Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 august 2019  privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Humintrade - S.R.L.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 august 2019 privind cadrul organizat de tranzacţionare a produselor standardizate pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Humintrade - S.R.L.

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 728 din 4 septembrie 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 182 din 28 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 728 din 4 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni şi expresii se definesc după cum urmează:
    - administrator - Societatea HUMINTRADE - S.R.L., persoană juridică titulară de licenţă emisă de ANRE, care asigură desfăşurarea activităţii de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale (PCGN), conform prevederilor prezentului regulament, precum şi în baza procedurilor specifice activităţii sale;
    – casă de compensaţie - entitatea juridică care se interpune prin novaţie între părţile contractuale care au iniţiat tranzacţia, devenind cumpărător pentru fiecare vânzător şi vânzător pentru fiecare cumpărător, asumându-şi responsabilitatea protejării vânzătorilor şi cumpărătorilor împotriva pierderilor financiare prin asigurarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
    – contraparte - calitatea de vânzător/cumpărător a unei entităţi juridice pe pieţele produselor standardizate pe termen mediu şi lung, în limita garanţiilor depuse de participanţi;
    – Convenţie de participare - Convenţia de participare la piaţa centralizată de gaze naturale (PCGN), document elaborat de Societatea HUMINTRADE - S.R.L., în calitate de administrator, ce prevede drepturi şi obligaţii reciproce privind prestarea de către Societatea HUMINTRADE - S.R.L. a serviciilor de organizare şi administrare a pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale şi acordarea participantului la această piaţă a dreptului de a transmite oferte şi de a încheia tranzacţii de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pe platforma de tranzacţionare a administratorului, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale Procedurii de tranzacţionare a produselor standardizate pe termen mediu şi lung pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Societatea HUMINTRADE - S.R.L.
    – contraoferta - ofertă de răspuns la oferta iniţiatoare, care conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente: cantitatea de gaze naturale, preţul, termenul de valabilitate al contraofertei, specificaţia „Total“ sau „Parţial“, precum şi garanţia percepută, calculată şi aplicată separat, de către administrator, pentru fiecare cantitate specificată în contraofertă;
    – contul de garanţii - cont bancar, deschis de administratorul pieţei centralizate de gaze naturale la o bancă comercială din România, prin care se derulează operaţiunile de garantare a participării la activitatea de tranzacţionare desfăşurată de participanţii înscrişi la această piaţă;
    – lista de eligibilitate - lista pe care o va întocmi fiecare participant în vederea încheierii de contracte EFET, cuprinzând partenerii eligibili, distinct pe fiecare tip de tranzacţie - de vânzare sau de cumpărare, respectiv pe fiecare produs de tranzacţionare;
    – oferta iniţiatoare - ofertă de vânzare şi/sau de cumpărare a gazelor naturale care conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente: cantitatea oferită spre vânzare/cumpărare, preţul, termenul de valabilitate al ofertei, specificaţia „Total“ sau „Parţial“, precum şi garanţia de participare la şedinţa de tranzacţionare, calculată şi aplicată separat, de către administrator, pentru fiecare cantitate specificată în ofertă;
    – participant la piaţa centralizată de gaze naturale - operatorul economic, titular de licenţă pentru activităţi desfăşurate în sectorul gazelor naturale emisă de ANRE, sau consumatorul final înscris la piaţa centralizată de gaze naturale;
    – piaţa centralizată de gaze naturale - cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu gaze naturale pe termen mediu şi lung, prin intermediul platformei de tranzacţionare deţinute şi administrate de Societatea HUMINTRADE - S.R.L.;
    – platformă de tranzacţionare - aplicaţie electronică prin intermediul căreia participanţii pot introduce, modifica, accepta sau retrage ofertele/contraofertele de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului regulament, ale Procedurii de tranzacţionare a produselor standardizate pe termen mediu şi lung pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Societatea HUMINTRADE - S.R.L., precum şi cu specificaţiile tehnice ale aplicaţiei;
    – procedură - Procedura de tranzacţionare a produselor standardizate pe termen mediu şi lung pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Societatea HUMINTRADE - S.R.L.– set de reguli şi principii aplicabile activităţii de ofertare şi tranzacţionare a produselor standardizate pe termen mediu şi lung, precum şi de organizare şi administrare a activităţii desfăşurate de administrator;
    – produs standardizat - produs definit în cadrul sistemului de tranzacţionare, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de gaze naturale pe termen mediu şi lung;
    – preţul tranzacţiei - preţ rezultat ca urmare a procesului de tranzacţionare, conform algoritmului de tranzacţionare al platformei electronice. Acest preţ nu conţine TVA sau alte taxe, tarife, accize ori impozite;
    – raport de tranzacţionare - document procedural care se încheie după finalizarea şedinţei de tranzacţionare, în conţinutul căruia se specifică toate datele şi informaţiile privitoare la desfăşurarea şedinţelor de tranzacţionare, generat de platforma de tranzacţionare şi pus la dispoziţia participanţilor la şedinţă;
    – scrisoare de garanţie bancară - document emis de o bancă garantă, ce se angajează să plătească suma care face obiectul garanţiei de tranzacţionare;
    – şedinţa de tranzacţionare - interval orar în care participanţii la PCGN au dreptul de a introduce, modifica sau retrage oferte şi contraoferte şi de a încheia tranzacţii în platforma de tranzacţionare electronică deţinută şi exploatată de Societatea HUMINTRADE - S.R.L.;
    – tranzacţie - rezultatul şedinţei de tranzacţionare, ca urmare a procesului automat de corelare a ofertei cu contraoferta/contraofertele, realizat de platforma de tranzacţionare pe baza algoritmului specific de tranzacţionare descris în procedură. Prin tranzacţie, părţile îşi asumă obligaţii ferme de contractare, conform elementelor negociate în şedinţa de tranzacţionare şi în baza contractului de vânzare-cumpărare asociat produsului tranzacţionat.

