Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 mai 2020  pentru schema de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SISTEM DE SANCŢIUNI din 20 mai 2020 pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020, aferent Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 453 din 29 mai 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 136 din 20 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 29 mai 2020.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    1. Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată depuse de beneficiari aferente Primei 2 - Prima pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, se stabileşte ţinându-se cont de nerespectarea: criteriilor de eligibilitate, a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv nerespectarea prevederilor angajamentului, ale proiectului tehnic de împădurire, nerespectarea cerinţelor privind nedeclararea tuturor parcelelor agricole şi ecocondiţionalitatea, precum şi a altor prevederi legale aplicabile.
    2. Pentru aplicarea sistemului de sancţiuni aferent componentelor Primei 2 se ia în considerare, pentru cererea de plată din anul în curs, suprafaţa determinată a unităţii amenajistice (u.a. ) din angajament pentru anul precedent de cerere.
    3. Pentru costurile standard aferente Primei 2, pe tipuri de plantaţie şi în cadrul acestora pe grupuri de plată, se aplică 6 categorii de sancţiuni, în următoarea ordine:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. sancţiuni pentru supradeclararea │
│suprafeţelor; │
├──────────────────────────────────────┤
│B. sancţiuni pentru nerespectarea │
│criteriilor de eligibilitate şi a │
│cerinţelor asimilate criteriilor de │
│eligibilitate, inclusiv a prevederilor│
│angajamentului şi a proiectului tehnic│
│de împădurire; │
├──────────────────────────────────────┤
│C. sancţiuni pentru depunerea cu │
│întârziere a cererii de plată; │
├──────────────────────────────────────┤
│D. sancţiuni pentru nedeclararea │
│tuturor suprafeţelor din exploataţiile│
│agricole; │
├──────────────────────────────────────┤
│E. sancţiuni pentru nerespectarea │
│ecocondiţionalităţii din exploataţiile│
│agricole; │
├──────────────────────────────────────┤
│F. sancţiuni suplimentare/alte │
│prevederi. │
└──────────────────────────────────────┘


    4. Beneficiarul nu va fi sancţionat, dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, recunoscute în special, după cum urmează:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic terenul din cererea de sprijin, în conformitate cu anexa nr. 1 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007;
    d) o boală a plantelor care afectează plantaţia forestieră;
    e) exproprierea întregii suprafeţe sau a unei mari părţi a acesteia (dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii de sprijin);
    f) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PNDR.
    Pierderile provocate de boli, insecte dăunătoare şi animale sunt luate în considerare numai atunci când beneficiarul nu dispune de metodele de prevenire şi combatere necesare, din motive neimputabile lui [conform prevederilor al art. 2 alin. (2) din Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007].


    5. Nu se solicită rambursarea parţială sau integrală a sprijinului în cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale acordat în anul/în anii anterior(i) anului în care s-a manifestat forţa majoră şi/sau circumstanţele excepţionale, plata realizându-se pentru cheltuielile efectuate aferente activităţilor finalizate la nivel de u. a, iar angajamentul rămâne în vigoare pentru anii următori.
    În caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, angajamentul se închide numai în situaţia în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia.

    6. Definiţii:
    a) grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării schemei de ajutor de stat, în cazul căreia este aplicabilă o rată a sprijinului diferită;
    b) suprafaţă determinată - suprafaţa unităţilor amenajistice rezultată în urma tuturor controalelor (controale administrative şi/sau controale la faţa locului).

    CAP. II
    Categorii de sancţiuni
    SECŢIUNEA 1
    Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    1. Dacă la nivelul unei grupe de plată diferenţa dintre suprafaţa declarată în cererea de plată şi suprafaţa determinată este mai mică sau egală cu 0,1 hectare faţă de suprafaţa determinată, atunci suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    2. Dacă suprafaţa declarată în cererea de plată depăşeşte cu un procent mai mare de 3% sau 2 hectare suprafaţa determinată, dar este mai mică sau egală cu 20% din această suprafaţă, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    3. Dacă suprafaţa declarată în cererea de plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată.
    4. Dacă suprafaţa declarată în cererea de plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată pentru anul în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.
    Fac excepţie de la aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, aşa cum sunt acestea prevăzute la pct. 2, 3 şi 4, unităţile amenajistice care îndeplinesc condiţiile privind posibilitatea resolicitării la plată la cererea anului următor (n+1). În cazul în care respectivele u.a. nu sunt resolicitate la plată în anul următor (n+1), sancţiunea care trebuia aplicată iniţial (n) se va aplica valorii eligibile stabilită pentru plată în anul în curs (n+1).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire
    1. Suma care trebuie plătită beneficiarului pentru cererea de plată se va calcula luându-se în considerare suprafaţa rezultată la nivel de unitate amenajistică după verificarea respectării criteriilor de eligibilitate şi a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire din tabelul de mai jos . În cazul în care se constată neîndeplinirea unor criterii de eligibilitate şi/sau a cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate, suprafaţa eligibilă pentru plată se diminuează cu suprafaţa pentru care nu au fost îndeplinite respectivele criterii şi/sau condiţii sau suprafaţa redusă după aplicarea sancţiunilor prevăzute.
