Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 4 octombrie 2010 de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 4 octombrie 2010  de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 4 octombrie 2010 de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2010

    1. Bunurile de consum alimentar şi materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pãsãri vii sau plante, precum şi bunurile al cãror termen de valabilitate expirã înainte de transformarea mãsurilor asigurãtorii în mãsuri executorii vor fi valorificate, în regim de urgenţã, potrivit <>art. 159 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind <>Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2. Valorificarea, în regim de urgenţã, a bunurilor este organizatã de o comisie de valorificare condusã de un preşedinte.
    3. Comisia de valorificare este constituitã din 3 persoane desemnate prin decizie de cãtre directorul executiv/directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, dupã caz.
    4. În cazul în care organul de control, respectiv Garda Financiarã, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, Direcţia generalã coordonare inspecţie fiscalã, precum şi Activitatea de Inspecţie Fiscalã din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili/direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, a iniţiat mãsurile asigurãtorii, unul dintre membrii Comisiei de valorificare va fi un reprezentant al acestuia, respectiv cel care a avizat mãsura.
    5. Valorificarea bunurilor prevãzute la pct. 1 se face la preţul de achiziţie cu ridicata practicat de cãtre operatorii economici semnificativi care comercializeazã produse similare. În acest sens, Comisia de valorificare, pentru determinarea preţului minim de evaluare la care face cererea de ofertã, va calcula, de regulã, o medie aritmeticã a cel puţin 3 preţuri obţinute de la operatorii economici semnificativi care comercializeazã produse similare.
    6. În cazul în care bunurile care urmeazã a fi sechestrate sunt bunuri alimentare şi/sau animale, acestea vor fi valorificate prin unitãţile autorizate şi/sau înregistrate de cãtre Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
    7. În cazul bunurilor şi/sau al animalelor prevãzute la pct. 6, înainte de propunerea pentru valorificare, se va anunţa direcţia sanitar-veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor (DSVSA) competentã teritorial, pentru verificãri tehnice şi, ulterior vânzãrii, pentru stabilirea trasabilitãţii produselor/animalelor, iar în cazul alimentelor, vânzarea se va face ulterior constatãrii conformitãţii acestora, prin determinãri analitice în laboratoare autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
    8. Deplasarea de cãtre cumpãrãtor a bunurilor şi/sau a animalelor prevãzute la pct. 6 cãtre noua destinaţie se va face cu respectarea condiţiilor de transport sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi/sau cu respectarea condiţiilor de bunãstare a animalelor.
    9. Dupã sechestrarea bunurilor aflate în proprietatea debitorului, organul care a dispus aceastã mãsurã va lãsa bunurile în custodia unei persoane care face dovada cã este autorizatã din punct de vedere sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care are capacitatea sã asigure condiţiile corespunzãtoare de pãstrare, conservare sau menţinere a bunurilor.
    10. Persoanele care fac dovada cã sunt autorizate sanitarveterinar şi pentru siguranţa alimentelor pot fi verificate şi pe site-ul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la adresa www.ansvsa.ro
    11. Comisia de valorificare, dupã instituirea mãsurilor asigurãtorii, va efectua, de îndatã, atât publicitatea valorificãrii, prin publicarea unui anunţ pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cât şi transmiterea unei cereri de ofertã operatorilor economici semnificativi care comercializeazã produse similare şi care, de regulã, îşi desfãşoarã activitatea în raza teritorialã a organului fiscal.
    12. Anunţul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradãrii cuprinde urmãtoarele elemente:
    a) denumirea organului fiscal care valorificã bunurile prevãzute la pct. 1;
    b) data la care a fost emis;
    c) numele şi semnãtura membrilor Comisiei de valorificare;
    d) bunurile care se oferã spre vânzare şi descrierea lor sumarã;
    e) preţul minim de evaluare al bunurilor potrivit pct. 5;
    f) cantitatea şi valoarea totalã de pornire (evaluare);
    g) data, ora şi locul la care se va ţine şedinţa de deschidere a ofertelor;
    h) invitaţia cãtre toţi cei interesaţi în cumpãrarea bunurilor de a depune la organul fiscal competent, în termenul de depunere a ofertelor şi la locul fixat în acest scop, oferte de cumpãrare, în plic închis, sub sancţiunea descalificãrii;
    i) invitaţia cãtre toţi cei interesaţi în cumpãrarea bunurilor de a se prezenta, personal sau prin împuternicit, la data, ora şi locul unde se va desfãşura şedinţa de deschidere a ofertelor.
