Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.182 din 16 octombrie 2020  privind modificarea Schemei de ajutor de minimis  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.182 din 16 octombrie 2020 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 12.328 din 5.10.2020,
    ţinând cont de Referatul de aprobare al Direcţiei generale programe europene Capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene nr. 88.875 din 13.10.2020,
    în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare,
    ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.
    ART. I
    Schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.581/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 septembrie 2019, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, punctele 4 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4. beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderea căreia i se acordă ajutor de minimis de către administratorul schemei de minimis în cadrul măsurilor de antreprenoriat sau măsurilor de ocupare care vizează subvenţionarea locurilor de muncă la angajatorii existenţi finanţate în cadrul proiectelor finanţate prin POCU, axa prioritară 5 «Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii», obiectivul specific 5.1 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC»;
    (...)
8. întreprindere - orice entitate implicată într-o activitate economică şi care este constituită conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, sau conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;"

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme îl constituie:
    a) sprijinul pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori prin subvenţionarea locurilor de muncă;
    b) sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi."

    3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de măsurile de ocupare finanţate în cadrul obiectivului specific 5.1 «Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC». Măsurile de ocupare menţionate presupun:
    a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori;
    b) acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri."

    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, definite în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice, pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanţare aferente fişelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 5, obiectivul specific 5.1, sunt:
    a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, prin subvenţionarea locurilor de muncă;
    b) susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri."

    5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, precum şi conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi care îndeplinesc următoarele condiţii:"

    6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă din fonduri comunitare şi naţionale.
    (2) Acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, prin subvenţionarea locurilor de muncă, se face în limita a 2.250 lei/lună/angajat pentru o perioadă de maximum 12 luni.
    (3) Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei. Valoarea maximă a subvenţiei acordate unui firme nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro."

    7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU), sunt:
    a) elaborează Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanţare aferente fişelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, însoţit de schema de ajutor de minimis, şi lansează apelul de propuneri de proiecte pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanţare aferente fişelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, după avizarea schemei de ajutor de minimis de către Consiliul Concurenţei şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    b) verifică, din punctul de vedere al conformităţii cu prevederile legale şi procedurale aplicabile, modalitatea selectării administratorilor schemelor de minimis de către grupurile de acţiune locală şi contractează cererile de finanţare aferente fişelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, în conformitate cu prevederile procedurale aplicabile.
    Selectarea administratorilor schemelor de minimis trebuie realizată de către grupurile de acţiune locală pe baza unei proceduri competitive, transparente, nediscriminatorii şi suficient mediatizate, care constă în evaluarea fişelor de proiect aferente apelurilor de propuneri de proiecte lansate de grupurile de acţiune locală, precum şi pe baza ghidurilor solicitantului, aceste documente de accesare a finanţărilor aferente strategiilor de dezvoltare locală fiind elaborate de fiecare grup de acţiune locală în conformitate cu prevederile următoarelor documente:
    1. Metodologia de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare a Programului operaţional Capital uman;
    2. orientări pentru grupurile de acţiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul oraşelor cu peste 20.000 locuitori - etapa a III-a a mecanismului DLRC;
    3. Ghidul pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală;
    4. Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020;
    5. Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanţare aferente fişelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC;
    c) poate delega atribuţiile privind verificarea modalităţii selectării administratorilor schemelor de minimis de către grupurile de acţiune locală şi contractarea cererilor de finanţare aferente apelului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanţare aferente fişelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - etapa a III-a a mecanismului DLRC, precum şi implementarea schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    d) recuperează valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    e) păstrează evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis."

