Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 873 din 22 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 873 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.839 din 22.05.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere:
    - prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 15 mai 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID şi al ambulatoriilor de specialitate pe perioada stării de alertă"

    2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    Nerespectarea de către cabinetele stomatologice şi de către unităţile sanitare non-COVID din sistemul public şi privat a prevederilor prezentului ordin se constată, conform competenţelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 18, art. 29^1, art. 30 lit. f)-j), n), o) şi p), art. 31 lit. a)-d), f)-j) şi art. 34 lit. b), m), n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Anexa nr. 1 - Măsuri de organizare şi desfăşurare a activităţii în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    4. Anexa nr. 2 - Măsuri de organizare şi desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă se modifică şi înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 mai 2020.
    Nr. 873.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 828/2020)
    MĂSURILE
    de organizare şi desfăşurare a activităţii
    la nivelul cabinetelor stomatologice pe perioada stării de alertă
    1. Acţiuni preliminare
    Pentru reorganizarea activităţii medicale şi administrative, în vederea reluării activităţii cabinetelor stomatologice se aplică următoarele acţiuni preliminare:
    a) pregătirea listelor de pacienţi prin triaj telefonic (pacienţi existenţi/pacienţi noi), triaj care orientează asupra priorităţilor şi poate constitui un criteriu de programare.
    Medicul stomatolog este singurul în măsură să stabilească priorităţile, precum şi definirea priorităţilor cabinetului stomatologic;

    b) programarea pacienţilor la intervale orare astfel încât pacienţii să nu se întâlnească între ei în sala de aşteptare/să nu staţioneze în sala de aşteptare, iar după fiecare pacient să se asigure dezinfecţia, aerisirea şi pregătirea cabinetului pentru următorul pacient;
    - este obligatorie respectarea unui interval de cel puţin 20 de minute între pacienţi; dacă pacientul doreşte sau dacă sala de aşteptare nu permite păstrarea distanţei de 1,5-2 m, acesta poate aştepta afară şi va fi contactat telefonic în momentul în care trebuie să intre în cabinet (pacienţii vor fi informaţi de acest lucru în momentul programării);
    – în cazul în care pacientul aşteaptă în sala de aşteptare, timpul de aşteptare nu va depăşi 15 minute;

    c) anunţarea pacienţilor să nu vină însoţiţi, cu anumite excepţii (copii, persoane cu nevoi speciale, pacienţi foarte vârstnici);
    d) informarea pacienţilor cu privire la noile reguli privind procedurile adoptate la nivelul cabinetului, prin telefon sau e-mail;
    e) afişarea măsurilor şi a procedurilor de protecţie la intrarea în cabinetul stomatologic, inclusiv a măsurilor de distanţare socială pentru a se asigura că toţi pacienţii care intră în cabinet le respectă;
    f) respectarea măsurilor de protecţie anti-COVID-19 pentru toţi pacienţii (săli de aşteptare amenajate corespunzător, dezinfectanţi pe bază de alcool 60-95% etc.);
    - în sala de aşteptare scaunele vor fi distanţate (1,5-2 m) şi vor fi din materiale uşor de dezinfectat;
    – la intrarea în cabinet să existe dispenser cu substanţă dezinfectantă/mijloc de dezinfectare (soluţii dezinfectante, şerveţele dezinfectante, gel); suplimentar, se pot folosi recipiente/saci pentru depozitarea bunurilor personale ale pacientului (haine, telefon, genţi, chei, etc.);

    g) revizuirea şi reorganizarea corespunzătoare a procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie a cabinetelor stomatologice, precum şi a celor de eliminare a deşeurilor infecţioase; identificarea suprafeţelor uşor de dezinfectat, respectiv a suprafeţelor care necesită adoptarea de precauţii suplimentare pentru protecţie;
    h) îndepărtarea revistelor, ziarelor, jucăriilor şi a altor obiecte care pot fi atinse de către pacienţi sau personalul medical şi care sunt dificil de dezinfectat;
    i) asigurarea circuitului de lucru cu laboratoarele de tehnică dentară şi adoptarea de măsuri comune pentru evitarea infecţiei încrucişate;
    j) managementul corespunzător al resursei umane care asigură activitatea stomatologică: personalul medical cu vârstă înaintată (peste 65 de ani), cu afecţiuni preexistente sau alte probleme/situaţii (gravidă) este perceput cu risc mai mare de a contacta COVID-19;
    k) controlul/verificarea aparaturii şi a stocurilor de materiale consumabile, inclusiv a valabilităţii acestora;
    l) achiziţia în cantităţi suficiente a consumabilelor, echipamentelor specifice de protecţie, dezinfectant, evitându-se realizarea de stocuri.


