Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 486 din 22 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 486 din 22 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS 174.180 din 18.02.2021 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
    în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Dispozitivele speciale de marcat sunt instrumente cu regim special, cu însemne specifice, care se folosesc de personalul silvic împuternicit potrivit prezentului regulament, în baza delegaţiei de marcare, pentru marcarea arborilor destinaţi recoltării, a arborilor care delimitează parchetele de exploatare şi a cioatelor arborilor tăiaţi ilegal."

    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Dispozitivele speciale de marcat au regimul mărcilor şi sigiliilor, iar însemnele lor se amprentează şi se depun de către utilizator, în termen de 10 zile de la primirea/ ridicarea de la unitatea specializată abilitată să le confecţioneze, în depozitul birourilor notarilor publici în vederea păstrării până la casarea dispozitivului."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Forma, dimensiunile, însemnele şi utilizatorii dispozitivelor speciale de marcat, confecţionarea, înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi folosirea acestora sunt şi se fac în conformitate cu prevederile prezentului regulament."

    4. La articolul 4, alineatele (1), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Modelele privind forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    ...................................
    (4) Dispozitivele speciale de marcat au următorii utilizatori şi următoarele forme, dimensiuni şi însemne specifice:
    a) dispozitivul special de marcat cu amprentă circulară are diametrul exterior al cercului de 30 mm şi se utilizează de ocoalele silvice autorizate prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului în care ocolul silvic îşi are sediul social, urmat de codul ocolului, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    b) dispozitivul special de marcat cu amprenta pătrată, a cărui dimensiune corespunde pătratului înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, se utilizează de ocoalele silvice autorizate prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Indicativul are acelaşi conţinut ca la dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară;
    c) dispozitivul special de marcat cu amprenta pentagonală, de forma şi dimensiunea unui pentagon echilateral înscris întrun cerc cu diametrul de 40 mm, se utilizează de ocoalele silvice autorizate prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi de structurile silvice de rang superior prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Indicativul are acelaşi conţinut ca şi dispozitivul special de marcat cu amprenta circulară, în cazul în care utilizator este un ocol silvic autorizat. În cazul în care utilizator este o unitate a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului în care îşi are sediul social unitatea respectivă, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
    d) dispozitivul special de marcat cu amprentă triunghiulară, de forma şi dimensiunea unui triunghi echilateral înscris într-un cerc cu diametrul de 40 mm, care se utilizează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi structurile teritoriale de specialitate ale acesteia. Indicativul înscris pe amprentă constă în indicativul judeţului, sub care se înscrie codul numeric atribuit de structura teritorială de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    .............................................................................................
    (6) În cazul dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la alin. (4) lit. d), dimensiunile însemnelor sunt de 10/8 mm pentru indicativul judeţului şi, respectiv, de 10 mm pentru codul numeric al dispozitivului special de marcat."

    5. La articolul 5, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat se realizează de unităţi specializate, la solicitarea utilizatorilor prevăzuţi la art. 4 alin. (4), ca unicate, în baza autorizaţiei de confecţionare emise de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, cu excepţia dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară, la care autorizaţia de confecţionare este emisă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat are valabilitate 90 de zile de la data emiterii, emitentul având obligaţia de postare pe site-ul instituţiei.
    (2) Modelul autorizaţiei de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    ......................................
    (4) Autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat se emite în baza:
    a) cererii formulate de către conducătorul utilizatorului;
    b) autorizaţiei de funcţionare a ocoalelor silvice/bazelor experimentale pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-c);
    c) certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru unităţile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. c);
    d) cererii conducătorului structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. d);
    e) notei prin care se solicită numărul şi tipul dispozitivelor speciale de marcat."

    6. La articolul 5, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Comisia prevăzută la alin. (5) este formată din:
    a) directorul care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - preşedinte;
    b) directorul care coordonează activitatea de politici, strategii şi reglementări din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru;
    c) directorul care coordonează activitatea de dezvoltare forestieră din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - membru."

    7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În termen de 30 de zile de la data primirii dispozitivelor speciale de marcat, utilizatorii sunt obligaţi să înregistreze la birourile notarilor publici amprentele acestora.
    (2) Un exemplar, original, al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat, certificat de notarul public, se păstrează la dosarul special constituit al dispozitivului respectiv, al doilea exemplar, original, se păstrează la utilizator, iar o copie de pe al doilea exemplar se depune la emitentul autorizaţiei de confecţionare.
    (3) Dispozitivele speciale de marcat se înregistrează în contabilitatea utilizatorilor, ca bunuri de inventar, după ce amprentele lor au fost înregistrate la biroul notarului public."

