│ │zonei de linişte │ │
│ │acelaşi ocol │ │scade sub 15% din│ │
│ │silvic sau de │ │suprafaţa │ │
│ │ocoale silvice │ │determinată │ │
│ │diferite), │ │angajată în anul │ │
│ │delimitarea │ │1. │ │
│ │zonei de linişte│ ├─────────────────┼───────────────┤
│ │compacte de │ │REPETIŢIE │4/5/6 │
│ │minimum 20% se │ ├─────────────────┴───────────────┤
│2. │va asigura la │ │Se consideră repetiţie dacă: │
│ │nivelul fiecărei│ │- procentul zonei de linişte │
│ │UP. │ │pentru care s-a stabilit │
│ │ │ │sancţiunea iniţială se reduce în │
│ │ │ │anii rămaşi de aplicare a │
│ │ │ │angajamentului ca urmare a │
│ │ │ │încălcării cerinţelor în alte │
│ │ │ │u.a. decât cele care au condus la│
│ │ │ │stabilirea sancţiunii iniţiale; │
│ │ │ │- se constată încălcări ale │
│ │ │ │cerinţelor specifice precizate la│
│ │ │ │pct. 3.1, 3.2 sau 3.3 pe u.a. │
│ │ │ │care au condus la stabilirea │
│ │ │ │sancţiunii iniţiale. │
│ │ │ ├─────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
│ ├────────────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┤
│ │**) Dacă procentul zonei de linişte scade sub 20% se aplică atât │
│ │excluderea de la plată, cât şi nivelul de sancţiune în funcţie de │
│ │interval. │
│ │(Nu se sancţionează şi cu nivelul 1 şi cu alt nivel, ci se aplică │
│ │nivelul cel mai mare care corespunde intervalului 15-20%). │
│ │Excluderea u.a. de la plată, dar şi aplicarea nivelului de │
│ │sancţiune se fac pentru cererea din anul în curs, fără ca suprafaţa│
│ │zonei de linişte să fie ajustată pentru anii următori, iar │
│ │angajamentul rămâne în desfăşurare pentru întreaga suprafaţă. │
│ │Dacă în anul următor solicitantul nu efectuează lucrări în nicio │
│ │u.a. din zona de linişte, nu se mai aplică nicio sancţiune pentru │
│ │cerinţele specifice 3.1 şi 3.2. Începând cu anul 2 de angajament, │
│ │fiecare an de angajament se evaluează separat. │
│ │Dacă în unul din anii următori solicitantul sprijinului efectuează │
│ │lucrări indiferent dacă ele sunt efectuate în aceeaşi u.a. pe care │
│ │a mai fost constatată această neconformitate sau în alte u.a., se │
│ │aplică nivelul de repetiţie/intenţie, după caz. │
│ │Nu se aplică sancţiunile prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 în cazul în │
│ │care condiţia nu este respectată ca urmare a aplicării art. 36 │
│ │alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi/sau art. 39 alin.│
│ │(1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, a unei reparcelări rezultate în urma │
│ │înregistrării sistematice sau sporadice a imobilelor potrivit │
│ │dispoziţiilor din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare │
│ │nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările │
│ │ulterioare, sau în cazul aplicării prevederilor art. 18 alin. (1) │
│ │lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale │
│ │nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat │
│ │„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea │
│ │pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare. │
├────────┼───────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┤
│ │ │ │În cazul în care │ │
│ │ │ │într-o u.a. din │ │
│ │ │ │zona de linişte, │ │
│ │ │ │pe perioada de │ │
│ │3.1***) În │ │derulare a │ │
│ │cadrul zonelor │ │angajamentului, │ │
│ │de linişte │ │se execută întrun│ │
│ │pentru perioada│ │singur an lucrări│ │
│ │de angajament │ │de extragere a │ │
│ │vor fi permise │ │materialului │ │
│ │doar lucrări de│ │lemnos prin │ │
│ │împădurire, │ │rărituri, tăieri │ │
│ │ajutorare a │ │de regenerare, │ │
│ │regenerărilor │ │tăieri de │1 │
│ │naturale, │ │conservare sau │ │
│ │întreţinere a │ │tăieri de igienă,│ │
│ │culturilor şi a│ │se exclude de la │ │
│ │seminţişurilor │ │plată pentru anul│ │
│ │până la │Nerespectarea │de campanie în │ │
│ │realizarea │cerinţei │curs u.a. │ │
│ │stării de │ │respectivă, iar │ │
│ │masiv, │ │angajamentul │ │
│ │descopleşiri, │ │rămâne în │ │
│ │degajări, │ │desfăşurare │ │
│ │depresaje şi │ │pentru toată │ │
│ │curăţiri, │ │suprafaţa │ │
│ │precum şi │ │angajată iniţial.│ │
│ │lucrări de │ ├─────────────────┼────────────────┤
│ │reconstrucţie │ │REPETIŢIE │2 │
│ │ecologică care │ ├─────────────────┴────────────────┤
│ │se continuă din│ │În cazul în care neconformitatea │
│ │perioada │ │se datorează încălcării cerinţelor│
│ │premergătoare │ │în aceeaşi u.a., cât şi în alte │
│ │angajamentului.│ │u.a. decât cele care au condus la │
│ │ │ │stabilirea sancţiunii iniţiale se │
│ │ │ │consideră repetiţie. │
│ │ │ ├────────────────┬─────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │În cazul în care│ │