    Tabel - Criterii, determinări, elemente de control/verificare

┌────┬────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │Criterii de │Determinarea suprafeţei eligibile│ │
│ │eligibilitate │după aplicarea sancţiunilor │ │
│ │(CE)/Cerinţe │pentru nerespectarea criteriilor │Elemente de │
│Nr. │asimilate │de eligibilitate şi a cerinţelor │control/ │
│crt.│criteriilor de │asimilate criteriilor de │verificare │
│ │eligibilitate │eligibilitate, inclusiv a │ │
│ │(CS) │prevederilor proiectului tehnic │ │
│ │ │de împădurire │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │Condiţia se │
│ │Suprafaţa │criteriu pe toată perioada de │verifică atât │
│ │terenului pe │angajament. În cazul în care │administrativ, │
│ │care s-au │condiţia nu este respectată în │cât şi pe teren│
│1. │realizat perdele│oricare din anii de implementare │(după caz) de │
│(CE)│forestiere de │a angajamentului, sunt excluse │către Agenţia │
│ │protecţie este │din angajament u.a. aferente │de Plăţi şi │
│ │de minimum 0,5 │perdelelor forestiere, │Intervenţie │
│ │ha. │angajamentul se închide, iar │pentru │
│ │ │sumele plătite anterior se │Agricultură │
│ │ │recuperează. │(APIA). │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │ │criteriu pe toată perioada de │ │
│ │Suprafaţa │angajament. În cazul în care │Condiţia se │
│ │terenului pe │condiţia nu este respectată în │verifică atât │
│2. │care s-au │oricare din anii de implementare │administrativ, │
│(CE)│realizat trupuri│a angajamentului, sunt excluse │cât şi pe teren│
│ │de pădure este │din angajament u.a. aferente │(după caz) de │
│ │de minimum 1 ha.│trupurilor de pădure, │către APIA. │
│ │ │angajamentul se închide, iar │ │
│ │ │sumele plătite anterior se │ │
│ │ │recuperează. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │ │criteriu pe toată perioada de │ │
│ │ │angajament. Se exclud de la plată│ │
│ │Suprafaţa │şi din angajament unitatea │ │
│ │compactă minimă │amenajistică sau, după caz, │ │
│ │împădurită │unităţile amenajistice care │Condiţia se │
│ │eligibilă la │alcătuiesc o suprafaţă minimă │verifică atât │
│3. │plată este de │compactă de 0,1 ha, care în urma │administrativ, │
│(CE)│minimum 0,1 ha │verificărilor aferente lucrărilor│cât şi pe teren│
│ │în cazul │de întreţinere nu îndeplineşte/ │(după caz) de │
│ │realizării de │îndeplinesc acest criteriu, iar │către APIA. │
│ │perdele │sumele plătite se recuperează cu │ │
│ │forestiere. │aplicarea sancţiunilor de │ │
│ │ │supradeclarare atât în campania │ │
│ │ │în curs, cât şi în campaniile │ │
│ │ │anterioare. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │ │criteriu pe toată perioada de │ │
│ │ │angajament. Se exclud de la plată│ │
│ │Suprafaţa │şi din angajament unitatea │ │
│ │compactă minimă │amenajistică sau, după caz, │ │
│ │împădurită │unităţile amenajistice care │Condiţia se │
│ │eligibilă la │alcătuiesc o suprafaţă minimă │verifică atât │
│4. │plată este de │compactă de 0,5 ha, care în urma │administrativ, │
│(CE)│minimum 0,5 ha │verificărilor aferente lucrărilor│cât şi pe teren│
│ │în cazul │de întreţinere nu îndeplineşte/ │(după caz) de │
│ │realizării de │îndeplinesc acest criteriu, iar │către APIA. │
│ │trupuri de │sumele plătite se recuperează cu │ │
│ │pădure. │aplicarea sancţiunilor de │ │
│ │ │supradeclarare atât în campania │ │
│ │ │în curs, cât şi în campaniile │ │
│ │ │anterioare. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Verificarea │
│ │ │ │respectării │
│ │Beneficiarii │ │acestei │
│ │măsurii nu │ │condiţii se │
│ │trebuie să fie │ │realizează │
│ │persoane aflate │ │anual de APIA │
│ │în dificultate, │Pentru anul cererii de plată în │pe baza │
│ │aşa cum sunt │cauză (anul n) se refuză la plată│documentelor │
│ │definite conform│pentru categoriile de plăţi │ataşate cererii│
│ │prevederilor │aferente Primei 2. │de plată care │
│5. │Orientărilor │Plăţile aferente anului n se pot │însoţesc │
│(CE)│privind │resolicita doar în anul următor │Declaraţia pe │
│ │ajutoarele de │(n+1). │propria │
│ │stat pentru │Dacă se constată că şi în anul │răspundere cu │
│ │salvarea şi │n+1 criteriul nu este îndeplinit,│privire la │
