Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 262.754 din 1 decembrie 1991  privind aşezarea, tehnica de calcul, evidenţa şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 262.754 din 1 decembrie 1991 privind aşezarea, tehnica de calcul, evidenţa şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 13 decembrie 1991

    În temeiul art. 20 din Hotărîrea Guvernului nr. 779/15 noiembrie 1991 privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele, se emit următoarele norme metodologice privind aşezarea, tehnica de calcul, evidenţa şi vărsarea la bugetul administraţiei centrale de stat a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor.
    1. Potrivit art. 1 din hotărîre, plătitori de impozite sînt: persoanele juridice, asociaţiile familiale care prin actul legal de constituire sau prin autorizaţii eliberate în acest scop au dreptul să producă, să importe sau să comercializeze produse, să execute lucrări ori să presteze servicii.
    Pentru produsele petroliere livrate prin societăţile comerciale PECO, plătitorii de impozit pe circulaţia mărfurilor sînt aceste societăţi.
    Pentru gaz metan sau gaz de sondă ori amestecul lor, din producţia internă sau din import, livrate direct consumatorilor finali, plătitorii accizelor sînt sucursalele de distribuţie şi Sucursala de exploatare a conductelor magistrale de gaze naturale aparţinînd Regiei autonome "Romgaz" Mediaş.
    Plătitor al accizei datorate pentru ţiţeiul din producţia internă este Regia autonomă "Petrom".
    La activităţile de poştă şi telecomunicaţii, plătitorii impozitului pe circulaţia mărfurilor sînt: Regia autonomă "Poşta română", Regia autonomă "Telecom", Regia autonomă "Radiocomunicaţii".
    La produsele scoase din rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, plata impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor se face de unităţile deţinătoare ale acestor stocuri, la livrarea produselor către beneficiari.
    2. Impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele sînt cuprinse în preţuri şi tarife şi se calculează după cum urmează:
    a) pentru produsele fabricate de către producătorii interni, prin aplicarea cotelor potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 779/1991, anexele nr. 1 şi 2, la preţurile cu ridicată cu care se face facturarea;
    b) pentru produsele rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole, achiziţionate de către agenţii economici de la producătorii agricoli individuali, prin aplicarea cotelor de impozit asupra preţurilor de achiziţie negociate între părţi;
    c) pentru produsele din import, destinate vînzării, prin aplicarea cotelor de impozit stabilite potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 779/1991, anexele nr. 1 şi 2, asupra preţurilor cu ridicată ale importatorului, negociate cu beneficiarii.
    În cazul în care produsele importate de agenţii economici sînt desfăcute către populaţie în magazine proprii, prin aplicarea cotelor de impozit asupra preţurilor de vînzare cu amănuntul din care se deduce adaosul comercial practicat în limita prevederilor legale;
    d) pentru importul de materii prime, materiale şi alte produse, efectuat direct sau prin societăţi de import-export care-şi desfăşoară activitatea pe bază de comision, în scop productiv sau pentru investiţii, prin aplicarea cotelor asupra preţurilor cu ridicată determinate art. 5 al Hotărîrii Guvernului nr. 464/1991 (Preţurile cu ridicată se formează pe baza preţurilor externe în valută exprimate în lei, la cursul de schimb în vigoare, la care se adaugă taxele vamale, impozitul pe circulaţia mărfurilor, precum şi comisionul declarat al societăţii comerciale de export-import);
    e) pentru lucrările executate sau serviciile prestate, prin aplicarea cotelor de impozit asupra preţurilor de deviz sau a tarifului încasat, după caz. Pentru materialele şi piesele utilizate la prestarea serviciilor, decontate separat de tarif, la preţuri care includ impozitul pe circulaţia mărfurilor, acesta nu se mai datorează;
    f) pentru activităţile de posta, telecomunicaţii şi radiocomunicaţii, prin aplicarea cotelor stabilite în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 asupra încasărilor din activitatea de bază;
    g) pentru activităţile de alimentaţie publică, prin aplicarea cotelor stabilite în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 asupra încasărilor totale.
    Pentru produsele obţinute din producţia proprie a unităţilor de alimentaţie publică care intră în încasările totale ale acestor unităţi nu se datorează impozit pe circulaţia mărfurilor.
    În cazul în care unităţile de alimentaţie publică importa produse, direct sau prin comisionari, datorează şi impozit pe circulaţia mărfurilor sau accize, după caz, calculate prin aplicarea cotelor asupra preţurilor cu ridicată determinate potrivit lit. d) din prezentele norme.
