Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 983 din 14 mai 2020  pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 983 din 14 mai 2020 pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020
    În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (3) lit. g) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (2) litera d), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) pentru organizarea şi desfăşurarea cursurilor de pregătire profesională a instructorilor de conducere auto şi examinarea conducătorilor auto înscrişi pentru obţinerea certificatelor de calificare profesională iniţială CPI, deţine cu orice titlu vehicule corespunzătoare constructiv, din punctul de vedere al dimensiunilor, maselor şi al sistemelor de siguranţă, prevederilor în vigoare cu privire la pregătirea şi examinarea candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, care au inspecţia tehnică periodică valabilă şi sunt asigurate pentru daune cauzate terţilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora. Vehiculele pot deţine sistem de transmisie automată sau manuală."

    2. La articolul 15, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să asigure îndeplinirea în permanenţă a condiţiilor de autorizare. Dacă suporturile de curs nu sunt actualizate conform evoluţiei prevederilor reglementărilor specifice în 60 de zile de la apariţia acestora, atunci condiţiile de autorizare pentru tipurile de curs corespunzătoare nu mai sunt îndeplinite;
    (...)
c) să deţină la sediu documentele prevăzute la art. 9 alin. (2), precum şi:
    - autorizaţia; şi
    – situaţiile întocmite în urma fiecărui examen, precum şi documentele aferente fiecărei persoane care a urmat unul sau mai multe cursuri în cadrul centrului de pregătire şi perfecţionare în ultimii 5 ani; sunt acceptate şi documentele arhivate electronic;"

    3. La articolul 15, litera n) se abrogă.
    4. La articolul 21, alineatul (3) se abrogă.
    5. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 2

    la norme
    CERERE
    pentru autorizarea centrului de pregătire şi perfecţionare profesională

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Subscrisa persoană juridică, având următoarele date de │
│identificare: │
│Denumire^1): ......................, │
│C.U.I. ..............., nr. înregistrare registrul comerţului │
│.............., │
│telefon: ................, fax .............., e-mail: │
│.................., │
│adresă^2) │
│..............................................................,│
│adresa unde se desfăşoară pregătirea practică │
│........................, │
│prin managerul de centru ..........., deţinător al documentului│
│de identitate tipul ........, seria ....... nr. ... , eliberat │
│de ...... la data de ...., având CNP .........., cu domiciliul │
│în ..................., │
│solicit prin prezenta autorizarea ca centru de pregătire şi │
│perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor │
│rutiere pentru efectuarea cursurilor de pregătire şi │
│perfecţionare^3), │
│[ ] pentru manageri de transport; │
│[ ] pentru instructori auto; │
│[ ] pentru profesori de legislaţie rutieră; │
│[ ] pentru consilieri de siguranţă pentru transportul rutier al│
│mărfurilor periculoase; │
│[ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier │
│de mărfuri periculoase; │
│[ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier │
│de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai │
│mare de 3,5 tone şi pentru conducătorii auto care efectuează │
│transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de │
│gabarit depăşite şi pentru conducătorii auto care efectuează │
│transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere │
│defecte sau care sunt avariate; │
│[ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier │
│de persoane cu vehicule cu mai mult de 8+1 locuri şi pentru │
│conducătorii auto care efectuează transport rutier cu │
│troleibuzul; │
│[ ] pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier │
│în regim de taxi şi transport rutier de persoane în regim de │
│închiriere, care vor fi desfăşurate la adresa menţionată. │
│Centrul utilizează pentru pregătire următorii lectori: │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria .......; │
│tipul de curs ........., lector/instructor ..........., atestat│
│seria ......., │
│şi următoarele vehicule: │
│nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., │
│tipul ......; │
│nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., │
│tipul ......; │
│nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., │
│tipul ......; │
│nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., │
│tipul ......; │
│nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., │
│tipul ......; │
│nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., │
│tipul ......; │
│nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., │
│tipul ......; │
│nr. de înmatriculare ......, categoria ......., marca ......., │
│tipul ...... . │
│Documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor legale de │
│autorizare sunt prezentate în format scanat pe suportul │
│electronic anexat. │
│................ ^4) ................^5) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CONFIDENŢIAL! │
│ATENŢIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate │
│cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului │
│European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind │
│protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea │
│datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a │
│acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul│
│general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 506│
│/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi │
│protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor │
│electronice, cu modificările şi completările ulterioare. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

    ^1) Se vor menţiona denumirea şi forma juridică de organizare.
    ^2) Se va menţiona adresa sediului central sau filialei/sucursalei/punctului de lucru pentru care se solicită autorizarea.
    ^3) Se vor marca cu «x» căsuţele corespunzătoare tipurilor de cursuri pentru care se solicită autorizarea.
    ^4) Semnătura managerului de centru şi ştampila solicitantei.
    ^5) Localitatea şi data completării cererii."

    6. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 3

    la norme

┌──────────────────────────────────────┐
│DECLARAŢIE │
│privind veridicitatea informaţiilor │
│furnizate în cerere şi a documentelor │
│prezentate pe suportul electronic │
├──────────────────────────────────────┤
│eliberat de ........ la data de CNP │
│..........................., cu │
│domiciliul stabil în │
│..........................., în │
│calitate de manager de centru la │
│centrul de pregătire şi perfecţionare │
│.............., din .........., │
│cunoscând prevederile Codului penal │
│privind falsul în declaraţii, certific│
│că informaţiile furnizate în cerere │
│sunt adevărate şi că documentele │
│prezentate scanat pe suportul │
│electronic anexat sunt conforme cu │
│cele originale. │
├──────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul/Subsemnata, │
│....................., având │
│documentul de identitate tip ......, │
│seria ..... nr. ......., │
├──────────────────────────────────────┤
│Data ............. │
│Semnătura │
│…..........… │
├──────────────────────────────────────┤
│CONFIDENŢIAL! │
│ATENŢIE! Date cu caracter personal, │
│prelucrate în conformitate cu │
│dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/│
│679 al Parlamentului European şi al │
│Consiliului din 27 aprilie 2016 │
│privind protecţia persoanelor fizice │
│în ceea ce priveşte prelucrarea │
│datelor cu caracter personal şi │
│privind libera circulaţie a acestor │
│date şi de abrogare a Directivei 95/46│
│/CE (Regulamentul general privind │
│protecţia datelor), precum şi ale │
│Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea│
│datelor cu caracter personal şi │
│protecţia vieţii private în sectorul │
│comunicaţiilor electronice, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
└──────────────────────────────────────┘

"

