Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2023  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea  activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate  de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 116 din 9 februarie 2023
    Întrucât sprijinirea domeniului agricol, în speţă sectorul zootehnic, reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă a Programului de guvernare 2021-2024, în condiţiile în care sectorul zootehnic reprezintă un factor de importanţă strategică pentru asigurarea siguranţei alimentare, a materiilor prime pentru industria alimentară şi pentru menţinerea locurilor de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care să vizeze compensarea pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, energie electrică şi gaze naturale,
    luând în considerare că, în data de 28 octombrie 2022, Comisia Europeană a adoptat cea de-a doua modificare a Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, C(2022) 7.945 final, denumit în continuare Cadrul temporar de criză, care cuprinde, printre altele, măsuri de ajutor de stat sub formă de granturi, care vor permite menţinerea activităţii în cadrul exploataţiilor zootehnice afectate, iar solicitarea de autorizare a unor noi scheme de ajutor de stat în baza acestuia adresată Comisiei Europene trebuie realizată cât mai repede pentru a putea beneficia de un termen cât mai extins de implementare, termenul maxim permis de Cadrul temporar de criză pentru acordarea ajutoarelor de stat în baza acestuia fiind data de 31 decembrie 2023,
    având în vedere faptul că agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei are şi va avea repercusiuni directe şi indirecte asupra economiei româneşti în general, mai ales prin impactul asupra dinamicii preţurilor, pentru combaterea efectelor negative care influenţează situaţia economică şi întrucât piaţa energiei a fost afectată în mod semnificativ, înregistrându-se creşteri deosebit de puternice ale preţurilor la gazele naturale şi energia electrică, iar elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    luând în considerare contextul în care majoritatea crescătorilor de animale au fost afectaţi în mod deosebit şi de pandemia de COVID-19, impactul combinat al creşterii costurilor la energie, gaze şi furaje este resimţit cel mai puternic de către sectorul creşterii animalelor, generând creşteri bruşte ale costurilor de producţie. În anumite cazuri, aceste creşteri ale costurilor pot pune sub semnul întrebării continuarea activităţii, ceea ce poate antrena un impact probabil asupra ocupării forţei de muncă.
    Întrucât agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a creat incertitudini economice semnificative, care au perturbat fluxurile comerciale şi lanţurile de aprovizionare şi au condus la creşteri excepţional de mari ale preţurilor, în special la gaze naturale şi energie electrică, care afectează direct sau indirect sectorul de creştere a animalelor, în speţă cel de bovine,
    ţinând seama de contextul în care, în lipsa adoptării unor măsuri urgente, s-ar putea înregistra o scădere a cererii pe piaţa laptelui şi produselor lactate, având drept rezultat negativ perturbări în ceea ce priveşte aprovizionarea cu materii prime şi produse,
    luând în considerare că elementele situaţiei de criză actuale conturează o situaţie excepţională în sectorul creşterii bovinelor, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze acordarea de granturi crescătorilor de bovine prin schema de ajutor de stat.
    Având în vedere faptul că în lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă crescătorii de bovine nu vor putea continua activitatea şi nu vor putea menţine efectivul de animale care să asigure necesarul de hrană,
    se impune ca statul să ia urgent măsuri de natura ajutorului de stat pentru a atenua repercusiunile negative imediate şi pentru a asigura menţinerea activităţilor economice şi a locurilor de muncă în sectorul zootehnic.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie o schemă de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, desfăşurată în semestrul al doilea din anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, valabilă până la data de 31 decembrie 2023, denumită în continuare Schemă, în scopul compensării parţiale a pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, energie electrică şi gaze naturale.
    (2) Schema respectă prevederile secţiunii 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 56 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (C(2022) 7.945 final), denumită în continuare Comunicarea Comisiei Europene C(2022) 7.945 final.
    (3) Schema se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 56 lit. a) din Comunicarea Comisiei Europene C(2022) 7.945 final, cu respectarea pragului maxim de 250.000 euro/beneficiar.
    (4) Orice sume primite prin alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 56 lit. a) din Comunicarea Comisiei Europene C(2022) 7.945 final se deduc din pragul maxim de 250.000 euro/ beneficiar, care se poate acorda în cadrul Schemei.
    (5) Schema de ajutor de stat s-a notificat la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi s-a aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2023) 574 final din 19 ianuarie 2023.
    (6) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (7) Centrele judeţene/locale sau centrul din municipiul Bucureşti ale/al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, sunt responsabile cu implementarea Schemei.
    (8) Sumele acordate cu titlu de ajutor de stat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi;
    b) Baza naţională de date (BND) - bază de date electronică în care sunt înregistrate animale terestre deţinute, astfel cum se prevede la art. 109 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor („Legea privind sănătatea animală“), cu excepţia ecvideelor, potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022;
    c) bovine - animale din speciile taurine;
    d) vacă adultă - femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la data de 31 iulie 2022, având cel puţin un produs înregistrat în BND şi vârsta maximă de 12 ani inclusiv la data de 31 iulie 2022;
    e) exploataţia în sectorul zootehnic - orice amenajare, orice construcţie sau, în cazul creşterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deţinute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepţia cabinetelor ori clinicilor veterinare, cu cod ANSVSA, potrivit art. 1 pct. 18 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022;
    f) crescător de animale - persoană fizică, persoană juridică, întreprindere individuală sau familială, persoană fizică autorizată, precum şi societatea agricolă constituită în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, care are în posesie permanentă bovine înscrise în BND, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie.


