Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a casei corpului didactic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 octombrie 2011  de organizare si functionare a casei corpului didactic    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 7 octombrie 2011 de organizare si functionare a casei corpului didactic

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 19 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    SECŢIUNEA 1
    Statutul casei corpului didactic

    ART. 1
    Casa corpului didactic este unitate conexã a Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, care funcţioneazã în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 2
    Casa corpului didactic poate organiza filiale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti.
    ART. 3
    Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridicã, cu sediu, patrimoniu, siglã şi sigiliu proprii, subordonatã metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonatã şi controlatã de inspectoratul şcolar judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 4
    Casa corpului didactic este centru de resurse şi asistenţã educaţionalã şi managerialã pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acredita ca furnizor de formare continuã, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 5
    (1) Casele corpului didactic pot avea denumirea simplã "Casa Corpului Didactic a Judeţului/Municipiului Bucureşti" sau pot purta numele unei personalitãţi reprezentative din domeniul educaţiei, în semn de recunoaştere a activitãţii depuse.
    (2) Atribuirea unei denumiri casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, la solicitarea instituţiei, înaintatã Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (3) Solicitarea de aprobare privind atribuirea denumirii casei corpului didactic va fi însoţitã de:
    a) memoriul de fundamentare/expunere de motive;
    b) propunerea de atribuire a denumirii, avizatã de consiliul de administraţie al casei corpului didactic;
    c) acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean pentru atribuirea denumirii;
    d) avizul comisiei judeţene pentru atribuirea de denumiri din cadrul instituţiei prefectului.
    ART. 6
    (1) Activitatea care se desfãşoarã în şi de cãtre casa corpului didactic este apoliticã şi nediscriminatorie şi respectã principiile care guverneazã învãţãmântul preuniversitar şi superior, precum şi învãţarea pe tot parcursul vieţii din România, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2011.
    (2) În spaţiile aparţinând casei corpului didactic sunt interzise:
    a) activitãţi contrare prevederilor Constituţiei;
    b) activitãţi ale partidelor, formaţiunilor politice;
    c) activitãţi de propagandã politicã sau prozelitism religios;
    d) activitãţi care încalcã normele generale de moralitate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Rolul casei corpului didactic în învãţãmântul preuniversitar

    ART. 7
    Misiunea casei corpului didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personalã şi profesionalã a personalului din învãţãmântul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didacticã, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.
    ART. 8
    Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar prin programe de formare continuã, activitãţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 9
    Funcţiile casei corpului didactic sunt:
    a) organizator şi furnizor de programe de formare continuã pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din învãţãmântul preuniversitar în limba românã, în limbile moderne predate în sistemul de învãţãmânt preuniversitar românesc, în limbile minoritãţilor naţionale, în judeţele în care funcţioneazã forme de învãţãmânt în limbile minoritãţilor, conform art. 45 alin. (10) din Legea nr. 1/2011;
    b) centru de resurse, de inovaţie şi de expertizã în formarea continuã a personalului didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali;
    c) centru de informare-documentare şi consultanţã pentru personalul din învãţãmântul preuniversitar;
    d) centru de iniţiere şi organizare de activitãţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
    e) editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei;
    f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personalã şi organizaţionalã;
    g) centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuã, bibliotecari, documentarişti, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni din învãţãmântul preuniversitar;
    h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, oferta de programe de formare continuã, promovarea şi furnizarea acestora;
    i) bancã de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuã, profesori documentarişti, mentori de dezvoltare profesionalã, bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni, profesori asociaţi, consultanţi, experţi;
    j) centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementãrii de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
    k) centru de organizare a activitãţilor de petrecere a timpului liber, excursii tematice, şcoli de varã, festivitãţi jubiliare pentru instituţii/personalitãţi, reuniuni tradiţionale de ziua învãţãtorului, ziua copilului etc., club al cadrelor didactice care sã prilejuiascã întâlniri, schimburi de opinii;
    l) centru comunitar de învãţare permanentã pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învãţãmântul preuniversitar, la nivel judeţean, organizat conform art. 343 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
    m) centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar, la nivel judeţean, conform art. 346 şi 348 din Legea nr. 1/2011. Evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învãţãrii nonformale şi informale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar, la nivel judeţean, se realizeazã pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetãrii, Tineretului şi Sportului conform art. 345 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;
    n) centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionãrii corpului de mentori, la nivel judeţean.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Domenii de activitate şi tipuri de activitãţi organizate şi desfãşurate în casele corpului didactic