    7. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 5

    la norme

┌──────────────────────────────────────────┐
│Antet centru de pregătire şi perfecţionare│
│Nr. înregistrare ........../.......... │
├──────────────────────────────────────────┤
│CERERE │
│de înscriere la cursurile de pregătire şi/│
│sau perfecţionare profesională în domeniul│
│transportului rutier │
├──────────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul/Subsemnata, │
│.........................................,│
│având: │
│1. documentul de identitate tip ......, │
│seria ....... nr. ......, eliberat de │
│........ la data de ......., CNP │
│............., cu domiciliul stabil în: │
│.........., │
│2. permisul de conducere nr. ........, │
│emis la data de ........., în statul │
│........, valabil pentru: categoria │
│......., din ........, categoria ......., │
│din ........, categoria ........., din │
│......, categoria ......., din ........, │
│categoria ......., din ........, categoria│
│........., din ......, categoria ......., │
│din ........, │
│3. atestatele/certificatele profesionale │
│valabile emise în alte state: │
│- pentru manageri de transport nr. │
│........, emis în data de ........., în │
│statul ..........; │
│- pentru consilieri ADR nr. ....., emis în│
│data de ......, în statul ......., valabil│
│pentru .....; │
│- pentru conducători auto ADR nr. ...., │
│emis în data de ...., în statul ....., │
│valabil pentru ....; │
│- pentru conducători auto care transportă │
│mărfuri nr. ...., emis în data de ...., în│
│statul ......; │
│- pentru conducători auto care transportă │
│persoane nr. ..., emis în data de ...., în│
│statul ......; │
│solicit înscrierea la cursurile: │
│[ ] pentru manageri de transport, [ ] │
│formare iniţială/[ ] pregătire continuă; [│
│] pentru instructori auto, [ ] obţinere/[ │
│] reînnoire/[ ] adăugare categorie │
│........../[ ] reînnoire şi adăugare │
│categorie ........; [ ] pentru profesori │
│de legislaţie rutieră, [ ] obţinere/[ ] │
│reînnoire; │
│[ ] pentru consilieri de siguranţă ADR, [ │
│] formare iniţială pentru ......../[ ] │
│prelungire ..........; │
│[ ] pentru conducătorii auto ADR, [ ] │
│formare iniţială pentru ....../[ ] │
│prelungire/[ ] extindere cu ....; │
│[ ] pentru conducătorii auto care │
│transportă mărfuri, [ ] formare iniţială/[│
│] pregătire continuă; │
│[ ] pentru conducătorii auto care │
│efectuează transport rutier cu vehicule │
│având mase şi/sau dimensiuni de gabarit │
│depăşite; │
│[ ] pentru conducătorii auto care │
│transportă persoane, [ ] formare iniţială/│
│[ ] pregătire continuă; │
│[ ] pentru conducătorii auto care │
│efectuează transport rutier cu │
│troleibuzul; │
│[ ] pentru conducătorii auto care │
│efectuează transport rutier naţional │
│contra cost de vehicule rutiere defecte │
│sau care sunt avariate; │
│[ ] pentru conducătorii auto în regim de [│
│] taxi/[ ] închiriere. │
│Subsemnatul/Subsemnata, ........ .., │
│cunoscând prevederile Codului penal │
│privind falsul în declaraţii, declar pe │
│propria răspundere că în ultimele 12 luni │
│am avut/nu am avut^1) reşedinţa obişnuită,│
│conform definiţiei prevăzute la articolul │
│12 din Directiva 2006/126/CE^2), în alt │
│stat membru al Uniunii Europene sau al │
│Spaţiului Economic European. │
│Data ................ Semnătura │
│................ │
├──────────────────────────────────────────┤
│CONFIDENŢIAL! │
│ATENŢIE! Date cu caracter personal, │
│prelucrate în conformitate cu dispoziţiile│
│Regulamentului (UE) 2016/679 al │
│Parlamentului European şi al Consiliului │
│din 27 aprilie 2016 privind protecţia │
│persoanelor fizice în ceea ce priveşte │
│prelucrarea datelor cu caracter personal │
│şi privind libera circulaţie a acestor │
│date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE │
│(Regulamentul general privind protecţia │
│datelor), precum şi ale Legii nr. 506/2004│
│privind prelucrarea datelor cu caracter │
│personal şi protecţia vieţii private în │
│sectorul comunicaţiilor electronice, cu │
│modificările şi completările ulterioare. │
└──────────────────────────────────────────┘

    ^1) Se anulează cu „X“ varianta incorectă.
    ^2) Textul definiţiei reşedinţei obişnuite prevăzut la art. 12 din Directiva 2006/126/CE este reprodus pe verso.
    VERSO
    Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere
    ART. 12
    Reşedinţa obişnuită
    În sensul prezentei directive, «reşedinţă obişnuită» înseamnă locul în care o persoană locuieşte în mod obişnuit, adică pe parcursul a cel puţin 185 de zile din fiecare an calendaristic, datorită unor legături personale şi profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, datorită unor legături personale care relevă legături strânse între respectiva persoană şi locul în care locuieşte aceasta.
    Cu toate acestea, reşedinţa obişnuită a unei persoane ale cărei legături profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor sale personale şi care, din acest motiv, locuieşte alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul legăturilor sale personale, cu condiţia ca persoana respectivă să se întoarcă în acel loc cu regularitate. Această din urmă condiţie nu este necesară în cazul în care persoana locuieşte într-un stat membru pentru îndeplinirea unei misiuni cu durată determinată. Frecventarea de cursuri la o universitate sau şcoală nu implică transferul reşedinţei obişnuite."    ART. II
    Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 şi 903 bis din 4 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (2), (3), (6), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Prezentele norme nu se aplică conducătorilor auto care conduc:
    a) vehicule cu o viteză maximă autorizată care nu depăşeşte 45 km/h;
    b) vehicule utilizate de sau aflate sub controlul forţelor armate, apărării civile, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, al forţelor care răspund de menţinerea ordinii publice şi serviciilor de ambulanţă de urgenţă, atunci când transportul este efectuat ca o consecinţă a atribuţiilor acestor servicii;
    c) vehicule care efectuează teste rutiere în vederea unor dezvoltări tehnice, reparaţii sau pentru întreţinere ori vehicule noi sau reconstruite care nu au fost încă puse în funcţiune;
    d) vehicule pentru care este necesară deţinerea unui permis de conducere de categoria D sau D1 şi care sunt conduse fără pasageri de către personalul de întreţinere dinspre sau către un centru de întreţinere situat în vecinătatea celei mai apropiate baze de întreţinere utilizate de operatorul de transport, cu condiţia ca activitatea de conducere a vehiculului să nu constituie activitatea principală a conducătorului auto;
    e) vehicule utilizate în situaţii de urgenţă sau desemnate pentru misiuni de recuperare, inclusiv vehicule utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar;
    f) vehicule utilizate în cursul pregătirii/examinării în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unui certificat/atestat profesional, cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate pentru transportul de mărfuri sau de persoane în scopuri comerciale;
    g) vehicule utilizate pentru transportul necomercial de persoane sau de mărfuri;
    h) vehicule care transportă materiale, echipamente sau utilaje care urmează să fie utilizate de conducătorii auto în cursul activităţii lor, cu condiţia ca activitatea de conducere a vehiculelor să nu reprezinte principala activitate a conducătorilor auto;
    i) vehicule utilizate sau închiriate fără conducător auto de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau crescătorii, pentru transportul de mărfuri în cadrul activităţii profesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii, cu condiţia ca activitatea de conducere a vehiculului să nu constituie activitatea principală a conducătorului auto.
(3) Certificatul de calificare profesională iniţială, denumit în continuare CPI, şi certificatul de calificare profesională continuă, denumit în continuare CPC, sunt dovada calificării profesionale iniţiale, respectiv dovada pregătirii profesionale periodice a conducătorului auto, pot fi obţinute conform prevederilor prezentelor norme şi reprezintă cartela de pregătire profesională a conducătorului auto, aşa cum aceasta este definită în Directiva 2003/59/CE, cu modificările şi completările ulterioare.
    (...)
(6) Pot obţine în România CPI doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
    a) sunt resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene şi îşi au reşedinţa obişnuită în România, aşa cum este aceasta definită la art. 12 din Directiva 2006/126/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene şi sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.
(7) Pot obţine în România CPC doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
    a) îşi au reşedinţa obişnuită în România, aşa cum este aceasta definită la art. 12 din Directiva 2006/126/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România.
(8) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României documentele eliberate în condiţiile Directivei 2003/59/CE, cu modificările şi completările ulterioare, de alte state membre ale Uniunii Europene, şi anume:
    a) permisul de conducere care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise corespunzătoare; sau
    b) cartela de pregătire profesională, prevăzută în anexa II la Directiva 2003/59/CE, cu modificările şi completările ulterioare, care are înscris codul armonizat nr. 95 al Uniunii, prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE, alături de categoriile de permise corespunzătoare. Certificatele de calificare profesională CPI şi CPC eliberate în condiţiile Directivei 2003/59/CE înainte de 23 mai 2020 sunt valabile până la data expirării; sau
    c) conducătorilor auto resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care conduc vehicule utilizate pentru transportul rutier de mărfuri li se permite, de asemenea, să facă dovada deţinerii calificării şi formării prevăzute în Directiva 2003/59/CE prin atestatul de conducător auto menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu condiţia ca pe documentul respectiv să fie înscris codul nr. 95 al Uniunii la rubrica «Observaţii» a atestatului. Atestatele de conducător auto pe care nu este înscris codul nr. 95 al Uniunii şi care au fost eliberate înainte de 23 mai 2020 în conformitate cu art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 în vederea certificării conformităţii cu cerinţele de formare în temeiul Directivei 2003/59/CE sunt acceptate ca dovadă a calificării până la data expirării."

