Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 196 din 10 martie 2020  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 196 din 10 martie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 608 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Dej“ la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile“, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) – la poziţia nr. 418, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU CORP CLĂDIRE STR. AVRAM IANCU NR. 2-4“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Corpul de clădire 1 - construcţie S + P + E construită pe fundaţie de piatră, zidărie din piatră şi cărămidă, învelită cu ţiglă, compusă din: subsol; - la parter: cabină poartă, hol cu casa scării, sală festivă, bibliotecă, chioşc, magazie bibliotecă, magazie, arhivă, grup social fete, grup social cadre, grup social băieţi; - la etaj: sală profesorală, magazie, 4 săli de clasă, hol, grup social, S. constr. = 467 mp, S. desf. = 1.185 mp, nr. niveluri: 3, nr. cadastral 61361-C1; corpul de clădire 2 - construcţie S + P + 3E cu fundaţii continue din b.a., structura din cadre b.a. şi zidăria din cărămidă cu acoperişul parţial tip şarpantă şi învelitoare din ţiglă, parţial planşeu tip terasă, compusă din: - la subsol: 6 spaţii adăpostire, hol, grup sanitar, tunel ieşire salvare, subsol tehnic; - la parter: laborator, 4 grupuri sociale, sală profesorală, secretariat, direcţiune, hol, 2 casa scării, 4 săli de clasă, 2 vestiare, vestibul, sală sport, 2 încăperi depozit, C.T.; - la etajul I: 2 laboratoare, 2 depozite, magazie, hol, 4 săli de clasă, 2 grupuri sociale, 2 vestiare, vestibul; - la etajul II: birou, 4 săli de clasă, hol, 2 grupuri sociale, cabinet medical; - la etajul III: 4 săli de clasă, hol, 2 grupuri sociale, cabinet psihologic, S. constr. = 1.541 mp, S. desf. = 3.936 mp, nr. niveluri: 5, nr. cadastral 61361-C2; corp de clădire 3 - construcţie S + P + E cu fundaţie din piatră, acoperită cu ţiglă compusă din: la subsol - 3 boxe, coridor, casa scării; la parter - 2 clase, 2 casa scării, oficiu administrator, contabilitate, secretariat, director adjunct, coridor, coridor exterior, arhiva, chioşc; la etaj - 4 clase, 2 casa scării, magazie, 2 balcoane, coridor exterior; S. constr. = 349 mp, S. desf. = 731 mp, nr. niveluri: 3, nr. cadastral 58612-C1“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Corpul de clădire 1 construit în anul 1900; corpul de clădire 2 construit în anul 1994; corpul de clădire 3 construit în anul 1907“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.168.477,84“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2019, cartea funciară nr. 58612, cartea funciară nr. 61361 Dej“;
    – la poziţia nr. 419, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU - STR. AURORA NR. 5“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Corpul de clădire 1 - construcţie P + 2E, realizată cu fundaţie din beton, zidărie cărămidă, acoperită cu tablă, compusă din: 8 săli de clasă, direcţiune, 3 magazii, 2 depozite, 3 grupuri sanitare, vestiar, 4 holuri, 2 casa scării şi CT la parter; 2 casa scării, 8 săli de clasă, sală profesorală, 3 cabinete, 2 grupuri sanitare, sală materiale şi hol la etajul I; 2 casa scării, 8 săli de clasă, 2 grupuri sanitare, hol şi bibliotecă la etajul II. S. constr.: corp de clădire 1 - 842 mp, S. desf.: corp de clădire 1 - 2.443 mp, nr. niveluri: 3, nr. cadastral 61433-C1; corpul 2 - teren de sport edificat în anul 2011, S. constr. - 712 mp, S. desf. 712 mp, nr. niveluri: 1, nr. cadastral 61433-C2“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.049.362,18“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2019, cartea funciară nr. 61433 Dej“;
    – la poziţia nr. 421, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „ŞCOALA GIMNAZIALĂ OCNA DEJ - STR. MIXANDRELOR NR. 2A“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Corp 1 - construcţie P + 1E construită din beton şi cărămidă, acoperită cu plăci ondulate de azbociment, compusă din: 4 săli de clasă, 4 holuri, 2 casa scării, 2 băi, 3 depozite, cabinet director, sală profesorală şi sală de sport la parter; 4 săli de clasă, 3 holuri, 2 casa scării, baie, 2 depozite, arhivă, laborator informatică, bibliotecă şi laborator chimie la etaj; S. constr. = 599 mp, S. desf. = 1.156 mp, nr. niveluri: 2, nr. cadastral 61432-C1; corp 2 - construcţie P construită din beton şi cărămidă, acoperită cu plăci ondulate de azbociment, compusă din 3 boxe CT; S. constr. = 93 mp, S. desf. = 93 mp, nr. niveluri: 1, nr. cadastral 61432-C2; corp 3 - grup social P din beton şi cărămidă, acoperit cu plăci ondulate de azbociment; S. constr. = 32 mp, S. desf. = 32 mp, nr. niveluri: 1, nr. cadastral 61432-C3; corp 4 - teren de sport; S. constr. = 1.067 mp, S. desf. = 1.067 mp, nr. niveluri: 1; nr. cadastral 61432-C4“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.949.015,07“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2019, cartea funciară nr. 61432 Dej“;

    b) poziţiile nr. 548-551 se renumerotează şi devin poziţiile nr. 511-514;
    c) după poziţia nr. 514 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 515-517, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 10 martie 2020.
    Nr. 196.
    ANEXA 1

