Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2021  de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2021 de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 624 din 24 iunie 2021
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 646 din 9 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 624 din 24 iunie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme metodologice reglementează procedura de aplicare a Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni, republicată.

    ART. 2
    Titularii carnetului de moţ, eliberat în condiţiile Legii nr. 33/1996, republicată, din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara beneficiază de reducerile de 50% din tariful de transport pe calea ferată, pentru transportul de marfă, şi 50% din tariful călătoriei la clasa II-a, pentru transportul de călători, în condiţiile prevăzute la cap. III.

    CAP. II
    Reglementări referitoare la masa lemnoasă
    ART. 3
    (1) Acordarea materialului lemnos se face pe bază de cerere, care se depune la primăria comunei/oraşului în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.
    (2) Beneficiarii de material lemnos care se acordă potrivit prevederilor art. 2 şi 7 din Legea nr. 33/1996, republicată, denumiţi în continuare beneficiari, vor depune cererile la primării până la data de 30 aprilie a anului în curs, în vederea obţinerii lemnului de lucru fasonat în cursul anului calendaristic următor.
    (3) Cererile pentru obţinerea lemnului de lucru fasonat în anul 2021 se vor depune în termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (4) Primăria verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 33/1996, republicată, după care avizează sau respinge cererea.
    (5) Cererile avizate de primar se supun aprobării prin hotărâre a respectivei autorităţi.
    (6) Hotărârea consiliului local, în a cărei anexă sunt menţionaţi beneficiarii materialului lemnos cu datele de identificare şi volumul de lemn aprobat pentru fiecare, va fi înaintată către ocoalele silvice de regim şi de stat, care vor aloca cu prioritate volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual din fiecare unitate de producţie silvică, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    ART. 4
    Pe baza informaţiilor din hotărârea consiliului local prevăzută la art. 3 alin. (5), ocoalele silvice de regim şi de stat îi vor anunţa în scris pe beneficiari, care au calitatea de cumpărători, să se prezinte la sediul ocolului silvic pentru cumpărarea lemnului de lucru fasonat.

    ART. 5
    Preţul de vânzare pentru materialul lemnos care provine din fondul forestier proprietate publică se compune din preţul de referinţă prevăzut la art. 1 lit. r) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă cheltuielile de exploatare.

    ART. 6
    Vânzarea materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică se face către beneficiari prin vânzare directă, în conformitate cu prevederile art. 45 şi 46 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Beneficiarii au obligaţia ca materialele lemnoase/produsele din lemn să fie însoţite în timpul transportului de documentul care dovedeşte provenienţa acestora, conform prevederilor art. 8 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare.
    (2) Beneficiarii lemnului de lucru fasonat pe care îl prelucrează în vederea comercializării au calitatea de comercianţi, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn şi au obligaţia de a respecta dispoziţiile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.
    (3) Produsele cu grad superior de prelucrare, cum sunt doniţele, ciuberele, cozile de unelte, butoaiele, şindrila şi furcile de lemn, vor fi însoţite pe timpul transportului de documentele valabile de provenienţă a materialului lemnos şi de carnetul de moţ.

    CAP. III
    Reglementări referitoare la transportul pe calea ferată
    SECŢIUNEA 1
    Facilităţile acordate pentru transportul de marfă
    ART. 8
    (1) Titularii de carnete de moţ pot beneficia de reducerea de 50% din tariful de transport pe calea ferată prevăzut de Tariful CFR Marfă numai pentru transportul următoarelor produse:
    a) materialele lemnoase însoţite de documentele prevăzute la art. 8 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare;
    b) produsele prelucrate din lemn, produse în judeţele prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 33/1996, republicată, care se transportă către locurile de valorificare;
    c) produsele agricole, obţinute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.

    (2) Transportul pe calea ferată al produselor prevăzute la alin. (1) se realizează cu respectarea condiţiilor din legislaţia din domeniul feroviar în vigoare, în special a celor prevăzute în Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 110/2006, cu modificările ulterioare, şi în Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aplicabile operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar de marfă, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv din Condiţiile generale de transport ale CFR Marfă şi Tariful CFR Marfă.
    (3) În vederea efectuării transportului de produse prevăzute la alin. (1), titularii de carnete de moţ interesaţi vor transmite Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A., denumită în continuare CFR Marfă, comenzi conform modelelor publicate de aceasta pe pagina de internet a societăţii.
    (4) La primirea unei comenzi, CFR Marfă va analiza posibilităţile de realizare a transportului, iar în cazul în care acesta este posibil, transmite celor interesaţi condiţiile de transport, inclusiv tarifele de transport şi accesorii, şi va lua măsuri de punere la dispoziţie a vagoanelor pentru încărcare.

