Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 498 din 3 octombrie 2019  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 498 din 3 octombrie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 811 din 7 octombrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 264.473 din 24.09.2019,
    în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 28 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 59, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    (1) Organizaţiile de producători comunică Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în fiecare an, până la data de 10 octombrie, informaţiile conform anexei nr. 3, pentru anul contabil anterior, după cum urmează:
    a) organizaţiile de producători care au în derulare un program operaţional transmit informaţiile conform anexei nr. 3, secţiunile 1-5;
    b) organizaţiile de producători care nu au în derulare un program operaţional transmit informaţiile conform anexei nr. 3, secţiunea 1."

    2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 3 octombrie 2019.
    Nr. 498.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la norme)
    Informaţii privind organizaţiile de producători din sectorul fructe-legume
    SECŢIUNEA 1
    Situaţia anuală privind membrii, valoarea producţiei comercializate şi suprafeţele

┌──────────────┬───────────────────────────────┬───────┐
│ │De la ........... (ZZ/LL/AA) │ │
│An contabil ├───────────────────────────────┤Valoare│
│ │La ................ (ZZ/LL/AA) │ │
├──────────────┼───────────────────────────────┼───────┤
│ │Total │ │
│Numărul ├───────────────────────────────┼───────┤
│membrilor OP │Persoane juridice │ │
│ ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │Persoane fizice │ │
├──────────────┼───────────────────────────────┼───────┤
│ │Valoare total (lei) │ │
│ ├───────────────────────────────┼───────┤
│Valoarea │(din care) produse de membrii │ │
│totală a │OP │ │
│produselor ├───────────────────────────────┼───────┤
│comercializate│(din care) produse de membrii │ │
│proaspete │altor GP/OP │ │
│(lei) ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │(din care) produse de alţi │ │
│ │producători (care nu sunt │ │
│ │membri ai unui/unei GP/OP) │ │
├──────────────┼───────────────────────────────┼───────┤
│ │Volum total (t) │ │
│ ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │(din care) produse de membrii │ │
│ │OP │ │
│Volumul total ├───────────────────────────────┼───────┤
│al produselor │(din care) produse de membrii │ │
│comercializate│altor GP/OP │ │
│proaspete (t) ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │(din care) produse de alţi │ │
│ │producători (care nu sunt │ │
│ │membri ai unui/unei GP/OP │ │
│ ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │La ................ (ZZ/LL/AA) │ │
├──────────────┼───────────────────────────────┼───────┤
│ │Valoare total (lei) │ │
│ ├───────────────────────────────┼───────┤
│Valoarea │(din care) produse de membrii │ │
│totală a │OP │ │
│produselor ├───────────────────────────────┼───────┤
│comercializate│(din care) produse de membrii │ │
│prelucrate │altor GP/OP │ │
│(lei) ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │(din care) produse de alţi │ │
│ │producători (care nu sunt │ │
│ │membri ai unui/unei GP/OP) │ │
├──────────────┼───────────────────────────────┼───────┤
│ │Volum total (t) │ │
│ ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │(din care) produse de membrii │ │
│Volumul total │OP │ │
│al produselor ├───────────────────────────────┼───────┤
│comercializate│(din care) produse de membrii │ │
│prelucrate (t)│altor GP/OP │ │
│ ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │(din care) produse de alţi │ │
│ │producători (care nu sunt │ │
│ │membri ai unui/unei GP/OP) │ │
├──────────────┼──────────────┬────────────────┼───────┤
│ │ │Lanţuri de │ │
│ │Produse │supermarketuri/ │ │
│ │comercializate│supermarketuri │ │
│ │pentru piaţa │(direct) │ │
│ │produselor ├────────────────┼───────┤
│ │proaspete - │Comerţ cu │ │
│ │pondere │ridicata/ │ │
│ │estimată din │centrala de │ │
│ │valoarea │achiziţii/piaţă │ │
│ │totală a ├────────────────┼───────┤
│ │produselor │Mici comercianţi│ │
│Destinaţia │comercializate│cu amănuntul │ │
│produselor │(%) ├────────────────┼───────┤
│ │ │Altele │ │
│ ├──────────────┼────────────────┼───────┤
│ │Produse │Produse vândute │ │
