Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE din 29 septembrie 2011 privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 29 septembrie 2011  privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 29 septembrie 2011 privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 19 octombrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementeazã recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de cãtre cadrele didactice calificate care ocupã funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învãţãtori/învãţãtoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupãrii funcţiei didactice de profesor pentru învãţãmântul preşcolar, profesor pentru învãţãmântul primar, profesor de instruire practicã, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor.

    CAP. II
    Cadrul conceptual

    ART. 2
    Evaluarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal se întemeiazã pe paradigma abordãrii prin competenţe, ca modalitate de definire şi de recunoaştere a rezultatelor învãţãrii, formãrii iniţiale şi continue.
    ART. 3
    (1) Competenţele sunt definite ca ansambluri integrative de cunoştinţe, deprinderi, motivaţii şi atitudini care mijlocesc comportamentul profesional şi garanteazã acţiunea expertã în domenii şi în contexte specifice de activitate pentru profesia didacticã.
    (2) Principalele domenii în care se definesc competenţele profesionale dobândite formal, nonformal sau informal sunt:
    a) domeniul specialitãţii, corespunzãtor disciplinelor de învãţãmânt şi funcţiei didactice deţinute de cadrul didactic;
    b) domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei;
    c) domeniul didacticii/didacticilor de specialitate;
    d) domeniul managementului educaţional şi al legislaţiei şcolare;
    e) domeniul tehnicilor de informare şi comunicare aplicate în procesele de predare şi învãţare, în managementul instituţional şi gestionarea datelor;
    f) domenii inter- şi transdisciplinare vizând strategiile alternative şi complementare de instruire, cercetarea şi inovarea, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social etc.
    ART. 4
    Sistemul de competenţe pe care se întemeiazã prezenta metodologie preia şi adapteazã la specificul profesiei didactice şi la cerinţele învãţãmântului preuniversitar românesc categoriile şi nivelurile de competenţã cu care opereazã Cadrul european al calificãrilor (EQF - European Qualifications Framework) şi Cadrul naţional al calificãrilor din învãţãmântul superior (CNCIS). Sistemul opereazã cu douã categorii fundamentale de competenţe:
    a) competenţe profesionale:
     (i) competenţe cognitive;
     (ii) competenţe funcţional-acţionale;
    b) competenţe transversale:
     (i) competenţe de rol;
     (ii) competenţe de dezvoltare personalã şi profesionalã.
    ART. 5
    Domeniile şi categoriile de competenţe se operaţionalizeazã prin descriptori generali şi specifici, respectiv:
    a) descriptori generali de competenţã:
      (i) capacitatea de a învãţa;
      (ii) capacitatea de a opera cu conceptele şi metodologia din ştiinţele educaţiei;
      (iii) capacitãţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul social şi cu cel profesional;
      (iv) capacitatea de analizã cognitivã şi evaluare axiologicã a mediilor socioculturale şi politice, a evenimentelor şi a conjuncturilor ce au loc în viaţa comunitãţii sociale;
      (v) abilitãţi de operare pe calculator şi de acces la reţelele informatice de comunicaţii.
    b) descriptori privind competenţe profesionale:
      (i) capacitãţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din învãţãmântul preuniversitar;
      (ii) capacitãţi de structurare logicã şi transpunere psihopedagogicã a conţinuturilor predãrii şi învãţãrii în specializarea obţinutã prin studiile de licenţã sau, dupã caz, prin studiile de specializare de nivel liceal sau postliceal;
      (iii) cunoştinţe, capacitãţi şi atitudini necesare activitãţilor de consiliere a elevilor şi familiilor;
