Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 181 din 28 august 2019  privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 181 din 28 august 2019 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 729 din 5 septembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 17 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) caracteristicile tehnice ale reţelelor electrice aflate în gestiunea solicitantului licenţei, prezentate la pct. 4 al tabelului din anexa nr. 4, reţele electrice destinate:
    - evacuării în SEN a puterii electrice produse de capacităţile aflate în gestiunea solicitantului licenţei;
    – asigurării accesului la reţelele electrice de interes public al altor utilizatori decât solicitantul licenţei;"

    2. La articolul 21 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) informaţii privind liniile electrice, respectiv staţiile electrice din reţeaua de transport al energiei electrice, în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970, conform schemei publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei până la data de 31 decembrie 2019;"

    3. La articolul 23 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) informaţii privind liniile electrice, respectiv staţiile electrice şi posturile de transformare de medie şi înaltă tensiune din reţelele de distribuţie a energiei electrice, în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970, conform schemei publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei până la data de 31 decembrie 2019;"

    4. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Modificarea autorizaţiilor/licenţelor se face din iniţiativa ANRE:
    a) în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanţelor de la data acordării/modificării autorizaţiilor şi/sau licenţelor, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ şi de reglementare incident, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea;
    b) în cazul în care survin evenimente care afectează substanţial activităţile autorizate/licenţiate sau care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii autorizate/licenţiate;
    c) când titularul nu solicită actualizarea condiţiilor specifice asociate autorizaţiei/licenţei conform prevederilor de la art. 33 lit. c)."

    5. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Titularii licenţelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b),c) şi e) din Regulamentul prevăzut la art. I, acordate până la data de 31 decembrie 2019, au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 31 decembrie 2021, informaţiile pe care le deţin cu privire la liniile electrice, staţiile electrice şi posturile de transformare de medie şi înaltă tensiune, menţionate în condiţiile specifice asociate licenţelor, în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970, conform schemei publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    ART. III
    Solicitanţii şi titularii de licenţe duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 2 şi 3 şi ale lit. b) din nota ^2) prevăzută în anexă, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 28 august 2019.
    Nr. 181.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la regulament)
    DATE TEHNICO-ECONOMICE
    referitoare la capacităţile energetice pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare

┌────┬─────────────────┬───┬────┬─────┬────────┐
│Nr. │Denumire │UM │Grup│.....│Total │
│crt.│indicatori │ │1 │ │centrală│
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Date generale │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Denumire proiect/│ │ │ │ │
│ │centrală: │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Puterea electrică│MWe│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Puterea termică │MWt│ │ │ │
│ │instalată │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Durata de viaţă │ani│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │An PIF │ │ │ │ │
│1 ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Durata de │ │ │ │ │
│ │realizare a │ │ │ │ │
│ │investiţiei - se │ │ │ │ │
│ │completează doar │ani│ │ │ │
│ │în situaţia │ │ │ │ │
│ │solicitării │ │ │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Durata medie de │ │ │ │ │
│ │amortizare │ani│ │ │ │
│ │contabilă a │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Valoarea totală a│ │ │ │ │
│ │investiţiei (fără│lei│ │ │ │
│ │TVA), din care: │ │ │ │ │
│2 ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Echipamente │lei│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Construcţii şi │lei│ │ │ │
│ │montaj │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Indicatori │ │ │ │ │
│ │calculaţi în │ │ │ │ │
│ │cadrul analizei │ │ │ │ │
│ │cost-beneficiu │ │ │ │ │
│ │din studiul de │ │ │ │ │
│ │fezabilitate, în │ │ │ │ │
│ │baza căruia a │ │ │ │ │
│ │fost decisă │ │ │ │ │
│ │realizarea │ │ │ │ │
│ │proiectului: │ │ │ │ │
│3 ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │RIR - rata │ │ │ │ │
│ │internă de │% │- │- │ │
│ │rentabilitate │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │VAN - valoarea │lei│- │- │ │
│ │actuală netă │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │DRI - durata de │ │ │ │ │
│ │recuperare a │ani│- │- │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───┼────┼─────┼────────┤
│ │Prezentarea │ │ │ │ │
│ │tipurilor │ │ │ │ │
│ │constructive şi a│ │ │ │ │
│ │caracteristicilor│ │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │ │
│ │principale^1), │ │ │ │ │
│4 │ale componentelor│- │- │- │ │
│ │capacităţilor │ │ │ │ │
│ │energetice de │ │ │ │ │
│ │producere, precum│ │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │
│ │instalaţiilor │ │ │ │ │
│ │electrice^2) ale │ │ │ │ │
│ │centralei │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴───┴────┴─────┴────────┘


    ^1) În funcţie de situaţia şi caracteristicile capacităţilor energetice pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare/licenţa, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate solicita în plus, faţă de datele din tabel, alte date şi informaţii pe care le consideră relevante.
    ^2) Caracteristicile tehnice ale liniilor şi staţiilor electrice şi ale posturilor de transformare utilizate pentru evacuarea în SEN a puterii electrice produse; în cazul reţelelor electrice aflate în gestiunea solicitantului licenţei, destinate asigurării accesului la reţelele electrice de interes public al altor utilizatori, se vor prezenta:
    a) caracteristicile tehnice ale liniilor şi staţiilor electrice, ale posturilor de transformare utilizate în acest scop;
    b) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970, conform schemei publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei până la data de 31 decembrie 2019.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016