Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 203 din 14 noiembrie 2019  privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 203 din 14 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 924 din 15 noiembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) La stabilirea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozate, ANRE are în vedere costurile cu personalul defalcate pe categorii de angajaţi, rezultate din analiza evoluţiei datelor prezentate şi fundamentate de operatorul de distribuţie, precum şi din comparaţia datelor operatorilor de distribuţie. Costurile cu personalul angajat solicitate de operatori trebuie fundamentate de aceştia pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de operatorul de distribuţie, a nivelului salarial mediu şi a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 30. În cadrul fundamentării costurilor de personal pentru următoarea perioadă de reglementare operatorul de distribuţie trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare şi pentru anul de referinţă, datele de fundamentare, modalitatea de calcul al elementelor utilizate şi justificări privind valorile luate în considerare şi evoluţia acestora de la an la an, defalcate distinct pentru personalul cu funcţii de conducere prevăzut la art. 23 lit. s) şi pentru restul personalului."

    2. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Suma prevăzută la alin. (5) se scade din veniturile aferente celei de-a IV-a perioade de reglementare şi se ia în considerare la calculul venitului-ţintă iniţial aferent primului an al celei de-a IV-a perioade de reglementare."

    3. La articolul 34, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) La reproiectarea tarifelor pentru al doilea an al celei dea IV-a perioade de reglementare se reface calculul prevăzut la alin. (2)-(5), cu luarea în considerare a realizărilor aferente anului de referinţă al celei de-a IV-a perioade de reglementare, precum şi a rezultatelor analizelor efectuate în primul an al perioadei de reglementare."

    4. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    Preţul de referinţă prevăzut la art. 46 se determină în anul de referinţă al perioadei de reglementare şi se recalculează în primul an al perioadei ca medie a preţurilor de achiziţie realizate de operatorii de reţea (operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem) pe o perioadă de 12 luni care include ultimele două semestre încheiate, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive şi negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme."

    5. Articolul 50 se abrogă.
    6. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    Obiectivele de investiţii complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii şi se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la ANRE în conformitate cu prevederile procedurii privind investiţiile"

    7. La articolul 60, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru calculul BAR la sfârşitul perioadei de reglementare, inflaţia este luată în considerare de către ANRE până la îndeplinirea condiţiei ca BAR actualizat cu rata inflaţiei să nu depăşească valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR.
(3) Calculul prevăzut la alin. (2) se efectuează în cursul primului an al perioadei de reglementare, urmând ca rezultatele să fie luate în considerare la reproiectarea tarifelor care intră în vigoare începând cu cel de-al doilea an al perioadei de reglementare."

    8. Titlul subcapitolului 5.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5.9. Tratarea intrărilor în BAR"

    9. Articolul 62 se abrogă.
    10. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    (1) Valoarea unei intrări în BAR include, după caz, cheltuielile efectuate pentru realizarea de mijloace fixe pentru dezvoltarea, extinderea, întărirea, reconstruirea, modernizarea, retehnologizarea şi înlocuirea celor existente, în conformitate cu legislaţia contabilă aplicabilă şi se justifică în conformitate cu prevederile procedurii privind investiţiile.
    (2) Nu se includ în valoarea intrărilor în BAR dobânzile, comisioanele bancare şi diferenţele de curs valutar aferente creditelor furnizor pentru finanţarea imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune."

    11. La articolul 64, alineatele (2), (3), (4), (5) şi (6) se abrogă.
    12. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    Valoarea programului de investiţii prognozat aferent întregii perioade de reglementare, care respectă prevederile reglementărilor în vigoare, se include în întregime în BAR."

    13. Articolul 66 se abrogă.
    14. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    ANRE are dreptul de a elimina din BAR orice mijloc fix/investiţie realizat/realizată, anterior aprobat/aprobată şi inclus/inclusă în BAR, dacă în urma analizei se constată neconformităţi cu prevederile reglementărilor în vigoare la data includerii în BAR."

