Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENŢIE INTERNAŢIONALĂ din 23 iunie 1969  asupra măsurării tonajului navelor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONVENŢIE INTERNAŢIONALĂ din 23 iunie 1969 asupra măsurării tonajului navelor*)

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 14 februarie 1976
──────────
    *) Traducere.
──────────

    Guvernele contractante,
    dorind să stabilească principii şi reguli uniforme pentru determinarea tonajului navelor care efectuează voiaje internaţionale,
    considerînd că cel mai bun mijloc de a atinge acest scop este încheierea unei convenţii,

    au convenit asupra următoarelor dispoziţii:

    ART. 1
    Obligaţia generală rezultînd din convenţie
    Guvernele contractante se angajează să dea urmare dispoziţiilor prezentei convenţii şi anexelor sale, care fac parte integrantă din prezenta convenţie.
    Orice referire la prezenta convenţie constituie în acelaşi timp o referire la anexele sale.
    ART. 2
    Definiţii
    În înţelesul prezentei convenţii, cu excepţia dispoziţiilor contrare exprese:
    1. termenul reguli înseamnă regulile anexa la prezenta convenţie;
    2. termenul administraţie înseamnă guvernul ţării al cărei pavilion îl arborează nava;
    3. expresia voiaj internaţional indică un voiaj pe mare între o ţară în care se aplică prezenta convenţie şi un port situat în afară acestei ţări, sau invers. În această privinţa, orice teritoriu ale cărui relaţii internaţionale sînt asigurate de un guvern contractant sau căruia Organizaţia Naţiunilor Unite îi asigură administraţia este considerată ca o ţară distinctă;
    4. expresia tonaj brut redă dimensiunile maxime ale unei nave, determinate conform dispoziţiilor prezentei convenţii;
    5. expresia tonaj net reprezintă capacitatea de utilizare a unei nave, determinată conform dispoziţiilor prezentei convenţii;
    6. expresia navă nouă indică o navă a cărei chilă este pusă sau care se găseşte într-un stadiu de construcţie echivalent, la data sau ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei convenţii;
    7. expresia navă existentă indică o navă care nu este o navă nouă;
    8. termenul lungime indică o lungime egală cu 96 procente din lungimea totală a plutirii situată la o distanţă deasupra chilei egală cu 85 procente din înălţimea de construcţie minimă sau egală cu distanţa între muchia prova a etravei şi axa axului cîrmei la această plutire, dacă această valoare este mai mare. La navele proiectate pentru a naviga cu chila înclinată, plutirea la care este măsurată lungimea trebuie să fie paralelă cu plutirea prevăzută la plină încărcătură;
    9. prin organizaţie trebuie să se înţeleagă Organizaţia maritimă consultativă interguvernamentală.
    ART. 3
    Domeniul de aplicare
    1. Prezenta convenţie se aplică următoarelor nave care efectuează voiaje internaţionale:
    a) navelor înmatriculate în ţările al căror guvern este un guvern contractant;
    b) navelor înmatriculate pe teritoriile asupra cărora prezenta convenţie se extinde în virtutea art. 20;
    c) navelor neînmatriculate arborînd pavilionul unui stat al cărui guvern este un guvern contractant.
    2. Prezenta convenţie se aplică:
    a) navelor noi;
    b) navelor existente care suferă transformări sau modificări pe care administraţia le consideră ca o modificare importantă a tonajului lor brut;
    c) navelor existente, la cererea armatorului;
    d) tuturor navelor existente, după 12 ani de la data intrării în vigoare a convenţiei. Totuşi, aceste nave, cu excepţia celor care sînt menţionate la alin. b) şi c) din prezentul paragraf, vor păstra atunci vechile lor tonaje în scopul aplicării dispoziţiilor prescrise de alte convenţii internaţionale existente.
    În cazul navelor existente la care prezenta convenţie devine aplicabilă în virtutea dispoziţiilor alin. c) din paragraful 2 din prezentul articol, tonajele nu pot fi determinate în conformitate cu dispoziţiile pe care administraţia le aplică, înaintea intrării în vigoare a prezentei convenţii, navelor efectuînd voiaje internaţionale.
    ART. 4
    Excepţii
    1. Prezenta convenţie nu se aplică:
    a) navelor de război, şi
    b) navelor cu lungimea mai mică de 24 metri (79 picioare).
