Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 iulie 2020  privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 619 din 31 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 716 din 10 august 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 alin. (1) din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106911, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestuia, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului 3137, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău.
    (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se utilizează în vederea includerii acestuia într-o suprafaţă mai mare pentru realizarea unui drum de acces principal către reţeaua de drumuri existente care asigură accesul auto şi pietonal pentru zonele rezidenţiale existente şi în dezvoltare din comuna Măgura şi a celor ce tranzitează comuna către municipiul Bacău prin DN 11, într-un termen de 3 ani de la preluare, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Măgura nr. 66/2019.

    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi comuna Măgura, judeţul Bacău, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera împreună cu Ministerul Finanţelor Publice modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 619.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 3137, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar,
    conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003
    privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,
    aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare

┌──────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea de│ │ │
│ │ │ │ │ │inventar a │ │ │
│ │ │ │ │ │imobilului │ │ │
│ │ │Denumirea │ │ │înscrisă în│Valoarea de│ │
│ │ │imobilului│ │Elementele-cadru│inventarul │inventar │ │
│Nr. │Codul de │din │Adresa │de descriere │centralizat│actualizată│Administratorul│
│M.F.P.│clasificare│domeniul │poştală a │tehnică/ │al │a │imobilului │
│ │ │public al │imobilului│Carte funciară/ │bunurilor │imobilului │CUI │
│ │ │statului │ │Nr. cadastrale │din │(lei) │ │
│ │ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │public │ │ │
│ │ │ │ │ │al statului│ │ │
│ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Judeţul │Construcţii şi │ │ │Ministerul │
│106911│8.19.01 │Imobil │Bacău, │teren * │34.002,46 │37.314,01 │Apărării │
│ │ │3137 │comuna │C.F. 61541 Nr. │ │ │Naţionale │
│ │ │ │Măgura │cad. 61541 │ │ │CUI - 4183229 │
└──────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘

    * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 3137 care se transmite din domeniul public al statului şi
    din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău

┌──────┬───────────┬──────────┬───────┬────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │de descriere │Valoarea │ │Persoana │
│ │ │Denumirea │ │tehnică/Valorile│de │Persoana │juridică │
│ │ │imobilului│ │contabile │inventar a│juridică de │la care │
│Nr. │Codul de │din │Adresa │aferente │imobilului│la care se │se │
│MFP │clasificare│domeniul │ │activelor fixe │care se │transmite │transmite│
│ │ │public al │ │corporale ce │transmite │imobilul/CUI │imobilul/│
│ │ │statului │ │compun bunul/ │(lei) │ │CUI │
│ │ │ │ │Carte funciară/ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastrale │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 9 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - 9 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │7.157 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul G8 │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 55 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - 55│ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │18.524 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 64 │ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - 64│ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţii - │ │Statul român,│ │
│ │ │ │ │25.681 lei │ │din │Comuna │
│ │ │ │Judeţul│2. Amenajări la │ │administrarea│Măgura, │
│106911│8.19.01 │Imobil │Bacău, │terenuri: │37.314,01 │Ministerului │judeţul │
│ │ │3137 │comuna │- Drumuri şi │ │Apărării │Bacău │
│ │ │ │Măgura │alei interioare │ │Naţionale │CUI - │
│ │ │ │ │cu pământ - 344 │ │CUI - 4183229│4455080 │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │40,28 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Împrejmuire │ │ │ │
│ │ │ │ │sârmă ghimpată │ │ │ │
│ │ │ │ │pe un rând de │ │ │ │
│ │ │ │ │stâlpi - 116 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │1.550,07 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │alimentare cu │ │ │ │
│ │ │ │ │apă - 240 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │4.215,17 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări - │ │ │ │
│ │ │ │ │5.805,52 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │3.414 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │5.827,49 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. 61541 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │61541 │ │ │ │
└──────┴───────────┴──────────┴───────┴────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016