    8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Evidenţa şi gestionarea dispozitivelor de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) se fac de către conducătorii utilizatorilor, care poartă întreaga răspundere pentru păstrarea lor în deplină siguranţă până la predarea/primirea la/de la cei desemnaţi să le folosească.
    (2) Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-c) se păstrează în fişete metalice dotate cu casete individuale pentru fiecare persoană desemnată să le folosească prin împuternicire scrisă, denumită în continuare personal împuternicit; accesul la dispozitivele speciale de marcat se poate realiza concomitent de către persoana împuternicită, care deţine accesul la caseta individuală, şi de conducătorul utilizatorului, care deţine accesul la fişetul metalic.
    (3) Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. d) se păstrează în fişete metalice de conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv de către directorul care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."

    9. La articolul 8 litera A, punctele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. actele de înregistrare la birourile notarilor publici a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-d), în copie;
3. actele de casare, anulare, scoatere din inventar a dispozitivelor speciale de marcat şi de distrugere a amprentelor pentru dispozitivele uzate sau deteriorate, predare-preluare în custodie, restituire din custodie, în copie."

    10. La articolul 8 litera B, punctele 2, 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. un exemplar, în original, cu amprenta dispozitivelor speciale de marcat şi certificarea biroului notarului public de înregistrare a amprentei dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a)-d);
    ..................................
5. câte un dosar pentru fiecare dispozitiv special de marcat, care conţine amprenta dispozitivului înregistrat la biroul notarului public şi delegaţiile de marcare cu rapoartele prevăzute la art. 18;
6. actele referitoare la pierderea/anularea, dezmembrarea şi/sau distrugerea, predarea-preluarea în custodie, restituirea din custodie a dispozitivelor speciale de marcat."

    11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Registrul de evidenţă a dispozitivelor speciale de marcat se ţine în format electronic sau letric, după caz, de către conducătorul utilizatorului şi cuprinde inventarul tuturor dispozitivelor speciale de marcat, cu menţionarea formei amprentei mărcii, a indicativului şi a observaţiilor. La observaţii se înregistrează numele personalului împuternicit, semnăturile de primire-restituire, numărul şi data deciziei de repartizare a conducătorului entităţii pentru dispozitivele care trec de la un utilizator la altul, numărul actului de aprobare a casării pentru dispozitivele distruse, numărul actului de declarare a pierderii şi de anulare pentru dispozitivele pierdute, documentul de restituire din custodie a dispozitivelor speciale de marcat."

    12. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Utilizatorii au obligaţia de a declara dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) în aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic, în scopul folosirii lor."

    13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Dispozitivele speciale de marcat se folosesc în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia de către personalul împuternicit, în baza delegaţiei de marcare emise de conducătorul utilizatorului.
    (2) Dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) se folosesc în suprafeţele de fond forestier administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract/vegetaţia din afara fondului forestier naţional pentru care sunt încheiate contracte de prestaţie silvică, înregistrate în fişele de proprietate din aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară se pot folosi la punerea în valoare a arborilor afectaţi de factori biotici şi abiotici, pentru alte suprafeţe decât cele aflate în evidenţa utilizatorilor din aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic, după cum urmează:
    a) în baza deciziei conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru ocoalele silvice de regim;
    b) în baza deciziei conducătorului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice din structura unităţilor acesteia;
    c) în baza deciziei conducătorului unităţii din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice din structura acesteia;
    d) în baza deciziei conducătorului Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», pentru bazele experimentale din cadrul acestuia.
    (4) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se folosesc în suprafeţele de fond forestier administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract/vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, în baza contractului de prestaţie silvică.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se pot folosi şi pentru:
    a) efectuarea de controale de fond/parţiale pentru alte suprafeţe de fond forestier decât cele aflate în evidenţa utilizatorului, după cum urmează:
    (i) în baza deciziei conducătorului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice din structura unităţilor acesteia;
    (ii) în baza deciziei conducătorului unităţii din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice din structura acesteia;
    (iii) în baza deciziei conducătorului Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», pentru bazele experimentale din cadrul acestuia;
    b) marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal în suprafeţe de pădure pentru care nu sunt asigurate administrarea sau serviciile silvice, în baza avizului conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (6) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara acestuia, din raza de competenţă teritorială a utilizatorilor.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se pot folosi pentru efectuarea de controale de fond/parţiale şi în alte suprafeţe decât cele prevăzute la alin. (6), pe baza unei note întocmite de direcţia care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, aprobate de către conducătorul acesteia.
    (8) Evidenţa folosirii dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală şi triunghiulară se ţine în Registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament, după cum urmează:
    a) de conducătorul utilizatorului, pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală şi triunghiulară;
    b) de conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru dispozitivele triunghiulare, în care utilizator este autoritatea publică care răspunde de silvicultură.
    (9) Evidenţa folosirii dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) se realizează în aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic."

