Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 3 iunie 1999  Protocolul din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocolul 1999) semnat la Vilnius la 3 iunie 1999    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROTOCOL din 3 iunie 1999 Protocolul din 3 iunie 1999 pentru modificarea Convenţiei privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980, (Protocolul 1999) semnat la Vilnius la 3 iunie 1999

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 bis din 1 septembrie 2001
    În temeiul Articolelor 6 şi 19 § 2 din Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare, semnată la Berna, la 9 mai 1980, denumita în continuare "COTIF 1980", a avut loc la Vilnius, în perioada 26 mai - 3 iunie 1999, cea de-a cincea Adunare generală a Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF).
    - Având convingerea necesităţii şi utilităţii unei organizaţii interguvernamentale care să trateze pe cat posibil toate aspectele legate de transportul internaţional feroviar, la nivel de state,
    – considerând ca în acest scop, ţinându-se seama şi de aplicarea COTIF 1980 de un număr de 39 de state din Europa, Asia şi Africa, precum şi de operatorii feroviari din aceste state, organizaţia cea mai potrivita este OTIF,
    – considerând ca este necesară dezvoltarea COTIF 1980, în principal a Regulilor uniforme CIV şi a Regulilor uniforme CIM, astfel încât să fie adaptată noilor necesitaţi ale transporturilor internaţionale feroviare,
    – considerând ca siguranţa în timpul transportului mărfurilor periculoase în traficul internaţional feroviar impune transformarea RID într-un regim de drept public, a cărui aplicare nu mai depinde de încheierea unui contract de transport supus Regulilor uniforme CIM,
    – considerând ca, de la semnarea Convenţiei, la data de 9 mai 1980, schimbările politice, economice şi juridice survenite în numeroase state membre implica stabilirea şi dezvoltarea prescripţiilor uniforme care acoperă alte domenii legislative care sunt importante pentru traficul internaţional feroviar,
    – considerând ca statele ar trebui, ţinând seama de interesele publice specifice, sa ia măsuri mai eficiente pentru eliminarea dificultăţilor care mai persista la punctele de trecere a frontierei în traficul internaţional feroviar,
    – considerând ca, în interesul transporturilor internaţionale feroviare, este important ca acordurile şi convenţiile internaţionale multilaterale existente din domeniul feroviar să fie actualizate şi, dacă este cazul, să fie integrate în Convenţie,

    Adunarea generală a hotărât cele ce urmează:
    ART. 1
    Noul conţinut al Convenţiei
    COTIF 1980 se modifica în conformitate cu conţinutul prezentat în Anexa, care este parte integrantă a prezentului Protocol.

    ART. 2
    Depozitarul provizoriu
§ 1 Funcţiile Guvernului depozitar, prevăzute la Articolele 22 până la 26 din COTIF 1980, sunt asumate de OTIF, în calitate de depozitar provizoriu, din momentul deschiderii spre semnare a prezentului Protocol şi până la data intrării sale în vigoare.
§ 2 Depozitarul provizoriu informează statele membre despre
    a) semnarea prezentului Protocol şi depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare,
    b) data intrării în vigoare a prezentului Protocol prin aplicarea Articolului 4 al acestuia, şi îşi asuma celelalte funcţii de depozitar asa cum sunt acestea enunţate în Partea a VII-a a Convenţiei de la Viena din 23 mai 1969 privind Legea tratatelor.

    ART. 3
    Semnarea. Ratificarea. Acceptarea. Aprobarea. Aderarea
§ 1 Prezentul Protocol rămâne deschis spre semnare de către statele membre până la data de 31 decembrie 1999. Semnarea se efectuează la Berna, la sediul depozitarului provizoriu.
§ 2 În conformitate cu Articolul 20 § 1 din COTIF 1980, prezentul Protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptate sau aprobate sunt depuse cat mai curând posibil la depozitarul provizoriu.
§ 3 Statele membre care nu au semnat prezentul Protocol în termenul prevăzut la § 1, precum şi statele a căror cerere de aderare la COTIF 1980 a fost admisă cu drepturi depline, în conformitate cu Articolul sau 23 § 2, pot sa adere la prezentul Protocol, înaintea intrării sale în vigoare, prin depunerea unui instrument de aderare la depozitarul provizoriu.
§ 4 Aderarea la COTIF 1980, în conformitate cu Articolul sau 23, a unui stat a cărui cerere de aderare a fost înaintată în perioada cuprinsă între deschiderea prezentului Protocol spre semnare şi intrarea sa în vigoare, va fi considerată ca fiind o aderare atât pentru COTIF 1980, cat şi pentru Convenţie cu noul sau conţinut prezentat în Anexa la prezentul Protocol.