    ART. 9
    (1) Pentru transportul produselor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi acordarea reducerii de 50% din tariful de transport, încheierea contractului de transport se efectuează numai dacă beneficiarul prezintă carnetul de moţ şi documentele însoţitoare la prezentele norme.
    (2) Avizele valabile de însoţire a materialelor lemnoase în format tipărit însoţesc expediţia împreună cu unicatul scrisorii de trăsură, care se înmânează destinatarului.
    (3) La exemplarul de serviciu al scrisorii de trăsură se ataşează fotocopii ale documentelor de însoţire furnizate de expeditor.
    (4) La rubrica „Menţiuni ale expeditorului admise de tarife, regulamente şi instrucţii“ a scrisorii de trăsură, expeditorul va face, după caz, menţiunea „Anexat la scrisoarea de trăsură documentul de însoţire numărul ........................, data ..........., ora .........“ sau menţiunea „Produse agricole obţinute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn“.
    (5) În scrisoarea de trăsură, la „Menţiuni ale căii ferate“, pe toate exemplarele scrisorii de trăsură, agentul CFR Marfă va face menţiunea „Legea nr. 33/1996, republicată, Carnet de moţ nr. .....“.
    (6) Calcularea tarifelor de transport se efectuează cu aplicarea unei reduceri de 50% la tarifele de transport prevăzute în Tariful CFR Marfă, valabile în momentul încheierii contractului de transport, cu achitarea integrală a tarifelor accesorii şi TVA.
    (7) Încasarea tarifelor se realizează pe bază de factură emisă de CFR Marfă în conformitate cu menţiunile de francare şi cerinţele/instrucţiunile CFR Marfă. Factura va indica tariful de transport integral, tariful de transport redus, tarifele accesorii, TVA aplicată la valoarea sumei tarifului de transport integral şi a tarifelor accesorii integrate, suma de plată de către beneficiarul transportului şi suma suportată de la bugetul de stat.
    (8) În momentul prezentării la transport a unor expediţii care se încadrează în prevederile art. 6 din Legea nr. 33/1996, republicată, agenţii CFR Marfă vor verifica respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, republicată, cu modificările ulterioare.
    (9) Atât la predare, cât şi la destinaţie, titularii carnetului de moţ care sunt expeditorii, respectiv destinatarii acestor expediţii vor fi atenţionaţi asupra faptului că CFR Marfă percepe tarife de utilizare a vagoanelor, conform Tarifului CFR Marfă, pe durata în care vagoanele se află la dispoziţia acestora, în vederea încărcării, respectiv a descărcării.
    (10) În momentul eliberării transportului, pe versoul filei 3 a scrisorii de trăsură - avizul şi adeverinţa de primire - se vor înscrie datele de identitate ale destinatarului transportului.

    ART. 10
    CFR Marfă va întocmi lunar decontul transporturilor efectuate, conform anexei nr. 1, şi o situaţie centralizatoare a prestaţiilor efectuate, pentru beneficiarii Legii nr. 33/1996, republicată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, până la data de 20 a lunii, pentru prestaţiile lunii anterioare.

    ART. 11
    Anexele nr. 1 şi 2 se transmit Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru recuperarea contravalorii de 50% din tariful de transport de la bugetul de stat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Facilităţi acordate pentru transportul de călători
    ART. 12
    (1) Titularii carnetului de moţ beneficiază de reducerea de 50% din tariful călătoriei, la clasa a II-a, la toate categoriile de trenuri de călători, atât la dus, cât şi la întors, atunci când fac dovada cu duplicatul documentului de transport al mărfii că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe calea ferată. De această reducere beneficiază şi posesorii carnetului de moţ care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecţii şi reparaţii din lemn, atât la dus, cât şi la întors.
    (2) În acest scop, beneficiarul Legii nr. 33/1996, republicată, se prezintă la casa de bilete a operatorului de transport feroviar cu carnetul de moţ şi duplicatul documentului de transport al mărfii sau cu dovada semnată de primarul din localitatea de domiciliu a beneficiarului acestui carnet, în cazul în care se deplasează în altă localitate pentru prestarea de servicii cu materialul lemnos al beneficiarilor. Pe baza acestor documente se obţine contra cost bilet de călătorie cu reducere de 50% din tariful aferent rangului de tren cu care urmează să călătorească şi 50% reducere din tariful de rezervare pentru călătoria la clasa a II-a. Pentru călătoria la clasa I se plătesc diferenţele tarifare aferente.
    (3) La emiterea biletului cu reducere de 50%, casierul va înscrie numărul carnetului de moţ, numărul scrisorii de trăsură sau, după caz, al dovezii eliberate de primar.
    (4) La verificarea legalităţii călătoriei în tren, beneficiarul Legii nr. 33/1996, republicată, va prezenta personalului de tren legitimaţia de călătorie obţinută de la casa de bilete, carnetul de moţ, duplicatul documentului de transport al mărfii sau dovada semnată de primarul din localitatea de domiciliu şi actul de identitate în original.
    (5) Până la data de 20 a lunii, operatorul de transport feroviar de călători va centraliza situaţiile primite de la staţii/unităţi/sucursale regionale şi va întocmi o situaţie centralizatoare a prestaţiilor efectuate, pentru beneficiarii Legii nr. 33/1996 republicată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pentru biletele de călătorie emise în luna anterioară, denumit în continuare „Decontul prestaţiilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 33/1996, republicată, în luna ... anul ...“. Acest decont se va transmite de către operatorul de transport feroviar de călători la Autoritatea pentru Reforma Feroviară pentru recuperarea de la bugetul de stat a reducerii de 50% din contravaloarea călătoriei la transportul beneficiarilor Legii nr. 33/1996, republicată, pe calea ferată.