    ART. 10
    (1) Domeniul formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar cuprinde, în principal, urmãtoarele activitãţi:
    a) propunerea spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului a ofertei de formare continuã anualã;
    b) organizarea de programe de formare continuã;
    c) propunerea spre acreditare a programelor de formare continuã;
    d) evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite;
    e) monitorizarea impactului programelor de formare continuã derulate.
    (2) Domeniul activitãţi metodice, ştiinţifice şi culturale cuprinde, în principal:
    a) organizarea de activitãţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învãţãmântul preuniversitar, manageri educaţionali, responsabili cu formarea continuã, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, laboranţi, pedagogi şcolari, informaticieni;
    b) organizarea de activitãţi ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de comunicãri, focus-grupuri, mese rotunde, concursuri etc.;
    c) organizarea de activitãţi culturale: expoziţii de carte, de picturã, de sculpturã, de fotografie ale cadrelor didactice, evenimente aniversare, cercuri tematice (de lecturã, de ştiinţe);
    d) consultanţã în vederea completãrii portofoliului de educaţie permanentã.
    (3) Domeniul informare, documentare, consultanţã cuprinde, în principal, urmãtoarele activitãţi:
    a) informarea personalului din învãţãmântul preuniversitar asupra oportunitãţilor de formare continuã;
    b) asigurarea accesului la resursele educaţionale din bibliotecã/centrul de informare şi documentare;
    c) consultanţã pentru unitãţi de învãţãmânt pentru amenajarea şi dotarea centrelor de documentare şi informare;
    d) elaborarea de portofolii tematice cu resurse educaţionale;
    e) consultanţã în vederea dezvoltãrii profesionale a personalului din învãţãmântul preuniversitar.
    (4) Domeniul crearea/completarea şi actualizarea bazelor de date cuprinde:
    a) resurse umane: formatori, responsabili cu formarea continuã, mentori de dezvoltare profesionalã, bibliotecari, profesori documentarişti/responsabili ai centrelor de documentare şi informare, informaticieni, inspectori şcolari, cadre didactice autori de carte etc.;
    b) parteneri educaţionali;
    c) beneficiari ai programelor de formare;
    d) credite profesionale transferabile ale cadrelor didactice, obţinute prin absolvirea programelor de formare acreditate furnizate/organizate de casa corpului didactic şi de cãtre alţi furnizori de formare;
    e) cadre didactice care au nevoie de formare continuã în vederea asigurãrii celor 90 de credite transferabile.
    (5) Domeniul editare/multiplicare şi difuzare de carte, publicaţii, resurse educaţionale cuprinde, în principal, urmãtoarele activitãţi:
    a) editare/elaborare de carte, reviste, buletine informative, ghiduri şi caiete metodice, studii, publicaţii electronice, auxiliare didactice pe diferite suporturi etc.;
    b) difuzare de resurse educaţionale;
    c) realizarea de site-uri educaţionale.
    (6) Domeniul marketing educaţional, publicitate/diseminare cuprinde, în principal, urmãtoarele activitãţi:
    a) analiza de nevoi pentru formarea continuã;
    b) promovarea resurselor educaţionale: oferta de formare continuã, alte oportunitãţi de dezvoltare profesionalã, rezultate ale proiectelor educaţionale etc.;
    c) promovarea inovaţiei şi a creativitãţii în educaţie.
    (7) Domeniul parteneriate educaţionale cuprinde, în principal, urmãtoarele activitãţi:
    a) iniţierea şi derularea de parteneriate în scopul implementãrii de proiecte educaţionale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
    b) organizarea de activitãţi de petrecere a timpului liber: excursii tematice, şcoli de varã, festivitãţi jubiliare pentru instituţii/personalitãţi, reuniuni, cluburi ale cadrelor didactice etc.
    ART. 11
    Casa corpului didactic stabileşte relaţii de parteneriat cu instituţii de învãţãmânt de toate gradele, institute de cercetare ştiinţificã, societãţi ştiinţifice profesionale, instituţii culturale, asociaţii profesionale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţarã şi din strãinãtate, persoane fizice şi juridice etc., cu atribuţii în domeniul educaţiei şi cercetãrii.
    ART. 12
    (1) Pentru realizarea programelor de formare proiectate, casa corpului didactic colaboreazã cu specialişti/experţi din instituţii de învãţãmânt superior, din unitãţi de învãţãmânt preuniversitar, din centre şi organizaţii neguvernamentale, naţionale şi internaţionale.
    (2) Extensia în teritoriu a programelor casei corpului didactic se poate asigura şi prin derularea unor seturi de programe acreditate de formare la distanţã.
    ART. 13
    (1) Casa corpului didactic asigurã înfiinţarea, monitorizarea, coordonarea şi evaluarea activitãţii centrelor de documentare şi informare din judeţ, potrivit reglementãrilor în vigoare.
    (2) Casa corpului didactic coordoneazã metodologic activitatea centrelor de documentare şi informare din judeţ şi a profesorilor documentarişti, prin profesorii metodişti din casa corpului didactic şi formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie". Centrele de documentare şi informare se subordoneazã conducerii unitãţii de învãţãmânt în care au fost înfiinţate.
    ART. 14
    Casa corpului didactic asigurã coordonarea metodologicã a activitãţilor din bibliotecile unitãţilor de învãţãmânt din judeţ.
    ART. 15
    (1) Casa corpului didactic coordoneazã Centrul regional de formare a personalului din învãţãmântul preuniversitar (în judeţele în care a fost înfiinţat conform Hotãrârii Guvernului nr. 604/2001 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învãţãmântul Preuniversitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Activitãţile din cadrul Centrului regional de formare a personalului din învãţãmântul preuniversitar sunt desfãşurate de un profesor metodist al casei corpului didactic.
    (3) Atribuţiile profesorului metodist din Centrul regional de formare a personalului din învãţãmântul preuniversitar sunt stabilite prin fişa postului.
    ART. 16
    (1) Casele corpului didactic în care funcţioneazã centrele regionale de resurse pentru educaţia civicã, conform Acordului nr. 27.595 din 24 februarie 2006 dintre Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Institute for Training and Development şi Asociaţia de Educaţie Civicã şi conform acordurilor bilaterale la nivel local, pot continua colaborarea cu centrele regionale de resurse pentru educaţia civicã în condiţiile acordurilor menţionate.
    (2) Activitatea Centrului regional de resurse pentru educaţia civicã, ce funcţioneazã în incinta casei corpului didactic, este coordonatã de un membru al echipei Programului de educaţie civicã şi fondator al Asociaţiei de educaţie civicã din judeţul respectiv, care are calitatea de coordonator. Coordonatorul Centrului regional de resurse pentru educaţia civicã poate fi profesor metodist în casa corpului didactic, în limita posturilor aprobate prin statul de funcţii.
    (3) Coordonatorul Centrului regional de resurse pentru educaţia civicã, care funcţioneazã în incinta casei corpului didactic şi este încadrat pe post de profesor metodist în casa corpului didactic, are specificate în fişa postului atribuţiile derivate din implementarea programului, stabilite prin consultare cu partenerii de program, conform acordurilor menţionate, precum şi atribuţii specifice activitãţilor desfãşurate în casa corpului didactic.
    (4) Activitãţile desfãşurate în cadrul Centrului regional de resurse pentru educaţia civicã sunt propuse, anual, spre avizare de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, ca anexã a ofertei de programe de formare continuã a casei corpului didactic.
    ART. 17
    Casa corpului didactic poate oferi spre închiriere spaţiile şi echipamentele proprii, pe perioadã determinatã, în vederea organizãrii şi desfãşurãrii unor activitãţi de formare, în condiţiile respectãrii legislaţiei în vigoare.