    ART. 4
    Intrarea în vigoare
§ 1 Prezentul Protocol intră în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni care urmează după luna în cursul căreia depozitarul provizoriu va fi notificat statelor membre asupra depunerii instrumentului prin care sunt îndeplinite condiţiile de la Articolul 20 § 2 din COTIF 1980. Sunt considerate state membre, în conformitate cu Articolul 20 § 2 menţionat, acele state care, în momentul luării deciziei de către cea de-a cincia Adunare generală, erau state membre şi care sunt în continuare state membre în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a prezentului Protocol.
§ 2 Totuşi, Articolul 3 se aplică încă din momentul deschiderii spre semnare a prezentului Protocol.

    ART. 5
    Declaraţii şi rezerve
    Declaraţiile şi rezervele, prevăzute la Articolul 42 § 1 din Convenţia cu conţinutul prezentat în Anexa la prezentul Protocol, se pot formula sau emite în orice moment, chiar şi înaintea intrării în vigoare a prezentului Protocol. Ele devin efective din momentul intrării în vigoare a prezentului Protocol.

    ART. 6
    Prevederi tranzitorii
§ 1 După cel târziu şase luni de la intrarea în vigoare a prezentului Protocol, secretarul general al OTIF convoacă Adunarea generală în scopul:
    a) desemnării membrilor Comitetului administrativ pentru perioada următoare (Articolul 14 § 2, litera b) din COTIF cu conţinutul prezentat în Anexa la prezentul Protocol) şi dacă este cazul, în scopul luării unei decizii cu privire la încheierea mandatului Comitetului administrativ aflat în funcţie,
    b) stabilirii, pe o perioadă de şase ani, a valorii maxime la care se pot ridica cheltuielile Organizaţiei pe durata fiecărei perioade bugetare (Articolul 14 § 2, litera e) din COTIF cu conţinutul prezentat în Anexa la prezentul Protocol), şi
    c) alegerii, dacă este cazul, a secretarului general (Articolul 14 § 2, litera c) din COTIF cu conţinutul prezentat în Anexa la prezentul Protocol).
§ 2 După cel târziu trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului Protocol, secretarul general al OTIF convoacă Comisia de experţi tehnici.
§ 3 După intrarea în vigoare a prezentului Protocol, mandatul Comitetului administrativ, stabilit în conformitate cu Articolul 6 § 2, litera b) din COTIF 1980, se încheie la data stabilită de Adunarea generală data care trebuie să coincida cu începutul mandatului membrilor şi membrilor supleanţi ai Comitetului administrativ desemnaţi de aceasta (Articolul 14 § 2, litera b) din COTIF cu conţinutul prezentat în Anexa la prezentul Protocol).
§ 4 Mandatul directorului general al Oficiului central, aflat în funcţie în momentul intrării în vigoare a prezentului Protocol, se încheie la expirarea perioadei pentru care a fost numit, în conformitate cu Articolul 7 § 2, litera d) din COTIF 1980. Din momentul intrării în vigoare a prezentului Protocol, acesta exercita funcţia de secretar general.
§ 5 Chiar şi după intrarea în vigoare a prezentului Protocol sunt în continuare aplicabile prevederile relevante din Articolele 6, 7 şi 11 din COTIF 1980 în ceea ce priveşte:
    a) auditarea conturilor şi aprobarea conturilor anuale ale Organizaţiei,
    b) stabilirea contribuţiilor definitive ale statelor membre la cheltuielile Organizaţiei,
    c) plata contribuţiilor,
    d) valoarea maxima la care se pot ridica cheltuielile Organizaţiei pe durata unei perioade de cinci ani, stabilită înaintea intrării în vigoare a prezentului Protocol.
    Literele a) până la c) se referă la anul în cursul căruia intră în vigoare prezentul Protocol, precum şi la anul anterior acestuia.
§ 6 Contribuţiile definitive ale statelor membre, datorate pentru anul în cursul căruia intră în vigoare prezentul Protocol, sunt calculate în temeiul Articolului 11 § 1 din COTIF 1980.
§ 7 La solicitarea statului membru a cărui contribuţie calculată în conformitate cu Articolul 26 din Convenţie cu conţinutul prezentat în Anexa la prezentul Protocol este mai mare decât cea datorată pentru anul 1999, Adunarea generală poate stabili contribuţia statului respectiv pentru cei trei ani care urmează după anul intrării în vigoare a prezentului Protocol, ţinând seama de următoarele principii:
    a) baza de stabilire a contribuţiei pentru perioada tranzitorie o reprezintă contribuţia minima prevăzută la Articolul 26 § 3 menţionat mai sus sau contribuţia datorată pentru anul 1999 dacă aceasta este mai mare decât contribuţia minima;
    b) contribuţia trebuie să fie adaptată în mod progresiv în cel mult trei etape pentru a se ajunge la valoarea contribuţiei definitive calculate în conformitate cu Articolul 26 menţionat mai sus.
    Aceasta prevedere nu se aplică în cazul statelor membre care sunt datoare cu plata contribuţiei minime care, în orice caz, va rămâne ca datorie.
§ 8 Contractele de transport călători sau marfa în trafic internaţional între statele membre, încheiate în baza Regulilor uniforme CIV 1980 sau a Regulilor uniforme CIM 1980, sunt supuse în continuare Regulilor uniforme aflate în vigoare în momentul încheierii contractului chiar şi după intrarea în vigoare a prezentului Protocol.
§ 9 Prevederile restrictive ale Regulilor uniforme CUV şi ale Regulilor uniforme CUI se aplică, în cazul contractelor încheiate înaintea intrării în vigoare a prezentului Protocol după un an de la intrarea în vigoare a acestuia.

