Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 610 din 21 august 2019  privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 610 din 21 august 2019 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 726 din 4 septembrie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 6/2.3.1/04.04.2019, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    Ministerul Justiţiei şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Ana Birchall
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Alexandru Petrescu

    Bucureşti, 21 august 2019.
    Nr. 610.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii
    „Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de
    e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)“
    1. Context general
    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de decizie, activitatea acestuia fiind reglementată de dispoziţiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    În subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului funcţionează oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, în fiecare judeţ, fără personalitate juridică, precum şi un număr de 16 birouri teritoriale organizate în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.
    Principala funcţie a registrului comerţului, ţinut de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, este aceea de înregistrare a tuturor profesioniştilor supuşi acestei obligaţii, având ca efect evidenţa datelor din documentele de înregistrare şi arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute în mod expres de lege.
    Prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală, datele şi actele înregistrate fiind opozabile faţă de terţi de la data efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, după caz, pe pagina de internet/portalul de servicii a/al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în condiţiile legii.
    Pe baza documentelor depuse de profesioniştii supuşi obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează, la cererea persoanelor interesate şi pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare care atestă că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, precum şi informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi societăţilor cu răspundere limitată.
    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului editează publicaţia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, publicaţie care are drept scop îndeplinirea procedurii de citare, convocare, notificare şi comunicare a actelor de procedură efectuate de instanţele judecătoreşti şi de practicienii în insolvenţă, conform dispoziţiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi publicarea, cu respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, a deciziilor comisiei de insolvenţă şi a hotărârilor instanţei de judecată, conform dispoziţiilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.
    Registrul central al comerţului ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi registrele comerţului ţinute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerţului.
    Sistemul de interconectare a registrelor comerţului este constituit din registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene şi platforma centrală europeană. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european e-Justiţie. La nivel naţional, punctul de acces de interconectare a registrelor comerţului este Registrul central al comerţului ţinut de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    Prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, Registrul central al comerţului pune la dispoziţie publicului documentele şi informaţiile referitoare la profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului.
    Oficiul registrului comerţului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, schimbul de documente şi informaţii cu registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene.

    2. Date generale privind investiţia propusă
    Titlul proiectului: „Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de eguvernare centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)“ - cod SMIS 123634
    Beneficiar: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
    Obiectiv: creşterea transparenţei şi a interacţiunii ONRC cu cetăţenii prin creşterea nivelului de sofisticare a serviciilor electronice existente, precum şi îmbunătăţirea eficienţei interne a proceselor de lucru prin optimizarea aplicaţiilor software de back-office
    Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni.
    Etapele principale de realizare a proiectului constau în:
    1. implementare subsistem portal pentru public;
    2. implementare subsistem de aplicaţii de tip back-office;
    3. implementare subsistem servicii electronice automate pentru terţi;
    4. implementare subsistem de comunicare electronică cu sisteme externe;
    5. implementare subsistem terminale de tip self-service;
    6. implementare subsistem automatizare lucru la ghişee;
    7. implementare subsistem informare şi suport:
    8. amenajare centru de date principal şi de back-up;
    9. instruirea personalului ce va utiliza şi administra sistemul informatic integrat.

    Implementarea proiectului presupune achiziţia de componente de tip hardware, soluţii software care vor asigura funcţionarea sistemului, amenajare centru de date principal şi de back-up şi instruirea administratorilor de sistem, a responsabililor cu securitatea acestuia şi a utilizatorilor finali ai sistemului informatic integrat din cadrul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

    3. Fundamentarea dezvoltării proiectului
    Proiectul se înscrie în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 (SDSJ), obiectiv specific - B.3. Consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Justiţiei şi instituţiilor din subordinea şi din coordonarea sa, şi în cadrul anexei 4 la Strategia naţională Agenda Digitală a României 2020 (SNADR 2020), unde sunt prezentate evenimentele de viaţă vizate de strategie, majoritatea evenimentelor de viaţă aferente persoanelor juridice fiind din domeniul de activitate al ONRC, aferent Apelului de proiecte: POC/357/2/3/Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea e-guvernare - Evenimente de viaţă.
    Proiectul continuă astfel procesul de informatizare început odată cu proiectul „Servicii on-line (de e-guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat“, derulat în perioada 2009-2012, şi este în acelaşi timp complementar altor proiecte aflate în curs de derulare (de exemplu „Îmbunătăţirea capacitaţii de procesare a datelor şi creşterea performantelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi şi tehnologii Big Data“ sau „Consolidarea capacitaţii instituţionale a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, a sistemului registrului comerţului şi a sistemului de publicitate legală“), cu impact strategic naţional, care vizează un grup-ţintă cât mai numeros şi care propun soluţii care sunt mai eficient să fie aplicate la nivel sistemic, orizontal, la nivel naţional.
    Implementarea sistemelor informatice şi operaţionalizarea serviciilor electronice se înscriu în eforturile ONRC de reducere a birocraţiei, a timpului afectat procesului de înregistrare în registrul comerţului şi de a veni în sprijinul profesioniştilor. Procedurile privind înfiinţarea unei firme sunt succesiv modificate, iar ONRC a ţinut pasul cu noile reglementări şi reuşeşte să pună la dispoziţia profesioniştilor mijloace adecvate pentru realizarea procedurilor administrative asociate procesului de înregistrare.
    Arhitectura propusă va integra în proiect şi echipamentele prevăzute pentru SII în proiectele aflate în curs de derulare, „Îmbunătăţirea capacităţii de procesare a datelor şi creşterea performanţelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi şi tehnologii Big Data“ şi „Consolidarea capacitaţii instituţionale a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, a sistemului registrului comerţului şi a sistemului de publicitate legală“. Astfel, se va constitui o infrastructură dedicată pentru accesarea portalului de către utilizatori, schimb de date cu alte sisteme informatice, precum şi capabilităţi de raportare.
    Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
    • mediul de afaceri (G2B - Government to Business);
    • cetăţenii (G2C - Government to Citizen);
    • administraţia publică (G2G - Government to Government);
    • angajaţii ONRC care vor utiliza sistemele de front şi back-office.

    Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt următorii:
    • administraţia publică (A2A - Administration to Administration);
    • angajaţii companiilor.


    4. Corelarea proiectului cu alte documente programatice
    Proiectul „Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă“ va consta în activităţi integrate cu alte proiecte implementate (Servicii on-line de e-guvernare) oferite de ONRC pentru comunitatea de afaceri prin intermediul unui portal dedicat, derulate în perioada 2009-2012 sau în curs de derulare (Îmbunătăţirea capacităţii de procesare a datelor şi creşterea performanţelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi şi tehnologii Big Data, Consolidarea capacităţii instituţionale a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, a sistemului registrului comerţului şi a sistemului de publicitate legală), cu impact strategic naţional, care vizează un grup-ţintă cât mai numeros şi propun soluţii care sunt mai eficient să fie aplicate la nivel sistemic, orizontal, la nivel naţional.
    În cadrul Strategiei naţionale Agenda Digitală a României 2020 au fost definite o serie de evenimente de viaţă, gestionate şi administrate de către ONRC, o instituţie cu interacţiuni multiple atât cu cetăţeanul, cât şi cu mediul de afaceri şi instituţiile publice.
    Proiectul „Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă“ se încadrează în obiectivele POC 2014-2020 AP2, acţiunea 2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data, care sprijină domeniul I de acţiune SNADR 2014-2020, şi are două obiective principale:
    - reforma modului în care Guvernul interacţionează cu cetăţenii/mediul de afaceri;
    – reforma modului în care Guvernul funcţionează ca instituţie.

    De asemenea, proiectul se subscrie obiectivului specific al acţiunii 2.3.1 din POC, respectiv „Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare“ prevăzut în POC.

    5. Valoarea şi finanţarea proiectului de investiţii

┌──────────────────────────────────────┐
│Valoarea totală a proiectului de │
│investiţii este de 189.384 mii lei. │
├──────────────────────────────────────┤
│Valoarea eligibilă a proiectului este │
│de 189.384 mii lei. │
├──────────────────────────────────────┤
│Din care: │
├──────────────────────────────┬───────┤
│ │mii lei│
├──────────────────────────────┼───────┤
│Cheltuieli de investiţii │172.385│
├──────────────────────────────┼───────┤
│Din care: │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Dotări independente │76.433 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Cheltuieli de expertiză, │ │
│proiectare, asistenţă tehnică,│ │
│pentru teste şi predare la │4.502 │
│beneficiar, precum şi alte │ │
│categorii de lucrări de │ │
│intervenţii │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Alte cheltuieli de investiţii │91.450 │
└──────────────────────────────┴───────┘

    Solicitantul are capacitatea financiară şi operaţională demonstrată prin istoricul instituţional, bugetele proiectelor cu finanţare externă implementate şi gestionate, având resurse umane, administrative şi financiare care să asigure o bună implementare a proiectului şi atingerea obiectivului de sustenabilitate. Proiectul actual este o continuare a programului de informatizare iniţiat odată cu proiectul derulat în perioada 2009-2012, întrucât are drept obiective îmbunătăţirea sistemului existent şi dezvoltarea de noi servicii electronice parte a evenimentelor de viaţă.
    Finanţarea proiectului se realizează din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi bugetul de stat din Programul operaţional Competitivitate, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 6/2.3.1/04.04.2019, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale pentru Programul operaţional Competitivitate 2014-2020 aferent axei prioritare 2 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă“, obiectivul specific 2.3 „Creşterea utilizării sistemelor de e-guvernare“, operaţiunea: „Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - Secţiunea e-guvernare - Evenimente de viaţă“.
    Proiectul a primit în data de 12.11.2018 Avizul pozitiv nr. 711 al Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională pe studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.
    Caracteristicile principale ale proiectului de investiţii
    „Sistemul electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de
    e-guvernare centrate pe evenimente de viaţă (ONRC V2.0)“
    Titular: Ministerul Justiţiei
    Beneficiar: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
    Amplasament: Bd. Unirii nr. 74, bl. J3b, sector 3, Bucureşti şi sediile ONRC - ORCT
    Caracteristici principale:

┌──────────────────────────┬───┬───────┐
│Valoarea totală a │ │ │
│cheltuielilor de │ │ │
│investiţii (inclusiv TVA) │mii│172.385│
│(în preţuri valabile la │lei│ │
│data de 25.01.2018; 1 euro│ │ │
│= 4,6665 lei) │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───────┤
│Eşalonarea cheltuielilor │ │ │
│de investiţii │ │ │
├──────────────────────────┼───┼───────┤
│- Anul I │mii│155.247│
│ │lei│ │
├──────────────────────────┼───┼───────┤
│- Anul II │mii│17.138 │
│ │lei│ │
└──────────────────────────┴───┴───────┘


    Capacităţi:

┌──────────────────────────┬────┬──────┐
│- aparatul central ONRC │ │ │
│pentru care este │nr. │43 │
│implementat sistemul │ │ │
│informatic │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- utilizatori ai │nr. │62.810│
│sistemului │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- durata de execuţie a │luni│24 │
│proiectului │ │ │
└──────────────────────────┴────┴──────┘    Indicatori prestabiliţi
    Indicatori prestabiliţi de rezultat

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Valoarea-ţintă│
│ │ │ │Valoarea │(la finalul │
│Nr. │Denumirea │Anul de │de │perioadei │
│crt.│indicatorului│referinţă│referinţă│de │
│ │ │ │ │durabilitate │
│ │ │ │ │a proiectului)│
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │
│ │cetăţeni care│ │ │ │
│ │utilizează │ │ │ │
│1 │serviciile │2022 │0,245% │0,283% │
│ │publice │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │evenimentelor│ │ │ │
│ │de viaţă% │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘


    Indicatori prestabiliţi de realizare

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumirea │Anul de │Valoarea │Valoarea-ţintă│
│crt.│indicatorului│referinţă│de │(la finalul │
│ │ │ │referinţă│proiectului) │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Servicii │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │evenimentelor│ │ │ │
│1 │de viaţă │2018 │0 │17 │
│ │aduse la │ │ │ │
│ │nivelul IV de│ │ │ │
│ │sofisticare │ │ │ │
│ │on-line │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘    Indicatori suplimentari proiect
    Indicatori suplimentari de rezultat

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Valoarea-ţintă│
│ │ │ │Valoarea │(la finalul │
│Nr. │Denumirea │Anul de │de │perioadei │
│crt.│indicatorului│referinţă│referinţă│de │
│ │ │ │ │durabilitate │
│ │ │ │ │a proiectului)│
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │
│ │accesări │ │ │ │
│ │on-line ale │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │
│1 │oferite │2022 │740.359 │866.220 │
│ │aferente │ │ │ │
│ │evenimentelor│ │ │ │
│ │de viaţă, din│ │ │ │
│ │partea │ │ │ │
│ │instituţiilor│ │ │ │
│ │publice │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │
│ │accesări │ │ │ │
│ │on-line ale │ │ │ │
│ │serviciilor │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │
│ │oferite │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│2 │evenimentelor│2022 │1.644.010│1.923.492 │
│ │de viaţă, │ │ │ │
│ │venite din │ │ │ │
│ │partea │ │ │ │
│ │cetăţenilor │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │
│ │persoanelor │ │ │ │
│ │juridice │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Procentul de │ │ │ │
│ │accesare a │ │ │ │
│ │informaţiilor│ │ │ │
│ │on-line din │ │ │ │
│ │total │ │ │ │
│ │accesări │ │ │ │
│3 │(inclusiv │2022 │54,71% │62,01% │
│ │situaţiile de│ │ │ │
│ │solicitare a │ │ │ │
│ │accesului la │ │ │ │
│ │documentele │ │ │ │
│ │în format │ │ │ │
│ │hârtie) │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘


    Indicatori suplimentari de realizare

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────────┐
│Nr. │Denumirea │Anul de │Valoarea │Valoarea-ţintă│
│crt.│indicatorului│referinţă│de │(la finalul │
│ │ │ │referinţă│proiectului) │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │Număr de │ │ │ │
│ │formulare │ │ │ │
│ │on-line │ │ │ │
│ │disponibile │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │
│1 │e-guvernare │2018 │0 │17 │
│ │la nivel IV │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │sofisticare, │ │ │ │
│ │centrate pe │ │ │ │
│ │evenimente de│ │ │ │
│ │viaţă │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────────┘


    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 6/2.3.1/04.04.2019, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016