    Pentru produsele obţinute în laboratoarele proprii, unităţile de cofetărie şi patiserie datorează impozit pe circulaţia mărfurilor calculat prin aplicarea cotelor stabilite în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 asupra preţurilor cu amănuntul, mai puţin adaosul comercial practicat;
    h) agenţii economici care desfăşoară activitate de recondiţionare nu datorează impozit pe circulaţia mărfurilor pentru încasările obţinute din vînzarea produselor recondiţionate;
    i) societăţile comerciale care importă cafea crudă şi o prăjesc în vederea revînzării altor agenţi economici calculează accize o singură dată asupra preţului cu ridicată al cafelei prăjite.
    Societăţile comerciale care cumpăra cafea crudă de la alţi agenţi economici în vederea prăjirii şi revînzării datorează accize, calculate prin aplicarea cotei stabilite în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 asupra diferenţei dintre preţul de vînzare al cafelei prăjite şi preţul de cumpărare al cafelei crude, corectat cu coeficientul de 1,20 reprezentînd scăzămîntul maxim admis la prăjire;
    j) produsele comercializate prin: magazine destinate reprezentanţilor diplomatici, magazine tip "duty free" sau în sistem cambuză sînt neimpozabile;
    k) agenţii economici care produc şi livrează vin, ţuică şi rachiuri naturale în stare vărsată datorează şi vărsa accize, calculate prin aplicarea cotelor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 asupra preţurilor cu ridicată.
    În cazul în care livrarea în stare vărsată a produselor respective se face către alţi agenţi economici care le prelucrează sau îmbuteliază, calcularea şi plata accizelor se fac prin aplicarea cotelor asupra preţurilor cu ridicată ale produselor rezultate din prelucrare sau îmbuteliere. În aceasta situaţie, accizele se plătesc o singură dată, respectiv de agenţii economici care prelucrează şi îmbuteliază.
    3. Pentru mărfurile ce se livrează la export direct sau pe bază de comision, prin agenţi economici autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni, persoanele juridice sau asociaţiile familiale producătoare de astfel de mărfuri pot solicita Ministerului Economiei şi Finanţelor restituirea impozitului pe circulaţia mărfurilor cuprins în preţul principalelor materii prime, materiale şi semifabricate încorporate în mărfurile respective, conform prevederilor legale în vigoare. (Normele metodologice ale Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 260458 din 27.II.1991, date în baza art. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 7/1991 privind unele măsuri financiare pentru stimularea suplimentară a exportului, publicate în Monitorul Oficial nr. 94/30 aprilie 1991).
    Pentru produsele cumpărate de agenţii economici autorizaţi să efectueze operaţiuni de export, de la producătorii interni, la preţuri care cuprind impozit pe circulaţia mărfurilor sau accize, în scopul revînzării la export, se restituie exportatorilor numai impozitul pe circulaţia mărfurilor sau accizele, după caz, cuprinse în preţul produsului final exportat, deci nu şi impozitul cuprins în preţul principalelor materii prime, materiale şi semifabricate încorporate în aceste produse. Restituirea se face de organele fiscale teritoriale conform prevederilor pct. 5, 6, 7, 8 şi 9 din Normele Ministerului Finanţelor nr. 260458 din 27.II.1991.
    Pentru produsele returnate de la export şi valorificate în ţara se datorează impozit pe circulaţia mărfurilor sau accize, după caz.
    4. Agenţii economici plătitori sînt obligaţi să calculeze impozitul pe circulaţia mărfurilor sau accizele, după caz, şi să le verse la bugetul administraţiei centrale de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători de exactitatea calculului şi de vărsarea integrala a sumelor datorate.
    Începînd cu data de 1 decembrie 1991, impozitul pe circulaţia mărfurilor se vărsa de toţi agenţii economici la bugetul administraţiei centrale de stat în contul nr. 60.12x.01, iar accizele în contul nr. 60.12.x02.
    Impozitul pe circulaţia mărfurilor sau accizele, după caz, se datorează din ziua încasării contravalorii produselor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate, iar în cazul importurilor directe pentru producţie, investiţii sau alimentaţie publică, o data cu recepţia produselor.
    În cazul agenţilor economici care reţin impozite din preţurile de achiziţie, momentul datorării acestora către bugetul administraţiei centrale de stat corespunde cu plata contravalorii produselor.
    În situaţia încasării parţiale a valorii produselor livrate, a serviciilor prestate şi a lucrărilor executate, inclusiv pentru avansurile încasate de unităţile de construcţii-montaj în contul executărilor de lucrări şi prestărilor de servicii, impozitul pe circulaţia mărfurilor sau accizele se datorează din ziua încasării parţiale şi proporţional cu suma încasată.
