Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 430 din 31 martie 2021  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 430 din 31 martie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021
    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2) din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit prevederilor art. 43 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. I lit. A pct. 4 nr. crt. 1 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 lit. cc) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    având în vedere art. 6 alin. (1) şi art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 16 iulie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii de reglementare;
b) organizează activitatea de elaborare, avizare şi valorificare a activităţii de reglementare;"

    2. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    3. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "d) se consultă cu universităţile de profil, organizaţiile profesionale şi patronale, organizaţii ale societăţii civile, alte instituţii şi autorităţi publice relevante pentru specificul reglementărilor, cu comitetul tehnic de coordonare generală sau comitetele tehnice de specialitate, după caz, în vederea fundamentării propunerilor de reglementări tehnice;"

    4. La articolul 5 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "i) solicită universităţilor de profil, organizaţiilor profesionale şi instituţiilor publice din domeniu nominalizarea unor specialişti, persoane cu activitate ştiinţifică, academică, de cercetare-proiectare recunoscută, pentru a face parte din comitetele tehnice de specialitate;"

    5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "(3) Structura C.T.S. este prevăzută în anexa nr. I.2.; comitetele tehnice de specialitate se organizează structurat pe cerinţe fundamentale pe domenii/subdomenii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, fiind formate din specialişti desemnaţi de instituţii publice, autorităţi autonome, universităţi şi organizaţii profesionale de profil. Reprezentanţii organizaţiilor patronale din domeniul construcţiilor pot participa la şedinţele comitetelor tehnice de specialitate, în calitate de invitaţi, fără drept de vot."

    6. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Iniţierea reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare se face de către direcţia de specialitate."

    7. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    8. La articolul 13, partea dispozitivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    La elaborarea sau actualizarea reglementărilor tehnice prevăzute la art. 12 se au în vedere:"

    9. La articolul 14, litera b) se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "b) redactarea a II-a - realizarea unei anchete publice cu privire la redactarea I şi sinteza observaţiilor la anchetă, introducerea observaţiilor şi realizarea unei versiuni revizuite, avizare în C.T.S., dacă este cazul;"

    10. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care se primesc observaţii în perioada de notificare, acestea vor fi analizate de către elaborator şi prezentate în şedinţă de avizare beneficiarului M.D.L.P.A. şi comitetului tehnic de specialitate competent, în vederea integrării lor, în măsura posibilităţilor."

    11. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) La avizarea fazelor, M.D.L.P.A. poate invita reprezentanţii autorităţilor publice cu activitate în domeniul reglementărilor tehnice respective, interesate în elaborarea reglementărilor tehnice, reprezentanţii organizaţiilor patronale sau alţi specialişti în domeniu."

    12. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Reglementările tehnice se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, la propunerea direcţiei de specialitate."

    13. La articolul 23 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "b) retribuirea, în condiţiile legii, a membrilor C.T.C.G. şi ai C.T.S., alţii decât personalul de specialitate al M.D.L.P.A., al Inspectoratului de Stat în Construcţii (I.S.C.), al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (I.G.S.U.), al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E.), al Organismul Naţional de Standardizare (A.S.R.O.) şi al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.);"

    14. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "ART. 27
    Angajaţii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Organismului Naţional de Standardizare şi cei din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, membri în comitetele tehnice de specialitate şi/sau în comitetul tehnic de coordonare generală, nu sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată."    ART. II
    Anexele nr. I.1, I.2 şi I.3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    În tot cuprinsul ordinului, sintagmele „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei“, „ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei“ şi, respectiv, „M.L.P.D.A.“ se înlocuiesc cu sintagmele: „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei“, „ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei“ şi, respectiv, „M.D.L.P.A.“.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 430.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. I.1 la metodologie)
    STRUCTURA
    Comitetului tehnic de coordonare generală (C.T.C.G.)