│ │3.2***) În │ │în cadrul zonei │ │
│ │cazul în care │ │de linişte apar │ │
│3.***) │pe perioada de │ │fenomene care │ │
│ │aplicare a │ │impun recoltarea│ │
│ │angajamentului │ │de produse │ │
│ │în cadrul zonei│ │accidentale I │ │
│ │de linişte apar│ │sau II pe o │ │
│ │fenomene care │ │suprafaţă mai │1 │
│ │impun │ │mică de 50% din │ │
│ │recoltarea de │Nerespectarea │suprafaţa zonei │ │
│ │produse │cerinţei │de linişte şi │ │
│ │accidentale I │ │lemnul afectat │ │
│ │sau II pe o │ │nu a fost extras│ │
│ │suprafaţă mai │ │în condiţiile │ │
│ │mică de 50% din│ │legii │ │
│ │suprafaţa zonei│ │ │ │
│ │de linişte, │ ├────────────────┼─────────────────┤
│ │lemnul afectat │ │REPETIŢIE │2 │
│ │va fi extras în│ │ │ │
│ │condiţiile │ ├────────────────┼─────────────────┤
│ │legii. │ │INTENŢIE │5 │
│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │3.3***) În │ │ │ │
│ │cazul în care │ │În cazul în care│ │
│ │suprafaţa pe │ │suprafaţa pe │ │
│ │care apar │ │care apar │ │
│ │fenomene care │ │fenomene care │ │
│ │impun │ │impun recoltarea│ │
│ │recoltarea de │ │de produse │ │
│ │produse │ │accidentale I │ │
│ │accidentale I │ │sau II este de │ │
│ │sau II este de │ │cel puţin 50% │ │
│ │cel puţin 50% │Nerespectarea │din suprafaţa │x │
│ │din suprafaţa │cerinţei │zonei de │ │
│ │zonei de │ │linişte, │ │
│ │linişte, │ │angajamentul se │ │
│ │angajamentul se│ │încheie fără a │ │
│ │încheie fără a │ │fi necesară │ │
│ │fi necesară │ │rambursarea │ │
│ │rambursarea │ │sprijinului │ │
│ │sprijinului │ │primit anterior │ │
│ │primit anterior│ │în cadrul │ │
│ │în cadrul │ │angajamentului. │ │
│ │angajamentului │ │ │ │
├────────┼───────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┤
│ │***) O lucrare se consideră executată într-un an dacă aceasta se │
│ │execută într-o singură perioadă cuprinsă între 1.01 anul n-31.12 │
│ │anul n. În cazul în care o partidă nu a putut fi exploatată în │
│ │întregime până la data de 31.12 a anului n şi stocul este │
│ │reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru extragerea stocului│
│ │rămas, nu se consideră a fi lucrări separate, cu condiţia ca durata│
│ │de timp de la începutul exploatării şi până la reprimirea │
│ │parchetului să nu depăşească 365 de zile calendaristice. │
├────────┼───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. din afara │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │ │linişte │ │
│ │ │ │încadrată în T │ │
│ │ │ │II pe perioada │ │
│ │ │ │de derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │se execută │ │
│ │ │ │într-un singur │ │
│ │ │ │an lucrări de │ │
│ │ │ │extragere a │1 │
│ │ │ │materialului │ │
│ │4.1****) În │ │lemnos prin │ │
│ │cadrul zonei │ │lucrări de │ │
│ │din afara zonei│ │conservare, se │ │
│ │de linişte, în │ │exclude de la │ │
│ │u.a. încadrate │ │plată pentru │ │
│ │în T II nu se │ │anul de │ │
│ │execută lucrări│Nerespectarea │campanie în │ │
│ │de extragere │cerinţei │curs u.a. │ │
│ │masă lemnoasă │ │respectivă, iar│ │
│ │prin lucrări de│ │angajamentul │ │
│ │conservare pe │ │rămâne în │ │
│ │toată perioada │ │desfăşurare. │ │
│ │de aplicare a │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │angajamentului.│ │REPETIŢIE │2 │
│ │ │ ├───────────────┴──────────────────┤
│ │ │ │În cazul în care s-a aplicat o │
│ │ │ │sancţiune pentru nerespectarea │
│ │ │ │cerinţei specifice 4.1, iar în │
│ │ │ │perioada ulterioară de derulare a │
│ │ │ │angajamentului cerinţa specifică │
│ │ │ │4.1 nu este respectată în u.a. │
│ │ │ │pentru care s-a stabilit │
│4.****) │ │ │sancţiunea anterioară sau în alte │
│ │ │ │u.a., se exclude de la plată │
│ │ │ │pentru anul de campanie în curs │
│ │ │ │u.a. respective, iar angajamentul │
│ │ │ │rămâne în desfăşurare. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │4.2****) În │ │care într-o │ │
│ │situaţia în │ │u.a. încadrată │ │
│ │care pe │ │în T II din │ │
│ │suprafaţa unei │ │afara zonei de │ │
│ │u.a. încadrate │ │linişte are loc│ │
│ │în T II din │ │un fenomen ce │ │
│ │afara zonei de │ │impune │ │
│ │linişte are loc│ │recoltarea de │1 │
│ │un fenomen ce │ │produse │ │
│ │impune │ │accidentale I │ │
│ │recoltarea de │ │sau II şi │ │
│ │produse │ │lemnul afectat │ │
│ │accidentale I │ │nu a fost │ │
│ │sau II, lemnul │ │extras în │ │
│ │afectat va fi │ │condiţiile │ │
│ │extras în │ │legii │ │
│ │condiţiile │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │legii. │ │REPETIŢIE │2 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────┤