    CAP. II
    Structura organizatoricã şi funcţionalã a casei corpului didactic

    SECŢIUNEA 1
    Organigrama casei corpului didactic

    ART. 18
    Structura casei corpului didactic cuprinde:
    a) Conducerea: consiliul de administraţie, inspectorul general adjunct - director de casã a corpului didactic, numit în continuare directorul casei corpului didactic;
    b) Compartimentul resurse, informare, documentare, consultanţã cuprinde urmãtoarele compartimente: Programe, Bibliotecã, Informatizare, Editurã, Proiecte;
    c) Compartimentul financiar-administrativ cuprinde Compartimentul financiar şi Compartimentul administrativ.
    ART. 19
    (1) Directorul casei corpului didactic este echivalentul inspectorului şcolar general adjunct din inspectoratul şcolar judeţean şi exercitã conducerea executivã a casei corpului didactic, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotãrârile consiliului de administraţie al casei corpului didactic, precum şi cu alte reglementãri legale.
    (2) Directorul casei corpului didactic este subordonat inspectorului şcolar general şi are funcţie echivalentã cu cea de inspector şcolar general adjunct. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului casei corpului didactic sunt elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 20
    (1) Directorul casei corpului didactic este preşedintele consiliului de administraţie, în faţa cãruia prezintã rapoarte semestriale şi anuale.
    (2) În cazul în care hotãrârile consiliului de administraţie contravin legislaţiei în vigoare, directorul are drept de veto, informând în acest sens inspectorul şcolar general.
    ART. 21
    În exercitarea funcţiei de conducere, directorul casei corpului didactic are urmãtoarele atribuţii:
    a) coordoneazã elaborarea proiectului de dezvoltare a instituţiei şi a planului managerial anual, pe care le înainteazã spre aprobare consiliului de administraţie şi spre avizare inspectorului şcolar general;
    b) solicitã avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean pentru oferta de programe de formare continuã a instituţiei;
    c) rãspunde de calitatea programelor de formare furnizate de casa corpului didactic;
    d) prezintã anual, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean, un raport asupra calitãţii şi al impactului activitãţilor de formare desfãşurate;
    e) coordoneazã şi implementeazã proiecte de parteneriat educaţional la nivel local, naţional, internaţional;
    f) propune spre aprobare consiliului de administraţie al casei corpului didactic regulamentul de ordine interioarã al instituţiei;
    g) aprobã fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului individual de muncã;
    h) elaboreazã proceduri şi instrumente de lucru, pe care le supune aprobãrii consiliului de administraţie;
    i) monitorizeazã activitatea de formare continuã a personalului didactic şi didactic auxiliar;
    j) coordoneazã activitatea filialelor casei corpului didactic, a Centrului regional de formare a personalului din învãţãmântul preuniversitar şi a Centrului regional pentru educaţie civicã, în judeţele în care au fost înfiinţate aceste centre;
    k) decide asupra dezvoltãrii reţelei de centre de documentare şi informare, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean, şi emite decizia de înfiinţare a centrelor de documentare şi informare la nivel judeţean;
    l) coordoneazã reţeaua de centre de documentare şi informare;
    m) prezintã, anual, consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean un raport asupra activitãţii centrelor de documentare şi informare din judeţ.
    ART. 22
    Directorul, în calitate de angajator, are urmãtoarele atribuţii:
    a) încadreazã personal la casa corpului didactic, în conformitate cu posturile prevãzute în statul de funcţii propriu al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general şi aprobat de Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    b) încheie contracte individuale de muncã cu personalul angajat şi aprobã programarea şi efectuarea concediilor de odihnã ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare din sistemul bugetar;
    c) aprobã concediul fãrã platã şi compensarea orelor suplimentare prestate prin ore libere în urmãtoarele 60 de zile calendaristice dupã efectuarea acestora;
    d) verificã consemnarea zilnicã în condica de prezenţã a programului de lucru al personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
    e) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, cu avizul inspectoratului şcolar, promovarea în grade, trepte profesionale a personalului angajat care îndeplineşte condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 23
    Directorul casei corpului didactic, în calitate de evaluator, are urmãtoarele atribuţii:
    a) evalueazã anual activitatea personalului angajat;
    b) propune personalul didactic care a obţinut rezultate de excepţie pentru conferirea de distincţii şi premii;
    c) evalueazã activitatea personalului didactic angajat pentru înscrierea la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.
    ART. 24
    Directorul casei corpului didactic, în calitate de ordonator de credite, rãspunde de:
    a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate;
    b) realizarea veniturilor;
    c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
    d) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
    e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilitãţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
    f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrãri de investiţii publice;
    g) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
    h) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.
    ART. 25
    Directorul casei corpului didactic are şi urmãtoarele atribuţii:
    a) numeşte şi controleazã personalul care rãspunde de sigiliul casei corpului didactic;
    b) rãspunde de corectitudinea încadrãrii personalului şi de întocmirea la termen a statelor lunare de platã a drepturilor salariale;
    c) aplicã sancţiuni pentru abaterile disciplinare sãvârşite de personalul unitãţii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    d) este membru în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean;
    e) prezintã, la solicitarea direcţiei specializate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, rapoarte privind activitatea desfãşuratã în casa corpului didactic;
    f) rãspunde solicitãrilor direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 26
    (1) Consiliul de administraţie al casei corpului didactic este organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din 5-7 membri şi are urmãtoarea componenţã:
    a) directorul casei corpului didactic - preşedinte;
    b) reprezentanţi ai Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţã;
    c) responsabilul Compartimentului financiar;
    d) reprezentanţi ai instituţiilor partenere ale casei corpului didactic sau reprezentanţi ai comunitãţii locale.
    (2) Secretarul consiliului de administraţie este numit de director dintre membrii acestuia; el consemneazã, într-un registru special, procesele-verbale ale şedinţelor.
    ART. 27
    (1) Consiliul de administraţie este stabilit anual în şedinţa de analizã şi proiectare a activitãţii şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a douã treimi dintre membri.
    (2) Consiliul de administraţie este statutar în prezenţa a douã treimi dintre membrii sãi.
    ART. 28
    (1) Hotãrârile consiliului de administraţie se adoptã cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
    (2) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul casei corpului didactic se iau cu majoritatea simplã din totalitatea membrilor consiliului de administraţie.
    ART. 29
    Atribuţiile consiliului de administraţie:
    a) adoptã proiectul de buget şi avizeazã execuţia bugetarã la nivelul casei corpului didactic;
    b) avizeazã strategiile şi planurile de activitate ale instituţiei, pe care le înainteazã spre aprobare inspectoratului şcolar;
    c) avizeazã regulamentul de ordine interioarã al instituţiei;
    d) aprobã încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
    e) aprobã, la propunerea directorului, fişele de post pentru personalul angajat;
    f) evalueazã şi aprobã calificativele anuale pentru personalul evaluat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) aplicã reglementãrile în vigoare privind acordarea stimulentelor şi a sancţiunilor;
    h) stabileşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 30
    (1) Compartimentul programe din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţã are urmãtoarele atribuţii:
    a) investigarea nevoilor de perfecţionare rezultate din introducerea unor conţinuturi/cerinţe noi în programele şcolare/legislaţia actualã, din inspecţia şcolarã şi din rapoartele responsabililor cu formarea continuã din unitãţile de învãţãmânt, respectiv, nevoi concrete, exprimate de potenţiali beneficiari;
    b) organizarea/gãzduirea unor programe de formare şi dezvoltare profesionalã oferite de furnizorii de formare acreditaţi;
    c) elaborarea şi propunerea spre acreditare de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului a unor programe de formare continuã, pe baza unei oferte care rãspunde exigenţelor actuale de pregãtire continuã, derivate din problematica reformei curriculare, şi care ţine cont de nevoile individuale de dezvoltare profesionalã exprimate de personalul din învãţãmântul preuniversitar;
    d) furnizarea de programe de formare continuã avizate/acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învãţãmântul preuniversitar;
    e) furnizarea de programe de formare continuã avizate/acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar;
    f) constituirea de cataloage cu oferte de programe de formare continuã/buletine informative, comunicarea ofertelor şi receptarea înscrierilor pe canale organizatoric eficiente;
    g) organizarea de activitãţi metodice destinate responsabililor cu formarea continuã, consiliere în vederea gestionãrii formãrii continue la nivelul unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar şi a asigurãrii accesului cadrelor didactice la programe de formare continuã;
    h) organizarea de activitãţi metodico-ştiinţifice, sesiuni de comunicãri, simpozioane, colocvii etc.;
    i) gestionarea documentelor corespunzãtoare stagiilor şi activitãţilor de formare continuã derulate, a suporturilor de curs, a tabelelor nominale cu participanţii etc.
    (2) Compartimentul centru de documentare şi informare/bibliotecã din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţã are urmãtoarele atribuţii:
    a) activitatea de informare şi documentare pentru personalul din învãţãmântul preuniversitar;
    b) gestionarea fondului de carte şi a resurselor educaţionale;
    c) organizarea de activitãţi metodice destinate bibliotecarilor/responsabililor centrelor de documentare şi informare;
    d) organizarea de expoziţii permanente de carte, manuale, prezentãri şi lansãri de carte/lucrãri de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţã;
    e) organizarea de activitãţi cultural-artistice şi de loisir;
    f) îndrumare pentru bibliotecarii din unitãţile şcolare.
    (3) Compartimentul informatizare/editurã din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţã are urmãtoarele atribuţii:
    a) proiectarea, editarea, difuzarea de mijloace de învãţãmânt, carte şi auxiliare educaţionale;
    b) administrarea reţelei de calculatoare şi a website-ului casei corpului didactic;
    c) întreţinerea echipamentelor şi a logisticii din dotare;
    d) crearea şi administrarea site-urilor educaţionale.
    (4) Compartimentul proiecte din cadrul Compartimentului resurse, informare, documentare şi consultanţã are urmãtoarele atribuţii:
    a) identificã surse de finanţare prin proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale, care au ca scop formarea continuã a personalului didactic şi promovarea inovaţiei în educaţie;
    b) elaboreazã propuneri de proiecte pentru accesarea surselor de finanţare;
    c) coordoneazã implementarea proiectelor contractate.
    ART. 31
    Compartimentul financiar-administrativ este subordonat directorului, asigurã şi rãspunde de organizarea şi desfãşurarea activitãţii financiar-contabile a casei corpului didactic în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi are urmãtoarele atribuţii:
    a) rãspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a instituţiei şi coordoneazã activitatea personalului administrativ: secretar, administrator, muncitor;
    b) încaseazã şi gestioneazã fondurile obţinute din cursuri contra cost, editurã, tipografie, librãrie, sponsorizãri etc.;
    c) angajeazã şi gestioneazã credite bugetare în limita şi cu destinaţia aprobate prin buget;
    d) actualizeazã contabilitatea şi realizeazã la termen bilanţurile contabile şi conturile de execuţie bugetarã;
    e) realizeazã cel puţin o datã pe an inventarierea bunurilor aflate în administrare şi întocmeşte un raport;
    f) inventariazã şi arhiveazã documentele instituţiei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Statutul colaboratorilor casei corpului didactic