┌────┬──────────────┬──────────────┬──────────┐
│Nr. │Calitatea în │ │ │
│crt.│cadrul │Funcţia │Instituţia│
│ │C.T.C.G. │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Ministrul │ │
│ │ │dezvoltării, │ │
│1. │Preşedinte │lucrărilor │MDLPA │
│ │ │publice şi │ │
│ │ │administraţiei│ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Secretarul de │ │
│2. │Vicepreşedinte│stat sau │MDLPA │
│ │ │împuternicitul│ │
│ │ │ministrului │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Directorul │ │
│3. │Membri │general al │MDLPA │
│ │ │direcţiei de │ │
│ │ │specialitate* │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Membru │ │
│4. │ │desemnat din │ │
│ │ │cadrul C.T.S. │ │
│ │ │A │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Membru │ │
│5. │ │desemnat din │ │
│ │ │cadrul C.T.S. │ │
│ │ │B │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Membru │ │
│6. │ │desemnat din │ │
│ │ │cadrul C.T.S. │ │
│ │ │C │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Membru │ │
│7. │ │desemnat din │ │
│ │ │cadrul C.T.S. │ │
│ │ │D, G │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Membru │ │
│8. │ │desemnat din │ │
│ │ │cadrul C.T.S. │ │
│ │ │E │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Membru │ │
│9. │ │desemnat din │ │
│ │ │cadrul C.T.S. │ │
│ │ │F │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Membru │ │
│10. │ │desemnat din │ │
│ │ │cadrul C.T.S. │ │
│ │ │Af │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Invitaţi în │ │ │
│ │funcţie de │Inspectorul │ │
│11. │specificul │general al │I.S.C. │
│ │reglementării │I.S.C.* │ │
│ │tehnice: │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Inspectorul │ │
│12. │ │general al │I.G.S.U. │
│ │ │I.G.S.U.* │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│13. │ │Preşedinte │A.N.R.E. │
│ │ │A.N.R.E.* │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│14. │ │Preşedinte │A.N.C.P.I.│
│ │ │A.N.C.P.I.* │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │Şef serviciu │ │
│15. │Secretar │din cadrul │MDLPA │
│ │ │direcţiei de │ │
│ │ │specialitate │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴──────────┘


    *Sau mandatarii acestora.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. I.2 la metodologie)
    STRUCTURA
    comitetelor tehnice de specialitate (C.T.S.)
    C.T.S. A - Rezistenţă mecanică şi stabilitate, cu subcomitete formate pentru următoarele domenii de construcţii:
    - subcomitetul construcţii civile, industriale, agricole;*)
    *) Cu reprezentanţi atât pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn, cât şi pentru construcţii cu structura de rezistenţă din metal, lemn şi alte materiale compozite.

    – subcomitetul construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;
    – subcomitetul construcţii căi de comunicaţii terestre şi construcţii aferente transportului pe şine;
    – subcomitetul construcţii şi amenajări hidrotehnice;
    – subcomitetul construcţii şi amenajări de îmbunătăţiri funciare.

    C.T.S. B - Siguranţa în exploatare pentru construcţii, cu subcomitete formate pentru următoarele domenii de construcţii şi specialităţi de instalaţii:
    - subcomitetul construcţii civile, industriale, agricole;
    – subcomitetul construcţii aferente reţelelor edilitare şi de gospodărie comunală;
    – subcomitetul construcţii căi de comunicaţii terestre şi construcţii aferente transportului pe şine;
    – subcomitetul construcţii şi amenajări hidrotehnice;
    – subcomitetul construcţii şi amenajări de îmbunătăţiri funciare.

    C.T.S. C - Securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile
    C.T.S. D, G - Igienă, sănătate, mediu înconjurător şi utilizare sustenabilă a resurselor naturale pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile
    C.T.S. E - Economie de energie şi izolare termică pentru domeniul construcţii civile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile
    C.T.S. F - Protecţie împotriva zgomotului pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru instalaţii în toate specialităţile
    C.T.S. Af - Alunecări de teren şi mecanica pământurilor

    ANEXA 3

    (Anexa nr. I.3 la metodologie)
    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a Comitetului tehnic de coordonare generală şi a comitetelor tehnice de specialitate
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament se aplică la organizarea şi funcţionarea Comitetului tehnic de coordonare generală, denumit în continuare C.T.C.G., şi a comitetelor tehnice de specialitate, denumite în continuare C.T.S., organisme consultative şi de avizare în domeniul reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, aflate sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare MDLPA.

    CAP. II
    Organizare şi funcţionare
    ART. 2
    (1) Structura C.T.C.G. este următoarea:
    a) preşedinte - ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, care poate delega atribuţiile;
    b) vicepreşedinte - secretarul de stat sau altă persoană delegată/desemnată de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;
    c) membri, reprezentaţi de:
    - directorul general al direcţiei generale de specialitate din MDLPA sau altă persoană delegată/desemnată de acesta;
    – membrii desemnaţi de preşedinţii comitetelor tehnice de specialitate, din cadrul acestora;

    d) invitaţi, în funcţie de obiectul specific al reglementării tehnice:
    - inspectorul general al I.S.C.;
    – inspectorul general al I.G.S.U.;
    – preşedintele A.N.R.E.;
    – preşedintele director general al A.N.C.P.I.;

    e) secretar.