    Nu sînt supuse acestui regim sumele încasate drept avans de către unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti şi de consum pentru lucrările executate populaţiei pe baza de comanda şi măsura individuală.
    Plata impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor se efectuează lunar în termen de 15 zile de la expirarea lunii precedente.
    Pentru ţiţei, gaze naturale şi produse petroliere, vărsămintele se efectuează chenzinal: la prima chenzină suma de plata reprezintă 50% din impozitul datorat pentru luna precedenta, vărsămîntul efectuîndu-se în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se plăteşte, iar la chenzina a doua, plata se efectuează pe data de 15 a lunii următoare în baza realizărilor efective.
    Plătitorii de impozit pe circulaţia mărfurilor şi accize sînt obligaţi să specifice în dispoziţia de plată sau să solicite înscrierea în documentul de plată a impozitelor perioada pentru care se plătesc impozitele şi suma datorată.
    Agenţii economici care nu au conturi în banca fac vărsămintele la unităţile C.E.C. şi la unităţile fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, în contul bugetului administraţiei centrale de stat.
    5. În vederea stabilirii corecte a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor datorate bugetului administraţiei centrale de stat, agenţii economici sînt obligaţi să ţină distinct evidenta acestora, potrivit modelului din anexa nr. 1.
    Totodată, agenţii economici au obligaţia de a depune la unităţile fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, unde aceştia îşi au sediul, decontul impozitului pe circulaţia mărfurilor sau accizelor, după caz, conform modelului din anexa nr. 2.
    Decontul se întocmeşte şi se depune lunar de către plătitorii de impozit care efectuează vărsămintele chenzinal şi trimestrial de către cei ce efectuează vărsăminte lunar, în termen de 20 de zile de la expirarea perioadei pentru care se întocmeşte decontul.
    Pe baza deconturilor de impozit lunare sau trimestriale plătitorii de impozite stabilesc impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele definitiv datorate pentru perioada respectiva, regularizînd cu bugetul administraţiei centrale de stat eventualele diferenţe ce apar între impozitele datorate, stabilite prin decont, şi impozitele corespunzătoare calculate la termenele de plată.
    6. Neplata impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor la termenele stabilite atrage obligaţia calculării majorărilor de întîrziere, la 0,1%, pentru fiecare zi întîrziere de către organele fiscale teritoriale şi vărsarea acestora la bugetul administraţiei centrale de stat.
    Majorările se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare expirării termenului de plata şi pînă la inclusiv ziua plăţii impozitului datorat.
    Se considera ziua efectuării plăţii:
    - ziua depunerii sumei pentru plăţile în numerar;
    - ziua depunerii sumei la oficiul poştal, în cazul depunerii prin poştă;
    - ziua virării sumei din contul plătitorului cînd plata se face prin dispoziţie de plată.
    Majorările aferente diferenţelor constatate la verificarea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor se calculează asupra diferenţei datorate în plus per sold, prin compensarea impozitelor neplătite la unele produse cu impozitele plătite în plus la alte produse. Compensarea se face în contul lunii respective, în cazul plătitorilor care varsă impozitele chenzinal, în contul trimestrului pentru plătitorii care varsă impozitul lunar.
    Majorările de întîrziere, datorate pentru neplata impozitelor curente bugetului, se înregistrează pentru toţi plătitorii la capitolul 15, subcapitolul 02 "Penalităţi şi majorări, pentru veniturile nevărsate în termen" din Ordinul ministrului finanţelor nr. 691/1990.
    7. Reducerea sau scutirea de plata a majorărilor de întîrziere se aproba numai în cazuri temeinic justificate de către:
    - circumscripţii fiscale orăşeneşti, pînă la 10.000 lei;
    - administraţii financiare municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Sectorului agricol Ilfov, pînă la 50.000 lei;
    - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pînă la 100.000 lei;
    - Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru majorările de orice sumă.
    Cererea de reducere sau scutire a majorărilor de întîrziere se depune de către plătitorul în sarcina căruia au fost calculate la unitatea fiscală teritorială în raza căreia îşi desfăşoară activitatea.
