Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - acord 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Acord 2016

Selectati luna pentru care doriti sa afisam acord din 2016‹‹ Pagina 2 din 5

Monitorul Oficial 689 din 06 Septembrie 2016 (M. Of. 689/2016)

Monitorul Oficial 628 din 16 August 2016 (M. Of. 628/2016)

 ACORD din 27 iunie 2016 de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 16 august 2016 ──────────     Aprobat de Hotărârea nr. 572 din 10 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 16 august 2016. ──────────

Ministerul justiţiei din românia şi ministerul justiţiei din georgia, denumite în continuare părţile,conform principiilor universal recunoscute de drept internaţional, în special: cooperarea şi relaţiile de prietenie dintre state, respectul pentru suveranitatea, egalitatea, integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor, non-imixtiunea în afacerile interne şi respectul faţă de libertate, drepturile omului şi statul de drept,reafirmând angajamentul pentru consolidarea statului de drept, democraţiei şi bunei guvernări în interiorul parteneriatului estic al politicii europene de vecinătate,având în vedere acordul de asociere dintre uniunea europeană şi comunitatea europeană a energiei atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi georgia, pe de altă parte, încheiat ...

Monitorul Oficial 579 din 29 Iulie 2016 (M. Of. 579/2016)

 ACORD din 5 iunie 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 29 iulie 2016 ──────────     *) ratificat de Legea nr. 167/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 29 iulie 2016 ──────────

Guvernul româniei şi guvernul republicii moldova, denumite în continuare părţi,dorind să creeze un set de reguli privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate aplicabil tuturor activităţilor de cooperare şi contractelor viitoare, care vor fi implementate între părţi şi care vor conţine sau vor implica informaţii clasificate,au convenit următoarele:art. 1   scopul şi domeniul de aplicare(1) scopul prezentului acord este de a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în procesul de cooperare dintre părţi sau dintre persoanele juridice din statele părţilor.(2) prezentul acord se aplică oricărei activităţi ce implică schimbul de informaţii clasificate şi care se derulează sau urmează a se derula între ...

Monitorul Oficial 575 din 28 Iulie 2016 (M. Of. 575/2016)

 ACORD din 4 noiembrie 2015 între Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 28 iulie 2016 ──────────     Aprobat de Legea nr. 161 din 21 iulie 2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 28 iulie 2016. ──────────

Întrucât guvernul româniei şi guvernul insulei man (denumite, în continuare, părţile) doresc să extindă şi să faciliteze termenii şi condiţiile care reglementează schimbul de informaţii în domeniul fiscal,întrucât este cunoscut faptul că insula man are dreptul, în baza condiţiilor stabilite prin împuternicirea acordată acesteia de regatul unit, să negocieze, să încheie, să aplice şi, sub rezerva prevederilor prezentului acord, să înceteze valabilitatea unui acord privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal cu guvernul româniei,astfel, prin urmare, părţile au convenit să încheie următorul acord:art. 1obiectul şi scopul acorduluiautorităţile competente ale părţilor îşi vor acorda asistenţă prin schimb de informaţii care se ...

Monitorul Oficial 544 din 20 Iulie 2016 (M. Of. 544/2016)

 ACORD DE GESTIONARE ARIERATE din 1 iulie 2015 între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Ungaria, Republica Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii care reglementează procedurile de plată şi rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016 ──────────     *) Ratificat de Legea nr. 128/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 20 iulie 2016. ──────────

Acest acord a intervenit între: regatul belgiei, republica bulgaria, republica cehia, regatul danemarcei, republica federală germania, republica estonia, irlanda, republica elenă, regatul spaniei, republica franceză, republica croaţia, republica italia, republica cipru, republica letonia, republica lituania, ducatul luxemburg, republica ungaria, republica malta, regatul olandei, republica austria, republica polonia, republica portugalia, românia, republica slovenia, republica slovacia, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord, care au acţionat prin intermediul ministerelor menţionate în anexa la prezentul acord (în cele ce urmează "acordul de garantare" sau "garanţia") de părţile semnatare listate în paginile cu semnături (fiecare în parte "garant" ...

 ACORD DE GARANTARE din 1 iulie 2015 între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016 ──────────     *) Ratificat de Legea nr. 128/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 20 iulie 2016. ──────────

Acest acord a intervenit între: regatul belgiei, republica bulgaria, republica cehia, regatul danemarcei, republica federală germania, republica estonia, irlanda, republica elenă, regatul spaniei, republica franceză, republica croaţia, republica italia, republica cipru, republica letonia, republica lituania, ducatul luxemburg, republica ungaria, republica malta, regatul olandei, republica austria, republica polonia, republica portugalia, românia, republica slovenia, republica slovacia, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord, care au acţionat prin intermediul ministerelor menţionate în anexa 1 la prezentul acord (în cele ce urmează "acordul de garantare" sau "garanţia") şi reprezentate fiind de părţile semnatare listate în paginile cu semnături ...