    ART. 32
    (1) Casa corpului didactic îşi poate realiza programele şi cu personal de specialitate cu statut de colaboratori din alte unitãţi, în limita numãrului de posturi didactice vacante existente în statul de funcţii, în sistem de platã cu ora, în condiţiile legii: profesor-asociat, formator, mentor de dezvoltare profesionalã.
    (2) Casa corpului didactic poate angaja profesori-metodişti, profesori-asociaţi, formatori, mentori de dezvoltare profesionalã care realizeazã efectiv activitate de formare în specialitatea lor şi/sau în aria curricularã respectivã, conform art. 247 lit. i) din Legea nr. 1/2011.
    (3) Profesorul-asociat este cadru didactic titular într-o unitate de învãţãmânt, cadru didactic pensionat, specialist consacrat în domeniul educaţiei, plãtit în regim de platã cu ora.
    (4) Formatorul îşi poate desfãşura activitatea la catedrã, cu norma întreagã şi plata cu ora la casa corpului didactic.
    (5) Mentorul de dezvoltare profesionalã colaboreazã cu casa corpului didactic pentru proiecte şi programe de formare continuã, consiliazã şi sprijinã cadre didactice care au obţinut definitivarea în sistemul de învãţãmânt, prin organizarea unor activitãţi de formare pentru dezvoltare personalã şi profesionalã, în vederea menţinerii standardelor de competenţã pentru cadrele didactice.
    ART. 33
    Pentru ca o persoanã sã activeze ca profesorasociat în cadrul casei corpului didactic trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) studii universitare cu diplomã de licenţã şi/sau master;
    b) cel puţin gradul didactic II în învãţãmânt/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predatã;
    c) deţine competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formãrii continue.
    ART. 34
    Pentru ca o persoanã sã poatã activa ca formator în programele furnizate de casa corpului didactic trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) studii universitare cu diplomã de licenţã şi/sau master;
    b) cel puţin gradul didactic II în învãţãmânt/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predatã;
    c) deţine competenţe în domeniul tematic al programului de formare;
    d) deţine un certificat de formator recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    e) are o vechime în învãţãmânt de minimum 6 ani.
    ART. 35
    Pentru ca o persoanã sã activeze ca mentor de dezvoltare profesionalã în cadrul casei corpului didactic trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) studii universitare cu diplomã de licenţã şi/sau master;
    b) cel puţin gradul didactic II în învãţãmânt/titlul ştiinţific de doctor în disciplina predatã;
    c) deţine competenţe dobândite în domeniile dezvoltãrii profesionale şi personale, în management educaţional, în selfmanagement, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formãrii continue.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Metodologia de încadrare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în casa corpului didactic

    1. Stat de funcţii
    ART. 36
    Casa corpului didactic are stat de funcţii propriu, avizat de inspectorul şcolar general şi aprobat de Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 37
    Modificarea numãrului de posturi se face cu aprobarea conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, la propunerea consiliului de administraţie al casei corpului didactic şi cu avizul inspectorului şcolar general.
    ART. 38
    (1) Personalul didactic care îşi desfãşoarã activitatea în casa corpului didactic este încadrat prin concurs, prin decizie emisã de directorul unitãţii.
    (2) Ocuparea posturilor de profesor-metodist, profesorasociat, formator, mentor de dezvoltare profesionalã se face prin concurs dupã o metodologie aprobatã prin ordin de ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (3) Personalul didactic auxiliar şi administrativ, nedidactic, care îşi desfãşoarã activitatea în casa corpului didactic, este încadrat prin concurs, conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Organizarea şi desfãşurarea concursului sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unitãţii aprobã comisiile de concurs şi valideazã rezultatele concursului. În urma concursului, angajarea se face de cãtre director prin încheierea unui contract individual de muncã, în condiţiile legii.

    2. Categorii de personal

    Director
    ---------
    ART. 39
    (1) Se normeazã un post de inspector şcolar general adjunct - director al casei corpului didactic, pentru fiecare casã a corpului didactic.
    (2) Funcţia de director al casei corpului didactic este echivalentã cu funcţia de inspector şcolar general adjunct.
    Directorul casei corpului didactic se subordoneazã direct inspectorului şcolar general.
    (3) În situaţia în care postul de director nu se ocupã prin concurs sau se vacanteazã între perioadele de concurs, ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului numeşte temporar, prin ordin, pe aceastã funcţie, un cadru didactic titular cu gradul didactic I, pânã la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.
    ART. 40
    (1) Norma de activitate a directorului casei corpului didactic este de 40 de ore sãptãmânal, în cadrul cãreia are obligaţie de predare a 2-4 ore din norma didacticã.
    (2) Directorul beneficiazã de drepturi salariale conform legii.
    (3) Directorul casei corpului didactic are drept de rezervare a catedrei pe perioada în care îndeplineşte aceastã funcţie.
    ART. 41
    Evaluarea activitãţii se face anual, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de cãtre Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.