    (2) Şeful de serviciu din cadrul direcţiei de specialitate îndeplineşte şi funcţia de secretar al C.T.C.G.

    ART. 3
    Structura fiecărui C.T.S. este următoarea:
    a) preşedinte - desemnat de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;
    b) vicepreşedinte - desemnat de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei;
    c) membri - specialişti nominalizaţi de către MDLPA, instituţii publice, universităţi tehnice de profil şi organizaţii profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate ştiinţifică, academică, de cercetare-proiectare şi altele asemenea, recunoscută;
    d) secretar - reprezentat de responsabilul de temă din cadrul direcţiei de specialitate.


    ART. 4
    (1) Componenţa nominală a C.T.S. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei în baza nominalizărilor primite, atât pentru titulari, cât şi pentru supleanţi.
    (2) Componenţa C.T.C.G. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei şi este actualizată ori de câte ori este necesar.

    CAP. III
    Atribuţii şi responsabilităţi
    ART. 5
    C.T.C.G. are următoarele atribuţii:
    a) analizează reglementările tehnice şi/sau rezultatele activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare prezentate, în vederea asigurării concordanţei cu reglementările tehnice şi cu alte acte normative în vigoare;
    b) formulează în scris sau în şedinţa plenară observaţii sau propuneri cu privire la reglementările tehnice supuse avizării şi le comunică MDLPA şi elaboratorului;
    c) avizează - cu menţiunea „Bun de tipar“ - şi propune spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice proiectele de reglementări tehnice, avizate în prealabil „fără condiţii“ de C.T.S.


    ART. 6
    C.T.S. au următoarele atribuţii:
    a) formulează observaţii şi propuneri cu privire la reglementările tehnice supuse avizării şi le comunică MDLPA;
    b) analizează şi avizează în toate fazele reglementările tehnice şi/sau rezultatele activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare prezentate, în concordanţă cu reglementările tehnice şi cu celelalte acte normative în vigoare;
    c) propun avizarea finală în C.T.C.G. a reglementărilor tehnice, în vederea promovării acestora spre aprobare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.


    ART. 7
    Preşedinţii C.T.C.G. şi C.T.S. au următoarele atribuţii:
    a) stabilesc de comun acord cu secretarul/responsabilul de temă programul desfăşurării şedinţelor de avizare, pe care îl transmit membrilor C.T.C.G. şi C.T.S., după caz;
    b) asigură conducerea şedinţelor de avizare, iar în situaţia în care se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, îl deleagă în acest scop pe vicepreşedinte, care preia toate atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui;
    c) participă la analiza reglementărilor tehnice şi a activităţilor specifice corelative activităţii de reglementare, formulează observaţii şi propuneri de modificare/completare a acestora;
    d) mediază opiniile tehnice divergente apărute în cadrul şedinţelor de analiză şi avizare;
    e) formulează concluziile stabilite în şedinţa de avizare.


    ART. 8
    Vicepreşedinţii C.T.C.G. şi C.T.S. au următoarele atribuţii:
    a) preiau, în baza atribuţiilor descrise anterior, toate atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui, atunci când acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia;
    b) participă la analiza lucrărilor supuse dezbaterii, formulează în scris observaţii şi propuneri de modificare/completare a acestora.


    ART. 9
    Membrii C.T.C.G. şi ai C.T.S. au următoarele atribuţii:
    a) analizează conţinutul lucrărilor, formulează în scris observaţii şi propuneri de modificare/completare a acestora;
    b) participă la şedinţele de analiză şi avizare a lucrărilor pentru care au fost convocaţi;
    c) în cazul în care persoana convocată nu poate participa la şedinţa de analiză şi avizare se admite transmiterea în scris sau electronic a punctului de vedere referitor la lucrările supuse analizei şi avizării;
    d) în situaţia excepţională în care membrii C.T.S. nu pot participa şi nici nu pot transmite un punct de vedere scris, în cel mai scurt timp au obligaţia să înştiinţeze conducătorul instituţiei/organizaţiei din care fac parte, pentru a permite ca supleantul desemnat de acesta să participe la şedinţa de avizare, votul acestuia fiind considerat valabil.


