Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 26 martie 2021  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 26 martie 2021 "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19" (NI-ASR-07-X/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 143 din 26 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 353 din 7 aprilie 2021.
──────────
    Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată^1, cu modificările şi completările ulterioare, cu Comunicarea Comisiei Europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt^2, cu modificările şi completările ulterioare, cu comunicările 2020/C 101 I/01, 2020/C 340 I/01 şi (2021/C 34/06) de modificare a anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt^3, cu Decizia Comisiei Europene C (2014) 5.701 şi Decizia Comisiei Europene C (2017) 679, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi contul statului^4, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.
    ^2 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, 392/5 din 19 decembrie 2012.
    ^3 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, 101 I/1 din 28 martie 2020.
    ^4 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta normă stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor nonpiaţă, a riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5.701 şi a Deciziei Comisiei Europene C (2017) 679 şi a riscurilor temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19.
    (2) EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

    ART. 2
    Pentru asigurarea creditelor la export pe termen scurt, EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

    ART. 3
    (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „fondul pentru asigurări“, denumit în continuare Fondul.
    (2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 4
    În sensul prezentei norme următorii termeni se definesc după cum urmează:
    1. asigurat - exportatorul român care acordă creditul la export sau instituţia financiară care realizează finanţarea exportului;
    2. contract de export - orice contract încheiat în orice formă, inclusiv comenzi ferme confirmate, obligatorii pentru debitor şi exportator din punct de vedere juridic, având ca obiect vânzarea de bunuri sau servicii în ţări cu riscuri nonpiaţă sau temporar nonpiaţă. Vânzările încheiate cu condiţia aprobării şi vânzările în consignaţie nu sunt considerate contracte de export;
    3. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziţioneze bunuri/servicii de la exportatorul român şi să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);
    4. datoria - valoarea facturilor scadente, exigibile, nedisputate;
    5. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligaţia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate;
    6. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică şi care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entităţi suverane care acţionează în numele şi cu garanţia statului (ministerul de finanţe, banca centrală, altele asemenea), fie entităţi publice subordonate (autorităţi regionale, locale sau parastatale), fie alte instituţii similare;
    7. insolvenţa debitorului - insolvenţa va fi considerată a apărea în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) împotriva debitorului există o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de insolvenţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare în ţara debitorului;
    b) s-a hotărât dizolvarea/lichidarea debitorului, în conformitate cu legislaţia în vigoare în ţara debitorului;
    c) există alte decizii, cu efecte stabilite de lege şi constatate de instanţă, care atestă insolvenţa de drept a debitorului;

    8. limită de credit - suma maximă a facturilor neîncasate la un moment dat şi asigurate de EximBank pe un debitor;
    9. neplata - neplata datoriei de către debitor la data scadenţei, în moneda şi locul specificate în contractul de export;
    10. operator economic asociat - orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlată de aceeaşi companie care controlează solicitantul.
    Situaţia de control poate apărea în următoarele cazuri:
    a) compania care controlează altă companie deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari; sau
    b) în cazul în care compania (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei companii (controlate); sau
    c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, sau din orice alte organe administrative sau persoane împuternicite ale companiei (ce deţine controlul) sau ale oricărei alte companii asociate acesteia; sau
    d) compania (ce deţine controlul) poate avea o influenţă de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;


