Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE GARANTARE din 1 iulie 2015  între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD DE GARANTARE din 1 iulie 2015 între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi Banca Europeană pentru Investiţii privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană pentru Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific, precum şi din ţările şi teritoriile de peste mări*)

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 20 iulie 2016 ──────────     *) Ratificat de Legea nr. 128/2016 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 20 iulie 2016. ──────────
    Acest Acord a intervenit între: Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Republica Ungaria, Republica Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care au acţionat prin intermediul ministerelor menţionate în anexa 1 la prezentul Acord (în cele ce urmează "Acordul de garantare" sau "Garanţia") şi reprezentate fiind de părţile semnatare listate în paginile cu semnături (fiecare în parte "Garant" şi împreună "Garanţii" sau "statele membre")
    şi
    Banca Europeană pentru Investiţii, cu sediul în bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxembourg Kirchberg, Ducatul Luxembourg, reprezentată prin domnul Werner Hoyer, în calitate de preşedinte ("Banca")
    unde:
    1. Garanţii au preluat anumite obligaţii de a acţiona în calitate de garant în conformitate cu prevederile art. 4 din Acordul intern semnat la Luxemburg şi Bruxelles în zilele de 24 şi, respectiv, 26 iunie 2013 ("Acordul intern Cotonou III") privind acordarea ajutorului comunitar în cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (echivalent cu cel de-al treilea Protocol financiar) în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, încheiat la Cotonou (Benin), în data de 23 iunie 2000, între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi statele din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de altă parte, cu primele modificările aduse la Luxemburg în data de 25 iunie 2005 şi revizuit a doua oară la Ouagadougou în ziua de 22 iunie 2010 ("Acord Cotonou") şi cu privire la alocarea asistenţei financiare pentru ţările şi teritoriile de peste mări, în cazul cărora se aplică prevederile conţinute în partea a patra din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, în conformitate cu Decizia Consiliului 2001/822/CE din 27 noiembrie 2001 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări (împreună "Cadrul Cotonou").
    2. Având în vedere preambulul de mai sus, Consiliul Guvernatorilor Băncii a autorizat, în data de 31 mai 2013, acordarea de împrumuturi din resursele proprii ale Băncii pentru sprijinirea proiectelor de investiţii în perioada 2014-2020 incluse în cel de-al treilea Protocol financiar la Acordul Cotonou în valoare totală de până la EUR 2500 milioane şi, respectiv, EUR 100 milioane în ţările şi teritoriile de peste mări.
    3. În continuarea politicii decise de Consiliul Guvernatorilor Băncii la data de 1 martie 2012 cu privire la posibilitatea Băncii de asumare a riscului comercial total pe fiecare operaţiune individuală derulată în sectorul privat pe resursele proprii cu o distribuire sistematică a riscului politic, care va continua să fie garantat de către statele membre, autorizarea mai sus menţionată a Consiliului Guvernatorilor Băncii a fost acordată cu condiţia ca împrumuturile acordate de către Bancă să aibă loc cu disponibilitatea continuă a unei garanţii satisfăcătoare (care va fi această Garanţie) din partea garanţilor pentru suma agregată plus toate sumele aferente în conformitate cu decizia Consiliului Guvernatorilor Băncii din data de 1 martie 2012 şi ca finanţarea să fie alocată pentru proiectele de investiţii care îndeplinesc criteriile obişnuite ale Băncii privind acordarea de împrumuturi din resurse proprii.
    4. Art. 4 din Acordul intern Cotonou III prevede ca această Garanţie să se limiteze la 75% din valoarea totală a creditelor deschise de către Bancă în baza tuturor Acordurilor de împrumut încheiate în baza Acordului de parteneriat Cotonou III şi a Deciziei de asociere şi să acopere toate riscurile aferente tuturor proiectelor din sectorul public. Se prevede de asemenea că, pentru proiectele sectorului public, această Garanţie va acoperi totalitatea riscurilor politice, în timp ce riscul comercial va fi în întregime asumat de către BEI.
    5. Respectivul articol 4 prevede în continuare faptul că responsabilitatea statelor membre în cadrul acestei Garanţii va fi proporţională cu contribuţiile acestora la capitalul Băncii. Contribuţiile respective ale statelor membre la capitalul Băncii, la data semnării acestei Garanţii, se regăsesc, pentru informare, în anexa 2.
    6. Garanţii şi Banca intenţionează ca, acolo unde garanţii se subrogă drepturilor şi despăgubirilor Băncii în legătură cu un împrumut, Banca - în baza solicitării garanţilor - va administra şi va gestiona Acordul de împrumut respectiv unde s-a înregistrat nerespectarea obligaţiilor contractuale, în conformitate cu termenii şi condiţiile Acordului de gestionare a arieratelor Cotonou III intervenit între Bancă şi garanţi, care guvernează procedurile legate de efectuarea plăţilor şi rambursărilor în cadrul garanţiei statelor membre stabilită în favoarea Băncii (Acordul Cotonou III de gestionare a arieratelor).

    S-au convenit următoarele:

    Definiţii
    A. În această garanţie:
    "Împrumutat" înseamnă orice beneficiar al unui împrumut acordat de Bancă în cadrul celui de-al treilea Protocol financiar la Acordul Cotonou sau Decizia de asociere.
    "Ghidurile privind politica riscului de credit" înseamnă instrucţiunile Băncii privind politica riscului de credit pe operaţiunile din resurse proprii derulate în afara teritoriului Uniunii Europene, precum şi, unde este cazul, ghidurile Băncii privind politica riscului de credit în cadrul Uniunii Europene, aşa cum au fost aprobate, amendate, completate sau revizuite periodic de către Bancă.
    "Operaţiune de finanţare BEI" înseamnă un Împrumut acordat de Bancă, din resurse proprii şi conform propriilor reguli şi proceduri, pentru proiecte de investiţii eligibile implementate într-o Ţară gazdă, în sfera Cadrului Cotonou şi guvernate de un Acord de împrumut încheiat între Bancă şi un Împrumutat.
    "Debitor garantat" înseamnă un Împrumutat sau un Terţ garant.
    "Sumă/Sume garantată/garantate" înseamnă o obligaţie acoperită de prezenta Garanţie care constă în capital, dobândă, comisioane, despăgubiri, taxe, cheltuieli şi alte plăţi accesorii, precum şi orice alte sume datorate Băncii la un moment dat de către un Debitor garantat în baza unui Împrumut sau a unei Garanţii emise de un Terţ garant.
    "Guvernul gazdă" reprezintă autorităţile actualmente în funcţie sau orice succesor, care deţin controlul efectiv, în întregime sau în parte, asupra teritoriului unei Ţări gazdă sau al unei subdiviziuni teritoriale sau politice, precum şi orice altă autoritate publică a ţării respective, inclusiv orice entitate amplasată în interiorul sau în afară Ţării gazdă şi care deţine putere de legiferare conform legilor respectivei Ţări gazdă.
    "Ţară gazdă" înseamnă oricare dintre statele ACP sau din ţările şi teritoriile de peste mări cuprinse în Cadrul Cotonou.
    "Împrumut" înseamnă acordarea de fonduri unui Împrumutat, de către Bancă, sub forma unui împrumut sau a obligaţiunilor, sau orice alt tip de instrument echivalent, care este acceptabil de către Bancă ca înlocuitor al Împrumutului în conformitate cu Ghidurile privind politica riscului de credit şi conform termenilor prevăzuţi în Acordul de împrumut.
    "Acord de împrumut" înseamnă un acord semnat, încheiat între Bancă şi un Împrumutat, prin care se stabilesc termenii care se aplică unei Operaţiuni de Finanţare BEI care îmbracă forma unui Împrumut.
    "Cont de acoperire a pierderilor din Împrumut - Loan-loss Cover Account" reprezintă un cont denominat în euro deschis de Bancă în numele Garanţilor, care va fi finanţat din venitul provenit din aplicarea preţurilor de risc la operaţiunile de finanţare BEI şi care va fi gestionat în conformitate cu prevederile Acordului de gestionare a arieratelor Cotonou III.
    "Participare proporţională" înseamnă, în legătură cu fiecare dintre garanţi, proporţia în care garantul participă la capitalul Băncii; această proporţie va fi măsurată la fiecare executare în conformitate cu prevederile art. 2 la momentul executării garanţiei; contribuţiile fiecăruia dintre garanţi la capitalul Băncii la data prezentei Garanţii sunt stabilite şi incluse pentru informare în anexa 2.
    "Garanţie terţă" reprezintă garanţia emisă de un terţ în favoarea Băncii, incluzând cel puţin scrisoarea de credit sau scrisoarea de confort emisă în legătură cu acordarea unui Împrumut către un Împrumutat, precum include şi orice asumare de către o parte care răspunde solidar pentru obligaţiile Debitorului garantat, în întregime sau în parte, faţă de Bancă, cu privire la un Împrumut acordat de către Bancă.
    "Terţ garant" înseamnă persoana care emite o Garanţie terţă în numele unui Împrumutat.

    B. Următorii termeni vor avea înţelesurile respective atribuite în preambul, articole şi anexele specificate mai jos:

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                   Termen Preambul, articol sau anexă
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Tribunal arbitral Secţiunea 4 din anexa 3
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Decizie de asociere Preambul 1
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Obligaţie Secţiunea 4 din anexa 3
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Aplicabil Secţiunea 4 din anexa 3
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cadrul Cotonou Preambul 1
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Acord intern Cotonou III Preambul 1
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Acord de gestionare a arieratelor Cotonou III Preambul 7
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Acord Cotonou Preambul 1
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Riscuri politice Articolul 2.03
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Proiect Secţiunea 4 din anexa 3
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Acord de proiect Secţiunea 4 din anexa 3
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Parte relevantă Secţiunea 4 din anexa 3
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    În această Garanţie, cu excepţia cazurilor în care prin context se specifică altfel:
    a) titlurile sunt doar convenţii şi nu afectează interpretarea acestei Garanţii;
    b) cuvintele la singular includ şi sensul acestora la plural şi invers;
    c) orice trimitere la textul unui articol, o parte sau o anexă reprezintă o trimitere la un articol, parte sau anexă din această Garanţie.