    (2) În înţelesul prezentului regulament, următoarele abrevieri se definesc după cum urmează:
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    OTS - operator de transport şi sistem, operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, în speţă Societatea Naţională de Transport de Gaze Naturale Transgaz - S.A.;
    PCGN - piaţa centralizată de gaze naturale;
    PVT - punct virtual de tranzacţionare.


    ART. 2
    Regulamentul are scopul de a stabili reguli şi principii care să permită tuturor participanţilor înregistraţi la PCGN acces liber, nediferenţiat şi sub protecţia anonimatului la cantităţile de gaze naturale ofertate, într-un cadru public bazat pe corectitudine, profesionalism şi transparenţă, astfel încât tranzacţiile realizate şi contractele încheiate ca urmare a tranzacţiilor să respecte cu stricteţe principiile legalităţii, egalităţii de şanse şi nediscriminării.

    ART. 3
    Regulamentul conţine principiile şi regulile de bază privind tranzacţionarea pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Societatea HUMINTRADE - S.R.L., segmentul produselor standardizate pe termen mediu şi lung, denumită în cele ce urmează piaţa centralizată sau PCGN, respectiv:
    a) condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a şedinţelor de tranzacţionare;
    b) descrierea produselor destinate tranzacţionării;
    c) platformele/mecanismele de tranzacţionare utilizate;
    d) publicarea şi transmiterea datelor, informaţiilor şi documentelor asociate ofertelor şi tranzacţiilor;
    e) regimul constituirii şi gestionării garanţiilor de participare la şedinţele de tranzacţionare;
    f) regimul depunerii şi soluţionării contestaţiilor;
    g) tarifele şi comisioanele practicate de administrator;
    h) contractul standard de vânzare-cumpărare asociat produselor standardizate pe termen mediu şi lung.


    ART. 4
    (1) Prezentul regulament se aplică pe piaţa centralizată a gazelor naturale pentru tranzacţionarea produselor pe termen mediu şi lung, atât participanţilor înscrişi la această piaţă, cât şi Societăţii HUMINTRADE - S.R.L., în calitatea sa de administrator al pieţei centralizate de gaze naturale, licenţiat de ANRE. Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale şi operatorul de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale au obligaţia să respecte prevederile prezentului regulament, procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate de gaze naturale, precum şi prevederile convenţiei de participare şi/sau acordului-cadru.
    (2) Procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate de gaze naturale, convenţia de participare şi/sau acordul-cadru, precum şi contractul standard de vânzare-cumpărare sunt elaborate şi aprobate de administratorul pieţei şi publicate pe site-ul acestuia.