    14. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care, din diferite motive, personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) nu mai este îndreptăţit să folosească dispozitivul special de marcat, acesta nu mai poate fi atribuit spre folosire altei persoane o perioadă de 12 luni."

    15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară se folosesc pentru marcarea arborilor destinaţi recoltării. Amprenta dispozitivului special de marcat se aplică pe cioplaje, la baza trunchiului, cât mai aproape de nivelul solului, sau pe o rădăcină evidentă, pe terenurile în pantă în partea din aval, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea. Arborii marcaţi cu dispozitive speciale de marcat cu amprentă circulară se înregistrează în aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare, constituindu-se act de punere în valoare, care se generează în aceeaşi aplicaţie, cu respectarea reglementărilor specifice.
    (2) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) conducătorul utilizatorului şi personalul împuternicit de către conducătorul utilizatorului, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, precum şi alte categorii de personal silvic împuternicit de către conducătorii utilizatorilor prevăzuţi la art. 4 alin. (4) lit. a), în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase."

    16. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) conducătorul utilizatorului şi personalul împuternicit de către conducătorul utilizatorului, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevăzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase."

    17. La articolul 14, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a cioatei. Cioatele marcate cu dispozitivul special de marcat cu amprentă pentagonală se inventariază şi se consemnează în actele de control de fond/parţial întocmite potrivit regulamentului de pază a fondului forestier.
    .....................................
    (4) Au dreptul să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute la alin. (1) conducătorul utilizatorului şi personalul împuternicit de conducătorul utilizatorului, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, precum şi alte categorii de personal silvic împuternicit de către conducătorii utilizatorilor prevăzuţi la art. 4 alin. (4) lit. c)."

    18. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui. Cioatele marcate cu dispozitivul special de marcat cu amprentă triunghiulară se inventariază şi se consemnează în actele de control de fond/parţial întocmite potrivit regulamentului de pază a fondului forestier."

    19. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    (1) Stabilirea culorii vopselei folosite pentru aplicarea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se face, anual, de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică utilizatorilor acestora până la data de 30 noiembrie a anului anterior folosirii acesteia. Se poate stabili culoare din spectrul roşu, verde şi albastru.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), conducătorul utilizatorului poate stabili folosirea altei culori decât a celei stabilite de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în următoarele situaţii:
    a) pentru aplicarea amprentei dispozitivului special de marcat cu amprentă circulară la arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare, folosind vopsea de o altă culoare decât cea utilizată la constituirea actului de punere în valoare, culoarea vopselei consemnându-se în delegaţia de marcare din aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare;
    b) pentru aplicarea dispozitivului special de marcat cu amprentă circulară la punerea în valoare a produselor accidentale suprapuse, aşa cum sunt definite de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, emis în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, folosind vopsea de o altă culoare decât cea utilizată la constituirea actului de punere în valoare peste care se suprapune, culoarea vopselei consemnându-se în delegaţia de marcare din aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare;
    c) pentru aplicarea dispozitivului special de marcat cu amprentă circulară la punerea în valoare a produselor accidentale provenite din doborâturi-rupturi frecvente, pe suprafeţe mari, care necesită constituirea mai multor acte de punere în valoare, iar delimitarea parchetelor alăturate, prin semne convenţionale, este dificilă sau nu este posibilă, culoarea vopselei consemnându-se în delegaţia de marcare din aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare.
    (3) Stabilirea culorii vopselei pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face anual de către conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se comunică utilizatorilor dispozitivelor speciale de marcat până la data de 30 noiembrie a anului anterior folosirii acesteia."

