Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.004 din 28 mai 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.004 din 28 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. 24 alin. (1)-(6) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
    – Referatul de aprobare nr. 11.328/DDPD din 12.05.2020,

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr. 124/546/2019 pentru stabilirea modelelor de convenţii privind transportul persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 26 februarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, punctul 4 „Utilizarea biletelor de călătorie gratuită de către beneficiarii legii“ se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La subpunctul 4.6, după teza I se introduce o nouă teză, teza a II-a, cu următorul cuprins:
    "Călătoria întors se poate efectua inclusiv din altă localitate/staţie aflată pe drumul de întoarcere pentru care operatorul reţine cuponul întors şi, dacă este cazul, cupoanele anexă întors."

    b) La subpunctul 4.7, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Pentru localităţile deservite de mai multe staţii de cale ferată, pe cuponul întors se poate completa o altă staţie de sosire sau de plecare decât staţia de plecare sau sosire înscrisă pe cuponul dus."


    2. În anexa nr. 1, punctul 5 „Emiterea legitimaţiilor de călătorie de către operatorul de transport feroviar“ se modifică după cum urmează:
    a) Subpunctul 5.1. va avea următorul cuprins:
    "5.1. Pentru a fi valabil la transport, atât pentru călătoria dus, cât şi pentru călătoria întors, biletul de călătorie gratuită se prezintă, înainte de începerea călătoriei, pentru viză, la casele de bilete ale staţiilor/agenţiilor de voiaj care emit sau vizează legitimaţii de călătorie pentru operatorul de transport feroviar sau în trenurile acestuia, împreună cu legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), respectiv certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie."

    b) La subpunctul 5.4, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) datele tipărite pe biletul de călătorie gratuită, precum şi pe cele din legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat; dacă există neconcordanţe, personalul operatorului de transport feroviar nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită;"

    c) Subpunctul 5.5. va avea următorul cuprins:
    "5.5. La procurarea legitimaţiei de călătorie pentru călătoria dus, biletul de călătorie gratuită va fi prezentat completat de către utilizator, cu cerneală sau pastă, pe biletul propriu-zis şi pe cuponul dus sau pe cuponul întors, la rubrica «De la staţia ................», cu staţia de plecare, şi la rubrica «Până la staţia .............», cu staţia de destinaţie; în cazurile prevăzute la pct. 4 subpct. 4.7 lit. b), pe cuponul întors, utilizatorul va înscrie atât denumirea localităţii, cât şi denumirea staţiei care deserveşte localitatea de plecare/sosire sau care este cea mai apropiată de localitatea respectivă^2."

    d) Subpunctul 5.10 se abrogă.

    3. În anexa nr. 1, la punctul 6 „Verificarea legalităţii călătoriei în tren“ subpunctul 6.1, teza I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6.1. La controlul în tren al legitimaţiilor de călătorie, beneficiarii legii vor prezenta biletul de călătorie gratuită, legitimaţia de călătorie obţinută de la casele de bilete şi legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), respectiv certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie."

    4. În anexa nr. 1, punctul 7 „Decontarea călătoriilor“ se modifică după cum urmează:
    a) Subpunctul 7.1 va avea următorul cuprins:
    "7.1. DGASPC decontează lunar operatorului de transport feroviar contravaloarea prestaţiei de transport efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă reţinute la casele staţiilor/agenţiilor de voiaj sau în tren cu ocazia vizării biletelor de călătorie gratuită şi a eliberării legitimaţiilor de călătorie gratuite în cursul lunii respective. Contravaloarea prestaţiilor de transport se calculează lunar la valorile tarifare valabile la data vizării biletelor de călătorie gratuită."

    b) Subpunctul 7.4 va avea următorul cuprins:
    "7.4. Operatorul de transport feroviar întocmeşte lunar decontul călătoriilor efectuate în baza cupoanelor statistice/ anexă pentru care s-au emis legitimaţii de călătorie în luna precedentă pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, decont al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta convenţie, denumit în continuare borderou de decont."

    c) La subpunctul 7.7, litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) fiecare linie din borderoul de decont va conţine următoarele informaţii de pe cuponul statistic pentru călătoria dus sau întors decontată:
    - numărul curent;
    – tipul cuponului (cupon sau cupon anexă);
    – seria biletului de călătorie gratuită;
    – data emiterii legitimaţiei de călătorie;
    – data călătoriei - în format «zz.LL.aaaa»;
    – ora de urcare - în format «hh:mm»;
    – sensul călătoriei - pentru cuponul statistic pentru călătoria dus decontat se va completa «DUS», iar pentru cuponul statistic pentru călătoria întors decontat se va completa «ÎNTORS»;
    – tariful;
    – numărul de km;
    – staţia de urcare;
    – staţia de coborâre;
    – numărul mijlocului de transport;
    – numărul licenţei pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar (dacă este menţionat în convenţie);
    – beneficiarul: PH - pentru persoana cu handicap, I pentru însoţitor sau AP pentru asistent personal."