│ │restructurarea │angajamentul se închide. │neîncadrarea în│
│ │întreprinderilor│ │categoria │
│ │nefinanciare │ │„Întreprindere │
│ │aflate în │ │în dificultate“│
│ │dificultate. │ │- anexa nr. 2 │
│ │ │ │din Ghidul │
│ │ │ │solicitantului.│
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Beneficiarii │ │ │
│ │schemei nu │ │ │
│ │trebuie să fie │ │ │
│ │beneficiari ai │ │ │
│ │altor forme de │ │ │
│ │sprijin din │ │ │
│ │fondurile │ │Verificarea se │
│ │structurale şi │Se verifică menţinerea acestui │va efectua prin│
│ │de investiţii │criteriu pe toată perioada │interogarea │
│ │europene (ESI) │angajamentului. Se refuză la │Sistemului │
│ │sau alte fonduri│plată, pentru categoriile de │integrat de │
│ │publice pentru │plăţi aferente Primei 2, u.a. │administrare şi│
│ │aceeaşi │pentru care nu este îndeplinit │control (IACS)/│
│ │suprafaţă de │acest criteriu pentru anul │IPA Online şi │
│ │teren pe │cererii de plată în cauză (anul │conform bazei │
│6. │perioada de │n). │de date a │
│(CS)│acordare a │Plăţile aferente anului n se pot │Agenţiei pentru│
│ │sprijinului în │resolicita doar în anul următor │Finanţarea │
│ │baza schemei, cu│(n+1). │Investiţiilor │
│ │excepţia, după │Dacă se constată că şi în anul │Rurale (AFIR) │
│ │caz, a plăţilor │n+1 criteriul nu este îndeplinit,│cu privire la │
│ │directe (pilonul│u.a. pentru care nu a fost │unităţile │
│ │I al Politicii │îndeplinit criteriul se exclude │amenajistice │
│ │agricole comune │de la plată, iar angajamentul se │care fac │
│ │- PAC) sau a │închide pentru u.a. respectivă. │obiectul │
│ │plăţilor │ │angajamentului.│
│ │compensatorii │ │ │
│ │acordate pe │ │ │
│ │suprafaţă prin │ │ │
│ │măsurile de │ │ │
│ │dezvoltare │ │ │
│ │rurală. │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │ │criteriu pe toată perioada │ │
│ │ │angajamentului. │ │
│ │ │În cazul în care, ulterior │ │
│ │ │perioadei de înfiinţare a │ │
│ │ │plantaţiei, sunt necesare │ │
│ │ │completări cu material forestier,│ │
│ │ │acesta trebuie să respecte │ │
│ │ │cerinţele legale în domeniu. │ │
│ │ │Astfel: │ │
│ │ │1. În cazul în care, la nivel de │ │
│ │ │unitate amenajistică, între 3% şi│ │
│ │ │10% (inclusiv) din puieţii │ │
│ │ │utilizaţi în lucrările de │ │
│ │ │reîmpădurire nu respectă │ │
│ │ │condiţia, suprafaţa pentru care │ │
│ │ │se calculează valoarea plăţii │ │
│ │ │aferente costului standard │ │
│ │ │privind lucrările de întreţinere │Se verifică de │
│ │Materialul │pentru u.a. respectivă se │către Garda │
│ │forestier │diminuează cu 10%, angajamentul │Forestieră (GF)│
│ │utilizat la │rămâne în vigoare, iar │documentele │
│ │lucrările de │fermierului i se aplică sancţiuni│care atestă │
│ │împădurire │de supradeclarare. Sumele │provenienţa │
│ │trebuie să │acordate în anii precedenţi nu se│materialului │
│ │respecte │recuperează. │săditor, la │
│7. │prevederile │2. În cazul în care, la nivel de │faţa locului, │
│(CS)│fişei tehnice a │unitate amenajistică, un procent │odată cu │
│ │măsurii şi a │mai mare de 10%, dar nu mai mare │verificarea │
│ │Legii nr. 107/ │de 20% din puieţii utilizaţi în │modului de │
│ │2011 privind │lucrările de reîmpădurire nu │realizare a │
│ │comercializarea │respectă condiţia, suprafaţa │lucrărilor de │
│ │materialelor │pentru care se calculează │completare cu │
│ │forestiere de │valoarea plăţii aferente costului│material │
│ │reproducere. │standard privind lucrările de │săditor. │
│ │ │întreţinere pentru u.a. │ │
│ │ │respectivă se diminuează cu 25%, │ │
│ │ │angajamentul rămâne în vigoare, │ │
│ │ │iar fermierului i se aplică │ │
│ │ │sancţiuni de supradeclarare. │ │
│ │ │Sumele acordate în anii │ │
│ │ │precedenţi nu se recuperează. │ │
│ │ │3. Unitatea amenajistică în care │ │
│ │ │mai mult de 20% din puieţii │ │
│ │ │utilizaţi în lucrările de │ │
│ │ │reîmpădurire nu respectă condiţia│ │
│ │ │este exclusă de la plată pentru │ │
│ │ │toate categoriile de plăţi pentru│ │
│ │ │anul în curs, angajamentul rămâne│ │
│ │ │în vigoare, iar fermierului i se │ │
│ │ │aplică sancţiuni de │ │
│ │ │supradeclarare. Sumele acordate │ │
│ │ │în anii precedenţi nu se │ │
