Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021
    Având în vedere necesitatea revizuirii măsurii de stabilire a regimului fiscal aferent unor cheltuieli înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care derulează tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I sau anexa II din Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale,
    ţinând cont de susţinerile reprezentanţilor mediului de afaceri care efectuează tranzacţii cu unele state listate în anexele I şi II din Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, privind reanalizarea sferei de aplicare a nedeductibilităţii cheltuielilor înregistrate de aceşti contribuabili plătitori de impozit pe profit, şi în contextul necesităţii dezvoltării cooperării economice,
    ţinând cont de necesitatea corelării prevederilor existente privind veniturile din salarii şi asimilate salariilor, neimpozabile, cu reglementările similare privind veniturile care nu intră în baza de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii, referitor la contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, şi pentru aplicarea unui tratament fiscal unitar,
    luând în considerare necesitatea corelării termenului de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale cu termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe baza normelor de venit,
    luând în considerare necesitatea efectuării unor corelări în vederea asigurării aplicării unitare a reglementărilor fiscale cu privire la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii,
    având în vedere că, începând cu data de 1 ianuarie 2021, ar fi trebuit să se aplice noul plafon pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de 4.500.000 lei şi să fie posibilă exercitarea opţiunii pentru aplicarea acestui sistem oricând în timpul anului şi întrucât prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost modificate toate prevederile Codului fiscal necesare în vederea implementării acestor măsuri,
    în vederea respectării intenţiei de reglementare care a stat la baza modificării art. 282 din Codul fiscal prin Legea nr. 296/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru eliminarea echivocului din cuprinsul Codului fiscal generat de coexistenţa unor prevederi diferite care se raportează atât la noul plafon, cât şi la plafonul de 2.250.000 lei,
    având în vedere necesitatea menţionării exprese în aria de aplicabilitate a prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România, pentru corelare cu prevederile Codului fiscal, astfel încât să nu rămână entităţi în afara ariei de reglementare contabilă,
    ţinând cont de necesitatea actualizării prevederilor legii contabilităţii în funcţie de modificările aduse unor acte normative, cu incidenţă asupra raportărilor contabile, precum şi de importanţa eficientizării modului de implementare a anumitor atribuţii ce revin Ministerului Finanţelor în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei informaţiilor cu caracter public, precum şi a schimbului de informaţii necesare realizării atribuţiilor altor instituţii,
    ţinând seama de importanţa introducerii unor prevederi prin care să fie stabilite condiţiile în care informaţiile cuprinse în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanţelor pot fi transmise de minister în baza unor protocoale de colaborare,
    având în vedere atribuţia Ministerului Finanţelor de a încheia protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite,
    ţinând cont că neadoptarea măsurii de revizuire a regimului fiscal al cheltuielilor, pentru determinarea impozitului pe profit, ar conduce la afectarea financiară a unor afaceri desfăşurate în România, care implică tranzacţii efectuate cu o persoană situată într-un stat inclus în anexele I şi II din Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale şi care reprezintă furnizori tradiţionali de bunuri şi servicii pentru o categorie importantă de contribuabili,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea reglementărilor în domeniul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii ar avea consecinţe negative, în sensul în care:
    a) nepromovarea măsurii privind corelarea prevederilor impozitului pe venit cu cele privind contribuţiile sociale obligatorii pentru veniturile reprezentând contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, ar genera dificultăţi privind aplicarea tratamentului fiscal;
    b) necorelarea dintre termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale, în cazul veniturilor din activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe baza normelor de venit, şi termenul de depunere a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ar conduce la disfuncţionalităţi în îndeplinirea obligaţiilor declarative ale contribuabililor;
    c) necorelarea reglementărilor fiscale cu privire la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii în cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ar conduce la îndeplinirea obligaţiilor privind calculul, declararea şi plata acestor obligaţii fiscale în mod neunitar, generând confuzie în rândul plătitorilor şi beneficiarilor acestor venituri, întrucât în lipsa efectuării corelărilor tehnice necesare ar persista echivocul prevederilor legale privind plafonul aplicabil, generând confuzie la nivelul persoanelor impozabile care doresc să aplice sistemul TVA la încasare şi nu ar fi respectată intenţia de reglementare care a stat la baza majorării plafonului,

    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25 alineatul (4), litera f^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f^1) cheltuielile privind tranzacţiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa I din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzacţiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii care nu au un scop economic;"

    2. La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
    Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:
    (i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
    (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
    (iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
    Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;"

    3. La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 78
    (1) Beneficiarii de venituri din salarii şi asimilate salariilor datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri, cu excepţia persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82."

    4. La articolul 78 alineatul (2^1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82."

    5. La articolul 107, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent. Declaraţia cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiaşi termen."

