Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 august 2019  privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 august 2019 privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 186 din 28 august 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură prezintă etapele şi modul de desfăşurare a procesului de acordare a derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, denumite în continuare sisteme HVDC, şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, denumite în continuare MGCCC, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare.

    ART. 2
    Prezenta procedură se aplică de către gestionarul sau potenţialul gestionar al unui sistem HVDC sau al unei MGCCC, după caz, operatorul de transport şi sistem şi operatorii de reţea relevanţi pentru obţinerea derogărilor sistemelor HVDC şi MGCCC de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare.

    ART. 3
    Aplicarea prezentei proceduri se face prin coroborare cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;
    b) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 185/2019;
    d) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2017 pentru aprobarea criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora;
    f) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2019 privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru extinderea aplicării şi acordarea derogărilor privind cerinţele prevăzute în normele tehnice de racordare.


    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în actele normative menţionate la art. 3. Alţi termeni decât cei prevăzuţi la art. 3 sunt definiţi după cum urmează:
    a) operator de distribuţie adiacent - operatorul de distribuţie racordat direct, prin cel puţin o linie electrică/un cablu electric în curent alternativ sau curent continuu, la operatorul de reţea relevant care solicită o derogare sau de la care gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC solicită o derogare;
    b) operator de distribuţie afectat - operatorul de distribuţie care urmează să fie afectat ca urmare a acordării/neacordării derogării solicitate de un operator de reţea relevant sau de un gestionar sau un potenţial gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, din punctul de vedere al criteriilor de derogare aprobate de autoritatea competentă;
    c) potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC - persoana fizică sau juridică care urmează să deţină un sistem HVDC/o MGCCC sau să preia gestiunea unui sistem HVDC/unei MGCCC prin acţiunea actualului gestionar de vânzare/cedare a sistemului HVDC/a MGCCC.

    (2) În prezenta procedură se folosesc următoarele abrevieri:
    a) ACER - Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
    b) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    c) ACB - analiza cost-beneficiu;
    d) metodologia ACB - Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru extinderea aplicării şi acordarea derogărilor privind cerinţele prevăzute în normele tehnice de racordare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice nr. 157/2019;
    e) OTS - operator de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.;
    f) ORR - operator de reţea relevant;
    g) OD - operator de distribuţie;
    h) ODI - operator de distribuţie închis;
    i) norma tehnică de racordare - Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 185/2019;
    j) criterii de derogare aprobate de ANRE - criteriile de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2017;
    k) Regulament - Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu.


    CAP. II
    Responsabilităţi
    SECŢIUNEA 1
    Responsabilităţile gestionarului sau potenţialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC
    ART. 5
    Gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC are următoarele responsabilităţi:
    a) elaborează cererea de derogare individuală şi o transmite la ORR, însoţită de datele, informaţiile şi documentele prevăzute la art. 12;
    b) prezintă informaţiile suplimentare solicitate de ORR, în termen de o lună de la data primirii solicitării;
    c) transmite orice alte informaţii suplimentare solicitate de ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Responsabilităţile operatorului de reţea relevant
    ART. 6
    ORR are următoarele responsabilităţi:
    a) verifică dacă cererea de derogare individuală primită de la gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC este completă şi, în termen de două săptămâni de la data primirii cererii de derogare, îi confirmă acest lucru gestionarului sau potenţialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC;
    b) pentru un sistem HVDC/o MGCCC racordat/racordată la o reţea electrică de distribuţie, OD relevant solicită OTS evaluarea cererii de derogare individuale;
    c) evaluează, în cooperare cu OTS şi orice OD adiacent afectat, după caz, cererea de derogare prevăzută la lit. a) şi ACB aferentă, luând în considerare criteriile de derogare aprobate de ANRE;
    d) transmite la ANRE, în termen de şase luni de la primirea unei cereri de derogare individuală, cererea de derogare împreună cu evaluarea prevăzută la lit. c);
    e) elaborează cererea de derogare de categorie şi o transmite la ANRE însoţită de datele, informaţiile şi documentele prevăzute la art. 23;
    f) transmite informaţiile solicitate de OTS privind o cerere de derogare de categorie, în termen de o lună de la data primirii solicitării, în cazul în care OTS consideră că aceasta este incompletă şi că sunt necesare informaţii suplimentare;
    g) transmite la ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării, informaţii suplimentare referitoare la cererea de derogare de categorie.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Responsabilităţile operatorului de transport şi sistem
    ART. 7
    OTS are următoarele responsabilităţi:
    a) colaborează cu ORR şi orice OD adiacent afectat, după caz, în vederea evaluării de către ORR a cererii de derogare în conformitate cu prevederile art. 6 lit. c) şi transmite ORR rezultatele evaluării sale privind cererea de derogare, în termen de două luni de la data solicitării de către ORR;
    b) elaborează cererea de derogare de categorie şi o transmite la ANRE însoţită de datele, informaţiile şi documentele prevăzute la art. 23;
    c) confirmă OD/ODI relevant, în termen de două săptămâni din ziua următoare primirii cererii de evaluare de la ANRE, dacă cererea de derogare este completă;
    d) transmite la ANRE, în termen de şase luni de la data primirii unei cereri de derogare de categorie depuse de ORR, evaluarea cererii şi documentele relevante care confirmă că sunt îndeplinite criteriile de derogare aprobate de ANRE.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Responsabilităţile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
    ART. 8
    ANRE are următoarele responsabilităţi:
    a) emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare în termen de:
    (i) şase luni din ziua următoare primirii cererii, în cazul cererii de derogare individuale;
    (ii) şase luni din ziua următoare primirii evaluării efectuate de OTS conform prevederilor art. 7 lit. d), în cazul cererilor de derogare de categorie;

