Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020  privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea  şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 3 septembrie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 822 din 8 septembrie 2020
    Recunoscând importanţa relaţiei dintre sport, activitate fizică şi sănătate, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat în anul 2004 o strategie mondială asupra dietei, activităţii fizice şi sănătăţii.
    Deoarece la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate Strategia Europa 2020 şi Cartea Albă a Sportului European, care subliniază importanţa dezvoltării sportului de masă şi de performanţă,
    luând în considerare importanţa practicării sportului de către copii şi creşterea numărului de sportivi legitimaţi care să practice activităţi sportive în cadrul organizat, creşterea contribuţiei la asigurarea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă prin practicarea sistematică a sportului, adresată copiilor din sistemul de învăţământ primar şi gimnazial, încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive în mod continuu şi organizat cu scopul de a asigura baza sportului de performanţă prin formarea şi educarea sportivă a copiilor,
    prin introducerea acestui sprijin Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea creşterii numărului de sportivi legitimaţi.
    Ţinând cont că activitatea sportivă a intrat într-un regres fără precedent, de la începutul evoluţiei pandemiei de COVID-19 pe teritoriul României, situaţie în care majoritatea cluburilor sportive, membre afiliate ale federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport, sunt în situaţia de a opri activitatea sportivă şi competiţională în totalitate,
    luând în considerare că această situaţie are ca efect îndepărtarea sportivilor de performanţă legitimaţi, respectiv a antrenorilor de practicarea sportului de performanţă,
    întrucât atât persoanele implicate indirect în susţinerea activităţii sportive, cât şi părinţii copiilor care practică sport de performanţă au o atitudine negativă în privinţa evoluţiei pandemiei de COVID-19,
    importanţa implicării în practicarea sportului de către copii conduce la asigurarea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă, prin practicarea sistematică a sportului, adresată copiilor din sistemul de învăţământ primar şi gimnazial.
    Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    ţinând cont de necesitatea imperativă de creştere a numărului de sportivi legitimaţi care să practice sportul de performanţă într-un cadru organizat,
    este imperios necesar să fie adoptate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în domeniul sportului şi pentru creşterea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă şi înaltă performanţă.
    Neadoptarea ordonanţei de urgenţă va conduce la scăderea dramatică a practicării sportului de performanţă în rândul copiilor şi juniorilor şi va afecta nivelul competiţional naţional.
    Totodată neadoptarea ordonanţei de urgenţă va afecta imaginea şi reprezentarea României în competiţiile sportive internaţionale oficiale pe termen scurt, mediu şi lung.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Se aprobă acordarea unui ajutor financiar, în anul 2020, sub formă de vouchere pe suport hârtie, în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor născuţi în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2014 şi care nu au mai fost legitimaţi la un club sportiv, în vederea practicării sportului de performanţă.

    ART. 2
    Ajutorul financiar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, din capitolul 68.01 Asigurări şi asistenţă socială. Voucherele se distribuie de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti prin cluburile sportive la care s-au legitimat persoanele prevăzute la art. 1.

    ART. 3
    (1) Valoarea voucherului este în sumă de 300 lei şi reprezintă venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Voucherul se acordă persoanelor prevăzute la art. 1 care se legitimează în cadrul unui club sportiv începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 30 noiembrie 2020.
    (3) În cazul în care valoarea echipamentelor sportive este mai mică decât valoarea voucherului, unităţile afiliate nu acordă rest în bani.

    ART. 4
    (1) Voucherul este netransmisibil, având o perioadă de valabilitate de 6 luni de la data tipăririi.
    (2) Pentru a putea beneficia de vouchere, persoanele prevăzute la art. 1 se vor legitima la un club sportiv, deţinător al unui certificat de identitate sportivă.
    (3) Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât valoarea voucherului, diferenţa este suportată de către părintele sau reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 1.

    ART. 5
    (1) Cererea pentru acordarea voucherelor se depune de către părintele sau reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la art. 1 la clubul sportiv la care acestea se legitimează.
    (2) Situaţia centralizată privind beneficiarii de vouchere se depune de către clubul sportiv la care s-au legitimat persoanele prevăzute la art. 1 la direcţia judeţeană pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul structura sportivă.