    CAP. II
    Condiţii de participare, organizare şi desfăşurare a şedinţelor de tranzacţionare
    ART. 5
    Pe PCGN se pot desfăşura tranzacţii pentru încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale cu livrarea fizică a gazelor naturale în Sistemul naţional de transport, cu nominalizarea tranzacţiilor în PVT, conform prevederilor din reglementările în vigoare.

    ART. 6
    (1) Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată Societăţii HUMINTRADE - S.R.L.
    (2) După aprobarea cererii, participantul primeşte prin e-mail/fax Convenţia de participare la PCGN, în două exemplare originale, în vederea completării şi semnării, precum şi factura aferentă tarifului de înscriere.
    (3) După efectuarea formalităţilor de înregistrare prevăzute în procedură şi după efectuarea plăţii tarifului de înscriere, precum şi a tarifului de administrare, participantul dobândeşte drepturi nelimitate de ofertare şi tranzacţionare pe PCGN, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament, ale procedurii şi Convenţiei de participare la PCGN.
    (4) Lista participanţilor cu drept de ofertare şi tranzacţionare se publică pe site-ul www.e-gas.ro şi se actualizează în maximum 2 (două) ore de la înregistrarea unui nou participant sau de la suspendarea/excluderea/retragerea unui participant deja înregistrat.
    (5) La Convenţia de participare, participantul va anexa următoarele documente:
    a) certificat constatator emis de către oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii, în original sau în copie;
    b) copia licenţei emise de către ANRE, în cazul participanţilor care sunt furnizori/traderi de gaze naturale/operatori ai sistemului de transport/operatori ai sistemului de distribuţie/ operatori ai sistemului de înmagazinare;
    c) lista persoanelor cu drept de reprezentare a operatorului economic în relaţia cu administratorul şi copia mandatului valabil;
    d) adresa pentru comunicări, numărul de fax şi adresa de e-mail la care pot fi efectuate comunicări cu operatorul economic;
    e) copia actului din care rezultă acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate.

    (6) Participantul este obligat să informeze administratorul asupra oricăror modificări ale datelor de contact, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul modificării propriu-zise, în vederea actualizării documentelor existente.

    ART. 7
    (1) După primirea dreptului de acces la tranzacţii, participanţii introduc una sau mai multe oferte/contraoferte de vânzare şi/sau cumpărare a gazelor naturale, pe site-ul www.e-gas.ro, prin accesarea, pe bază de cont individual, a platformei de tranzacţionare.
    (2) Participanţii la piaţa centralizată - furnizori de gaze naturale şi traderi licenţiaţi de ANRE, precum şi clienţii finali noncasnici pot introduce oferte/contraoferte de vânzare-cumpărare, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 8
    (1) Administratorul decide, după caz, suspendarea sau excluderea unui participant de la participarea pe piaţa centralizată, astfel:
    a) excluderea - în situaţia în care acesta nu respectă prevederile prezentului regulament, ale procedurii, precum şi ale Convenţiei de participare;
    b) suspendarea, cu notificare, urmată de excludere - în situaţia în care nu mai îndeplineşte una sau mai multe din condiţiile necesare pentru a fi participant la piaţa centralizată, precizate în documentele depuse, solicitate şi aprobate de Administrator la înscrierea sa, cu excepţia retragerii licenţei, unde este cazul;
    c) suspendarea, urmată de excludere - în situaţia în care acesta nu semnează contractul standard de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, a contractelor de vânzare-cumpărare asociate produselor tranzacţionate, precum şi în situaţia în care nu completează în aceste contracte toate elementele care au făcut obiectul tranzacţiei, întocmai cu rezultatul şedinţei de tranzacţionare, consemnat în raportul de tranzacţionare. La prima neconformare, ca urmare a constatării şi/sau a sesizării scrise primite, administratorul procedează la suspendarea participantului pe o perioadă de o lună calendaristică, cu notificare prealabilă. În cazul repetării acestui tip de abatere, administratorul este în deplin drept de a proceda la excluderea participantului în cauză, fără notificare;
    d) excluderea - în situaţia în care acesta nu achită tarifele şi/sau comisioanele percepute de administrator la termenele prevăzute în factura emisă, cu notificare;
    e) suspendarea la prima abatere, cu notificare, urmată de excludere şi cu sesizarea autorităţilor competente, în funcţie de gravitate - în situaţia în care acesta desfăşoară: acţiuni care pot conduce, direct sau indirect, la perturbarea şedinţelor de tranzacţionare; acţiuni cu caracter ilegal, care pot conduce la accesarea neautorizată a platformei de tranzacţionare, deficienţe în funcţionare sau blocarea sistemelor de tranzacţionare şi/sau a căilor de comunicaţie; tentative de manipulare a procesului de negociere, aşa după cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie (REMIT), alte acţiuni cu acelaşi caracter;
    f) excluderea - în situaţia în care licenţa participantului nu mai este valabilă.