      (iv) capacitatea de a investiga şi soluţiona problemele specifice ale şcolii şi educaţiei;
    c) descriptori privind competenţe transversale:
      (i) autonomie şi responsabilitate;
      (ii) atitudine de relaţionare şi comunicare deschisã, sincerã, cooperantã, receptivã;
      (iii) disponibilitate de analizã şi interpretare a valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un comportament;
      (iv) imaginaţie substitutivã, disponibilitatea de autoreglare a comportamentului în raport cu ceilalţi pe bazã empaticã şi de a recepta mesajele cu conţinut afectiv;
      (v) acceptarea evaluãrii din partea celorlalţi;
      (vi) integritate moralã, echilibru caracterial, atitudine criticã şi forţã de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunitãţii sociale.
    ART. 6
    (1) Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de cãtre cadrele didactice care ocupã funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învãţãtori/învãţãtoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupãrii funcţiei didactice de profesor pentru învãţãmântul preşcolar, profesor pentru învãţãmântul primar, profesor de instruire practicã, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor se întemeiazã pe conceptul de dezvoltare cumulativã a nivelului de competenţã a personalului didactic.
    (2) Nivelul de competenţã vizat şi atins prin programele şi activitãţile formale, nonformale şi informale este evaluat în funcţie de:
    a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi utiliza în mod autonom capacitãţile de cunoaştere, deprinderile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu diversele cerinţe specifice unui anumit context, unei anumite situaţii sau probleme;
    b) capacitatea cadrului didactic de a face faţã schimbãrii, situaţiilor complexe şi neprevãzute.
    ART. 7
    Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal se fundamenteazã pe conceptele EQF privind învãţarea pe parcursul întregii vieţi şi centrarea pe rezultatele învãţãrii.
    ART. 8
    (1) Aplicarea principiului învãţãrii pe parcursul întregii vieţi presupune recunoaşterea şi integrarea în sistemul şi în strategiile de formare continuã a cunoştinţelor dobândite de personalul didactic în contexte formale, nonformale şi informale.
    (2) Contextele formale de învãţare, care includ şi locul de muncã, constau în programe şi activitãţi de învãţare asistatã de formatori abilitaţi în acest sens, în instituţii de formare acreditate. În acest caz, validarea şi recunoaşterea oficialã a rezultatelor învãţãrii sunt asigurate prin parcurgerea şi promovarea programelor şi activitãţilor respective.
    (3) Contextele nonformale şi informale de învãţare constau în activitãţi de învãţare realizate individual sau în grupuri informale, fãrã asistare şi în afara programelor şi activitãţilor de învãţare formalã, prin autoinstruire sau schimburi de experienţã, prin activitãţi de cercetare, prin participare la acţiuni ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice etc. În acest caz, pentru validarea şi recunoaşterea oficialã a cunoştinţelor este necesarã evaluarea rezultatelor învãţãrii de cãtre organisme şi structuri abilitate, de regulã din instituţiile care organizeazã programe de învãţare formalã.
    (4) Integrarea cunoştinţelor dobândite în diferite contexte se realizeazã prin sistemul de recunoaştere, transfer şi acumulare a creditelor profesionale.
    ART. 9
    Rezultatele învãţãrii reprezintã setul de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe generale, profesionale şi personale pe care cadrul didactic le-a dobândit şi este capabil sã le demonstreze dupã finalizarea procesului de învãţare. Centrarea pe rezultatele învãţãrii presupune cã acestea sunt reperul principal în funcţie de care cunoştinţele se valideazã şi se recunosc oficial, indiferent de natura contextelor în care s-a produs învãţarea.