    15. Articolul 68 se abrogă.
    16. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    Mijloacele fixe care rezultă în urma investiţiilor realizate, prevăzute într-un plan anual şi puse în funcţiune în anul următor, se introduc în BAR în anul de punere în funcţiune, cu posibilitatea depăşirii valorii planului anual de investiţii al anului în care acestea sunt puse în funcţiune."

    17. Articolul 71 se abrogă.
    18. La articolul 72, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 72
    (1) Veniturile ∆V_I rezultate din nerealizarea/ depăşirea în oricare an al perioadei de reglementare p a investiţiilor aprobate de ANRE sunt reduse din/adăugate la veniturile aferente perioadei de reglementare p + 1, respectiv la venitul-ţintă iniţial aferent primului an al perioadei de reglementare p + 1."

    19. La articolul 74, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) ANRE are dreptul să revizuiască, în cursul unei perioade de reglementare, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de distribuţie, în funcţie de evoluţia valorilor parametrilor luaţi în considerare la determinarea acesteia, pentru a evita apariţia unor distorsiuni în structura costurilor recunoscute în tarifele de distribuţie."

    20. La articolul 84, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În condiţiile prevăzute la alin. (2), în cadrul venitului-ţintă iniţial pentru primul an al perioadei de reglementare sunt luate în considerare corecţiile anuale aferente anului de referinţă, valoarea recalculată a veniturilor ∆V_I prevăzute la art. 72 şi, pentru perioada a IV-a de reglementare, corecţia aferentă câştigului de eficienţă prevăzută la art. 34 alin. (5) şi (6)."

    21. La articolul 84, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Diferenţa de venituri pentru primul an al perioadei de reglementare, rezultată ca urmare a reluării procedurii de liniarizare în condiţiile alin. (2) şi (2^1), reprezintă o corecţie care se aplică venitului aferent celui de-al doilea an al perioadei de reglementare, actualizată în termenii nominali ai anului în care se aplică."

    22. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    (1) Corecţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. d), i)-k) se calculează ca diferenţă între valoarea realizată şi acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii şi valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecţia şi se adună algebric la venitul aferent anului următor.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru fiecare din categoriile de costuri controlabile:
    a) costuri de mentenanţă, altele decât cele de personal;
    b) costuri legate de personal;
    c) costuri aferente securităţii muncii şi
    d) alte costuri controlabile decât cele prevăzute la lit. a)-c), în cazul în care valoarea realizată şi acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.
    (3) OD este obligat ca la raportarea costurilor realizate cu personalul să menţină încadrarea în aceeaşi categorie de angajaţi a funcţiilor incluse în fundamentarea costurilor prognozate la începutul perioadei de reglementare.
    (4) Corecţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) sunt actualizate cu RTS şi, după caz, cu RI corectată, în termenii nominali ai anului de efectuare a corecţiilor."

    23. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. a), în cazul în care ANRE constată în anul t o creştere/descreştere mai mare de 3% faţă de cantitatea anuală de energie electrică distribuită prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru anul t + 1 în funcţie de nivelul realizat în anul t – 1 şi cel estimat pentru anul t."

    24. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    (1) În cadrul corecţiei anuale aferente CPT reglementat se au în vedere:
    a) diferenţele de cantităţi de CPT reglementat prognozate faţă de cele realizate datorită modificării cantităţilor de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în reţeaua de distribuţie, pentru fiecare nivel de tensiune;
    b) diferenţele dintre preţul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat prognozat şi cel recunoscut (inclusiv costurile aferente cu serviciile de transport, sistem, administrare piaţă şi din redistribuire).
    (2) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t – 1 este minimul dintre preţul de achiziţie realizat de operatorul de distribuţie şi un preţ de referinţă determinat ca medie a preţurilor de achiziţie realizate de operatorii de reţea (operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem) şi recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive şi negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.
    (3) În situaţia în care preţul de referinţă calculat conform prevederilor alin. (2) pentru primul semestru al anului t variază cu mai mult de 10% faţă de preţul prognozat la începutul perioadei de reglementare, ANRE stabileşte o corecţie preliminară a costului cu CPT reglementat pentru anul t, pe care o include în venitul reglementat al anului t + 1. La calculul corecţiei este luat în considerare preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut determinat conform prevederilor alin. (2), pentru primul semestru al anului t. Cantitatea de CPT considerată pentru al doilea semestru al anului t este egală cu jumătate din cantitatea prognozată aferentă anului t."