Monitorul Oficial 541 din 19 Iulie 2016 (M. Of. 541/2016)

 ACORD din 2 decembrie 2015 suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare*) EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 19 iulie 2016 ──────────     Ratificat de Legea nr. 126/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 19 iulie 2016. ──────────

──────────*) traducere.──────────articolul 1 definiţiiarticolul 2 prevederi generalearticolul 3 amplasarea şi schimbarea locaţiei permanente a unui comandament aliatarticolul 4 bazelearticolul 5 inviolabilitatea facilităţilorarticolul 6 imunitatea comandamentelor aliatearticolul 7 imunităţi şi privilegii ale personalului de rang înaltarticolul 8 statutul membrilor personalului desemnat de alte organizaţiiarticolul 9 dimensiunea personalului comandamentelor aliatearticolul 10 intrarea, ieşirea din ţară, munca şi şedereaarticolul 11 personalitatea juridică a comandamentelor aliatearticolul 12 pretenţiiarticolul 13 personalul civil angajat de către un comandament aliatarticolul 14 contractanţi, experţi tehnici şi specialiştiarticolul 15 certificate de securitate (certificatul de securitate nato)articolul 16 operaţiuni bancare şi valutăarticolul 17 imunităţi fiscale şi facilităţi ale unui comandament ...

Monitorul Oficial 528 din 14 Iulie 2016 (M. Of. 528/2016)

 ACORD din 10 martie 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte de serviciu EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016 ──────────     Aprobat de Hotărârea nr. 475 din 6 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016. ──────────

Guvernul româniei şi guvernul republicii azerbaidjan, denumite în continuare părţi contractante,în dorinţa de a promova în continuare relaţiile de prietenie dintre cele două state, pe bază de reciprocitate, prin facilitarea călătoriilor cetăţenilor statelor părţilor contractante, titulari de paşapoarte de serviciu pe teritoriul statelor lor,au convenit după cum urmează:art. 1cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte de serviciu valabile, pot intra, tranzita sau rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante pentru o perioadă care să nu depăşească 90 (nouăzeci) de zile în oricare 180 (o sută optzeci) de zile.de la data aplicării în totalitate a acquis-ului schengen de ...

Monitorul Oficial 438 din 13 Iunie 2016 (M. Of. 438/2016)

 ACORD din 24 mai 2016 încheiat prin schimb de note verbale EMITENT: ORGANIZATIA MONDIALA A TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 13 iunie 2016 ──────────     *) Aprobat prin Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 809 din 2 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 13 iunie 2016. ──────────

Organizaţia mondială a turismuluirpeu/250/2016 notă verbalăsecretariatul organizaţiei mondiale a turismului (omt), agenţie specializată a naţiunilor unite cu sediul în spania, prezintă complimentele sale ministerului afacerilor externe al româniei şi are onoarea de a propune încheierea unui acord între omt şi guvernul româniei pentru organizarea unei conferinţe omt privind managementul integrat al calităţii în destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate (bucureşti, românia, 23 iunie 2016). dacă această propunere este acceptabilă pentru guvernul româniei, această notă şi răspunsul afirmativ al ministerului afacerilor externe vor constitui un acord care va intra în vigoare la data la care ministerul afacerilor externe al româniei notifică organizaţia ...

Monitorul Oficial 382 din 19 Mai 2016 (M. Of. 382/2016)

 ACORD din 7 decembrie 2015 privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016 ──────────     Aprobat de Legea nr. 97 din 16 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016. ──────────

Guvernul româniei şi guvernul republicii algeriene democratice şi populare, denumite în continuare împreună părţi şi fiecare separat partea,având în vedere excelentele relaţii care există între românia şi republica algeriană democratică şi populară,reafirmând ataşamentul lor la principiile şi obiectivele cartei naţiunilor unite şi în special la acelea care se referă la respectarea independenţei şi suveranităţii statelor,aspirând la stabilirea unei cooperări reciproc avantajoase bazate pe respect, încredere şi luarea în considerare a intereselor fiecărei părţi,dorind să promoveze cooperarea între forţele lor armate, precum şi între industriile lor de apărare,au convenit următoarele:art. 1În termenii prezentului acord, părţile se angajează să acţioneze de comun ...

‹‹ Pagina 2 din 5
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016