│ │****) O lucrare se consideră executată într-un an dacă aceasta se │
│ │execută într-o singură perioadă cuprinsă între 1.01 anul n-31.12 │
│ │anul n. În cazul în care o partidă nu a putut fi exploatată în │
│ │întregime până la data de 31.12 a anului n şi stocul este │
│ │reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru extragerea stocului│
│ │rămas, nu se consideră a fi lucrări separate, cu condiţia ca durata│
│ │de timp de la începutul exploatării şi până la reprimirea │
│ │parchetului să nu depăşească 365 de zile calendaristice. │
├────────┼───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. încadrată │ │
│ │ │ │în tipurile │ │
│ │ │ │funcţionale │ │
│ │ │ │eligibile T │ │
│ │ │ │III-T VI (cu │ │
│ │ │ │excepţia lui T │ │
│ │ │ │II) din afara │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │5.1*****) Pe │ │linişte pe │ │
│ │suprafaţa din │ │perioada de │ │
│ │angajament care│ │derulare a │ │
│ │nu face │ │angajamentului │ │
│ │obiectul │ │se intervine cu│ │
│ │constituirii │ │lucrări mai │ │
│ │zonei de │ │mult de o dată │ │
│ │linişte se pot │ │pe aceeaşi │ │
│ │executa │ │u.a., cu │ │
│ │lucrările │ │excepţia │ │
│ │prevăzute de │ │cazului în care│ │
│ │amenajamentul │ │este necesar să│ │
│ │silvic, │ │se efectueze │ │
│ │avându-se în │ │lucrări de │1 │
│ │vedere ca pe │ │împădurire, │ │
│ │perioada │ │ajutorarea │ │
│ │angajamentului │ │regenerărilor │ │
│ │să nu se │ │naturale, │ │
│ │intervină cu │ │întreţinerea │ │
│ │lucrări mai │ │culturilor şi a│ │
│ │mult de o dată │ │seminţişurilor │ │
│ │pe aceeaşi │Nerespectarea │până la │ │
│ │u.a., cu │cerinţei │realizarea │ │
│ │excepţia │ │stării de │ │
│ │cazului în care│ │masiv, │ │
│ │este necesar să│ │descopleşiri, │ │
│ │se efectueze │ │degajări, │ │
│ │lucrări de │ │depresaje şi │ │
│ │împădurire, │ │curăţiri, se │ │
│ │ajutorarea │ │exclude de la │ │
│ │regenerărilor │ │plată pentru │ │
│ │naturale, │ │campania în │ │
│ │întreţinere a │ │curs u.a. │ │
│ │culturilor şi a│ │respectivă, iar│ │
│ │seminţişurilor │ │angajamentul │ │
│ │până la │ │rămâne în │ │
│ │realizarea │ │desfăşurare. │ │
│ │stării de │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │masiv, │ │REPETIŢIE │2 │
│ │descopleşiri, │ ├───────────────┴──────────────────┤
│5.*****)│degajări, │ │În cazul în care s-a aplicat o │
│ │depresaje şi │ │sancţiune pentru nerespectarea │
│ │curăţiri. │ │cerinţei specifice 5.1, iar în │
│ │ │ │perioada ulterioară de derulare a │
│ │ │ │angajamentului cerinţa specifică │
│ │ │ │5.1 nu este respectată în u.a. │
│ │ │ │pentru care s-a stabilit │
│ │ │ │sancţiunea anterioară sau în alte │
│ │ │ │u.a., se exclude de la plată │
│ │ │ │pentru anul de campanie în curs │
│ │ │ │u.a. respective, iar angajamentul │
│ │ │ │rămâne în desfăşurare. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │5.2*****) În │ │ │ │
│ │situaţia în │ │ │ │
│ │care pe │ │În cazul în │ │
│ │suprafaţa unei │ │care într-o │ │
│ │u.a. din afara │ │u.a. încadrată │ │
│ │zonei de │ │în categoriile │ │
│ │linişte are loc│ │eligibile T │ │
│ │un fenomen ce │ │III, T IV etc. │ │
│ │impune │ │(cu excepţia │ │
│ │recoltarea de │ │lui T II) din │ │
│ │produse │ │afara zonei de │ │
│ │accidentale I │ │linişte are loc│ │
│ │sau II (conform│ │un fenomen ce │1 │
│ │definiţiei din │ │impune │ │
│ │Ordinul │ │recoltarea de │ │
│ │ministrului │ │produse │ │
│ │agriculturii şi│ │accidentale I │ │
│ │dezvoltării │Nerespectarea │sau II şi │ │
│ │rurale nr. │cerinţei │lemnul afectat │ │
│ │1.002/2016 │ │nu a fost │ │
│ │privind │ │extras în │ │
│ │aprobarea │ │condiţiile │ │
│ │schemei de │ │legii │ │
│ │ajutor de stat │ │ │ │
│ │„Servicii de │ │ │ │
│ │silvomediu, │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │servicii │ │ │ │
│ │climatice şi │ │ │ │
│ │conservarea │ │REPETIŢIE │2 │
│ │pădurilor“, cu │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ulterioare), │ │ │ │
│ │lemnul afectat │ │ │ │
│ │va fi extras în│ │INTENŢIE │5 │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │legii. │ │ │ │
├────────┼───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────┤
│ │*****) Lucrarea prevăzută în amenajamentul silvic a se executa o │
│ │singură dată la nivel de u.a. pe perioada angajamentului se execută│
│ │într-o singură perioadă cuprinsă între 1.01 anul n-31.12 anul n │
│ │(condiţia se aplică inclusiv în anul I de angajament). În cazul în │
│ │care o partidă nu a putut fi exploatată în întregime până la data │
│ │de 31.12 a anului n şi stocul este reautorizat la data de 1.01 a │
│ │anului n+1 pentru extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi │
│ │lucrări separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul │
│ │exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu depăşească 365 │
│ │de zile calendaristice. În cazul angajamentelor care se întind pe │
│ │perioada a două amenajamente, se va avea în vedere ca pe u.a. pe │
│ │care s-au executat lucrări în perioada de aplicabilitate a primului│
│ │amenajament să nu se mai execute lucrările prevăzute în noul │
│ │amenajament pe perioada rămasă din angajament. │
├────────┼───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │1. Până la │ │
│ │ │ │expirarea │ │
│ │ │ │amenajamentului│ │
│ │ │ │sau, în cazul │ │
│ │ │ │în care │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │întinde pe │ │
│ │ │ │perioada a două│ │
│ │ │ │amenajamente, │ │
│ │ │ │până la │ │
│ │ │ │expirarea celor│ │
│ │ │ │două │ │
│ │ │ │amenajamente │ │
│ │ │ │silvice volumul│ │
│ │ │ │rămas de │ │
│ │ │ │recoltat prin │ │
│ │ │ │tăieri de │ │
│ │ │ │regenerare pe │ │
│ │ │ │toată suprafaţa│2 │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │scade până la │ │
│ │ │ │75% din volumul│ │
│ │ │ │rezultat din │ │
│ │ │ │înmulţirea │ │
│ │ │ │indicelui de │ │
│ │ │ │recoltare a │ │
│ │ │ │produselor de │ │
│ │ │ │igienă cu de 2 │ │
│ │ │ │ori suprafaţa │ │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │linişte şi de │ │
│ │ │ │1,6 ori │ │
│ │Respectarea │ │suprafaţa din │ │
│ │volumului rămas│ │angajament din │ │
│ │de recoltat │ │afara zonei de │ │
│ │prin tăieri de │ │linişte. │ │
│ │regenerare la │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │nivel de UP │ │2. Până la │ │
│ │(cerinţa se │ │expirarea │ │
│ │verifică pentru│ │amenajamentului│ │
│ │cererile de │ │sau, în cazul │ │
│ │plată aferente │ │în care │ │
│ │sesiunii de │ │angajamentul se│ │
│ │depunere 1/ │ │întinde pe │ │
│ │2017.) │ │perioada a două│ │
│ │Până la │ │amenajamente, │ │
│ │expirarea │ │până la │ │
│ │amenajamentului│ │expirarea celor│ │
│ │sau, în cazul │ │două │ │
│ │în care │ │amenajamente │ │
│ │angajamentul se│ │silvice volumul│ │
│ │întinde pe │ │rămas de │ │
│ │perioada a două│ │recoltat prin │ │
│ │amenajamente, │ │tăieri de │ │
│ │până la │ │regenerare pe │ │
│ │expirarea celor│ │toată suprafaţa│3 │
│ │două │ │din angajament │ │
│6. │amenajamente │Nerespectarea │este între 50% │ │
│ │silvice volumul│cerinţei │şi 75% din │ │
│ │rămas de │ │volumul │ │
│ │recoltat prin │ │rezultat din │ │
│ │tăieri de │ │înmulţirea │ │
│ │regenerare pe │ │indicelui de │ │
│ │toată suprafaţa│ │recoltare a │ │
│ │din angajament │ │produselor de │ │
│ │trebuie să fie │ │igienă cu de 2 │ │
│ │egal cel puţin │ │ori suprafaţa │ │
│ │cu volumul │ │din angajament │ │
│ │rezultat din │ │din zona de │ │
│ │înmulţirea │ │linişte şi de │ │
│ │indicelui de │ │1,6 ori │ │
│ │recoltare a │ │suprafaţa din │ │
│ │produselor de │ │angajament din │ │
│ │igienă cu de 2 │ │afara zonei de │ │
│ │ori suprafaţa │ │linişte. │ │
│ │din angajament │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │din zona de │ │3. Până la │ │
│ │linişte şi de │ │expirarea │ │
│ │1,6 ori │ │amenajamentului│ │
│ │suprafaţa din │ │sau, în cazul │ │
│ │angajament din │ │în care │ │
│ │afara zonei de │ │angajamentul se│ │
│ │linişte. │ │întinde pe │ │
│ │ │ │perioada a două│ │
│ │ │ │amenajamente, │ │
│ │ │ │până la │ │
│ │ │ │expirarea celor│ │
│ │ │ │două │ │
│ │ │ │amenajamente │ │
│ │ │ │silvice volumul│ │
│ │ │ │rămas de │ │
│ │ │ │recoltat prin │ │
│ │ │ │tăieri de │ │
│ │ │ │regenerare pe │ │
│ │ │ │toată suprafaţa│4 │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │scade sub 50% │ │
│ │ │ │din volumul │ │
│ │ │ │rezultat din │ │
│ │ │ │înmulţirea │ │
│ │ │ │indicelui de │ │
│ │ │ │recoltare a │ │
│ │ │ │produselor de │ │
│ │ │ │igienă cu de 2 │ │
│ │ │ │ori suprafaţa │ │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │linişte şi de │ │
│ │ │ │1,6 ori │ │
│ │ │ │suprafaţa din │ │
│ │ │ │angajament din │ │
│ │ │ │afara zonei de │ │
│ │ │ │linişte. │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3/4/5 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │1. Până la │ │
│ │ │ │expirarea │ │
│ │ │ │amenajamentului│ │
│ │ │ │sau, în cazul │ │
│ │ │ │în care │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │întinde pe │ │
│ │ │ │perioada a două│ │
│ │ │ │amenajamente, │ │
│ │ │ │până la │ │
│ │ │ │expirarea celor│ │
│ │ │ │două │ │
│ │ │ │amenajamente │ │
│ │ │ │silvice, │ │
│ │ │ │volumul rămas │ │
│ │ │ │de recoltat │ │
│ │ │ │prin tăieri de │3 │
│ │ │ │conservare pe │ │