    ART. 3
    Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă crescătorilor de animale prevăzuţi la art. 2 lit. f) care deţin vaci adulte, denumiţi în continuare beneficiari.

    ART. 4
    Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
    a) deţin minimum 10 capete vaci adulte în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în BND, cu excepţia celor din unităţile administrativ-teritoriale din zona montană prevăzute în Planul strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia Comisiei C(2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, publicate pe site-ul www.madr.ro, „https://pndr.ro/documente/ro/PNS-2023-2027-lista-zonelor-eligibile-pentru-interventiile-HNV-ANC-AEC.xlsx“, care deţin minimum 5 capete vaci adulte în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în BND;
    b) au produs şi au valorificat lapte în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022;
    c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit la momentul depunerii cererii faţă de deţinătorul vacilor adulte la data de 31 iulie 2022 pentru următoarele cazuri, cu condiţia ca data schimbării formei de organizare/radierii să fie cuprinsă între 31 iulie 2022 şi data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat:
    (i) beneficiarul este persoană fizică autorizată - PFA, întreprindere individuală - II, întreprindere familială - IF, iar vacile adulte figurează în BND la data de 31 iulie 2022 pe codul numeric personal - CNP al reprezentantului PFA, II, IF;
    (ii) beneficiarul este persoană fizică - CNP al reprezentantului PFA/II/IF, iar vacile adulte figurează în BND la data de 31 iulie 2022 pe cod unic de înregistrare - CUI al PFA/II/IF;

    d) existenţa la data de 31 decembrie 2022 a cel puţin 75% din efectivul de vaci adulte prevăzut la lit. a), cu excepţia celor care s-au aflat în una dintre următoarele situaţii: faliment, lichidare, forţă majoră sau deţin exploataţii supuse restricţiilor sanitare veterinare privind mişcarea animalelor cauzate de bolile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/429;
    e) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    f) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, sau, în cazul persoanei fizice, să nu fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2022.


    ART. 5
    (1) Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate la art. 4 depun/transmit la centrele judeţene/locale sau centrul din municipiul Bucureşti ale/al APIA o cerere de solicitare a ajutorului care cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2022, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente justificative:
    a) copie de pe buletinul de identitate - BI/cartea de identitate - CI al/a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) al beneficiarului, împuternicire şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
    b) coordonate bancare/trezorerie;
    c) documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA, din care rezultă efectivul de vaci adulte deţinut la data de 31 iulie 2022, precum şi cel deţinut la data de 31 decembrie 2022, în exploataţia/ exploataţiile cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înscrisă/înscrise în cerere;
    d) pentru criteriul de eligibilitate prevăzut la art. 4 lit. b), documentele specifice care însoţesc cererea sunt următoarele, după caz:
    (i) în cazul valorificării către prim-cumpărător: copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, însoţită de următoarele documente în funcţie de forma de organizare, respectiv pentru producătorul PJ/PFA/II/IF copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/facturi din care rezultă că a valorificat lapte în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, iar pentru producătorul persoană fizică, copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 şi valabil cel puţin până la data de 31 decembrie 2022, precum şi copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022;
    (ii) în cazul altor tipuri de valorificare:
    - copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, însoţită de copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 şi valabil cel puţin până la data de 31 decembrie 2022, precum şi documentul sanitar-veterinar pentru valorificare;
    – copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documentele fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
    – copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, în perioada 1 august 2022-31 decembrie 2022, la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesarea laptelui.    (2) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art. 4 deţin mai multe exploataţii de vaci adulte cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean/local sau centrul din municipiul Bucureşti al APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul, după caz.
    (3) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (4) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.
    (5) Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.

