Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID DE SECURITATE NUCLEARĂ din 5 martie 2020  privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 GHID DE SECURITATE NUCLEARĂ din 5 martie 2020 privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 223 din 19 martie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 60 din 5 martie 2020 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 223 din 19 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Domeniu, scop, definiţii
    SECŢIUNEA 1
    Domeniu şi scop
    ART. 1
    (1) Prin prezentul ghid se stabilesc recomandările Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare.
    (2) Recomandările din prezentul ghid se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru faza de exploatare a unei instalaţii nucleare.
    (3) Recomandările din prezentul ghid au ca scop facilitatea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin Normele de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 374/2016.

    ART. 2
    Prezentul ghid se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:
    a) centrale nuclearoelectrice, inclusiv cele echipate cu reactoare modulare;
    b) reactoare nucleare de demonstraţie;
    c) reactoare nucleare de cercetare, reactoare nucleare de testare, reactoare nucleare de putere zero şi ansambluri subcritice;
    d) reactoare nucleare pentru producerea de energie şi izotopi pentru scopuri medicale;
    e) alte instalaţii nucleare autorizate în baza prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care este necesară implementarea unui program de management al îmbătrânirii.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 3
    Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control.

    ART. 4
    (1) Analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare reprezintă acele calcule şi analize care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) implică SSCE cu funcţii de securitate nucleară, SSCE a căror defectare poate afecta o funcţie de securitate nucleară sau alte SSCE care îndeplinesc funcţii necesare pentru asigurarea conformităţii cu normele CNCAN de securitate nucleară;
    b) iau în considerare efectele îmbătrânirii;
    c) implică utilizarea unor ipoteze legate de timp sau a căror validitate este condiţionată/limitată de un anumit timp, exprimat în zile sau ore de funcţionare, durată de viaţă a SSCE în instalaţie, un număr de cicluri de funcţionare sau durată estimată de exploatare a instalaţiei nucleare în ansamblu;
    d) au fost identificate ca fiind relevante pentru demonstrarea unor cerinţe de securitate nucleară conform normelor şi standardelor aplicabile;
    e) furnizează baza pentru demonstrarea capabilităţii SSCE sau includ concluzii privind capabilitatea SSCE de a-şi îndeplini funcţiile de securitate nucleară;
    f) sunt incluse direct sau prin referinţe în bazele de autorizare curente.

    (2) Pentru analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare se foloseşte abrevierea TLAA, conform cu terminologia din standardele internaţionale în domeniu - Time Limited Ageing Analyses.

    ART. 5
    (1) Durata estimată de exploatare a instalaţiei nucleare reprezintă durata estimată de titularul de autorizaţie, luând în considerare următoarele:
    a) durata de exploatare estimată iniţial de proiectantul instalaţiei nucleare şi documentată în bazele de proiectare;
    b) evaluarea stării fizice a SSCE şi fezabilitatea retehnologizării;
    c) posibilitatea demonstrată de exploatare în siguranţă a instalaţiei nucleare pe o perioadă mai mare decât durata prevăzută iniţial de proiectant, prin asigurarea îndeplinirii cerinţelor şi criteriilor de securitate nucleară.

    (2) Exploatarea unei instalaţii nucleare pe o perioadă mai mare decât durata prevăzută iniţial de proiectant este denumită în industrie, în mod uzual, exploatare pe termen îndelungat.
    (3) Retehnologizarea unei instalaţii nucleare reprezintă reparaţia capitală, modernizarea şi îmbunătăţirea, prin înlocuirea şi/sau modificarea unor echipamente sau sisteme ale instalaţiei, în scopul extinderii semnificative a duratei de exploatare a acesteia, în conformitate cu analizele de securitate nucleară şi evaluările de inginerie; retehnologizarea creează oportunitatea îmbunătăţirii securităţii nucleare la nivelul cerut de reglementările şi standardele moderne, inclusiv prin utilizarea celor mai noi soluţii tehnice şi cunoştinţe din domeniul proiectării şi exploatării instalaţiilor nucleare; retehnologizarea nu presupune schimbarea în ansamblu a tehnologiei instalaţiei nucleare.