    2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Modelul şi conţinutul cartelei de pregătire profesională a conducătorului auto sunt prevăzute în anexa nr. 2c) la prezentele norme."

    3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Conducătorii auto care efectuează transport de marfă şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers şi care deţin un CPI nu trebuie să mai susţină examen teoretic pentru părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar pentru părţile specifice noii calificări, urmat de promovarea unui examen practic. Aceşti conducători vor susţine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate."

    4. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Pregătirea profesională periodică constă în cursuri specifice, prin care conducătorii auto îşi actualizează cunoştinţele necesare în activitate, cu precădere în ceea ce priveşte siguranţa rutieră, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi reducerea impactului pe care condusul unui autovehicul îl are asupra mediului.
    (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) sunt organizate de către centre de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi se desfăşoară conform programei prevăzute în anexa nr. 2a) la prezentele norme. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însuşirii de către candidaţi a cunoştinţelor menţionate în anexa nr. 2a) la prezentele norme, cu respectarea necesităţilor de învăţare ale acestora. Cursurile acoperă o gamă largă de subiecte şi includ întotdeauna cel puţin un subiect legat de siguranţa rutieră. Subiectele de formare cuprinse în suporturile de curs iau în considerare evoluţiile legislative şi tehnologice relevante. Cursurile includ cel puţin două ore de instruire practică."

    5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională pot utiliza programe informatice de tip e-learning pentru susţinerea cursurilor de la alin. (1). Centrele pot, în condiţiile prevăzute în prezentele norme, să utilizeze platformele digitale pentru cel mult 12 ore din orele prevăzute în anexa nr. 2a) la prezentele norme.
    a) Programul informatic de tip e-learning este o platformă digitală operată de către centrul de pregătire şi perfecţionare profesională, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    (i) permite cursanţilor conectarea, pentru a deveni utilizatori, doar cu nume de utilizator şi parolă;
    (ii) ţine evidenţa automată a cursanţilor şi păstrează istoricul pentru o perioadă de doi ani privind numărul de conectări, modulele accesate, timpul cumulat de utilizare a platformei etc., punctajele obţinute la simulările de examen efectuate de către cursanţi, întocmind registre în acest sens;
    (iii) emite automat mesaje către utilizatori în situaţiile în care nu au utilizat suficient platforma digitală şi/sau nu s-au prezentat la toate orele de curs necesare pentru a le fi considerat finalizat cursul de pregătire şi perfecţionare. Mesajele oferă informaţii privind numărul orelor de curs şi al orelor de utilizare a platformei necesare pentru finalizarea cursului;
    (iv) prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    (v) are implementate metode şi proceduri complexe de asigurare a securităţii cibernetice şi protecţiei datelor.
    b) Conţinutul minimal al platformei specifice pregătirii teoretice este următorul:
    (i) actele normative relevante pentru obiectivele prevăzute în anexa nr. 2a);
    (ii) cursuri şi lecţii conform obiectivelor prevăzute în anexa nr. 2a);
    (iii) un modul de examinare care trebuie să ofere o interfaţă asemănătoare celei întâlnite la examenul teoretic, pentru a pregăti cursanţii din timp pentru evaluarea finală şi a-i acomoda cu examinarea pe calculator. Etapele unei simulări de examinare trebuie să fie identice cu etapele întâlnite de către utilizator la susţinerea examenelor prevăzute la art. 5.
    c) Centrul de pregătire şi perfecţionare profesională, în calitate de operator al platformei digitale, are următoarele obligaţii:
    (i) să informeze complet şi cuprinzător toţi cursanţii în calitatea lor de utilizatori, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii şi condiţiile de funcţionare a platformei digitale, la drepturile şi obligaţiile lor în cursul şi după utilizarea platformei digitale, precum şi cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Termenii şi condiţiile privind funcţionarea platformei digitale trebuie să poată fi accesaţi cu uşurinţă de utilizatori prin intermediul acesteia, iar operatorul trebuie să permită doar celor care au fost de acord în mod expres cu aceşti termeni şi condiţii să devină utilizatori ai platformei digitale;
    (ii) să păstreze evidenţa utilizatorilor şi registrele privind istoricul conectărilor, al modulelor accesate, al punctajelor obţinute la simulările de examen pentru o perioadă de cel puţin doi ani;
    (iii) să admită pe platforma digitală doar utilizatorii care şi-au înregistrat în mod corespunzător datele cu caracter personal solicitate prin platforma digitală;
    (iv) să asigure securitatea cibernetică a platformei digitale şi a tuturor datelor încărcate de utilizatori;
    (v) să prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi să informeze în mod corespunzător, înainte de înregistrare, toţi utilizatorii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora;
    (vi) să înregistreze pe platforma digitală doar solicitanţii care sunt de acord în mod expres cu termenii şi condiţiile prelucrării datelor cu caracter personal;
    (vii) să nu schimbe termenii şi condiţiile de utilizare a platformei digitale fără notificarea prealabilă a utilizatorilor;
    (viii) să confirme în sistemul informatic al Autorităţii Rutiere Române - ARR finalizarea cursului pentru fiecare candidat, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce priveşte respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condiţiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică şi/sau practică, precum şi condiţiile pentru susţinerea examinării. În cazul utilizării platformelor digitale, finalizarea se confirmă după 23 de ore de curs, după utilizarea platformei de către utilizator pentru un timp cumulat de minimum 8 ore şi după ce utilizatorul a simulat un număr de cel puţin 4 examene teoretice;
    (ix) la solicitarea inspectorilor Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea efectuării controlului modului de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare profesională şi a modului de finalizare a cursurilor, pune la dispoziţia acestora toate informaţiile cerute pe care le deţine în legătură cu activitatea utilizatorilor pe platformă."

    6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Pe certificatele CPI, CPC şi pe atestatul de conducător auto menţionat în Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului se marchează codul armonizat «95» al Uniunii, corespunzător calificării de conducător auto."

    7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Anexele nr. 2a), 2b) şi 2c) fac parte integrantă din prezentele norme."

    8. Anexa nr. 2a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 2a

    la norme
    Programa de pregătire profesională periodică în vederea obţinerii CPC pentru categoriile de vehicule C1, C1E, C şi CE NOTĂ:
    Subiectele comune la care face referire art. 3 alin. (12) din norme sunt marcate cu «(*)».

┌────────────────────┬──────────────────┬─────────┐
│Obiectiv │Tematici │Ore │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) componentele │ │
│ │motorului şi │ │
│ │transmisiei şi │ │
│ │rolul acestora, │ │
│1.1. Obiectiv: │curbele de cuplu, │ │
│cunoaşterea │de putere şi de │ │
│caracteristicilor │consum specific │2 │
│sistemului de │ale unui motor, │ │
│transmisie în scopul│zona de utilizare │ │
│utilizării optime │optimă a turaţiei │ │
│ │motorului, │ │
│ │diagrame privind │ │
│ │rapoartele │ │
│ │transmisiei │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) limitele de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │frânelor şi a │ │
│ │frânei de │ │
│ │încetinire, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │combinată a │ │
│ │frânelor şi a │ │
│ │frânei de │ │
│ │încetinire, │ │
│ │utilizarea optimă │ │
│ │a vitezei şi │ │
│ │rapoartelor │ │
│ │transmisiei, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │inerţiei │ │
│ │vehiculului, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │mijloacelor de │ │
│ │încetinire şi de │ │
│ │frânare în cursul │ │
│ │coborârilor, │ │
│ │comportament în │ │
│ │caz de defecţiune,│ │
│1.2. Obiectiv: │utilizarea │ │
│cunoaşterea │dispozitivelor │ │
│caracteristicilor │electronice şi │ │
│tehnice şi │mecanice, cum ar │ │
│funcţionarea │fi sistemul de │ │
│dispozitivelor de │control electronic│ │
│siguranţă pentru a │al stabilităţii │3 │
│controla vehiculul, │(ESP - Electronic │ │
│pentru a minimiza │Stability │ │
│uzura şi pentru a │Program), │ │
│preveni │sistemele avansate│ │
│disfuncţionalităţile│de frânare de │ │
│specifice │urgenţă (AEBS - │ │
│ │Advanced Emergency│ │
│ │Braking Systems), │ │
│ │sistemul │ │
│ │antiblocare (ABS -│ │
│ │Anti-Lock Braking │ │
│ │System), sistemele│ │
│ │de control al │ │
│ │tracţiunii (TCS - │ │
│ │Traction Control │ │
│ │Systems) şi │ │
│ │sistemele de │ │
│ │monitorizare │ │
│ │montate pe vehicul│ │
│ │(IVMS - In Vehicle│ │
│ │Monitoring │ │
│ │System), precum şi│ │
│ │a altor │ │
│ │dispozitive, │ │
│ │autorizate pentru │ │
│ │utilizare, de │ │
│ │asistenţă a │ │
│ │conducătorului │ │
│ │auto sau de │ │
│ │automatizare │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) optimizarea │ │
│ │consumului de │ │
│ │carburant prin │ │
│ │aplicarea │ │
│ │competenţelor │ │
│ │prezentate la pct.│ │
│ │1.1 şi 1.2, │ │
│ │importanţa │ │
│ │anticipării │ │
│ │fluxului de │ │
│ │trafic, a │ │
│ │distanţei │ │
│ │corespunzătoare │ │
│ │faţă de alte │ │
│ │vehicule, a │ │
│1.3. Obiectiv: │utilizării │ │
│capacitatea de │impulsului │ │
│optimizare a │vehiculului, a │3 │
│consumului de │vitezei constante,│ │
│carburant │a unui stil de │ │
│ │conducere lină şi │ │
│ │a presiunii │ │
│ │corespunzătoare în│ │
│ │pneuri, precum şi │ │
│ │familiarizarea cu │ │
│ │sistemele de │ │
│ │transport │ │
│ │inteligente, care │ │
│ │conduce la │ │
│ │creşterea │ │
│ │eficienţei în │ │
│ │timpul condusului │ │
│ │şi la o mai bună │ │
│ │planificare a │ │
│ │rutelor │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) │ │
│ │conştientizarea │ │
│ │diferitelor │ │
│ │condiţii rutiere, │ │
│ │de trafic şi │ │
│ │meteorologice şi │ │
│ │adaptarea la │ │
│ │acestea, │ │
│ │anticiparea │ │
│ │evenimentelor │ │
│ │viitoare; │ │
│ │înţelegerea │ │
│ │modului în care │ │
│ │trebuie să se │ │
│ │pregătească şi să │ │
│ │se planifice o │ │
│ │călătorie în │ │
│ │condiţii │ │
│ │meteorologice │ │
│ │anormale; │ │
│ │familiarizarea cu │ │
│ │utilizarea │ │
│ │echipamentelor de │ │
│ │siguranţă conexe │ │
│ │şi dobândirea │ │
│ │capacităţii de a │ │
│ │înţelege când │ │
│ │trebuie amânată │ │
│ │sau anulată o │ │
│ │călătorie din │ │
│ │cauza condiţiilor │ │
│ │meteorologice │ │
│ │extreme; adaptarea│ │
│ │la riscurile de │ │
│ │trafic, inclusiv │ │
│ │la comportamentul │ │
│ │periculos în │ │
│ │trafic sau la │ │
│ │conducerea │ │
│ │neatentă (de │ │
│ │exemplu, din cauza│ │
│ │utilizării │ │
│ │dispozitivelor │ │
│ │electronice sau │ │
│ │din cauza │ │
│ │mâncatului sau a │ │
│1.3a. Obiectiv: │băutului etc.); │ │
│capacitatea de │recunoaşterea şi │ │
│anticipare, de │adaptarea la │4 │
│evaluare şi adaptare│situaţii │ │
│la riscurile din │periculoase, │ │
│trafic │legate în special │ │
│ │de dimensiunile şi│ │
│ │de greutatea │ │
│ │vehiculelor, │ │
│ │precum şi de │ │
│ │utilizatorii │ │
│ │vulnerabili ai │ │
│ │drumurilor, cum ar│ │
│ │fi pietonii, │ │
│ │bicicliştii şi │ │
│ │conducătorii de │ │
│ │vehicule │ │
│ │motorizate cu două│ │
│ │roţi, şi │ │
│ │dobândirea │ │
│ │capacităţii de a │ │
│ │face faţă │ │
│ │stresului generat │ │
│ │de aceşti factori │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │(*) identificarea │ │
│ │posibilelor │ │
│ │situaţii │ │
│ │periculoase şi │ │
│ │interpretarea │ │
│ │corespunzătoare a │ │
│ │modului în care │ │
│ │aceste situaţii │ │
│ │care pot fi │ │
│ │periculoase se pot│ │
│ │transforma în │ │
│ │situaţii în care │ │
│ │accidentele │ │
│ │rutiere nu mai pot│ │
│ │fi evitate, precum│ │
│ │şi selectarea şi │ │
│ │punerea în │ │
│ │aplicare a unor │ │
│ │măsuri de sporire │ │
│ │a marjelor de │ │
│ │siguranţă în │ │
│ │asemenea măsură │ │
│ │încât un accident │ │
│ │să poată fi încă │ │
│ │evitat în cazul în│ │
│ │care intervin │ │
│ │posibile pericole │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │forţele care se │ │
│ │aplică vehiculului│ │
│ │în mişcare, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │rapoartelor │ │
│ │transmisiei în │ │
│ │funcţie de sarcina│ │
│ │vehiculului şi de │ │
│ │profilul drumului,│ │
│ │utilizarea │ │
│ │sistemelor de │ │
│ │transmisie │ │
│ │automată, │ │
│ │calcularea │ │
│ │sarcinii totale a │ │
│ │unui vehicul sau a│1 │
│ │unui ansamblu de │ │
│ │vehicule, │ │
│ │calcularea │ │
│ │volumului total, │ │
│ │repartizarea │ │
│1.4. Obiectiv: │încărcăturii, │ │
│capacitatea de a │consecinţele │ │
│asigura încărcarea │supraîncărcării pe│ │
│unui vehicul │axă, stabilitatea │ │
│respectând regulile │vehiculului şi │ │
│de siguranţă şi │centrul de │ │
│utilizare corectă a │greutate, tipurile│ │
│vehiculului │de ambalaje şi │ │
│ │suporturile de │ │
│ │sarcină │ │
│ ├──────────────────┼─────────┤
│ │principalele │ │
│ │categorii de │ │
│ │mărfuri ce │ │
│ │necesită arimarea,│ │
│ │tehnici de calare │ │
│ │şi de arimare a │ │
│ │încărcăturii, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │chingilor de │1 curs +2│
│ │arimare, │instruire│
│ │verificarea │practică │
│ │dispozitivelor de │ │
│ │arimare, │ │
│ │utilizarea de │ │
│ │mijloace de │ │
│ │manevrare, │ │
│ │acoperirea cu │ │
│ │prelată şi │ │
│ │scoaterea prelatei│ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) cunoaşterea │ │
│ │mediului social al│ │
│ │transportului │ │