    ART. 6
    (1) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 217.756.000 lei, echivalentul sumei de 44 milioane euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023, în cadrul capitolului 83.01 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare, titlul 40 Subvenţii, articolul 40.15 Sprijinirea producătorilor agricoli.
    (2) Cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 73 de euro/cap vacă adultă.
    (3) Valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 250.000 euro.
    (4) Cursul de schimb valutar leu/euro pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel comunicat de Banca Naţională a României la data de 30 septembrie 2022, respectiv de 4,9490 lei/euro.

    ART. 7
    (1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, prevăzut la art. 5 alin. (3), centrele judeţene sau centrul din municipiul Bucureşti ale/al APIA verifică, aprobă sumele şi transmit(e) la APIA situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele cuvenite, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) APIA întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii şi sumele cuvenite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (3) În situaţia în care sumele depăşesc prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, respectiv plafonul prevăzut la art. 6 alin. (1), valoarea ajutorului de stat se reduce proporţional pentru toţi beneficiarii.

    ART. 8
    În baza centralizatorului cu beneficiarii şi sumele cuvenite, transmis de APIA, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de Situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 9
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare la APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.
    (2) Centrele judeţene sau centrul din municipiul Bucureşti ale/al APIA virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 10
    (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului de stat acordat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se păstrează la centrele judeţene/locale sau centrul din municipiul Bucureşti ale/al APIA pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (2) Toate documentele care atestă ajutorul cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.
    (3) Textul Schemei şi informaţiile aferente fiecărui beneficiar al cărui sprijin financiar depăşeşte valoarea de 10.000 euro se publică pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

    ART. 11
    Beneficiarul are obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată.

    ART. 12
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către centrele judeţene/locale sau centrul din municipiul Bucureşti ale/al APIA, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora către debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti care au/a emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
    (8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, care reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.
    (9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.

    ART. 13
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 8 februarie 2023.
    Nr. 3.
    ANEXA 1


┌──────────────┬─────────────────────────────┐
│Centrul │ │
│Judeţean APIA │ │
│………….. │Modalitate de depunere │
│Nr. şi dată │ │
│cerere │ │
├──────────────┼────────┬───┬─────┬──────────┤
│Numele, │ │ │ │ │
│prenumele şi │ │ │ │ │
│semnătura │Personal│Fax│Poştă│Format │
│funcţionarului│[ ] │[ ]│[ ] │electronic│
│APIA care │ │ │ │[ ] │
│primeşte │ │ │ │ │
│cererea^1 │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴───┴─────┴──────────┤
│Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI)│
│RO ……………... │
└────────────────────────────────────────────┘


    ^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare metodei de depunere. Funcţionarul care primeşte cererea de solicitare a ajutorului de stat va semna numai în cazul depunerii „personal“.
    CERERE DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE STAT
    pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022,
    în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
    I. Date de identificare s solicitantului
    Persoane fizice - PF, persoane juridice - PJ, PFA/II/IF şi societatea agricolă potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare - societate agricolă:

┌───────────────────────────────┐
│01. Denumire PF/PJ/PFA/II/IF/ │
│Societate agricolă │
├───────────────────────────────┤
├───────────────┬──┬─┬─┬┬─┬┬┬─┬┬┤
│02. Cod unic │ │ │ ││ │││ │││
│identificare │ │ │ ││ │││ │││
│(CUI)/Cod │ │ │ ││ │││ │││
│fiscal (CF) │ │ │ ││ │││ │││
├───────────────┼──┴─┴─┴┴─┴┴┴─┴┴┤
│03. Nume │04. Prenume │
│solicitant/ │solicitant/ │
│administrator/ │administrator/ │
│reprezentant │reprezentant │
├───────────────┼───────────────┤
├───────────────┼──┬┬─┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│05. CNP │ ││ │││││││││││
│solicitant/ │ ││ │││││││││││
│administrator/ │ ││ │││││││││││
│reprezentant │ ││ │││││││││││
├───────────────┼──┼┼─┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤
│06. Cod ţară şi│ ││ │││││││││││
│nr. act de │ ││ │││││││││││
│identitate │ ││ │││││││││││
│(pentru altă │ ││ │││││││││││
│cetăţenie) │ ││ │││││││││││
├──────────────┬┴┬┬┴┴─┴┴┴┴┴┴┼┼┼┼┤
│07. Tip de │ ││08. Cod │││││
│organizare │ ││CAEN^2 │││││
└──────────────┴─┴┴─────────┴┴┴┴┘


    ^2 Se va completa cu unul din codurile: CAEN 0141 - Creştere bovine de lapte, CAEN 0142 - Creşterea altor bovine, CAEN 0150 - Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor).

    Domiciliul PF/Sediul social PJ/PFA/II/IF/Societate agricolă:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│09. Judeţ│10. Localitate │
│/Sector │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────┬────────┬────┬────┬────┤
│11. Sat/ │12. │13. Cod │14 │15. │16. │
│Stradă │Nr. │poştal │.Bl.│Sc. │Ap. │
├─────────┼────┼────────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┴────────┼────┴────┴────┤
│17. │18. Telefon/ │ │
│Telefon │Fax │19. E-mail │
│mobil │ │ │
└─────────┴─────────────┴──────────────┘    Coordonate bancare:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│20. Banca/ │21. Sucursala sau │
│Trezoreria │agenţia băncii/ │
│ │trezoreriei │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
├──────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┼┬┬┬┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│22. │││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│cont │││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│IBAN │││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

┌──────────────────────────┬───────────┐
│23. Nume │24. Prenume│
├─────────────────────────┬┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┤
│25. CNP ││││││││││││││
├─────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤
│26. Nr. şi data împuternicirii/ │
│procurii notariale │
└──────────────────────────────────────┘    Date generale

┌─────────────────────────────────────┬┐
│27. Nr. total de exploataţii cu cod ││
│ANSVSA ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    II. Exploataţii cu cod ANSVSA
    1.

┌───────────────┬──┬──┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│28. Cod ANSVSA │R │0 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴──┴──┴┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│29. Judeţ │30. Localitate │
├──────────────────────┴─────────────────┤
│31. Strada nr. │
├────────────────────────────────────────┤
│Efectiv de vaci adulte deţinut, conform │
│BND anexat, la data de 31 iulie 2022: │
├────────────────────────────────────────┤
│Efectiv de vaci adulte deţinut, conform │
│BND anexat, la data de 31 decembrie │
│2022: │
└────────────────────────────────────────┘    2.

┌───────────────┬──┬──┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│28. Cod ANSVSA │R │0 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴──┴──┴┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│29. Judeţ │30. Localitate │
├──────────────────────┴─────────────────┤
│31. Strada nr. │
├────────────────────────────────────────┤
│Efectiv de vaci adulte deţinut, conform │
│BND anexat, la data de 31 iulie 2022: │
├────────────────────────────────────────┤
│Efectiv de vaci adulte deţinut, conform │
│BND anexat, la data de 31 decembrie │
│2022: │
└────────────────────────────────────────┘


    Solicit ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, pentru semestrul II al anului 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei pentru un număr de ........... capete vaci adulte în valoare totală de .................. lei, după cum urmează:
    Centralizator capete şi sume solicitate

┌────┬───────────┬─────────┬───────────┐
│ │Exploataţii│Nr. de │Ajutor de │
│Nr. │cu cod │capete │stat bovine│
│crt.│ANSVSA │vaci │solicitat* │
│ │ │adulte │(lei) │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│1 │RO…………. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│2 │RO…………. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│3 │RO…………. │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│….. │RO…………. │ │ │
├────┴───────────┼─────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────────┘