│ │ │ │toată suprafaţa│ │
│ │ │ │scade până la │ │
│ │ │ │75% din volumul│ │
│ │ │ │aferent a 5 │ │
│ │ │ │posibilităţi │ │
│ │ │ │anuale de │ │
│ │ │ │recoltare a │ │
│ │ │ │masei lemnoase │ │
│ │ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │ │conservare │ │
│ │ │ │prevăzute în │ │
│ │ │ │amenajamentul │ │
│ │ │ │sau │ │
│ │ │ │amenajamentele │ │
│ │ │ │silvice │ │
│ │ │ │(cumulate). │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │Respectarea │ │2. Până la │ │
│ │volumului rămas│ │expirarea │ │
│ │de recoltat │ │amenajamentului│ │
│ │prin tăieri de │ │sau, în cazul │ │
│ │conservare. │ │în care │ │
│ │Până la │ │angajamentul se│ │
│ │expirarea │ │întinde pe │ │
│ │amenajamentului│ │perioada a două│ │
│ │sau, în cazul │ │amenajamente, │ │
│ │în care │ │până la │ │
│ │angajamentul se│ │expirarea celor│ │
│ │întinde pe │ │două │ │
│ │perioada a două│ │amenajamente │ │
│ │amenajamente, │ │silvice volumul│ │
│ │până la │ │rămas de │ │
│ │expirarea celor│ │recoltat prin │ │
│ │două │ │tăieri de │ │
│ │amenajamente │ │conservare pe │4 │
│ │silvice volumul│ │toată suprafaţa│ │
│ │rămas de │ │din angajament │ │
│7. │recoltat prin │ │este între 50% │ │
│ │tăieri de │ │şi 75% din │ │
│ │conservare pe │ │volumul aferent│ │
│ │toată suprafaţa│ │a 5 │ │
│ │din angajament │ │posibilităţi │ │
│ │trebuie să fie │ │anuale de │ │
│ │egal cu cel │ │recoltare a │ │
│ │puţin 5 │ │masei lemnoase │ │
│ │posibilităţi │ │prin tăieri de │ │
│ │anuale de │ │conservare │ │
│ │recoltare a │ │prevăzute în │ │
│ │masei lemnoase │ │amenajamentul │ │
│ │prin tăieri de │ │sau │ │
│ │conservare │ │amenajamentele │ │
│ │prevăzute în │ │silvice │ │
│ │amenajamentul │ │(cumulate). │ │
│ │sau │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │amenajamentele │ │3. Până la │ │
│ │silvice │ │expirarea │ │
│ │(cumulate). │ │amenajamentului│ │
│ │ │ │sau, în cazul │ │
│ │ │ │în care │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │întinde pe │ │
│ │ │ │perioada a două│ │
│ │ │ │amenajamente, │ │
│ │ │ │până la │ │
│ │ │ │expirarea celor│ │
│ │ │ │două │ │
│ │ │ │amenajamente │ │
│ │ │ │silvice volumul│ │
│ │ │ │rămas de │ │
│ │ │ │recoltat prin │ │
│ │ │ │tăieri de │ │
│ │ │ │conservare pe │5 │
│ │ │ │toată suprafaţa│ │
│ │ │ │din angajament │ │
│ │ │ │scade sub 50% │ │
│ │ │ │din volumul │ │
│ │ │ │aferent a 5 │ │
│ │ │ │posibilităţi │ │
│ │ │ │anuale de │ │
│ │ │ │recoltare a │ │
│ │ │ │masei lemnoase │ │
│ │ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │ │conservare │ │
│ │ │ │prevăzute în │ │
│ │ │ │amenajamentul │ │
│ │ │ │sau │ │
│ │ │ │amenajamentele │ │
│ │ │ │silvice │ │
│ │ │ │(cumulate). │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │4/5/6 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├────────┼───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────┤
│III.2. │Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din │
│ │rărituri │
├────────┼───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │Nu este permisă│ │
│ │ │ │deschiderea │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │pentru pachetul│ │
│ │ │ │2, dacă nu │ │
│ │ │ │optează şi │ │
│ │Poate fi │ │pentru pachetul│ │
│1. │aplicat doar │x │1. Suprafaţa │x │
│ │adiţional la │ │solicitată │ │
│ │pachetul 1. │ │pentru pachetul│ │
│ │ │ │2 poate fi mai │ │
│ │ │ │mică sau egală │ │
│ │ │ │cu suprafaţa │ │
│ │ │ │u.a. pe care │ │
│ │ │ │este solicitat │ │
│ │ │ │pachetul 1. │ │
├────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │1. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │echipamentele │ │
│ │ │ │utilizate │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare a │ │
│ │ │ │materialului │3 │
│ │ │ │lemnos pe u.a. │ │
│ │ │ │a căror │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │cumulată este │ │
│ │ │ │mai mică de 15%│ │
│ │ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │ │totală de │ │
│ │ │ │pădure aflată │ │
│ │ │ │sub angajament │ │
│ │ │ │prin acest │ │
│ │ │ │pachet │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │2. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │Adoptând acest │ │privind │ │
│ │pachet, │ │echipamentele │ │
│ │solicitantul │ │utilizate │ │
│ │sprijinului │ │pentru │ │
│ │exploatează │ │efectuarea │ │
│ │materialul │ │lucrărilor de │ │
│ │lemnos provenit│Nerespectarea │colectare a │ │
│ │din rărituri │cerinţei privind│materialului │ │
│ │folosind │echipamentele │lemnos pe u.a. │4 │
│ │exclusiv │utilizate pentru│a căror │ │
│2. │atelaje la │efectuarea │suprafaţă │ │
│ │operaţiile de │lucrărilor de │cumulată este │ │