    CAP. III
    Cadrul instituţional şi procedural

    ART. 10
    (1) Intrã în sistemul de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal numai cadrele didactice calificate care îndeplinesc urmãtoarele condiţii minimale:
    a) în învãţãmântul preşcolar, preşcolar special, primar, primar special, precum şi în palatele şi cluburile copiilor, educatoarele, educatorii, institutoarele, institutorii, educatoarele de sprijin, educatorii de sprijin, învãţãtorii, învãţãtoarele, învãţãtorii-educatori, învãţãtorii itineranţi/de sprijin, absolvenţi/absolvente cu diplomã ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli postliceale pedagogice acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
      (i) sunt titulari/titulare sau sunt încadraţi/încadrate prin suplinire în învãţãmântul preuniversitar la data solicitãrii;
      (ii) nu au fost sancţionaţi/sancţionate disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte bine" în anul şcolar în care solicitã recunoaşterea;
      (iii) au obţinut cel puţin definitivarea în învãţãmânt la data solicitãrii;
      (iv) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitãrii, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar;
      (v) au participat la programe de formare continuã sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialitãţii sau în domeniul psihopedagogiei;
    b) în învãţãmântul gimnazial special şi şcolile de arte şi meserii din învãţãmântul special, în învãţãmântul liceal şi postliceal, la anul de completare, precum şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, maiştrii-instructori, absolvenţi cu diplomã ai unei şcoli de maiştri sau ai unei şcoli postliceale acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
      (i) sunt titulari sau sunt încadraţi prin suplinire în învãţãmântul preuniversitar la data solicitãrii;
      (ii) au finalizat liceul cu diplomã de bacalaureat;
      (iii) deţin atestatul de formare psihopedagogicã;
      (iv) nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte Bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte Bine" în anul şcolar în care solicitã recunoaşterea;
      (v) au obţinut cel puţin definitivarea în învãţãmânt la data solicitãrii;
      (vi) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitãrii, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar;
      (vii) au participat la programe de formare continuã sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialitãţii sau în domeniul psihopedagogiei;
    c) în cluburile sportive şcolare şi în palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, antrenorii, absolvenţi cu diplomã ai unei şcoli postliceale autorizate/acreditate, în profilul postului didactic ocupat, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
      (i) sunt titulari sau sunt încadraţi prin suplinire în învãţãmântul preuniversitar la data solicitãrii;
      (ii) au finalizat liceul cu diplomã de bacalaureat;
      (iii) deţin atestatul de formare psihopedagogicã;
      (iv) nu au fost sancţionaţi disciplinar şi au obţinut calificativul "Foarte Bine" în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, respectiv calificativul parţial "Foarte Bine" în anul şcolar în care solicitã recunoaşterea;
      (v) au obţinut cel puţin definitivarea în învãţãmânt la data solicitãrii;
      (vi) deţin avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitãrii, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar;
      (vii) au participat la programe de formare continuã sau perfecţionare, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate, didactica specialitãţii sau în domeniul psihopedagogiei.
    (2) Învãţãtorii/Institutorii din palatele şi cluburile copiilor, antrenorii şi maiştrii-instructori care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1) susţin şi o probã practicã/oralã eliminatorie de profil. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului se consemneazã prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestaţii, hotãrârea comisiei de concurs rãmânând definitivã.
    (3) Proba practicã/oralã în profilul postului se susţine în faţa unei comisii, numitã prin decizie a inspectorului şcolar general, alcãtuite din:
    a) preşedinte - directorul unitãţii de învãţãmânt;
    b) membri - câte 2 profesori cu gradul didactic I sau II cu specializarea în profilul postului/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului (profesorii din comisie trebuie sã aibã cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) şi un reprezentant al inspectoratului şcolar;
    c) secretar - un cadru didactic.
    (4) Pentru palatele şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor, proba practicã de profil se desfãşoarã în specialitatea postului conform anexei nr. 3.
    (5) Pentru maiştrii-instructori, proba practicã de profil se desfãşoarã în specialitatea postului conform anexei nr. 4.
    (6) Pentru antrenorii din cluburile sportive şcolare, proba practicã de profil se desfãşoarã în specialitatea postului conform anexei nr. 5.
    ART. 11
    Recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal se realizeazã, pe baza documentelor justificative, la nivelul inspectoratelor şcolare de cãtre o comisie numitã de inspectorul şcolar general, cu urmãtoare componenţã:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;
    b) vicepreşedinte - inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane;
    c) membri - inspectori şcolari de specialitate, inspectori şcolari, metodişti ai inspectoratului şcolar, cadre didactice din învãţãmântul preuniversitar certificate în calitate de evaluatori de competenţe.
    ART. 12
    (1) Dosarele cuprinzând documentele justificative, care atestã cã sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite nonformal şi informal, se întocmesc la nivelul unitãţilor de învãţãmânt şi se transmit inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane din cadrul inspectoratului şcolar.
    (2) Inspectorul responsabil cu dezvoltarea resurselor umane centralizeazã situaţiile primite şi le înainteazã comisiei numite pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal, care îşi desfãşoarã activitatea permanent la nivelul inspectoratului şcolar, pentru evaluare. Sunt evaluate numai dosarele cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevãzute la art. 10.
    ART. 13
    (1) Grila de echivalare între cunoştinţele obţinute formal, nonformal şi informal şi creditele care se pot acorda pentru acestea este prevãzutã în anexa nr. 1.
    (2) Se considerã îndeplinitã condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învãţãmântul preşcolar, profesor pentru învãţãmântul primar, profesor de instruire practicã, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, în cazul cadrelor didactice care ocupã funcţii pentru cadrele didactice care dobândesc minimum 100 de credite conform grilei de echivalare între cunoştinţele obţinute formal, nonformal şi informal şi creditele care se pot acorda pentru acestea.
    (3) Comisia de evaluare numitã pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal întocmeşte periodic lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevãzute la art. 10 şi care au dobândit cel puţin 100 de credite conform grilei de echivalare şi o transmite Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    (4) Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã verificã listele transmise şi elaboreazã ordinul ministrului pentru recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile minimale prevãzute la art. 10 în vederea emiterii atestatelor de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal.
    (5) Procedura de recunoaştere şi echivalare a competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal se finalizeazã cu acordarea Atestatului de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 14
    Reprezentanţii sindicatelor reprezentative la nivel de ramurã participã, în calitate de observator, la toate etapele de desfãşurare prevãzute de prezenta metodologie, au acces la documente şi pot consemna observaţiile în procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare.
    ART. 15
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