    ART. 1
    Sfera de cuprindere a Garanţiei
    1.01 Proporţional cu propria participare şi fără a aduce prejudicii prevederilor articolului 2.02, fiecare Garant în calitate de debitor principal şi nu doar ca simpla garanţie, prin prezenta, în mod irevocabil:
    (a) garantează, renunţând totodată la orice drept de obiecţie, în concordanţă cu termenii şi condiţiile prevăzute mai jos, efectuarea cu punctualitate şi în totalitate a tuturor obligaţiilor financiare ale fiecărui Debitor garantat care decurg din Împrumuturile acordate de către Bancă din resurse proprii în baza Cadrului Cotonou;
    (b) se obligă să achite orice plată din Suma garantată datorată Băncii de către Debitorul garantat, la solicitarea făcută de Bancă, în euro şi în conformitate cu prevederile articolului 3.
    1.02 Obligaţiile garanţilor definite în articolul 1.01 de mai sus se vor aplica pentru toate Operaţiunile de finanţare BEI încheiate în baza Acordului intern Cotonou III sub care este sau a fost semnat Acordul de împrumut relevant în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2020.
    1.03 A. Această Garanţie va acoperi:
    - toate riscurile aferente Acordurilor de împrumut încheiate de Bancă cu împrumutaţii sectorului public sub incidenţa Cadrului Cotonou; şi
    - riscurile politice, aşa cum este acest termen definit în articolul 2.03, pentru Acordurile de împrumut încheiate de Bancă cu împrumutaţii sectorului public sub incidenţa Cadrului Cotonou.
    B. Valoarea totală a obligaţiei garanţilor din această Garanţie în Cadrul Cotonou este limitată la 75% din valoarea totală a creditelor deschise de către Bancă în baza Cadrului Cotonou cu respectarea următoarelor plafoane, respectiv:
    - EUR 2500 milioane, pentru cel de al treilea Protocol financiar la Acordul Cotonou; şi
    - EUR 100 milioane pentru Decizia de asociere în perioada de după 31 decembrie 2013.
    1.04 Obligaţiile garanţilor în conformitate cu prezenta Garanţie vor continua până la plata în totalitate a Sumelor garantate.
    ART. 2
    Executarea Garanţiei
    2.01 Această Garanţie poate fi executată ori de câte ori un Debitor garantat nu respectă, în întregime sau în parte, obligaţia contractuală de a achita la scadenţă o Sumă garantată. Orice sumă primită sau realizată de către Bancă în scopul descărcării unei Sume garantate nu va fi luată în considerare, dacă utilizarea de către Bancă a sumei respective este restricţionată în orice fel.
    2.02 Premergător executării unei Garanţii ca urmare a neplăţii, parţiale sau totale, de către un Debitor garantat, a Sumei garantate la data scadenţei acesteia, Banca va transmite garanţilor o notificare conform uzanţelor pentru a-şi anunţa intenţia de a depune o solicitare pentru executarea garanţiei respective. Pentru evitarea oricăror îndoieli, obligaţiile Băncii conform acestui articol 2.02 nu vor fi interpretate în niciun caz ca o condiţie suspensivă pentru aplicarea obligaţiilor garanţilor în conformitate cu prevederile articolului 1.01.
    2.03 Cu toate acestea, în cazul acordurilor dintre Bancă şi împrumutaţii sectorului privat, Garanţia poate fi executată oricând, ca urmare a producerii unuia dintre evenimentele definite în anexa 3 (în cele ce urmează "Risc politic"):
    (i) un Debitor garantat nu are capacitatea de a plăti sau Banca de a primi o Sumă garantată la data scadenţei acesteia; sau
    (ii) un Terţ garant este împiedicat să colecteze sumele care i se datorează dintr-o Sumă garantată, cu următoarele condiţii:
    (a) orice cerere de plată efectuată de către un Terţ garant în contul unei plăţi pe care a realizat-o în numele unui Debitor garantat trebuie să fie transmisă Băncii în termen de maximum 2 (doi) ani de la (x) data finală de rambursare specificată contractual în acordul relevant sau (y) în situaţia în care este vorba de o plată anticipată, indiferent că este voluntară sau obligatorie, a Împrumutului relevant, de la data scadentă a rambursării anticipate respective; şi
    (b) această Garanţie este limitată la suma care ar fi putut fi recuperată de către Bancă sau Terţul garant, după caz, dacă nu ar fi intervenit un Risc politic.
    2.04 Un Terţ garant poate efectua o cerere de tip preventiv către Bancă în baza unei Garanţii terţe, în situaţiile prevăzute în secţiunea 4, paragraful 2, punctul (b) din anexa 3, dacă perioada de aplicare menţionată aici nu a expirat în timpul perioadei de siguranţă de doi ani prevăzute la articolul 2.03 (ii) din prezenta Garanţie. Această cerere preventivă nu îndreptăţeşte Banca să efectueze o cerere de plată în cadrul acestei Garanţii, ci serveşte mai degrabă ca mijloc de suspendare a perioadei de siguranţă prevăzute la articolul 2.03 (ii) din prezenta Garanţie. Orice parte rămasă din perioada de siguranţă va începe să curgă din nou după expirarea perioadei de aplicare prevăzute la secţiunea 4, paragraful 2, punctul (b) din anexa 3. Banca va informa garanţii cu privire la orice cerere de tip preventiv depusă de un Terţ garant.
    2.05 A. Cu condiţia respectării punctului B de mai jos, decizia Băncii cu privire la apariţia unui Risc politic va fi finală şi obligatorie. Această decizie va intra în vigoare în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării garanţilor.
    B. În situaţia în care majoritatea garanţilor, determinată pe baza participării proporţionale a acestora, solicită Băncii contestarea revendicării de către un Debitor garantat a apariţiei unui Risc politic, Banca va da curs acestei solicitări în conformitate cu obligaţiile care îi revin în cadrul Acordului de gestionare a arieratelor Cotonou III. Cu toate acestea, atât garanţii, cât şi Banca au obligaţia reciprocă de a se supune unei sentinţe definitive emise de un tribunal competent sau un tribunal arbitral într-o dispută intervenită între Bancă şi Debitorul garantat care generează apariţia unui Risc politic. Banca va informa periodic garanţii cu privire la evoluţia unor astfel de proceduri.
    2.06 Banca va informa garanţii cu privire la apariţia oricărui Risc politic şi oricărui dezacord dintre Bancă şi un Debitor garantat cu privire la apariţia unui Risc politic.
    2.07 Garanţia poate fi de asemenea executată ori de câte ori un Debitor garantat efectuează ori Banca prin realizarea unei Garanţii Terţe primeşte o plată pe care Banca nu poate, indiferent de motiv, să o utilizeze fără restricţii sau asupra căreia nu are control nelimitat.
    ART. 3
    Termeni de plată în cadrul Garanţiei
    3.01 Garanţii vor achita Băncii sumele solicitate de către Bancă, în euro. Sumele solicitate de către Bancă vor avea în vedere orice fonduri care pot fi aplicate de către Bancă din contul de acoperire a pierderilor din împrumut cu privire la Sumele garantate neachitate. Contul de acoperire a pierderilor din împrumut va fi gestionat în conformitate cu prevederile Acordului de gestionare a arieratelor Cotonou III, precum şi cu termenii şi condiţiile prevăzute periodic de organismele de guvernare ale Băncii.
    3.02 Obligaţiile de plată ale garanţilor în cadrul acestei Garanţii se vor efectua în conformitate cu prevederile Acordului de gestionare a arieratelor Cotonou III şi în orice caz se vor efectua în termen de maximum 3 ani de la transmiterea cererii scrise a Băncii, în cadrul Garanţiei.