│ │adunat, scos şi│colectare a │între 15% şi │ │
│ │apropiat pe │materialului │30% din │ │
│ │suprafaţa ce │lemnos │suprafaţa │ │
│ │face obiectul │ │totală de │ │
│ │angajamentului,│ │pădure aflată │ │
│ │până la │ │sub angajament │ │
│ │platforma │ │prin acest │ │
│ │primară. │ │pachet │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │3. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │echipamentele │ │
│ │ │ │utilizate │ │
│ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare a │ │
│ │ │ │materialului │5 │
│ │ │ │lemnos pe u.a. │ │
│ │ │ │a căror │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │
│ │ │ │cumulată este │ │
│ │ │ │mai mare de 30%│ │
│ │ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │ │totală de │ │
│ │ │ │pădure aflată │ │
│ │ │ │sub angajament │ │
│ │ │ │prin acest │ │
│ │ │ │pachet │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │4/5/6 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care se │ │
│ │ │ │constată │ │
│ │ │ │depăşirea │ │
│ │ │ │suprafeţei │ │
│ │ │ │reprezentând │ │
│ │ │ │jumătate din │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │totală a u.a. │ │
│ │La nivel de UP │ │prevăzute cu │ │
│ │suma │ │lucrări de │ │
│ │suprafeţelor de│ │rărituri în │ │
│ │parcurs cu │ │Planul │ │
│ │lucrări de │ │lucrărilor de │ │
│ │rărituri a u.a.│ │îngrijire/ │ │
│ │selectate nu │ │rărituri, │ │
│ │poate depăşi │ │aferente │ │
│ │jumătate din │ │suprafeţei care│ │
│ │suprafaţa │ │face obiectul │ │
│ │totală a u.a. │ │cererii de │ │
│3. │prevăzute cu │Nerespectarea │sprijin/plată, │x │
│ │lucrări de │cerinţei │valoarea plăţii│ │
│ │rărituri în │ │se limitează la│ │
│ │Planul │ │maximum │ │
│ │lucrărilor de │ │jumătate din │ │
│ │îngrijire/ │ │suprafaţa │ │
│ │rărituri, │ │totală a u.a. │ │
│ │aferente │ │prevăzute cu │ │
│ │suprafeţei care│ │lucrări de │ │
│ │face obiectul │ │rărituri în │ │
│ │cererii de │ │Planul │ │
│ │sprijin/plată. │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │îngrijire/ │ │
│ │ │ │rărituri, │ │
│ │ │ │aferente │ │
│ │ │ │suprafeţei care│ │
│ │ │ │face obiectul │ │
│ │ │ │cererii de │ │
│ │ │ │sprijin/plată, │ │
│ │ │ │fără aplicarea │ │
│ │ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │ │supradeclarare.│ │
├────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │1. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare care │ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │cuprindă cel │ │
│ │ │ │puţin operaţia │ │
│ │ │ │de adunat şi │ │
│ │ │ │una sau │ │
│ │ │ │amândouă din │ │
│ │ │ │operaţiile de │1 │
│ │ │ │scos şi │ │
│ │ │ │apropiat cu │ │
│ │ │ │atelaje în u.a.│ │
│ │ │ │selectate a │ │
│ │ │ │căror suprafaţă│ │
│ │ │ │cumulată este │ │
│ │ │ │mai mică de 15%│ │
│ │ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │ │totală de │ │
│ │ │ │pădure aflată │ │
│ │ │ │sub angajament │ │
│ │ │ │prin acest │ │
│ │ │ │pachet │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │2. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare, care│ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │cuprindă cel │ │
│ │ │ │puţin operaţia │ │
│ │Lucrările de │ │de adunat şi │ │
│ │colectare │ │una sau │ │
│ │trebuie să │ │amândouă din │ │
│ │cuprindă cel │ │operaţiile de │2 │
│ │puţin operaţia │ │scos şi │ │
│4. │de adunat şi │Nerespectarea │apropiat cu │ │
│ │una sau │cerinţei │atelaje în u.a.│ │
│ │amândouă din │ │selectate, a │ │
│ │operaţiile de │ │căror suprafaţă│ │
│ │scos şi │ │cumulată este │ │
│ │apropiat cu │ │între 15% şi │ │
│ │atelaje. │ │30% din │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │totală de │ │
│ │ │ │pădure aflată │ │
│ │ │ │sub angajament │ │
│ │ │ │prin acest │ │
│ │ │ │pachet │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │3. │ │
│ │ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei │ │
│ │ │ │privind │ │
│ │ │ │efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │ │colectare care │ │
│ │ │ │trebuie să │ │
│ │ │ │cuprindă cel │ │
│ │ │ │puţin operaţia │ │
│ │ │ │de adunat şi │ │
│ │ │ │una sau │ │
│ │ │ │amândouă din │ │
│ │ │ │operaţiile de │3 │
│ │ │ │scos şi │ │
│ │ │ │apropiat cu │ │
│ │ │ │atelaje în u.a.│ │
│ │ │ │selectate a │ │
│ │ │ │căror suprafaţă│ │
│ │ │ │cumulată este │ │
│ │ │ │mai mare de 30%│ │
│ │ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │ │totală de │ │
│ │ │ │pădure aflată │ │
│ │ │ │sub angajament │ │
│ │ │ │prin acest │ │
│ │ │ │pachet │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │2/3/4 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │6 │