                              GRILA DE ECHIVALARE
    Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal la data depunerii dosarului


 ┌────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Criteriul │ Nr. de credite │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 1. │Vechime la catedrã │1 credit/an întreg vechime la catedrã│
 │ │ │(Creditele nu se fracţioneazã.) │
 ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 2. │Participarea la activitãţi desfã- │Nr. de credite acordate conform │
 │ │şurate în cadrul programelor de │normelor metodologice de acordare a │
 │ │formare continuã acreditate de │creditelor profesionale transferabile│
 │ │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, │în vigoare, aprobate de Ministerul │
 │ │Tineretului şi Sportului, finali- │Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi│
 │ │zate cu Certificat de competenţã │Sportului │
 │ │profesionalã sau adeverinţã echi- │ │
 │ │valentã │ │
 ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 3. │Gradul didactic II │25 de credite │
 ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Gradul didactic II şi gradul │ │
 │ │didactic I │30 de credite │
 ├────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │ 5. │Student în curs de calificare, în │15 credite/an de studiu finalizat │
 │ │specialitatea postului ocupat, la │ │
 │ │programe de studii acreditate/ │ │
 │ │autorizate │ │
 └────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite nonformal şi informal la data depunerii dosarului*1) ┌─────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Activitatea │ Nr. de credite acordate la activitãţi │
 │crt. │ ├────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┤
 │ │ │Nivel judeţean regional │ Nivel naţional │Nivel internaţional│
 │ │ ├──────────────┬─────────┼────────┬───────┼─────────────┬─────┤
 │ │ │pe activitate │ maxim │pe acti-│ maxim │pe activitate│maxim│
 │ │ │ │ │vitate │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 1. │Susţinerea de lucrãri în cadrul sesiunilor│ 2 │ 10 │ 3 │ 15 │ 4 │ 20 │
 │ │metodicoştiinţifice/conferinţelor/simpozi-│ │ │ │ │ │ │
 │ │oanelor de specialitate în domeniul │ │ │ │ │ │ │
 │ │ştiinţelor educaţiei sau al managementului│ │ │ │ │ │ │
 │ │educaţional*2) │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 2. │Instruiri de informare ştiinţificã de spe-│ 1 │ 5 │ 2 │ 10 │ 3 │ 15 │
 │ │cialitate/în domeniul ştiinţelor educaţi- │ │ │ │ │ │ │
 │ │ei/pe probleme prioritare ale educaţiei/ │ │ │ │ │ │ │
 │ │management │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────────┴─────┤
 │ 3. │Autor de cãrţi/monografii cu ISBN │ 10 credite/carte; maximum 50 în 5 ani │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4. │Coautor de cãrţi/monografii cu ISBN │ 5 credite/carte; maximum 25 în 5 ani │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────────┬─────┤
 │ 5. │Autor al unui articol/al unei lucrãri din │ 2 │ 10 │ 3 │ 15 │ 4 │ 20 │
 │ │domeniul educaţional publicat/publicatã în│ │ │ │ │ │ │
 │ │reviste cu ISSN │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 6. │Coautor al unui articol/al unei lucrãri │ 1 │ 5 │ 1,5 │ 7,5 │ 2 │ 10 │
 │ │din domeniul educaţional publicat/publica-│ │ │ │ │ │ │
 │ │tã în reviste cu ISSN │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 7. │Membru în colectivul de redacţie al unei │ 1 │ 5 │ 2 │ 10 │ 3 │ 15 │
 │ │reviste cu relevanţã pentru domeniul │ │ │ │ │ │ │
 │ │educaţional │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 8. │Autor de subiecte date la concursuri şi │ 1 │ 5 │ 2 │ 10 │ 5 │ 15 │
 │ │examene din calendarul Ministerului Edu- │ │ │ │ │ │ │
 │ │caţiei, Cercetãrii, Tineretului şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │Sportului │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────────┴─────┤
 │ 9. │Manager de proiect/Membru în echipa de │ │
 │ │concepţie (elaborare) a proiectelor cu │ │
 │ │finanţare europeanã aprobate │ 10 credite/proiect; maximum 50 în 5 ani │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10. │Membru în echipa de implementare a proiec-│ │