    CAP. II
    Recomandări privind analizele care utilizează ipoteze legate de timp relevante pentru managementul îmbătrânirii instalaţiilor nucleare
    ART. 6
    (1) Titularul de autorizaţie va identifica toate TLAA, ţinând cont de caracteristicile specifice ale proiectului instalaţiei nucleare, documentele bază de proiect, documentaţia bază de autorizare, precum şi de experienţa de exploatare, standardele şi bunele practici aplicabile la nivel internaţional, inclusiv analizele relevante efectuate pentru instalaţii nucleare similare.
    (2) Titularul de autorizaţie va transmite la CNCAN lista TLAA, ca parte a documentaţiei aferente programului de management al îmbătrânirii.
    (3) Titularul de autorizaţie va transmite la CNCAN justificarea selectării TLAA pentru includerea în listă, printr-o evaluare sistematică a tuturor analizelor din baza de autorizare curentă.
    (4) În situaţia în care se constată că pentru anumite SSCE trebuie efectuate TLAA, în baza experienţei de exploatare şi a standardelor şi bunelor practici internaţionale curente în acest domeniu, iar aceste calcule sau analize nu au fost deja incluse direct sau prin referinţe în bazele de autorizare curente, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea unui set complet de TLAA.

    ART. 7
    Lista TLAA va include cel puţin următoarele categorii generice de analize, fără a se limita la acestea:
    a) calcule şi analize de oboseală pentru SSCE;
    b) calcule şi analize care stau la baza calificării SSCE la condiţii de mediu;
    c) calcule şi analize care presupun un număr de cicluri de pornire şi oprire a instalaţiei nucleare şi/sau un număr de tranzienţi anticipaţi pe durata de exploatare a instalaţiei nucleare;
    d) analize ale comportării în exploatare a SSCE aferente sistemului primar de transport al căldurii pentru un reactor nuclear şi ale sistemelor conectate la acesta, ţinând cont de durata estimată de exploatare, ciclurile de oprire şi pornire a instalaţiei nucleare, activităţile de testare relevante şi tranzienţii anticipaţi în exploatare;
    e) analizele pentru determinarea limitelor ratelor de răcire şi încălzire a SSCE aferente sistemului primar de transport al căldurii pentru un reactor nuclear şi ale sistemelor conectate la acesta;
    f) analize de tip leak-before-break pentru conducte şi vase sub presiune, care demonstrează că o scurgere detectabilă va apărea la presiunea normală de operare cu suficient timp înainte de a se atinge lungimea critică de rupere, permiţând luarea acţiunilor necesare pentru a preveni o avarie catastrofală a structurilor respective;
    g) analize ale comportării în exploatare a SSCE aferente sistemului secundar de transport al căldurii pentru un reactor nuclear şi ale sistemelor conectate la acesta, ţinând cont de durata estimată de exploatare, ciclurile de oprire şi pornire a instalaţiei nucleare, activităţile de testare relevante şi tranzienţii anticipaţi în exploatare;
    h) analize privind comportarea în timp a structurilor cu funcţii de securitate nucleară, inclusiv a sistemului anvelopei pentru un reactor nuclear, ţinând cont de durata estimată de exploatare, ciclurile de pornire şi oprire a instalaţiei nucleare, activităţile de testare relevante şi tranzienţii anticipaţi în exploatare;
    i) analize deterministe de securitate nucleară, elaborate conform Normelor privind analizele deterministe de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 288/2019.


    ART. 8
    (1) TLAA implică două tipuri de parametri: o variabilă dependentă de timp şi efectul de îmbătrânire asociat acestei variabile. Ambii parametri vor fi evaluaţi şi comparaţi cu criteriile de securitate nucleară, pentru a determina acceptabilitatea menţinerii SSCE în serviciu.
    (2) Titularul de autorizaţie va asigura validitatea TLAA, pentru întreaga durată de exploatare a instalaţiei nucleare, prin una dintre opţiunile următoare:
    a) se demonstrează că analiza rămâne validă pentru perioada estimată de exploatare, deoarece valoarea variabilei dependente de timp pentru perioada estimată de exploatare nu depăşeşte valoarea variabilei dependente de timp utilizată în analizele existente;
    b) se reface o analiză existentă pentru a acoperi condiţiile la finalul perioadei estimate de exploatare şi se demonstrează că valorile corespunzătoare ale parametrilor afectaţi de îmbătrânire continuă să îndeplinească toate criteriile de securitate nucleară;
    c) efectele îmbătrânirii asupra funcţiilor SSCE sunt ţinute sub control pe toată durata de exploatare, prin strategii adecvate de management al îmbătrânirii, şi se iau toate măsurile necesare, care presupun inclusiv înlocuirea anumitor SSCE, pentru a asigura că valorile corespunzătoare ale parametrilor afectaţi de îmbătrânire continuă să îndeplinească toate criteriile de securitate nucleară.