    3.03 Banca nu va pretinde niciunuia dintre garanţi, individual, efectuarea unei plăţi ajunse la scadenţă, fără a pretinde în acelaşi timp şi cu respectarea proporţiei participării garanţilor celorlalţi garanţi efectuarea plăţilor care decurg din prezenta Garanţie. În situaţia în care Banca decide că s-a produs un Risc politic, Banca poate face această solicitare, care va fi respectată de către garanţi, chiar şi în cazul în care garanţii au făcut o cerere către Bancă în condiţiile prevăzute la articolul 2.05 B.
    ART. 4
    Condiţii de împrumut, administrare şi informare
    4.01 Banca va gestiona toate Împrumuturile acoperite de prezenta Garanţie în conformitate cu bunele practici bancare şi cu criteriile şi procedurile standard ale Băncii, în mod deosebit în concordanţă cu Ghidurile privind politica riscurilor de creditare, cu modificările ulterioare periodice şi cu respectarea uzanţelor de control. Banca va acţiona pentru recuperarea oricăror sume garantate de la oricare dintre Debitorii garantaţi sau oricărei Garanţii, în concordanţă cu diligenţa aplicată în cazul procedurilor de recuperare iniţiate pentru oricare dintre sumele care urmează a fi recuperate în legătură cu proiectele finanţate de Bancă fără avantajul prezentei Garanţii.
    Termenii şi condiţiile aplicabile Împrumuturilor acoperite de prezenta Garanţie vor fi definite în conformitate cu principiile şi ghidurile prevăzute de organismele de guvernare ale Băncii, în mod periodic.
    4.02 Garanţii, prin prezenta, autorizează Banca să acorde unui Debitor garantat una sau mai multe prelungiri şi, în general, să aducă amendamente la termenii acordului relevant încheiat cu un Debitor garantat, inclusiv orice amendament care are efectul de a reduce sau şterge o sumă neachitată ca parte a procesului de restructurare sau reeşalonare cu creditorii, cu condiţia rămânerii în sfera de acoperire a Cadrului Cotonou.
    4.03 Banca va transmite garanţilor, de două ori pe an, până la data de 31 ianuarie şi, respectiv, 31 iulie, următoarele:
    (i) o informare, în forma prezentată în anexa 4, conţinând informaţiile referitoare la Acordurile de împrumut acoperite prin această Garanţie, informaţii care intră în vigoare la 31 decembrie şi, respectiv, 30 iunie; şi
    (ii) limitele de prudenţă, sub forma anexei 5, aşa cum sunt definite în concordanţă cu principiile şi ghidurile stabilite periodic de către organismele de guvernare ale Băncii.
    4.04 Banca va informa garanţii cu privire la orice fapt sau circumstanţă despre care consideră că nu sunt cunoscute în general şi despre care crede că pot duce la efectuarea unei solicitări în scopul executării prezentei Garanţii. Banca nu are obligaţia de a cere astfel de informaţii.
    ART. 5
    Subrogarea
    5.01 În măsura în care un garant efectuează o plată către Bancă în baza acestei Garanţii, acest garant se va subroga drepturilor, inclusiv cele de garantare, ale Băncii cu privire la revendicările faţă de Debitorii garantaţi. Acest drept de subrogare nu poate fi invocat în detrimentul Băncii.
    5.02 În toate Garanţiile terţe, Banca va exclude orice drept de contribuţie al Terţului garant împotriva garanţilor şi va exclude de asemenea orice drept de recurs de către un Terţ garant împotriva garanţilor. Banca va despăgubi garanţii faţă de orice obligaţie către Terţii garanţi decurgând din această Garanţie.
    5.03 În situaţia în care garanţii sunt subrogaţi drepturilor Băncii, Banca - la solicitarea garanţilor - va administra şi gestiona creanţele relevante conform articolului 5.01 în conformitate cu termenii şi condiţiile stabilite în Acordul de gestionare a arieratelor Cotonou III.
    5.04 Garanţii şi Banca au convenit aplicarea Acordului de gestionare a arieratelor Cotonou III pentru toate acţiunile de recuperare iniţiate de către Bancă cu privire la acordurile de împrumut acoperite de această Garanţie.
    5.05 Ca parte a subrogării la producerea unui risc de netransferare a valutei, conform definiţiei din anexa 3, se vor aplica următoarele prevederi:
    La scadenţa unei sume garantate, în situaţia în care un Debitor garantat efectuează, în termenii acceptaţi de către Bancă, un depozit într-o valoare echivalentă cu respectiva Sumă garantată sau produce un activ financiar echivalent, în favoarea Băncii, fie în valuta împrumutului sau orice altă valută liber convertibilă, garanţii prin prezenta autorizează Banca să limiteze revendicarea garanţilor privind valoarea din Suma garantată corespunzătoare valorii depozitului sau a activului respectiv, la acest depozit sau activ.
    ART. 6
    Impozite şi cheltuieli
    6.01 Toate taxele fiscale şi alte cheltuieli efectuate în legătură cu realizarea, aplicarea sau executarea acestei Garanţii se vor suporta de către garanţi proporţional cu ponderea participării fiecăruia.
    6.02 Garanţii vor despăgubi Banca pentru toate taxele şi cheltuielile efectuate de către aceasta din urmă în încercarea de a recupera Sumele garantate în conformitate cu Acordul de gestionare a arieratelor Cotonou II sau în aşteptarea adoptării acestuia, în conformitate cu Acordul de administrare a arieratelor Cotonou III.
    ART. 7
    Legea aplicabilă
    7.01 Prezenta Garanţie va fi guvernată şi interpretată în concordanţă cu principiile generale comune ale legislaţiilor statelor membre.
    ART. 8
    Jurisdicţie
    8.01 Orice dispută între părţile semnatare ale acestei Garanţii, care nu va putea fi soluţionată prompt şi amiabil, va fi înaintată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, conform articolului 272 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene.
    ART. 9
    Confidenţialitate
    9.01 Având în vedere caracterul potenţial confidenţial şi, în unele cazuri, de sensitivitate comercială al unora dintre informaţiile schimbate în contextul acestei Garanţii, atât Banca, cât şi garanţii se obligă să nu divulge, fără consimţământul prealabil scris al celeilalte părţi, nicio informaţie primită în contextul prezentei Garanţii. Asumarea acestei obligaţii nu afectează, cu toate acestea, comunicarea informaţiilor obligatorii prin aplicarea legii sau a unui ordin emis de un tribunal cu competenţă şi jurisdicţie.
    ART. 10
    Înştiinţări şi comunicări
    10.01 Înştiinţările şi alte comunicări către garanţi sau către Bancă vor fi transmise prin poştă cu confirmare de primire sau prin intermediul altor mijloace recunoscute de comunicare, la adresele destinatarilor, după cum urmează:
    Pentru garant: Adresa respectivă prevăzută în anexa 1
    Pentru Bancă: 100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg
    Orice modificare a adreselor de mai sus va intra în vigoare doar după notificarea în scris a celorlalte părţi.
    Preambulurile şi cele trei anexe constituie parte integrantă din prezenta Garanţie.
    ART. 11
    Semnarea Garanţiei
    11.01 Această Garanţie va deveni obligaţie contractuală pentru fiecare garant imediat după semnarea sau, după caz, odată cu ratificarea acestei Garanţii şi va intra în vigoare în data de 1 ianuarie 2014.
    11.02 Textul original al prezentei Garanţii va fi în limbile engleză, franceză şi germană. Fiecare garant va putea semna în oricare dintre cele trei limbi ale textului original.
    11.03 Această Garanţie va fi semnată în mai multe exemplare, iar fiecare garant va semna două originale pe care le va livra Băncii. Banca va returna fiecărui garant un exemplar original semnat de garantul respectiv şi de Bancă. Banca va produce o copie conformă cu originalul în limba engleză.

