Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 128 din 14 iulie 2020  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 128 din 14 iulie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 621 din 15 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, cu următoarele completări:
    1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Titlurile de creanţă emise în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, precum şi alte acte administrative emise de autorităţile de management în exercitarea atribuţiilor de autoritate publică prevăzute de actele normative în vigoare se emit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale şi sunt asimilate înscrisurilor autentice.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, de către structura emitentă.
    (3) Data comunicării către beneficiar a documentelor prevăzute la alin. (1) este prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014 şi reprezintă data luării la cunoştinţă de către beneficiar a acestor documente.
    (4) Titlurile de creanţă devenite executorii emise în conformitate cu prevederile alin. (1), semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale, sunt asimilate înscrisurilor autentice şi se transmit în format electronic Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termenele prevăzute de actele normative aplicabile, împreună cu dovada comunicării către beneficiar, reprezentată de un extras din sistemul informatic, sub formă de document semnat cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale, cu evidenţierea datei transmiterii titlului de creanţă, la adresele de e-mail comunicate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    (5) Contestaţiile formulate de beneficiari cu privire la documentele prevăzute la alin. (1) se transmit/se primesc numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale.
    (6) Data depunerii la emitent a contestaţiilor prevăzute la alin. (5) este prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii de către beneficiar a acestui document prin sistemul informatic MySMIS2014.
    (7) Toate anexele documentelor menţionate la alin. (1) şi care fac parte din acestea se transmit împreună cu documentele respective, indiferent dacă se regăsesc în sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014.
    (8) În cazul documentelor emise electronic nu se aplică ştampila autorităţii emitente."

    2. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) În vederea asigurării exercitării atribuţiilor de management, control şi audit, în ceea ce priveşte cheltuielile salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, Inspecţia Muncii asigură autorităţilor de management şi, după caz, organismelor intermediare, precum şi organismelor cu rol de audit, verificare şi control accesul în Revisal, pe bază de solicitare.
    (2) Organismele cu rol de audit, de verificare sau control, autorităţile de management şi organismele intermediare au dreptul de a organiza arhivarea electronică a documentelor existente în Revisal pentru fundamentarea constatărilor referitoare la nereguli sau fraude sau în orice alte situaţii în care este necesară utilizarea acestor documente.
    (3) Inspectorul general de stat al Inspecţiei Muncii emite norme de acces în Revisal pentru efectuarea controlului registrului de evidenţă a salariaţilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    ART. 4^2
    (1) În vederea asigurării exercitării atribuţiilor de management, control şi audit, în ceea ce priveşte situaţia fiscală a solicitanţilor/beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., asigură autorităţilor de management şi, după caz, organismelor intermediare, precum şi organismelor cu rol de audit, verificare şi control accesul în PatrimVen, pe bază de solicitare.
    (2) Organismele cu rol de audit, de verificare sau control, autorităţile de management şi organismele intermediare au dreptul de a organiza arhivarea electronică a documentelor existente în PatrimVen pentru fundamentarea constatărilor referitoare la nereguli sau fraude sau pentru orice alte situaţii în care este necesară utilizarea acestor documente.
    (3) Preşedintele A.N.A.F. emite norme de acces în PatrimVen pentru efectuarea controlului situaţiei fiscale a solicitanţilor/ beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

    3. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 7 şi 8, cu următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, ordonatorii de credite pot semna cu semnătură electronică calificată şi pot transmite în format electronic toate documentele care stau la baza parcurgerii celor patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv: angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
    (2) Ordonatorii de credite care aplică prevederile alin. (1) stabilesc prin proceduri proprii documentele care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, circuitul acestora, persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile respective, precum şi modalitatea de arhivare, în condiţiile legii.
    ART. 8
    (1) În mod excepţional, schimbul de informaţii între autoritatea de management şi beneficiar, respectiv între beneficiar şi autoritatea de management, poate avea loc pe suport de hârtie, în eventualitatea unui caz de forţă majoră, a funcţionării defectuoase a sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depăşeşte o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor reglementate de prezenta ordonanţă sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade.
    (2) Atunci când sistemul informatic funcţionează din nou în mod corespunzător, când este restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situaţia de forţă majoră încetează, partea în cauză introduce fără întârziere în SMIS2014+/MySMIS2014 informaţiile deja transmise pe suport hârtie."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(21) Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare trebuie să conţină următoarele elemente: denumirea autorităţii emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei împuternicite de debitor, cuantumul creanţei bugetare stabilite în urma constatărilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi autoritatea la care se depune contestaţia, menţiuni privind punctul de vedere al debitorului şi poziţia exprimată de structura de control competentă, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (14) şi (15)."

    2. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Titlurile de creanţă, contestaţiile administrative formulate împotriva acestora şi deciziile de soluţionare a contestaţiilor, emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare se comunică prin sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020."

    3. La articolul 47 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia."    ART. III
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în termen de 60 de zile în conformitate cu prevederile prezentei legi.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 14 iulie 2020.
    Nr. 128.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016