 │ │telor cu finanţare europeanã │ 5 credite/proiect; maximum 25 în 5 ani │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────────┬─────┤
 │ 11. │Membru în comisiile de elaborare a metodo-│ 2 │ 10 │ 4 │ 20 │ 6 │ 30 │
 │ │logiilor/programelor în domeniul │ │ │ │ │ │ │
 │ │educaţional │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 12. │Membru în comisiile de evaluare a concur- │ 1 │ 5 │ 2 │ 10 │ 3 │ 15 │
 │ │surilor şcolare şi extraşcolare │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 13. │Pregãtirea suplimentarã a copiilor şi ti- │ 3 │ 15 │ 4 │ 20 │ 5 │ 25 │
 │ │nerilor capabili de performanţe înalte │ │ │ │ │ │ │
 │ │(centre de excelenţã, olimpiade, concur- │ │ │ │ │ │ │
 │ │suri, tabere de profil, simpozioane, ex- │ │ │ │ │ │ │
 │ │poziţii, concerte) sau pregãtirea supli- │ │ │ │ │ │ │
 │ │mentarã a copiilor şi elevilor din cadrul │ │ │ │ │ │ │
 │ │grupurilor dezavantajate ori cu dificul- │ │ │ │ │ │ │
 │ │tãţi de învãţare │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 14. │Membru în Comisia naţionalã de │ │ │ │ │ │ │
 │ │specialitate │ - │ - │ 3 │ 15 │ - │ - │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────────┼─────┤
 │ 15. │Membru în organismele de conducere ale │ 2 │ 10 │ 4 │ 20 │ 6 │ 30 │
 │ │societãţilor/asociaţiilor ştiinţifice în │ │ │ │ │ │ │
 │ │domeniul educaţiei, cu reprezentativitate │ │ │ │ │ │ │
 │ │la nivel naţional │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────────┴─────┤
 │ 16. │Stagii/Cursuri de formare nepurtãtoare de │Conform normelor metodologice de acordare a creditelor pro- │
 │ │credite profesionale transferabile │fesionale transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul │
 │ │ │Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 17. │Participarea la programe de voluntariat │ 3 credite pe program; maximum 15 credite │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 18. │Participãri la programe europene de tip │Conform normelor metodologice de acordare a creditelor pro- │
 │ │Lifelong Learning Programme (LLP) finali- │fesionale transferabile în vigoare, aprobate de Ministerul │
 │ │zate cu certificate │Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────────┬─────┤
 │ 19. │Participãri la acţiuni finalizate cu Cer- │ - │ - │ - │ - │ 5 │ 10 │
 │ │tificate europene tip Europass şi │ │ │ │ │ │ │
 │ │Youthpass │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────────┴─────┤
 │ 20. │Coordonare/Participare în Comisia de eva- │ 5 credite pe an; maximum 25 de credite │
 │ │luare şi asigurare a calitãţii (CEAC) │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 21. │Coordonarea Comisiei de proiecte şi pro- │ 3 credite pe an; maximum 15 credite │
 │ │grame educative din unitatea de învãţãmânt│ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 22. │Coordonarea Comisiei de dezvoltare profe- │ 3 credite pe an; maximum 15 credite │
 │ │sionalã şi evoluţie în carierã │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 23. │Coordonator al comisiilor din unitatea de │ 3 credite pe an; maximum 15 credite │
 │ │învãţãmânt, altele decât cele menţionate │ │
 │ │mai sus │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 24. │Coordonare/Participare în comisii consti- │ 5 credite pe an; maximum 25 de credite │
 │ │tuite la nivelul inspectoratului şcolar │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 25. │Autor de mijloace didactice avizate de Mi-│ 5/mijloc didactic; maximum 25 │
 │ │nisterul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretu- │ │
 │ │lui şi Sportului │ │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 26. │Membru în grupurile de lucru pentru elabo-│ │
 │ │rarea programelor şcolare │ 3/programã; maximum 15 │
 ├─────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 27. │Coautor de mijloace didactice avizate de │ 3/mijloc didactic; maximum 15 │
 │ │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tinere- │ │
 │ │tului şi Sportului │ │
 └─────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘


------------
    *1) Se calculeazã creditele acumulate pe parcursul a 5 ani anteriori datei depunerii dosarului.
    *2) Nu se acordã credite pentru lucrãrile transmise prin poştã sau prin poştã electronicã şi care nu sunt susţinute efectiv în cadrul sesiunilor metodicoştiinţifice/ conferinţelor/simpozioanelor de specialitate în domeniul ştiinţelor educaţiei sau al managementului educaţional.

    ANEXA 2

                                  ATESTATUL
    de recunoaştere şi echivalare a competenţelor dobândite formal, nonformal şi informal ┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────┐
 │ ROMÂNIA │MI- │ Seria AA Nr 000000 │
 │ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, │NIS- │ │
 │ TINERETULUI ŞI SPORTULUI │TE- │ ROMÂNIA │
 │ │RUL │ MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, │
 │ Seria AA Nr 000000 │ │ TINERETULUI ŞI SPORTULUI │
 │ │EDU- │ │
 │ ATESTAT DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A │CA- │ ATESTAT DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A │
 │ COMPETENŢELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE │ŢI- │ COMPETENŢELOR PROFESIONALE DOBÂNDITE │
 │ FORMAL, NONFORMAL ŞI INFORMAL │EI, │ FORMAL, NONFORMAL ŞI INFORMAL │
 │ │ │ │
 │ Dl/Dna ..................................., │CER- │ Dl/Dna ..................................., │
 │ încadrat/ã la ............................. │CE- │ încadrat/ã la ............................. │
 │............................................. │TĂ- │ ............................................. │
 │............................................, │RII, │ ............................................, │
 │pe postul didactic/catedra .................. │ │ pe postul didactic/catedra .................. │
 │............................................, │TI- │ ............................................, │
 │în funcţia didacticã de ...................., │NE- │ în funcţia didacticã de ...................., │
 │specializarea ............................... │RE- │ specializarea ............................... │
 │............................................. │TU- │ ............................................. │
 │............................................, │LUI, │ ............................................, │
 │a obţinut în urma evaluãrii .............. un │ │ a obţinut în urma evaluãrii .............. un │
 │numãr de ........... credite profesionale, în │ŞI │ numãr de ........... credite profesionale, în │
 │conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei, │ │ conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei, │
 │cercetãrii, tineretului şi sportului │SPOR-│ cercetãrii, tineretului şi sportului │
 │nr. ........................................., │TULUI│ nr. ........................................., │
 │îndeplineşte condiţia pentru ocuparea funcţiei │ │ îndeplineşte condiţia pentru ocuparea funcţiei │
 │didactice de ................................. │ │ didactice de ................................. │
 │............................................., │ │ ............................................., │
 │ │ │ │
 │ Ministrul educaţiei, │ │ Ministrul educaţiei, │
 │ cercetãrii, tineretului │ │ cercetãrii, tineretului │
 │ şi sportului, │ │ şi sportului, │
 │ │ │ │
 │ Nr. ....... din .......... │ │ Nr. ....... din ..........│
 │ │ │ │
 │Data eliberãrii: anul ..... luna ....... ziua ..... │ │Data eliberãrii: anul ..... luna ....... ziua .....│
 └────────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