│ │vândute pentru│proaspete │ │
│ │prelucrare - │întreprinderilor│ │
│ │pondere │de prelucrare │ │
│ │estimată din │ │ │
│ │valoarea ├────────────────┼───────┤
│ │totală a │Produse │ │
│ │produselor │„autoprelucrate“│ │
│ │comercializate│de OP │ │
│ │(%) │ │ │
├──────────────┼──────────────┴────────────────┼───────┤
│ │Suprafaţa totală (organizaţii │ │
│ │de producători OP şi membri OP)│ │
│ │destinată producţiei de fructe │ │
│ │şi legume (cu excepţia │ │
│ │ciupercilor) (ha) │ │
│ ├───────────────────────────────┼───────┤
│ │Tonaj ciuperci (t) │ │
│ ├──────────────┬────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţă totală│ │
│ │ ├────────────────┼───────┤
│ │ │(din care) │ │
│Suprafaţa │ │permanentă │ │
│destinată │ ├────────────────┼───────┤
│producţiei (ha│Fructe (ha) │(din care) │ │
│sau tone în │ │nepermanentă (în│ │
│cazul │ │câmp) │ │
│ciupercilor) │ ├────────────────┼───────┤
│ │ │(din care) │ │
│ │ │nepermanentă │ │
│ │ │(acoperită) │ │
│ ├──────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţă totală│ │
│ │ ├────────────────┼───────┤
│ │ │(din care) în │ │
│ │Legume (ha) │câmp │ │
│ │ ├────────────────┼───────┤
│ │ │(din care) │ │
│ │ │acoperită* │ │
└──────────────┴──────────────┴────────────────┴───────┘


    *Se cuantifică suprafaţa fiecărui ciclu de cultură.
    SECŢIUNEA 2
    Cheltuielile legate de organizaţiile de producători

┌───────────┬──────────────────┬───────┐
│ │Total aprobat │Valoare│
│ ├──────────────────┼───────┤
│ │- Cuantumul │ │
│ │contribuţiei │ │
│ │financiare a │ │
│Fond │organizaţiei şi/ │ │
│operaţional│sau a membrilor │ │
│ │organizaţiei │ │
│ ├──────────────────┼───────┤
│ │- Cuantumul │ │
│ │asistenţei │ │
│ │financiare din │ │
│ │partea Uniunii │ │
├───────────┼──────────────────┼───────┤
│ │Total cheltuit │ │
│ ├──────────────────┼───────┤
│ │- Cuantumul │ │
│ │contribuţiei │ │
│Fond │financiare a │ │
│operaţional│membrilor │ │
│final │organizaţiei │ │
│ ├──────────────────┼───────┤
│ │- Cuantumul │ │
│ │asistenţei │ │
│ │financiare din │ │
│ │partea Uniunii │ │
├───────────┼──────────────────┼───────┤
│Asistenţă │Cuantumul │ │
│financiară │asistenţei │ │
│naţională │financiare plătite│ │
│ │efectiv │ │
├───────────┼──────────────────┼───────┤
│ │Cuantumul estimat │ │
│ │al asistenţei │ │
│ │financiare │ │
│ │naţionale plătit │ │
│ │efectiv, de │ │
│ │rambursat de către│ │
│ │UE │ │
├───────────┼──────────────────┼───────┤
│ │Lista regiunilor │ │
│ │beneficiare în │ │
│ │temeiul art. 35 │ │
│ │din Regulamentul │ │
│ │(UE) nr. 1.308/ │ │
│ │2013 │ │
├───────────┴──────────────────┼───────┤
│Valoarea producţiei │ │
│comercializate în conformitate│ │
│cu art. 22 din Regulamentul │ │
│(UE) nr. 891/2017 │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


    SECŢIUNEA 3
    Totalul cheltuielilor efective ale programelor operaţionale ale OP-urilor

┌─────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Obiective │ │
│ │Art. 33 alin.│ │
│Acţiuni/Măsuri │(1) şi (3) şi│Totalul │
│Art. 2 lit. (f) │art. 152 │cheltuielilor│
│şi (g) din │alin. (1) │efective │
│Regulamentul (UE)│lit. (c) │(în moneda │
│nr. 891/2017 │din │naţională) │
│ │Regulamentul │ │
│ │(UE) nr. │ │
│ │1.308/2013 │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Planificarea │ │
│ │producţiei │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │
│ │calităţii │ │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Sporirea │ │
│ │valorii │ │
│ │comerciale a │ │
│Investiţii │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri │ │
│ │privind │ │
│ │mediul │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Prevenirea şi│ │
│ │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Cercetare │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Planificarea │ │
│ │producţiei │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │
│ │calităţii │ │
│ │produselor │ │
│Cercetare şi ├─────────────┼─────────────┤
│producţie │Sporirea │ │
│experimentală │valorii │ │
│ │comerciale a │ │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri │ │
│ │privind │ │
│ │mediul │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Sisteme de │ │ │
│calitate (la │ │ │
│nivel UE şi │Îmbunătăţirea│ │
│naţional) şi │calităţii │ │
│măsuri de │produselor │ │
│îmbunătăţire a │ │ │
│calităţii │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sporirea │ │
