Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII-CADRU din 16 decembrie 2020  de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII-CADRU din 16 decembrie 2020 de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1301 din 29 decembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 236 din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.301 din 29 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru desfăşurarea activităţii de operare a terminalului GNL, denumită în continuare Licenţă, şi constituie parte integrantă din aceasta.

    ART. 2
    Obiectul Licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Licenţei în vederea desfăşurării activităţii de operare a terminalului GNL.

    ART. 3
    Nu fac obiectul Licenţei activităţile titularului Licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări la clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de operare a terminalului GNL.

    ART. 4
    (1) Titularul Licenţei este responsabil pentru respectarea prezentelor Condiţii-cadru de valabilitate asociate Licenţei, denumite în continuare Condiţii.
    (2) Titularul Licenţei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le-a pus la dispoziţia ANRE şi care au stat la baza acordării Licenţei.
    (3) Titularul Licenţei răspunde pentru operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea terminalului GNL, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

    ART. 5
    (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în textul Condiţiilor Licenţei sunt definiţi după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) GNL - gaz natural lichefiat;
    c) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale.

    (2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege.

    ART. 6
    Titularul Licenţei nu poate deţine, simultan, două sau mai multe licenţe pentru activitatea de operare a terminalului GNL.

    CAP. II
    Drepturi ale titularului Licenţei
    ART. 7
    Pe durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei are dreptul exclusiv de a opera terminalul GNL utilizând obiectivele necesare desfăşurării activităţii, în condiţiile Legii.

    ART. 8
    Titularul Licenţei beneficiază de drepturile prevăzute în Lege asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea obiectivelor aferente terminalului GNL.

    ART. 9
    Pe durata de valabilitate a Licenţei titularul Licenţei are dreptul să încaseze tarifele pentru serviciile prestate în legătură cu operarea terminalului GNL, să limiteze şi/sau să întrerupă prestarea serviciilor, conform reglementărilor specifice.

    ART. 10
    (1) Titularul Licenţei are dreptul să urmărească lucrările de execuţie şi să realizeze recepţia obiectivelor aferente terminalului GNL, în cazul unor noi instalaţii de GNL, pentru care ANRE nu a acordat unui operator economic licenţă de operare a terminalului GNL, conform prevederilor legale.
    (2) Prestarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contract.

    ART. 11
    Titularul Licenţei are dreptul să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activităţii proprii şi să le supună spre aprobare ANRE.

    ART. 12
    Titularul Licenţei are dreptul să solicite şi să obţină de la ceilalţi participanţi la piaţa gazelor naturale orice informaţii referitoare la activitatea de operare GNL, necesare menţinerii siguranţei fizice şi funcţionale a terminalului GNL pe care titularul Licenţei îl operează.

    CAP. III
    Obligaţii ale titularului Licenţei
    ART. 13
    (1) Pe toată durata de valabilitate a Licenţei, titularul Licenţei va respecta prevederile:
    a) Legii;
    b) reglementărilor europene;
    c) reglementărilor emise de ANRE;
    d) Licenţei, împreună cu prezentele Condiţii;
    e) normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;
    f) legislaţiei incidente.

    (2) La solicitarea ANRE sau conform prevederilor cadrului legal şi de reglementare în vigoare, titularul Licenţei este obligat să elaboreze sau să participe la elaborarea sau modificarea reglementărilor care urmează a fi aprobate de ANRE.
    (3) Titularul Licenţei are obligaţia de a transmite ANRE spre aprobare procedurile privitoare la desfăşurarea activităţilor proprii, dacă acestea instituie obligaţii către terţi.

    ART. 14
    Titularul Licenţei are obligaţia să opereze, să întreţină, să reabiliteze şi să modernizeze instalaţiile aferente terminalului GNL, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.

    ART. 15
    (1) Titularul Licenţei are obligaţia de a desfăşura următoarele activităţi specifice Licenţei în cadrul organizării proprii:
    a) reparaţii curente;
    b) verificări, revizii şi întreţinere obiective aferente terminalului GNL;
    c) detectări pierderi gaze;
    d) efectuare recepţii şi puneri în funcţiune pentru obiective aferente terminalului GNL;
    e) urmărirea lucrărilor pentru obiective aferente terminalului GNL;
    f) efectuarea manevrelor aferente instalaţiilor de GNL;
    g) exploatarea obiectivelor aferente terminalului GNL;
    h) accesul şi racordarea la terminalul GNL;
    i) rezervarea de capacitate pentru terţi;
    j) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice pentru obiective aferente terminalului GNL prin intermediul verificatorilor de proiecte atestaţi de ANRE;
    k) menţinerea parametrilor operaţionali ai terminalului GNL pentru asigurarea permanentă a echilibrului fizic al SNT;
    l) primirea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor;
    m) recepţia/predarea cantitativă şi calitativă a gazelor naturale la intrarea/ieşirea în/din terminalul GNL;
    n) evidenţa sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale;
    o) evidenţa parametrilor tehnologici şi de calitate ai gazelor naturale.

    (2) Titularul Licenţei poate încheia contracte cu terţi pentru desfăşurarea altor activităţi intrând sub incidenţa Licenţei, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Licenţei. Selectarea operatorilor economici cu care se vor încheia aceste contracte se face în sistem concurenţial, în condiţiile legii.

    ART. 16
    Titularul Licenţei nu se va angaja în nicio formă de practici anticoncurenţiale pe piaţa de gaze naturale şi nu va împiedica sau încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe să se angajeze în activitatea de operare a unui terminal GNL, respectând prevederile legislaţiei în vigoare.

