Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.365 din 20 mai 2021  privind adoptarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere temporare  de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii,  demonstraţii şi evaluări, nr. LGTED-RO-02    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.365 din 20 mai 2021 privind adoptarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGTED-RO-02

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 585 din 10 iunie 2021
    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se adoptă Licenţa generală de export şi transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGTED-RO-02, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 364/2016 pentru aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară de produse militare din teritoriul României, pentru participare la expoziţii sau demonstraţii, nr. LGTED-RO-01, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 9 martie 2016.

    ART. 5
    Persoanele înscrise ca utilizatori ai Licenţei generale nr. LGTED-RO-01, cu confirmare de înscriere valabilă la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi înscrise ca utilizatori ai Licenţei generale nr. LGTED-RO-02, fără o cerere prealabilă şi cu acelaşi termen de valabilitate al confirmării de înscriere.

    ART. 6
    De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operaţiunile a căror derulare a fost începută în baza Licenţei generale nr. LGTED-RO-01 se continuă în baza Licenţei generale nr. LGTED-RO-02.                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 20 mai 2021.
    Nr. 1.365.
    ANEXA 1

    LICENŢA GENERALĂ
    de export şi transfer de expediere temporare de produse militare din teritoriul României,
    pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGTED-RO-02

    Domeniu de aplicare
    1.1. Licenţa generală nr. LGTED-RO-02 autorizează operaţiunile temporare de export şi transfer de expediere din teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă, în scopul participării la expoziţii, demonstraţii şi evaluări organizate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Elveţiei, Islandei, Norvegiei şi Regatului Unit al Marii Britanii, precum şi returnarea produselor militare în România, conform termenilor şi condiţiilor din licenţă.
    1.2. În sensul prezentei licenţe generale, prin expoziţii, demonstraţii şi evaluări se înţelege:
    a) expoziţie: eveniment organizat pentru expunerea unui produs militar şi care nu presupune utilizarea acestuia în condiţii de operare, activităţi demonstrative sau de evaluare;
    b) demonstraţie: utilizarea unui produs militar într-un mediu care simulează condiţiile de operare. Demonstraţia poate presupune distrugerea produsului. Aceasta include testele de tragere pentru arme;
    c) evaluare: acţiune de testare efectuată pentru a investiga şi determina unele compatibilităţi tehnice ale unui echipament, material, produs, proces sau sistem, cu obiectivele de utilizare, în scop militar, avute în vedere. Evaluarea poate presupune distrugerea produsului şi transferul de tehnologie pentru schimbul de rezultate ale testelor.

    1.3. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

    Utilizatorii licenţei generale
    2.1. Prezenta licenţă generală poate fi utilizată doar de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX, care deţin confirmarea de înscriere ca utilizatori ai licenţei generale.

    Produse
    3.1. Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, cu precizările din tabelul de mai jos:

┌─────────┬────────────┬────────────────┐
│Categoria│Scopul │ │
│de │operaţiunii │Precizări │
│produse │(participare│ │
│militare │la) │ │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 1 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 2 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │Expoziţii │doar modelele │
│ │ │inerte de │
│ │ │muniţie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele │
│ │ │din categorie, │
│ │ │cu excepţia │
│ │ │următoarelor: │
│ │ │- submuniţiile │
│ │ │care intră sub │
│ │ │incidenţa │
│ML 3 │ │Convenţiei │
│ │ │privind │
│ │Demonstraţii│muniţiile cu │
│ │şi evaluări │dispersie, │
│ │ │adoptată la │
│ │ │Dublin la 30 mai│
│ │ │2008; │
│ │ │- muniţii, │
│ │ │proiectile şi │
│ │ │încărcături de │
│ │ │propulsie, │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ML4.a. - Sunt │
│ │ │permise doar │
│ │ │modelele inerte │
│ │ │ale produselor │
│ │ │din │
│ │ │subcategorie. │
│ │ │ML4.b. - Sunt │
│ │ │permise doar │
│ │ │echipamentele │
│ │ │din subcategorie│
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare şi │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │mânuirea, │
│ │ │controlul, │
│ │ │descărcarea, │
│ │ │detonarea, │
│ │ │activarea, │
│ │ │furnizarea │
│ │ │energiei pentru │
│ │ │o singură │
│ │ │întrebuinţare, │
│ │ │dragarea sau │
│ │ │detectarea │
│ │Expoziţii │elementelor │
│ │ │specificate la │
│ML 4 │ │ML4.a sau a │
│ │ │dispozitivelor │
│ │ │explozive de │
│ │ │fabricaţie │
│ │ │artizanală │
│ │ │(IEDs). │
│ │ │- Sunt excluse │
│ │ │echipamentele │
│ │ │din subcategorie│
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare şi │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │lansarea, │
│ │ │calibrarea, │
│ │ │simularea unor │
│ │ │ţinte, bruierea │
│ │ │sau distrugerea │
│ │ │elementelor │
│ │ │specificate la │
│ │ │ML4.a. │
│ │ │ML4.c. - Sunt │
│ │ │permise toate │
│ │ │produsele din │
│ │ │subcategorie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │Demonstraţii│Sunt excluse │
│ │şi evaluări │toate produsele │
│ │ │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 5 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 6 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │Expoziţii, │doar produsele │
│ML 7 │demonstraţii│din │
│ │şi evaluări │subcategoriile │
│ │ │ML7.f şi ML7.g. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt excluse │
│ │Expoziţii │toate produsele │
│ │ │din categorie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele │
│ │ │din categorie, │
│ │ │cu următoarele │
│ │ │excepţii: │
│ │ │- toate │
│ │ │substanţele │
│ │ │având toate │
│ │ │caracteristicile│
│ │ │următoare: │
│ │ │• o viteză de │
│ │ │detonare egală │
│ │ │sau mai mare de │
│ │ │8.000 m/s; şi │
│ │ │• o densitate │
│ │ │egală sau mai │
│ │ │mare de 1,80 g/ │
│ │ │cm^3; │
│ │ │- toate │
│ML 8 │ │explozivele şi │
│ │Demonstraţii│substanţele │
│ │şi evaluări │aferente din │
│ │ │subintrările │
│ │ │ML8.a.15, │
│ │ │ML8.a.21, │
│ │ │ML8.a.23; │
│ │ │- toate │
│ │ │substanţele care│
│ │ │ar putea fi │
│ │ │utilizate direct│
│ │ │sau indirect în │
│ │ │producţia de │
│ │ │arme cu │
│ │ │submuniţii care │
│ │ │intră sub │
│ │ │incidenţa │
│ │ │Convenţiei │
│ │ │privind │
│ │ │muniţiile cu │
│ │ │dispersie, │
│ │ │adoptată la │
│ │ │Dublin la 30 mai│
│ │ │2008. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 9 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 10 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 11 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 12 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 13 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 14 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 15 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele │
│ │ │din categorie, │
│ │ │cu excepţia │
│ │Expoziţii, │celor special │
│ML 16 │demonstraţii│concepute pentru│
│ │şi evaluări │activităţi │
│ │ │legate de │
│ │ │tehnologia │
│ │ │balistică şi de │
│ │ │proliferarea │
│ │ │CBRN. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt excluse │
│ │ │toate produsele │
│ │Expoziţii, │din următoarele │
│ML 17 │demonstraţii│subcategorii: │
│ │şi evaluări │ML17.f, ML17.g, │
│ │ │ML17.h şi │
│ │ │ML17.i. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 18 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 19 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 20 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele │
│ │ │din categorie, │
│ │Expoziţii, │în măsura în │
│ML 21 │demonstraţii│care sunt │
│ │şi evaluări │utilizate pentru│
│ │ │produsele │
│ │ │permise în │
│ │ │prezentul tabel.│
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Este permisă │
│ │ │doar │
│ │ │„tehnologia“ │
│ │ │„necesară“ │
│ │ │pentru │
│ │ │„dezvoltarea“, │
│ │ │„producţia“, │
│ │Expoziţii, │exploatarea, │
│ML 22 │demonstraţii│instalarea, │
│ │şi evaluări │întreţinerea │
│ │ │(verificarea), │
│ │ │repararea, │
│ │ │revizia generală│
│ │ │sau modernizarea│
│ │ │produselor │
│ │ │permise de │
│ │ │prezenta licenţă│
│ │ │generală.*) │
└─────────┴────────────┴────────────────┘

