Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 220 din 23 februarie 2021  privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 220 din 23 februarie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021
    Ţinând cont de Referatul de aprobare nr. VVV 2.015 din 23.02.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 530 din 15.02.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere dispoziţiile:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 29 ianuarie 2021, se modifică după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:
    a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;
    b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;
    c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.
    (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, iar pragurile prevăzute la alin. (1) se calculează prin raportare la numărul total de persoane programate şi vaccinate din lista fiecărui medic de familie, indiferent de modalitatea de programare la vaccinare a acestora.
    Pe baza listei de persoane eligibile la vaccinare, asumată de reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale din asistenţa medicală primară, se stabilesc pragurile în funcţie de care se utilizează tarifele/serviciu, astfel:
    Npe = numărul total de persoane eligibile
    1. Npe1 = Npe x 50% - primul prag
    2. Npe2 = Npe x 60,001% - al doilea prag
    3. Npe3 = maximum ultima poziţie din numărul total de persoane eligibile:
    - pentru persoanele înscrise la vaccinare de către medicul de familie de la poziţia 1 şi până la valoarea calculată egală cu Npe1 inclusiv se utilizează tariful de 30 lei/serviciu;
    – pentru persoanele înscrise la vaccinare de către medicul de familie de la poziţia Npe1+1 şi până la valoarea calculată egală cu Npe2 inclusiv se utilizează tariful de 50 lei/serviciu;
    – pentru persoanele înscrise la vaccinare de către medicul de familie de la poziţia Npe2+1 şi până la ultima poziţie din listă se utilizează tariful de 60 lei/serviciu, în funcţie de numărul de persoane vaccinate.
    Pragurile stabilite la contractare rămân valabile pe toată durata de valabilitate a contractului, cu excepţia situaţiilor de preluare a unui praxis.
    a) Medic de familie ....................., CNP ..............................
    Npe = numărul total de persoane eligibile = .........................
    Npe1 = ....................................................................................
    Npe2 = ....................................................................................
    Npe3 = ....................................................................................
    b) Medic de familie ...................., CNP .................................
    Npe = numărul total de persoane eligibile =
    Npe1 = ....................................................................................
    Npe2 = ....................................................................................
    Npe3 = ....................................................................................
    c) ..........................................................................................."

    2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    3. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adrian Gheorghe

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 68/101/2021)
    Furnizor ......................................................
    Medic ..........................................................
                                    (nume, prenume)
    CNP .............................................................
    Luna ............................./an .........................
    Centralizatorul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de plată
     - model -

    Tabelul 1 - pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie

┌─────┬───────┬───┬──────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │ │Data la │ │ │
│ │ │ │Data │care │ │ │
│ │ │ │înscrierii│schema de│ │Suma de │
│Nr. │Nume şi│CNP│în │vaccinare│Valoare│plată/ │
│crt. │prenume│ │platforma │este │prag │serviciu│
│ │ │ │de │completă │ │(lei) │
│ │ │ │programare│(din │ │ │
│ │ │ │ │RENV) │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│c0 │c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │c6 │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│.....│ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│500 │ │ │ │ │P1 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│501 │ │ │ │ │P2 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │P2 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│.... │ │ │ │ │P2 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│600 │ │ │ │ │P2 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│601 │ │ │ │ │P3 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │P3 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ │P3 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│1.000│ │ │ │ │P3 │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼────────┤
│TOTAL│x │x │x │x │x │ │
└─────┴───────┴───┴──────────┴─────────┴───────┴────────┘


    Coloanele c1, c2 şi c4 se completează pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea, indiferent de modalitatea de programare la vaccinare.
    Coloanele c3 şi c6 se completează numai pentru persoanele înscrise în platforma de vaccinare de către medicul de familie care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea.