                                PROBA PRACTICĂ
                  Palatele şi cluburile copiilor şi elevilor

    Proba practicã la palatele şi cluburile copiilor şi elevilor se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
    1. Profilul tehnico-aplicativ şi ştiinţific
    A. Teoretic:
    ● cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor;
    ● operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet;
    ● test minimal de prezentare a activitãţii din domeniul cercului într-o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã;
    ● prezentarea ofertei didactice (programã şi activitãţi extracerc) a cercului (catedrei) pentru care candideazã;
    ● elaborarea unui proiect didactic pentru o anumitã temã din domeniul cercului;
    ● proiectarea interdisciplinarã a conţinutului unei activitãţi de cerc prin metode interactive;
    ● prezentarea portofoliului personal care sã ateste competenţa în domeniul educaţiei nonformale.
    B. Practic:
    ● elaborarea unei schiţe pentru un anumit model ce urmeazã a fi construit în domeniul cercului;
    ● construirea unui subansamblu din componenţa unui aparat/model din domeniul cercului;
    ● operarea cu aparaturã/programe pentru realizarea unui produs finit;
    ● proiectarea unei competiţii/unui concurs la nivel local/judeţean/naţional/internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candideazã;
    ● acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candideazã.
    2. Profilul sportiv-turistic
    A. Teoretic:
    ● cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor;
    ● operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet;
    ● test minimal de prezentare a activitãţii din domeniul cercului într-o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã
    ● prezentarea ofertei didactice (programã şi activitãţi extracerc) a cercului (catedrei) pentru care candideazã;
    ● elaborarea unui proiect didactic pentru o anumitã temã din domeniul cercului;
    ● proiectarea interdisciplinarã a conţinutului unei activitãţi de cerc prin metode interactive;
    ● prezentarea portofoliului personal care sã ateste competenţa în domeniul educaţiei nonformale.
    B. Practic:
    ● probã de mãiestrie în domeniul cercului;
    ● modalitãţi de selecţie a copiilor la activitatea de cerc şi de participare la competiţii;
    ● operarea cu materialul didactic (echipament, dotãri) în atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideazã, propuse spre realizare;
    ● proiectarea unei competiţii/unui concurs la nivel local/judeţean/naţional/internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candideazã;
    ● acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candideazã.
    3. Cultural-artistic
    A. Teoretic:
    ● cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a palatelor şi cluburilor copiilor;
    ● operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet;
    ● test minimal de prezentare a activitãţii din domeniul cercului într-o limbã strãinã de circulaţie internaţionalã;
    ● prezentarea ofertei didactice (programã şi activitãţi extracerc) a cercului (catedrei) pentru care candideazã;
    ● elaborarea unui proiect didactic pentru o anumitã temã din domeniul cercului;
    ● proiectarea interdisciplinarã a conţinutului unei activitãţi de cerc prin metode interactive;
    ● prezentarea portofoliului personal care sã ateste competenţa în domeniul educaţiei nonformale.
    B. Practic:
    ● probã de specialitate în profilul cercului (de exemplu, recital instrumental/vocal/coregrafic*, interpretarea unui fragment, la prima vedere, dintr-o operã artisticã, compoziţie plasticã/arhitecturalã, ambientalã/design, culturã şi civilizaţie româneascã/strãinã, studii europene, comunicare şi jurnalism, tehnici/practici de iniţiere în arta teatralã/cinematograficã etc.);
    ● recunoaşterea şi comentarea unor lucrãri artistice din creaţia universalã şi româneascã;
    ● adaptarea unui fragment, la prima vedere, dintr-o operã artisticã, la nivelul unei grupe de cerc;
    ● propunerea de repertorii muzicale şi coregrafice/bibliografii adecvate cercului;
    ● proiectarea unei competiţii/unui concurs la nivel local/judeţean/naţional/internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candideazã;
    ● acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candideazã.
    *Repertoriul muzical şi coregrafic este identic cu cel stabilit pentru şcolile şi liceele de artã.
    Evaluarea globalã se face pe baza calificativelor "Admis" sau "Respins".