│ │rutier: drepturile│ │
│ │şi obligaţiile │ │
│ │conducătorului │ │
│ │auto în ceea ce │ │
│ │priveşte │ │
│ │calificarea │ │
│ │iniţială şi │ │
│ │pregătirea │ │
│ │profesională │ │
│ │periodică, │ │
│ │contractul de │ │
│ │angajare al │ │
│ │conducătorului │ │
│ │auto, clauze │ │
│2.1. Obiectiv: │contractuale şi │ │
│cunoaşterea mediului│plăţi interzise, │ │
│social al │responsabilităţile│ │
│transportului rutier│conducătorului │4 │
│şi regulile care îl │auto │ │
│guvernează ├──────────────────┤ │
│ │(*) duratele │ │
│ │maxime de lucru │ │
│ │specifice │ │
│ │transporturilor │ │
│ │rutiere; │ │
│ │principiile, │ │
│ │aplicarea şi │ │
│ │consecinţele │ │
│ │prevăzute în │ │
│ │legislaţia în │ │
│ │domeniu; │ │
│ │sancţiunile în caz│ │
│ │de neutilizare, de│ │
│ │utilizare │ │
│ │necorespunzătoare │ │
│ │sau de manipulare │ │
│ │a tahografului în │ │
│ │scopul fraudei │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │licenţa de │ │
│ │transport, │ │
│ │certificatul de │ │
│ │transport în cont │ │
│ │propriu, │ │
│ │documentele care │ │
│ │trebuie să se afle│ │
│ │la bordul │ │
│ │vehiculului, │ │
│ │interdicţiile de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │anumitor drumuri, │ │
│ │taxele de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │drumurilor, │ │
│ │obligaţiile ce │ │
│ │rezultă din │ │
│ │contractul-tip de │ │
│ │transport de │ │
│ │mărfuri, │ │
│2.2. Obiectiv: │redactarea │ │
│cunoaşterea │documentelor │ │
│reglementărilor │privind contractul│2 │
│privind transportul │de transport │ │
│rutier de mărfuri ├──────────────────┤ │
│ │autorizaţiile de │ │
│ │transport │ │
│ │internaţional, │ │
│ │obligaţii ce │ │
│ │rezultă din │ │
│ │convenţia privind │ │
│ │contractul de │ │
│ │transport │ │
│ │internaţional │ │
│ │rutier de mărfuri,│ │
│ │întocmirea │ │
│ │documentelor │ │
│ │pentru transportul│ │
│ │internaţional, │ │
│ │trecerea │ │
│ │frontierelor, │ │
│ │comisionarii de │ │
│ │transport, │ │
│ │documente speciale│ │
│ │de însoţire a │ │
│ │mărfii, cabotaj │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) tipologia │ │
│ │accidentelor de │ │
│ │muncă din sectorul│ │
│ │transporturilor, │ │
│ │statisticile │ │
│ │accidentelor de │ │
│ │circulaţie, │ │
│ │implicarea │ │
│ │camioanelor/ │ │
│3.1. Obiectiv: │autobuzelor, │ │
│creşterea percepţiei│consecinţele │ │
│privind riscurile │umane, materiale │3 │
│rutiere şi │şi financiare │ │
│accidentele de muncă├──────────────────┤ │
│ │(*) principii şi │ │
│ │modalităţi de │ │
│ │corectare a │ │
│ │atitudinilor şi │ │
│ │comportamentelor │ │
│ │care generează │ │
│ │riscuri de │ │
│ │accident rutier │ │
│ │sau accident de │ │
│ │muncă │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) informaţii │ │
│ │generale, │ │
│ │implicaţii pentru │ │
│ │conducătorii auto,│ │
│ │măsurile de │ │
│3.2. Obiectiv: │prevenire, lista │ │
│capacitatea de a │verificărilor ce │ │
│preveni │trebuie efectuate │1 │
│criminalitatea şi │de conducătorul │ │
│traficul de │auto, legislaţia │ │
│imigranţi ilegali │cu privire la │ │
│ │responsabilitatea │ │
│ │conducătorului │ │
│ │auto şi │ │
│ │întreprinderilor │ │
│ │de transport │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) gesturile şi │ │
│3.3. Obiectiv: │poziţiile care │ │
│capacitatea de a │implică riscuri, │ │
│preveni riscurile │condiţia fizică, │1 │
│fizice: principiile │exerciţiile de │ │
│ergonomice │manipulare, │ │
│ │protecţia │ │
│ │personală │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) principiile │ │
│ │unei alimentaţii │ │
│ │sănătoase şi │ │
│ │echilibrate, │ │
│ │efectele │ │
│ │alcoolului, │ │
│ │medicamentelor sau│ │
│ │ale oricărei │ │
│3.4. Obiectiv: │substanţe │ │
│conştientizarea │susceptibile de a │1 │
│importanţei stării │modifica │ │
│fizice şi mentale │comportamentul, │ │
│ │simptomele, │ │
│ │cauzele şi │ │
│ │efectele oboselii │ │
│ │şi stresului, │ │
│ │rolul fundamental │ │
│ │al ciclului │ │
│ │elementar │ │
│ │muncă-odihnă │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) comportamentul│ │
│ │în caz de urgenţă:│ │
│ │evaluarea │ │
│ │situaţiei, │ │
│ │evitarea │ │
│ │supraaccidentelor,│ │
│ │solicitarea de │ │
│ │ajutor, asistenţa │ │
│ │răniţilor şi │ │
│ │acordarea primului│ │
│ │ajutor, acţiuni în│ │
│ │caz de incendiu, │ │
│ │evacuarea │ │
│ │ocupanţilor din │ │
│ │autovehicul, │ │
│ │asigurarea │ │
│ │siguranţei tuturor│ │
│3.5. Obiectiv: │călătorilor, │ │
│capacitatea de a │acţiuni în caz de │ │
│evalua corect şi de │agresiune; │4 │
│a acţiona în │principiile de │ │
│situaţii de urgenţă │bază ale │ │
│ │întocmirii unui │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │constatare a │ │
│ │accidentului │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │tehnici de control│ │
│ │dinamic al │ │
│ │vehiculului în │ │
│ │situaţiile │ │
│ │derapajului, ale │ │
│ │frânării de │ │
│ │urgenţă şi ale │ │
│ │evitării de │ │
│ │urgenţă a unui │ │
│ │obstacol - │ │
│ │exerciţii practice│ │
│ │sau vizualizare de│ │
│ │materiale video │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) importanţa │ │
│ │pentru │ │
│ │întreprindere a │ │
│ │calităţii │ │
│3.6. Obiectiv: │prestaţiei │ │
│abilităţi de │conducătorului │ │
│comportament care să│auto, diferitele │ │
│contribuie la │roluri ale │ │
│îmbunătăţirea │conducătorului │ │
│imaginii unei │auto, diferiţii │ │
│întreprinderi: │interlocutori │2 │
│relaţia dintre │potenţiali ai │ │
│comportamentul │conducătorului │ │
│conducătorului auto │auto, întreţinerea│ │
│şi imaginea │autovehiculului, │ │
│întreprinderii │organizarea │ │
│ │muncii, │ │
│ │consecinţele pe │ │
│ │plan comercial şi │ │
│ │financiar ale unei│ │
│ │dispute │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │transportul rutier│ │
│ │în raport cu alte │ │
│ │tipuri de │ │
│ │transport │ │
│ │(concurenţă, │ │
│ │expeditori), │ │
│ │diferitele │ │
│ │activităţi din │ │
│ │domeniul │ │
│ │transportului │ │
│ │rutier │ │
│ │(transportul │ │
│ │public, în folos │ │
│ │propriu, │ │
│ │activităţi conexe │ │
│ │transportului), │ │
│ │organizarea │ │
│ │principalelor │ │
│ │tipuri de │ │
│3.7. Obiectiv: │întreprinderi de │ │
│cunoaşterea mediului│transport sau │ │
│economic al │activităţi conexe │1 │
│transportului rutier│transportului, │ │
│de mărfuri şi a │diferitele │ │
│organizării pieţei │specializări din │ │
│ │domeniul │ │
│ │transportului │ │
│ │(cisternă, │ │
│ │temperatură │ │
│ │controlată, │ │
│ │mărfuri │ │
│ │periculoase, │ │
│ │transportul │ │
│ │animalelor etc.), │ │
│ │evoluţia │ │
│ │sectorului │ │
│ │(diversificarea │ │
│ │serviciilor │ │
│ │oferite, relaţia │ │
│ │transport │ │
│ │rutier-transport │ │
│ │feroviar, │ │
│ │subcontractarea │ │
│ │etc.) │ │
└────────────────────┴──────────────────┴─────────┘

    Programa de pregătire profesională periodică în vederea obţinerii CPC pentru categoriile de vehicule D1, D1E, D şi DE NOTĂ:
    Subiectele comune la care face referire art. 3 alin. (12) din Norme sunt marcate cu «(*)»

┌────────────────────┬──────────────────┬─────────┐
│Obiectiv │Tematici │Ore │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) componentele │ │
│ │motorului şi │ │
│ │transmisiei şi │ │
│ │rolul acestora, │ │
│1.1. Obiectiv: │curbele de cuplu, │ │
│cunoaşterea │de putere şi de │ │
│caracteristicilor │consum specific │2 │
│sistemului de │ale unui motor, │ │
│transmisie în scopul│zona de utilizare │ │
│utilizării optime │optimă a turaţiei │ │
│ │motorului, │ │
│ │diagrame privind │ │
│ │rapoartele │ │
│ │transmisiei │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) limitele de │ │
│ │utilizare a │ │
│ │frânelor şi a │ │
│ │frânei de │ │
│ │încetinire, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │combinată a │ │
│ │frânelor şi a │ │
│ │frânei de │ │
│ │încetinire, │ │
│ │utilizarea optimă │ │
│ │a vitezei şi │ │
│ │rapoartelor │ │
│ │transmisiei, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │inerţiei │ │
│ │vehiculului, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │mijloacelor de │ │
│ │încetinire şi de │ │
│ │frânare în cursul │ │
│ │coborârilor, │ │
│ │comportament în │ │
│ │caz de defecţiune,│ │
│1.2. Obiectiv: │utilizarea │ │
│cunoaşterea │dispozitivelor │ │
│caracteristicilor │electronice şi │ │
│tehnice şi │mecanice, cum ar │ │
│funcţionarea │fi sistemul de │ │
│dispozitivelor de │control electronic│ │
│siguranţă pentru a │al stabilităţii │3 │
│controla vehiculul, │(ESP - Electronic │ │
│pentru a minimiza │Stability │ │
│uzura şi pentru a │Program), │ │
│preveni │sistemele avansate│ │
│disfuncţionalităţile│de frânare de │ │
│specifice │urgenţă (AEBS - │ │
│ │Advanced Emergency│ │
│ │Braking Systems), │ │
│ │sistemul │ │
│ │antiblocare (ABS -│ │
│ │Anti - Lock │ │
│ │Braking System), │ │
│ │sistemele de │ │
│ │control al │ │
│ │tracţiunii (TCS - │ │
│ │Traction Control │ │
│ │Systems) şi │ │
│ │sistemele de │ │
│ │monitorizare │ │
│ │montate pe vehicul│ │
│ │(IVMS - In Vehicle│ │
│ │Monitoring │ │
│ │System), precum şi│ │
│ │a altor │ │
│ │dispozitive, │ │
│ │autorizate pentru │ │
│ │utilizare, de │ │
│ │asistenţă a │ │
│ │conducătorului │ │
│ │auto sau de │ │
│ │automatizare │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) optimizarea │ │
│ │consumului de │ │
│ │carburant prin │ │
│ │aplicarea │ │
│ │competenţelor │ │
│ │prezentate la pct.│ │
│ │1.1 şi 1.2, │ │
│ │importanţa │ │
│ │anticipării │ │
│ │fluxului de │ │
│ │trafic, a │ │
│ │distanţei │ │
│ │corespunzătoare │ │
│ │faţă de alte │ │
│ │vehicule, a │ │
│1.3. Obiectiv: │utilizării │ │
│capacitatea de │impulsului │ │
│optimizare a │vehiculului, a │3 │
│consumului de │vitezei constante,│ │
│carburant │a unui stil de │ │
│ │conducere lină şi │ │
│ │a presiunii │ │
│ │corespunzătoare în│ │
│ │pneuri, precum şi │ │
│ │familiarizarea cu │ │
│ │sistemele de │ │
│ │transport │ │
│ │inteligente, care │ │
│ │conduce la │ │
│ │creşterea │ │
│ │eficienţei în │ │
│ │timpul condusului │ │
│ │şi la o mai bună │ │
│ │planificare a │ │
│ │rutelor │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) │ │
│ │conştientizarea │ │
│ │diferitelor │ │
│ │condiţii rutiere, │ │
│ │de trafic şi │ │
│ │meteorologice şi │ │
│ │adaptarea la │ │
│ │acestea, │ │
│ │anticiparea │ │
│ │evenimentelor │ │
│ │viitoare; │ │
│ │înţelegerea │ │
│ │modului în care │ │
│ │trebuie să se │ │
│ │pregătească şi să │ │
│ │se planifice o │ │
│ │călătorie în │ │
│ │condiţii │ │
│ │meteorologice │ │
│ │anormale; │ │
│ │familiarizarea cu │ │
│ │utilizarea │ │
│ │echipamentelor de │ │
│ │siguranţă conexe │ │
│ │şi dobândirea │ │
│ │capacităţii de a │ │
│ │înţelege când │ │
│ │trebuie amânată │ │
│ │sau anulată o │ │
│ │călătorie din │ │
│ │cauza condiţiilor │ │
│ │meteorologice │ │
│ │extreme; adaptarea│ │
│ │la riscurile de │ │
│ │trafic, inclusiv │ │
│ │la comportamentul │ │
│ │periculos în │ │
│ │trafic sau la │ │
│ │conducerea │ │
│ │neatentă (de │ │
│ │exemplu, din cauza│ │
│ │utilizării │ │
│ │dispozitivelor │ │
│ │electronice sau │ │
│ │din cauza │ │
│ │mâncatului sau a │ │
│1.3a. Obiectiv: │băutului etc.); │ │
│capacitatea de │recunoaşterea şi │ │
│anticipare, de │adaptarea la │4 │
│evaluare şi adaptare│situaţii │ │
│la riscurile din │periculoase, │ │
│trafic: │legate în special │ │
│ │de dimensiunile şi│ │
│ │de greutatea │ │
│ │vehiculelor, │ │
│ │precum şi de │ │
│ │utilizatorii │ │
│ │vulnerabili ai │ │
│ │drumurilor, cum ar│ │
│ │fi pietonii, │ │
│ │bicicliştii şi │ │
│ │conducătorii de │ │
│ │vehicule │ │
│ │motorizate cu două│ │
│ │roţi, şi │ │
│ │dobândirea │ │
│ │capacităţii de a │ │
│ │face faţă │ │
│ │stresului generat │ │
│ │de aceşti factori │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │(*) identificarea │ │
│ │posibilelor │ │
│ │situaţii │ │
│ │periculoase şi │ │
│ │interpretarea │ │
│ │corespunzătoare a │ │
│ │modului în care │ │
│ │aceste situaţii │ │
│ │care pot fi │ │
│ │periculoase se pot│ │
│ │transforma în │ │
│ │situaţii în care │ │
│ │accidentele │ │
│ │rutiere nu mai pot│ │
│ │fi evitate, precum│ │
│ │şi selectarea şi │ │
│ │punerea în │ │
│ │aplicare a unor │ │
│ │măsuri de sporire │ │
│ │a marjelor de │ │
│ │siguranţă în │ │
│ │asemenea măsură │ │
│ │încât un accident │ │
│ │să poată fi încă │ │
│ │evitat în cazul în│ │
│ │care intervin │ │
│ │posibile pericole │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │echilibrul │ │
│ │mişcărilor │ │
│ │longitudinale şi │ │
│ │laterale, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │drumurilor │ │
│ │împreună cu alţi │ │
│ │utilizatori, │ │
│ │poziţia pe şosea, │ │
│ │frânarea treptată/│ │
│ │lină, folosirea │ │
│ │consolelor, │ │
│ │utilizarea de │ │
│ │infrastructuri │ │
│ │specifice (spaţii │ │
│1.5. Obiectiv: │publice, benzi de │ │
│capacitatea de a │circulaţie │ │
│asigura siguranţa şi│rezervate), │1 │
│confortul │realizarea unei │ │
│pasagerilor │armonii între │ │
│ │conducerea în │ │
│ │siguranţă şi │ │
│ │celelalte funcţii │ │
│ │ale conducătorului│ │
│ │auto, │ │
│ │interacţiunea cu │ │
│ │pasagerii, │ │
│ │caracteristicile │ │
│ │specifice ale │ │
│ │transportului │ │
│ │anumitor categorii│ │
│ │de călători │ │
│ │(persoane cu │ │
│ │dizabilităţi, │ │
│ │copii) │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │forţele care se │ │
│ │aplică vehiculelor│ │
│ │în mişcare, │ │
│ │utilizarea │ │
│ │rapoartelor │ │
│ │transmisiei în │ │
│ │funcţie de sarcina│ │
│ │vehiculului şi de │ │
│ │profilul drumului,│ │
│1.6. Obiectiv: │utilizarea │ │