    * Cuantumul ajutorului de stat reprezintă echivalentul în lei a 73 euro lei/cap vacă adultă.
    III. Declaraţii
    Subsemnatul, ................................................, legitimat cu BI/CI nr. ....., seria .................., eliberat(ă) de ………................ la data de ...................., şi CNP ....................., titular/administrator/reprezentant legal/reprezentant convenţional al (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/societate agricolă) ........................, declar că:
    1. Am fost informat asupra condiţiilor de solicitare şi acordare a ajutorului de stat şi mă oblig:
    a) să respect condiţiile de acordare prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei;
    b) să depun o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru toate exploataţiile de creştere a bovinelor cu coduri ANSVSA, pe raza căruia am sediul social sau am domiciliul, după caz, indiferent de unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora sunt situate şi înregistrate acestea;
    c) să aduc la cunoştinţă că:
    - nu am primit sume prin alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 56 lit. a) din Comunicarea Comisiei Europene/am primit sume prin alte scheme de sprijin finanţate de la bugetul de stat pe secţiunea 2.1 - Cuantumuri limitate ale ajutoarelor pct. 56 lit. a) din Comunicarea Comisie Europene, după cum urmează:
    a) actul normativ ......................., suma ..................;
    b) actul normativ .........................., suma ...............;

    – nu figurez în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, respectiv site-ul oficial la data de 24.02.2022 ca fiind în una dintre următoarele situaţii: reorganizare/lichidare/faliment sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului;

    d) pentru stabilirea eligibilităţii cererii de solicitare a ajutorului de stat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment;
    e) structurile abilitate au dreptul de a verifica informaţiile din dosarul cererii de plată, precum şi documentele aflate în legătură cu aceasta.

    2. Drept care mă angajez să respect următoarele:
    a) să notific în scris Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 5 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
    b) să prezint documente suplimentare solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în legătură cu cererea de ajutor de stat, în termenele stabilite de aceasta;
    c) să respect prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2023;
    d) sunt de acord ca datele din cerere şi documentele anexate să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii transmise autorităţilor responsabile în scopul elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
    e) cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, datele înscrise în formularul de cerere de plată şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.


┌─────────────────┬──────┬──────────────────┐
│Semnătura │ │ │
│titularului/ │(dacă │Data: │
│administratorului│este │..................│
│/reprezentantului│cazul)│/…… │
│legal/ │ │ │
│împuternicitului │ │ │
└─────────────────┴──────┴──────────────────┘
    IV. Lista documentelor ataşate cererii de solicitare a ajutorului de stat

