Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REZOLUŢIE MSC.404(96) din 19 mai 2016  privind amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REZOLUŢIE MSC.404(96) din 19 mai 2016 privind amendamentele la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 25 septembrie 2019
──────────
    Conţinută de ORDINUL nr. 1.244 din 5 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 25 septembrie 2019.
──────────
    Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
    Comitetul de siguranţă maritimă
    amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,
    amintind, de asemenea, articolul VIII(b) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, („Convenţia“), referitor la procedura de amendare aplicabilă anexei la Convenţie, altele decât dispoziţiile prevăzute în capitolul 1,
    luând în considerare, în cadrul celei de-a nouăzeci şi şasea sesiuni a sa, amendamentele la Convenţie propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenţie,
    1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenţie, amendamentele la Convenţie al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
    2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenţie, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2019, cu excepţia cazului în care până la această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale au notificat secretarului general obiecţiile lor la aceste amendamente;
    3. invită guvernele contractante la Convenţie să ia notă că, în conformitate cu articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
    4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor cuprinse în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;
    5. solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.
    ANEXA 1

    la Rezoluţia MSC.404(96)
    Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată
    CAP. II-2
    CONSTRUCŢIE - PROTECŢIA CONTRA INCENDIULUI, DETECTAREA ŞI STINGEREA INCENDIULUI
     PARTEA A
    GENERALITĂŢI
    Regula 3 - Definiţii
    1. Se adaugă noi paragrafe, după paragraful existent 56:
    "57. Zona de aterizare a elicopterului este o zonă pe o navă destinată aterizării ocazionale sau de urgenţă a elicopterelor, dar care nu a fost proiectată pentru operaţiuni de rutină ale elicopterelor.
58. Zona de ridicare cu vinciul este o zonă de preluare prevăzută pentru transferul personalului sau al proviziilor cu elicopterul spre sau de pe navă, în timp ce elicopterul este în zbor staţionar deasupra punţii."

     PARTEA

    Regula 13 - Mijloace de evacuare
    2. După paragraful existent 3.2.6.2 se adaugă următoarele noi paragrafe:
    "3.2.7. Analiza evacuării pentru navele de pasageri
    3.2.7.1. Căile de evacuare trebuie să fie evaluate printr-o analiză privind evacuarea, făcută încă din primele etape de proiectare. Această analiză trebuie să se aplice la:
    .1 navele de pasageri ro-ro construite la sau după 1 iulie 1999; şi
    .2 alte nave de pasageri construite la sau după 1 ianuarie 2020 care transportă mai mult de 36 de pasageri.
    3.2.7.2. Analiza trebuie să servească la identificarea şi eliminarea, pe cât posibil, a aglomerării care se poate produce în timpul unui abandon, datorită deplasării normale a pasagerilor şi echipajului de-a lungul căilor de evacuare, incluzând posibilitatea ca echipajul să fie nevoit să se deplaseze de-a lungul acestor căi în direcţie opusă deplasării pasagerilor. Suplimentar, analiza trebuie să servească la demonstrarea că măsurile luate în vederea evacuării sunt suficient de flexibile pentru a răspunde situaţiei în care anumite căi de evacuare, posturi de adunare, posturi de îmbarcare sau ambarcaţiuni de salvare nu pot fi utilizate ca urmare a unui accident."

    3. Paragraful 7.4 se elimină.
     PARTEA G
    CERINŢE SPECIALE
    Regula 18 - Facilităţi pentru elicopter
    4. După paragraful existent 2.2 se adaugă un nou paragraf, 2.3, după cum urmează:
    "2.3. Fără a aduce atingere cerinţelor de la paragraful 2.2 de mai sus, navele construite la sau după 1 ianuarie 2020, având o zonă de aterizare pentru elicopter, trebuie prevăzute cu dispozitive de stingere a incendiilor cu spumă care respectă dispoziţiile relevante ale capitolului 17 din Codul pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului.
    şi paragrafele următoare se renumerotează în consecinţă."

    5. Paragraful renumerotat 2.4 se înlocuieşte cu următorul text:
    "2.4. Indiferent de cerinţele paragrafului 2.2 sau 2.3 de mai sus, navele ro-ro de pasageri fără punţi pentru elicoptere trebuie să respecte regula III/28."

    6. După paragraful existent 5.1.5 se adaugă un nou paragraf, 5.1.6, după cum urmează:
    "5.1.6. în locul cerinţelor de la paragrafele 5.1.3 până la 5.1.5, pe navele construite la sau după 1 ianuarie 2020, având punte pentru elicopter, dispozitive de stingere a incendiilor cu spumă care respectă prevederile din Codul pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului.
    şi paragrafele rămase sunt renumerotate în consecinţă."