    (2) Un participant la piaţa centralizată se poate retrage din proprie iniţiativă, în baza unei înştiinţări scrise adresate administratorului, semnată de reprezentantul legal al participantului, transmisă cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data retragerii efective.

    CAP. III
    Descrierea produselor standardizate admise la tranzacţionare. Principii generale
    ART. 9
    (1) Produsele standardizate tranzacţionate în baza contractului standard de vânzare-cumpărare sunt următoarele:
    a) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o săptămână gazieră: GAS_Wn_Y;
    b) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o lună gazieră: GAS_Mn_Y;
    c) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un trimestru gazier: GAS_Tn_Y;
    d) produsul pentru livrare în bandă pe o perioadă de un semestru gazier: GAS_Sn_Y;
    e) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un an calendaristic: GAS_Y;
    f) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un an gazier: GAS_GY_Y+1.

    (2) Produsele standardizate tranzacţionate în baza contractelor standard EFET şi /sau a unor contracte preagreate:
    a) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de weekend: GAS_WNDn_Y;
    b) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o săptămână gazieră: GAS_Wn_Y;
    c) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o lună gazieră: GAS_Mn_Y;
    d) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un trimestru gazier: GAS_Tn_Y;
    e) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un semestru gazier: GAS_Sn_Y;
    f) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un an calendaristic: GAS_Y;
    g) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un an gazier: GAS_GY_Y+1.

    (3) Produsele standard tranzacţionate în baza contractelor de vânzare-cumpărare propuse de participantul iniţiator al ofertei de tranzacţionare:
    a) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de weekend: GAS_WNDn_Y;
    b) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o săptămână gazieră: GAS_Wn_Y;
    c) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de o lună gazieră: GAS_Mn_Y;
    d) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un trimestru gazier: GAS_Tn_Y;
    e) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un semestru gazier: GAS_Sn_Y;
    f) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un an calendaristic: GAS_Y;
    g) produsul pentru livrare în bandă, pe o perioadă de un an gazier: GAS_GY_Y+1.