    25. La articolul 98, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    (1) În condiţiile prevăzute la art. 97, în cazul în care valoarea costurilor cu lucrările de mentenanţă în reţelele electrice, altele decât cele de personal, realizate în anul t – 1 este mai mică decât valoarea prognozată, valori exprimate în termenii nominali ai anului t – 1, la solicitarea operatorului de distribuţie, ANRE amână pentru anul t + 1 efectuarea corecţiei aferente nerealizării costurilor de mentenanţă, altele decât cele de personal aferente anului t – 1, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t cu diferenţa dintre valoarea prognozată şi valoarea realizată în anul t – 1."

    26. La articolul 98, alineatul (2) se abrogă.
    27. La articolul 100, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 100
    (1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare şi mentenanţă controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanţă, cele legate de personal şi cele aferente securităţii muncii, ANRE determină suma aferentă câştigului de eficienţă peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p. Până la o limită a câştigului de eficienţă egală cu 5%, ANRE alocă 60% din câştigul de eficienţă utilizatorilor (mecanism de împărţire a câştigurilor). Câştigul de eficienţă realizat peste această limită se alocă integral utilizatorilor."

    28. La articolul 105 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 104 nu se aplică pentru investiţiile realizate şi recunoscute de ANRE pentru ultimii doi ani ai perioadei de reglementare."

    29. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 107
    Anual, ANRE efectuează o corecţie aferentă profitului brut din alte activităţi, astfel încât acesta să nu depăşească 5%. Profitul considerat justificat se calculează cu formula:
    P = V – V * 100/105, unde:
    P - profitul din alte activităţi decât serviciul de distribuţie;
    V - venitul obţinut din alte activităţi decât serviciul de distribuţie."

    30. La articolul 123, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) ANRE, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 şi reglementările interne în vigoare în materia protecţiei datelor cu caracter personal. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale care revin ANRE conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care ANRE este învestită. Pentru informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ştergerea datelor cu caracter personal şi drepturile persoanelor vizate, accesaţi rubrica GDPR, disponibilă pe pagina proprie de internet la adresa https://www.anre.ro/gdpr."

    31. Articolul 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 129
    (1) Corecţiile anuale aferente anului de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, în primul an al acestei perioade.
    (2) Pentru stabilirea corecţiilor aferente costurilor de operare şi mentenanţă pentru anul de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare, încadrarea costurilor de operare şi mentenanţă realizate în anul de referinţă în categoriile controlabile/ necontrolabile corespunde încadrării avute în vedere la stabilirea prognozei de costuri pentru perioada a III-a de reglementare.
    (3) Prevederile art. 23 lit. i) se aplică începând cu primul an al perioadei a IV-a de reglementare.
    (4) Corecţiile prevăzute la art. 102 lit. a) se efectuează începând cu corecţiile primului an al perioadei a IV-a de reglementare."

    32. În anexa nr. 1, la punctul 7, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) În lipsa propunerii prevăzute la lit. a) sau în cazul respingerii motivate din partea ANRE a acestei propuneri, ANRE repartizează pe niveluri de tensiune: costurile de operare şi mentenanţă, amortizarea şi rentabilitatea bazei reglementate a activelor utilizând cheile de alocare determinate în funcţie de structura pe niveluri de tensiune stabilită conform prevederilor pct. 4, a activelor care fac parte din BAR la data de 31 decembrie a anului de referinţă."    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 noiembrie 2019, cu excepţia art. I pct. 5, 6, 8-17 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020 şi a art. I. pct. 19 care intră în vigoare la data încetării aplicabilităţii prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 14 noiembrie 2019.
    Nr. 203.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016