    6. La articolul 133, după alineatul (15^6) se introduce un nou alineat, alineatul (15^7), cu următorul cuprins:
    "(15^7) În anul 2021, termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale, prevăzută la art. 107 alin. (5) şi art. 125 alin. (4), este până la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. În cadrul aceluiaşi termen, asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzător cotei de participare, conform contractului de asociere, după caz."

    7. La articolul 142, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.
    Nu se cuprind în baza de calcul al contribuţiei nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, cu excepţia indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii.
    În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuţiei în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 150 lei:
    (i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
    (ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
    (iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
    Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, nu se cuprinde în baza de calcul, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate."

    8. La articolul 146, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale, datorată potrivit legii, revine după cum urmează:
    a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
    b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);
    c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul."

    9. La articolul 168, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul, reţinere şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, revine după cum urmează:
    a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
    b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);
    c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul."

    10. La articolul 220^6, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul avantajelor în bani şi/sau în natură primite de la terţi ca urmare a prevederilor contractului individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege ori a unei relaţii contractuale între părţi, după caz, obligaţia de calcul şi plată a contribuţiei asiguratorie pentru muncă, care se datorează potrivit legii, revine după cum urmează:
    a) angajatorului rezident fiscal român, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate de alte entităţi decât acesta şi plata se efectuează prin intermediul angajatorului;
    b) plătitorilor de venituri rezidenţi fiscali români, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de alte entităţi decât angajatorul, cu excepţia situaţiei persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a contractelor de muncă încheiate cu angajatori care nu sunt rezidenţi fiscali români şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (2);
    c) persoanelor fizice, când avantajele în bani şi/sau în natură sunt acordate şi plătite direct persoanei fizice de plătitori de venituri care nu sunt rezidenţi fiscali români, alţii decât angajatorul."

    11. La articolul 282 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA. Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA aplică sistemul TVA la încasare începând cu această dată. Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care şi-a exercitat opţiunea, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul prevăzut la lit. a)."

    12. La articolul 282 alineatul (4), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) persoanele impozabile care în anul precedent au depăşit plafonul de 4.500.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a);
d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316 în cursul anului şi care au depăşit plafonul de 4.500.000 lei prevăzut la alin. (3) lit. a) în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcţie de operaţiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316."

    13. La articolul 282, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice sistemul respectiv cel puţin până la sfârşitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepţia situaţiei în care în cursul aceluiaşi an cifra de afaceri depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei, caz în care sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit. Dacă în primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei, poate aplica sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul de 4.500.000 lei, calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depăşit pe parcursul unui an calendaristic. Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare şi care nu depăşeşte în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei poate renunţa la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent între datele de 1 şi 20 ale lunii, cu excepţia primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului. Radierea persoanei respective din
    Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se realizează de organele fiscale competente începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea."

    14. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m^2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare;"

    15. La articolul 324, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. a), care optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 282 alin. (3)-(8), trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei în anul calendaristic precedent şi în anul calendaristic în curs, până la data depunerii notificării, şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Se consideră că persoana impozabilă a optat în mod tacit pentru continuarea aplicării sistemului TVA la încasare, neavând obligaţia să depună notificarea, dacă în anul precedent a aplicat sistemul TVA la încasare şi cifra sa de afaceri nu a depăşit plafonul de 4.500.000 lei. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b), care optează să aplice sistemul TVA la încasare potrivit prevederilor art. 282 alin. (3)-(8), începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, trebuie să depună la organele fiscale competente o notificare din care să rezulte că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare din momentul înregistrării sale în scopuri de TVA conform art. 316. Persoana impozabilă prevăzută la art. 282 alin. (3) lit. b) care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior înregistrării în scopuri de TVA, în cursul anului înregistrării, trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei în anul calendaristic în curs, până la data depunerii notificării, şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. "

    16. La articolul 324 alineatul (14), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(14) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 4.500.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit prevederilor art. 282 alin. (3), în vederea schimbării sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 282 alin. (5). În situaţia în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de radiere, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la alin. (16). În perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii din oficiu de către organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare:"

    17. La articolul 324, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(16) A.N.A.F. organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare conform art. 282 alin. (3)-(8). Registrul este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (12), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea sau, în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 282 alin. (3) lit. b), care optează să aplice sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA. Nu sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare persoanele impozabile care nu depun notificarea în termenul prevăzut la alin. (12). Radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile potrivit alin. (14), până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea sau din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (14). În cazul înregistrării persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în situaţia în care data publicării în registru este ulterioară datei de la care persoana impozabilă aplică sistemul TVA la încasare, beneficiarii îşi exercită dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 297 alin. (2), începând cu data publicării în registru."    ART. II
    Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Unităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul în România, unităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum şi persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi."