│ │ │recuperează. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Se refuză la plată, pentru │Verificarea se │
│ │ │categoriile de plăţi aferente │va realiza │
│ │ │Primei 2, u.a. pentru care nu │anual de APIA │
│ │ │este îndeplinit acest criteriu │pe baza │
│ │Terenurile │pentru anul cererii de plată în │documentelor │
│ │grevate de │cauză (anul n). │privind dreptul│
│8. │sarcini, conform│Plăţile aferente anului n se pot │de utilizare a │
│(CE)│evidenţelor │resolicita doar în anul următor │terenului, │
│ │cadastrale │(n+1). │ataşate la │
│ │locale, nu sunt │Dacă se constată că şi în anul │fiecare cerere │
│ │eligibile. │n+1 criteriul nu este îndeplinit,│de plată - │
│ │ │u.a. pentru care nu a fost │anexa nr. 14 │
│ │ │îndeplinit criteriul se exclude │din Ghidul │
│ │ │de la plată, iar angajamentul se │solicitantului.│
│ │ │închide pentru u.a. respectivă. │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Beneficiarul │ │ │
│ │trebuie să facă │ │ │
│ │dovada deţinerii│ │ │
│ │/gestionării cu │Se verifică menţinerea acestui │ │
│ │continuitate a │criteriu pe toată perioada │ │
│ │terenurilor care│angajamentului. Se exclude de la │Se verifică │
│ │fac obiectul │plată unitatea amenajistică care │documentele │
│ │angajamentului │nu îndeplineşte acest criteriu la│care atestă │
│ │pe toată │momentul depunerii cererii de │dreptul de │
│ │perioada │plată şi se recuperează │proprietate, în│
│ │implementării │eventualele sume primite anterior│cazul │
│9. │acestuia; │pentru aceasta, iar aceasta este │deţinătorilor │
│(CS)│documentele │exclusă din angajament; │de teren, şi │
│ │doveditoare ale │angajamentul se închide pentru │cele care │
│ │dreptului de │u.a. respectivă. Excluderea de la│atestă dreptul │
│ │utilizare a │plată şi din angajament se aplică│de utilizare, │
│ │terenului │tuturor unităţilor amenajistice │în cazul │
│ │trebuie să aibă │pentru care nu există documente │celorlalte │
│ │ca obiect/ │care să ateste deţinerea/ │categorii de │
│ │destinaţie │gestionarea cu continuitate a │beneficiari. │
│ │„crearea de │terenurilor. │ │
│ │suprafeţe │ │ │
│ │împădurite“/ │ │ │
│ │„suprafeţe │ │ │
│ │împădurite“. │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │Lucrările de │ │ │
│ │întreţinere │ │ │
│ │prevăzute în │ │ │
│ │proiectul tehnic│ │ │
│ │de împădurire │ │ │
│ │trebuie │ │ │
│ │executate de │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │juridice sau sub│ │ │
│ │îndrumarea │ │ │
│ │persoanelor │ │ │
│ │fizice, atestate│ │ │
│ │de autoritatea │ │ │
│ │naţională în │ │ │
│ │domeniul │ │ │
│ │silviculturii, │ │ │
│ │conform │ │ │
│ │Ordinului │ │ │
│ │ministrului │ │ │
│ │mediului, apelor│ │ │
│ │şi pădurilor nr.│ │ │
│ │1.763/2015 │ │ │
│ │pentru aprobarea│ │Se efectuează │
│ │Regulamentului │ │verificări ale │
│ │privind │ │GF, ale │
│ │atestarea │ │documentelor │
│ │persoanelor │ │deţinute de │
│ │juridice care │ │persoanele │
│ │realizează │ │juridice care │
│ │lucrări de │ │execută │
│ │regenerare şi │ │lucrările de │
│ │întreţinere a │ │plantare sau │
│ │seminţişurilor │ │ale persoanelor│
│ │şi plantaţiilor,│ │fizice care │
│ │lucrări de │ │supraveghează │
│ │îngrijire a │Se verifică menţinerea acestui │executarea │
│ │arboretelor, │criteriu pe toată perioada de │lucrărilor │
│ │precum şi │angajament. În cazul în care │(diriginţi de │
│ │atestarea │condiţia nu este respectată în │şantier) care │
│ │persoanelor │oricare din anii de implementare,│să certifice │
│ │fizice şi │pentru oricare dintre unităţile │faptul că │
│10. │juridice care │amenajistice, angajamentul se │aceste entităţi│
│(CS)│efectuează │amendează prin eliminarea │sunt atestate │
│ │proiectarea şi/ │respectivei unităţi amenajistice,│de autoritatea │
│ │sau execută │iar sumele deja plătite pentru │naţională în │
│ │lucrări de │acestea în anii anteriori se │domeniul │
│ │îmbunătăţiri │recuperează, cu aplicarea │silviculturii, │
│ │funciare în │sancţiunilor de supradeclarare │conform │
│ │domeniul silvic,│atât în campania în curs, cât şi │Ordinului │
│ │cu modificările │în campaniile anterioare. │ministrului │
│ │ulterioare, sau │ │mediului, │
│ │Ordinului │ │apelor şi │
│ │ministerului │ │pădurilor nr. │