    ART. 17
    Titularul Licenţei are obligaţia de a elabora şi de a face publice pe site-ul propriu procedurile proprii de acordare a accesului la terminalul GNL.

    ART. 18
    În vederea asigurării condiţiilor pentru funcţionarea terminalului GNL în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului, titularul Licenţei este obligat să realizeze:
    a) dotarea terminalului GNL cu echipamente de protecţie şi automatizare, care să permită izolarea rapidă şi eficientă a defectelor şi evitarea extinderii efectelor acestora;
    b) modernizarea infrastructurii specifice, necesară funcţionării optime a terminalului GNL;
    c) respectarea condiţiilor impuse de ANRE în sectorul gazelor naturale, protocoalele de schimb de informaţii, rapoartele, structura şi procedurile de acces la bazele de date.


    ART. 19
    La primirea oricărei cereri privind accesul la terminalul GNL, titularul Licenţei trebuie să facă o ofertă, conform legislaţiei in vigoare. În cazul acceptării acesteia, se va încheia un contract cu solicitantul.

    ART. 20
    În desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul Licenţei, titularul Licenţei asigură îndeplinirea indicatorilor de calitate a gazelor naturale.

    ART. 21
    Titularul Licenţei are obligaţia de a realiza, întreţine şi dezvolta un sistem SCADA centralizat care să permită monitorizarea şi conducerea operativă a funcţionării terminalului GNL. Titularului Licenţei îi revin următoarele obligaţii:
    a) echiparea, întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor SCADA din componenţa terminalului GNL, în conformitate cu cerinţele tehnice şi tehnologice;
    b) asigurarea conectării punctelor de achiziţie a datelor la sistemul de telecomunicaţii, în aşa fel încât acestea să fie accesibile dispeceratului naţional.


    ART. 22
    Titularul Licenţei va desfăşura activitatea autorizată prin Licenţă, în condiţii nediscriminatorii, asigurând un mediu concurenţial corect.

    ART. 23
    (1) Situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul Licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.
    (2) Situaţiile contabile se întocmesc astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin Licenţă să fie identificabile în registrele titularului Licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.
    (3) Titularul Licenţei indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.
    (4) Titularul Licenţei se asigură că ţinerea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele acestei condiţii din Licenţă este efectivă pe durata de valabilitate a Licenţei.
    (5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul Licenţei şi alte activităţi ale titularului Licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

    ART. 24
     În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului Licenţei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară.

    ART. 25
    (1) Titularul Licenţei are obligaţia să furnizeze corect şi complet toate datele şi informaţiile solicitate de ANRE.
    (2) Titularul Licenţei are obligaţia să îndeplinească măsurile dispuse de ANRE şi să dea curs convocărilor adresate de către aceasta.

    ART. 26
    (1) Titularul Licenţei se va asigura că informaţiile obţinute de acesta în cursul desfăşurării activităţii ce face obiectul Licenţei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii, fapta constituind contravenţie conform prevederilor Legii. Obligaţia de confidenţialitate care revine titularului Licenţei nu va aduce atingere dreptului operatorilor economici afiliaţi sau asociaţi cu titularul Licenţei de a efectua consolidarea conturilor în conformitate cu reglementările naţionale sau cu privire la piaţa de capital aplicabile acestor operatori economici afiliaţi sau asociaţi.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cazurile când:
    a) se obţine consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    b) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii obligaţiilor privind desfăşurarea activităţilor care fac obiectul Licenţei.

    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în raport cu operatorii economici asociaţi titularului Licenţei, care ar putea dobândi, prin utilizarea acestor informaţii, avantaje nejustificate pe piaţa gazelor naturale sau ar putea crea avantaje comerciale nejustificate unor terţi, prin divulgarea informaţiilor către aceştia.

    ART. 27
    Titularul Licenţei are obligaţia de a notifica ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, ale sediului sau datelor de contact, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni cu respectarea prevederilor Regulamentului.

    CAP. IV
    Asigurarea personalului şi dotarea tehnică
    ART. 28
    (1) Titularul Licenţei asigură pe toată durata de valabilitate a Licenţei personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, precum şi dotarea tehnică şi materială.
    (2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Licenţei.
    (3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul Licenţei are obligaţia să întocmească şi să aplice proceduri proprii de lucru care respectă normele tehnice şi reglementările incidente în sectorul gazelor naturale.

    CAP. V
    Modificarea şi transferul Licenţei
    ART. 29
    (1) ANRE poate modifica Licenţa în conformitate cu prevederile Regulamentului, ca urmare a unei cereri scrise a titularului Licenţei sau din proprie iniţiativă.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) modificarea Licenţei;
    b) acordarea unei Licenţe noi.


    ART. 30
    Modificările Licenţei iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a legislaţiei primare sau secundare, ca efect al unor hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale, vor fi notificate titularului Licenţei, conform prevederilor Regulamentului.

    ART. 31
    Licenţa poate fi transferată altui operator economic în conformitate cu prevederile Regulamentului.

    CAP. VI
    Suspendarea/retragerea Licenţei
    ART. 32
    (1) ANRE poate suspenda/retrage Licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) ANRE comunică titularului Licenţei suspendarea/retragerea Licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Licenţei după ce titularul Licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.

    CAP. VII
    Căi de comunicare
    ART. 33
    (1) În relaţia cu ANRE, orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă în una dintre următoarele forme:
    a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
    b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    e) prin încărcare în platforma Punctului de Contact Unic electronic-PCUe.

    (2) Titularul Licenţei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016