    Drept mărturie a celor de mai sus, părţile au semnat prezenta Garanţie prin reprezentantul autorizat.

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Regatului Belgiei
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Bulgaria
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Cehia
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Regatului Danemarcei
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Federale Germania
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Estonia
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Irlanda
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Elene
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Regatului Spania
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Franceze
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Croaţiei
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Italia
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Cipru
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Letonia
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Lituania
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Ducatului Luxemburg
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Ungaria
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Malta
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Regatului Olandei
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Austria
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Polonia
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Portugalia
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii România
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Slovenia
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Slovacia
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Finlanda
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Republicii Suediei
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Regatului Suediei
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Regatului Unit al Marii Britanii al Irlandei de Nord
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............

 ┌
 ┤ Semnătura în numele Băncii Europene pentru Investiţii
 │ de către: ..........................
 └
   data: .....................
   Numele semnatarului: ...............    ANEXA 1
                     Lista adreselor conform articolului 10

 ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
 │REGATUL BELGIEI │Service Public Federal Finances │
 │ │Administration de la Tresorerie │
 │ │Questions Financieres Internationales et │
 │ │Europeennes │
 │ │30, avenue des Arts │
 │ │B-1040 Bruxelles │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA BULGARIA │[text în limba bulgară] │
 │ │Ministerul Finanţelor │
 │ │Direcţia pentru Instituţii Financiare │
 │ │Internaţionale şi Cooperare │
 │ │Departamentul pentru Instituţii Financiare │
 │ │Europene │
 │ │Str. Rakovsky nr. 102 │
 │ │1040 Sofia │
 │ │Republica Bulgaria │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA CEHIA │Ministerstvo financi │
 │ │Mezinarodni vztahy │
 │ │Letenska 15 │
 │ │CZ-118 10 Praha 1 │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REGATUL DANEMARCEI │Udenrigsministeriet │
 │ │Asiatisk Plads 2 │
 │ │DK - 1448 - Copenhagen K │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA│Bundesministerium der Finanzen, │
 │ │Referat EA2 │
 │ │Wilhelmstrasse 97 │
 │ │D-10117 Berlin │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA ESTONIA │Rahandusministeerium │
 │ │Suur-Ameerika 1 │
 │ │EE- 15006 Tallinn │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │IRLANDA │Department of Finance │
 │ │Internaţional Financial Institutions Section │
 │ │South Block │
 │ │Government Buildings │
 │ │Upper Merrion Street │
 │ │IE-Dublin 2 │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA ELENĂ │[text în limba greacă] │
 │ │Ministerul Economiei şi Finanţelor │
 │ │Oficiul de Stat al Contabilităţii Generale │
 │ │Direcţia 25 │
 │ │Str. Panepistimiou 25 │
 │ │GR-10165 Atena │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REGATUL SPANIEI │Ministerio de Economia y Competitividad, │
 │ │Secretaria General del Tesoro y Politica │
 │ │Financiera │
 │ │Servicio de Avales │
 │ │Paseo del Prado, Num. 6 │
 │ │E-28071 Madrid │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA FRANCEZĂ │Ministere de l'Economie, de l'Industrie et de │
 │ │l'Emploi │
 │ │Direction general du Tresor et de la Politique │
 │ │Economique │
 │ │Service des politiques macroeconomiques et des │
 │ │affaires europeennes │
 │ │Teledoc 652 │
 │ │139, rue de Bercy, │
 │ │FR-75572 Paris CEDEX 12 │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA CROAŢIA │Ministerul Finanţelor │
 │ │Katanciceva nr. 5 │
 │ │HR - 10000 Zagreb │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA ITALIA │Ministero dell'Economia e delle Finanze, │
 │ │Dipartimento del Tesoro, │
 │ │Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI │
 │ │Via XX Settembre, 97 │
 │ │I -00187 Rome │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA CIPRU │[text în limba greacă] │
 │ │Ministerul Finanţelor │
 │ │Divizia pentru Finanţe şi Investiţii │
 │ │Str. Michael Karaoli şi Grigori Afxentiou │
 │ │CY - 1439 Nicosia │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA LETONIA │Latvijas Republikas Finansu Ministrija │
 │ │Smilsu iela 1 │
 │ │LV - 1919, Riga │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA LITUANIA │Lietuvos Respublikos Finansu Ministerija │
 │ │Lukiskiy 2 │
 │ │LT - 01512 Vilnius │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │DUCATUL LUXEMBURG │Ministere des Finances, │
 │ │3, rue de la Congregation, │
 │ │L-2931 Luxembourg │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA UNGARIA │Nemzetgazdasagi Miniszterium │
 │ │1051 Budapest, Jezsef nador ter 2-4 │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA MALTA │Miniseru tal-Finanzi, I-Ekonomija u Investiment │
 │ │Maison Demandois │
 │ │MT-Valletta VLT 2000 │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REGATUL OLANDEI │Ministerie van Financien │
 │ │Prinses Beatrixlaan 512 │
 │ │NL-2511 CW Den Haag │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA AUSTRIA │Bundesministerium fur Finanzen │
 │ │Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmarkte│
 │ │Johannesgasse 5 │
 │ │A-1010 Wien │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA POLONIA │Ministerstwo Finansow │
 │ │Ul. Swietokrzyska 12 │
 │ │PL-00-916 Warszawa │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA PORTUGALIA │Miniterio das Financas │
 │ │Direccăo Geral do Tesouro │
 │ │Rua da Alfândega, 5-1° andar │
 │ │P-1194 Lisboa │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │ROMÂNIA │Ministerul Finanţelor Publice │
 │ │Direcţia Generală Relaţii Financiare │
 │ │Internaţionale │
 │ │Str. Apolodor nr. 17 │
 │ │RO-sector 5, Bucureşti │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA SLOVENIA │Ministrstvo za Finance │
 │ │Zupanciceva 3 │
 │ │SI-1502 Ljubljana │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA FINLANDA │Ulkoasiainministerio │
 │ │Kehityspoliittinen osasto │
 │ │Yleisen Kehityspolitiikan ja suunnittelun │
 │ │yksikko │
 │ │Katajanokanlaituri 3 │
 │ │FIN-00161 Helsinki │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REPUBLICA SLOVACIA │Ministerstvo Financii Slovenskej Republiky │
 │ │Sekcia medzinarodnych vzt'ahov │
 │ │Stefanovicova 5 │
 │ │SK-817 82 Bratislava │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REGATUL SUEDIEI │Finandepartementet/Ministerul Finanţelor, │
 │ │Internationella avdelningen/Departamentul │
 │ │Internaţional │
 │ │Drottninggatan 21 │
 │ │S-10333 Stockholm │
 ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
 │REGATUL UNIT AL MARII │The Head of Europe Department, │
 │BRITANII ŞI IRLANDEI DE │Department for Internaţional Development, │
 │NORD │22 Whitehall │
 │ │UK-London SW1A 2EG │
 │ │United Kingdom │
 └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Notă CTCE:
    Imaginea anexei 1 - Lista adreselor conform articolului 10 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 20 iulie 2016 la paginile 11-12 (a se vedea imaginile asociate).
──────────


    ANEXA 2

               Participaţia garanţilor la data prezentei Garanţii


 ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
 │ Capitalul Băncii │ EUR │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Subscris de către statele membre, după cum urmează: │ 243 284 154 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Germania │ 39 195 022 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Franţa │ 39 195 022 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Italia │ 39 195 022 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Regatul Unit │ 39 195 022 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Spania │ 23 517 013 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Belgia │ 10 864 587 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Olanda │ 10 864 587 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Suedia │ 7 207 577 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Danemarca │ 5 501 052 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Austria │ 5 393 232 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Polonia │ 5 017 144 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Finlanda │ 3 098 617 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Grecia │ 2 946 995 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Portugalia │ 1 899 171 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Republica Cehia │ 1 851 369 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Ungaria │ 1 751 480 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Irlanda │ 1 375 262 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │România │ 1 270 021 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Croaţia │ 891 165 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Slovacia │ 630 206 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Slovenia │ 585 089 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Bulgaria │ 427 869 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Lituania │ 367 127 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Luxemburg │ 275 054 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Cipru │ 269 710 500 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Letonia │ 224 048 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Estonia │ 173 020 000 │
 ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │Malta │ 102 665 000 │
 └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 3
                         Definirea riscurilor politice

    Netransferarea de valută, expropriere, război sau conflict civil şi denegarea în justiţie la încălcarea contractului
    1. Netransferarea valutei
    înseamnă:
    orice acţiune întreprinsă de un Guvern gazdă care, direct sau indirect, împiedică un Debitor garantat să convertească fonduri din valuta locală în valuta Acordului de împrumut sau într-o valută liber convertibilă sau orice altă valută considerată acceptabilă de către Bancă sau îl împiedică pe acesta să transfere în afara Ţării gazdă fondurile în valuta locală respectivă sau în valuta în care au fost convertite, pentru scopul de a (i) achita o Sumă garantată, (ii) primi o Sumă garantată în valuta specificată şi în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite sau (iii) recupera o Sumă garantată care a fost achitată corespunzător; şi
    orice lipsă de acţiune a Guvernului gazdă în sensul efectuării sau permiterii conversiei sau transferului valutar de către sau în numele Băncii sau al unui Debitor garantat;
    dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    (a) Debitorul garantat are posibilitatea de a obţine în mod liber şi legal, în Ţara gazdă, valuta locală sau altă valută în care a fost convertită valuta locală; şi
    (b) Debitorul garantat respectiv, sau, după caz, Banca au încercat fără succes timp de 30 zile să finalizeze, prin toate mijloacele rezonabile, formalităţile necesare în vederea efectuării conversiei sau transferului.
    2. Expropriere
    înseamnă:
    orice măsură sau set de măsuri luate, dictate, autorizate, ratificate sau aprobate de Guvernul gazdă, care sunt menite a reprezenta o acţiune administrativă sau legislativă şi constituie expropriere în sensul acestei secţiuni 2.
    O măsură constituie un act de expropriere în înţelesul acestei secţiuni 2, dacă această măsură:
    (a) împiedică Debitorul garantat să achite o Sumă garantată şi are drept consecinţă o neîndeplinire a obligaţiei contractuale care continuă timp de 90 zile; sau
    (b) lipseşte un Terţ garant sau Banca, pe o perioadă de 90 zile, de drepturile care le revin în calitate de creditori faţă de o garanţie colaterală sau garanţiile comerciale de rambursare în baza plăţilor planificate care au depăşit termenul de scadenţă, din alte motive decât consecinţa unuia dintre riscurile definite în această anexă; sau
    (c) lipseşte un Terţ garant sau Banca, pe o perioadă de 90 zile, de posibilitatea de a utiliza fondurile depuse fie în valuta locală, fie într-o valută străină, la o instituţie financiară din Ţara gazdă, personal sau în numele lor, în scopul recuperării prin plăţi planificate.
    Nicio măsură luată de Guvernul gazdă nu va fi considerată măsură de expropriere dacă se încadrează în categoria măsurilor nediscriminatorii bona fide cu aplicare generală, de tipul celor pe care guvernele le întreprind în mod normal pentru interesul public, în scopuri precum asigurarea siguranţei publice, majorarea veniturilor fiscale, protejarea mediului înconjurător sau reglementarea activităţilor economice, cu excepţia situaţiei în care măsura respectivă este aplicată de către Guvernul gazdă cu efect de confiscare.
    Încălcarea de către un Guvern gazdă a obligaţiei contractuale datorate unui Debitor garantat nu va constitui în sine o măsură de expropriere.
    3. Război sau conflict civil
    înseamnă:
    orice act de război (declarat sau altfel), revoluţie, insurecţie, război civil, revoltă sau acţiune socială, de terorism sau sabotaj, care au ca efect direct şi imediat:
    (i) împiedicarea unui Debitor garantat de a achita o Sumă garantată pe o perioadă de 90 zile; sau
    (ii) împiedicarea unui Terţ garant sau împiedicarea Băncii, pe o perioadă de 90 zile, de a recupera sumele garantate care au fost plătite corespunzător sau de a primi Sume garantate în valuta corespunzătoare şi în maniera contractuală prevăzută.