    11. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul are dreptul să solicite despăgubirea;
    12. poliţa de asigurare - contractul încheiat între EximBank şi asigurat prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;
    13. răspundere maximă - totalul despăgubirilor care ar putea fi plătite de către EximBank ca urmare a producerii riscurilor asigurate printr-o poliţă de asigurare;
    14. riscuri nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici şi privaţi stabiliţi în ţări din afara Uniunii Europene şi în anumite ţări membre OCDE, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. Lista se completează de drept cu ţările declarate de către Comisia Europeană definitiv sau temporar cu riscuri nonpiaţă;
    15. riscuri temporar nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici sau privaţi stabiliţi în ţările prevăzute în lista din anexă, pe care Comisia Europeană decide să le îndepărteze temporar din această listă datorită incapacităţii asigurătorilor privaţi de credite la export de a le acoperi, respectiv până la 31.12.2021, în contextul pandemiei COVID-19;
    16. riscuri temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5.701 şi a Deciziei Comisiei Europene C (2017) 679 - riscuri aferente debitorilor publici sau privaţi stabiliţi în ţările prevăzute în lista din anexă, respectiv:
    a) riscurile pe termen scurt la care sunt expuse întreprinderile mici şi mijlocii cu o cifră de afaceri anuală totală a exporturilor care nu depăşeşte 2 milioane euro; şi
    b) acoperirea unui singur risc cu o perioadă a riscului (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare) de cel puţin 181 de zile şi de mai puţin de 2 ani.    CAP. III
    Bugetul şi durata schemei de asigurare
    ART. 5
    (1) Bugetul schemei de asigurare a riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5.701 şi a Deciziei Comisiei Europene C (2017) 679 este de 35,65 milioane lei (aproximativ 8 milioane euro) pe perioada de implementare 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2021.
    (2) Pentru asigurarea riscurilor temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19, până la data de 31 decembrie 2021 se alocă suma de 25 milioane lei (aproximativ 5 milioane euro).

    CAP. IV
    Descrierea asigurării
    ART. 6
    (1) EximBank asigură, în numele şi în contul statului, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de 2 ani (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare), creanţele rezultate din tranzacţiile de export de bunuri şi servicii împotriva riscurilor nonpiaţă şi temporar nonpiaţă.
    (2) În cazul asigurării riscurilor temporar nonpiaţă, poliţele aferente ţărilor temporar eliminate pot fi valabile pentru o perioadă de cel mult 180 de zile de la data la care încetează eliminarea temporară. După această dată nu pot fi semnate noi poliţe de asigurare pentru ţările respective.
    (3) În cazul asigurării riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5.701 şi a Deciziei Comisiei Europene C (2017) 679, EximBank acoperă riscurile până la data de 31 decembrie 2021. Nicio nouă poliţă de asigurare nu se semnează după această dată.

    ART. 7
    (1) Asigurarea acoperă maximum 85% din pierderea asigurată în perioada de prelivrare sau postlivrare, ca urmare a producerii următoarelor riscuri:
    a) riscuri comerciale:
    (i) rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor privat, respectiv orice decizie arbitrară de a întrerupe contractul, inclusiv refuzul arbitrar de a prelua bunurile livrate conform contractului, fără a fi îndreptăţit să o facă;
    (ii) insolvenţa debitorului privat şi a garantului său;
    (iii) neplata prelungită de către un debitor privat şi de către garantul său a unei datorii rezultate din contract;

    b) riscuri politice:
    (i) riscul ca un debitor public să nu plătească la timp;
    (ii) riscul ca un debitor public sau o ţară să împiedice realizarea unei tranzacţii de export;
    (iii) riscuri care excedează voinţei cumpărătorilor individuali sau care nu sunt în responsabilitatea cumpărătorilor individuali;
    (iv) riscul ca o ţară să nu transfere sau să nu permită transferul în ţara asiguratului al sumelor plătite de debitorii situaţi în acea ţară;
    (v) riscul apariţiei unui caz de forţă majoră în afara ţării asiguratului, care ar putea include evenimente de tipul războaielor, în măsura în care acestea nu sunt asigurate în alt mod.


    (2) Asigurarea poate acoperi livrările realizate prin intermediari sau prin operatori economici asociaţi, în cazul în care documentele contractuale prevăd obligaţia intermediarului/operatorului economic asociat de a plăti exportatorului în funcţie de încasarea la extern. Plata se consideră efectuată de îndată ce şi la nivelul la care suma respectivă a ajuns în posesia intermediarului/operatorului economic asociat.
    (3) Pierderea asigurată în perioada prelivrare este reprezentată de costurile efective de producţie pentru îndeplinirea obligaţiilor la export ocazionate până în momentul producerii riscului, din care se scad toate veniturile încasate, inclusiv veniturile obţinute din revalorificarea bunurilor care nu au fost livrate şi vânzarea materiilor prime/materialelor aferente exportului, fără a depăşi valoarea exportului asigurat.
    (4) Pierderea asigurată în perioada postlivrare este reprezentată de valoarea facturilor neîncasate, fără a depăşi limita de credit aprobată.