    Tabelul 2

┌───────────────┬─────────┬───┬────────┐
│ │Număr │ │Tarif/ │
│ │persoane │COD│serviciu│
│ │ │ │(lei) │
├───────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Nr. total de │ │ │ │
│persoane │Exemplu: │ │ │
│eligibile │1.000 │P0 │ │
│conform │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Valoare prag 1 │Exemplu: │P1 │30 │
│(interval) │1-500 │ │ │
├───────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Valoare prag 2 │Exemplu: │P2 │50 │
│(interval) │501-600 │ │ │
├───────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Valoare prag 3 │Exemplu: │P3 │60 │
│(interval) │601-1.000│ │ │
├───────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Număr total │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
│înscrise pe │ │ │ │
│lista medicului│ │ │ │
│de familie │ │ │ │
│vaccinate cu │ │ │ │
│schemă │ │ │ │
│completă, │ │ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│modalitatea de │ │ │ │
│programare la │ │ │ │
│vaccinare │ │x │x │
│(cumulat pentru│ │ │ │
│perioada de la │ │ │ │
│demararea │ │ │ │
│etapei a II-a │ │ │ │
│de vaccinare │ │ │ │
│până în ultima │ │ │ │
│zi a lunii │ │ │ │
│pentru care se │ │ │ │
│face │ │ │ │
│raportarea), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼───┼────────┤
│Număr total │ │ │ │
│persoane │ │ │ │
│înscrise pe │ │ │ │
│lista medicului│ │ │ │
│de familie │ │ │ │
│vaccinate cu │ │ │ │
│schemă │ │ │ │
│completă, │ │x │x │
│indiferent de │ │ │ │
│modalitatea de │ │ │ │
│programare la │ │ │ │
│vaccinare, în │ │ │ │
│luna pentru │ │ │ │
│care se face │ │ │ │
│raportarea │ │ │ │
└───────────────┴─────────┴───┴────────┘    Tabelul 3 - pentru persoanele care nu sunt înscrise pe lista medicului de familie

┌─────┬───────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │Data la │ │ │
│ │ │ │ │care │Data la │ │
│ │ │ │ │schema de │care │ │
│ │ │ │ │vaccinare │schema de │ │
│ │ │ │Data │este │vaccinare │ │
│ │ │ │înscrierii│completă │este │Suma de │
│Nr. │Nume şi│CNP│în │(din RENV)│completă │plată/ │
│crt. │prenume│ │platforma │- pentru │(din RENV)│serviciu│
│ │ │ │de │persoanele│- │(lei) │
│ │ │ │programare│vaccinate │pentru │ │
│ │ │ │ │în │persoanele│ │
│ │ │ │ │centrele │vaccinate │ │
│ │ │ │ │de │în cabinet│ │
│ │ │ │ │vaccinare │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│c0 │c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │c6 │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL│x │x │x │x │x │ │
└─────┴───────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘


    Coloanele c1, c2, c3 se completează pentru persoanele înscrise în platforma de vaccinare şi/sau vaccinate de către medicul de familie pentru persoanele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, care au schema de vaccinare completă (în RENV) în luna pentru care se face raportarea.
    Coloana c4 se completează pentru persoanele programate la vaccinare de către medicul de familie şi vaccinate în centre de vaccinare.
    Coloana c5 se completează pentru persoanele programate la vaccinare de către medicul de familie şi vaccinate în cabinetul acestuia.
    Coloana c6 se completează cu 15 lei/serviciu pentru fiecare persoană pentru care s-a completat coloana c4 şi cu 30 lei/serviciu pentru fiecare persoană pentru care s-a completat coloana c5.
    Furnizor
    Reprezentant legal,
    …………………………………………

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 68/101/2021)
    LISTA
    personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului de vaccinare organizat de către unităţile sanitare
     - model -

┌────┬───────┬───┬────────────┬────────┬─────┬──────────────┐
│ │ │ │Categorie │ │Număr│ │
│Nr. │Nume şi│ │personal* │Cod │de │Medic │
│crt.│prenume│CNP│(medic/ │parafă**│ore/ │coordonator***│
│ │ │ │asistent/ │ │lună │ │
│ │ │ │registrator)│ │ │ │
├────┼───────┼───┼────────────┼────────┼─────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───┼────────────┼────────┼─────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───┴────────────┴────────┴─────┴──────────────┘


      *) Cu excepţia personalului delegat sau detaşat.
     **) Se completează numai pentru medici.
    ***) Se completează cu „DA“ pentru persoana care are calitatea de medic coordonator.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentant legal unitate sanitară,
    .................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016