    b) comunică decizia privind cererea de derogare gestionarului sau potenţialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, ORR şi OTS; cererile de derogare de categorie se comunică şi ACER;
    c) solicită OTS să evalueze cererea de derogare de categorie, depusă la ANRE de ORR, urmărind respectarea criteriilor de derogare aprobate de ANRE;
    d) solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, de la ORR care solicită derogarea sau de la oricare altă parte interesată;
    e) poate stabili cerinţe suplimentare privind conţinutul cererilor de derogare primite de la ORR şi se consultă în acest sens cu ORR, cu gestionarii sistemelor HVDC/MGCCC şi cu părţile interesate, inclusiv cu fabricanţii de echipamente.


    CAP. III
    Modul de lucru
    SECŢIUNEA 1
    Cererile de derogare
    ART. 9
    Cererile de derogare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare sunt:
    a) cereri de derogare individuale - cererile de derogare elaborate de gestionarii sau potenţialii gestionari ai sistemelor HVDC/MGCCC;
    b) cereri de derogare de categorie - cererile de derogare elaborate de ORR sau de OTS, după caz, pentru categoriile de MGCCC.


    ART. 10
    (1) Cererile de derogare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare trebuie să includă datele, informaţiile şi documentele prevăzute la art. 12 sau 23, în funcţie de tipul cererii.
    (2) Evaluarea cererilor de derogare se realizează urmărind respectarea criteriilor de derogare.
    (3) Modificarea criteriilor de derogare nu afectează derogările pentru care s-a înregistrat o solicitare de acordare înainte de data intrării în vigoare a criteriilor modificate.
    (4) ANRE poate decide, în temeiul prevederilor art. 78 alin. (3) din Regulament, că sistemele HVDC sau MGCCC, după caz, pentru care a fost prezentată o cerere de derogare, nu trebuie să respecte cerinţele de la care s-a cerut derogarea, de la data depunerii cererii până la emiterea deciziei de derogare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cererea de derogare individuală
    ART. 11
    Gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC transmite cererea de derogare individuală la ORR.

    ART. 12
    Cererea de derogare individuală trebuie să includă următoarele date, informaţii şi documente:
    a) date de identificare a gestionarului sau potenţialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, precum şi persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor şi schimbul de informaţii;
    b) descrierea sistemului HVDC/MGCCC pentru care se solicită derogarea;
    c) cerinţa/cerinţele prevăzută/prevăzute în norma tehnică de racordare de la care se solicită derogarea şi descrierea detaliată a derogării solicitate;
    d) motivarea detaliată, însoţită de documentele justificative şi o ACB realizată în conformitate cu metodologia ACB;
    e) informaţii/documente din care să rezulte că derogarea solicitată nu are niciun efect negativ asupra comerţului transfrontalier;
    f) în cazul unei MGCCC racordate la una sau mai multe staţii de conversie HVDC din capete, dovada că staţia de conversie nu va fi afectată de derogare sau acordul gestionarului staţiei de conversie cu privire la derogarea propusă.