    ART. 8
    EximBank asigură riscuri comerciale şi/sau riscuri politice.

    ART. 9
    Asigurarea nu acoperă:
    a) exporturi efectuate fără deţinerea licenţelor sau autorizaţiilor necesare;
    b) livrările către persoane fizice, livrările către operatori economici asociaţi care au calitatea de cumpărători finali;
    c) livrările efectuate de către exportator pe riscul său;
    d) pierderile:
    (i) datorate unor dispute (litigiu sau neînţelegere de orice natură) între exportator şi debitor motivat de neîndeplinirea de către exportator a termenilor şi condiţiilor contractuale. În acest caz, asigurarea se suspendă până la soluţionarea disputei/litigiului;
    (ii) care depăşesc limita de credit aprobată de EximBank;
    (iii) înregistrate ulterior comunicării de către EximBank a retragerii limitei de credit;
    (iv) reprezentând dobânzi pentru întârzierea plăţii, penalităţi sau daune-interese.    ART. 10
    (1) Data producerii riscului este:
    a) data la care exportatorul/intermediarul sau operatorul economic asociat a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterală a contractului de export, respectiv decizia arbitrară a debitorului de a întrerupe contractul sau refuzul arbitrar de a prelua bunurile livrate;
    b) data scadenţei creditului la export;
    c) data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitorului.

    (2) Termenul de transmitere a notificării privind producerea riscului este de maximum 30 de zile de la data producerii riscului; în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă, termenul de transmitere a notificării este de maximum 30 de zile de la data la care asiguratul a luat cunoştinţă despre insolvenţa debitorului.
    (3) Perioada de aşteptare este de 90 de zile de la data notificării producerii riscului de către asigurat.
    (4) Nu se aplică nicio perioadă de aşteptare în cazul insolvenţei debitorului.
    (5) În funcţie de caracteristicile tranzacţiei se pot stabili termene mai mari decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3).

    ART. 11
    (1) Dacă exportatorul/asiguratul are interese în firma debitoare, asigurarea poate fi refuzată sau procentul poate fi diminuat proporţional cu partea independentă, dar nu sub 50%.
    (2) Dacă se asigură numai riscul politic, prevederile alin. (1) nu se aplică.

    ART. 12
    (1) Poliţa de asigurare este formată din Condiţiile generale de asigurare şi Lista condiţiilor specifice. Orice acte adiţionale încheiate ulterior fac parte integrantă din poliţa de asigurare.
    (2) Poliţa de asigurare se încheie în lei sau valută liber convertibilă.

    CAP. V
    Criterii de eligibilitate
    ART. 13
    (1) Pentru acordarea asigurării este necesar a fi îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate la data înregistrării cererii de asigurare, însoţită de documentaţia completă:
    a) exportatorul este persoană juridică română legal constituită;
    b) împotriva exportatorului nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei conform legislaţiei în vigoare;
    c) exportatorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    d) exportatorul nu se află în litigiu cu EximBank.

    (2) Criteriile particulare pentru asigurarea riscurilor temporar nonpiaţă sunt următoarele:
    a) în cazul în care exportatorul are deja o relaţie de afaceri cu debitorul, aceasta este pozitivă din punctul de vedere al comportamentului de plată al debitorului;
    b) rapoartele de informaţii comerciale despre debitor nu evidenţiază incidente privind plăţile la data de 31.12.2019;
    c) debitorul extern are un rating acceptabil^5.
    ^5 În cazul în care debitorul nu are un rating atribuit de o agenţie internaţională de rating sau de o bancă din ţara sa, EximBank poate atribui un rating pe baza informaţiilor disponibile publicului în ţara debitorului.


    (3) Criteriul specific pentru asigurarea riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5.701 şi a Deciziei Comisiei Europene C (2017) 679 este următorul: exportatorul trebuie să furnizeze dovezi că doi dintre cei mai importanţi asigurători de credite la export au refuzat să subscrie riscurile aferente operaţiunii subadiacente. Criteriul nu se aplică între data intrării în vigoare a prezentei norme şi 31 decembrie 2021.