    CAP. III
    MIJLOACE ŞI DISPOZITIVE DE SALVARE
     PARTEA

    Regula 3 - Definiţii
    7. După paragraful existent 24 se adaugă un nou paragraf, 25, după cum urmează:
    "25. Cerinţe pentru întreţinerea, examinarea amănunţită, încercarea operaţională, revizia generală şi reparaţia înseamnă Cerinţele pentru întreţinerea, examinarea amănunţită, încercarea operaţională, revizia generală şi reparaţia bărcilor de salvare şi a bărcilor de urgenţă, a instalaţiilor de lansare la apă şi a mecanismului de declanşare, adoptate de către Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei prin Rezoluţia MSC.402(96), aşa cum poate fi amendată de către Organizaţie, cu condiţia ca aceste amendamente să fie adoptate, să fie puse în aplicare şi să intre în vigoare în conformitate cu prevederile articolului VIII al prezentei convenţii privind procedurile de amendare aplicabile anexei, altele decât capitolul I."

     PARTEA

    Regula 20 - Pregătirea pentru funcţionare, întreţinere şi inspecţii
    8. Paragraful 3.1 existent se înlocuieşte cu următorul text:
    "3.1. Întreţinerea, încercarea şi inspecţia mijloacelor de salvare trebuie să fie realizate într-un mod care să se acorde atenţia cuvenită asigurării fiabilităţii acestor mijloace."

    9. Paragraful 11 existent se înlocuieşte cu următorul text:
    "11. Întreţinere, examinare amănunţită, încercare operaţională, revizie generală şi reparaţia bărcii de salvare, bărcii de urgenţă şi bărcii rapide de urgenţă, instalaţiilor de lansare la apă şi a mecanismului de declanşare
    11.1 Instalaţiile de lansare la apă trebuie:
    .1 să fie supuse unei examinări amănunţite la inspecţiile anuale cerute de regulile I/7 sau I/8, după caz; şi
    .2 la încheierea examinării prevăzute la paragraful 11.1.1, să fie supuse unei încercări dinamice pentru verificarea frânei vinciului la viteza maximă de coborâre. Sarcina care trebuie aplicată trebuie să fie greutatea ambarcaţiunii de salvare sau a bărcii de urgenţă fără persoanele aflate la bord, cu excepţia faptului că, la intervale de cel puţin o dată la cinci ani, încercarea se efectuează cu o sarcină de probă egală cu de 1,1 ori greutatea ambarcaţiunii de salvare sau a bărcii de urgenţă şi cu efectivul complet de persoane şi echipament.
    11.2 Mecanismul de declanşare a bărcii de salvare şi a bărcii de urgenţă, inclusiv mecanismul de declanşare a bărcii de urgenţă rapide şi dispozitivele de decuplare a bărcii de salvare lansate la apă prin cădere liberă:
    .1 trebuie să fie supuse unei examinări amănunţite şi unei încercări operaţionale pe timpul inspecţiilor anuale cerute de regulile I/7 şi I/8;
    .2 în cazul mecanismului de declanşare sub sarcină, trebuie să fie încercate operaţional sub o sarcină de 1,1 ori greutatea totală a bărcii atunci când este încărcată cu efectivul complet de persoane şi echipament, ori de câte ori mecanismul de declanşare este supus reviziei generale. O astfel de revizie generală şi încercare operaţională trebuie efectuată cel puţin o dată la cinci ani; şi
    .3 prin derogare de la paragraful 11.2.2, încercările operaţionale ale dispozitivelor de decuplare a bărcii de salvare lansate la apă prin cădere liberă trebuie să fie realizate fie prin lansare prin cădere liberă, numai cu echipajul de operare la bord, sau printr-un test, fără lansarea bărcii de salvare, efectuat pe baza Cerinţelor pentru întreţinere, examinare amănunţită, încercare operaţională, revizie generală şi reparaţie.
    11.3 Cârligele cu decuplare automată ale plutei de salvare lansate din grui trebuie să fie:
    .1 supuse unei examinări amănunţite şi unei încercări operaţionale pe timpul inspecţiilor anuale cerute de regulile I/7 şi I/8; şi
    .2 încercate operaţional sub o sarcină de 1,1 ori greutatea totală a plutei de salvare atunci când este încărcată cu efectivul complet de persoane şi echipament, ori de câte ori cârligul cu decuplare automată este supus reviziei generale. O astfel de revizie generală şi încercare operaţională trebuie efectuată cel puţin o dată la cinci ani.
    11.4 Bărcile de salvare şi bărcile de urgenţă, inclusiv bărcile rapide de urgenţă, trebuie să fie supuse unei examinări amănunţite şi unei încercări operaţionale pe timpul inspecţiilor anuale cerute de regulile I/7 şi I/8.
    11.5 Examinarea amănunţită, încercarea operaţională şi revizia generală cerute de paragrafele 11.1-11.4 şi întreţinerea şi reparaţia echipamentelor menţionate la paragrafele 11.1-11.4 trebuie să fie în conformitate cu Cerinţele pentru întreţinere, examinare amănunţită, încercare operaţională, revizie generală şi reparaţie, precum şi cu instrucţiunile pentru întreţinerea la bord, aşa cum se cere prin regula 36."


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016