Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Cautare Twitter Facebook

Cautare acte in Monitorul Oficial care contin:
norm nr 262 754 din 1 decembrie 1991

‹‹ Pagina 1 din 2

Monitorul Oficial 481 bis din 10 Mai 2021 (M. Of. 481 bis/2021)

 NORME din 27 aprilie 2021 de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 bis din 10 mai 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. m.87 din 27 aprilie 2021, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 10 mai 2021──────────cap. idispoziţii generaleart. 1normele de apărare împotriva incendiilor în ministerul apărării naţionale, denumit în continuare m.ap.n., stabilesc principiile şi condiţiile tehnice privind asigurarea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" pentru construcţiile cu caracter special şi instalaţiile aferente acestora, precum şi regulile şi măsurile generale de apărare împotriva incendiilor, în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor, al amenajării teritoriului şi urbanismului.art. 2prezentele norme au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de incendii şi asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagării ...

Monitorul Oficial 780 bis din 26 August 2020 (M. Of. 780 bis/2020)

 SISTEM din 20 august 2020 de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 780 bis din 26 august 2020

──────────pus în aplicare prin norma nr. 34 din 20 august 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 780 din 26 august 2020.──────────cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale1.1.1. - prevederi generale1. raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 30 iunie a anului de raportare, astfel:a) pentru asigurători, reasiguratori şi subunităţile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din norma autorităţii de supraveghere financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor, denumită în continuare normă - ...

Monitorul Oficial 237 bis din 24 Martie 2020 (M. Of. 237 bis/2020)

 ANEXĂ din 27 februarie 2020 referitoare la prevederile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 bis din 24 martie 2020

──────────conţinută de norma nr. 9 din 27 februarie 2020, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 237 bis, din 24 martie 2020──────────cap. idispoziţii generale1.1. prevederi generale1. situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie ale anului de raportare, astfel:a) pentru asigurători, reasigurători şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în românia în conformitate cu prevederile legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - reglementările contabile privind ...

Monitorul Oficial 643 bis din 02 August 2019 (M. Of. 643 bis/2019)

 SISTEM din 24 iulie 2019 de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 bis din 2 august 2019

──────────pus în aplicare prin norma nr. 20 din 24 iulie 2019, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 643 din 2 august 2019──────────cap. 1dispoziţii generalesecŢiunea 1.1norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 20191.1.1. - prevederi generale1. raportările contabile la 30 iunie 2019 sunt întocmite în conformitate cu prevederile normei autorităţii de supraveghere financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare norma a.s.f. nr. 41/2015, ale normei autorităţii de supraveghere ...

Monitorul Oficial 227 bis din 25 Martie 2019 (M. Of. 227 bis/2019)

 ANEXĂ din 14 martie 2019 la Norma nr. 7/2019 privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 227 bis din 25 martie 2019

──────────conţinută de norma nr. 7 din 14 martie 2019, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 227 din 25 martie 2019.──────────   prevederi privind întocmirea şi depunereasituaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anualecap. idispoziţii generale1.1. - prevederi generale1. situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2018 se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie 2018 astfel:a) pentru asigurători, reasigurători şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în românia în conformitate cu prevederile legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state ...

Monitorul Oficial 1020 din 29 Noiembrie 2018 (M. Of. 1020/2018)

 DECIZIA nr. 633 din 12 octombrie 2018 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1020 din 29 noiembrie 2018

┌───────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar │ │├───────────────┼──────────────────────┤│mona-maria │- judecător ...

Monitorul Oficial 11 bis din 05 Ianuarie 2018 (M. Of. 11 bis/2018)

 PLAN NAŢIONAL din 20 decembrie 2017 de gestionare a deşeurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 bis din 5 ianuarie 2018

──────────aprobat prin hotărârea guvernului nr. 942 din 20 decembrie 2017 publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 11 din 5 ianuarie 2018.──────────cuprinsi. cadrul generali.1 informaţii generale privind planificareai.2 problematica generală a gestionării deşeurilori.3 legislaţia europeană privind deşeurilei.4 legislaţia naţională privind deşeurilei.5 politica naţională privind deşeurileii. situaŢia existentĂii.1 surse de date utilizate şi metodologia de analizăii.2 date socio-economiceii.3 deşeuri municipaleii.4 deşeuri alimentareii.5 deşeuri de ambalajeii.6 deşeuri de echipamente electrice şi electroniceii.7 deşeuri de baterii şi acumulatoriii.8 vehicule scoase din uzii.9 anvelope uzateii.10 uleiuri uzateii.11 deşeuri din construcţii şi desfiinţăriii.12 nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orăşeneştiii.13 deşeuri cu conţinut ...

Monitorul Oficial 170 din 07 Martie 2016 (M. Of. 170/2016)

 NORMĂ nr. 15 din 25 februarie 2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 7 martie 2016

În conformitate cu prevederile:- art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 30 alin. (1) din legea nr. 213/2015 privind fondul de garantare a asiguraţilor şi ale art. 3 din statutul fondului de garantare a asiguraţilor;- art. 49 din legea nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor;- art. 179 alin. (4) din legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi ...

Monitorul Oficial 982 bis din 30 Decembrie 2015 (M. Of. 982 bis/2015)

 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 28 decembrie 2015 conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare - Anexa 1*) EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 982 bis din 30 decembrie 2015

──────────*) aprobate de norma nr. 39 din 28 decembrie 2015, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 982 din 30 decembrie 2015.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele reglementări includ reguli de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale entităţilor menţionate la art. 2 din prezenta normă, denumite în continuare entităţi, precum şi reguli de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate şi planul de conturi aplicabil acestora.art. 2(1) În conformitate cu prevederile legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii revine administratorului sau ...

Monitorul Oficial 2 din 04 Ianuarie 2016 (M. Of. 2/2016)

 NORMĂ nr. 41 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 23 decembrie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1 ...

‹‹ Pagina 1 din 2
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016