    ART. 10
    Secretarii C.T.C.G. şi ai C.T.S. au următoarele atribuţii:
    a) stabilesc de comun acord cu preşedintele calendarul desfăşurării şedinţelor de avizare;
    b) transmit membrilor C.T.C.G./C.T.S. şi conducătorilor instituţiilor sau organizaţiilor care i-au nominalizat lucrările ce urmează a fi analizate şi avizate, împreună cu invitaţia de participare, prin poşta electronică, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei şedinţei de avizare;
    c) participă la şedinţa de avizare şi întocmesc procesul-verbal de avizare, pe care îl supun spre însuşire participanţilor la şedinţă, precum şi spre aprobare preşedintelui C.T.C.G./C.T.S.;
    d) prezintă în plenul şedinţei punctele de vedere transmise de membrii C.T.C.G./C.T.S. care nu sunt prezenţi la şedinţa de analiză şi avizare;
    e) anexează la procesul-verbal al şedinţei toate punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.C.G./C.T.S.


    CAP. IV
    Procedura de lucru a C.T.S. şi a C.T.C.G.
    ART. 11
    (1) C.T.C.G. şi C.T.S. îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor de analiză şi avizare, care se convoacă ori de câte ori este necesar.
    (2) Şedinţele de analiză şi avizare ale C.T.C.G./C.T.S. se desfăşoară de regulă online, pe o platformă pusă la dispoziţie de MDLPA, în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor C.T.C.G./C.T.S., alţii decât cei care sunt reprezentanţi ai instituţiilor elaboratoare sau care fac parte din grupul elaboratorilor lucrării supuse dezbaterii.
    (3) În calculul numărului membrilor care participă la şedinţa de avizare se includ şi acei membri care transmit puncte de vedere scrise, prin intermediul poştei electronice, responsabilului de temă, pentru reglementările tehnice ce urmează a fi analizate şi avizate, până cel târziu la ora începerii şedinţei de avizare.
    (4) Netransmiterea unui punct de vedere scris sau neexprimarea în cadrul comisiei se consideră aviz tacit. În situaţia în care un membru absentează nemotivat la mai mult de trei întruniri consecutive, secretarul CTS informează preşedintele, care, în funcţie de situaţia creată asupra funcţionării comitetului, propune modificarea ordinului privind componenţa nominală a C.T.S. prin înlocuirea acestui membru.
    (5) În cazul avizărilor în comitete tehnice de specialitate reunite pe teme de interes şi atribuţii comune, şedinţele de avizare se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor fiecărui C.T.S. în parte.
    (6) În cazul avizărilor în comitete tehnice de specialitate reunite pe teme de interes şi atribuţii comune se prezintă în plenul şedinţei de analiză şi avizare de către responsabilul de temă punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.S.-ului respectiv, care nu sunt prezenţi în cadrul şedinţei.
    (7) Procesul-verbal al şedinţei de avizare va avea anexate toate punctele de vedere transmise în scris de membrii C.T.S.-urilor care nu au fost prezenţi la şedinţă.

    ART. 12
    Lucrările ce urmează a fi analizate şi avizate şi invitaţia de participare la şedinţă se transmit membrilor C.T.S. şi C.T.C.G. prin poşta electronică cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei de analiză şi avizare, prin grija secretarului C.T.S./C.T.C.G.

    ART. 13
    Membrii C.T.S. şi C.T.C.G. îşi exprimă în scris punctul de vedere cu privire la lucrările supuse analizei şi avizării fie direct, în plenul şedinţei, fie prin adresă transmisă secretarului C.T.S./C.T.C.G. prin poşta electronică, până cel târziu la ora începerii şedinţei de avizare.

    ART. 14
    (1) Deciziile C.T.S. se adoptă prin vot. Dacă nu există consens privind decizia, decide preşedintele C.T.S., deciziile fiind după cum urmează:
    a) avizat favorabil, fără condiţii;
    b) avizat favorabil, cu condiţii pentru faza următoare;
    c) respins.

    (2) În cazul deciziei de respingere, în procesul-verbal se specifică termenul de predare a documentaţiei refăcute, în scopul reanalizării şi avizării.

    ART. 15
    Membrii C.T.S. şi C.T.C.G., reprezentanţi ai instituţiilor elaboratoare sau care fac parte din grupul elaboratorilor lucrării supuse dezbaterii, se recuză de la procedura privind avizarea lucrării respective.

    ART. 16
    Deciziile C.T.C.G. se adoptă prin vot. Dacă nu există consens privind decizia, decide preşedintele C.T.C.G., rezoluţiile fiind după cum urmează:
    a) avizat - Bun de tipar;
    b) se va relua procedura de la art. 16 alin. (2) din metodologie.Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016