Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.194 din 26 noiembrie 2019  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.194 din 26 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1015 din 17 decembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Pentru realizarea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, în Registrul special şi în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin."

    2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul protocolului de colaborare prevăzut în anexa nr. 1 se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)."

    3. În anexa nr. 1, la preambul, liniuţa a 8-a va avea următorul cuprins:
    " prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)."

    4. În anexa nr. 1, la articolul 2 punctul 2.1 subpunctul 2.1.1, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) va solicita acordul scris, fie pe suport hârtie, fie în format electronic, exprimat în condiţiile legii, persoanelor fizice şi persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor din bazele de date ale Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi a datelor cu caracter personal aparţinând clientului, denumit generic «acord». Acest acord va conţine datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact (adresa), precum şi menţiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol."

    5. La anexa nr. 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Protecţia datelor cu caracter personal
    4.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    4.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părţi în scopul menţionat la art. 1 din prezentul protocol sunt următoarele: nume, prenume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, număr şi serie act de identitate, date fiscale.
    4.3. Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi nu pot face obiectul diseminării către alte instituţii/persoane fizice/persoane juridice decât în condiţiile legii, cu acordul prealabil al părţilor.
    4.4. În situaţia în care persoana vizată îşi retrage consimţământul ce a stat la baza legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părţile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.
    4.5. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum şi dreptul de a depune plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    4.6. Dacă persoanele vizate au exercitat şi au obţinut de la una dintre părţi dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părţile se informează reciproc despre acest fapt.
    4.7. Părţile pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
    4.8. Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului protocol are obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le prelucrează decât la cererea părţilor, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.
    4.9. În situaţia în care părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate şi notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    4.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată, atât ANAF, cât şi ................................ IFN asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentului protocol."

    6. În anexa nr. 1, la articolul 5, punctele 5.6 şi 5.7 vor avea următorul cuprins:
    "5.6. ANAF poate vizualiza lista accesărilor utilizatorilor, respectiv poate solicita instituţiilor financiare nebancare să prezinte, prin sondaj, în format electronic, acordurile pentru a verifica dacă interogările au fost făcute în conformitate cu prevederile protocolului şi s-au respectat dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. De asemenea, ori de câte ori se impune, ANAF poate solicita formularele de acord în original de la instituţiile financiare nebancare, ţinând cont de faptul că aceste documente sunt arhivate în locaţii externe. În situaţia în care instituţia financiară nebancară nu transmite formularele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare pentru un număr de maximum 20 de acorduri şi 25 de zile lucrătoare pentru un număr mai mare de 20 de acorduri, ANAF poate suspenda accesul la informaţiile oferite de către ANAF.
5.7. În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei şi/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va suspenda accesul instituţiei financiare nebancare respective la informaţiile oferite de către ANAF. Încetarea suspendării accesului va avea loc după ce instituţia financiară nebancară va proceda la investigarea şi stabilirea cauzelor care au generat deficienţele, precum şi identificarea persoanelor responsabile. Rezultatele verificării vor fi comunicate ANAF în vederea reluării accesului."

    7. Anexa nr. 1 la protocol se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Fiecare instituţie financiară nebancară care a semnat un protocol cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va semna un act adiţional la protocolul de colaborare care va cuprinde modificările aduse prin prezentul ordin.
    (2) Protocoalele care nu sunt actualizate potrivit alin. (1) îşi încetează valabilitatea în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

    ART. III
    Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 26 noiembrie 2019.
    Nr. 3.194.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la protocol)
    Număr de înregistrare:
    ACORD
    de consultare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor din bazele de date
    ale Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
    precum şi a datelor cu caracter personal aparţinând clientului
    Subsemnatul(a) ............................, cu domiciliul/sediul în ..............., identificat(ă) cu BI/CI nr. ....., emis de .................. la data de ........................, având CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) ...................., în calitate de Client,
    sau
    Subscrisa ..........(denumire client persoană juridică sau entitate asimilată)........., CUI ...................., înregistrată la ......(denumirea registrului/autorităţii unde este înregistrat clientul)... cu nr. ...../....., prin ..... în calitate de reprezentant legal având CNP ........................................,
    declar în mod expres următoarele:
    A. Declaraţii referitoare la consultarea informaţiilor din bazele de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
    Am fost informat că Societatea ……. (instituţia financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează Destinatarul) doreşte să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord şi să prelucreze informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) iniţierii sau derulării relaţiilor contractuale specifice activităţii de creditare a Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale Destinatarului; şi/sau (iii) îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autorităţile competente în aplicarea legii:
    a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele şi prenumele, adresa de domiciliu/reşedinţa, codul numeric personal/codul unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), seria şi numărul actului de identitate în cazul persoanelor nerezidente;
    b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
    c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de identificare;
    d) veniturile realizate din orice fel de activităţi (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);
    e) orice informaţii financiare (în cazul clientului persoană juridică).


    B. Declaraţii referitoare la transmiterea către şi prelucrarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului(ei), respectiv ale reprezentanţilor subscrisei, deţinute de către instituţia financiară nebancară
    Îmi exprim în mod expres consimţământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situaţiile de mai jos, Destinatarul să transmită lunar către ANAF:
    a) informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată şi informaţii privind creditul şi tranzacţiile;
    b) informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informaţii despre persoana fizică/persoana juridică şi informaţii despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată iniţiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;
    c) date referitoare la scrisorile de garanţie, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării;
    d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentaţia aferentă depusă;
    e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situaţiile de mai sus, Destinatarul să transmită oricând către ANAF informaţiile prevăzute la lit. B lit. a), b) şi c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 şi până la data semnării prezentului acord;

    DA [] NU []
    Înţeleg şi accept că dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituţiei financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informaţiile de la lit. A. În consecinţă, înţeleg şi accept să fac dovada veniturilor în modalităţile prevăzute de lege, aşa cum îmi sunt solicitate de către instituţia financiară nebancară.

    C. Declaraţii referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declaraţiile de mai sus
    C1. Am luat cunoştinţă de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit şi Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 4 mai 2016, în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia în materia protecţiei datelor cu caracter personal, astfel:
    (i) dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal;
    (ii) dreptul la rectificare;
    (iii) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);
    (iv) dreptul la restricţionarea prelucrării;
    (v) dreptul la portabilitatea datelor;
    (vi) dreptul de opoziţie;
    (vii) dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost încălcate.

    Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la lit. C1 pct. (vii), Clientul va adresa o cerere către Destinatar (de completat datele de contact) întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a persoanei.
    Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD) şi despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimiţând o adresă scrisă, datată şi semnată către Destinatarul IFN, însoţită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei.
    Data ..................... Semnătura clientului
                                                                                                                 sau
                                                                                                                 Semnătura reprezentantului legal

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016