    În toate aceste situaţii, pentru a constitui un act de război sau conflict civil, actul respectiv trebuie să fi fost întreprins cu intenţia de a urmări un obiectiv politic. Actele întreprinse în principal în scopul de a sprijini munca, ocuparea forţei de muncă, interesele studenţilor sau alte obiective care nu sunt de natură politică nu vor fi tratate în această secţiune 3.
    Perioadele de timp de 30 zile şi 90 zile la care se face referire în secţiunile 1, 2 şi 3 din această anexă nu se vor aplica dacă neîndeplinirea obligaţiei de plată, lipsirea de drepturi sau nerecuperarea rezultă din prelungirea unui eveniment, aşa cum este definit în această anexă, a cărui existenţă a fost în mod corespunzător stabilită într-un eveniment anterior de neachitare a obligaţiei contractuale pentru care s-au aplicat deja perioadele la care se face referire mai sus.
    4. Denegarea justiţiei la încălcarea contractului
    înseamnă:
    repudierea sau încălcarea de către un Guvern gazdă a unui acord de proiect (aşa cum este definit mai jos) unde repudierea sau încălcarea:
    (i) împiedică sau contribuie în mod substanţial la împiedicarea Debitorului garantat de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de Bancă; sau
    (ii) împiedică Banca sau un Terţ garant să realizeze întreaga valoare a Garanţiei luate pentru veniturile sau alte beneficii derivate din orice garanţie reală imobiliară inclusă în acordul de proiect.
    Acoperirea se va limita la cazurile în care un tribunal arbitral emite o sentinţă definitivă şi irevocabilă în care se acordă părţii relevante despăgubirile solicitate de aceasta ca urmare a unui act de încălcare sau repudiere; cu condiţia ca:
    (a) sentinţa să fie pentru o sumă de bani specificată şi să fie dată ca urmare a încălcării unei obligaţii contractuale sau ca urmare a unei repudieri în acordul de proiect de către Guvernul gazdă;
    (b) partea relevantă a depus eforturi rezonabile pentru a epuiza toate remediile legale de aplicare a sentinţei împotriva Guvernului gazdă pe o perioadă de 180 zile consecutive de la data sentinţei. Un Terţ garant poate face o cerere de siguranţă faţă de Bancă în cazurile în care această perioadă nu a expirat în perioada de excludere de 2 ani prevăzută în articolul 2.03 (ii) din această Garanţie. Această cerere de siguranţă nu îndreptăţeşte Banca să efectueze o cerere de plată în cadrul acestei Garanţii, însă serveşte ca mijloc de suspendare a perioadei de excludere prevăzută în articolul 2.03 (ii) din această Garanţie. Orice parte rămasă din perioada de excludere va începe să curgă din nou la expirarea perioadei de aplicare. Banca va informa garanţii cu privire la orice cereri de siguranţă efectuate de un Terţ garant;
    (c) refuzul Guvernelor gazdă de a pune în aplicare sentinţa este arbitrar şi/sau discriminatoriu.
    În acest scop:
    (a) Un "tribunal arbitral" înseamnă orice tribunal arbitral sau juriu, indiferent de locul unde este stabilit, care este independent de Guvernul gazdă şi căruia i se încredinţează, conform acordului de proiect, emiterea unei decizii arbitrale finale, obligatorii şi irevocabile în cazul unei solicitări ale unei părţi relevante din acordul respectiv şi a cărui sentinţă poate fi pusă în aplicare în Ţara gazdă în conformitate cu prevederile Convenţiei de la New York privind recunoaşterea şi aplicarea deciziilor arbitrale;
    (b) O decizie este considerată a fi "obligatorie", dacă aceasta creează drepturi legale ale părţilor în legătură cu fondul disputei dintre părţi;
    (c) O decizie este considerată "aplicabilă" doar în situaţia în care tribunalul arbitral care emite această decizie sau orice alt organism competent nu suspendă sau neagă aplicarea acestei decizii;
    (d) O decizie a unui tribunal arbitral este considerată "definitivă", dacă perioada în care se poate depune un apel sau o contestare a expirat fără să fi intervenit un apel sau o contestare admisibile;
    (e) "Proiect" înseamnă un proiect în sfera de cuprindere a Cadrului Cotonou şi care este descris într-un Raport de credit al proiectului;
    (f) "Acordul proiectului" înseamnă un acord, contract sau angajament contractual intervenit între o parte relevantă şi un Guvern gazdă, care este direct legat de un proiect şi este, în opinia rezonabilă a Băncii, de o importanţă crucială în ceea ce priveşte viabilitatea financiară şi tehnică a proiectului, incluzând, ca exemplificare, oricare dintre următoarele tipuri de acorduri sau angajamente, şi anume acorduri de furnizare de bunuri, acorduri de exploatare, acorduri de subvenţionare, acorduri de utilizator, concesiuni, licenţe de exploatare sau mecanisme de stabilire a preţurilor;
    (g) "Parte relevantă" înseamnă un Împrumutat sau o companie-mamă sau filială a Împrumutatului situată în aceeaşi ţară cu Împrumutatul.
    Partea relevantă sau Terţul garant va avea obligaţia de a depune toate eforturile rezonabile pentru a epuiza metodele disponibile de punere în aplicare a unei decizii emise faţă de Guvernul gazdă sau de a utiliza toate mijloacele rezonabile pentru a se asigura că partea relevantă sau Terţul garant care are capacitatea de a exercita aceste mijloace va face acest lucru.
    Orice acord încheiat cu un Debitor garantat va rezerva Băncii dreptul de a specifica măsurile pe care partea relevantă sau Terţul garant le vor întreprinde sau se vor asigura că vor fi întreprinse, în vederea punerii în aplicare a unei decizii arbitrale cu privire la o solicitare privind încălcarea sau repudierea unui contract. Banca nu are obligaţia de a solicita vreuneia dintre părţi să ia măsuri care nu sunt, în opinia Băncii, proporţionale cu potenţialele beneficii ale părţii respective.
    Banca poate fi de acord cu rambursarea către orice Debitor garantat a costurilor rezonabile cu procedurile de punere în aplicare a sentinţelor/deciziilor. Garanţii vor rambursa Băncii toate costurile care decurg de aici.
    5. Excludere generală
    Niciuna dintre următoarele nu vor garanta solicitarea executării unei Garanţii:
    - un act al Guvernului gazdă pentru care Debitorul garantat sau, în cazul secţiunii 4 din această anexă, partea relevantă, şi-a exprimat consimţământul liber sau în care cauza preponderentă constă în conduita ilegală şi neacceptabilă a Debitorului garantat sau a părţii relevante;
    - un risc politic, conform definiţiei de mai sus, care prevalează în mod clar la data la care Banca semnează Acordul de împrumut relevant sau acordul de Garanţie şi care produce efectele la care se face referire în această anexă la data respectivă.