    20. Articolul 16 se abrogă.
    21. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14, păstrate în casetele individuale potrivit art. 7 alin. (2), se face de către personalul împuternicit, pe baza delegaţiei de marcare emise de conducătorul utilizatorului, după cum urmează:
    a) pentru dispozitivele prevăzute la art. 12, în aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare, asigurându-se sincronizarea cu terminalul personalului împuternicit. Pentru situaţia prevăzută la art. 10 alin. (3), emiterea delegaţiei de marcare se face în aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare de către şeful ocolului silvic care are înregistrată suprafaţa de fond forestier/vegetaţie din afara fondului forestier, în fişa de proprietate din aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic;
    b) pentru dispozitivele de marcat prevăzute la art. 13 şi 14, ca document înseriat, pe hârtie autocopiativă, în două exemplare, din care exemplarul original se înmânează personalului împuternicit, iar copia rămâne la cotor. Delegaţia se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat şi în registrul de corespondenţă al ocolului silvic.
    (2) Modelele delegaţiilor de marcare pentru dispozitivele prevăzute la art. 12-14 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul regulament.
    (3) Delegaţiile de marcare pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 se emit pentru durate de timp strict determinate, în funcţie de volumul lucrărilor silvice de executat şi de condiţiile de lucru, fără a depăşi:
    a) 120 de zile calendaristice pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară;
    b) 30 de zile calendaristice pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pentagonală;
    c) 5 zile lucrătoare pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată.
    (4) Pentru dispozitivele speciale de marcat prevăzute la art. 12 se pot emite în aplicaţia SUMAL 2.0 Ocol silvic mai multe delegaţii în acelaşi timp, cu respectarea duratelor prevăzute la alin. (3).
    (5) Personalul împuternicit delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 12-14 răspunde de păstrarea în siguranţă a acestora pe toată durata folosirii."

    22. La articolul 17^1, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 se face de către personalul împuternicit, în baza delegaţiei de marcare emise de conducătorul structurii cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a acesteia, după caz, document înseriat, care se întocmeşte în două exemplare pe hârtie autocopiativă, dintre care exemplarul original se înmânează personalului împuternicit şi se înscrie în registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat şi în registrul de corespondenţă, iar copia rămâne la cotor.
    .......................................
    (3) Delegaţiile de marcare pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 se emit pentru o perioadă de timp ce nu poate depăşi 30 de zile.
    (4) Personalul împuternicit delegat pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 răspunde de păstrarea în siguranţă a acestora pe toată durata folosirii."

    23. La articolul 18, alineatele (1), (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Personalul împuternicit cu folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 13-15 are obligaţia să depună la utilizator delegaţia de marcare completată corespunzător, până cel târziu în ultima zi înscrisă în delegaţie, împreună cu raportul de folosire a dispozitivului special de marcat.
    ..................................
    (3) Modelul raportului de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament.
    ..........................................................
    (6) La depunerea raportului, conducătorul utilizatorului are obligaţia să verifice dacă consemnările din raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat întocmit de personalul împuternicit sunt corelate cu cele din delegaţia de marcare în privinţa locului, scopului folosirii şi intervalului de folosire."

    24. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.
    25. La articolul 19, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) confecţionarea dispozitivelor speciale de marcat cu încălcarea prevederilor prezentului regulament şi falsificarea sau folosirea de dispozitive false ori a altor instrumente pentru marcarea arborilor destinaţi tăierii, a cioatelor arborilor tăiaţi ilegal decât cele reglementate în prezentul regulament;
b) încredinţarea dispozitivelor speciale de marcat altor persoane şi folosirea în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 10-15;"

    26. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Pierderea sau furtul dispozitivului special de marcat se anunţă în scris conducătorului utilizatorului de personalul împuternicit, în cel mult 24 de ore de la constatare. Conducătorul utilizatorului comunică pierderea sau furtul unităţii de poliţie şi structurii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza cărora s-a produs evenimentul, în cel mult 24 de ore de la data înştiinţării."

    27. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Utilizatorul, prin reprezentantul său legal, este obligat să predea în custodie structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură dispozitivele speciale de marcat, pe bază de proces-verbal, dacă se găseşte în una dintre următoarele situaţii:
    a) nu mai desfăşoară activitatea pentru care a fost autorizat să deţină şi să folosească dispozitivele speciale de marcat;
    b) îşi încetează activitatea;
    c) se suspendă dreptul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat. După expirarea perioadei de suspendare, dispozitivele speciale de marcat se restituie utilizatorului pe bază de proces-verbal.
    (2) Predarea în custodie a dispozitivelor speciale de marcat pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) se face în termen de maximum 15 zile de la data constatării situaţiei.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), dispozitivele speciale de marcat înregistrate la ocoalele silvice care îşi încetează activitatea prin trecerea suprafeţelor de fond forestier care au stat la baza constituirii şi funcţionării la alte ocoale silvice, prin rearondare/fuziune/divizare, se pot prelua, la cerere, de către ocolul silvic rezultat prin rearondare/fuziune/divizare, cu acordul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."