│ │valorii │ │
│ │comerciale a │ │
│ │produselor │ │
│Promovare şi ├─────────────┼─────────────┤
│comunicare │Promovarea │ │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Prevenirea şi│ │
│ │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Planificarea │ │
│ │producţiei │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │
│ │calităţii │ │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│Formare │Sporirea │ │
│profesională şi │valorii │ │
│schimb de bune │comerciale a │ │
│practici │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri │ │
│ │privind │ │
│ │mediul │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Prevenirea şi│ │
│ │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Planificarea │ │
│ │producţiei │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │
│ │calităţii │ │
│ │produselor │ │
│Servicii de ├─────────────┼─────────────┤
│consultanţă şi │Sporirea │ │
│asistenţă tehnică│valorii │ │
│ │comerciale a │ │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri │ │
│ │privind │ │
│ │mediul │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Producţia │Măsuri │ │
│ecologică │privind │ │
│ │mediul │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Producţia │Măsuri │ │
│integrată │privind │ │
│ │mediul │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│O mai bună │ │ │
│utilizare sau │Măsuri │ │
│gestionare a │privind │ │
│apei, inclusiv │mediul │ │
│economisirea apei│ │ │
│şi drenarea │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Acţiuni de │Măsuri │ │
│conservare a │privind │ │
│solului │mediul │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Acţiuni de creare│ │ │
│sau de menţinere │ │ │
│a habitatului │ │ │
│favorabil pentru │ │ │
│biodiversitate │Măsuri │ │
│sau de │privind │ │
│întreţinere a │mediul │ │
│peisajului, │ │ │
│inclusiv de │ │ │
│conservare a │ │ │
│caracteristicilor│ │ │
│istorice │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Acţiuni în │ │ │
│favoarea │Măsuri │ │
│economisirii de │privind │ │
│energie (cu │mediul │ │
│excepţia │ │ │
│transportului) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Acţiune legată de│ │ │
│reducerea │ │ │
│generării de │Măsuri │ │
│deşeuri şi de │privind │ │
│îmbunătăţirea │mediul │ │
│gestionării │ │ │
│deşeurilor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri │ │
│Transport │privind │ │
│ │mediul │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri │ │
│Comercializare │privind │ │
│ │mediul │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Constituirea de │Prevenirea şi│ │
│fonduri mutuale │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Realimentarea │Prevenirea şi│ │
│unor fonduri │gestionarea │ │
│mutuale │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Replantarea │Prevenirea şi│ │
│livezilor │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Retragere de pe │Prevenirea şi│ │
│piaţă │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- Distribuţie │Prevenirea şi│ │
│gratuită │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Prevenirea şi│ │
│- Altele │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Recoltare înainte│Prevenirea şi│ │
│de coacere │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Prevenirea şi│ │
│Nerecoltare │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Asigurarea │Prevenirea şi│ │
│recoltei │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Îndrumare │Prevenirea şi│ │
│profesională │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Planificarea │ │
│ │producţiei │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │
│ │calităţii │ │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Sporirea │ │
│ │valorii │ │
│Costuri │comerciale a │ │
│administrative │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri │ │
│ │privind │ │
│ │mediul │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Prevenirea şi│ │
│ │gestionarea │ │
│ │crizelor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Cercetare │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Planificarea │ │
│ │producţiei │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │
│ │calităţii │ │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│Altele │Sporirea │ │
│ │valorii │ │
│ │comerciale a │ │
│ │produselor │ │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Măsuri │ │
│ │privind │ │