    ART. 7
    Textele Protocolului
§ 1 Prezentul Protocol este încheiat şi semnat în limbile franceza, germană şi engleza. În caz de divergenta, textul în limba franceza prevalează.
§ 2 - Drept care, împuterniciţii menţionaţi mai jos, deplin autorizaţi de către guvernele respective, au semnat prezentul Protocol.

    Redactat la Vilnius, la 3 iunie 1999, în câte un exemplar original în fiecare din limbile franceza, germană şi engleza; aceste exemplare rămân depuse în arhivele OTIF. Copii autorizate ale Protocolului vor fi transmise fiecăruia din statele membre.


                    Pentru Republica Albania:
                    Pentru Republica Algeriana Democratica şi Populara:
                    Pentru Republica Federala Germania:
                    Pentru Republica Austria:
                    Pentru Regatul Belgiei:
                    Pentru Bosnia şi Hertegovina:
                    Pentru Republica Bulgaria:
                    Pentru Republica Croatia:
                    Pentru Regatul Danemarcei:
                    Pentru Regatul Spaniei:
                    Pentru Republica Finlanda:
                    Pentru Republica Franceza:
                    Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord:
                    Pentru Republica Elena:
                    Pentru Republica Ungaria:
                    Pentru Republica Irak:
                    Pentru Republica Islamica Iran:
                    Pentru Irlanda:
                    Pentru Republica Italiana:
                    Pentru Republica Libaneza:
                    Pentru Principatul Liechtenstein:
                    Pentru Republica Lituania:
                    Pentru Marele Ducat al Luxemburgului:
                    Pentru Fosta Republica Iugoslava Macedonia:
                    Pentru Regatul Marocului:
                    Pentru Principatul Monaco:
                    Pentru Regatul Norvegiei:
                    Pentru Regatul Ţărilor de Jos:
                    Pentru Republica Polonia:
                    Pentru Republica Portugheză:
                    Pentru România:
                    Pentru Republica Slovaca:
                    Pentru Republica Slovenia:
                    Pentru Regatul Suediei:
                    Pentru Confederatia Elvetiana:
                    Pentru Republica Arabă Siriana:
                    Pentru Republica Ceha:
                    Pentru Republica Tunisia:
                    Pentru Republica Turcia:

    CONVENŢIE
    PROTOCOL
    REGULI UNIFORME
    REGULI UNIFORME
    REGULAMENT
    REGULI UNIFORME
    REGULI UNIFORME
    REGULI UNIFORME
    REGULI UNIFORME

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016