    2. Nici una din dispoziţiile prezentei convenţii nu se aplică navelor destinate exclusiv navigaţiei:
    a) pe marile lacuri ale Americii de Nord şi pe Saint-Laurent, la vest de loxodroma trasată de la Capul Rosiers la extremitatea de vest a insulei Anticosti şi prelungită, spre nord de insula Anticosti, de meridianul 63 grade W;
    b) pe Marea Caspică;
    c) pe rîurile La-Plata, Parana şi Uruguay, la vest de loxodroma trasată de la Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentina, la Punta del Este, Uruguay.
    ART. 5
    Forţa majoră
    1. O navă care, în momentul plecării sale într-un voiaj oarecare, nu este supusă dispoziţiilor prezentei convenţii, nu va fi supusă acestor dispoziţii ca urmare a unei abateri oarecare de la parcursul prevăzut, dacă această abatere este provocată de timpul rău sau este datorată oricărei alte cauze de forţă majoră.
    2. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, guvernele contractante trebuie să ia în consideraţie orice abatere sau întîrziere suferită de o navă din cauza timpului rău sau datorită oricărei alte cauze de forţă majoră.
    ART. 6
    Determinarea tonajelor
    Determinarea tonajelor brut şi net este făcută de administraţie, care poate totuşi să încredinţeze aceasta operaţie persoanelor sau organelor autorizate de aceasta. În toate cazurile, administraţia interesată garantează în întregime determinarea tonajelor brut şi net.
    ART. 7
    Eliberarea certificatului
    1. Un certificat internaţional de tonaj (1969) se eliberează oricărei nave ale carei tonaje brut şi net au fost determinate conform dispoziţiilor prezentei convenţii.
    2. Acest certificat este eliberat, fie de administraţie, fie de o persoană sau un organ legal autorizat de aceasta. În toate cazurile, administraţia îşi asumă în întregime responsabilitatea certificatului.
    ART. 8
    Eliberarea unui certificat de către un alt guvern
    1. Un guvern contractant poate, la cererea unui alt guvern contractant, să determine tonajele brut şi net ale unei nave şi să elibereze navei sau să autorizeze eliberarea unui certificat internaţional de măsurare a tonajului (1969), conform dispoziţiilor prezentei convenţii.
    2. Copia certificatului şi a calculelor făcute pentru determinarea tonajelor vor fi remise, imediat ce va fi posibil, guvernului care a făcut cererea.
    3. Certificatul astfel eliberat necesită o declaraţie care atestă că a fost eliberat la cererea guvernului statului al cărui pavilion îl arborează sau îl va arbora nava; el are aceeaşi valoare şi este acceptat în aceleaşi condiţii ca un certificat eliberat conform art. 7.
    4. Nici un certificat internaţional de tonaj nu trebuie să fie eliberat unei nave care arborează pavilionul unui stat al cărui guvern nu este un guvern contractant.
    ART. 9
    Forma certificatului
    1. Certificatul este redactat în limba sau în limbile oficiale ale statului care le eliberează. Dacă limba utilizată nu este nici engleza, nici franceza, textul va cuprinde o traducere în una din aceste limbi.
    2. Acest certificat trebuie să fie conform modelului din anexa II.
    ART. 10
    Anularea certificatului
    1. Sub rezerva excepţiilor prevăzute în reguli, certificatul internaţional de tonaj (1969) încetează să fie valabil şi este anulat de administraţie dacă amenajările, construcţia, capacitatea, utilizarea spaţiilor, numărul total al pasagerilor pe care nava este autorizată să-i transporte conform indicaţiilor certificatului sau de capacitate (pasageri), bordul liber regulamentar sau pescajul autorizat al navei au suferit modificări de natura să necesite o mărire a tonajului brut sau a tonajului net.
    2. Orice certificat eliberat unei nave de către o administraţie încetează să fie valabil dacă nava trece sub pavilionul altui stat, sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 din prezentul articol.
    3. Cînd o navă trece sub pavilionul altui stat al cărui guvern este un guvern contractant, certificatul internaţional de tonaj (1969) rămîne valabil pe timpul unei perioade de maximum 3 luni sau pînă la data la care administraţia eliberează în schimbul un alt certificat internaţional de tonaj (1969), dacă această din urmă dată este mai apropiată. Guvernul statului al cărui pavilion îl arbora înainte nava adresează administratei, după schimbarea de naţionalitate, imediat ce este posibil, o copie a certificatului pe care nava îl avea la data schimbării, precum şi calculele tonajelor corespunzătoare.