    13. Comisia de valorificare, dupã instituirea mãsurilor asigurãtorii, va asigura publicitatea bunurilor ce urmeazã a fi valorificate, prin afişarea pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã a unei situaţii centralizate a tuturor bunurilor perisabile sau supuse degradãrii, aprobatã de preşedintele Comisiei de valorificare, între ora 16,00 din ziua curentã şi ora 12,00 din ziua urmãtoare, care va cuprinde urmãtoarele elemente: denumirea organului fiscal competent; descrierea sumarã a bunurilor care se oferã spre vânzare; cantitate; preţul stabilit pentru fiecare categorie în parte, dupã caz, precum şi data şi ora la care va avea loc şedinţa de deschidere a ofertelor.
    14. Concomitent cu publicarea situaţiei bunurilor perisabile sau supuse degradãrii va fi postat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi anunţul privind valorificarea acestora.
    15. Comisia de valorificare va stabili şedinţa de deschidere a ofertelor a doua zi de la publicarea anunţului şi a situaţiei centralizate a tuturor bunurilor perisabile sau supuse degradãrii, la ora 14,00.
    16. Termenul de depunere a ofertelor începe la data publicãrii anunţului privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradãrii pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã şi se terminã cu douã ore înainte de ora programatã pentru şedinţa de deschidere a ofertelor, respectiv ora 12,00.
    17. Bunurile vor fi valorificate de cãtre Comisia de valorificare, conform prezentei proceduri, în sistem angro, doar cãtre persoanele juridice sau persoanele fizice care sunt legal autorizate sã realizeze fapte de comerţ cu aceste categorii de bunuri.
    18. Pentru participarea la procedura de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradãrii, ofertanţii vor depune la organul fiscal competent urmãtoarele documente:
    a) o prezentare sinteticã a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare şi datele de contact, inclusiv un numãr de fax şi o adresã de e-mail pe care pot fi fãcute comunicãrile;
    b) dovada deţinerii unei autorizaţii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmeazã a fi valorificate;
    c) oferta financiarã de cumpãrare care conţine suma oferitã, care nu poate fi sub preţul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5;
    d) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant, dacã este cazul;
    e) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
    f) pentru persoanele juridice strãine care desfãşoarã activitãţi în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã eliberat de organul fiscal, dupã caz;
    g) pentru alte persoane juridice strãine, cu excepţia celor de la lit. f), actul de înmatriculare tradus în limba românã;
    h) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
    i) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe paşaport;
    j) dovada plãţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancarã.
    19. Taxa de participare reprezintã 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plãteşte în lei la unitatea teritorialã a Trezoreriei Statului.
    20. În termen de 5 zile de la data întocmirii Procesului-verbal privind desfãşurarea şi rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradãrii, organul fiscal va restitui taxa de participare participanţilor care au depus oferte de cumpãrare şi care nu au fost declaraţi cumpãrãtori, iar în cazul cumpãrãrii, taxa se reţine în contul preţului. Taxa de participare nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la valorificare, celui care a refuzat încheierea Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradãrii, precum şi cumpãrãtorului care nu a plãtit preţul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat. În situaţia în care, pentru participarea la valorificare, ofertanţii au constituit garanţii, în condiţiile legii, sub forma scrisorii de garanţie bancarã, scrisoarea de garanţie bancarã se valorificã de organul fiscal competent în cazul în care ofertantul este declarat adjudecatar şi/sau în condiţiile anterior menţionate.
    21. Documentaţia va fi depusã în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate, semnate şi/sau ştampilate, dupã caz. Pe plic se vor înscrie obligatoriu numele/denumirea şi adresa/sediul social ale ofertantului.