│ │mediul │ │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    SECŢIUNEA 4
    Retrageri

┌──────────────────────┬─────┬─────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Volum│Totalul │Cuantumul │ │ │ │ │
│ │anual│cheltuielilor│asistenţei│Distribuire│Compostare│Industria │Altă │
│ │total│(în euro sau │financiare│gratuită │(în tone) │prelucrătoare│destinaţie│
│ │(în │în moneda │din partea│(în tone) │ │(în tone) │(în tone) │
│ │tone)│naţională) │UE │ │ │ │ │
├────────────┬─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Conopidă │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Tomate │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Mere │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Struguri │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Caise │ │ │ │ │ │ │ │
│Produse ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│din anexa IV│Nectarine│ │ │ │ │ │ │ │
│la ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│Regulamentul│Piersici │ │ │ │ │ │ │ │
│(UE) nr. 891├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│/2017 │Pere │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Pătlăgele│ │ │ │ │ │ │ │
│ │vinete │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Pepeni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │galbeni │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Pepeni │ │ │ │ │ │ │ │
│ │verzi │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│Alte produse│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────┴─────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘


    SECŢIUNEA 5
    Indicatorii referitori la OP-uri

┌─────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────┐
│ │Obiective │ │ │
│ │Art. 33 alin.│ │ │
│Acţiuni/Măsuri │(1) şi (3) şi│ │ │
│Art. 2 lit. (f) │art. 152 │ │Unitate│
│şi (g) din │alin. (1) │Indicatori │de │
│Regulamentul (UE)│lit. (c) │ │măsură/│
│nr. 891/2017 │din │ │valoare│
│ │Regulamentul │ │ │
│ │(UE) nr. │ │ │
│ │1.308/2013 │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Planificarea │Numărul exploataţiilor │ │
│ │producţiei ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Valoare totală │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Îmbunătăţirea│Numărul exploataţiilor │ │
│ │calităţii ├─────────────────────────┼───────┤
│ │produselor │Valoare totală │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Numărul exploataţiilor │ │
│ │ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Valoare totală │ │
│ │Sporirea ├─────────────────────────┼───────┤
│ │valorii │Valoarea totală a │ │
│ │comerciale a │producţiei comercializate│ │
│ │produselor │/ │ │
│Investiţii │ │Volumul total al │ │
│ │ │producţiei comercializate│ │
│ │ │(în euro sau moneda │ │
│ │ │naţională/kg) │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri │Numărul exploataţiilor │ │
│ │privind ├─────────────────────────┼───────┤
│ │mediul │Valoare totală │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Numărul exploataţiilor │ │
│ │Cercetare ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Valoare totală │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prevenirea şi│Numărul exploataţiilor │ │
│ │gestionarea ├─────────────────────────┼───────┤
│ │crizelor │Valoare totală │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Planificarea │Numărul exploataţiilor │ │
│ │producţiei ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Valoare totală │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Îmbunătăţirea│Numărul exploataţiilor │ │
│ │calităţii ├─────────────────────────┼───────┤
│ │produselor │Valoare totală │ │
│Cercetare şi ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│producţie │Sporirea │Numărul exploataţiilor │ │
│experimentală │valorii │ │ │
│ │comerciale a ├─────────────────────────┼───────┤
│ │produselor │Valoare totală │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri │Numărul exploataţiilor │ │
│ │privind ├─────────────────────────┼───────┤
│ │mediul │Valoare totală │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţa cu DOP/IGP/STG │ │
│Sisteme de │ │(în ha) │ │
│calitate (la │ │ │ │
│nivel UE şi │Îmbunătăţirea├─────────────────────────┼───────┤
│naţional) şi │calităţii │Numărul exploataţiilor │ │
│măsuri legate de │produselor │ │ │
│îmbunătăţirea │ ├─────────────────────────┼───────┤
│calităţii │ │Volum (în tone) │ │
│ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Sporirea │Numărul exploataţiilor │ │
│ │valorii ├─────────────────────────┼───────┤
│ │comerciale a │Numărul campaniilor de │ │
│ │produselor │promovare │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Numărul exploataţiilor │ │
│Promovare şi │Promovarea ├─────────────────────────┼───────┤
│comunicare │produselor │Numărul campaniilor de │ │
│ │ │promovare │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prevenirea şi│Numărul exploataţiilor │ │
│ │gestionarea ├─────────────────────────┼───────┤
│ │crizelor │Numărul campaniilor de │ │
│ │ │promovare │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Planificarea │Numărul exploataţiilor │ │
│ │producţiei ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Numărul acţiunilor │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Îmbunătăţirea│Numărul exploataţiilor │ │
│ │calităţii ├─────────────────────────┼───────┤
│ │produselor │Numărul acţiunilor │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Formare │Sporirea │Numărul exploataţiilor │ │
│profesională şi │valorii │ │ │
│schimb de bune │comerciale a ├─────────────────────────┼───────┤
│practici │produselor │Numărul acţiunilor │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri │Numărul exploataţiilor │ │
│ │privind ├─────────────────────────┼───────┤
│ │mediul │Numărul acţiunilor │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prevenirea şi│Numărul exploataţiilor │ │
│ │gestionarea ├─────────────────────────┼───────┤
│ │crizelor │Numărul acţiunilor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Planificarea │Numărul exploataţiilor │ │
│ │producţiei ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Numărul acţiunilor │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Îmbunătăţirea│Numărul exploataţiilor │ │
│ │calităţii ├─────────────────────────┼───────┤
│ │produselor │Numărul acţiunilor │ │
│Servicii de ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│consultanţă şi │Sporirea │Numărul exploataţiilor │ │
│asistenţă tehnică│valorii │ │ │
│ │comerciale a ├─────────────────────────┼───────┤
│ │produselor │Numărul acţiunilor │ │
│ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri │Numărul exploataţiilor │ │
│ │privind ├─────────────────────────┼───────┤
│ │mediul │Numărul acţiunilor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţa ocupată de │ │
│ │Măsuri │producţia ecologică de │ │
│Producţia │privind │fructe şi/sau legume (în │ │
│ecologică │mediul │ha) │ │
│ │ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Numărul exploataţiilor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţa ocupată de │ │
│ │Măsuri │producţia ecologică de │ │
│Producţia │privind │fructe şi/sau legume (în │ │
│integrată │mediul │ha) │ │
│ │ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Numărul exploataţiilor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţa ocupată de │ │
│ │ │producţia de fructe şi │ │
│O mai bună │ │legume în cazul căreia │ │
│utilizare sau │Măsuri │este redusă utilizarea │ │
│gestionare a │privind │apei (în ha) │ │
│apei, inclusiv │mediul ├─────────────────────────┼───────┤
│economisirea apei│ │Numărul exploataţiilor │ │
│şi drenarea │ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Diferenţa de volum (în m^│ │
│ │ │3) (n-1/n) │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţa destinată │ │
│ │ │producţiei de fructe şi │ │
│ │ │legume supusă riscului │ │
│ │ │eroziunii solului unde au│ │
│ │ │fost implementate măsuri │ │
│ │ │antieroziune (în ha) (m^ │ │
│Acţiuni de │Măsuri │3) │ │
│conservare a │privind ├─────────────────────────┼───────┤
│solului │mediul │Numărul exploataţiilor │ │
│ │ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Diferenţa în ceea ce │ │
│ │ │priveşte utilizarea │ │
│ │ │îngrăşămintelor, per │ │
│ │ │hectar (în tone/ha) (n-1/│ │
│ │ │n) │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Acţiuni de creare│ │ │ │
│sau de menţinere │ │Suprafaţa care face │ │
│a habitatului │ │obiectul unor acţiuni │ │
│favorabil pentru │ │care contribuie la │ │
│biodiversitate │ │protejarea habitatelor şi│ │
│sau de │Măsuri │a biodiversităţii (ha) │ │
│întreţinere a │privind │ │ │
│peisajului, │mediul │ │ │
│inclusiv de │ ├─────────────────────────┼───────┤
│conservare a │ │ │ │
│caracteristicilor│ │Numărul exploataţiilor │ │