    Profesor-metodist
    ------------------
    ART. 42
    Funcţia de profesor-metodist de la casa corpului didactic este echivalentã cu funcţia de inspector şcolar din inspectoratul şcolar judeţean.
    ART. 43
    Ocuparea posturilor vacante de profesor-metodist constituite în normã întreagã se realizeazã prin concurs specific, pe baza metodologiei elaborate de Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.
    ART. 44
    (1) Normarea posturilor de profesor-metodist la nivelul casei corpului didactic se realizeazã prin raportare la numãrul de personal didactic existent la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Astfel, se normeazã un post de profesor-metodist la un numãr de 1.500 de posturi de personal didactic, dar nu mai puţin de douã posturi pentru fiecare casã a corpului didactic.
    (2) Se normeazã un post de profesor-metodist pentru coordonarea formãrii continue a cadrelor didactice din unitãţile de învãţãmânt în limbile minoritãţilor naţionale, în judeţele în care funcţioneazã aceste forme de învãţãmânt, pentru cel puţin 1.500 de membri ai personalului didactic şi didactic auxiliar din unitãţile de învãţãmânt în limbile minoritãţilor naţionale.
    ART. 45
    Condiţii de încadrare pentru profesorul-metodist:
    a) studii universitare, cu diplomã de licenţã, corespunzãtoare funcţiei didactice din învãţãmântul preuniversitar;
    b) titular în învãţãmântul preuniversitar;
    c) cel puţin gradul didactic II în învãţãmânt;
    d) vechime în muncã de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formãrii continue;
    e) calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani.
    ART. 46
    Domeniile de competenţã pentru profesorulmetodist sunt urmãtoarele:
    a) testarea, prin investigaţii pe teren, în colaborare cu inspectorii şcolari de specialitate, inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesionalã, directorii unitãţilor de învãţãmânt, responsabilii cu formarea continuã din şcoli, a nevoii reale de formare continuã la nivel individual şi la nivelul unitãţilor de învãţãmânt;
    b) identificarea şi valorificarea resurselor umane, a formatorilor;
    c) întocmirea proiectelor de programe de formare continuã;
    d) prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administraţie al casei corpului didactic, care avizeazã includerea programului în cadrul ofertei de formare a instituţiei;
    e) monitorizarea/evaluarea derulãrii programului de formare continuã;
    f) centralizarea şi promovarea ofertei de formare educaţionalã provenite de la instituţii specializate şi de la inovatorii din reţea privind formarea continuã a personalului didactic, dezvoltarea parteneriatului social şi comunitar etc.;
    g) asigurarea consilierii metodologice a acţiunilor de formare continuã în afara casei corpului didactic, în unitãţi şcolare, în zone defavorizate, organizate de alţi furnizori de formare continuã acreditaţi, societãţi profesionale, asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale etc.;
    h) organizarea de activitãţi metodice, ştiinţifice şi culturale;
    i) implementarea de proiecte educaţionale.
    ART. 47
    Norma de activitate a profesorului metodist este de 40 de ore sãptãmânal, cu obligaţie de predare la catedrã a 2-4 ore sãptãmânal, în specialitatea înscrisã pe diploma de studii.
    ART. 48
    (1) Cadrul didactic titular în învãţãmântul preuniversitar şi angajat prin concurs la casa corpului didactic încheie un contract individual de muncã cu directorul casei corpului didactic pe perioadã nedeterminatã. Directorul casei corpului didactic comunicã, în scris, inspectoratului şcolar situaţia angajãrii pe posturi didactice a candidaţilor validaţi dupã concurs.
    (2) În situaţia în care postul de profesor-metodist nu se ocupã prin concurs, directorul casei corpului didactic poate numi, prin detaşare pe aceastã funcţie, cu avizul inspectorului şcolar general, un cadru didactic titular cu gradul didactic II, pânã la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.
    (3) Cadrul didactic titular în învãţãmântul preuniversitar şi angajat la casa corpului didactic beneficiazã de rezervare a catedrei, în condiţiile legii.
    ART. 49
    Cadrul didactic care ocupã postul de profesormetodist beneficiazã de drepturi salariale conform legii.
    ART. 50
    (1) Personalul didactic încadrat prin concurs sau cu contract de muncã pe perioadã determinatã la casa corpului didactic pe funcţia de profesor-metodist este evaluat anual de o comisie propusã de directorul instituţiei şi avizatã de inspectorul şcolar general.
    (2) Evaluarea activitãţii profesorilor-metodişti se face anual, la sfârşitul anului şcolar, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de cãtre directorul casei corpului didactic şi aprobatã de consiliul de administraţie al instituţiei.
    (3) Pe baza fişei de evaluare şi a raportului explicativ, comisia decide asupra punctajului final şi a calificativului acordat astfel:
    a) 100-90 de puncte (foarte bine);
    b) 89-80 de puncte (bine);
    c) 79-70 de puncte (satisfãcãtor);
    d) sub 70 de puncte (nesatisfãcãtor).
    (4) În cazul în care profesorul-metodist angajat prin concurs sau cu contract de muncã pe perioadã determinatã obţine calificativul "satisfãcãtor" sau "nesatisfãcãtor", acestuia îi înceteazã încadrarea la casa corpului didactic şi revine pe catedra rezervatã.
    (5) În urma evaluãrii, directorul casei corpului didactic comunicã profesorului-metodist, în scris, punctajul realizat şi calificativul acordat.
    (6) Eventualele contestaţii se depun la inspectoratul şcolar judeţean în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii comunicãrii calificativului.
    (7) Inspectorul şcolar general numeşte o comisie de rezolvare a contestaţiilor, formatã din 3 membri, reprezentanţi ai casei corpului didactic şi ai inspectoratului şcolar judeţean, alţii decât cei nominalizaţi în comisia de evaluare, al cãrei preşedinte va fi inspectorul şcolar general adjunct, care coordoneazã activitatea de perfecţionare şi formare continuã.
    (8) La activitãţile de evaluare a profesorilor metodişti au dreptul sã participe, cu rol de observator, reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative.
    (9) Hotãrârea comisiei de contestaţii este definitivã şi se transmite în scris directorului casei corpului didactic şi contestatarului. Aceasta poate fi atacatã numai prin procedura contenciosului administrativ.
    (10) Încetarea încadrãrii profesorului-metodist la casa corpului didactic în urma evaluãrii, urmatã de revenirea pe catedra rezervatã, se face prin decizie a directorului casei corpului didactic, cu avizul inspectorului şcolar general.
    (11) Încetarea încadrãrii profesorului-metodist la casa corpului didactic se poate face la cerere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    Bibliotecar/Documentarist
    -------------------------
    ART. 51
    Angajarea la casa corpului didactic pe funcţiile de bibliotecar/documentarist, personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.
    ART. 52
    Se normeazã câte un post de bibliotecar/documentarist pentru fiecare bibliotecã a casei corpului didactic.
    ART. 53
    (1) Domeniile de competenţã pentru bibliotecar/documentarist sunt urmãtoarele:
    a) facilitarea accesului la informaţie;
    b) facilitarea folosirii unor surse documentare, cu ajutorul tehnicilor de informare şi comunicare educative;
    c) promovarea unei politici documentare prospective (elaborarea de dosare de documentare, de bibliografii care sã susţinã orientãrile politicilor educative şi ale programelor şcolare etc.);
    d) asigurarea completãrii judicioase a fondului documentar (achiziţii, abonamente, donaţii, schimb, transfer), în conformitate cu programele şcolare şi în funcţie de nevoile de lecturã ale utilizatorilor;
    e) contribuţii la crearea şi gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar şi multimedia;
    f) contribuţii la dezvoltarea capacitãţii de cercetare documentarã a personalului didactic, a personalului de conducere, îndrumare şi control;
    g) îndrumare bibliograficã directã a beneficiarilor;
    h) realizarea operaţiilor de evidenţã - popularizare, depozitare, catalogare, clasificare, împrumut interbibliotecar, achiziţii, casare;
    i) organizarea acţiunilor de popularizare a colecţiilor bibliotecii/mediatecii;
    j) organizarea de standuri educaţionale, expoziţii permanente de carte şi/sau manuale, prezentãri şi lansãri de carte/lucrãri de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori etc.;
    k) difuzare de mijloace de învãţãmânt, carte, auxiliare educaţionale;
    l) organizarea activitãţii de informare şi formare continuã pentru bibliotecari şi responsabili ai centrelor de documentare şi informare din unitãţile de învãţãmânt;
    m) acordarea asistenţei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii/documentariştii din instituţii de învãţãmânt preuniversitar din judeţ;
    n) stabilirea relaţiilor cu instituţiile editoare;
    o) promovarea activitãţii casei corpului didactic în presã.
    (2) Atribuţiile angajaţilor pe posturile de bibliotecar/documentarist sunt diferenţiate şi prevãzute în fişa postului.
    ART. 54
    Norma de activitate pentru bibliotecar/ documentarist, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore sãptãmânal.
    ART. 55
    Evaluarea activitãţii desfãşurate de bibliotecar/documentarist se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de cãtre directorul casei corpului didactic şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei.

    Informatician/Analist programator/Analist programator ajutor
    -------------------------------------------------------------
    ART. 56
    Angajarea la casa corpului didactic pe funcţiile de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii), personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.
    ART. 57
    Se normeazã câte un post de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) pentru fiecare casã a corpului didactic care dispune de o reţea de calculatoare.
    ART. 58
    (1) Domeniile de competenţã pentru informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) sunt urmãtoarele:
    a) tehnoredactarea cataloagelor cu oferte de programe formare continuã;
    b) crearea şi utilizarea de soft educaţional;
    c) coordonarea operaţiunilor implicate de redactarea, editarea şi multiplicarea oricãror publicaţii ale casei corpului didactic;
    d) organizarea de cursuri de iniţiere în utilizarea computerului;
    e) realizarea bazelor de date cu resurse umane, programe, activitãţi şi alte informaţii de interes pentru casa corpului didactic;
    f) realizarea de demonstraţii multimedia;
    g) organizarea şi coordonarea activitãţii de formare continuã pentru informaticienii din sistemul de învãţãmânt;
    h) crearea şi administrarea site-ului casei corpului didactic;
    i) administrarea reţelei de computere a casei corpului didactic.
    (2) Atribuţiile angajaţilor încadraţi pe posturile de informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) sunt prevãzute în fişa postului.
    ART. 59
    Norma de activitate pentru informatician/analist programator/analist programator ajutor (cu studii medii) angajat la casa corpului didactic este de 40 de ore sãptãmânal.
    ART. 60
    Persoanele angajate prin detaşare pe post de informatician la casa corpului didactic beneficiazã de rezervarea catedrei dacã sunt titulare pe o catedrã de specialitate în învãţãmânt cu obligaţie de predare la catedrã a 2-4 ore sãptãmânal, în specialitatea înscrisã pe diploma de studii.
    ART. 61
    Evaluarea activitãţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare, care este elaboratã de cãtre directorul casei corpului didactic şi aprobatã de consiliul de administraţie al instituţiei.