    Cererea de reducere sau scutire a majorărilor va fi analizată de organul fiscal cu toată exigenţa, sub aspectul cauzelor care au determinat plata cu întîrziere a sumelor datorate bugetului administraţiei centrale de stat şi frecventa unor asemenea abateri ale plătitorului respectiv. Pe baza acestei analize, se întocmeşte un referat prin care se propune scutirea, reducerea sau respingerea cererii şi care cu viza şefului serviciului sau biroului de impozite indirecte se supune spre aprobare conducerii unităţii fiscale. Pentru sumele ce depăşesc competentele acesteia, documentaţia se va înainta unităţilor fiscale superioare sau Ministerului Economiei şi Finanţelor, după caz.
    Cererea de reducere sau scutire a majorărilor de întîrziere nu suspenda executarea.
    Amînarea sau eşalonarea plăţii sumelor datorate bugetului administraţiei de stat din impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accize se aprobă la cererea agenţilor economici, de către direcţiile generale ale finanţelor publice conform precizărilor Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 2538/1991.
    Cererile de amînare sau eşalonare care depăşesc competentele aprobate direcţiilor generale ale finanţelor publice se depun cu viza unităţii fiscale teritoriale la Ministerul Economiei şi Finanţelor. Cererea de amînare sau eşalonare nu suspenda executarea.
    Pentru sumele a căror plata a fost amînată sau eşalonată nu se datorează majorări de întîrziere pe perioada de la data primirii cererii pînă la noile termene de plată fixate prin amînarea sau eşalonarea aprobată.
    8. Pentru produsele, lucrările executate şi serviciile prestate care nu figurează în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991, cotele de impozit pe circulaţia mărfurilor şi accizele se stabilesc de către Ministerul Economiei şi Finanţelor.
    În vederea stabilirii cotelor de impozite respective, agenţii economici sînt obligaţi să trimită la Ministerul Economiei şi Finanţelor următoarele date: denumirea exactă a produsului, serviciului prestat sau lucrării executate, cheltuielile efectuate, cota de adaos comercial pentru produsele desfăcute populaţiei, nivelul preţului cu ridicată sau cu amănuntul ce se va practica la vînzarea produsului, precum şi preţul de deviz sau tariful, după caz. Pentru produsele din import, datele se vor referi şi la preţurile de cumpărare în valuta, taxele vamale, cursul de schimb, comisionul societăţii de export-import şi preţul de desfacere.
    9. Controlul asupra calculării corecte şi plăţii în termen a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor şi modul cum se aplică şi se respectă prevederile din Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991 se exercită de organele de specialitate ale Ministerului Economiei şi Finanţelor şi aparatul sau teritorial pe baza documentelor şi evidenţelor conduse de plătitorii de impozite.
    Organele fiscale teritoriale au obligaţia să efectueze verificări lunare, în termen de 30 de zile de la expirarea lunii, la agenţii economici care plătesc impozitul pe circulaţia mărfurilor chenzinal şi în termen de 40 de zile de la expirarea trimestrului, la ceilalţi agenţi economici.
    Cu prilejul controlului se va urmări legalitatea cotelor de impozite şi aplicarea corespunzătoare a acestora, determinarea corecta a impozitelor, respectarea termenelor de plată, vărsarea integrala a impozitelor datorate, conducerea corectă a evidenţei impozitelor şi modul în care sînt respectate prevederile din Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991.
    Rezultatele verificării se vor consemna într-un act de control, semnat de organul de control şi agentul economic (preşedinte, director, întreprinzător etc) şi care va cuprinde: numele şi prenumele persoanei care efectuează controlul şi unitatea pe care o reprezintă, denumirea agentului economic şi a persoanei prin care este reprezentat, perioada la care se referă controlul, abaterile constatate şi măsurile luate pentru intrarea în legalitate (stabilirea de diferenţe de impozit, vărsarea acestora la buget, calcularea de majorări de întîrziere, sancţiuni aplicate etc.), precum şi măsurile ce trebuie luate în continuare de agentul economic pentru înlăturarea şi evitarea pe viitor a abaterilor de la prevederile legale.
    Pentru abaterile constatate se vor aplica sancţiunile prevăzute la art. 17 din Hotărîrea Guvernului nr. 779/1991, încheindu-se procesul-verbal de contravenţie.
    Pe data punerii în aplicare a prezentelor norme metodologice îşi încetează aplicarea: Instrucţiunile Ministerului Finanţelor nr. 117083/1990; ordinele ministrului economiei şi finanţelor nr. 748/1991, nr. 1105/1991; Precizările Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 4554/1991; Circulara Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 262455/1991, precum şi orice alte prevederi emise în aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 1109/1990.
    Prezentele norme metodologice se aplică pentru livrările de produse, executările de lucrări şi prestările de servicii efectuate începînd cu data de 1 decembrie 1991.