├────────┼───────────────┼────────────────┴─┬─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │anuală pentru│ │
│ │ │ │care solicită│ │
│ │ │ │sprijin este │ │
│ │ │ │mai mică │ │
│ │Suprafaţa │ │decât 10% sau│ │
│ │anuală pentru │ │mai mare │ │
│ │care se poate │ │decât 30% din│2 │
│ │solicita │Nerespectarea │total │ │
│5. │sprijin este de│cerinţei │suprafaţă │ │
│ │20% din │ │angajată/ │ │
│ │suprafaţa │ │selectată │ │
│ │selectată (+/– │ │pentru │ │
│ │10%)******). │ │pachetul │ │
│ │ │ │2.******) │ │
│ │ │ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3 │
│ │ │ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │6 │
├────────┼───────────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │******) Această sancţiune se aplică numai în cazul în care │
│ │beneficiarul, conform mărimii suprafeţelor şi/sau numărului u.a. │
│ │din planul lucrărilor de îngrijire, avea posibilitatea respectării │
│ │acestei cerinţe. │
├────────┼───────────────┬──────────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│ │ │ │1. Distanţa │ │
│ │ │ │de colectare │ │
│ │ │ │pentru o u.a.│ │
│ │ │ │pentru care │ │
│ │ │ │se solicită │ │
│ │ │ │sprijin este │1 │
│ │ │ │cuprinsă │ │
│ │ │ │între 75 m şi│ │
│ │ │ │100 m şi/sau │ │
│ │ │ │2.000 m şi │ │
│ │ │ │2.250 m. │ │
│ │ │ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │2. Distanţa │ │
│ │Distanţa de │ │de colectare │ │
│ │colectare │ │pentru o u.a.│ │
│ │pentru care se │ │pentru care │ │
│ │solicită │ │se solicită │ │
│ │sprijin trebuie│ │sprijin este │2 │
│ │să fie de │ │cuprinsă │ │
│ │minimum 100 m, │ │între 50 m şi│ │
│ │iar cea maximă │ │75 m şi/sau │ │
│6. │de 2.000 m; │ │2.250 m şi │ │
│ │distanţa de │ │2.500 m. │ │
│ │colectare va fi│ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │precizată în │ │3. Distanţa │ │
│ │documentele │ │de colectare │ │
│ │privind │ │pentru care │ │
│ │organizarea │ │se solicită │ │
│ │lucrărilor de │ │sprijin este │3 │
│ │exploatare. │ │mai mică de │ │
│ │ │ │50 m şi/sau │ │
│ │ │ │mai mare de │ │
│ │ │ │2.500 m. │ │
│ │ │ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │2/3/4 │
│ │ │ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │ │
│ │ │ │Se │ │
│ │ │ │recuperează │ │
│ │ │ │sumele │6 │
│ │ │ │plătite în │ │
│ │ │ │anii │ │
│ │ │ │anteriori. │ │
├────────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │1. Volumul │ │
│ │ │ │arborelui │ │
│ │ │ │mediu │ │
│ │ │ │colectat este│ │
│ │ │ │cu până la │2 │
│ │ │ │30% mai mare │ │
│ │ │ │de 0,3 m^3, │ │
│ │ │ │în anul de │ │
│ │ │ │cerere. │ │
│ │ │ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │2. Volumul │ │
│ │ │ │arborelui │ │
│ │ │ │mediu │ │
│ │ │ │colectat este│3 │
│ │Atelajele vor │ │cu 30-50% mai│ │
│ │fi folosite │ │mare de 0,3 m│ │
│ │avânduse în │ │^3, în anul │ │
│ │vedere ca │ │de cerere. │ │
│7. │volumul │Nerespectarea ├─────────────┼──────────────────┤
│ │arborelui mediu│cerinţei │3. Volumul │ │
│ │colectat să fie│ │arborelui │ │
│ │de cel mult 0,3│ │mediu │ │
│ │m^3. *******) │ │colectat este│ │
│ │ │ │cu peste 50% │4 │
│ │ │ │mai mare de │ │
│ │ │ │0,3 m^3, în │ │
│ │ │ │anul de │ │
│ │ │ │cerere. │ │
│ │ │ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3/4/5 │
│ │ │ ├─────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │ │
│ │ │ │Se │ │
│ │ │ │recuperează │ │
│ │ │ │sumele │6 │
│ │ │ │plătite în │ │
│ │ │ │anii │ │
│ │ │ │anteriori │ │
├────────┼───────────────┴──────────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ │*******) În situaţia în care, după constituirea actului de punere │
│ │în valoare (APV) conform Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru │
│ │aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din │
│ │fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, se constată că în u.a. respectivă volumul │
│ │arborelui mediu este mai mare de 0,3 m^3 sau distanţa de colectare │
│ │nu se încadrează în limitele de la pct. 6), beneficiarul poate │
│ │solicita înlocuirea (numai în perioada de depunere a cererilor de │
│ │plată) sau excluderea acestui u.a. din lista u.a. selectate pentru │
│ │pachetul 2. Informaţia privind volumul arborelui mediu se regăseşte│
│ │în APV întocmit de către ocolul silvic anterior efectuării lucrării│
│ │de rărituri. │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    SECŢIUNEA a 3-a
    Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este data de 15 mai sau o dată ulterioară stabilită potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul de depunere a cererii de plată este comunicat anual de APIA pe site-ul www.apia.org.ro.
    Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, constatate conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate.
    Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.
    Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni până la data de 31 mai sau până la o dată ulterioară stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    Prin Cererea de retragere totală a declaraţiei privind pachetele pentru care s-a solicitat sprijin financiar beneficiarul poate retrage oricând întreaga suprafaţă angajată în cererea de sprijin, cu excepţia situaţiilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/gărzile forestiere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (GF)/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR):
    a) a informat deja beneficiarul de existenţa unor nereguli în cererea de sprijin/plată;
    b) a notificat beneficiarul de intenţia de a realiza control pe teren; sau
    c) au fost constatate nereguli în urma controlului.

    Pentru cererile de plată, retragerea totală/parţială a suprafeţei angajate în cadrul pachetului 1 atrage recuperarea sumelor acordate în anul/anii anterior/anteriori.
    Beneficiarul poate să renunţe la:
    a) pachetul 1 de pe o UP (aplicabil doar pentru cererile care conţin mai multe UP);
    b) pachetul 2 din cererea de plată din anul de campanie respectiv.

    Modificările în cadrul pachetului 2 (de alegere/înlocuire a u.a. sau de reprogramare pe ani) faţă de u.a. prevăzute/estimate cu pachet 2 în cererea de sprijin se efectuează pe toată durata angajamentului, numai în perioadele de depunere/modificare a cererilor de plată.
    În cazul în care la data depunerii cererii de plată pentru anul „n“ de angajament/la modificarea cererii de plată, beneficiarul exclude o anumită u.a din lista u.a. selectate pentru pachetul 2/ toate u.a. selectate pentru anul de cerere respectiv, suprafaţa totală selectată care se va lua în calcul la verificarea cerinţei privind suprafaţa anuală pentru care se poate solicita sprijin este 20% din suprafaţa selectată +/– 10%, în anul curent şi în anii următori de angajament va fi actualizată. Dacă la sfârşitul angajamentului, ca urmare a actualizării suprafeţei selectate nu este îndeplinită cerinţa menţionată, se vor recupera sumele acordate anterior pentru pachetul 2.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole
    În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele exploataţiei agricole, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:
    a) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    b) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    c) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

    În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.
    În cazul cererii cu beneficiari multipli/cererilor depuse în baza unei asocieri simple între persoane fizice în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15, dacă se aplică o sancţiune de nedeclarare pe una dintre cererile unice de plată depuse de către aceştia, la suma cuvenită cererii de sprijin/plată pentru măsura 15 se va aplica sancţiunea stabilită.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii din cadrul exploataţiei agricole
    În cazul în care beneficiarul sprijinului are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, acesta are obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Cererea unică va fi supusă eşantionării în scop de verificare a respectării normelor de ecocondiţionalitate.
    În cazul în care beneficiarul sprijinului nu are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, în perioada de depunere a acesteia, va depune cererea unică de plată cu declararea tuturor suprafeţelor exploataţiei agricole pe care o deţine, fără a fi obligatorie solicitarea sprijinului pe vreuna dintre scheme/măsuri de sprijin, însoţită de documentele justificative privind utilizarea terenurilor agricole, precum şi de adeverinţa de la primărie privind identificarea şi modul de utilizare a terenului.
    Pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat care deţin exploataţii agricole, în cazul în care se constată nerespectarea cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul cererilor cu beneficiari multipli/cererilor depuse în baza unei asocieri simple între persoane fizice în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15, sumele primite de la APIA în baza măsurii 15 se vor repartiza între coproprietari/membri asociaţi, proporţional cu suprafaţa de teren forestier deţinută de fiecare în parte. Fiecare coproprietar/membru asociat care deţine teren agricol/animale va avea obligaţia de a depune o cerere unică de plată în scopul verificării respectării normelor de ecocondiţionalitate.
    În cazul în care APIA constată o nerespectare a normelor de ecocondiţionalitate pe suprafeţele de teren agricol/animale deţinute de către unul dintre coproprietari/membru asociat, la suma cuvenită pentru cererea de sprijin/plată măsura 15 se va aplica sancţiunea stabilită pentru cererea unică de plată.
    În cazul în care APIA constată nerespectări ale normelor de ecocondiţionalitate pe suprafeţele/animalele deţinute de mai mulţi coproprietari/membri asociaţi, la suma cuvenită pentru cererea de sprijin/plată măsura 15 se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele stabilite pentru fiecare cerere unică de plată.
    SECŢIUNEA a 6-a
    Sancţiuni suplimentare
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la secţiunea 1 - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - pct. 4 se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
    Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. 4 din secţiunea 1 - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
    Aplicarea sancţiunilor în cazul transferului terenurilor forestiere aflate sub angajament se realizează astfel:
    a) dacă cesionarul preia suprafaţa, dar nu preia angajamentul, cedentul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent;
    b) dacă cesionarul preia suprafaţa împreună cu angajamentul, cesionarul este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor aplica sancţiunile privind neconformităţile legate de nerespectarea angajamentelor, precum şi sumele acordate necuvenit în anii anteriori transferului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016