│istorice │ │ │ │
│ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţa ocupată de │ │
│ │ │producţia de fructe şi │ │
│ │ │legume în cazul căreia │ │
│ │ │este redusă utilizarea │ │
│ │ │energiei (în ha) │ │
│ │ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Numărul exploataţiilor │ │
│ │ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Diferenţa în ceea ce │ │
│ │ │priveşte consumul de │ │
│Acţiuni în │ │energie (n-1/n) │ │
│favoarea │ ├─────────┬───────────────┼───────┤
│economisirii de │Măsuri │ │(în tone/volum │ │
│energie (cu │privind │Solide │de producţie │ │
│excepţia │mediul │ │comercializată)│ │
│transportului) │ ├─────────┼───────────────┼───────┤
│ │ │ │(în litri/volum│ │
│ │ │Lichide │de producţie │ │
│ │ │ │comercializată)│ │
│ │ ├─────────┼───────────────┼───────┤
│ │ │Gaze │(în m^3/volum │ │
│ │ │naturale │de producţie │ │
│ │ │ │comercializată)│ │
│ │ ├─────────┼───────────────┼───────┤
│ │ │Energie │(în kWh/volum │ │
│ │ │electrică│de producţie │ │
│ │ │ │comercializată)│ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────┴───────────────┼───────┤
│ │ │Numărul exploataţiilor │ │
│ │ ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Diferenţa în ceea ce │ │
│Acţiune legată de│ │priveşte volumul │ │
│reducerea │ │deşeurilor (m^3/volum de │ │
│generării de │Măsuri │producţie comercializată)│ │
│deşeuri şi de │privind │(n-1/n) │ │
│îmbunătăţirea │mediul ├─────────────────────────┼───────┤
│gestionării │ │Diferenţa în ceea ce │ │
│deşeurilor │ │priveşte volumul │ │
│ │ │ambalajelor (m^3/volum de│ │
│ │ │producţie comercializată)│ │
│ │ │(n-1/n) │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Diferenţa în ceea ce │ │
│ │ │priveşte consumul de │ │
│ │ │energie (n-1/n) │ │
│ │ ├─────────┬───────────────┼───────┤
│ │ │ │(în litri/volum│ │
│ │ │Lichide │de producţie │ │
│ │Măsuri │ │comercializată)│ │
│Transport │privind ├─────────┼───────────────┼───────┤
│ │mediul │Gaze │(în m^3/volum │ │
│ │ │naturale │de producţie │ │
│ │ │ │comercializată)│ │
│ │ ├─────────┼───────────────┼───────┤
│ │ │Energie │(în kWh/volum │ │
│ │ │electrică│de producţie │ │
│ │ │ │comercializată)│ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────┴───────────────┼───────┤
│ │Măsuri │Numărul exploataţiilor │ │
│Comercializare │privind ├─────────────────────────┼───────┤
│ │mediul │Numărul acţiunilor │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Constituirea unor│Prevenirea şi│ │ │
│fonduri mutuale │gestionarea │Numărul exploataţiilor │ │
│ │crizelor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Realimentarea │Prevenirea şi│ │ │
│fondurilor │gestionarea │Numărul exploataţiilor │ │
│mutuale │crizelor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Replantarea │Prevenirea şi│ │ │
│livezilor │gestionarea │Suprafeţe vizate (ha) │ │
│ │crizelor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Retragerea de pe │Prevenirea şi│Numărul acţiunilor │ │
│piaţă │gestionarea │întreprinse │ │
│ │crizelor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Recoltarea │Prevenirea şi│ │ │
│înainte de │gestionarea │Suprafaţa vizată │ │
│coacere │crizelor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prevenirea şi│Numărul acţiunilor │ │
│Nerecoltarea │gestionarea │întreprinse │ │
│ │crizelor ├─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Suprafaţa vizată (în ha) │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prevenirea şi│Numărul exploataţiilor │ │
│Asigurarea │gestionarea ├─────────────────────────┼───────┤
│recoltei │crizelor │Numărul acţiunilor │ │
│ │ │întreprinse │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Îndrumare │Prevenirea şi│Numărul acţiunilor │ │
│profesională │gestionarea │întreprinse │ │
│ │crizelor │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Planificarea │Numărul exploataţiilor │ │
│ │recoltei │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Îmbunătăţirea│ │ │
│ │calităţii │Numărul exploataţiilor │ │
│ │produselor │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│Altele │Sporirea │ │ │
│ │valorii │Numărul exploataţiilor │ │
│ │comerciale a │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Măsuri │ │ │
│ │privind │Numărul exploataţiilor │ │
│ │mediul │ │ │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┴───────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016