│capacitatea de a │sistemelor de │ │
│asigura încărcarea │transmisie │1 curs +2│
│unui vehicul │automată, │instruire│
│respectând regulile │calcularea │practică │
│de siguranţă şi │sarcinii totale a │ │
│utilizare corectă a │unui vehicul sau a│ │
│vehiculului │unui ansamblu de │ │
│ │vehicule, │ │
│ │repartizarea │ │
│ │încărcăturii, │ │
│ │consecinţele │ │
│ │supraîncărcării pe│ │
│ │axă, stabilitatea │ │
│ │vehiculului şi │ │
│ │centrul de │ │
│ │greutate │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) cunoaşterea │ │
│ │mediului social al│ │
│ │transportului │ │
│ │rutier: drepturile│ │
│ │şi obligaţiile │ │
│ │conducătorului │ │
│ │auto în ceea ce │ │
│ │priveşte │ │
│ │calificarea │ │
│ │iniţială şi │ │
│ │pregătirea │ │
│ │profesională │ │
│ │periodică, │ │
│ │contractul de │ │
│ │angajare al │ │
│ │conducătorului │ │
│ │auto, clauze │ │
│2.1. Obiectiv: │contractuale şi │ │
│cunoaşterea mediului│plăţi interzise, │ │
│social al │responsabilităţile│ │
│transportului rutier│conducătorului │4 │
│şi regulile care îl │auto │ │
│guvernează ├──────────────────┤ │
│ │(*) duratele │ │
│ │maxime de lucru │ │
│ │specifice │ │
│ │transporturilor │ │
│ │rutiere; │ │
│ │principiile, │ │
│ │aplicarea şi │ │
│ │consecinţele │ │
│ │prevăzute în │ │
│ │legislaţia în │ │
│ │domeniu; │ │
│ │sancţiunile în caz│ │
│ │de neutilizare, de│ │
│ │utilizare │ │
│ │necorespunzătoare │ │
│ │sau de manipulare │ │
│ │a tahografului în │ │
│ │scopul fraudei │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │categorii şi │ │
│ │tipuri de │ │
│ │transport rutier │ │
│ │de persoane, │ │
│ │licenţa de │ │
│ │transport, │ │
│ │certificatul de │ │
│ │transport în cont │ │
│ │propriu, licenţa │ │
│ │de traseu, │ │
│ │documentul de │ │
│ │control şi │ │
│ │transportul de │ │
│ │grupuri specifice,│ │
│2.3. Obiectiv: │autorizaţiile de │ │
│cunoaşterea │transport │ │
│reglementărilor │internaţional, │2 │
│privind transportul │întocmirea │ │
│rutier de persoane │documentelor │ │
│ │pentru transportul│ │
│ │internaţional, │ │
│ │trecerea │ │
│ │frontierelor, │ │
│ │cabotaj │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │echipamente de │ │
│ │siguranţă la │ │
│ │bordul │ │
│ │autobuzelor, │ │
│ │centurile de │ │
│ │siguranţă, │ │
│ │încărcarea │ │
│ │vehiculului │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) tipologia │ │
│ │accidentelor de │ │
│ │muncă din sectorul│ │
│ │transporturilor, │ │
│ │statisticile │ │
│ │accidentelor de │ │
│ │circulaţie, │ │
│ │implicarea │ │
│ │camioanelor/ │ │
│3.1. Obiectiv: │autobuzelor, │ │
│creşterea percepţiei│consecinţele │ │
│privind riscurile │umane, materiale │3 │
│rutiere şi │şi financiare │ │
│accidentele de muncă├──────────────────┤ │
│ │(*) principii şi │ │
│ │modalităţi de │ │
│ │corectare a │ │
│ │atitudinilor şi │ │
│ │comportamentelor │ │
│ │care generează │ │
│ │riscuri de │ │
│ │accident rutier │ │
│ │sau accident de │ │
│ │muncă │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) informaţii │ │
│ │generale, │ │
│ │implicaţii pentru │ │
│ │conducătorii auto,│ │
│ │măsurile de │ │
│3.2. Obiectiv: │prevenire, lista │ │
│capacitatea de a │verificărilor ce │ │
│preveni │trebuie efectuate │1 │
│criminalitatea şi │de conducătorul │ │
│traficul de │auto, legislaţia │ │
│imigranţi ilegali │cu privire la │ │
│ │responsabilitatea │ │
│ │conducătorului │ │
│ │auto şi │ │
│ │întreprinderilor │ │
│ │de transport │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) gesturile şi │ │
│3.3. Obiectiv: │poziţiile care │ │
│capacitatea de a │implică riscuri, │ │
│preveni riscurile │condiţia fizică, │1 │
│fizice: principiile │exerciţiile de │ │
│ergonomice │manipulare, │ │
│ │protecţia │ │
│ │personală │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) principiile │ │
│ │unei alimentaţii │ │
│ │sănătoase şi │ │
│ │echilibrate, │ │
│ │efectele │ │
│ │alcoolului, │ │
│ │medicamentelor sau│ │
│ │ale oricărei │ │
│3.4. Obiectiv: │substanţe │ │
│conştientizarea │susceptibile de a │1 │
│importanţei stării │modifica │ │
│fizice şi mentale │comportamentul, │ │
│ │simptomele, │ │
│ │cauzele şi │ │
│ │efectele oboselii │ │
│ │şi stresului, │ │
│ │rolul fundamental │ │
│ │al ciclului │ │
│ │elementar │ │
│ │muncă-odihnă │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) comportamentul│ │
│ │în caz de urgenţă:│ │
│ │evaluarea │ │
│ │situaţiei, │ │
│ │evitarea │ │
│ │supraaccidentelor,│ │
│ │solicitarea de │ │
│ │ajutor, asistenţa │ │
│ │răniţilor şi │ │
│ │acordarea primului│ │
│ │ajutor, acţiuni în│ │
│ │caz de incendiu, │ │
│ │evacuarea │ │
│ │ocupanţilor din │ │
│ │autovehicul, │ │
│ │asigurarea │ │
│ │siguranţei tuturor│ │
│3.5. Obiectiv: │călătorilor, │ │
│capacitatea de a │acţiuni în caz de │ │
│evalua corect şi de │agresiune; │4 │
│a acţiona în │principiile de │ │
│situaţii de urgenţă │bază ale │ │
│ │întocmirii unui │ │
│ │proces-verbal de │ │
│ │constatare a │ │
│ │accidentului │ │
│ ├──────────────────┤ │
│ │tehnici de control│ │
│ │dinamic al │ │
│ │vehiculului în │ │
│ │situaţiile │ │
│ │derapajului, ale │ │
│ │frânării de │ │
│ │urgenţă şi ale │ │
│ │evitării de │ │
│ │urgenţă a unui │ │
│ │obstacol - │ │
│ │exerciţii practice│ │
│ │sau vizualizare de│ │
│ │materiale video │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │(*) importanţa │ │
│ │pentru │ │
│ │întreprindere a │ │
│ │calităţii │ │
│3.6. Obiectiv: │prestaţiei │ │
│abilităţi de │conducătorului │ │
│comportament care să│auto, diferitele │ │
│contribuie la │roluri ale │ │
│îmbunătăţirea │conducătorului │ │
│imaginii unei │auto, diferiţii │ │
│întreprinderi: │interlocutori │2 │
│relaţia dintre │potenţiali ai │ │
│comportamentul │conducătorului │ │
│conducătorului auto │auto, întreţinerea│ │
│şi imaginea │autovehiculului, │ │
│întreprinderii │organizarea │ │
│ │muncii, │ │
│ │consecinţele pe │ │
│ │plan comercial şi │ │
│ │financiar ale unei│ │
│ │dispute │ │
├────────────────────┼──────────────────┼─────────┤
│ │transporturile │ │
│ │rutiere de │ │
│ │călători în raport│ │
│ │cu alte tipuri de │ │
│ │transport de │ │
│ │călători │ │
│ │(transport │ │
│ │feroviar, │ │
│ │automobile), │ │
│ │diferitele │ │
│3.8. Obiectiv: │activităţi ce │ │
│cunoaşterea mediului│implică │ │
│economic al │transportul rutier│ │
│transportului rutier│de călători, │1 │
│de călători şi a │sensibilizarea cu │ │
│organizării pieţei │privire la │ │
│ │persoanele cu │ │
│ │handicap, trecerea│ │
│ │frontierelor │ │
│ │(transportul │ │
│ │internaţional), │ │
│ │organizarea │ │
│ │principalelor │ │
│ │tipuri de │ │
│ │întreprinderi de │ │
│ │transport rutier │ │
│ │de călători │ │
└────────────────────┴──────────────────┴─────────┘