                      Ministrul economiei şi finanţelor,
                         George Marius Danielescu

                      Ministrul bugetului, veniturilor
                     statului şi controlului financiar,
                              Florian Bercea

    Bucureşti, 1 decembrie 1991.
    Nr. 262.754.


    ANEXA 1


                                    MODELUL
             privind evidenţa impozitului pe circulaţia mărfurilor

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                         Defalcarea valorii
                                      produselor, serviciilor Alte sume Numărul
                                      prestate şi lucrărilor cuprinse şi data
                                      executate, pe cote de în valoa- docu-
                                      impozit pe circulaţia rea fac- mentu-
                                             mărfurilor turii, lui
        Felul şi numărul Valoarea ----------------------- eviden- de
Data actului (factura, totală a Cota icm.. Cota icm.. ţiate vărsare
reali- bon, raport de încasării Cap.... Cap.... separat la bu-
zării producţie etc.) Nr.crt... Nr. crt.. (chel- get a
                                     din Lista din Lista tuieli de impozi-
                                     cotelor de cotelor de transport, tului
                                     impozit impozit ambalaj pe cir-
                                                              etc.) culaţia
                                                                         mărfu-
                                                                         rilor
                                                                         (dispo-
                                                                         ziţie
                                                                         de pla-
                                                                         tă,
                                                                         chitan-
                                                                        ţa etc.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1 2 3 4 5 6 7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Total încasări
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Total impozit
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA:
    Pentru produsele provenite din import, utilizate pentru nevoi proprii, evidenta impozitului pe circulaţia mărfurilor va fi adaptată la metodologia de calcul al acestuia. În acelaşi mod se va proceda şi în ce priveşte evidenta accizelor.


    ANEXA 2

    Plătitorul impozitului...................
    Adresa...................................


                                 DECONTUL

                                                   luna
    privind impozitul pe circulaţia mărfurilor pe ---------- 19....
                                                  trimestrul

                                                                - în lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Explicaţii Impozit pe circulaţia
 rînd mărfurilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Impozit raportat pentru perioada raportată
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Impozit vărsat la termenele de plata pentru
    perioada raportată
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
               de vărsat (rînd 1-2)
 3. Diferenţa -----------------------
               de compensat (rînd 2-1)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                      vărsată
    Diferenţa a fost ---------- prin dispoziţia de plată nr..... din..........
                     compensată

        Conducătorul unităţii plătitoare, Contabil şef,


    NOTA:
    -----
    În acelaşi mod se va proceda şi la întocmirea decontului privind accizele.

                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016