Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 7 decembrie 2015  privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 7 decembrie 2015 privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016 ──────────     Aprobat de Legea nr. 97 din 16 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 19 mai 2016. ──────────

    Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, denumite în continuare împreună părţi şi fiecare separat partea,
    având în vedere excelentele relaţii care există între România şi Republica Algeriană Democratică şi Populară,
    reafirmând ataşamentul lor la principiile şi obiectivele Cartei Naţiunilor Unite şi în special la acelea care se referă la respectarea independenţei şi suveranităţii statelor,
    aspirând la stabilirea unei cooperări reciproc avantajoase bazate pe respect, încredere şi luarea în considerare a intereselor fiecărei părţi,
    dorind să promoveze cooperarea între forţele lor armate, precum şi între industriile lor de apărare,

    au convenit următoarele:

    ART. 1
    În termenii prezentului acord, părţile se angajează să acţioneze de comun acord pentru promovarea şi favorizarea cooperării în domeniile apărării, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale acestora şi angajamentele lor internaţionale.
    ART. 2
    În sensul prezentului acord, prin termenii de mai jos se înţelege:
    a) parte trimiţătoare - partea căreia îi aparţine personalul militar şi/sau civil care se află pe teritoriul statului celeilalte părţi;
    b) parte primitoare - partea pe teritoriul statului căreia se află personalul militar şi/sau civil al părţii trimiţătoare, în staţionare sau în tranzit;
    c) Personal militar şi/sau civil - personalul aparţinând forţelor armate ale uneia dintre părţi, care se află pe teritoriul statului celeilalte părţi, în cadrul aplicării prezentului acord;
    d) forţe armate - unităţi sau formaţiuni ale trupelor de uscat, ale marinei sau ale forţelor aeriene sau orice alt corp militar al uneia dintre părţi.
    ART. 3
    3-1. În cadrul prezentului acord, părţile convin să pună în aplicare şi să dezvolte cooperarea în următoarele domenii:
    a) cooperarea în domeniile industriei de apărare între entităţile părţilor;
    b) achiziţionarea de sisteme de arme, de echipamente, de materiale de apărare şi de produse ale industriei militare;
    c) transferul de tehnologie şi de know-how în domeniile reparaţiei şi modernizării echipamentelor militare;
    d) dezvoltarea contactelor şi relaţiilor între ministerele apărării ale părţilor prin intermediul vizitelor şi schimburilor de delegaţii oficiale;
    e) invitarea de observatori militari la manevre şi/sau exerciţii naţionale;
    f) schimbul, în limita competenţelor respective ale părţilor, de informaţii şi de experienţe de interes reciproc în chestiuni interesând domeniul apărării;
    g) dezvoltarea cooperării în domeniul topografiei şi geografiei militare;
    h) dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice prin punerea în practică de programe comune de cercetare şi tehnologie;
    i) formarea personalului în instituţii superioare de învăţământ militar şi întărirea legăturilor dintre instituţiile de învăţământ militar, organizarea de consultări şi schimburi de experienţă în problematica pregătirii personalului;
    j) promovarea manifestărilor socio-culturale şi sportive între forţele lor armate.
    3-2. Părţile pot conveni orice alt domeniu stabilit de comun acord, de natură să favorizeze relaţiile lor în domeniul cooperării.
    ART. 4
    4-1. Punerea în aplicare a cooperării prevăzute de prezentul acord ţine în principal de competenţa ministerelor apărării ale părţilor.
    4-2. În situaţia în care este necesar, modalităţile de punere în aplicare pot să fie stabilite prin intermediul protocoalelor şi înţelegerilor specifice.
    ART. 5
    5-1. Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord, părţile convin să înfiinţeze un Comitet mixt însărcinat să:
    a) stabilească concepţia generală a cooperării bilaterale în domeniile definite la art. 3 al prezentului acord, precum şi să organizeze şi să coordoneze această cooperare;
    b) analizeze noile propuneri de cooperare.
    5-2. Comitetul mixt este coprezidat de către un reprezentant desemnat de ministrul apărării al fiecăreia dintre părţi. În plus, Comitetul este compus din reprezentanţi ai părţilor a căror participare se dovedeşte necesară.
    5-3. Comitetul mixt se reuneşte cel puţin o dată pe an, alternativ în România şi Algeria. Acesta întocmeşte un bilanţ al cooperării pentru anul care a trecut, urmăreşte concretizarea acţiunilor în curs şi stabileşte planul de cooperare pentru anul următor.
    5-4. Comitetul mixt îşi va desfăşura activitatea în baza principiilor stabilite de comun acord de către copreşedinţi şi în conformitate cu Regulamentul pe care îl vor adopta.
    ART. 6
    6-1. