Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 7 februarie 2020  de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 7 februarie 2020 de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 132 din 19 februarie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.200 din 7 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 132 din 19 februarie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Evaluarea studiilor doctorale
    (1) Evaluarea studiilor universitare de doctorat se realizează în scopul acreditării sau menţinerii acreditării.
    (2) În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale din cadrul aceleiaşi instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.
    (3) Procesul de evaluare externă periodică a studiilor doctorale sau în vederea acreditării, după caz, se realizează în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi implică parcurgerea următoarelor etape:
    a) evaluarea, în cadrul evaluării externe a IOSUD, prevăzută de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a componentei organizatorice, denumită şcoală doctorală, organizată în condiţiile art. 132 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul IOSUD;
    b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat.


    ART. 2
    Entităţi care realizează evaluarea studiilor doctorale
    (1) Procesele de evaluare prevăzute de prezenta metodologie se realizează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii din străinătate, înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), denumită în cele ce urmează Agenţia.
    (2) În activitatea de evaluare a studiilor doctorale, atât în evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat, cât şi în evaluarea şcolilor doctorale, Agenţia cooptează studenţi-doctoranzi şi experţi internaţionali.

    ART. 3
    Aspecte generale privind studiile doctorale
    (1) Programele de studii universitare de doctorat sunt organizate în şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, conform prevederilor art. 158 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Programele de studii universitare de doctorat, organizate de şcolile doctorale, se desfăşoară sub coordonarea conducătorilor de doctorat, conform prevederilor art. 159 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Şcolile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorţiu universitar ori de către consorţii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorţiu universitar şi unităţi de cercetare-dezvoltare.
    (4) Universităţile, respectiv parteneriatele sau consorţiile organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza autorizării provizorii, a acreditării, respectiv a evaluării periodice, conform art. 158 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În cazul IOSUD format din consorţii/parteneriate, membrii acesteia vor desemna unul dintre membri, obligatoriu o instituţie de învăţământ superior acreditată, drept coordonator instituţional al procesului de evaluare externă a IOSUD de către Agenţie.
    (6) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituţional al IOSUD, de sisteme proprii şi specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi a cercetării, inclusiv la nivelul şcolilor doctorale. La nivelul IOSUD funcţionează Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare CSUD, iar la nivelul fiecărei şcoli doctorale funcţionează Consiliul şcolii doctorale, denumit în continuare CSD. Aceste structuri funcţionează conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului studiilor universitare de doctorat.
    (7) Şcolile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici disciplinare şi interdisciplinare, conform art. 158 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Academia Română poate înfiinţa Şcoala de studii doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în privinţa autorizării, acreditării şi funcţionării ca instituţie de învăţământ superior. Şcoala de studii doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD şi poate organiza programe universitare de doctorat cu îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

    CAP. II
    Procesul de evaluare periodică a studiilor doctorale
    ART. 4
    Evaluarea periodică
    (1) Fiecare şcoală doctorală este evaluată la fiecare 5 ani, de către Agenţie, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD, în vederea menţinerii acreditării. Evaluarea periodică a IOSUD se va realiza, de regulă, în cadrul evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD.
    (2) Evaluarea periodică a programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, la fiecare 5 ani, de către Agenţie, pe bază de contract.

    ART. 5
    Etapele evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat
    (1) În vederea evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat, IOSUD elaborează un raport de evaluare internă şi solicită Agenţiei evaluarea fiecărui domeniu de studii universitare de doctorat, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Agenţia numeşte o comisie de experţi, care analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriul raport de evaluare.
    (3) Agenţia supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experţilor, după verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii şi a sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesul de evaluare externă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul constatării respectării/nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă menţionat la alin. (3), Agenţia propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării menţinerea/retragerea acreditării pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.

    ART. 6
    Etapele evaluării periodice a şcolilor doctorale
    (1) În vederea evaluării periodice a şcolilor doctorale, IOSUD, în structura căreia sunt organizate şcolile doctorale, elaborează un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.
    (2) Agenţia numeşte o comisie de experţi, analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, pe baza art. 13 lit. a)-c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriul raport de evaluare.
    (3) Agenţia supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experţilor prin verificarea respectării prezentei metodologii şi a sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizat în procesul de evaluare externă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul constatării respectării/nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă menţionat la alin. (3), Agenţia propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării menţinerea/retragerea acreditării şcolii doctorale evaluate.

