Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 4 februarie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020
    Având în vedere că activitatea de urmărire penală desfăşurată de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este un element esenţial de care depinde capacitatea de instrumentare a cauzelor penale,
    pornind de la statutul socioprofesional specific, conferit de atribuţiile, răspunderile şi incompatibilităţile ce revin personalului Ministerului Afacerilor Interne în activitatea de urmărire penală,
    pornind de la actualul cadru normativ ce reglementează naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al poliţiştilor, reprezentat de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere aspectele reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 317 din 21 mai 2019, prin care a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare,
    luând în considerare necesitatea unei reglementări legale unitare, uniforme, care să instituie norme clare, previzibile şi accesibile referitoare la organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare,
    având în vedere faptul că ulterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 317 din 21 mai 2019, procedurile privind desemnarea poliţiştilor ca organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare au fost întrerupte, fapt ce a condus la imposibilitatea valorificării în activitatea de urmărire penală a resursei umane care a intrat recent în sistem, respectiv absolvenţii promoţiilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi poliţiştii încadraţi direct, în urma concursurilor organizate cu recrutare din sursă externă,
    ţinând cont de faptul că, ulterior publicării, blocarea procedurilor de obţinere a avizului conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a generat imposibilitatea numirii în funcţii din structuri cu specific de poliţie judiciară, inclusiv în cele de conducere, fapt ce generează dificultăţi majore în buna funcţionare a acestor structuri şi afectează drepturile legitime ale poliţiştilor aflaţi în această situaţie, precum şi efecte negative în ceea ce priveşte desfăşurarea cu ritmicitate a actelor de urmărire penală în cauzele penale, precum şi activitatea Ministerului Public,
    luând în considerare faptul că, odată cu trecerea timpului şi în contextul fluctuaţiei mari de personal din Ministerul Afacerilor Interne, imposibilitatea desemnării poliţiştilor ca organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare are ca rezultat amplificarea efectelor negative legate de funcţionarea corectă a structurilor cu atribuţii de poliţie judiciară, prin diminuarea constantă a numărului de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare, şi va afecta implicit activitatea unităţilor de parchet competente, toate acestea având repercusiuni asupra combaterii criminalităţii sub toate formele ei,
    ţinând seama de faptul că termenul de 45 de zile prevăzut la art. 147 din Constituţia României a expirat, iar acest fapt poate determina interpretări diferite în practică referitor la validitatea actelor de urmărire penală efectuate de către lucrători ai poliţiei judiciare, cu privire la care au fost emise avize de poliţie judiciară în baza procedurii desfăşurate în temeiul textelor declarate neconstituţionale, în caz contrar fiind afectate atât durata procedurilor în cauzele penale instrumentate, cât şi drepturile fundamentale ale justiţiabililor,
    deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Poliţia judiciară este constituită din ofiţeri şi agenţi de poliţie, care au dobândit statutul de poliţist în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, desemnaţi prin act administrativ de către persoana care are competenţa de numire în funcţie a acestora, după obţinerea avizului de desemnare în poliţia judiciară prevăzut de art. 55 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt desemnaţi şi funcţionează în alt mod, potrivit unor legi speciale.
    (2) Ofiţerii şi agenţii de poliţie prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare.
    (3) Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor prevăzuţi la alin. (2) se face în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior."