    Redactor
    --------
    ART. 62
    Angajarea la casa corpului didactic pe funcţia de redactor, personal didactic auxiliar, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.
    ART. 63
    În cazul în care în statul de funcţii al casei corpului didactic nu este aprobat un post de redactor, acesta se poate norma în cadrul activitãţii extrabugetare numai în limita veniturilor realizate din activitatea extrabugetarã organizatã în editura sau tipografia casei corpului didactic.
    ART. 64
    (1) Domeniile de competenţã pentru redactor sunt urmãtoarele:
    a) prelucrarea materialelor pentru publicaţii, culegere computerizatã, formatare, graficã;
    b) realizarea materialelor informative şi de promovare a ofertei educaţionale;
    c) realizarea concepţiei tehnice a materialelor de promovare a instituţiei, machetare, design;
    d) acordarea consultanţei de specialitate şi a consilierii responsabililor revistelor sau ai altor publicaţii ale unitãţilor şcolare;
    e) asigurarea demersurilor privind legalitatea apariţiilor editoriale, ISSN, ISBN, descriere CIP, copyright;
    f) stabilirea relaţiilor cu instituţiile editoare;
    g) asigurarea reţelei de distribuţie a publicaţiilor proprii ale instituţiei.
    (2) Atribuţiile angajaţilor încadraţi pe posturile de redactor sunt prevãzute în fişa postului.
    ART. 65
    Norma de activitate pentru redactor, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore sãptãmânal.
    ART. 66
    Evaluarea activitãţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de cãtre directorul casei corpului didactic şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei.

    Administrator financiar
    -----------------------
    ART. 67
    Angajarea pe funcţia de administrator financiar, personal didactic auxiliar, la casa corpului didactic, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.
    ART. 68
    Funcţia de administrator financiar, cu studii superioare sau medii, se normeazã la fiecare casã a corpului didactic dacã este ordonator terţiar de credite, numai cu încadrarea în numãrul de posturi aprobate în bugetul de stat.
    ART. 69
    (1) Atribuţiile administratorului financiar sunt urmãtoarele:
    a) întocmeşte bugetele de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi în condiţiile prevãzute de lege;
    b) urmãreşte încadrarea strictã în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare;
    c) organizeazã circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilã;
    d) organizeazã şi exercitã viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
    e) rãspunde de pãstrarea bunurilor mobiliare şi de inventar ale instituţiei, pe care le repartizeazã pe subgestiuni, şi ţine evidenţa acestora;
    f) coordoneazã realizarea procedurilor de achiziţii;
    g) întocmeşte şi monitorizeazã contractele încheiate cu furnizorii, deconturi şi devize.
    (2) Atribuţiile angajaţilor încadraţi pe posturile de administrator financiar sunt prevãzute în fişa postului.
    ART. 70
    Norma de activitate pentru administrator financiar, personal didactic auxiliar, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore sãptãmânal.
    ART. 71
    Evaluarea activitãţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de cãtre directorul casei corpului didactic şi aprobate de consiliul de administraţie al instituţiei.

    Secretar
    --------
    ART. 72
    Angajarea pe funcţia de secretar, personal didactic auxiliar, la casa corpului didactic, se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.
    ART. 73
    Se normeazã un post de secretar cu studii superioare sau medii pentru fiecare casã a corpului didactic.
    ART. 74
    (1) Domeniile de competenţã pentru secretar sunt urmãtoarele:
    a) pãstrarea sigiliilor;
    b) evidenţa, selecţionarea, pãstrarea şi arhivarea documentelor specifice casei corpului didactic;
    c) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii;
    d) redactarea corespondenţei;
    e) întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţã a personalului;
    f) întocmirea şi gestionarea documentelor de angajare a personalului;
    g) întocmirea dosarelor de pensionare;
    h) întocmirea statului de platã pentru personalul încadrat;
    i) oferirea informaţiilor privind problemele de personal;
    j) administrarea bazei de date de evidenţã a personalului;
    k) comunicarea internã şi comunicarea externã.
    (2) Atribuţiile angajaţilor încadraţi pe posturile de secretar sunt prevãzute în fişa postului.
    ART. 75
    Norma de activitate pentru secretar, personal didactic auxiliar, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore sãptãmânal.
    ART. 76
    Evaluarea activitãţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare, care este elaboratã de cãtre directorul casei corpului didactic şi aprobatã de consiliul de administraţiei al instituţiei.

    Administrator de patrimoniu
    ---------------------------
    ART. 77
    Angajarea pe funcţia de administrator de patrimoniu la casa corpului didactic se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.
    ART. 78
    Se normeazã un post de administrator de patrimoniu la fiecare casã a corpului didactic.
    ART. 79
    Condiţiile de încadrare pentru administrator de patrimoniu sunt stabilite conform legii.
    ART. 80
    (1) Domeniile de competenţã pentru administrator de patrimoniu sunt urmãtoarele:
    a) administrarea patrimoniului casei corpului didactic;
    b) întreţinerea punctului de prevenire şi stingere a incendiilor PSI;
    c) participarea la acţiunile de stingere şi de salvare a bunurilor din patrimoniu în caz de incendiu, cutremur, calamitate naturalã.
    (2) Atribuţiile angajatului încadrat pe postul de administrator de patrimoniu sunt prevãzute în fişa postului.
    ART. 81
    Norma de activitate pentru administrator de patrimoniu, angajat la casa corpului didactic, este de 40 de ore sãptãmânal.
    ART. 82
    Evaluarea activitãţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare elaborate de cãtre directorul casei corpului didactic şi aprobate de consiliul de administraţiei al instituţiei.

    Muncitor
    --------
    ART. 83
    Angajarea pe postul de muncitor, personal nedidactic, la casa corpului didactic se face prin concurs organizat conform legii la nivelul instituţiei.
    ART. 84
    Se normeazã un post de muncitor pentru fiecare casã a corpului didactic.
    ART. 85
    Condiţiile de încadrare pentru muncitor sunt stabilite conform legii.
    ART. 86
    (1) Domeniile de competenţã pentru muncitor sunt urmãtoarele:
    a) efectuarea lucrãrilor de curãţenie şi întreţinere a întregului spaţiu al casei corpului didactic;
    b) asigurarea condiţiilor optime pentru derularea activitãţilor organizate de casa corpului didactic.
    (2) Atribuţiile angajatului încadrat pe postul de muncitor sunt prevãzute în fişa postului.
    ART. 87
    Norma de activitate pentru muncitor, personal nedidactic, angajat la casa corpului didactic este de 40 de ore sãptãmânal.
    ART. 88
    Evaluarea activitãţii se face anual, la sfârşitul anului calendaristic, pe baza unei fişe de evaluare, care este elaboratã de cãtre directorul casei corpului didactic şi aprobatã de consiliul de administraţiei al instituţiei.
    ART. 89
    Personalul nedidactic, muncitor, beneficiazã de condiţii de angajare şi de normare prevãzute de legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Drepturile, obligaţiile şi sancţiunile personalului angajat

    1. Drepturile personalului angajat
    ART. 90
    Personalul angajat la casa corpului didactic beneficiazã de drepturile prevãzute de legislaţia salarizãrii personalului din sistemul bugetar.
    ART. 91
    Pentru activitãţile suplimentare, personalul instituţiei beneficiazã de drepturi salariale suplimentare conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 92
    Salariaţii casei corpului didactic pot face parte din organizaţiile sindicale în conformitate cu prevederile legale.