│ │mediului şi │ │1.763/2015, cu │
│ │pădurilor nr. │ │modificările │
│ │718/2010 pentru │ │ulterioare, sau│
│ │aprobarea │ │Ordinului │
│ │Normelor │ │ministrului │
│ │metodologice │ │mediului şi │
│ │privind │ │pădurilor nr. │
│ │atestarea │ │718/2010 pentru│
│ │persoanelor │ │efectuarea │
│ │fizice şi │ │lucrărilor. │
│ │juridice care │ │ │
│ │efectuează │ │ │
│ │proiectarea şi/ │ │ │
│ │sau execută │ │ │
│ │lucrări de │ │ │
│ │îmbunătăţiri │ │ │
│ │funciare din │ │ │
│ │domeniul silvic,│ │ │
│ │cu precizarea că│ │ │
│ │persoanele │ │ │
│ │fizice au │ │ │
│ │calitatea de │ │ │
│ │diriginte de │ │ │
│ │şantier, conform│ │ │
│ │art. 30 lit. e) │ │ │
│ │din Ordinul │ │ │
│ │ministrului │ │ │
│ │mediului, apelor│ │ │
│ │şi pădurilor nr.│ │ │
│ │1.763/2015, cu │ │ │
│ │modificările │ │ │
│ │ulterioare. │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │1. Dacă suprafaţa determinată │ │
│ │ │aferentă cererii de plată pentru │ │
│ │ │anul în curs (anul n) a unei u.a.│ │
│ │ │este mai mică decât suprafaţa │ │
│ │ │determinată pentru cererea de │ │
│ │ │plată din anul anterior (n-1) │ │
│ │ │aferentă u.a. respective cu │ │
│ │ │maximum 10% din suprafaţa │ │
│ │ │determinată aferentă cererii de │ │
│ │ │plată pentru anul n-1, suprafaţa │Verificarea │
│ │ │pentru care se calculează │acestei cerinţe│
│ │Respectarea la │valoarea plăţii aferente Primei 2│se realizează │
│ │nivel de unitate│este suprafaţa determinată │de APIA prin │
│ │amenajistică a │aferentă anului n, din care se │analizarea/ │
│11. │menţinerii │scade dublul diferenţei de │compararea │
│(CS)│suprafeţei │suprafaţă constatate. │suprafeţei │
│ │determinate în │Angajamentul se amendează prin │determinate în │
│ │anul anterior │preluarea suprafeţei determinate │anul n-1 cu cea│
│ │ │a u.a aferente anului n. │determinată în │
│ │ │2. Dacă suprafaţa determinată │anul n. │
│ │ │aferentă cererii de plată pentru │ │
│ │ │anul n-1 a unei u.a. depăşeşte │ │
│ │ │suprafaţa determinată aferentă │ │
│ │ │cererii de plată pentru anul n cu│ │
│ │ │mai mult de 10% din suprafaţa │ │
│ │ │determinată aferentă cererii de │ │
│ │ │plată pentru anul n-1, u.a. este │ │
│ │ │exclusă de la plată şi din │ │
│ │ │angajament prin amendarea │ │
│ │ │acestuia. │ │
├────┼────────────────┼─────────────┬───────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Suprafaţa │
│ │ │ │Conformitatea │eligibilă pe │
│ │ │ │privind efectuarea │u.a. pentru │
│ │ │Procentul de │lucrărilor de │constituirea │
│ │ │menţinere a │întreţinere a │grupului de │
│ │ │reuşitei │plantaţiei │plată aferent │
│ │ │plantaţiei │ │lucrărilor de │
│ │ │ ├────────┬──────────┤întreţinere │
│ │ │ │ │ │acordată la │
│ │ │ │conformă│neconformă│nivel de u.a. │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Se consideră la│
│ │ │ │ │ │plata costului │
│ │ │ │ │ │standard │
│ │ │> = procentul│ │ │aferent │
│ │ │menţionat în │ │ │lucrărilor de │
│ │ │normele │X │- │întreţinere │
│ │ │tehnice │ │ │pentru anul de │
│ │ │ │ │ │cerere în curs │
│ │ │ │ │ │întreaga │
│ │ │ │ │ │suprafaţă a │
│ │ │ │ │ │u.a. │
│ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │- │X │0% │
│ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │Procent de │ │ │ │
│ │ │prindere │ │ │Suprafaţa │
│ │ │între 50% şi │ │ │eligibilă la │
│ │ │procentul de │ │ │plată pentru │
│ │Respectarea │reuşită minim│ │ │u.a respectivă │
│ │cerinţei privind│pentru │X │- │va fi diminuată│
│ │starea şi │calificativul│ │ │cu diferenţa │
│ │reuşita │„bine“, │ │ │dintre │
│ │plantaţiei, │prevăzut în │ │ │procentul de │
│12. │raportată la │normele │ │ │reuşită minim │
│(CS)│normele tehnice │tehnice │ │ │ │
│ │privind ├─────────────┼────────┴──────────┼───────────────┤
│ │efectuarea │ │ │Suprafaţa │
│ │controlului │ │Conformitatea │eligibilă pe │
│ │anual al │ │privind efectuarea │u.a. pentru │
│ │regenerărilor │Procentul de │lucrărilor de │constituirea │
│ │ │menţinere a │întreţinere a │grupului de │
│ │ │reuşitei │plantaţiei │plată aferent │
│ │ │plantaţiei │ │lucrărilor de │
│ │ │ ├────────┬──────────┤întreţinere │
│ │ │ │ │ │acordată la │