    5. În anexa nr. 1, la anexa nr. 1 „Instrucţiuni de utilizare a biletelor de călătorie gratuită acordate în baza Legii nr. 448/2006“, la punctul 12, teza I se abrogă.
    6. În anexa nr. 1, anexa nr. 3 „Borderoul de decont cu călătoriile efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă pentru care s-au emis legitimaţii de călătorie acordate în baza Legii nr. 448/2006 pe luna .... anul ..........“ se modifică după cum urmează:
    a) Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "BORDEROUL DE DECONT
    cu călătoriile efectuate în baza cupoanelor statistice/ anexă pentru care s-au emis legitimaţii de călătorie, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pe luna .... anul .........."

    b) Litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) fiecare linie din borderoul de decont va conţine următoarele informaţii de pe cuponul statistic pentru călătoria dus sau întors decontată:
    - numărul curent;
    – tipul cuponului (cupon sau cupon anexă);
    – seria biletului de călătorie gratuită;
    – data emiterii legitimaţiei de călătorie;
    – data călătoriei - în format «zz.LL.aaaa»;
    – ora de urcare - în format «hh:mm»;
    – sensul călătoriei - pentru cuponul statistic pentru călătoria dus decontat se va completa «DUS», iar pentru cuponul statistic pentru călătoria întors decontat se va completa «ÎNTORS»;
    – tariful;
    – numărul de km;
    – staţia de urcare;
    – staţia de coborâre;
    – numărul mijlocului de transport;
    – numărul licenţei de traseu (dacă este menţionat în convenţie);
    – beneficiarul: PH - pentru persoana cu handicap, Î pentru însoţitor sau AP pentru asistent personal."


    7. În anexa nr. 1, titlul anexei nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "BORDEROUL DE DECONT ELECTRONIC
    cu călătoriile efectuate în baza cupoanelor statistice/anexă pentru care s-au emis legitimaţii de călătorie, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, pe luna ....... anul ............"

    8. În anexa nr. 2, punctul 5 „Emiterea vizei de către operatorul de transport rutier“ se modifică după cum urmează:
    a) Subpunctul 5.1 va avea următorul cuprins:
    "5.1. Pentru a fi valabil la transport, atât pentru călătoria dus, cât şi pentru călătoria întors, biletul de călătorie gratuită se prezintă, înainte de începerea călătoriei, pentru viză, la casele de bilete ale staţiilor, respectiv la conducătorii auto, împreună cu legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, cu documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), respectiv cu certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie."

    b) La subpunctul 5.3, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) datele tipărite pe biletul de călătorie gratuită, precum şi pe cele din legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat; dacă există neconcordanţe, personalul operatorului de transport rutier nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită;"

    c) Subpunctul 5.4 va avea următorul cuprins:
    "5.4. Biletul de călătorie gratuită va fi prezentat completat de către utilizator, cu cerneală sau pastă, pe biletul propriu-zis, pe cuponul dus, respectiv pe cuponul întors, la rubrica «De la staţia ……», cu staţia de plecare, şi la rubrica «Până la staţia ……..», cu staţia de destinaţie, în funcţie de călătorie."

    d) Subpunctul 5.8 se abrogă.

    9. În anexa nr. 2, punctul 6 „Verificarea legalităţii călătoriei“ se modifică după cum urmează:
    a) La subpunctul 6.1, teza I va avea următorul cuprins:
    "6.1. La controlul biletului de călătorie gratuită, beneficiarii legii vor prezenta biletul de călătorie gratuită şi legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), în original, respectiv certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie."

    b) La subpunctul 6.5, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) verifică dacă informaţiile existente pe biletul propriu-zis corespund cu cele de pe cuponul dus sau întors (nume, serie, traseu) şi cu cele de pe legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat;"


    10. În anexa nr. 3, punctul 5 „Emiterea vizei de călătorie de către operatorul de transport naval“ se modifică după cum urmează:
    a) Subpunctul 5.1 va avea următorul cuprins:
    "5.1. Pentru a fi valabil la transport, atât pentru călătoria dus, cât şi pentru călătoria întors, biletul de călătorie gratuită se prezintă, înainte de începerea călătoriei, pentru viză, la casele de bilete ale operatorului de transport naval, împreună cu legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, cu documentul de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), respectiv cu certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie."

    b) La subpunctul 5.3, litera b) va avea următorul cuprins:
    "b) datele înscrise, precum şi pe cele din legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, din documentul de identitate prezentat; dacă există neconcordanţe, personalul operatorului de transport naval nu va permite folosirea biletului de călătorie gratuită;"

    c) Subpunctul 5.4 va avea următorul cuprins:
    "5.4. La călătoria dus, biletul de călătorie gratuită va fi prezentat completat de către utilizator, cu cerneală sau pastă, pe biletul propriu-zis şi pe cuponul dus, respectiv pe cuponul întors, la rubrica «De la staţia ……», cu staţia de plecare, şi la rubrica «Până la staţia ……..», cu staţia de destinaţie, în funcţie de călătorie."


    11. În anexa nr. 3, la punctul 6 „Verificarea legalităţii călătoriei“ subpunctul 6.1, teza I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6.1. La controlul biletului de călătorie gratuită, beneficiarii legii vor prezenta biletul de călătorie gratuită şi legitimaţia acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 sau, în lipsa acesteia, documentul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), în original, respectiv certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016