┌────┬─────────────────┬──┬──┬──────┬───────┐
│Nr. │Documente ataşate│ │ │Nu │Control│
│crt.│cererii de ajutor│DA│NU│este │vizual │
│ │ │ │ │cazul.│ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│1. │Copie CUI/CIF, │[]│[]│[] │[] │
│ │după caz │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │Copie buletin/ │ │ │ │ │
│ │carte de │ │ │ │ │
│ │identitate al/a │ │ │ │ │
│ │beneficiarului/ │ │ │ │ │
│2. │titularului/ │[]│[]│ │[] │
│ │administratorului│ │ │ │ │
│ │/reprezentantului│ │ │ │ │
│ │legal/ │ │ │ │ │
│ │împuternicitului │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │Document │ │ │ │ │
│3. │coordonate │[]│[]│ │[] │
│ │bancare/ │ │ │ │ │
│ │trezorerie │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │Document emis de │ │ │ │ │
│ │utilizatorul │ │ │ │ │
│ │Sistemului │ │ │ │ │
│ │naţional de │ │ │ │ │
│ │identificare, din│ │ │ │ │
│ │care rezultă │ │ │ │ │
│ │efectivul de vaci│ │ │ │ │
│4. │adulte deţinut la│[]│[]│ │[] │
│ │data de 31 iulie │ │ │ │ │
│ │2022 în │ │ │ │ │
│ │exploataţia/ile │ │ │ │ │
│ │cu cod ANSVSA │ │ │ │ │
│ │înscrisă/e în │ │ │ │ │
│ │cerere şi la data│ │ │ │ │
│ │de 31 decembrie │ │ │ │ │
│ │2022 │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴──┴──┴──────┴───────┤
│Valorificare către prim-cumpărător │
├────┬─────────────────┬──┬──┬──────┬───────┤
│ │Copie de pe │ │ │ │ │
│ │contractul │ │ │ │ │
│ │încheiat pe o │ │ │ │ │
│ │perioadă de │ │ │ │ │
│ │minimum 6 luni cu│ │ │ │ │
│ │un │ │ │ │ │
│ │prim-cumpărător, │ │ │ │ │
│ │valabil în │ │ │ │ │
│5. │perioada 1 august│[]│[]│[] │[] │
│ │2022- 31 │ │ │ │ │
│ │decembrie 2022, │ │ │ │ │
│ │însoţită de │ │ │ │ │
│ │documentele de la│ │ │ │ │
│ │pct. 5.1 sau 5.2,│ │ │ │ │
│ │în funcţie de │ │ │ │ │
│ │forma de │ │ │ │ │
│ │organizare: │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │Copii de pe │ │ │ │ │
│ │rapoarte fiscale │ │ │ │ │
│ │de închidere │ │ │ │ │
│ │zilnică/factură/ │ │ │ │ │
│ │facturi, din care│ │ │ │ │
│ │rezultă că a │ │ │ │ │
│5.1.│valorificat lapte│[]│[]│[] │[] │
│ │în perioada 1 │ │ │ │ │
│ │august 2022- 31 │ │ │ │ │
│ │decembrie 2022 │ │ │ │ │
│ │(PJ/PFA/II/IF/ │ │ │ │ │
│ │Societate │ │ │ │ │
│ │agricolă); │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │Copie de pe │ │ │ │ │
│ │atestatul de │ │ │ │ │
│ │producător, emis │ │ │ │ │
│ │înainte de 1 │ │ │ │ │
│ │august 2022 şi │ │ │ │ │
│ │valabil cel puţin│ │ │ │ │
│ │până la data de │ │ │ │ │
│ │31 decembrie │ │ │ │ │
│ │2022, însoţită de│ │ │ │ │
│ │copie de pe fila/│ │ │ │ │
│ │filele din │ │ │ │ │
│5.2.│carnetul de │[]│[]│[] │[] │
│ │comercializare a │ │ │ │ │
│ │produselor din │ │ │ │ │
│ │sectorul agricol │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │producătorul PF, │ │ │ │ │
│ │din care rezultă │ │ │ │ │
│ │cantitatea de │ │ │ │ │
│ │lapte valorificat│ │ │ │ │
│ │în perioada 1 │ │ │ │ │
│ │august 2022-31 │ │ │ │ │
│ │decembrie 2022 │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴──┴──┴──────┴───────┤
│Alte tipuri de valorificare │
├────┬─────────────────┬──┬──┬──────┬───────┤
│ │Copie de pe fila/│ │ │ │ │
│ │filele din │ │ │ │ │
│ │carnetul de │ │ │ │ │
│ │comercializare a │ │ │ │ │
│ │produselor din │ │ │ │ │
│ │sectorul agricol │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │producătorul │ │ │ │ │
│6. │persoană fizică, │[]│[]│[] │[] │
│ │din care rezultă │ │ │ │ │
│ │cantitatea de │ │ │ │ │
│ │lapte valorificat│ │ │ │ │
│ │în perioada 1 │ │ │ │ │
│ │august 2022- 31 │ │ │ │ │
│ │decembrie 2022, │ │ │ │ │
│ │însoţită de │ │ │ │ │
│ │documentele de la│ │ │ │ │
│ │pct. 6.1 şi 6.2: │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │Copie de pe │ │ │ │ │
│ │atestatul de │ │ │ │ │
│ │producător emis │ │ │ │ │
│6.1.│înainte de 1 │[]│[]│[] │[] │
│ │august 2022 şi │ │ │ │ │
│ │valabil cel puţin│ │ │ │ │
│ │până la data de │ │ │ │ │
│ │31 decembrie 2022│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │Documentul │ │ │ │ │
│6.2.│sanitar-veterinar│[]│[]│[] │[] │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │valorificare │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │Prin automatele │ │ │ │ │
│ │de lapte, │ │ │ │ │
│ │indiferent de │ │ │ │ │
│ │forma de │ │ │ │ │
│ │organizare │ │ │ │ │
│ │juridică, copie │ │ │ │ │
│ │de pe avizul de │ │ │ │ │
│ │însoţire a mărfii│ │ │ │ │
│ │şi de pe │ │ │ │ │
│ │dispoziţia de │ │ │ │ │
│ │încasare a │ │ │ │ │
│7. │valorii/documente│[]│[]│[] │[] │
│ │fiscale aferente │ │ │ │ │
│ │laptelui │ │ │ │ │
│ │comercializat │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │producătorul care│ │ │ │ │
│ │a efectuat │ │ │ │ │
│ │valorificarea │ │ │ │ │
│ │laptelui în │ │ │ │ │
│ │perioada 1 august│ │ │ │ │
│ │2022-31 decembrie│ │ │ │ │
│ │2022 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──────┼───────┤
│ │La unitatea │ │ │ │ │
│ │proprie de │ │ │ │ │
│ │procesare, copie │ │ │ │ │
│ │de pe avizele de │ │ │ │ │
│ │însoţire a mărfii│ │ │ │ │
│ │care atestă │ │ │ │ │
│ │livrarea şi de pe│ │ │ │ │
│ │notele de │ │ │ │ │
│ │intrare-recepţie │ │ │ │ │
│ │în unitatea de │ │ │ │ │
│ │procesare, din │ │ │ │ │
│ │care să rezulte │ │ │ │ │
│ │livrarea şi │ │ │ │ │
│8. │recepţia │[]│[]│[] │[] │
│ │laptelui, în │ │ │ │ │
│ │perioada 1 august│ │ │ │ │
│ │2022-31 decembrie│ │ │ │ │
│ │2022, precum şi │ │ │ │ │
│ │copie de pe │ │ │ │ │
│ │certificatul │ │ │ │ │
│ │constatator emis │ │ │ │ │
│ │de ONRC din care │ │ │ │ │
│ │să reiasă │ │ │ │ │
│ │obiectul de │ │ │ │ │
│ │activitate, │ │ │ │ │
│ │respectiv │ │ │ │ │
│ │procesare lapte │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──┴──┴──────┴───────┘