    CAP. III
    Evaluarea în vederea acreditării
    ART. 7
    Evaluarea în vederea înfiinţării într-o IOSUD existentă a unui nou domeniu de doctorat, domeniu deja înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare
    (1) Pentru înfiinţarea la nivelul IOSUD a unui nou domeniu de studii universitare de doctorat, domeniu care este deja înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, evaluarea se declanşează la solicitarea adresată Agenţiei de IOSUD interesată, pe bază de raport de evaluare internă.
    (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) poate fi solicitată:
    a) direct pentru acreditare, atunci când IOSUD solicitantă îndeplineşte condiţiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru autorizarea de funcţionare provizorie, doar în condiţiile prevăzute la art. 8, atunci când IOSUD solicitantă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Domeniul de studii universitare de doctorat ce se doreşte a fi înfiinţat poate fi integrat:
    a) într-o şcoală doctorală autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată din cadrul IOSUD - caz în care IOSUD va depune la Agenţie un raport de evaluare internă în vederea reorganizării structurii existente, conform art. 10;
    b) într-o şcoală doctorală nouă - caz în care IOSUD va depune, în paralel cu raportul de evaluare internă pentru autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea, după caz, a domeniului de studii universitare de doctorat, conform prezentului articol, şi un raport de evaluare internă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a noii structuri, conform art. 12.

    (5) Dacă în urma procesului de evaluare Agenţia constată, prin raportul de evaluare externă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după caz, acordarea acreditării sau autorizării de funcţionare provizorie pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.

    ART. 8
    Evaluarea în vederea înfiinţării într-o IOSUD existentă a unui nou domeniu de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare
    (1) Pentru a se solicita înfiinţarea unui domeniu de studii universitare de doctorat care nu este înscris, în prezent, în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, IOSUD interesată are obligaţia de a solicita, în prealabil, înscrierea şi înregistrarea calificării aferente în Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior (RNCIS), gestionat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).
    (2) După înscrierea în nomenclator, prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 9
    Evaluarea în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu
    (1) IOSUD au obligaţia de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu conform prezentului articol în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor pentru un absolvent al domeniului respectiv.
    (2) IOSUD în care sunt organizate domenii de studii universitare de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.
    (3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:
    a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat evaluate;
    b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenţia care a realizat evaluarea informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD.

    (5) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta toţi paşii menţionaţi la alin. (2) şi (3); în caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (6) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (7) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.

    ART. 10
    Evaluarea în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale
    (1) Pentru autorizarea de funcţionare provizorie a unei şcoli doctorale, IOSUD/universităţile în care urmează să fie organizată şcoala doctorală elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.
    (2) Prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:
    a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent autorizării de funcţionare provizorie, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale evaluate;
    b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent autorizării de funcţionare provizorie, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării neautorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale evaluate.


    ART. 11
    Evaluarea în vederea acreditării şcolilor doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu
    (1) Şcolile doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor.
    (2) IOSUD în care sunt organizate şcoli doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.
    (3) Prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:
    a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea şcolii doctorale evaluate;
    b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării neacreditarea şcolii doctorale evaluate şi avertizarea IOSUD.

    (5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a depune un nou dosar de acreditare în termen de un an de la comunicarea neacreditării, sub sancţiunea intrării în lichidare.
    (6) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea prevăzută la alin. (2) constată neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării neacreditarea şcolii doctorale evaluate. În acest caz, IOSUD şcolarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi, conform prevederilor art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) IOSUD care nu şi-a acreditat şcoala doctorală în condiţiile prezentului articol pierde calitatea de şcoală doctorală autorizată provizoriu şi, după caz, de IOSUD. În această situaţie, instituţia poate să depună un nou dosar pentru autorizarea de funcţionare provizorie după cel puţin 3 ani de la pierderea acestei calităţi, în urma reluării procesului de evaluare, conform prezentului articol.

    ART. 12
    Evaluarea domeniului de studii universitare de doctorat şi şcolii doctorale, în vederea recunoaşterii calităţii de IOSUD
    (1) În vederea recunoaşterii de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a calităţii de IOSUD, orice universitate poate solicita Agenţiei evaluarea în vederea acreditării unui domeniu de studii universitare de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, conform art. 7, şi pentru autorizarea de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, conform art. 10, în care se vor organiza programele de studii universitare de doctorat aferente respectivului domeniu de studii.
    (2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), universitatea solicitantă are obligaţia de a realiza un dosar de evaluare internă şi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să deţină contracte individuale de muncă cu cel puţin 3 conducători de doctorat care au dreptul de a conduce doctorate în respectivul domeniu;
    b) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să demonstreze capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi existenţa procedurilor şi structurilor de management al calităţii pentru domeniul de studii universitare de doctorat şi pentru şcoala doctorală, conform sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

    (3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) şi ale art. 6 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) În cazul constatării respectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin, Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării acreditarea pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat şi autorizarea de funcţionare provizorie pentru şcoala doctorală.
    (5) Pe baza autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării, după caz, a domeniului de studii universitare de doctorat şi autorizării de funcţionare provizorie a şcolii doctorale, universitatea dobândeşte calitatea de IOSUD.
    (6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării recunoaşte, prin hotărâre a Guvernului, calitatea de IOSUD pentru universitatea prevăzută la alin. (4).