    8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Atribuţiile administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:
    a) identifică potenţialii beneficiari de ajutor de minimis - întreprinderi existente în vederea subvenţionării locurilor de muncă;
    b) identifică potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanţate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice «Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori», cu respectarea prevederilor legale naţionale şi comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesar a fi depuse în cadrul procesului de selecţie, condiţiile în care este admisă sau nu completarea documentaţiei, termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, alte aspecte relevante. În selectarea planurilor de afaceri, administratorul schemei de minimis va respecta următoarele condiţii si principii:
    1. nu vor putea fi selectate în vederea finanţării planuri de afaceri ce se adresează activităţilor economice enumerate la art. 5 alin. (2);
    2. vor fi aplicate principii şi criterii de tratament egal, nediscriminare, transparenţă, echidistanţă şi obiectivitate, precum şi respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislaţiei aplicabile;
    3. vor fi finanţate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
    4. nu vor fi finanţate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, planuri identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce priveşte descrierea segmentului de piaţă, planul de management şi marketing, precum şi bugetul detaliat;
    5. planurile de afaceri propuse spre finanţare vor reflecta realitatea segmentului de piaţă vizat şi vor fi fundamentate tehnic şi economic, pornind de la informaţii verificabile în zona geografică de implementare a proiectului;
    c) are obligaţia verificării respectării criteriilor de eligibilitate şi de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi transmite documentele justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
    d) după primirea validării de la furnizor, semnează cu beneficiarii de ajutor de minimis contractele de subvenţie, în baza cărora acordă ajutorul de minimis;
    e) realizează plata sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate şi cu normele legale aplicabile;
    f) are obligaţia de a raporta furnizorului de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    g) are obligaţia de a monitoriza ajutorul de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenţie;
    h) are obligaţia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: menţinerea locurilor de muncă pentru care s-a primit subvenţia pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei/continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni;
    i) are obligaţia de a păstra evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis."

    9. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:
    a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru subvenţionarea locurilor de muncă/implementarea planului de afaceri selectat, în condiţiile respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis;
    b) pentru a beneficia de ajutor de minimis pentru subvenţionarea locurilor de muncă, beneficiarul ajutorului de minimis (angajatorul existent) are obligaţia de a menţine locurile de muncă pentru care a primit subvenţia pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei;
    c) pentru a beneficia de ajutor de minimis care constă în acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri, beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a implementa planul de afaceri selectat şi de a asigura sustenabilitatea activităţilor în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni;
    d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui, după caz, parţial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;
    f) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei.
    (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    b) în cazul subvenţionării locurilor de muncă, nerespectarea obligaţiei de a menţine locurile de muncă pentru care a primit subvenţia pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei de acordare a subvenţiei;
    c) în cazul acordării de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri, nerespectarea ţintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri şi/sau menţinerii locurilor de muncă nou-create pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni."

    10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este următoarea:

┌──────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │Subcategoria │
│ │Categorie │Subcategorie │(descrierea │
│ │MySMIS │MySMIS │cheltuielii) │
│ │ │ │conţine: │
├──────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Subvenţii │
│ │ │ │acordate │
│ │ │ │angajatorilor │
│ │ │Subvenţii │(inclusiv pentru │
│ │ │acordate │întreprinderile │
│ │ │angajatorilor │sociale de │
│ │ │ │inserţie) pentru │
│ │ │ │încadrarea în │
│Cheltuieli│ │ │muncă │
│eligibile │Cheltuieli├────────────────┼─────────────────┤
│directe │cu │ │Subvenţii │
│care intră│subvenţii/│ │(microgranturi) │
│sub │burse/ │ │pentru │
│incidenţa │premii/ │ │înfiinţarea unei │
│ajutorului│ajutoare │ │afaceri │
│de minimis│ │Subvenţii pentru│(antreprenoriat),│
│ │ │înfiinţarea unei│pentru realizarea│
│ │ │afaceri │activităţilor │
│ │ │(antreprenoriat)│prevăzute în │
│ │ │ │planul de afaceri│
│ │ │ │pentru care s-a │
│ │ │ │decis acordarea │
│ │ │ │ajutorului de │
│ │ │ │minimis │
└──────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┘

"

    11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 30.06.2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile aferente să fie efectuate până la 31.12.2023."

    12. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 14.545.720,89 euro, echivalent în lei, din care 12.363.862,75 euro contribuţia UE din Fondul Social European şi 2.181.858,13 euro contribuţia naţională."

    13. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 534 de întreprinderi."

    14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:
    a) acordarea de sprijin financiar angajatorilor pentru susţinerea accesului şi/sau menţinerii pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, prin subvenţionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor din comunităţile marginalizate;
    b) susţinerea antreprenoriatului din rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de start-up-uri)."

    15. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform dispoziţiilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operaţional Capital uman, aferentă POCU 2014-2020."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş

    Bucureşti, 16 octombrie 2020.
    Nr. 1.182.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016