    ANEXA 4

                                PROBA PRACTICĂ
    Disciplinele Instruire practicã, Activitãţi de Preprofesionalizare - Maiştri instructori

    1. Proba practicã se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sãli de demonstraţie din unitãţile de învãţãmânt, ferme şi loturi experimentale etc., stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentã a membrilor acesteia.
    2. Proba practicã constã în executarea unei lucrãri/unui produs/serviciu/unei tehnici de îngrijire - conform profilului postului.
    3. Subiectele pentru proba practicã se elaboreazã de comisia de examinare a fiecãrui centru de examen, în ziua examenului.
    4. Durata probei practice variazã între 30-180 de minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrãrii.
    5. Evaluarea probei practice se realizeazã pe baza unei fişe de observaţii elaborate de comisia de examinare.
    6. Fişa de observaţii va cuprinde urmãtoarele criterii de evaluare:
    - amenajarea ergonomicã a locului de muncã;
    - respectarea normelor de igienã, de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor;
    - alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi aparatelor necesare executãrii lucrãrii;
    - respectarea algoritmului de execuţie;
    - respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, mişcãrilor);
    - finisarea, aspectul lucrãrii/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire;
    - atitudinea faţã de client/pacient;
    - redactarea unui referat pentru probele de laborator.
    7. Evaluarea se face pe baza calificativelor "Admis" sau "Respins".

    ANEXA 5

                               PROBA PRACTICĂ
                         Cluburi sportive şcolare

                    Disciplina Educaţie fizicã şi sport

    Proba practicã se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
    1. Subiectele pentru proba practicã sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului şi sunt avizate de inspectorul şcolar de specialitate.
    2. Explicarea şi/sau demonstrarea paşilor metodici de învãţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras
    - Durata probei practice nu va depãşi 30 de minute/concurent.
    - Pe parcursul desfãşurãrii probei practice, la solicitarea comisiei de examinare sau la propunerea lor, concurenţii pot repeta unele secvenţe.
    - Rezultatul probei practice se apreciazã prin "Admis" sau "Respins".
    - Pentru susţinerea probei practice, în mod obligatoriu, candidaţii se prezintã în echipament sportiv adecvat.
    - Candidaţii nu sunt primiţi în concurs fãrã adeverinţa medicalã eliberatã de policlinica teritorialã, în care se menţioneazã "apt pentru susţinerea probei practice".

                                    ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


High_skilled_professional_driver
13 Martie 2012
Detinatorul unui Titlu de Licenta in Drept, conferit de catre o universitate acreditata prin lege, in urma absolvirii Facultatii de Drept 4 ani 240ECTS si care in prezent este incadrat pe functia didactica de maistr instructor conducere -auto, cu gradul didactic I, titular la catedra de conducerea automobilului/tractorului, poate fi incadrat pe functia didactica de profesor instruire practica ? Sau mai pe romaneste, studiile superioare juridice, cu specializarea Drept, sunt considerate studii superioare in specialitate pentru instructorul auto ?
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016