    ART. 13
    Evaluarea reorganizării şcolilor doctorale autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate
    În situaţia în care şcolile doctorale se reorganizează (prin includerea/dispariţia unor domenii de studii doctorale, prin comasarea/divizarea unor şcoli doctorale etc.), universitatea în care funcţionează IOSUD informează Agenţia, care în funcţie de situaţia specifică va realiza evaluarea în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

    CAP. IV
    Consecinţele nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă
    ART. 14
    Consecinţele nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă pentru domeniile de studii universitare de doctorat acreditate
    (1) În cazul constatării nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în cadrul procesului de evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenţia care a realizat evaluarea informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD prin notificare.
    (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării publică pe site-ul propriu avertismentul emis în condiţiile alin. (1).
    (3) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (1), IOSUD are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta toţi paşii menţionaţi la art. 5; în caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (1) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (4) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (2) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi, cu aplicarea art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.

    ART. 15
    Consecinţele nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă pentru şcolile doctorale acreditate
    (1) În cazul constatării nerespectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, în cadrul procesului de evaluare periodică a şcolilor doctorale, consemnată într-un raport propriu de evaluare, Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării retragerea acreditării.
    (2) În cazul retragerii acreditării unei şcoli doctorale, IOSUD şcolarizează în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi în cadrul respectivei şcoli doctorale, conform prevederilor art. 158 şi ale art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) O şcoală doctorală care şi-a pierdut acreditarea în condiţiile prevăzute de art. 6 poate să solicite acreditarea, după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, numai în urma reluării procesului de acreditare, conform prevederilor art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru a putea funcţiona, domeniile de studii universitare de doctorat acreditate organizate într-o şcoală doctorală pentru care a fost retrasă acreditarea trebuie să fie încadrate într-o altă şcoală doctorală acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu, fie prin procesul de reorganizare descris la art. 12, fie prin procesul de înfiinţare a unei noi şcoli doctorale, descris la art. 10. IOSUD nu poate organiza proces de admitere la respectivele domenii de studii universitare de doctorat până când nu finalizează procesul de încadrare a acestora într-o şcoală doctorală acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 16
    Aplicarea metodologiei
    (1) Pentru punerea în aplicare a prezentei metodologii, în termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, ARACIS va elabora ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat.
    (2) În ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat se va preciza care sunt indicatorii care se aplică pentru procesul de autorizare de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat.

    ART. 17
    Aspecte specifice procesului de evaluare externă în condiţiile prezentei metodologii
    (1) Pentru primul proces de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat, organizat în condiţiile prezentei metodologii, fiecare IOSUD va demara procesul de evaluare externă a tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat şi a tuturor şcolilor doctorale acreditate la acel moment, prin depunerea rapoartelor de evaluare internă la ARACIS sau la o altă agenţie de asigurare a calităţii înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), în termen de cel mult 45 de zile de la publicarea ghidului de evaluare a studiilor universitare de doctorat de către ARACIS.
    (2) În condiţiile alin. (1), procesul de evaluare externă a domeniilor de studii universitare de doctorat şi a şcolilor doctorale se va desfăşura în paralel şi concomitent.
    (3) Pentru cazurile în care au loc evaluări instituţionale până la data de 30 septembrie 2021, procesul de evaluare menţionat la alin. (2) pentru toate domeniile de studii universitare de doctorat şi toate şcolile doctorale va avea loc odată cu evaluarea instituţională a instituţiei de învăţământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD.
    (4) Pentru IOSUD a căror evaluare nu se poate sincroniza până la data de 30 septembrie 2021 cu evaluarea instituţională a instituţiei de învăţământ superior coordonatoare a respectivei IOSUD, evaluarea tuturor şcolilor doctorale şi a tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat acreditate în prezent va fi programată separat, într-un singur proces de evaluare.
    (5) Domeniile de studii universitare de doctorat acreditate la data intrării în vigoare a prezentei metodologii în IOSUD-uri în care în niciuna dintre instituţiile de învăţământ superior componente nu funcţionează domenii de studii universitare de masterat similare acreditate îşi pot menţine acreditarea în urma procesului de evaluare externă derulat de către ARACIS sau o altă agenţie de asigurare a calităţii înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), cu condiţiile îndeplinirii sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaboraţi în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi fără acreditarea unui domeniu de studii universitare de masterat similar în una dintre instituţiile de învăţământ superior componente ale IOSUD în care funcţionează domeniul de studii universitare de doctorat respectiv.
    (6) Rapoartele de autoevaluare a studiilor doctorale depuse la termenul de 15.02.2019, conform Ordinului ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.403/2018* privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, rămân valabile şi vor fi luate în considerare pentru procesul de evaluare. Aceste rapoarte vor fi actualizate cu minimum 30 de zile înainte de data vizitei de evaluare, conform prezentei metodologii.
    * Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.403/2018 a fost abrogat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.200/2019.

    (7) Rapoartele de evaluare internă a şcolilor doctorale, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzute de prezenta metodologie ca fiind obligatoriu de elaborat în procesul de evaluare externă a studiilor doctorale, se vor redacta de către fiecare IOSUD atât în limba română, cât şi în limba engleză, iar anexele acestor rapoarte vor fi redactate în limba română sau în limba engleză.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016