    28. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se abrogă.
    29. La articolul 23, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) sau dacă se constată că amprenta dispozitivului de marcat este deteriorată ori uzată, conducătorul utilizatorului propune casarea acestuia.
(3) Casarea dispozitivelor speciale de marcat se face prin distrugerea însemnelor în prezenţa unei comisii constituite prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură care a emis autorizaţia de confecţionare a dispozitivelor respective. În urma casării, comisia încheie un proces-verbal; aceeaşi procedură de casare se aplică şi în cazul dispozitivelor a căror autorizaţie de confecţionare a fost emisă, în condiţiile legii, de alte structuri decât structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data casării dispozitivului special de marcat, consemnată în procesul-verbal, conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură este obligat să comunice RNEADSM faptul că dispozitivul special de marcat a fost casat."

    30. Anexa nr. 7 la regulament se abrogă.
    31. Anexele nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă dreptunghiulară aflate în evidenţa utilizatorilor la intrarea în vigoarea prezentului ordin se predau în termen de maximum 6 luni în custodia structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe bază de proces-verbal, în vederea casării.
    (2) Dispozitivele prevăzute la alin. (1) se casează în condiţiile prevăzute de art. 23 alin. (3) şi (4) din regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Dacă pe parcursul aplicării regulamentului sunt dezvoltate aplicaţii privind evidenţa şi folosirea dispozitivelor speciale de marcat aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, utilizatorii dispozitivelor vor folosi aceste aplicaţii.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 22 martie 2021.
    Nr. 486.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la regulament)
    Forma, dimensiunile şi însemnele dispozitivelor speciale de marcat
    (model)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la regulament)
    Denumirea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură …………..
    Denumirea structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură ........................
    AUTORIZAŢIE
    de confecţionare a dispozitivelor speciale de marcat
    nr. .............. din .............
    (model)
    În baza cererii şi a documentaţiei depuse se autorizează ..........(denumirea utilizatorului).......... din localitatea ..........(comuna, oraşul, municipiul, strada, numărul)......., judeţul ..............................., să solicite confecţionarea şi să utilizeze următoarele dispozitive speciale de marcat:
    SECŢIUNEA A:

    Dispozitive speciale de marcat cu marcă circulară, cu următoarele indicative specifice:^1); 2)
    1. .............................................................................
    2. ...........................................................................

    SECŢIUNEA B:

    Dispozitive speciale de marcat cu marcă pătrată, cu următoarele indicative specifice:^1); 2)
    1. ........................................................................
    2. ...........................................................................

    SECŢIUNEA C:

    Dispozitive speciale de marcat cu marcă pentagonală, cu următoarele indicative specifice:^1); 2)
    1. ...........................................................................
    2. ...............................................................................

    SECŢIUNEA D:

    Dispozitive speciale de marcat cu marcă triunghiulară, cu următoarele indicative specifice:^1); 2)
    1. ................................................................................
    2. .................................................................................

    Conducătorul utilizatorului, precum şi personalul împuternicit să păstreze şi să folosească dispozitivele speciale de marcat prevăzute în această autorizaţie sunt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea acestora sancţionându-se potrivit legii.
    Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,
    .............................................................................................
    ^1) Simbolul judeţului în care îşi are sediul social ocolul silvic şi codul ocolului silvic.
    ^2) Codul numeric al dispozitivului de marcat.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la regulament)
    REGISTRUL
    de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală şi triunghiulară
    (model)