    2. Precauţii înainte de efectuarea intervenţiilor stomatologice
    2.1. Triajul pacienţilor (înainte de efectuarea intervenţiilor stomatologice):
    a) efectuarea unui triaj epidemiologic telefonic centrat pe identificarea eventualelor semne clinice ale infecţiei cu SARS-CoV-2 (tuse, febră, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie), precum şi pe riscul de a fi infectat (persoane aflate în autoizolare/ carantină, contacţi ai acestora sau contacţi ai persoanelor cu semne caracteristice infecţiei cu SARS-CoV-2), conform definiţiilor de caz publicate de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile la adresa http://www.cnscbt.ro sau pe baza chestionarului prevăzut în prezenta anexă;
    b) în cazul pacienţilor confirmaţi COVID-19, manoperele stomatologice de prevenţie, diagnostic şi tratament vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    c) acordarea unei atenţii speciale pacienţilor deosebit de vulnerabili în cazul cărora programarea se realizează la începutul zilei de lucru pentru a se evita contactul cu alţi pacienţi sau pentru a se limita pe cât posibil acest contact. Pentru fiecare dintre aceşti pacienţi, medicul stomatolog trebuie să cântărească între beneficiile efectuării tratamentului şi riscul de infecţie cu COVID-19 la care se expun pacienţii prin deplasarea la cabinetul stomatologic;
    d) efectuarea triajului afecţiunilor stomatologice pentru stabilirea priorităţilor actelor terapeutice;
    e) se va limita numărul personalului medical şi auxiliar pentru prevenirea contaminării; evitarea pe cât posibil a contactului între persoane (nu se strânge mâna, se menţine o distanţă de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuţii etc.);
    f) tastaturile calculatoarelor, laptopurilor sau a altor echipamente electronice sau medicale vor fi acoperite cu protecţii din plastic ce se vor schimba la finalul zilei dacă aparatele au fost utilizate;
    g) personalul medical va acorda o mare atenţie la procedura de echipare, dar mai ales la cea de dezechipare pentru a se evita contaminarea;
    h) medicul stomatolog va efectua diligenţele necesare pentru obţinerea consimţământului informat al pacientului, conform prevederilor legale;
    i) instrumentarul şi materialele necesare efectuării intervenţiilor stomatologice trebuie să fie aduse în cabinetul de tratament înainte de începerea procedurilor.

    2.2. Accesul în cabinetul stomatologic:
    a) Se comunică pacientului să nu vină însoţit la cabinetul stomatologic, cu excepţia minorilor şi a pacienţilor cu nevoi speciale sau a pacienţilor foarte vârstnici; însoţitorul se va supune aceloraşi reguli/proceduri ca şi pacientul.
    b) Pacientului/Însoţitorului i se va măsura temperatura în zona frunţii înainte de intrarea în cabinetul stomatologic (deşi nu este o măsură infailibilă, aceasta este eficientă):
    (i) dacă temperatura este sub 37,3 grade Celsius, pacientul şi, după caz, însoţitorul pot intra în cabinet, iar dacă nu au mască li se înmânează una;
    (ii) dacă temperatura este peste 37,3 grade Celsius, se reia măsurarea acesteia şi dacă valoarea se menţine, se va renunţa la programare, se va temporiza tratamentul.

    c) La intrarea în cabinetul stomatologic trebuie să existe un covoraş îmbibat în dezinfectant pe bază de clor.
    d) Pacientul şi, după caz, însoţitorul vor proceda la igienizarea mâinilor cu apă şi săpun/soluţii antiseptice tegumentare pe bază de alcool 60-95%.
    e) Dacă este posibil, la intrarea în cabinetul stomatologic pacientul şi, dacă este cazul, însoţitorul nu vor atinge mânerele uşilor, suprafeţele meselor, scaunelor etc.; uşile vor fi deschise şi apoi închise de către personalul medical; aceeaşi procedură se efectuează şi la intrarea/ieşirea din sala de tratament.
    f) Pacientul/Însoţitorul va completa şi va semna chestionarul pentru triajul epidemiologic.
    g) Pacientul va completa şi va semna chestionarul de evaluare a stării generale ale cărui elemente minime sunt prevăzute de Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 3/2013*).
    *) Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 3/2013 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    h) Înainte şi după terminarea tratamentului, pacienţii/ însoţitorii vor purta mască.
    i) Se utilizează echipamentele suplimentare pentru pacienţi: protecţie pentru pantofi (botoşi), protecţie pentru păr (bonetă) şi, după caz, halat de unică folosinţă.