    ART. 10
    Principiile specifice pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung sunt următoarele:
    a) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare gaze naturale/traderilor de gaze naturale care au obţinut, în prealabil, acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate pe PCGN , în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale;
    b) participarea la tranzacţionare este permisă OTS pentru încheierea de tranzacţii necesare acoperirii consumului tehnologic şi pentru constituirea stocului minim obligatoriu de gaze naturale, precum şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali, care au obţinut acordul prealabil al OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate pe PCGN, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale. Operatorii menţionaţi în acest paragraf au doar dreptul de a cumpăra gaze naturale;
    c) produsele tranzacţionabile sunt produse standardizate în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT, profilul şi durata livrărilor de gaze naturale;
    d) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la PCGN, respectiv a unui acord-cadru - în situaţia interpunerii unei case de compensaţie/contraparte pentru garantarea obligaţiilor financiare. În situaţia în care administratorul are şi rolul de casă de compensaţie/contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi cuprinse într-un document comun; clauzele convenţiei de participare/acordului-cadru pot fi modificate numai după parcurgerea procesului de consultare publică;
    e) pentru produsele tranzacţionate în baza contractului standard obiectul tranzacţiei îl reprezintă un produs standard, iar elementele care pot fi modificate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul şi cantitatea;
    f) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte de tip EFET sau în baza unor contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie, participantul iniţiator al şedinţei de tranzacţionare transmite administratorului lista de eligibilitate, conţinând participanţii cu care a agreat tipul de contract, cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data şedinţei, în vederea definirii listei de eligibilitate în platforma de tranzacţionare. Lista, validată de toţi cei înscrişi, va fi însoţită de contractul-tip agreat. Modalitatea de transmitere a acestor documente către administrator va fi stabilită de comun acord. Modificările cu privire la componenţa acestor liste vor fi comunicate administratorului cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de tranzacţionare. Accesul la şedinţa de tranzacţionare a participantului iniţiator, prin emiterea de contraoferte, este permis exclusiv participanţilor din listă. O listă de eligibilitate este opozabilă administratorului numai dacă are înscris un număr minim de 8 participanţi;
    g) clauzele contractelor asociate produselor tranzacţionate nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract, exprimată în MWh/zi, în profilul constant stabilit prin contract, precum şi preţul, exprimat în lei/MWh, rezultat în urma tranzacţiei, nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei, sub sancţiunile prevăzute la art. 8 lit. c) din prezentul regulament;
    h) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ofertei de tranzacţionare, accesul la tranzacţionare, prin emiterea de contraoferte, este permis oricărui participant înregistrat la PCGN care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Convenţia de participare. Administratorul are obligaţia publicării şi menţinerii produsului ofertat la tranzacţionare, inclusiv a contractului aferent, pentru o perioadă de cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru desfăşurarea şedinţei de tranzacţionare. Clauzele contractelor nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract, exprimată în MWh/zi, în profilul constant stabilit prin contract, precum şi preţul tranzacţionat, exprimat în lei/MWh, nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei, sub sancţiunile prevăzute la art. 8 lit. c) din prezentul regulament;
    i) administratorul asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor specifice admise la tranzacţionare pe platforma sa, conform unui orar stabilit de către acesta, publicat pe pagina sa de internet www.e-gas.ro;
    j) administratorul publică şi actualizează permanent, pe pagina sa de internet www.e-gas.ro, calendarul de tranzacţionare a produselor standard admise la tranzacţionare.


    ART. 11
    (1) Introducerea unei oferte pentru un produs standard cu perioadă de livrare în bandă de o săptămână se face cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de prima zi gazieră de livrare a perioadei respective.
    (2) Introducerea unei oferte pentru un produs cu perioadă de livrare în bandă de o lună se face cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de prima zi gazieră de livrare a perioadei respective.
    (3) Introducerea unei oferte pentru un produs cu perioadă de livrare în bandă pentru un trimestru, un semestru sau un an calendaristic/gazier se face cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de prima zi gazieră de livrare a perioadei respective.
    (4) Ziua introducerii ofertei/ofertelor, precum şi prima zi gazieră de livrare nu se iau în calculul perioadelor prevăzute la alin. (1)-(3).
    (5) Introducerea în platforma de tranzacţionare, respectiv transmiterea unei oferte iniţiatoare sunt permise în condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în procedură, conform programului afişat de administrator pe site-ul www.e-gas.ro.

    CAP. IV
    Platforme şi mecanisme de tranzacţionare
    ART. 12
    Platformele utilizate pentru tranzacţionarea produselor standardizate pe termen mediu şi lung care fac obiectul prezentului regulament, Procedurii şi Convenţiei de participare la PCGN sunt:
    a) platforma de tranzacţionare prin licitaţie deschisă - pentru produsele definite la art. 9 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament;
    b) platforma de tranzacţionare prin negociere continuă - pentru produsele definite la art. 9 alin. (1) din prezentul regulament.