┌────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │
│Nr. │ │Forma │prenumele │Nr. şi │Locul │Scopul │Intervalul│ │
│crt.│Indicativul│amprentei│personalului│data │folosirii│folosirii│de │Observaţii│
│ │ │ │împuternicit│delegaţiei│^1) │^2) │folosire │ │
│ │ │ │delegat │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    ^1) Unitatea de producţie, unitatea amenajistică, cantonul silvic. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinătorului, elemente de cadastru general.
    ^2) Delimitare parchet pentru dispozitivele cu amprentă pătrată, control fond/parţial pentru dispozitivele cu amprentă pentagonală şi triunghiulară.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la regulament)
    Denumire utilizator …………………………
    A. DELEGAŢIE DE MARCARE
    (generată de SUMAL 2.0 Ocol silvic pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă circulară)
    Nr. ……………………………..
    Domnul/Doamna ............., având funcţia de ............., este delegat/delegată să folosească dispozitivul special de marcat cu amprenta^1) ..............., având indicativul .........., pentru punerea în valoare a arborilor ce vor constitui partizi, după cum urmează:

┌───┬───────────┬───────┬──────────┬──┬──┬──────────┬───────────┐
│ │Tip │Felul │Natura │Up│Ua│ │Fişă │
│Nr.│proprietate│tăierii│produsului│^ │^ │Proprietar│proprietate│
│ │ │ │ │2)│2)│ │ │
├───┼───────────┼───────┼──────────┼──┼──┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────┴───────┴──────────┴──┴──┴──────────┴───────────┘


    Pentru aplicarea mărcii se va folosi vopsea de culoare ……………………………….. .
    Lucrarea se va efectua de la data de …………………………… până la data de ..... .
    Conducătorul utilizatorului,
    ………………………………………........…
    ^1) Circulară/fără dispozitiv.
    ^2) Unitatea de producţie, unitatea amenajistică. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinătorului, elemente de cadastru general.
    Denumire utilizator ....................................................
    B. DELEGAŢIE DE MARCARE
    (pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală şi triunghiulară)
    nr. ^1) ...................... din .............
    Domnul/Doamna .............................., având funcţia de ..........................., este delegat(ă) să folosească în intervalul ........................... dispozitivul special de marcat cu amprenta^2) ................., având indicativul .........................., în scopul^3) ...................................., în locul^4) ....................................... .
    Lucrarea se efectuează în intervalul de timp de la ................ până la ..............., interval în care se vor depune la ....(utilizator)..... raportul de marcare şi documentele rezultate în urma executării lucrării.
    Pentru aplicarea mărcii se va folosi vopsea de culoare ............................ .
    Conducătorul utilizatorului,
    .......................................................................
    ^1) Numărul curent din registrul de evidenţă a delegaţiilor de marcare.
    ^2) Pătrată, pentagonală sau triunghiulară.
    ^3) Delimitare parchet pentru dispozitivele cu amprentă pătrată, control fond/parţial pentru dispozitivele cu amprentă pentagonală şi triunghiulară.
    ^4) Unitatea de producţie, unitatea amenajistică, cantonul silvic. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se trec toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinătorului, elemente de cadastru general.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 6 la regulament)
    Nr. ..................... din .............................
    Denumirea utilizatorului …………………...
    RAPORT DE ACTIVITATE
    privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta^1) ..........., primit în baza delegaţiei nr. .................. din ........................

┌─────────┬─────────┬──────────────┬───────┬────────┬────────────┐
│ │ │Numerotarea │Numărul│Perioada│Numărul şi │
│Locul │Scopul │arborilor/ │total │în care │data │
│folosirii│folosirii│cioatelor │de │s-a │depunerii │
│^2) │^3) ├──────┬───────┤arbori │făcut │documentelor│
│ │ │Primul│Ultimul│sau de │marcarea│de marcare^ │
│ │ │număr │număr │cioate │ │4) │
├─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────────┤
│……. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴────────────┘


    Numele şi prenumele persoanelor care au făcut parte din echipa de marcare
    .......................................................................

    Numele şi prenumele persoanelor care au asistat la efectuarea controlului de fond/parţial
    ............................................................................

    Culoarea vopselei folosite ...............................................
    Declar pe propria răspundere că nu am încredinţat dispozitivul special de marcat altor persoane, că nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de folosire primite şi că nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt menţionate în prezentul raport.
    Data ................................
    Personal împuternicit delegat,
    ................................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ^1) Forma amprentei - pătrată, pentagonală sau triunghiulară - şi indicativul.
    ^2) Unitatea de producţie, unitatea amenajistică, cantonul silvic. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se trec toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinătorului, elemente de cadastru general.
    ^3) Delimitare parchet pentru dispozitivele cu amprentă pătrată, control fond/parţial pentru dispozitivele cu amprentă pentagonală şi triunghiulară.
    ^4) Carnete de inventar, fişe de inventar, procese-verbale.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016