    ART. 9
    În situaţia în care nu se poate demonstra acceptabilitatea TLAA utilizând opţiunile prevăzute la art. 8, se vor implementa acţiuni corective, care pot include:
    a) rafinarea analizelor pentru reducerea conservatismului, cu păstrarea unor marje rezonabile;
    b) implementarea de acţiuni suplimentare în domeniul operării, întreţinerii sau programului de management al îmbătrânirii;
    c) modificarea, reparaţia sau înlocuirea SSCE.


    ART. 10
    În cazul înlocuirii unor SSCE cu funcţii de securitate nucleară, în analizele relevante se va lua în considerare, în mod conservativ, situaţia cea mai defavorabilă în care aceste SSCE se pot afla la finalul duratei lor de utilizare în instalaţia nucleară, înainte de înlocuire.

    ART. 11
    (1) Revizuirea şi revalidarea TLAA, inclusiv actualizarea acestora, după cum este necesar, se realizează periodic, cel puţin o dată la fiecare 10 ani, în conformitate cu cerinţele din Normele de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 374/2016.
    (2) Se recomandă revizuirea, revalidarea şi actualizarea TLAA înainte de realizarea revizuirii periodice a securităţii nucleare, pentru a fi luate în considerare în cadrul acestui proces, implementat în conformitate cu prevederile Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 114/2017.

    ART. 12
    Titularul de autorizaţie va efectua periodic următoarele activităţi, pentru a revalida sau a corecta ipotezele şi metodele de evaluare legate de îmbătrânire, astfel încât să menţină şi să îmbunătăţească securitatea nucleară a instalaţiei:
    a) evaluarea experienţei de exploatare interne şi externe relevante pentru managementul îmbătrânirii şi exploatarea pe termen îndelungat;
    b) analiza tendinţelor efectelor îmbătrânirii;
    c) evaluarea eficacităţii programelor de management al îmbătrânirii şi a programelor care susţin exploatarea pe o perioadă mai mare decât durata prevăzută iniţial de proiectantul original al instalaţiei nucleare;
    d) utilizarea celor mai noi rezultate aplicabile ale programelor relevante de cercetare şi dezvoltare tehnologică din domeniu;
    e) evaluarea necesităţilor de noi programe de cercetare în domeniul managementului îmbătrânirii pentru instalaţiile nucleare şi participarea în cadrul acestor programe;
    f) urmărirea şi integrarea, în programele, procedurile şi rapoartele de monitorizare a stării SSCE cu funcţii de securitate nucleară, a cerinţelor şi informaţiilor relevante pentru managementul îmbătrânirii şi menţinerea validităţii TLAA.


    ART. 13
    (1) Titularul de autorizaţie va lua în considerare cerinţele şi recomandările aplicabile din reglementările CNCAN, precum şi standardele, ghidurile şi bunele practici curente, recunoscute la nivel internaţional, aplicabile pentru TLAA pentru instalaţiile nucleare.
    (2) Documentele de referinţă menţionate în anexa la prezentul ghid reprezintă exemple de standarde şi ghiduri privind bune practici recunoscute pe plan internaţional şi se recomandă ca orice nouă revizie a acestora să fie luată în considerare de către titularul de autorizaţie, în vederea îmbunătăţirii procesului implementat pentru elaborarea, revizuirea, revalidarea şi actualizarea TLAA.

    CAP. III
    Prevederi generale privind utilizarea ghidului
    ART. 14
    (1) Aplicarea recomandărilor din prezentul ghid se verifică de către CNCAN în cadrul procesului de autorizare pentru faza de exploatare a unei instalaţii nucleare.
    (2) Pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare la momentul intrării în vigoare a prezentului ghid, CNCAN verifică utilizarea recomandărilor din ghid în cadrul proceselor curente de reglementare şi control.
    (3) Se recomandă ca, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ghid, titularii de autorizaţie pentru instalaţiile nucleare aflate în faza de exploatare să transmită CNCAN un raport privind utilizarea acestui ghid, inclusiv stadiul de implementare a prevederilor acestuia, însoţit de un plan cu eventualele măsuri suplimentare necesare pentru alinierea la recomandările din ghid.

    ART. 15
    Anexa face parte integrantă din prezentul ghid.

    ANEXA 1

    la ghid
    Documente de referinţă
    1. Ageing Management and Development of a Programme for Long Term Operation of Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards Series, Specific Safety Guide, No. SSG-48, International Atomic Energy Agency, Viena, 2018
    2. Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL), IAEA Safety Reports Series No. 82, International Atomic Energy Agency, Viena, 2015
    3. Approaches to Ageing Management for Nuclear Power Plants: International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL), Final Report, IAEA-TECDOC-1736, International Atomic Energy Agency, Viena, 2014
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016