Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 9 mai 1980  privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL din 9 mai 1980 privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF)*)

EMITENT: Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 bis din 1 septembrie 2001
    *)Textul are conţinutul prezentat în Protocolul de modificare din 3 iunie 1999.
    ART. 1
    Imunitatea de jurisdicţie, de executare şi de reţinere
    § 1 În cadrul activităţilor sale oficiale, Organizaţia beneficiază de imunitate de jurisdicţie şi de executare cu următoarele excepţii:
    a) în măsura în care Organizaţia a renunţat în mod expres la aceasta imunitate într-un caz particular;
    b) în cazul unei acţiuni civile în justiţie introdusă de un terţ;
    c) în cazul unei cereri neconventionale în legătură directa cu o procedură initiata cu titlu principal de către Organizaţie;
    d) în cazul unei reţineri, ordonată prin hotărâre judecătorească, asupra remuneraţiilor, a salariilor şi a altor retribuţii datorate de Organizaţie unui membru al personalului propriu.

    § 2 Activele şi alte bunuri ale Organizaţiei, indiferent unde se afla acestea, beneficiază de imunitate faţă de orice formă de rechiziţie, confiscare, sechestru sau alta forma de reţinere sau de constrângere, cu excepţia cazului în care acestea sunt considerate necesare, ca măsura temporară pentru prevenirea accidentelor în care sunt implicate vehicule automotoare care aparţin sau sunt operate în contul Organizaţiei şi pentru anchetele în legătură cu respectivele accidente.


    ART. 2
    Protecţia împotriva exproprierii
    Dacă în scopuri de utilitate publică este necesară o expropriere, trebuie să se dispună toate măsurile corespunzătoare astfel încât sa nu se permită ca exproprierea sa devină un obstacol în calea exercitării activităţilor Organizaţiei şi trebuie să se plătească anticipat şi în cel mai scurt timp o despăgubire corespunzătoare.

    ART. 3
    Scutirea de impozite
    § 1 Fiecare stat membru scuteşte de impozite directe Organizaţia, bunurile şi veniturile acesteia, în vederea exercitării activităţilor sale oficiale. Atunci când achiziţiile sau serviciile cu o valoare importanţa, care sunt strict necesare pentru exercitarea activităţilor oficiale ale Organizaţiei, sunt efectuate sau utilizate de Organizaţie şi atunci când preţul acestor achiziţii sau servicii include taxe sau tarife, trebuie ca statele membre sa dispună, de fiecare data când acest lucru este posibil, luarea măsurilor corespunzătoare în vederea scutirii de taxe sau tarife de acest fel sau în vederea rambursarii contravalorii acestora.
    § 2 Nu se acordă nici o scutire în ceea ce priveşte impozitele şi taxele care nu constituie decât simpla remunerare a serviciilor aduse.
    § 3 Bunurile achiziţionate în conformitate cu § 1 nu pot fi vândute sau cedate şi nici utilizate altfel decât în condiţiile stabilite de către statul membru care a acordat scutirile.

    ART. 4
    Scutirea de tarife şi taxe
    § 1 Bunurile importate sau exportate de Organizaţie şi care sunt strict necesare pentru exercitarea activităţilor sale oficiale, sunt scutite de toate tarifele şi taxele care se percep la import sau la export.
    § 2 Nu se acordă nici o scutire, în sensul prezentului Articol, în cazul achiziţiilor şi al importurilor de bunuri sau al furnizarii de servicii destinate nevoilor proprii ale membrilor personalului Organizaţiei.
    § 3 Articolul 3 § 3 se aplică, prin analogie, în cazul bunurilor importate în conformitate cu § 1.

    ART. 5
    Activităţi oficiale
    Activităţile oficiale ale Organizaţiei menţionate în prezentul Protocol sunt activităţile care corespund scopurilor definite la Articolul 2 din Convenţie.