    ART. 13
    ORR verifică dacă cererea de derogare individuală primită este completă şi îi comunică acest lucru gestionarului sau potenţialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC în termen de două săptămâni de la data primirii cererii de derogare.

    ART. 14
    (1) În cazul în care ORR consideră că cererea de derogare individuală este incompletă, solicită informaţii suplimentare gestionarului sau potenţialului gestionar al sistemului HVDC/MGCCC, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 13.
    (2) Gestionarul sau potenţialul gestionar trebuie să transmită la ORR informaţiile prevăzute la alin. (1) în termen de o lună de la data primirii solicitării.
    (3) Dacă gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC nu transmite informaţiile solicitate la termenul prevăzut la alin. (2), cererea de derogare individuală se clasează.

    ART. 15
    OTS transmite la ORR rezultatele evaluării sale privind cererile de derogare individuale pentru sistemele HVDC/MGCCC şi documentele relevante care confirmă îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de derogare aprobate de ANRE, în termen de două luni de la data primirii solicitării în acest sens de la ORR, conform prevederilor art. 6 lit. b).

    ART. 16
    ORR, în cooperare cu OTS şi/sau cu orice OD adiacent afectat, după caz, evaluează cererea de derogare individuală şi ACB elaborată conform metodologiei ACB, urmărind respectarea criteriilor de derogare.

    ART. 17
    (1) În termen de şase luni de la data primirii cererii de derogare individuale, ORR transmite cererea la ANRE, rezultatele evaluării cererii de derogare şi, după caz, evaluarea OTS.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit, înainte de expirarea sa, cu încă o lună, dacă ORR solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului/MGCCC, şi cu două luni dacă ORR solicită OTS o evaluare a cererii de derogare individuală pentru sistemul HVDC/MGCCC.

    ART. 18
    (1) ANRE emite o decizie cu privire la orice cerere de derogare individuală în termen de şase luni din ziua următoare primirii cererii.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu trei luni, înainte de expirarea sa, dacă ANRE solicită informaţii suplimentare de la gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC sau din partea oricărei alte părţi interesate, respectiv ORR, OTS sau fabricantul sistemului HVDC/MGCCC.
    (3) Perioada suplimentară începe de la data primirii de către ANRE a informaţiilor complete.

    ART. 19
    (1) Gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC trebuie să transmită orice alte informaţii suplimentare solicitate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării.
    (2) În cazul în care gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC nu transmite informaţiile solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), cererea de derogare individuală se clasează, cu excepţia cazurilor în care, înainte de expirarea acesteia:
    a) ANRE a decis să acorde o prelungire; sau
    b) gestionarul sau potenţialul gestionar al sistemului HVDC/MGCCC a informat ANRE, printr-o expunere motivată, că cererea sa de derogare este completă.


    ART. 20
    (1) ANRE emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare individuală.
    (2) În cazul în care ANRE aprobă cererea de derogare individuală, decizia trebuie să prevadă durata acordării derogării.
    (3) ANRE comunică decizia gestionarului sistemului HVDC/MGCCC sau potenţialului gestionar, ORR, OTS şi ACER.

    ART. 21
    (1) O cerere de derogare individuală pentru o MGCCC care are sau va avea un singur punct de racordare la o singură zonă sincronă de la obligaţia de îndeplinire a cerinţelor referitoare la domeniile de tensiune, posibilităţile de a injecta putere reactivă, reglajul de frecvenţă, caracteristicile reţelei, schemele de protecţie electrică, calitatea energiei electrice şi operarea sistemului, prevăzute în norma tehnică de racordare, nu face obiectul prevederilor art. 12 lit. d) şi e).
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ANRE poate include condiţii suplimentare în decizia motivată, prevăzută la art. 20 alin. (1).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Cerere de derogare de categorie
    ART. 22
    ORR sau OTS, după caz, transmite cererea de derogare de categorie la ANRE.