    A. Platforma de tranzacţionare prin licitaţie deschisă. Cadrul general de tranzacţionare
    ART. 13
    (1) Participanţii cu drept de tranzacţionare introduc ofertele iniţiatoare, de vânzare şi/sau de cumpărare.
    (2) Participantul poate introduce oferta de vânzare şi/sau de cumpărare numai în situaţia în care suma disponibilă în contul de garanţii este mai mare sau egală cu valoarea garanţiei de participare constituite şi virate conform prevederilor art. 16 şi 17 din prezentul regulament.
    (3) După recepţionarea unei oferte, administratorul o verifică, o validează şi o publică pe site-ul www.e-gas.ro. Ofertele valide vor fi afişate şi menţinute pe pagina sa de internet cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data programată pentru desfăşurarea şedinţei de tranzacţionare.
    (4) Participanţii cu drept de tranzacţionare la piaţa centralizată introduc contraoferte, dacă acestea îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) sunt precizate cantitatea, preţul, specificaţia „Total/Parţial“ şi termenul de valabilitate al ofertei;
    b) suma disponibilă în contul de garanţii este mai mare sau egală cu valoarea garanţiei de participare.

    (5) Contraofertele care nu respectă procedura nu sunt validate de către administrator.
    (6) În situaţia în care nu există nicio contraofertă validă, şedinţa de tranzacţionare se declară închisă şi se poate relua la o dată ulterioară, stabilită de comun acord cu participantul care a iniţiat oferta.
    (7) Participanţii care au transmis contraoferte decid retragerea acestora cel târziu înainte cu o oră de deschiderea şedinţei de tranzacţionare.
    (8) Pe parcursul unei şedinţe de tranzacţionare, orice participant înscris la PCGN are drept de vizualizare a derulării şedinţei.


    B. Platforma de tranzacţionare prin negociere continuă. Cadrul general de tranzacţionare
    ART. 14
    Lansarea la tranzacţionare a produselor standardizate definite la art. 9 alin. (1) se face de către administrator, conform programului de tranzacţionare afişat pe site-ul www.e-gas.ro.

    ART. 15
    (1) Pe tot parcursul şedinţei de tranzacţionare, participanţii introduc oferte şi contraoferte de vânzare-cumpărare în mod continuu, pentru oricare dintre produsele generate de platformă la tranzacţionare, în condiţiile prevăzute în procedură.
    (2) Ofertele şi contraofertele sunt validate de platforma de tranzacţionare numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) este introdusă perechea cantitate-preţ, conform parametrilor configuraţi în platformă;
    b) suma disponibilă în contul de garanţii este mai mare sau egală cu valoarea garanţiei.

    (3) Ofertele şi contraofertele introduse sunt modificate de participanţi pe tot parcursul şedinţei de tranzacţionare, în condiţiile prevăzute în procedură.


    CAP. V
    Constituirea şi gestionarea garanţiilor de participare la şedinţele de tranzacţionare
    ART. 16
    (1) Pentru a putea înregistra o ofertă/contraofertă în vederea tranzacţionării, participanţii constituie o garanţie de participare, în contul de garanţii indicat de administrator, care se calculează ca produs între cantitatea din ofertă/contraofertă, preţul stabilit şi procentul de 0,3% reprezentând comisionul de garantare.
    (2) Garanţia prevăzută la alin. (1) poate fi constituită prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară.
    (3) Garanţia constituită de către participanţi în contul unei oferte/contraoferte în urma căreia s-a încheiat o tranzacţie rămâne la dispoziţia administratorului până la transmiterea de către părţi a copiei contractului de vânzare-cumpărare asociat produsului tranzacţionat (în format electronic), semnat de către acestea. În această perioadă, garanţia nu va putea fi utilizată de părţile în tranzacţie pentru participarea la o altă şedinţă de tranzacţionare.
    (4) Garanţiile constituite sunt executate şi utilizate de administrator în următoarele cazuri:
    a) părţile în tranzacţie nu semnează contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale asociat produsului tranzacţionat;
    b) în contractul de vânzare-cumpărare asociat produsului tranzacţionat care a fost semnat de părţile în tranzacţie nu sunt completate aceleaşi elemente care au făcut obiectul şedinţei de tranzacţionare şi sunt redate în raportul de tranzacţionare.

    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), administratorul virează părţii prejudiciate garanţia constituită de partea în culpă.