    22. Organul fiscal competent, la înregistrarea ofertelor, va menţiona data şi ora primirii.
    23. Oferta va fi descalificatã în urmãtoarele situaţii:
    a) când nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un împuternicit în salã la şedinţa de deschidere a ofertelor;
    b) când are un preţ mai mic decât preţul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5;
    c) când nu conţine, pentru persoanele juridice române, copia de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
    d) când nu conţine, pentru persoanele juridice strãine care desfãşoarã activitãţi în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã eliberat de organul fiscal, dupã caz;
    e) când nu conţine, pentru alte persoane juridice strãine, cu excepţia celor de la pct. 18 lit. f), actul de înmatriculare tradus în limba românã;
    f) când nu conţine, pentru persoanele fizice române, copia de pe actul de identitate;
    g) când nu conţine, pentru persoanele fizice strãine, copia de pe paşaport;
    h) când a fost depusã dupã termenul de depunere a ofertelor indicat în anunţul prevãzut la pct. 12;
    i) când a fost depusã la altã adresã decât cea indicatã în anunţul prevãzut la pct. 12;
    j) când nu conţine dovada deţinerii unei autorizaţii de comercializare a categoriei de bunuri ce urmeazã a fi valorificate;
    k) când nu conţine dovada plãţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancarã prevãzutã la pct. 18 lit. j).
    24. Despre data, ora şi locul şedinţei de deschidere a ofertelor va fi înştiinţat şi debitorul. Acesta poate participa la şedinţa de deschidere a ofertelor.
    25. Şedinţa de deschidere a ofertelor se ţine la data, ora şi locul stabilite de Comisia de valorificare, astfel cum sunt acestea menţionate în Anunţul privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradãrii.
    26. În data, la ora şi în locul stabilite de Comisia de valorificare în vederea deschiderii ofertelor, comisia va proceda la inventarierea şi la deschiderea ofertelor depuse. Ofertanţii pot participa la procedura de deschidere a ofertelor.
    27. Dupã deschiderea ofertelor, Comisia de valorificare verificã şi analizeazã documentele de participare, stabilind care dintre ofertele depuse se încadreazã în vreuna dintre situaţiile reglementate de dispoziţiile pct. 23.
    28. În cazul în care va fi depusã o singurã ofertã calificatã, aceasta va fi declaratã câştigãtoare dacã preţul oferit de ofertant este cel puţin egal cu preţul minim de evaluare stabilit potrivit pct. 5.
    29. În cazul în care existã mai multe oferte calificate, este declaratã câştigãtoare oferta cu valoarea cea mai mare.
    30. În cazul în care existã mai multe oferte calificate şi 2 sau mai mulţi ofertanţi au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, se va efectua o licitaţie deschisã, pe loc, între aceşti ofertanţi, Comisia de valorificare stabilind un pas de licitare cuprins între 1-5% din valoarea bunurilor.
    31. Comisia de valorificare va oferi spre vânzare bunurile, prin 3 strigãri succesive, în care se pot face supralicitãri, conform pasului de licitare stabilit.
    32. Bunurile vor fi oferite celui care, dupã 3 strigãri succesive, oferã preţul cel mai mare.
    33. La finalizarea procedurii, se întocmeşte un proces-verbal, semnat de cãtre toţi participanţii, privind desfãşurarea şi rezultatul procedurii, care va cuprinde, pe lângã elementele prevãzute la <>art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi urmãtoarele elemente: numele şi prenumele sau denumirea cumpãrãtorului, precum şi domiciliul fiscal al acestuia, indicarea bunului valorificat, a preţului la care bunul a fost valorificat şi a taxei pe valoarea adãugatã, dacã este cazul; toţi cei care au depus oferte şi sumele oferite, precum şi, dacã este cazul, menţionarea situaţiilor în care valorificarea nu s-a realizat.
    34. Dupã finalizarea procedurii, Comisia de valorificare va emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradãrii, care constituie titlu de proprietate. În cazul în care cumpãrãtorul nu face plata, în contul indicat de organul fiscal competent, în termen de 5 zile de la data semnãrii Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradãrii, acesta va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate în temeiul titlului executoriu emis de organul de executare competent pe baza Procesului-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradãrii.
    35. În cazul în care nu existã nicio ofertã depusã ori ofertele depuse se încadreazã în una dintre situaţiile prevãzute la pct. 23, prevederile <>art. 161 şi 167 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplicã în mod corespunzãtor.
    36. Pe mãsura primirii ofertelor, organul fiscal competent va constitui/actualiza baza de date cu privire la potenţialii ofertanţi ce cuprinde informaţii referitoare la datele de identificare ale acestora, obiectul de activitate şi categoriile de produse pentru care şi-au manifestat interesul.
    37. Aceastã bazã de date va fi utilizatã de cãtre organele fiscale competente în transmiterea, pe viitor, a unor eventuale cereri de ofertã potenţialilor cumpãrãtori.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016