    Câmpurile „[ ]“ se completează prin bifare.

    Semnătură beneficiar
    ...................................................
    Data
    .....................

    ANEXA 2

    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
    Centrul Judeţean .................
    Operator date cu caracter personal: 9596
    Bun de plată
    .................... lei
    Director executiv CJ,
    ..................................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    cu sumele aprobate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii
    crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

┌────┬──────────────┬───────┬───────┬───┬───────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Nr. şi │ │CUI│ │Efectiv │Valoarea │
│Nr. │Denumirea │data │ID │/ │Cod │eligibil│ajutorului│
│crt.│beneficiarului│cererii│fermier│CNP│exploataţie│(capete)│de stat │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼───────────┼────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼───────────┼────────┼──────────┤
│ │TOTAL │x │x │x │x │ │ │
└────┴──────────────┴───────┴───────┴───┴───────────┴────────┴──────────┘


    Certificat din punctul de vedere al realităţii, regularităţii datelor.
    Director executiv adjunct,
    ............................
    Semnătura
    Verificat
    Şef serviciu,
    .................................
    Întocmit,
    ................................

    ANEXA 3

    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    cu sumele solicitate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii
    crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

┌────┬───────┬───────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Ajutorul │
│Nr. │Judeţul│Nr. de │Efectiv │de stat │
│crt.│ │beneficiari│(capete)│solicitat│
│ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴────────┴─────────┘


    Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    ..................................................

    ANEXA 4

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    ..............................
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    cu sumele solicitate în cadrul schemei de ajutor de stat pentru susţinerea
    activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

┌──────────┬────────┬──────────────────┐
│Nr. crt. │Judeţul │Suma solicitată │
│ │ │(lei) │
├──────────┼────────┼──────────────────┤
│(0) │(1) │(2) │
├──────────┼────────┼──────────────────┤
│1. │ │ │
├──────────┼────────┼──────────────────┤
│2. │ │ │
├──────────┼────────┼──────────────────┤
│3. │ │ │
├──────────┼────────┼──────────────────┤
│..... │ │ │
├──────────┼────────┼──────────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└──────────┴────────┴──────────────────┘


    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
    Director general,
    ...................................................
    (semnătura şi ştampila)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016