    2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) de către Banca Naţională a României, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare şi schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Naţională a României, precum şi pentru orice alte entităţi care intră în sfera sa de reglementare contabilă, conform legislaţiei specifice aplicabile;"

    3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizării ori transformării sau al lichidării şi în alte situaţii prevăzute de lege."

    4. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea ori lichidarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii."

    5. La articolul 28, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul fuziunii, divizării şi transformării, precum şi în situaţia lichidării, în condiţiile legii, caz în care situaţiile financiare au aceleaşi componente cu situaţiile financiare anuale."

    6. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Situaţiile financiare şi raportările contabile prevăzute la alin. (2) se păstrează timp de 10 ani."

    7. La articolul 28, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, raportul privind plăţile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligaţia întocmirii acestuia, precum şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile."

    8. La articolul 29, alineatul (1) se abrogă.
    9. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Situaţiile financiare anuale consolidate sunt însoţite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit, precum şi raportul consolidat privind plăţile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligaţia întocmirii acestuia."

    10. La articolul 34, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori financiari autorizaţi, în condiţiile legii, sau firme de audit autorizate, în condiţiile legii.
    (2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege: societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată; Fondul de garantare a depozitelor bancare; schemele de garantare a depozitelor supravegheate de Banca Naţională a României; societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora; societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărţi centrale şi operatori de piaţă/sistem autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societăţile/companiile naţionale; societăţile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome.
    …..............................................................................................
    (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situaţiile financiare întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau transformare ori a operaţiunilor de lichidare, dacă persoanele respective au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale."

    11. La articolul 35, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi situaţiile financiare interimare se păstrează timp de 10 ani."

    12. La articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare ori transformare sau a lichidării persoanelor respective se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în condiţiile prevăzute de reglementările contabile emise în acest sens."

    13. După articolul 37 se introduc două noi articole, articolele 37^1 şi 37^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 37^1
    Informaţiile cu caracter public, cuprinse în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale, sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor. Acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor şi sunt extrase din situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale depuse de entităţi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    ART. 37^2
    (1) Ministerul Finanţelor, direct sau prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, poate încheia protocoale cu autorităţi publice şi instituţii publice şi de interes public, instituţii de cercetare, instituţii de învăţământ superior, organisme profesionale reglementate şi alte entităţi de interes public, având ca obiect schimbul de informaţii, atunci când actul de înfiinţare/reglementare a acestora prevede atribuţii a căror realizare necesită utilizarea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale existente în baza de date a Ministerului Finanţelor.
    (2) Prin protocoalele prevăzute la alin. (1) se stabilesc modalitatea şi periodicitatea transmiterii informaţiilor, cu respectarea cadrului legal aplicabil în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor existente în baza de date a Ministerului Finanţelor."

    14. La articolul 41 punctul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare, precum şi a raportărilor contabile;"

    15. La articolul 41 punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) întocmirea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a rapoartelor prevăzute de art. 28 alin. (7) şi art. 29 alin. (2^1);"

    16. La articolul 41, punctele 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, a situaţiilor financiare interimare, precum şi a raportărilor contabile;"

    17. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
    a) cele prevăzute la pct. 1 şi 9, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;
    b) cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;
    c) cele prevăzute la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
    d) cele prevăzute la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
    e) cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
    f) cele prevăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei;
    g) cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    h) cea prevăzută la pct. 7, cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;
    i) cea prevăzută la pct. 8, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
    j) cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;
    k) cea prevăzută la pct. 2 lit. e^1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare."

    18. La articolul 42, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de personalul din cadrul altor structuri ale Ministerului Finanţelor, respectiv ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, respectiv ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."    ART. III
    Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, cheltuielile efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, reprezintă cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal începând cu trimestrul I al anului 2021, respectiv pentru determinarea rezultatului fiscal al anului 2021 în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor care intră sub incidenţa art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care au depăşit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 lei, dar nu au depăşit plafonul de 4.500.000 lei, nu vor fi radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

    ART. V
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepţii:
    a) prevederile art. I pct. 2 şi 7-10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) prevederile art. I pct. 11-13 şi 15-17 intră în vigoare la data de 1 martie 2021.

    (2) Prevederile art. II pct. 14-18 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Ordinele prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care sunt stabilite alte structuri ale Ministerului Finanţelor, respectiv ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi personalul din cadrul acestora care constată contravenţiile şi aplică amenzile, se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor art. II pct. 18.

    ART. VI
    Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. I pct. 160 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 24 februarie 2021.
    Nr. 13.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016