    ART. 11
    Acceptarea certificatului
    Certificatul eliberat sub responsabilitatea unui guvern contractant, conform dispoziţiilor prezentei convenţii, este acceptat de celelalte guverne contractante şi considerat ca avînd aceeaşi valoare ca şi certificatele eliberate de ele însele în tot ceea ce priveşte obiectivele prezentei convenţii.
    ART. 12
    Inspecţie
    1. Orice navă, arborînd pavilionul unui stat al cărui guvern este un guvern contractant, este supusă, în porturile altor guverne contractante, inspecţiei efectuate de persoanele legal autorizate în acest scop de numitele guverne. Aceasta inspecţie trebuie să aibă ca singur obiectiv a verifica:
    a) dacă nava este prevăzută cu un certificat internaţional de tonaj (1969) valabil;
    b) dacă caracteristicile principale ale navei corespund indicaţiilor trecute în certificat.
    2. Această inspecţie nu trebuie, în nici un caz, să provoace nici cea mai mică întîrziere navei.
    3. În cazul în care inspecţia constată că principalele caracteristici ale navei diferă faţă de indicaţiile trecute în certificatul internaţional de tonaj (1969), în aşa fel încît antrenează o mărire a tonajului brut sau a tonajului net, guvernul statului al cărui pavilion îl arborează nava va fi informat imediat despre aceasta.
    ART. 13
    Beneficiul convenţiei
    Beneficiul prezentei convenţii nu poate fi invocat în favoarea unei nave care nu este titulara unui certificat eliberat în virtutea prezentei convenţii.
    ART. 14
    Tratate, convenţii şi acorduri anterioare
    1. Orice alte tratate, convenţii şi acorduri privind măsurarea tonajului, în prezent în vigoare între guvernele părţi la prezenta convenţie, păstrează deplinul şi întregul lor efect pe timpul duratei care le este fixată în ceea ce priveşte:
    a) navele cărora prezenta convenţie nu li se aplică;
    b) navele cărora prezenta convenţie li se aplică, pentru tot ceea ce se referă la problemele pe care aceasta nu le-a reglementat în mod expres.
    2. Totuşi, în măsura în care aceste tratate, convenţii şi acorduri sînt în contradicţie cu dispoziţiile prezentei convenţii, dispoziţiile acesteia din urma vor trebui să prevaleze.
    ART. 15
    Comunicarea de informaţii
    Guvernele contractante se angajează să comunice organizaţiei şi să depună pe lîngă aceasta:
    a) un număr suficient de modele de certificate pe care le eliberează conform prezentei convenţii, pentru comunicare celorlalte guverne contractante;
    b) textul legilor, ordonanţelor, decretelor, reglementărilor şi altor instrumente intrate în vigoare şi avînd legătura cu diverse probleme ridicate prin aplicarea prezentei convenţii;
    c) lista organelor neguvernamentale care au dreptul să acţioneze în numele lor în tot ceea ce priveşte măsurarea tonajului, pentru comunicare celorlalte guverne contractante.
    ART. 16
    Semnare, aprobare şi aderare
    1. Prezenta convenţie rămîne deschisă pentru semnare timp de 6 luni începînd de la 23 iunie 1969 şi rămîne în continuare deschisă aderării. Guvernele statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale uneia din instituţiile specializate sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, sau părţi ale Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie, pot deveni părţi ale prezentei convenţii prin:
    a) semnare fără rezerva în privinţa aprobării;
    b) semnare sub rezerva aprobării, urmată de aprobare; sau
    c) aderare.
    2. Aprobarea sau aderarea se efectuează prin depunerea unui instrument de aprobare sau aderare la organizaţie, care trebuie să informeze toate guvernele care au semnat convenţia sau aderat despre fiecare nouă aprobare sau aderare şi de data depunerii instrumentului. Organizaţia informează, de asemenea, toate guvernele care au semnat deja convenţia despre orice semnătura care ar fi pusă în termenul de 6 luni începînd de la data de 23 iunie 1969.
    ART. 17
    Intrarea în vigoare
    1. Prezenta convenţie intră în vigoare la 24 de luni după data la care cel puţin 25 de guverne ale statelor a căror flotă comercială reprezintă în total cel puţin 65 la sută din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, fie că au semnat convenţia fără rezerva în privinţa aprobării, fie că au depus un instrument de aprobare sau aderare conform art. 16. Organizaţia informează toate guvernele care au semnat prezenta convenţie sau care au aderat despre data intrării sale în vigoare.