"

    9. După anexa nr. 2b) se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2c), cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 2c

    la norme
    DISPOZIŢII
    privind modelul*) Uniunii Europene pentru cartela de pregătire profesională a conducătorului auto *) Modelul este reprodus în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Notă privind modelul cartelei de pregătire profesională
    1. Caracteristicile fizice ale cartelei sunt conforme normelor ISO 7810 şi ISO 7816-1.
    Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale cartelelor destinate să asigure conformitatea lor cu normele internaţionale sunt conforme cu norma ISO 10373.
    2. Cartela are două feţe.
    Faţa 1 conţine:
    a) titlul «Cartelă de pregătire profesională a conducătorului auto» imprimat cu caractere îngroşate;
    b) numele statului membru care a eliberat cartela de pregătire (menţiune facultativă);
    c) semnul distinctiv al statului membru care a eliberat cartela, imprimat pe negativ într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de douăsprezece stele galbene; semnul distinctiv este următorul:
    RO: România;
    d) informaţiile specifice ale cartelei, numerotate după cum urmează:
    1. numele titularului;
    2. prenumele titularului;
    3. data şi locul naşterii titularului;
    4a. data eliberării;
    4b. data expirării;
    4c. numele autorităţii care eliberează cartela (poate fi tipărit pe faţa 2);
    5a. numărul permisului de conducere;
    5b. numărul de serie;
    6. fotografia titularului;
    7. semnătura titularului;
    8. domiciliul sau adresa poştală a titularului (menţiune facultativă);
    9. categoriile de vehicule pentru care conducătorul răspunde obligaţiilor de calificare iniţială şi/sau de calificare continuă;
    e) menţiunea «model al Uniunii Europene» în limba sau în limbile statului membru care eliberează cartela de pregătire profesională şi subtitlul «cartelă de pregătire profesională a conducătorului auto» în celelalte limbi oficiale ale Uniunii, tipărite cu albastru pentru a constitui fondul cărţii: (a se vedea imaginea asociată)

    f) culorile de referinţă:
    - albastru: Pantone reflex blu;
    – galben: Pantone yellow.
    Faţa 2 conţine:
    a) 9. categoriile de vehicule pentru care conducătorul auto răspunde obligaţiilor de calificare iniţială şi continuă;
    10. codul armonizat al Uniunii prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE: „95.“ urmat de data-limită de valabilitate pentru categoria respectivă. Ex.: „95.zz.ll.aaaa“;
    11. se vor înscrie menţiunile corespunzătoare: „CPI“ şi/sau „CPC“.
    b) o explicaţie a rubricilor numerotate care apar pe feţele 1 şi 2 ale cartelei (cel puţin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b şi 10).
    3. Securitatea, inclusiv protecţia datelor
    Diferitele elemente constitutive ale cartelei au drept scop eliminarea oricărei falsificări sau manipulări şi detectarea oricărei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al cartelei va fi cel puţin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere."    ART. III
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum şi a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere.

    ART. IV
    Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 14 mai 2020.
    Nr. 983.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016