│ │ │ │conformă│neconformă│nivel de u.a. │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │calificativul │
│ │ │ │ │ │„bine“ şi │
│ │ │ │ │ │procentul de │
│ │ │ │ │ │prindere │
│ │ │ │ │ │constatat în │
│ │ │ │ │ │teren. │
│ │ │ ├────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │- │X │0% │
│ │ ├─────────────┼────────┴──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │U.a. nu se │
│ │ │ │ │consideră la │
│ │ │ │ │plată pentru │
│ │ │ │ │înfiinţare │
│ │ │ │Indiferent de │pentru anul de │
│ │ │ │decizia privind │cerere în curs.│
│ │ │< 50% │gradul de │Angajamentul se│
│ │ │ │conformitate a │închide pentru │
│ │ │ │plantaţiei │u.a. │
│ │ │ │ │respectivă, iar│
│ │ │ │ │sumele plătite │
│ │ │ │ │anterior se │
│ │ │ │ │recuperează. │
├────┼────────────────┼─────────────┴───────────────────┼───────────────┤
│ │ │13.1. Procentul de neconformitate│ │
│ │Respectarea │a suprafeţei cu indicele de │Procent │
│ │cerinţei privind│închidere a coronamentului de │sancţiune │
│ │menţinerea │minimum 0,7 │ │
│ │indicelui de ├─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │închidere a │13.2. Procentul de neconformitate│Suprafaţa │
│ │coronamentului │a indicelui de închidere a │eligibilă la │
│ │de minimum 0,7 │coronamentului afectează între │plată pentru │
│ │pe toată │1-20% (inclusiv) din suprafaţa │u.a. respectivă│
│ │perioada │u.a., dar nu este mai mic de 0,6,│va fi diminuată│
│ │cuprinsă între │iar media valorii la nivelul │cu 10%, cu │
│ │data declarării │întregului u.a. este de cel puţin│aplicarea │
│13. │închiderii │0,7. │sancţiunii de │
│(CS)│stării de masiv │ │supradeclarare.│
│ │a plantaţiei şi ├─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │data finalizării│13.3. Procentul de neconformitate│Suprafaţa │
│ │angajamentului, │a indicelui de închidere a │eligibilă la │
│ │precum şi a │coronamentului afectează mai mult│plată pentru │
│ │realizării │de 20% din suprafaţa u.a., │u.a respectivă │
│ │lucrărilor de │indiferent de valoarea medie la │va fi de 0 ha. │
│ │îngrijire în │nivelul întregului u.a. │ │
│ │conformitate cu ├─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │prevederile │13.4. Valoarea indicelui de │Sumele plătite │
│ │proiectului │închidere a coronamentului la │anterior se vor│
│ │tehnic de │nivelul întregului u.a. scade sub│recupera, iar │
│ │împădurire │0,7. │u.a. se exclude│
│ │ │ │din angajament.│
├────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Verificarea se │
│ │ │ │realizează la │
│ │ │În cazul în care beneficiarul nu │nivel de u.a. │
│ │ │a notificat Garda Forestieră în │de către │
│ │ │termen de maximum 10 zile │experţii APIA. │
│ │Respectarea │lucrătoare cu privire la │În cazul în │
│ │cerinţei privind│finalizarea lucrărilor aferente │care în │
│ │înştiinţarea în │Primei 2, aşa cum sunt acestea │documentele │
│ │termen de │prevăzute în proiectul tehnic, │întocmite de GF│
│ │maximum 10 zile │iar acest fapt conduce la │aferente │
│14. │lucrătoare a │imposibilitatea completării de │verificărilor │
│(CS)│Gărzii │către inspectorii GF a tuturor │pe teren asupra│
│ │Forestiere │elementelor prevăzute de │lucrărilor din │
│ │asupra │formularele specifice, atunci │cadrul Primei 2│
│ │finalizării │plata pentru anul de cerere în │nu se regăsesc │
│ │lucrărilor │cauză se refuză, fără aplicarea │toate │
│ │aferente Primei │sancţiunilor de supradeclarare. │informaţiile │
│ │2 │Suma nu mai poate fi │prevăzute de │
│ │ │resolicitată, dar angajamentul │formularele │
│ │ │pentru respectivul u.a. rămâne │specifice, │
│ │ │valabil. │atunci se va │
│ │ │ │aplica prezenta│
│ │ │ │sancţiune. │
└────┴────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────┘

    NOTĂ:
    Unităţile amenajistice excluse de la plată în conformitate cu prevederile de la nr. crt. 3 şi 4 nu sunt luate în considerare la determinarea suprafeţelor totale precizate la nr. crt. 1 şi 2 . În cazul în care nerespectarea unuia sau mai multor criterii de eligibilitate şi/sau cerinţe asimilate criteriilor de eligibilitate, inclusiv a prevederilor angajamentului şi a proiectului tehnic de împădurire determină reduceri de suprafeţe pe aceeaşi u.a. sau grup de plată, se va aplica reducerea cea mai mare.