    ANEXA 4

      Acord de Garanţie între statele membre şi BEI datat ZZ/LL/AA pentru
                   împrumuturile acordate de BEI din resurse
                  proprii în cadrul protocoalelor financiare*)

    Fişă de informare semestrială la data [31/12/AA] [30/06/AA], conform articolului 4.03 din Acordul de Garanţie
    (Toate sumele sunt exprimate în mii euro.)

    A. Operaţiuni de împrumut raportate anterior


 ┌──────────┬───────┬──────────┬────────────┬─────────────┬──────┬───┬───────┬──────────┬──────────┐
 │Data │Proiect│Împrumutat│Valoarea │Sume trase şi│Terţ │Act│Sector │Solicitare│Următoarea│
 │semnăturii│ │ │împrumutului│nerambursate │garant│ │public/│estimată │plată*2) │
 │ │ │ │ │ │ │ │privat │D/N*1) │ │
 ├──────────┼───────┼──────────┼────────────┼─────────────┼──────┼───┼───────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └──────────┴───────┴──────────┴────────────┴─────────────┴──────┴───┴───────┴──────────┴──────────┘


    B. Operaţiuni de împrumut noi


 ┌────┬───────┬──────────┬────────────┬─────────────┬──────┬───┬───────┬──────────┬──────────┐
 │Data│Proiect│Împrumutat│Valoarea │Sume trase şi│Terţ │Act│Sector │Solicitare│Următoarea│
 │ │ │ │împrumutului│nerambursate │garant│ │public/│estimată │plată*2) │
 │ │ │ │ │ │ │ │privat │Da/Nu*1) │ │
 └────┴───────┴──────────┴───────┬────┼─────────────┼──────┴───┴───────┴──────────┴──────────┘
                      TOTALA + B │ │ │
                                 └────┴─────────────┘


    Note:
    *1) Împrumut notat cu Yes în "solicitarea preconizată" reprezintă faptul că sumele solicitate anterior în contul Garanţiei nu au fost încă rambursate statelor membre şi pentru care Banca estimează solicitarea executării Garanţiei şi la următoarea plată.
    *2) Suma în euro a următoarei plăţi în contul capitalului sau dobânzii (semestrială, dacă nu se specifică altfel). Sumele sunt orientative şi declarate fără asumarea responsabilităţii, deoarece pot varia în funcţie de fluctuaţia cursului de schimb şi a altor factori, cum ar fi eliberarea sumelor ulterioare din Împrumut.


    ANEXA 5

                   Foaie de informare semestrială la data de
            [31/12/AA] [30/06/AA] cu privire la limitele de prudenţă

                      ┌───────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┐
                      │ │ Plafon │ Aprobare netă │ │
                      │ │ │ │ │
                      ├───────────┼────┬────────┼────────┬──────┼──────┬──────┤
                      │ │ % │milioane│milioane│% din │ │ │
                      │ │ │ EUR │ EUR │plafon│ │ │
 Operaţiuni suverane ├───────────┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
 ca procent din │Cotonou I │ 60%│ 1032│ │ │ │ │
 mandatul Cotonou │Cotonou II │ 80%│ 1624│ │ │ │ │
                      │Cotonou III│ 80%│ 2080│ │ │ │ │
 Plafon-ţintă la ├───────────┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
 pierderea estimată pe│Cotonou I │ 8%│ │ │ │ │ │
 portofoliul de │Cotonou II │ 8%│ │ │ │ │ │
 împrumuturi pentru │Cotonou III│ 8%│ │ │ │ │ │
 suverani │ │ │ │ │ │ │ │
                      │ │ │ │ │ │ │ │
 Datorie restantă a ├───────────┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
 împrumutaţilor │Cotonou I │ 25%│ 258│ │ │ │ │
 suverani cu rating C │Cotonou II │ 25%│ 406│ │ │ │ │
 ca procent din │Cotonou III│ 25%│ 520│ │ │ │ │
 portofoliul suveran │ │ │ │ │ │ │ │
                      │ │ │ │ │ │ │ │
 Expunere suverană ├───────────┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
 faţă de o singură │Cotonou I │ 20%│ 206│ │ │ │ │
 ţară, ca procent din │Cotonou II │ 20%│ 325│ │ │ │ │
 expunerea totală │Cotonou III│ 20%│ 416│ │ │ │ │
                      └───────────┴────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016