    2. Pentru guvernele care depun un instrument de aprobare a prezentei convenţii sau de aderare la aceasta în cursul perioadei de 24 de luni prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, aprobarea sau aderarea va avea efect în momentul intrării în vigoare a prezentei convenţii sau la 3 luni după depunerea instrumentului de aprobare sau de aderare, dacă aceasta ultima dată este ulterioară.
    3. Pentru guvernele care depun un instrument de aprobare a prezentei convenţii sau de aderare la aceasta după data intrării sale în vigoare, convenţia intră în vigoare după 3 luni de la data depunerii instrumentului respectiv.
    4. Orice instrument de aprobare sau de aderare depus după data la care au fost luate toate măsurile necesare pentru ca un amendament la prezenta convenţie să intre în vigoare sau după data la care se consideră, în virtutea art. 18 paragraful 2 alin. b), că toate aprobările necesare au fost primite în cazul unui amendament aprobat în unanimitate, este considerat ca aplicîndu-se la textul modificat al convenţiei.
    ART. 18
    Amendamente
    1. Prezenta convenţie poate fi amendată la propunerea unui guvern contractant, după una din procedurile enunţate în prezentul articol.
    2. Amendament prin aprobarea unanimă:
    a) La cererea unui guvern contractant, textul oricărui amendament la prezenta convenţie, pe care el îl propune, este comunicat de organizaţie tuturor guvernelor contractante, pentru a fi examinat în vederea aprobării sale unanime.
    b) Orice amendament astfel aprobat intră în vigoare la 12 luni după data aprobării sale de către toate guvernele contractante, cu excepţia cazului cînd acestea convin pentru o dată mai apropiată. Un guvern contractant care nu a notificat organizaţiei aprobarea sa sau refuzul sau asupra amendamentului, într-un termen de 24 de luni începînd de la data cînd organizaţia i l-a comunicat, este considerat că aprobă acest amendament.
    3. Amendament după examinarea în cadrul organizaţiei:
    a) La cererea unui guvern contractant, organizaţia examinează orice amendament la prezenta convenţie, care este prezentat de acest guvern. Dacă acest amendament este adoptat cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanţi din Comitetul securităţii maritime al organizaţiei, amendamentul este comunicat tuturor membrilor organizaţiei şi tuturor guvernelor contractante cu cel puţin 6 luni înainte de a fi examinat de adunarea generală a organizaţiei.
    b) Dacă este adoptat cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanţi ai adunării generale, amendamentul este comunicat de organizaţie tuturor guvernelor contractante pentru acceptare.
    c) Douăsprezece luni după data acceptării sale de cele două treimi din guvernele contractante, amendamentul intră în vigoare pentru toate guvernele contractante, cu excepţia celor care, înaintea intrării sale în vigoare, au făcut o declaraţie prin care nu îl acceptă.
    d) În momentul acceptării unui amendament, adunarea generală poate propune, cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanţi, inclusiv două treimi din guvernele reprezentante în Comitetul securităţii maritime, prezente şi votante în adunarea generală, că aceasta are o astfel de importanţă încît orice guvern contractant, care face o declaraţie în virtutea alin. c) de mai sus şi nu aprobă amendamentul într-un termen de 12 luni după intrarea sa în vigoare, va înceta, la expirarea acestui termen, de a mai fi parte la prezenta convenţie. O astfel de decizie trebuie să primească aprobarea prealabilă a două treimi din guvernele contractante.
    e) Nici una din dispoziţiile prezentului paragraf nu împiedică guvernul contractant care a început, în privinţa unui amendament la prezenta convenţie, procedura prevăzută în acest paragraf, de a adopta în orice moment orice altă procedura care i s-ar părea de dorit în aplicarea paragrafului 2 sau paragrafului 4 din prezentul articol.