    3. Precauţii în timpul efectuării intervenţiilor stomatologice
    a) Personalul medical va respecta măsurile de precauţie standard (igiena mâinilor, folosirea/utilizarea echipamentului individual de protecţie, igiena respiratorie, instrumente şi dispozitive sterile, curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor etc.).
    b) Masca chirurgicală, fiind de unică folosinţă, se schimbă după fiecare pacient; dacă se foloseşte mască N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent se aplică regulile de utilizare specifice (schimbare la maximum 4 ore).
    c) Ochelarii de protecţie sau viziera (ecran de protecţie) se vor dezinfecta după fiecare pacient sau, dacă sunt de unică folosinţă, se înlocuiesc.
    d) Intervenţiile stomatologice se asigură numai în încăperi cu ventilaţie automată sau ventilaţie naturală (fereastră).
    e) Pe perioada desfăşurării intervenţiilor stomatologice, uşile trebuie să fie închise şi nicio persoană nu trebuie să părăsească încăperea până la finalizarea procedurilor.
    f) Se evită deschiderea sertarelor pentru a nu se contamina conţinutul acestora.
    g) Atât înaintea tratamentului, cât şi la finalul acestuia, se procedează la efectuarea de clătiri bucale de minimum 30 de secunde cu soluţii de 1% sau 1,5% peroxid de hidrogen ori cu soluţii antiseptice de iod povidona 0,2%-10% (atenţie la reacţiile alergice). Aceste clătiri înainte şi după tratament, precum şi igiena orală riguroasă a pacientului sunt recomandate, având în vedere faptul că una dintre căile de propagare a infecţiei este cavitatea orală.
    h) Se limitează folosirea procedurilor şi a echipamentelor generatoare de particule şi aerosoli; dacă este absolut necesar a fi efectuate, acestea se programează la sfârşitul zilei de lucru şi se efectuează sub protecţia de măşti N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent.
    i) În cazul folosirii instrumentarului rotativ, se utilizează sistemul de izolare cu digă.
    j) Utilizarea pe cât posibil a instrumentarului de mână;
    k) Evitarea detartrajelor efectuate cu aparate sonice sau ultrasonice, precum şi a airflow-ului; dacă detartrajul nu suportă amânare/este absolut necesar, acesta se va realiza cu instrumentar de mână.
    l) Se utilizează sisteme de aspiraţie cu volum crescut.
    m) Se înlocuiesc radiografiile intraorale cu radiografii OPG sau examene CT.
    n) Se utilizează materialele de sutură resorbabile, evitând necesitatea prezentării pacientului în cabinetul stomatologic.

    4. Precauţii după efectuarea intervenţiilor stomatologice
    a) Respectarea prevederilor legale în vigoare privind dezinfecţia suprafeţelor şi a instrumentarului şi asigurarea aerisirii şi ventilării cabinetului stomatologic
    b) În vederea completării procedurilor de sterilizare a microaeroflorei se va utiliza, la alegere, una dintre metodele prevăzute de legislaţia în vigoare.
    c) Se va realiza dezinfecţia completă a echipamentelor stomatologice (unitul stomatologic, aparatul de radiologie, corpuri de mobilier, scaune, lampă fotopolimerizabilă etc.) cu substanţe biocide cu efect virucid conform instrucţiunilor producătorului; durata acţiunii acestora, prescrisă de producător, trebuie respectată cu stricteţe. Se va realiza dezinfecţia, inclusiv a mânerelor uşilor şi a întrerupătoarelor, ultimele doar prin ştergere pentru a evita un posibil scurtcircuit.
    d) Piesele de mână vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare pacient.
    e) Curăţarea şi dezinfectarea echipamentelor de protecţie reutilizabile (de exemplu, ochelari de protecţie, vizieră, ecran protecţie), după fiecare pacient
    f) Echipamentele/Materialele de unică folosinţă vor fi depozitate în containere pentru deşeuri speciale şi vor fi eliminate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
    g) Spălarea mâinilor cu apă şi săpun sau/şi dezinfectarea acestora cu soluţie hidroalcoolică înainte de a pune mănuşi
    h) Aerisirea/Ventilaţia foarte bună a cabinetului stomatologic (uşă/fereastră deschise) timp de minimum 15 minute, după fiecare pacient

    5. Echipamentul individual de protecţie (EIP)
    5.1. Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienţilor suspecţi COVID-19 la care nu se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli
    a) mască chirurgicală simplă sau mască de protecţie respiratorie tip KN95/FFP2 (standard sau echivalent);
    b) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă;
    c) mănuşi nesterile de unică folosinţă;
    d) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă;
    e) ochelari de protecţie +/– vizieră (scut facial).