    2. Angajamentul se închide, iar sumele plătite anterior se recuperează, în cazul în care la finalizarea verificărilor pentru toate cererile de plată/angajamentele (în cazul în care beneficiarii nu mai sunt eligibili pentru Prima 2 sau în cazul beneficiarilor care nu au depus cerere de plată în anul în cauză) suprafaţa totală eligibilă din cererea de sprijin iniţială scade sub 70% ca urmare a excluderii de suprafeţe sau de u.a. din angajament. În cazul în care o cerere de plată se regăseşte în eşantionul de supracontrol, valoarea eligibilă finală va fi determinată în urma acestor controale.
    3. În cazul în care în oricare an de angajament există neconformităţi/situaţii care implică excluderea din angajament a tuturor u.a., şi închiderea acestuia (cu excepţia cazurilor de forţă majoră), se vor recupera toate sumele plătite anterior, inclusiv valoarea cuantumului acordat pentru proiectul tehnic. În cazul în care în oricare an de angajament există recuperări de sume care implică excluderea din angajament a uneia sau mai multor u.a., dar angajamentul rămâne valabil, indiferent de numărul de u.a. rămase sub angajament, atunci valoarea acordată pentru proiectul tehnic nu se recuperează.
    Prevederile pct. 3 se aplică sancţiunilor prevăzute în tabel.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    Beneficiarul trebuie să depună cererea de plată pentru Prima 2 în perioada comunicată anual de APIA pe site-ul www.apia.org.ro
    Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.
    Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, beneficiarul poate depune cererea de plată după data-limită stabilită, dar fără să depăşească 25 de zile calendaristice. Însă, în acest caz se va aplica o sancţiune de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, beneficiarul nu va mai putea depune cererea de plată.
    Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni până la data stabilită de depunere a cererii. Introducerea unei modificări pentru cerere după data-limită de depunere a cererii, dar fără să depăşească 25 de zile calendaristice, presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite.
    Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea beneficiarului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din exploataţiile agricole
    Fermierii care solicită plăţi pentru angajamente privind întreţinerea, îngrijirea şi pierderea de venit au obligaţia de a declara toate suprafeţele agricole ale exploataţiei. În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele agricole aferente exploataţiei agricole, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor aferente Primei 2 cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:
    a) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    b) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    c) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

    În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii din exploataţiile agricole
    Fermierii care solicită plăţi pentru angajamente privind întreţinerea, îngrijirea şi pierderea de venit au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
    În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiunile administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate în vigoare.
    SECŢIUNEA a 6-a
    Sancţiuni suplimentare/Alte prevederi
    1. În cazul în care beneficiarul care a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea plantaţiei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat prevederile angajamentului. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv (dacă este cazul).
    2. Declaraţiile pe propria răspundere depuse în cadrul unei cereri de plată de către beneficiar care se constată în urma verificărilor că sunt neconforme cu realitatea se sancţionează cu excluderea de la plată şi închiderea angajamentului.
    3. Recuperarea sumelor aferente sancţiunilor prevăzute în prezentul sistem de sancţiuni, precum şi a sumelor aferente plăţilor acordate necuvenit în anii precedenţi şi stabilite prin prezentul sistem de sancţiuni se poate compensa în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar. Dacă suma rezultată din sancţiunile astfel stabilite nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
    4. Sancţiunile respectă principiul aplicării unui tip de sancţiune o singură dată pe un grup de plată. Astfel, modalitatea de aplicare a acestora asupra unui grup de plată este următoarea: la valoarea declarată eligibilă primele se vor aplica sancţiunile administrative care se referă la supradeclararea suprafeţelor, la suma rămasă se vor aplica sancţiunile aferente nerespectării criteriilor de eligibilitate şi cerinţelor asimilate criteriilor de eligibilitate etc.