    2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Avizul de desemnare în poliţia judiciară se acordă dacă poliţistul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) ocupă sau urmează să ocupe o funcţie prevăzută cu atribuţii specializate în activităţile de constatare a infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de urmărire penală;
    b) este licenţiat în drept sau este absolventul unei instituţii de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne care pregăteşte poliţişti ori al unui program de formare profesională organizat, în instituţiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit specificului activităţilor poliţiei judiciare;
    c) nu se află într-o situaţie de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);
    d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele trei evaluări anuale de serviciu;
    e) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
    f) faţă de acesta nu s-a pus în mişcare acţiunea penală.
    (2) În situaţia în care s-a dispus condamnarea poliţistului prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, avizul de desemnare în poliţia judiciară se acordă dacă poliţistul îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) şi s-au împlinit 3 ani de la aprobarea menţinerii în activitate.
    (3) În situaţia în care faţă de poliţist s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, avizul se acordă numai în situaţia în care poliţistul îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) şi hotărârea priveşte o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul.
    (4) În situaţia în care poliţistului i s-a retras avizul de desemnare în poliţia judiciară un nou aviz se acordă dacă poliţistul îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) şi au trecut cel puţin 2 ani de la data retragerii avizului.
    (5) Condiţia prevăzută la lit. b) a alin. (1) nu se aplică poliţistului care pe parcursul carierei a deţinut minimum 3 ani calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare.
    (6) Condiţia prevăzută la lit. d) a alin. (1) nu se aplică la numirea în prima funcţie de poliţist. Pentru poliţistul care nu are 3 ani de activitate în Ministerul Afacerilor Interne, condiţia prevăzută la lit. d) a alin. (1) se aplică pentru evaluările de serviciu întocmite.
    (7) De la data numirii în funcţie potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la data desemnării ca organ de cercetare penală al poliţiei judiciare, poliţistul nu desfăşoară activităţi specifice urmăririi penale.
    (8) Necesitatea deţinerii sau obţinerii avizului de desemnare în poliţia judiciară se prevede în fişa postului ca o condiţie necesară ocupării acestuia."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Solicitarea privind acordarea avizului de desemnare în poliţia judiciară, formulată de persoana care are competenţa de numire în funcţie, este însoţită de o notă de fundamentare care justifică acordarea avizului şi conţine referiri cel puţin cu privire la:
    a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2^1 alin. (1);
    b) atribuţiile din fişa postului.
    (2) În cazul respingerii propunerii privind acordarea avizului de desemnare în poliţia judiciară, o nouă solicitare poate fi formulată atunci când sunt îndeplinite condiţiile privind acordarea acestuia."

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În statele de organizare ale unităţilor din structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, Direcţiei Generale Anticorupţie, precum şi din structurile subordonate acestora, sunt prevăzute posturile cu atribuţii specifice organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu aduc atingere competenţelor privind efectuarea urmăririi penale stabilite de lege pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne prevăzute la alin. (1)."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Procurorul conduce, supraveghează şi controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală desfăşurată de organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare.
    (2) În desfăşurarea altor activităţi profesionale decât cele conduse şi supravegheate, potrivit legii, de către procuror, poliţiştii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare se subordonează şefilor ierarhici."

    6. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Avizul de desemnare în poliţia judiciară se retrage de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul desemnat în acest sens, atunci când se constată, după caz:
    a) neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos şi repetat de către organul de cercetare penală al poliţiei judiciare a dispoziţiilor scrise date de procuror;
    b) existenţa unei stări de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);
    c) faţă de poliţist a fost pusă în mişcare acţiunea penală.
    (2) Retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară în condiţiile alin. (1) lit. a) se face la solicitarea procurorului care conduce şi supraveghează activitatea de urmărire penală desfăşurată de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare, cu avizul consultativ al procurorului superior ierarhic şi al şefului unităţii în care este încadrat poliţistul."

    7. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară în condiţiile alin. (1) lit. b) şi c) se face la propunerea procurorului care conduce şi supraveghează activitatea de urmărire penală desfăşurată de organul de cercetare penală al poliţiei judiciare, din oficiu sau în urma sesizării formulate de şeful unităţii în care este încadrat poliţistul.
(2^2) Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare încetează, după caz:
    a) la data încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului;
    b) la data numirii poliţistului într-o funcţie care nu presupune existenţa avizului de desemnare în poliţia judiciară;
    c) la data transferului poliţistului;
    d) la data suspendării raporturilor de serviciu, cu excepţia situaţiei de suspendare pentru efectuarea concediului de creştere a copilului;
    e) la retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară.
(2^3) Încetarea calităţii de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare se constată, prin act administrativ, de către persoana care are competenţa de numire a poliţistului.
(2^4) Avizul de desemnare în poliţia judiciară încetează de drept în situaţiile prevăzute la alin. (2^2) lit. a)-d). Persoana cu competenţă de numire a poliţistului informează procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în maximum 5 zile de la ivirea situaţiei, despre intervenirea acesteia."

    8. În cuprinsul întregii legii sintagma „organele de cercetare ale poliţiei judiciare“ se înlocuieşte cu sintagma „organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare“.


    ART. II
    (1) Avizele de desemnare în poliţia judiciară emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea. Dispoziţiile Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, referitoare la retragerea avizului şi încetarea calităţii de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare sunt aplicabile.
    (2) În cazul poliţiştilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, au calitatea de organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare, dispoziţiile art. 2 alin. (4) şi art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 20.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016