    5.2. Personal medical care acordă îngrijiri pacienţilor suspecţi COVID-19 la care se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli
    a) mască de protecţie respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent);
    b) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă;
    c) mănuşi nesterile de unică folosinţă;
    d) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă;
    e) ochelari de protecţie +/– vizieră (scut facial).

    5.3. Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienţilor confirmaţi cu COVID-19 (cazuri excepţionale):
    a) mască de protecţie respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent);
    b) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă;
    c) mănuşi nesterile de unică folosinţă;
    d) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă;
    e) ochelari de protecţie +/– vizieră (scut facial).


    IMPORTANT!
    În cazul în care personalul nu are la dispoziţie echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, activitatea stomatologică nu se poate desfăşura.

    ANEXA 1

    la măsuri
    CHESTIONAR PENTRU TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC

┌────┬───────────────────────────┬──┬──┐
│Nr. │Întrebare │DA│NU│
│crt.│ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi intrat în contact în │ │ │
│ │ultimele 14 zile cu │[ │[ │
│1. │persoane diagnosticate cu │] │] │
│ │virusul SARS-CoV-2 │ │ │
│ │(COVID-19)? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi interacţionat în │ │ │
│ │ultimele 14 zile cu │ │ │
│2. │persoane care au prezentat │[ │[ │
│ │simptome asociate infecţiei│] │] │
│ │cu virusul SARS-CoV-2 │ │ │
│ │(COVID-19)? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi interacţionat în │ │ │
│ │ultimele 14 zile cu │[ │[ │
│3. │persoane care au stat în │] │] │
│ │izolare/carantină impusă de│ │ │
│ │autorităţi? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │V-a fost impusă în ultimele│ │ │
│4. │14 zile izolarea sau │[ │[ │
│ │carantina la domiciliu de │] │] │
│ │către autorităţi? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aţi avut în ultimele 14 │ │ │
│5. │zile unul dintre simptomele│ │ │
│ │de mai jos? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- febră │[ │[ │
│ │ │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- tuse │[ │[ │
│ │ │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- respiraţie greoaie/ │[ │[ │
│ │dificultăţi în respiraţie │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- frisoane │[ │[ │
│ │ │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- dureri musculare │[ │[ │
│ │ │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- dureri de cap │[ │[ │
│ │ │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- dureri de gât │[ │[ │
│ │ │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- greaţă, diaree, vărsături│[ │[ │
│ │ │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │- pierdere de gust sau │[ │[ │
│ │miros │] │] │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│6. │Care sunt bolile de care │ │ │
│ │suferiţi? │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──┼──┤
│....│ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴──┴──┘

