Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 691 din 17 iunie 2021  privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro,  lansate în perioada 22 iunie-12 iulie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat  prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 691 din 17 iunie 2021 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 22 iunie-12 iulie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 606 din 17 iunie 2021
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b)1^1. subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 22 iunie-12 iulie 2021, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020.

    ART. 2
    Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, sunt prevăzuţi în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor,
                    Attila György,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 17 iunie 2021.
    Nr. 691.
    ANEXA 1

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2022, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor
    Perioada ofertei:
    Preţ de emisiune:
    Data emisiunii:
    ISIN:
    Cod CFI
    Simbol:
    22 iunie 2021-12 iulie 2021
    100% din valoarea nominală
    15 iulie 2021
    RO5O4PH7MDL6
    DBFUFR
    R2207A
    NOTĂ IMPORTANTĂ
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor („Emitentul“).
    Prezentul Prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul emitentului - www.mfinante.gov.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valuta │Lei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a unui│100 lei │
│titlu de stat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi│
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/(Ă) │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(rata │2,95% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării │15 iulie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până │
│dobândă │la, inclusiv │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │15 iulie 2021 14 iulie│
│ │2022 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │ │
│începere a │ │
│acumulării │15 iulie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │6 iulie 2022 │
│înregistrare │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de plată a│ │
│dobânzii │15 iulie 2022 │
│(cuponului) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │15 iulie 2022 │
│scadenţei) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru │ │
│emisiunea în │ │
│lei (dobândă şi│ │
│valoare │ │
│nominală) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Banca │Calea Dorobanţilor nr.│
│Transilvania │30-36, Cluj-Napoca │
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de│
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│ │
│admiterilor la │16 iulie 2021 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării │12 iulie 2021 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │13 iulie 2021 │
│tranzacţiei │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│15 iulie 2021 │
└───────────────┴──────────────────────┘

    ANEXA 2

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2023, nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada │22 iunie 2021- 12 iulie│
│ofertei: │2021 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │15 iulie 2021 │
│emisiunii: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN: │ROTWSR4X3BI9 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol: │R2307A │
└──────────────┴───────────────────────┘


    NOTĂ IMPORTANTĂ
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor („Emitentul“).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Valuta │Lei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a unui│100 lei │
│titlu de stat │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│ │S.A., bd. Carol I nr. │
│Sistemul de │34-36, etajele 3, 8 şi│
│decontare │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, │
│ │Bucureşti │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│(Ă) │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rata dobânzii │ │
│(Rata │3,25% pe an │
│cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data începerii │ │
│acumulării │15 iulie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până │
│dobândă │la, inclusiv │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │15 iulie 2021 14 iulie│
│ │2022 │
│ │15 iulie 2022 14 iulie│
│ │2023 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Plata dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │ │
│începere a │ │
│acumulării │15 iulie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data de │6 iulie 2022, 6 iulie │
│înregistrare │2023 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Datele de plată│15 iulie 2022, 15 │
│a dobânzii │iulie 2023 │
│(cuponului) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Rambursare la │ │
│scadenţă (data │15 iulie 2023 │
│scadenţei) │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ (§ 7) │
├───────────────┬──────────────────────┤
│Agent de plată │ │
│pentru │ │
│emisiunea în │ │
│lei (dobândă şi│ │
│valoare │ │
│nominală) │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Banca │Calea Dorobanţilor nr.│
│Transilvania │30-36, Cluj-Napoca │
├───────────────┴──────────────────────┤
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA (§ 14)│
├───────────────┬──────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├───────────────┴──────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de│
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data admiterii/│ │
│admiterilor la │16 iulie 2021 │
│tranzacţionare │ │
├───────────────┴──────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte sunt │
│ │irevocabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate│
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei │
│ │oferte nu sunt │
│ │modificabile. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data alocării │12 iulie 2021 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data │13 iulie 2021 │
│tranzacţiei │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Data decontării│15 iulie 2021 │
└───────────────┴──────────────────────┘

    ANEXA 3

    TERMENI FINALI
    Emisiunea de titluri de stat cu scadenţa în 2023, nominative, denominate în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea“), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanţelor

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Perioada │22 iunie 2021-12 iulie │
│ofertei: │2021 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Preţ de │100% din valoarea │
│emisiune: │nominală │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │15 iulie 2021 │
│emisiunii: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ISIN: │ROWZDXY07216 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Cod CFI │DBFUFR │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Simbol: │R2307AE │
└──────────────┴───────────────────────┘


    NOTĂ IMPORTANTĂ
    Aceşti Termeni finali trebuie citiţi împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul“), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 14 iulie 2020, întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS („Programul“) de către Ministerul Finanţelor („Emitentul“).
    Prezentul prospect şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile:
    a) pe website-ul Emitentului - www.mfinante.gov.ro
    b) pe website-ul BVB - www.bvb.ro
    c) pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro
    d) pe website-ul BCR - www.bcr.ro
    e) pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp

    Informaţii complete despre Emitent şi titlurile de stat sunt puse la dispoziţie în Prospect şi în aceşti Termeni finali.