    *) Conform definiţiei precizate în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

    3.2. Prezenta licenţă generală nu permite exportul şi transferul produselor care conţin informaţii clasificate conform Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.

    Termeni şi condiţii:
    I. Înscriere şi valabilitate
    4.1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 7.5 al secţiunii „Dispoziţii finale“.
    4.2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să facă dovada implementării Programului intern de conformitate (PIC) în concordanţă cu prevederile prezentei licenţe generale şi, după caz, să prezinte cel mai recent raport de audit intern al PIC.
    4.3. ANCEX poate returna fără acţiune cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale dacă în ultimele 12 luni solicitantul a fost sancţionat pentru încălcarea regimului de control, precum şi dacă implementarea PIC nu întruneşte condiţiile necesare pentru derularea de operaţiuni în baza licenţei generale.
    4.4. ANCEX transmite solicitantului confirmarea de înscriere cuprinzând codul de utilizator al licenţei generale în maximum 60 de zile de la data depunerii cererii de înscriere menţionate şi a documentaţiei complete.
    4.5. Înscrierea ca utilizator are o valabilitate de 3 ani şi poate fi prelungită în baza solicitării utilizatorului, transmisă cu minimum 30 de zile înainte de data expirării. Cererea de prelungire a valabilităţii înscrierii ca utilizator al licenţei generale trebuie însoţită de situaţia actualizată a operaţiunilor derulate după ultimul termen de raportare.
    4.6. ANCEX poate returna fără acţiune cererea de reînscriere ca utilizator dacă se constată nerespectarea termenilor şi condiţiilor prezentei licenţe generale sau alte încălcări ale regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

    II. Derularea operaţiunilor
    5.1. Operaţiunile efectuate în baza prezentei licenţe generale se vor derula cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5.2. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a acestei licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune.
    5.3. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze pe documentele comerciale emise codul de utilizator de licenţă generală acordat de ANCEX şi textul „Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr. LGTED-RO-02“.
    5.4. Produsele se returnează în ţară, integral şi fără modificări, în baza prezentei licenţe, în maximum 2 ani de la data ieşirii acestora de pe teritoriul României.
    5.5. În situaţia distrugerii sau furtului produselor militare, utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să obţină şi să păstreze documente care să ateste distrugerea, confirmarea organelor competente care anchetează furtul sau alte documente care justifică nereturnarea produsului, după caz.
    5.6. Utilizatorul licenţei generale poate să schimbe regimul operaţiunii din temporar în definitiv, pe baza unei licenţe individuale eliberate de ANCEX.
    5.7. Orice operaţiune de export de produse militare efectuată în baza prezentei licenţe trebuie să se deruleze conform procedurilor vamale de export temporar sau carnetului ATA.
    5.8. Produsele exportate/transferate temporar pentru expoziţii, demonstraţii şi evaluări în baza unor licenţe individuale sau globale nu pot fi returnate în baza prezentei licenţe generale.