    ART. 13
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ „C.F.R. MARFĂ“ - S.A.
    Nr. ...................
    DECONTUL
    prestaţiilor efectuate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A.
    pentru beneficiarii Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
    pe luna ................... anul ...........
    Vă transmitem decontul cu situaţia prestaţiilor efectuate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A. cu plată, cu reducere 50%, utilizate în luna ............... anul ...... de către beneficiarii Legii nr. 33/1996, republicată.

┌────┬──────────────┬──────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────┬─────────┐
│ │ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │Total cu │Total cu │TVA │Diferenţa│
│ │ │ │ │scrisorii│ │Seria, │Tarif de │Tarif de │Tarife │tarif de │tarif de │(lei)│suportată│
│Nr. │Numele şi │Carnet│Relaţia │de │Cantitatea │numărul │transport│transport│accesorii│transport│transport│Cota │de la │
│crt.│prenumele │de moţ│de │trăsură/ │transportată│şi data │integral │redus cu │integrale│integral │redus │TVA x│bugetul │
│ │beneficiarului│nr. │transport│poziţia │(kg) │facturii│(lei) │50% (lei)│(lei) │(lei) │(lei) │col. │de stat │
│ │ │ │ │de trafic│ │ │ │ │ │col. 7 + │col. 8 + │10 │(lei) 0,5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │col. 9 │col. 9 │ │x col. 7 │
├────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────────┘


    Director general,
    ......................................

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ „C.F.R. MARFĂ“ - S.A.
    Nr. .........................
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    a prestaţiilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 33/1996, republicată
    În conformitate cu prevederile legale, vă transmitem situaţia deconturilor întocmite de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A. privind situaţia prestaţiilor efectuate cu trenurile de marfă în luna .............. anul ............. pentru locuitorii Munţilor Apuseni, în baza Legii nr. 33/1996, republicată.
    Vă rugăm să disponibilizaţi suma de .............................. lei în contul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ - S.A. nr. ............., deschis la ..................................................... .

┌───────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Total cu │Total cu │ │Diferenţa│
│ │ │Tarif de │Tarif de │Tarife │tarif de │tarif de │T.V.A.│suportată│
│Punctul│Cantitatea │transport│transport│accesorii│transport│transport│(lei) │de la │
│de │transportată│integral │redus cu │integrale│integral │redus │Cota │bugetul │
│lucru │(kg) │(lei) │50% (lei)│(lei) │(lei) │(lei) │TVA x │de stat │
│ │ │ │ │ │col. 2 + │col. 3 + │col. 5│(lei) 0,5│
│ │ │ │ │ │col. 4 │col. 4 │ │x col. 2 │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┘


    Director general,
    ......................................

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    Operatorul de transport feroviar de călători
    Nr. .................
    AUTORITATEA PENTRU REFORMA FEROVIARĂ
    Nr. .................
    DECONTUL
    prestaţiilor efectuate pentru beneficiarii Legii nr. 33/1996, republicată, în luna ............... anul ..........

┌─────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Unitatea │ │ │ │
│căi │ │ │ │
│ferate │ │ │ │
│sau │ │ │Valoarea │
│sucursala│Călători │Călători │de 50% din│
│regională│expediaţi│kilometri│tarifele │
│de │ │ │prestaţiei│
│transport│ │ │ │
│feroviar │ │ │ │
│de │ │ │ │
│călători │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


    Director,
    ...............................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016