    Am luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se sancţionează conform art. 352 din Codul penal şi art. 34 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele şi prenumele: ...............................................
    Data completării: ...../...../............
    ...........................................
                 (semnătura)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 828/2020)
    MĂSURI
    de organizare şi desfăşurare a activităţii în unităţile sanitare
    non-COVID şi ambulatoriile de specialitate pe perioada stării de alertă
    A. Unităţile sanitare non-COVID
    În acordarea asistenţei medicale de specialitate în această perioadă se vor încerca, ori de câte ori este posibil, evitarea internării pacienţilor care se prezintă la spitale şi efectuarea tratamentului medical la domiciliu sau în ambulatoriu, pentru a nu depăşi capacitatea de acordare a asistenţei în unităţile de primiri urgenţe/triaj (inclusiv epuizarea capacităţii de izolare în zone-tampon) şi secţiile spitalului. Aceasta, întrucât în contextul actual al evoluţiei transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în România, toţi pacienţii care se internează trebuie consideraţi ca fiind potenţial infectaţi, ceea ce va determina o epuizare mai rapidă a spaţiilor de izolare şi un consum sporit de echipamente de protecţie.
    Toate unităţile sanitare publice şi private cu paturi trebuie să modifice şi să adapteze planul de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în conformitate cu măsurile specifice de prevenire şi limitare a infecţiei cu virusul COVID-19 (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare), fiecare unitate sanitară cu paturi având obligaţia de a-şi revizui şi adapta circuitele funcţionale şi procedurile de lucru în conformitate cu precauţiunile standard şi cele dedicate modului de transmitere aeriană şi, respectiv, de contact.
    La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor şi, în funcţie de simptomatologia prezentată, cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare (zone-tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 (conform recomandărilor Institutului Naţional de Sănătate Publică). În zona-tampon vor primi toată asistenţa medicală necesară pentru afecţiunea/afecţiunile lor până la sosirea rezultatului acestui test.
    Fac excepţie pacienţii care nu pot fi îngrijiţi în zona-tampon şi vor trebui internaţi direct în spital: gravide în travaliu, urgenţe medicale majore, iar personalul va aplica măsurile de precauţie necesare.
    Pacienţii suspecţi vor fi preluaţi de la triaj şi conduşi în zona-tampon de personalul anume desemnat, pe un circuit separat faţă de restul bolnavilor.
    Dacă numărul pacienţilor nu permite internarea lor singuri în salon, aceştia pot fi internaţi câte doi într-un salon, însă cu respectarea unei distanţe de minimum 2 metri între aceştia.
    Pacienţii vor purta mască pe toată perioada izolării în zona-tampon, dacă starea clinică le permite.
    Personalul medical din zona-tampon va fi echipat corespunzător (halat de unică folosinţă peste uniforma de spital, mănuşi, bonetă, mască chirurgicală sau de preferat FFP2).
    Se recoltează probe conform procedurii privind prelevarea şi transportul probelor biologice pentru diagnosticul infecţiei cu SARS-CoV-2 şi se trimit la laboratorul analize medicale, împreună cu formularul de însoţire probe recoltate.
    În cazul pacienţilor internaţi în zona-tampon, având rezultat pozitiv, medicul curant/de gardă sună la 112 şi pacientul va fi transferat la cel mai apropiat spital dedicat managementului pacienţilor infectaţi COVID-19 conform reglementarilor legale în vigoare, dacă nu are o urgenţă medicală ce necesită stabilizare în spitalul de urgenţă în care s-a prezentat. Salonul va fi dezinfectat înainte de internarea următorului pacient.
    Pacienţii care în urma triajului nu au motiv să fie consideraţi cazuri suspecte pentru infecţia cu SARS-CoV-2 vor fi internaţi în secţiile aferente patologiei pe care o prezintă cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între pacienţi.

    B. Ambulatoriul de specialitate
    În această perioadă este important ca asistenţa medicală prespitalicească să nu supraaglomereze spitalele cu trimiteri nejustificate.
    1. Pacienţii care doresc tratament ambulatoriu vor solicita telefonic programarea la un dispecerat organizat în cadrul ambulatoriului de specialitate, care le va indica ziua şi ora prezentării, în aşa fel încât să nu se suprapună cu mai mult de un pacient aflat deja în cabinetul medical de specialitate.
    2. Ambulatoriile de specialitate vor primi şi pacienţii care sunt trimişi din zonele de triaj ale spitalelor care nu sunt consideraţi cazuri suspecte de COVID-19 şi la care se consideră că diagnosticul şi tratamentul ambulatoriu sunt posibile.
    3. La sosirea fiecărui pacient i se măsoară, în zona aflată în faţa intrării în clădire, temperatura corporală şi sunt admişi doar cei care au temperatura de maximum 37,3 grade Celsius; atât pacienţii, cât şi personalul medical vor purta mască simplă chirurgicală.
    4. Pacienţii programaţi, cu temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius, vor fi îndrumaţi într-un spaţiu de izolare individuală unde vor fi examinaţi şi, dacă se consideră că întrunesc criteriile pentru infecţia cu SARS-CoV-2, li se vor recolta conform procedurii probe biologice; în lipsa unui spaţiu individual dotat cu pat, pacienţii vor fi îndrumaţi către cea mai apropiată unitate de triaj spitalicesc, pentru aplicarea procedurii pentru cazurile suspecte.
    5. Se va limita accesul însoţitorilor, cu excepţia cazurilor în care pacientul are nevoie de ajutor să se deplaseze.
    6. După fiecare consult, cabinetul medical este curăţat si suprafeţele sunt dezinfectate, iar materialele de unică folosinţă utilizate sunt înlăturate şi înlocuite.
    7. Personalul instruit din cadrul ambulatoriului de specialitate va supraveghea să nu se producă aglomerarea intrărilor şi a spatiilor comune, scaunele vor fi plasate la minimum 2 m în toate direcţiile, iar la intrare şi pe holuri vor fi asigurate soluţii antiseptic/dezinfectante pentru pacienţi, însoţitori şi personal în vederea igienizării mâinilor.
    8. Se recomandă triajul zilnic al personalului de îngrijire, care trebuie înştiinţat să stea acasă dacă are simptome de boală.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016