    ART. 17
    (1) Restituirea garanţiilor se face în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri, participanţii urmând să indice, în cazul garanţiilor constituite prin ordin de plată, contul şi banca unde se restituie sumele.
    (2) La solicitarea participantului, administratorul menţine garanţia constituită în vederea garantării participării la şedinţe de tranzacţionare viitoare.

    CAP. VI
    Publicarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor
    ART. 18
    (1) Pentru a asigura transparenţa pieţei centralizate, la încheierea fiecărei şedinţe de tranzacţionare, administratorul emite şi publică, pe site-ul www.e-gas.ro, următoarele date şi informaţii:
    a) volumele tranzacţionate şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens, pentru fiecare produs în parte;
    b) preţul minim de tranzacţionare al zilei, pentru fiecare produs în parte;
    c) preţul maxim de tranzacţionare al zilei, pentru fiecare produs în parte;
    d) preţul mediu al zilei de tranzacţionare, pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată;
    e) preţul mediu actualizat, pentru fiecare produs în parte;
    f) variaţia preţului mediu actualizat faţă de preţul mediu/actualizat al zilei anterioare, pentru fiecare produs în parte;
    g) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare, pentru fiecare produs în parte, reprezentând preţul la care se încheie ultima tranzacţie din ziua respectivă;
    h) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare, pentru fiecare produs în parte;
    i) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în şedinţa de tranzacţionare, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare;
    j) alte elemente care pot fi date publicităţii, considerate relevante pentru informarea celor interesaţi.

    (2) Administratorul transmite ANRE rapoarte conţinând informaţii detaliate cu privire la fiecare tranzacţie încheiată, la termenul, cu frecvenţa şi în formatul prevăzute în legislaţia secundară aplicabilă.
    (3) Administratorul comunică OTS, conform prevederilor legislaţiei aplicabile, tranzacţiile încheiate de participanţi pe platforma sa de tranzacţionare.
    (4) În situaţia unor defecţiuni tehnice şi/sau întreruperi în comunicaţie, survenite pe parcursul unei şedinţe de tranzacţionare, administratorul opreşte şedinţa de tranzacţionare respectivă, urmând a o relua, dacă este posibil, în aceeaşi zi, cu notificarea participanţilor. În caz contrar, publică, în maximum 24 de ore de la incident, pe site-ul www.e-gas.ro, data şi ora reluării/reprogramării şedinţei.

    CAP. VII
    Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor
    ART. 19
    (1) Un participant poate depune o contestaţie referitoare la conduita celorlalţi participanţi în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data şedinţei.
    (2) Administratorul înregistrează şi transmite contestaţia părţii implicate, solicitând acesteia un punct de vedere.
    (3) Partea implicată are obligaţia de a trimite răspunsul în maximum 1 (una) zi lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (4) Administratorul formulează şi transmite răspunsul la contestaţie, cu luarea în considerare a punctului de vedere primit de la partea implicată, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei.

    CAP. VIII
    Tarife şi comisioane
    ART. 20
    (1) Pentru activităţile desfăşurate şi serviciile prestate, administratorul percepe şi încasează următoarele categorii de tarife şi comisioane: tarif de înscriere, tarif de administrare şi comisioane aplicate la încheierea unei tranzacţii, astfel:
    a) tariful de înscriere se percepe o singură dată, la înregistrarea participantului pe PCGN;
    b) tariful de administrare se achită anual şi oferă participanţilor dreptul de a oferta şi tranzacţiona, nelimitat în anul calendaristic respectiv, produsele tranzacţionabile pe PCGN, în conformitate şi cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi ale procedurii;
    c) comisionul pe tranzacţie se aplică ambelor părţi în tranzacţie şi este stabilit ca procent aplicat la valoarea tranzacţiei.

    (2) Participantul nu are drept de ofertare şi tranzacţionare într-un an calendaristic dacă nu plăteşte, cu cel puţin 2 (două) zile înaintea datei şedinţei de tranzacţionare, tariful de administrare pentru anul respectiv.
    (3) Tarifele şi comisioanele percepute de administrator în calitate de operator al pieţei centralizate se aplică în mod nediferenţiat şi vor fi publicate/actualizate pe site-ul www.e-gas.ro.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016