    III. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX
    6.1. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze documente privind încadrarea produselor în lista de control şi documentele comerciale justificative privind operaţiunile derulate şi să menţină baze de date cuprinzând cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea evenimentului, organizatorul, locul de desfăşurare şi data, denumirea şi adresa destinatarului/ţara, după caz;
    b) denumirea comercială a produselor;
    c) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);
    d) cantitate pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;
    e) numărul documentului de transport/data;
    f) numărul documentului electronic de export, după caz;
    g) documentele de predare/primire a produselor între utilizatorul licenţei generale şi expozant/organizatorul evenimentului, după caz;
    h) închiderea operaţiunii temporare:
    - cantitatea returnată pentru fiecare tip de produs, factură/ aviz de expediţie, document de transport/data, document electronic de import/data, după caz; sau
    – documentele care justifică nereturnarea produselor furate sau distruse; sau
    – numărul licenţei individuale care închide operaţiunea, după caz.


    6.2. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să raporteze la ANCEX, până la 30 ianuarie, în format hârtie şi electronic, operaţiunile derulate în anul anterior, conform tabelului de la pct. 7.6. Fiecare raportare va include şi operaţiunile deschise anterior perioadei de raportare şi care nu au fost închise până la data raportării.
    6.3. Raportarea anuală se efectuează şi în cazul în care nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale.


    Dispoziţii finale
    7.1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile şi termenii specifici din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    7.2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă.
    7.3. ANCEX poate retrage sau suspenda înscrierea ca utilizator al licenţei generale dacă se constată nerespectarea termenilor şi condiţiilor acesteia sau alte încălcări ale regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.
    7.4. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.
    7.5. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. şi data înregistrării la solicitant Nr. şi data înregistrării la MAE/ANCEX │
│CERERE │
│pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de export şi transfer de │
│expediere temporare de produse militare din teritoriul României, pentru │
│participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGTED-RO-02 │
│Subsemnatul, │
│..............................................................................................,│
│având funcţia de ............................................................., │
│acţionând în calitate de reprezentant legal al │
│........................................................................, cu │
│sediul în ........................................, │
│str. .....................................nr. ......., bl. .........., sc. │
│......., ap. ......, sectorul/judeţul ........................., telefon │
│.........................................., fax │
│....................................................., e-mail │
│.............................................., website │
│........................................................., înregistrată la │
│ANCEX sub codul ........................................... şi având codul unic │
│de identificare fiscală nr. ........................................, solicit │
│înscrierea ca utilizator al Licenţei generale nr. LGTED-RO-02. │
│Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în │
│responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez: │
│- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare permise prin Licenţa │
│generală nr. LGTED-RO-02 şi prin confirmarea de înregistrare la MAE/ANCEX; │
│- să respect termenii şi condiţiile de utilizare ale licenţei generale, │
│inclusiv obligativitatea raportărilor la MAE/ANCEX; │
│- să menţin baze de date corespunzătoare. │
│Data ...................................... Numele, prenumele, funcţia │
│................................. │
│Semnătura ...................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    7.6. Raportarea periodică se va întocmi conform modelului următor:
    Model tabel de raportare pentru operaţiuni derulate în baza Licenţei generale nr. LGTED-RO-02

┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │Destinatar │Eveniment │Produse │Operaţiune export │Închiderea operaţiunii temporare │
│ ├─────────┬────┼────────┬───────────┬───────────┬────┼──────────┬─────────┼─────────┬──┬───────┬────────┬─────────┼─────────┬──┬───────┬─────────┬────────┬──────────┤
│Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Document│Document │ │ │ │Document │Document│ │
│crt.│Denumire,│Cod │Denumire│Organizator│Loc │Data│Denumire │Categoria│Cantitate│UM│Factura│vamal/ │transport│Cantitate│UM│Factura│transport│vamal/ │Alte │
│ │adresă │ţară│ │ │desfăşurare│ │comercială│ML │ │ │ │data │/ data │ │ │ │/ │data │documente*│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │data │ │ │
└────┴─────────┴────┴────────┴───────────┴───────────┴────┴──────────┴─────────┴─────────┴──┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴──┴───────┴─────────┴────────┴──────────┘

    * Se vor menţiona, după caz, licenţa care închide operaţiunea sau documente privind distrugerea sau furtul produselor.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016