    TERMENI ŞI CONDIŢII
    Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii şi condiţiile titlurilor de stat prezentate în Prospect. Termenii scrişi cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni finali vor avea înţelesul menţionat în Prospect, atunci când vor fi folosiţi în Termenii finali.
    Toate referinţele în această parte a Termenilor finali la secţiuni şi paragrafe sunt făcute la secţiunile şi paragrafele din Prospect.
    Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informaţiile conţinute în aceşti Termeni finali.

┌──────────────────────────────────────┐
│VALUTA, DENOMINARE, FORMA ŞI NATURA │
│JURIDICĂ │
├─────────────┬────────────────────────┤
│Valută │euro │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Valoarea │ │
│nominală a │100 euro │
│unui titlu de│ │
│stat │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Depozitarul Central - │
│Sistemul de │S.A., bd. Carol I nr. │
│decontare │34-36, etajele 3, 8 şi │
│ │9, sectorul 2, cod │
│ │poştal 020922, Bucureşti│
├─────────────┴────────────────────────┤
│TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX│
│/Ă │
├─────────────┬────────────────────────┤
│Rata dobânzii│ │
│(rata │1,00% pe an │
│cuponului) │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data │ │
│începerii │ │
│acumulării │15 iulie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Perioada de │De la, inclusiv până la,│
│dobândă │inclusiv │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │15 iulie 2021 14 iulie │
│ │2022 │
│ │15 iulie 2022 14 iulie │
│ │2023 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Plata │ │
│dobânzii │Anuală │
│(cuponului) │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data de │ │
│începere a │ │
│acumulării │15 iulie 2021 │
│dobânzii │ │
│(cuponului) │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Data de │6 iulie 2022, 6 iulie │
│înregistrare │2023 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Datele de │ │
│plată a │15 iulie 2022, 15 iulie │
│dobânzii │2023 │
│(cuponului) │ │
├─────────────┴────────────────────────┤
│RAMBURSAREA VALORII NOMINALE │
├─────────────┬────────────────────────┤
│Rambursare la│ │
│scadenţă │15 iulie 2023 │
│(data │ │
│scadenţei) │ │
├─────────────┴────────────────────────┤
│AGENT DE PLATĂ │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Având în vedere faptul │
│ │că investitorii vor │
│ │putea dobândi şi │
│ │tranzacţiona titluri de │
│Plata │stat denominate în euro │
│dobânzilor │atât prin intermediul │
│(cupoanelor) │membrilor Sindicatului │
│şi a │de intermediere, cât şi │
│principalului│prin intermediul │
│pentru │participanţilor la │
│emisiunea │sistemul Depozitarului │
│denominată în│Central autorizaţi în │
│euro │vederea accesării │
│ │Platformei T2S, │
│ │Emitentul va efectua │
│ │plăţile prin intermediul│
│ │Depozitarului Central. │
└─────────────┴────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA │
├──────────────┬───────────────────────┤
│Legea │Legea română │
│aplicabilă │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Instanţele │
│Jurisdicţia │judecătoreşti din │
│ │România │
├──────────────┴───────────────────────┤
│ADMITERE LA TRANZACŢIONARE │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Piaţa reglementată la │
│Listare │vedere administrată de │
│ │Bursa de Valori │
│ │Bucureşti - S.A. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data admiterii│ │
│/admiterilor │16 iulie 2021 │
│la │ │
│tranzacţionare│ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TERMENI ŞI CONDIŢII ALE EMISIUNII │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Revocarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │sunt irevocabile │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Subscrierile realizate │
│Modificarea │în conformitate cu │
│subscrierilor │termenii acestei oferte│
│ │nu sunt modificabile. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data alocării │12 iulie 2021 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │13 iulie 2021 │
│tranzacţiei │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │15 iulie 2021 │
│decontării │ │
└──────────────┴───────────────────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016