    4. Amendament printr-o conferinţă:
    a) la cererea formulată de un guvern contractant şi sprijinită de cel puţin o treime din guvernele contractante, organizaţia convoacă o conferinţă a guvernelor pentru a examina amendamentele la prezenta convenţie.
    b) Orice amendament adoptat de această conferinţă cu o majoritate de două treimi din guvernele contractante prezente şi votante va fi comunicat de către organizaţie tuturor guvernelor contractante pentru acceptare.
    c) Douăsprezece luni de la data acceptării sale de către două treimi din guvernele contractante, amendamentul intră în vigoare pentru toate guvernele contractante, cu excepţia celor care, înaintea intrării sale în vigoare, au făcut o declaraţie prin care nu îl acceptă.
    d) În momentul adoptării unui amendament, o conferinţă convocată în virtutea alin. a) de mai sus poate decide, cu o majoritate de două treimi din membrii prezenţi şi votanţi, că acesta are o astfel de importanţă încît orice guvern contractant, care face o declaraţie în virtutea alin. c) de mai sus şi nu aprobă amendamentul într-un termen de 12 luni începînd de la data intrării sale în vigoare, va înceta, la expirarea acestui termen, de a mai fi parte la prezenta convenţie.
    5. Organizaţia informează guvernele contractante despre orice amendament care intră în vigoare în virtutea prezentului articol, ca şi despre data la care fiecare din aceste amendamente va intra în vigoare.
    6. Orice acceptare sau declaraţie făcută în virtutea prezentului articol este comunicată prin depunerea unui instrument la organizaţie, care informează toate guvernele contractante despre aceasta.
    ART. 19
    Denunţare
    1. Prezenta convenţie poate fi denunţată de oricare din guvernele contractante în orice moment după expirarea unei perioade de 5 ani, începînd de la data la care convenţia intră în vigoare pentru acest guvern.
    2. Denunţarea se efectuează prin depunerea unui instrument la organizaţie, care face cunoscută această denunţare şi comunică data primirii ei tuturor celorlalte guverne contractante.
    3. Denunţarea are efect la un an după data la care organizaţia a primit notificarea sau la expirarea oricărei alte perioade mai lungi specificată în instrumentul de denunţare.
    ART. 20
    Teritorii
    1. a) Naţiunile Unite, atunci cînd ele sînt responsabile de administrarea unui teritoriu, sau orice guvern contractant însărcinat să asigure relaţiile internaţionale ale unui teritoriu, trebuie, imediat ce este posibil, să consulte autorităţile acestui teritoriu sau să ia măsuri corespunzătoare străduindu-se să extindă aplicarea acestei convenţii la acest teritoriu şi pot, în orice moment, să declare prin notificare scrisă adresată organizaţiei că prezenta convenţie se extinde la acest teritoriu.
    b) Aplicarea prezentei convenţii este extinsă asupra teritoriului indicat în notificare, începînd de la data primirii acesteia sau de la altă dată care va fi indicată.
    2. a) Naţiunile Unite sau orice guvern contractant, care au făcut o declaraţie în virtutea paragrafului 1 alin. a) din prezentul articol, după expirarea unui termen de 5 ani socotiţi de la data la care aplicarea convenţiei a fost astfel extinsă la un teritoriu, pot declara prin notificare scrisă organizaţiei că prezenta convenţie încetează de a se aplica teritoriului indicat în notificare.
    b) Convenţia încetează să se aplice teritoriului indicat în numita notificare după un an de la data primirii sale de către organizaţie sau la expirarea oricărei alte perioade mai lungi specificată în notificare.
    c) Organizaţia informează toate guvernele contractante despre orice extindere a prezentei convenţii la unu sau mai multe teritorii în virtutea paragrafului 1 din prezentul articol, ca şi despre orice încetare a unei astfel de extinderi în virtutea paragrafului 2, specificînd pentru fiecare caz data începînd de la care prezenta convenţie a fost sau încetează de a fi extinsă.
    ART. 21
    Depunere şi înregistrare
    1. Prezenta convenţie va fi depusă la organizaţie şi secretarul general al organizaţiei va trimite copii certificate tuturor guvernelor semnatare, ca şi tuturor guvernelor care aderă la ea.
    2. Imediat ce prezenta convenţie va intra în vigoare, textul sau va fi transmis de secretarul general al organizaţiei Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru a fi înregistrat şi publicat conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.
    ART. 22
    Limbi
    Prezenta convenţie este redactată într-un singur exemplar în limbile franceză şi engleză, cele două texte avînd putere egală. Traduceri oficiale în limbile rusă şi spaniolă vor fi făcute şi depuse cu exemplarul original investit cu semnături.
    Drept care, subsemnaţii, legal autorizaţi în acest scop de către guvernele lor, au depus semnătura lor pe prezenta convenţie.
    Întocmită la Londra la 23 iunie 1969.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016