    COMPLETĂRI
    la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Dej

┌────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Situaţia │
│ │ │ │ │Anul │ │juridică │
│ │ │ │Elementele │dobândirii│Valoarea │actuală │
│Nr. │Codul de │Denumirea │de │sau, după │de │Denumire act│
│crt.│clasificare│bunului │identificare│caz, al │inventar │proprietate │
│ │ │ │ │dării în │(lei) │sau alte │
│ │ │ │ │folosinţă │ │acte │
│ │ │ │ │ │ │doveditoare │
├────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Teren │ │ │Domeniul │
│ │ │ │aferent │ │ │public al │
│ │ │ │şcolii, str.│ │ │municipiului│
│ │ │ │Avram Iancu │ │ │Dej, │
│ │ │ │nr. 2-4, în │ │ │potrivit │
│ │ │ │suprafaţă de│ │ │Hotărârii │
│ │ │ │4.712 mp, │ │ │Consiliului │
│ │ │ │identificat │ │ │Local nr. 62│
│ │ │ │cu nr. │ │ │/2017, │
│ │ │ │cadastral │ │ │modificată │
│ │ │ │61361; şi │ │ │şi │
│ │ │TEREN │720 mp │ │ │completată │
│ │ │ŞCOALA │identificat │ │ │prin │
│515 │ │GIMNAZIALĂ│cu nr. │1900 │813.956,00│Hotărârea │
│ │ │„MIHAI │cadastral │ │ │Consiliului │
│ │ │EMINESCU“ │58612; │ │ │Local nr. 79│
│ │ │ │vecinătăţi: │ │ │/2019, │
│ │ │ │nord - │ │ │Sentinţa │
│ │ │ │strada, sud │ │ │civilă nr. │
│ │ │ │- stradă, │ │ │449/2017, │
│ │ │ │est - │ │ │emisă de │
│ │ │ │proprietate │ │ │Judecătoria │
│ │ │ │privată, │ │ │Dej; carte │
│ │ │ │vest - │ │ │funciară nr.│
│ │ │ │proprietate │ │ │58612, carte│
│ │ │ │privată │ │ │funciară nr.│
│ │ │ │ │ │ │61361 Dej │
├────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Str. Aurora │ │ │Domeniul │
│ │ │ │nr. 5 │ │ │public al │
│ │ │ │Teren │ │ │municipiului│
│ │ │ │aferent │ │ │Dej, │
│ │ │ │şcolii în │ │ │potrivit │
│ │ │ │suprafaţă de│ │ │Hotărârii │
│ │ │ │8.166 mp │ │ │Consiliului │
│ │ │TEREN │identificat │ │ │Local nr. 62│
│ │ │ŞCOALA │cu nr. │ │ │/2017, │
│516 │ │GIMNAZIALĂ│cadastral │1973 │261.622,39│modificată │
│ │ │„AVRAM │61433; │ │ │şi │
│ │ │IANCU“ │vecinătăţi: │ │ │completată │
│ │ │ │nord - │ │ │prin │
│ │ │ │stradă, sud │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │- stradă, │ │ │Consiliului │
│ │ │ │est - propr.│ │ │Local nr. 79│
│ │ │ │M.A.N., vest│ │ │/2019, carte│
│ │ │ │- stradă │ │ │funciară nr.│
│ │ │ │ │ │ │61433 Dej │
├────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │Str. │ │ │ │
│ │ │ │Mixandrelor │ │ │ │
│ │ │ │nr. 2A │ │ │ │
│ │ │ │Teren │ │ │Domeniul │
│ │ │ │aferent │ │ │public al │
│ │ │ │şcolii în │ │ │municipiului│
│ │ │ │suprafaţă de│ │ │Dej, │
│ │ │ │4.250 mp │ │ │potrivit │
│ │ │ │identificat │ │ │Hotărârii │
│ │ │ │cu nr. │ │ │Consiliului │
│ │ │TEREN │cadastral │ │ │Local nr. 62│
│ │ │ŞCOALA │61432; │ │ │/2017, │
│517 │ │GIMNAZIALĂ│vecinătăţi: │1972 │22.948,11 │modificată │
│ │ │OCNA DEJ │nord - │ │ │şi │
│ │ │ │proprietate │ │ │completată │
│ │ │ │privată, sud│ │ │prin │
│ │ │ │- │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │proprietate │ │ │Consiliului │
│ │ │ │privată │ │ │Local nr. 79│
│ │ │ │municipiul │ │ │/2019, carte│
│ │ │ │Dej, est - │ │ │funciară nr.│
│ │ │ │stradă, vest│ │ │61432 Dej │
│ │ │ │- │ │ │ │
│ │ │ │proprietate │ │ │ │
│ │ │ │privată │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016