    5. Beneficiarii care sunt eligibili doar pentru sprijinul acordat prin Prima 1 sau cei care, deşi sunt eligibili pentru una sau toate componentele Primei 2, nu solicită sprijin financiar în acest sens trebuie să respecte condiţiile asumate prin angajament pe toată perioada de implementare a acestuia (12 ani de la data demarării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei la nivel de u.a.) în conformitate cu prevederile pct. 2. Perioada de implementare a angajamentului din cadrul anexei nr. 11 - „Angajament privind acordarea sprijinului financiar“ la Ghidul solicitantului, precum şi cele prevăzute în cadrul Formularului IV „Declaraţii privind condiţiile şi modalităţile de acordare a sprijinului aferent schemei de ajutor de stat «Sprijin pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite»“ din cadrul cererii de sprijin depuse pentru accesarea submăsurii.
    Astfel, în cazul în care, în oricare din anii de implementare a angajamentului ulteriori realizării lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, se constată că nu au fost respectate oricare din prevederile proiectului tehnic de împădurire, inclusiv cele privind împrejmuirea, parte a cererii de sprijin, precum şi cele asumate prin semnarea angajamentului, se vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Valorile debitelor constituite ca urmare a constatării unor nereguli vor fi proporţionale cu neconformităţile constatate în urma controalelor, similar prevederilor Sistemului de sancţiuni aferent Primei 2, cu excepţia debitelor aferente nerespectării angajamentului în ceea ce priveşte menţinerea împrejmuirii plantaţiei pe toată perioada de aplicare a angajamentului care se vor stabili după cum urmează:

┌───────────────┬───────────────┬───────────┐
│Cerinţa │Mod de │Responsabil│
│ │verificare │verificare │
├───────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │Se verifică │ │
│ │menţinerea │ │
│ │acestui │ │
│ │criteriu pe │ │
│ │toată perioada │ │
│ │angajamentului.│ │
│ │În cazul în │ │
│ │care pe │ │
│ │perioada de │ │
│ │implementare a │ │
│ │angajamentului │ │
│ │se constată │ │
│ │lipsa │ │
│ │elementelor │ │
│ │componente ale │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │aşa cum sunt │ │
│ │acestea │ │
│ │prevăzute în │ │
│ │schiţa │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │din proiectul │ │
│ │tehnic de │ │
│ │împădurire sau │ │
│ │deteriorarea │ │
│ │acestora, care │ │
│ │implică lipsa │ │
│ │continuităţii │ │
│ │structurale a │ │
│ │elementului │ │
│ │respectiv, se │ │
│ │vor constitui │ │
│ │debite după cum│ │
│ │urmează: │ │
│ │1. În cazul în │ │
│ │care lipsa/ │ │
│ │deteriorarea │ │
│ │elementului/ │ │
│ │elementelor │ │
│ │component(e) al│ │
│ │/ale │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │afectează până │ │
│ │la 10% din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │(suprafeţei │ │
│ │compacte), se │ │
│ │constituie │ │
│ │debite în │ │
│ │valoare de 10% │ │
│ │din valoarea │ │
│ │sprijinului │ │
│Împrejmuirea se│acordat pentru │ │
│va menţine în │împrejmuirea │ │
│stare │trupului de │Se verifică│
│funcţională cel│pădure │de către GF│
│puţin pe │respectiv. 2. │anual. │
│perioada de │În cazul în │ │
│implementare a │care lipsa/ │ │
│angajamentului.│deteriorarea │ │
│ │elementului/ │ │
│ │elementelor │ │
│ │component(e) al│ │
│ │/ale │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │afectează între│ │
│ │10% (inclusiv) │ │
│ │şi 30% │ │
│ │(inclusiv) din │ │
│ │perimetrul │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │(suprafeţei │ │
│ │compacte), se │ │
│ │constituie │ │
│ │debite din │ │
│ │valoarea │ │
│ │sprijinului │ │
│ │acordat pentru │ │
│ │împrejmuirea │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │respectiv cu o │ │
│ │valoare egală │ │
│ │cu procentul │ │
│ │aferent lipsei/│ │
│ │deteriorării │ │
│ │plus 15%. │ │
│ │3. În cazul în │ │
│ │care lipsa/ │ │
│ │deteriorarea │ │
│ │elementului/ │ │
│ │elementelor │ │
│ │component(e) al│ │
│ │/ale │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │afectează mai │ │
│ │mult de 30% din│ │
│ │perimetrul │ │
│ │împrejmuirii │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │(suprafeţei │ │
│ │compacte), │ │
│ │debitele │ │
│ │constituite │ │
│ │sunt egale cu │ │
│ │valoarea │ │
│ │sprijinului │ │
│ │acordat pentru │ │
│ │împrejmuirea │ │
│ │trupului de │ │
│ │pădure │ │
│ │respectiv. │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────┘

    NOTĂ:
    Valoarea acestor debite nu va putea să implice mai mult decât retragerea totală a sprijinului
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016