    CAP. VI
    Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare
    ART. 14
    Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

    ART. 15
    (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:
    a) riscul de neplată din partea debitorului extern;
    b) riscurile asociate tranzacţiei de export;
    c) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului;
    d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurării.

    (2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

    ART. 16
    (1) În funcţie de riscurile asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte termenii şi condiţiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, limita de credit, perioada maximă de credit, procent asigurat, condiţii de valabilitate a asigurării, alte condiţii specifice de asigurare.
    (2) Limita de credit solicitată poate fi acceptată în totalitate, acceptată parţial sau refuzată, în funcţie de informaţiile deţinute la momentul analizei (inclusiv cele transmise de către reasigurător, dacă este cazul) şi de rezultatul acesteia. Decizia privind refuzarea limitei de credit aparţine C.I.F.G.A. Refuzul şi motivele acestuia vor fi comunicate, în scris, solicitantului de către EximBank.
    (3) În cazul tranzacţiilor de export care au ca obiect produse agricole menţionate în anexa 1 la Acordul privind agricultura din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (O.M.C.), condiţiile de asigurare se vor stabili cu respectarea prevederilor Deciziei ministeriale a O.M.C. de la Nairobi privind concurenţa la export [WT/MIN(15)/45 WT/L/980].

    ART. 17
    (1) În situaţia în care tranzacţia de export pentru care se solicită asigurare este în stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabilă 6 luni de la data emiterii.
    (2) Contractele de export introduse de către asigurat, ulterior încheierii poliţei de asigurare, pot fi asigurate în cadrul aceleiaşi poliţe, pe baza cererii transmise de către asigurat la EximBank.

    ART. 18
    Încheierea poliţei de asigurare şi a promisiunii de asigurare se realizează pe baza aprobării operaţiunii de asigurare.

    ART. 19
    (1) EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.
    (2) Pe parcursul etapei de monitorizare a poliţelor de asigurare se poate/pot diminua sau retrage limita/limitele de credit aferentă(e) unui/unor debitor(i). În acest caz, EximBank poate propune reducerea sau retragerea unei/unor limite de credit, pe baza informaţiilor despre debitor sau despre ţara acestuia.
    (3) C.I.F.G.A. aprobă reducerea, retragerea sau suspendarea unei limite de credit, indiferent de valoarea acesteia, pentru limitarea riscului asigurat. EximBank va aduce la cunoştinţa asiguratului decizia C.I.F.G.A.

    CAP. VII
    Despăgubiri/Recuperări
    ART. 20
    (1) În termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de aşteptare, asiguratul este îndreptăţit să solicite EximBank acordarea despăgubirii.
    (2) Despăgubirea se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată.
    (3) Plata despăgubirii se realizează în maximum 90 de zile de la solicitare.

    ART. 21
    Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, până la limita despăgubirii plătite, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului faţă de debitorul extern. EximBank va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea de la debitorul extern a sumelor plătite din fondurile statului.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.

    ART. 23
    Ori de câte ori actele normative la care se face referire în prezenta normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

    ANEXA 1

    la normă
    LISTA
    ţărilor cu riscuri de piaţă
    Toate riscurile comerciale şi politice conexe exporturilor către ţările enumerate mai jos se consideră a fi temporar neasigurabile pe piaţa privată până la 31 decembrie 2021.

┌─────────┬──────────┬─────────────────┐
│Belgia │Cipru │Slovacia │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Bulgaria │Letonia │Finlanda │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Republica│Lituania │Suedia │
│Cehă │ │ │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │Regatul Unit al │
│Danemarca│Luxemburg │Marii Britanii şi│
│ │ │Irlandei de Nord │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Germania │Ungaria │Australia │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Estonia │Malta │Canada │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Irlanda │Ţările de │Islanda │
│ │Jos │ │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Grecia │Austria │Japonia │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Spania │Polonia │Noua Zeelandă │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Franţa │Portugalia│Norvegia │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Croaţia │România │Elveţia │
├─────────┼──────────┼─────────────────┤
│Italia │Slovenia │Statele Unite ale│
│ │ │Americii │
└─────────┴──────────┴─────────────────┘


    Prezenta listă se revizuieşte ca urmare a deciziilor Comisiei Europene ce sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016