    ART. 6
    Tranzacţii monetare
    Organizaţia poate să primească şi să deţină orice fel de fonduri, valuta, numerar sau valori mobiliare. Ea poate să dispună în mod liber de acestea pentru orice folosinţe prevăzute de Convenţie şi poate să aibă conturi în orice fel de moneda în măsura în care acestea îi sunt necesare pentru a face faţa angajamentelor sale.

    ART. 7
    Comunicate
    Pentru comunicatele sale şi pentru transferul tuturor documentelor sale, tratamentul de care beneficiază Organizaţia nu este mai puţin favorabil decât cel acordat de fiecare stat membru altor organizaţii internaţionale comparabile.

    ART. 8
    Privilegiile şi imunităţile reprezentanţilor statelor membre
    Reprezentanţii statelor membre se bucura, în exercitarea funcţiilor lor şi pe durata călătoriilor lor de serviciu, pe teritoriul fiecărui stat membru, de următoarele privilegii şi imunităţi:
    a) imunitate de jurisdicţie, chiar şi după încheierea misiunii lor, pentru actele lor, inclusiv în scris sau prin viu grai, săvârşite de ei în timpul exercitării funcţiilor lor; aceasta imunitate nu mai funcţionează însă în caz de pagube rezultate dintr-un accident provocat de un vehicul automotor sau orice alt mijloc de transport aparţinând unui reprezentant al unui stat, sau condus de acesta, sau în cazul unei încălcări a reglementărilor de circulaţie referitoare la mijlocul de transport în cauza;
    b) imunitate în ceea ce priveşte arestarea şi detenţia preventivă, cu excepţia cazurilor de flagrant delict;
    c) imunitate în ceea ce priveşte reţinerea bagajelor lor personale, cu excepţia cazurilor de flagrant delict;
    d) inviolabilitatea tuturor documentelor sau actelor lor oficiale;
    e) exceptarea pentru ei înşişi precum şi pentru sotii/sotiile lor de la orice măsură de limitare a intrării şi de la orice formalităţi de înregistrare a străinilor;
    f) aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte reglementările monetare sau de schimb ca cele acordate reprezentanţilor unor Guverne străine în misiune oficială temporară


    ART. 9
    Privilegiile şi imunităţile membrilor personalului Organizaţiei
    Membrii personalului Organizaţiei se bucura, în exercitarea funcţiilor lor, de următoarele privilegii şi imunităţi pe teritoriul fiecărui stat membru:
    a) imunitate de jurisdicţie pentru actele, inclusiv în scris sau prin viu grai, săvârşite în exercitarea funcţiilor lor şi în limitele prerogativelor lor; aceasta imunitate nu mai funcţionează, însă, în caz de pagube rezultate dintr-un accident provocat de un vehicul automotor sau de orice alt mijloc de transport aparţinând unui membru al personalului Organizaţiei sau condus de acesta sau în cazul unei încălcări a reglementărilor de circulaţie referitoare la mijlocul de transport respectiv; membrii personalului continua sa beneficieze de aceasta imunitate chiar şi după ce au încetat sa mai fie în serviciul Organizaţiei;
    b) inviolabilitatea tuturor actelor şi documentelor lor oficiale;
    c) aceleaşi exceptari de la prevederile care limitează imigrarea şi care reglementează înregistrarea străinilor ca cele acordate în mod normal membrilor personalului organizaţiilor internaţionale; membrii de familie ai acestora se bucura de aceleaşi facilităţi;
    d) scutirea de impozitul, naţional pe venit, sub rezerva introducerii, în beneficiul Organizaţiei, a unei impozitări interne asupra remuneraţiilor, salariilor şi a altor retribuţii plătite de Organizaţie; statele membre au totuşi posibilitatea de a tine seama de aceste remuneraţii, salarii şi retribuţii pentru calculul valorii impozitului care se percepe pe veniturile provenite din alte surse; statele membre nu au obligaţia să aplice aceasta scutire fiscală în cazul indemnizaţiilor şi al pensiilor de retragere din activitate, precum şi ai rentelor viagere plătite de Organizaţie foştilor membri ai personalului sau sau persoanelor în drept;
    e) în ceea ce priveşte reglementările de schimb, aceleaşi privilegii ca cele acordate în mod normal membrilor personalului organizaţiilor internaţionale;
    f) în perioade de criza pe plan internaţional, aceleaşi facilităţi de repatriere pentru ei şi pentru membrii de familie ai acestora ca cele acordate în mod normal membrilor personalului organizaţiilor internaţionale.