    2. Obligaţiile personalului angajat
    ART. 93
    Personalul încadrat la casa corpului didactic are obligaţia sã cunoascã şi sã respecte legile în vigoare, cu precãdere legislaţia şcolarã.
    ART. 94
    Fiecare salariat are obligaţia sã îşi îndeplineascã atribuţiile prevãzute în fişa postului şi sarcinile repartizate de directorul casei corpului didactic, sã respecte prevederile contractului individual de muncã şi ale regulamentului de ordine interioarã.
    ART. 95
    Se interzice tuturor salariaţilor instituţiei sã desfãşoare activitãţi politice şi de prozelitism religios în spaţii şi în perioade de timp ce contravin legilor în vigoare stabilite pentru acestea.

    3. Sancţiunile personalului angajat
    ART. 96
    Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic din casa corpului didactic rãspund disciplinar pentru încãlcarea cu vinovãţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncã şi anexei - Fişa postului, precum şi pentru încãlcarea normelor de comportare care dãuneazã prestigiului instituţiei, conform legii.
    ART. 97
    Rãspunderea patrimonialã a personalului din casa corpului didactic se stabileşte conform Codului muncii. Decizia de stabilire a rãspunderii patrimoniale, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se întocmesc de conducerea casei corpului didactic al cãrei salariat este cel în cauzã, în afarã de cazurile în care prin lege se dispune altfel.

    CAP. III
    Asigurarea calitãţii activitãţii din casa corpului didactic

    ART. 98
    Asigurarea calitãţii activitãţii casei corpului didactic constã în acţiuni de dezvoltare a capacitãţii instituţionale, de elaborare, de planificare, de implementare a programelor sale, care satisfac aşteptãrile beneficiarilor şi standardele în vigoare.
    ART. 99
    Consiliul de administraţie şi directorul casei corpului didactic îşi asumã întreaga responsabilitate pentru calitatea activitãţii instituţiei.
    ART. 100
    Consiliul de administraţie elaboreazã anual un raport de evaluare internã a activitãţii, cu avizul inspectorului şcolar general, pe care îl face public.
    ART. 101
    Evaluarea internã a calitãţii activitãţii casei corpului didactic, ca furnizor de formare continuã, se realizeazã conform legislaţiei în vigoare.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 102
    (1) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, la începutul anului bugetar, repartizeazã bugetul casei corpului didactic în baza unei analize de nevoi elaborate de casa corpului didactic, în funcţie de oferta educaţionalã şi de planul managerial ale acesteia, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Bugetul alocat este adus la cunoştinţa consiliului de administraţie al casei corpului didactic.
    ART. 103
    (1) Finanţarea cheltuielilor privind casele corpului didactic se asigurã din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Pentru anul şcolar 2011-2012, normarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic se va face cu încadrarea în numãrul de posturi aprobate de minister pentru casa corpului didactic.
    ART. 104
    Veniturile realizate de casa corpului didactic din diverse surse vor fi evidenţiate într-un cont de venituri extrabugetare. Fondurile obţinute din activitãţile realizate de casele corpului didactic, din organizarea unor activitãţi didactice, din manifestãri artistice, precum şi din contribuţia unor persoane fizice şi juridice se gestioneazã la nivelul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 105
    Anexa face parte integrantã din prezentul regulament.
    ART. 106
    Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 107
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, casele corpului didactic judeţene/Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti vor elabora şi aproba regulamentul de ordine interioarã.


    ANEXĂ
    la regulament
                                  METODOLOGIE
                privind organizarea şi desfãşurarea concursului
            pentru ocuparea posturilor de profesor-metodist vacante
                          de la casa corpului didactic

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) În baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic, toate posturile vacante de profesor-metodist se ocupã prin concurs specific, reglementat de prezenta metodologie.
    (2) Cadrele didactice titulare într-o unitate şcolarã pot fi angajate, prin concurs, ca profesor-metodist al casei corpului didactic, evaluarea anualã fiind realizatã de cãtre o comisie propusã de directorul casei corpului didactic şi avizatã de inspectorul şcolar general.
    (3) Cadrul didactic titular în învãţãmântul preuniversitar care ocupã prin concurs un post de profesor-metodist la casa corpului didactic beneficiazã de rezervarea catedrei, în condiţiile legii.
    ART. 2
    La concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic pot candida cadre didactice care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
    a) studii universitare, cu diplomã de licenţã, corespunzãtoare funcţiei didactice din învãţãmântul preuniversitar;
    b) titular în învãţãmântul preuniversitar;
    c) cel puţin gradul didactic II în învãţãmânt;
    d) vechime în muncã de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formãrii continue;
    e) calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani;
    f) nu a fost condamnat penal printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã pentru sãvârşirea unei infracţiuni cu intenţie.

    CAP. II
    Organizarea şi desfãşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic

    ART. 3
    Concursul de ocupare a posturilor didactice vacante de la casa corpului didactic se desfãşoarã la sediul casei corpului didactic, dupã aprobarea statului de funcţii, într-o singurã sesiune anualã.
    ART. 4
    Data concursului este stabilitã de directorul casei corpului didactic şi aprobatã de consiliul de administraţie al instituţiei.
    ART. 5
    Dosarul depus de candidaţi la înscriere conţine urmãtoarele acte:
    a) cerere de înscriere;
    b) curriculum vitae - susţinut de documente doveditoare;
    c) copie legalizatã de pe diploma de studii şi foaia matricolã;
    d) copie de pe adeverinţa de acordare a gradelor didactice;
    e) adeverinţã de vechime în învãţãmânt;
    f) adeverinţã care sã ateste calificativul "foarte bine" obţinut în ultimii 5 ani;
    g) scrisoare de intenţie;
    h) acte, în copie, de dovedire a identitãţii;
    i) recomandãri (douã) de la locurile de muncã anterioare şi/sau de la colaboratori;
    j) copii de pe diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare;
    k) cazierul judiciar în original;
    l) opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu semnãtura persoanei care a înregistrat înscrierea.
    ART. 6
    Comisia de concurs este numitã prin decizia directorului casei corpului didactic cu avizul inspectorului şcolar general.
    ART. 7
    La lucrãrile comisiei au dreptul sã participe, cu statut de observatori, reprezentanţii sindicatelor reprezentative, conform legii. Aceştia au acces la toate documentele comisiei şi pot consemna propriile observaţii cu privire la desfãşurarea concursului în procesul-verbal încheiat de comisie.
    ART. 8
    Comisia numitã îşi asumã responsabilitatea derulãrii concursului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    ART. 9
    (1) Comisia de concurs este formatã din:
    a) directorul casei corpului didactic în calitate de preşedinte;
    b) un reprezentant al inspectoratului şcolar;
    c) 2 profesori cu gradul didactic I din rândul coordonatorilor de cerc metodic, al directorilor de unitãţi şcolare, al mentorilor pentru formarea continuã în şcoalã sau al metodiştilor inspectoratului şcolar;
    d) un director al casei corpului didactic din alt judeţ.
    (2) Secretarul comisiei de concurs este un reprezentant al casei corpului didactic.
    (3) Secretarul comisiei de concurs nu participã la evaluarea candidaţilor.
    ART. 10
    (1) Directorul casei corpului didactic rãspunde de organizarea şi desfãşurarea etapei de înscriere a candidaţilor.
    (2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de la casa corpului didactic va fi anunţatã în presa localã, cu minimum 30 de zile înainte de desfãşurare, conform prevederilor legale, iar la sediul casei corpului didactic şi la centrele de afişaj ale inspectoratului şcolar se vor afişa data şi locul desfãşurãrii concursului, tematica şi bibliografia, precum şi alte informaţii referitoare la concurs.
    ART. 11
    Comisia de concurs are urmãtoarele atribuţii:
    a) rãspunde de buna desfãşurare a concursului;
    b) întocmeşte subiectele şi baremele de corectare în dimineaţa zilei desfãşurãrii concursului;
    c) afişeazã, în termenul anunţat, rezultatele concursului;
    d) primeşte eventualele contestaţii în intervalul de timp de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