    ART. 6
    (1) Voucherele se emit de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare unităţi emitente.
    (2) Unităţile emitente desfăşoară această activitate în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Pot avea calitatea de unităţi emitente persoanele juridice înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de credit, persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).
    (4) Unităţile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă a voucherelor pe suport hârtie pentru achiziţia de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă.
    (5) Unităţile emitente sunt obligate să selecteze unităţile afiliate care acceptă voucherele pe suport hârtie pentru achiziţia de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, care să acopere întreaga arie de destinatari finali, şi să se asigure că sunt acoperite toate zonele ţării, astfel încât orice persoană să poată achiziţiona echipamente sportive de la o astfel de unitate afiliată.
    (6) Unităţile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte, prin care se virează sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor pe suport hârtie pentru achiziţia de echipamente sportive, astfel încât să permită o evidenţă clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziţie publică încheiat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu unităţile care acceptă voucherele pe suport hârtie.
    (7) Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor pe suport hârtie emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate.
    (8) Ministerul Tineretului şi Sportului virează unităţii emitente sumele aferente voucherelor pe suport hârtie, în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, astfel:
    a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (6), deschise la instituţii de credit;
    b) costul aferent emiterii voucherelor pe suport hârtie - în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (9) Sumele derulate prin operaţiunile cu vouchere pe suport hârtie de către unităţile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.
    (10) Ministerul Tineretului şi Sportului, pe baza contractului de achiziţie publică, transferă către unitatea emitentă atât contravaloarea nominală a voucherelor pe suport hârtie distribuite destinatarilor finali, cât şi costul emiterii.
    (11) Contractarea serviciilor privind emiterea voucherelor pe suport hârtie pentru achiziţia de echipamente sportive, pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă de către Ministerul Tineretului şi Sportului se realizează în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. La estimarea contractului de achiziţie publică nu se ia în calcul valoarea nominală a voucherelor pe suport hârtie.
    (12) Voucherele emise pe suport hârtie nu pot fi transferate destinatarilor finali dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Tineretului şi Sportului nu a achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor pe suport hârtie, inclusiv costurile aferente emiterii acestora.
    (13) Voucherele pot fi utilizate numai la unităţile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte/protocoale/convenţii/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.
    (14) Fiecare voucher este valabil, dacă are înscris numărul cu care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi va conţine următoarele informaţii:
    a) numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
    b) perioada de valabilitate;
    c) numele, prenumele şi codul numeric personal al beneficiarului;
    d) interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât pentru cel care a fost emis;
    e) valoarea nominală.

    (15) Unitatea emitentă care a fost declarată câştigătoare a procedurii de achiziţie publică organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului pentru selectarea operatorului economic în vederea emiterii voucherelor trebuie să facă dovada, în termen de maximum 10 zile de la data atribuirii contractului de achiziţie publică, sub sancţiunea decăderii din calitatea de câştigătoare a procedurii de achiziţie publică, că dispune de capital social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, ce reprezintă echivalentul în lei a cel puţin 500.000 euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului sau în actul constitutiv, după caz.
    (16) În cazul în care procedura de achiziţie publică prevăzută la alin. (15) a fost câştigată de un operator economic care deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă pentru unul sau mai multe tipuri de bilete de valoare prevăzute de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora şi respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, după caz, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, prevăzută de alin. (15), se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă, tichete cadou şi tichete de creşă, vouchere de vacanţă, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde şi respectiv tichete sociale pentru grădiniţă, după caz.
    (17) Datele personale ale beneficiarilor urmează să fie colectate, stocate şi gestionate cu respectarea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal.

    ART. 7
    (1) Ministerul Finanţelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi (6).
    (2) Ministerul Finanţelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în următoarele situaţii:
    a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare;
    b) în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 6 alin. (8) şi (9).

    (3) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. (1) şi (2) se face de către o echipă de specialişti a cărei componenţă se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (4) Acordarea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor emitente şi dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către o comisie a cărei componenţă şi procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (5) Voucherele se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Sumele aferente voucherelor rămase neutilizate se returnează Ministerului Tineretului şi Sportului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării valabilităţii acestora.

    ART. 8
    În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul tineretului şi sportului,
                    Marian Ionuţ Stroe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 3 septembrie 2020.
    Nr. 157.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016