    ART. 10
    Privilegiile şi imunităţile experţilor
    Experţii la care apelează Organizaţia atunci când exercita funcţii pe lângă Organizaţie sau îndeplinesc misiuni pentru aceasta, inclusiv pe durata călătoriilor efectuate în timpul exercitării acestor funcţii şi în cursul misiunilor, se bucura de următoarele privilegii şi imunităţi, în măsura în care acestea le sunt necesare pentru exercitarea funcţiilor lor:
    a) imunitate de jurisdicţie pentru actele, inclusiv în scris sau prin viu grai, săvârşite de ei în timpul exercitării funcţiilor; aceasta imunitate nu se mai aplica, însă, în caz de pagube rezultate dintr-un accident provocat de un vehicul automotor sau de orice alt mijloc de transport aparţinând unui expert sau condus de acesta, sau în cazul unei încălcări a reglementărilor de circulaţie referitoare la mijlocul de transport respectiv; experţii continua sa beneficieze de aceasta imunitate chiar şi după încetarea funcţiilor lor pe lângă Organizaţie;
    b) inviolabilitatea tuturor actelor şi documentelor lor oficiale;
    c) facilităţile de schimb necesare transferării remuneraţiilor lor;
    d) aceleaşi facilităţi, în ceea ce priveşte bagajele lor personale, ca cele acordate funcţionarilor Guvernelor străine aflaţi în misiune oficială temporară.


    ART. 11
    Scopul privilegiilor şi al imunităţilor acordate
    § 1 Privilegiile şi imunităţile prevăzute de prezentul Protocol sunt instituite exclusiv pentru a se asigura, în orice împrejurări, funcţionarea libera a Organizaţiei şi independenta totală a persoanelor cărora le sunt acordate. Autorităţile competente ridica orice imunitate în toate cazurile în care menţinerea acesteia poate împiedica actionarea în justiţie şi în care aceasta imunitate poate fi ridicată fără a aduce atingere realizării obiectivului pentru care a fost acordată.
    § 2 Autorităţile competente în termenii § 1 sunt:
    a) statele membre, pentru reprezentanţii lor;
    b) Comitetul administrativ pentru secretarul general;
    c) secretarul general pentru ceilalţi funcţionari ai Organizaţiei precum şi pentru experţii la care apelează Organizaţia.


    ART. 12
    Prevenirea abuzurilor
    § 1 Nici una din prevederile prezentului Protocol nu pune în cauza dreptul pe care îl poseda fiecare stat membru de a lua toate măsurile de precautie necesare în interesul siguranţei sale publice.
    § 2 Organizaţia cooperează în permanenta cu autorităţile competente ale statelor membre în vederea facilitării unei bune administrări a justiţiei, a asigurării respectării legilor şi prescripţiilor statelor membre respective şi a prevenirii oricărui abuz la care ar putea conduce privilegiile şi imunităţile prevăzute în prezentul Protocol.

    ART. 13
    Tratamentul acordat propriilor cetăţeni
    Nici un stat membru nu are obligaţia de a acorda privilegiile şi imunităţile menţionate la:
    a) Articolul 8, cu excepţia literei d),
    b) Articolul 9, cu excepţia literelor a), b) şi d),
    c) Articolul 10, cu excepţia literelor a) şi b)
    propriilor cetăţeni sau persoanelor care îşi au reşedinţa permanenta în acest stat.


    ART. 14
    Acorduri complementare
    Organizaţia poate să încheie cu un stat membru sau cu mai multe state membre unele acorduri complementare în vederea aplicării prezentului Protocol în ceea ce priveşte statul membru respectiv sau statele membre respective, precum şi alte acorduri în vederea asigurării bunei funcţionari a Organizaţiei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016