    CAP. III
    Probele de concurs şi evaluarea candidaţilor

    ART. 12
    Concursul pentru ocuparea posturilor de profesormetodist de la casa corpului didactic cuprinde urmãtoarele probe:
    a) test de cunoştinţe privind proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar, precum şi noţiuni vizând legislaţia în vigoare pe problematica formãrii continue;
    b) interviu care cuprinde susţinerea de cãtre candidat a scrisorii de intenţie şi verificarea competenţelor candidaţilor privind: analiza nevoilor de formare continuã, proiectarea şi organizarea de programe, managementul formãrii continue etc., utilizând mijloace specifice interviului. Interviul şi scrisoarea de intenţie se evalueazã pe baza baremului prezentat în anexa nr. 1;
    c) analiza şi evaluarea curriculumului vitae, pe baza baremului prezentat în anexa nr. 2.
    ART. 13
    (1) Evaluarea probei prezentate la art. 12 lit. a) se face de cãtre fiecare membru al comisiei, prin punctaj de la 10 la 1, conform baremului de evaluare stabilit de comisia de concurs. Punctajul probei este reprezentat de suma punctelor acordate de fiecare examinator, punctajul maxim fiind de 50 de puncte, iar cel minim de promovare a probei fiind de 30 de puncte.
    (2) Evaluarea probei prezentate la art. 12 lit. b) se face de cãtre fiecare membru al comisiei, prin punctaj de la 10 la 1, pe baza baremului prevãzut în anexa nr. 1. Punctajul probei este reprezentat de suma punctelor acordate de fiecare examinator, punctajul maxim fiind de 50 de puncte, iar cel minim de promovare a probei fiind de 30 de puncte.
    (3) Evaluarea curriculum-ului vitae se face în plenul comisiei, conform baremului prevãzut în anexa nr. 2. Punctajul maxim al probei este de 20 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 10 puncte.
    (4) Punctajul total acordat candidatului se calculeazã ca suma punctajelor probelor, prin completarea fişei de punctaj prevãzute în anexa nr. 3.
    ART. 14
    Sunt declaraţi admişi candidaţii în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute, cu condiţia sã fi obţinut un total de minimum 70 de puncte.
    ART. 15
    Secretarul comisiei de concurs completeazã procesul-verbal în care se consemneazã desfãşurarea şi rezultatele concursului şi îl prezintã membrilor comisiei spre a fi semnat.
    ART. 16
    Rezultatele se afişeazã la sediul casei corpului didactic dupã încheierea concursului, în aceeaşi zi.
    ART. 17
    (1) Eventualele contestaţii se formuleazã în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor concursului.
    (2) Inspectorul şcolar general va numi o comisie de rezolvare a contestaţiilor, formatã din 3 membri, alţii decât cei nominalizaţi în comisia de concurs, al cãrei preşedinte va fi un inspector şcolar general adjunct. La etapa de soluţionare a contestaţiilor au dreptul sã participe, cu rol de observatori, reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative.
    (3) Hotãrârea comisiei de contestaţii este definitivã.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    Profesorii-metodişti declaraţi admişi la concurs, în urma soluţionãrii contestaţiilor, încheie un contract individual de muncã cu directorul casei corpului didactic pe perioadã nedeterminatã. Directorul casei corpului didactic comunicã, în scris, inspectoratului şcolar situaţia angajãrii pe posturi didactice a candidaţilor validaţi dupã concurs.
    ART. 19
    Informaţiile din curriculum vitae dovedite a fi false atrag eliminarea candidatului din concurs sau, dupã caz, anularea rezultatelor obţinute de candidatul în cauzã, postul urmând a fi ocupat de candidatul cu punctajul imediat urmãtor, care îndeplineşte condiţia menţionatã la art. 14.
    ART. 20
    În situaţia în care rezultatul concursului de ocupare a postului este contestat în instanţã, numirea pe post se face dupã emiterea hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile.
    ART. 21
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta metodologie.
    ART. 22
    La intrarea în vigoare a prezentei metodologii, orice dispoziţie contrarã se abrogã.


    ANEXA 1
    la metodologie


    Examinat ...................
    Data ................
                                                              Examinator,
                                                            ...............

                                   CONCURSUL
    pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

            EVALUARE - INTERVIU ŞI PREZENTAREA SCRISORII DE INTENŢIE
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
 │ │ Punctajul │ Punctajul │
 │ │ maxim │ acordat │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Aspecte organizatorice, capacitate de analizã/ │ 1 p │ │
 │sintezã, valorificarea informaţiei şi eficienţa │ │ │
 │comunicãrii │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Aspecte vizând cunoştinţe privind analiza nevoilor│ 2 p │ │
 │de formare continuã, organizarea de programe │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Aspecte legate de dezvoltarea profesionalã proprie│ 1 p │ │
 │de respectarea deontologiei profesionale │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Viziunea, concepţia şi redactarea scrisorii de │ 5 p │ │
 │intenţie (aceasta este: substanţialã, la obiect, │ │ │
 │coerentã, redactatã cu acurateţe de limbaj, într-o│ │ │
 │formã corespunzãtoare) │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Trãsãturi de personalitate necesare postului, │ 1 p │ │
 │relevate de interviu (de exemplu: capacitate de │ │ │
 │percepţie globalã, de adaptare, de relaţionare şi │ │ │
 │comunicare, de analizã/sintezã, de viziune/proiec-│ │ │
 │tare, perspicacitate, discernãmânt, capacitate de │ │ │
 │înţelegere şi empatie, de argumentare, energie şi │ │ │
 │disponibilitate de efort etc.) │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │TOTAL PUNCTAJ: │ 10 puncte │ │
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
    ANEXA 2
    la metodologie


    Examinat ...............
    Data ...................
                                                               Examinatori:
                                                           1. ...............
                                                           2. ...............
                                                           3. ...............
                                                           4. ...............
                                                           5. ...............

                                   CONCURSUL
    pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

                          EVALUARE - CURRICULUM VITAE
 ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
 │ │ Punctajul │ Punctajul │
 │ │ maxim │ acordat │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Studii universitare de lungã duratã, de scurtã │ 2 p │ │
 │duratã │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Gradele didactice şi mediile obţinute la gradele │ 3 p │ │
 │didactice, studii postuniversitare de tip masterat│ │ │
 │doctorat, de specializare (o a doua licenţã) │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Participarea la stagii de formare sau de perfec- │ 5 p │ │
 │ţionare în specialitate ori în managementul │ │ │
 │educaţional în ţarã sau/şi strãinãtate │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Experienţã în activitatea de responsabil de cerc │ 3 p │ │
 │pedagogic, responsabil de comisie metodicã, şef de│ │ │
 │catedrã, profesor formator │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Lucrãri/Articole pedagogice şi/sau de management │ 3 p │ │
 │educaţional şi/sau de specialitate publicate │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Limbi moderne de circulaţie internaţionalã │ 2 p │ │
 │cunoscute │ │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │Cunoştinţe de operare pe calculator/tehnoredactare│ 2 p │ │
 ├──────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
 │TOTAL PUNCTAJ: │20 de puncte│ │
 └──────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
    ANEXA 3
    la metodologie    Examinat .............
    Data .................
                                                     Examinatori:
                                                  1. ..............
                                                  2. ..............
                                                  3. ..............
                                                  4. ..............
                                                  5. ..............

                                   CONCURSUL
    pentru ocuparea postului de profesor-metodist la casa corpului didactic

                                FIŞĂ DE PUNCTAJ
 ┌────┬──────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
 │Nr. │ Proba │Examinator 1│Examinator 2│Examinator 3│Examinator 4│Examinator 5│ TOTAL │
 │crt.│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 1. │Test │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 2. │Interviu şi susţinerea│ │ │ │ │ │ │
 │ │scrisorii de intenţie │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
 │ 3. │Curriculum vitae │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘
    TOTAL PUNCTAJ .......................                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016