    ART. 23
    Cererea de derogare de categorie trebuie să includă următoarele date, informaţii şi documente:
    a) datele de identificare a ORR/OTS, precum şi persoana de contact responsabilă pentru transmiterea datelor şi schimbul de informaţii;
    b) descrierea MGCCC pentru care se solicită derogarea şi, după caz, capacitatea maximă cumulată corespunzătoare şi numărul de module generatoare;
    c) cerinţa/cerinţele normei tehnice de racordare pentru care se solicită derogarea şi o descriere detaliată a derogării solicitate;
    d) motivarea detaliată a cererii de derogare, însoţită de toate documentele justificative relevante;
    e) informaţii/documente din care să rezulte că derogarea solicitată nu are niciun efect negativ asupra comerţului transfrontalier;
    f) ACB elaborată în conformitate cu prevederile metodologiei ACB. Dacă este cazul, ACB este elaborată în coordonare cu OTS şi/sau orice OD adiacent/adiacenţi.


    ART. 24
    În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii unei cereri de derogare de categorie de la un OD sau ODI relevant, ANRE solicită OTS să evalueze cererea de derogare urmărind respectarea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.

    ART. 25
    (1) În termen de două săptămâni din ziua următoare primirii cererii de evaluare prevăzute la art. 24, OTS informează OD sau ODI relevant dacă cererea de derogare de categorie este completă.
    (2) În cazul în care OTS consideră că cererea este incompletă, solicită completarea acesteia înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1), iar OD sau ODI relevant trebuie să transmită informaţiile suplimentare solicitate în termen de o lună de la data primirii solicitării.

    ART. 26
    (1) OTS transmite la ANRE evaluarea în termen de şase luni de la data primirii solicitării de evaluare a cererii de derogare prevăzute la art. 24, inclusiv documentele relevante care confirmă respectarea criteriilor de derogare aprobate de ANRE.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit, înainte de expirare, cu încă o lună în cazul în care este necesar ca OTS să obţină informaţii suplimentare de la OD sau ODI relevant.

    ART. 27
    (1) ANRE emite o decizie motivată cu privire la cererea de derogare de categorie transmisă în termen de şase luni din ziua următoare primirii cererii.
    (2) Atunci când cererea de derogare de categorie se solicită de către OD sau ODI relevant, perioada de şase luni începe din ziua următoare primirii de către ANRE a evaluării OTS.
    (3) Termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi prelungite, înainte de expirare, cu o perioadă de trei luni, în cazul în care ANRE solicită informaţii suplimentare de la ORR care a transmis cererea de derogare sau de la oricare parte interesată, respectiv OD adiacenţi, OTS sau fabricantul instalaţiei de producere a energiei electrice.
    (4) Perioada suplimentară prevăzută la alin. (3) începe din ziua următoare primirii informaţiilor complete.
    (5) În cazul în care ANRE aprobă o cerere de derogare de categorie, decizia trebuie să prevadă durata acordării derogării.
    (6) ANRE comunică decizia ORR care solicită derogarea, OTS şi ACER.

    ART. 28
    (1) ORR trebuie să transmită orice informaţii suplimentare solicitate de ANRE în termen de două luni de la data primirii solicitării.
    (2) În cazul în care ORR nu transmite informaţiile suplimentare solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), cererea de derogare de categorie se clasează, cu excepţia cazurilor în care, înainte de expirarea acestuia:
    a) ANRE a decis să acorde o prelungire; sau
    b) ORR a informat ANRE, printr-o expunere motivată, că cererea sa de derogare este completă.


    ART. 29
    (1) ANRE poate stabili cerinţe suplimentare privind conţinutul cererilor de derogare de categorie elaborate de către ORR.
    (2) La stabilirea cerinţelor prevăzute la alin. (1), ANRE ia în considerare delimitarea între sistemul de transport şi sistemul de distribuţie la nivel naţional şi se consultă cu ORR, cu gestionarii MGCCC şi cu părţile interesate, inclusiv cu fabricanţii de echipamente.

    CAP. IV
    Revocarea derogărilor
    ART. 30
    ANRE poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în următoarele situaţii:
    a) când circumstanţele şi motivele care au stat la baza acordării derogării nu mai subzistă; sau
    b) la recomandarea Comisiei Europene, motivată de lipsa justificării acordării; sau
    c) la recomandarea ACER, motivată de lipsa justificării acordării.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016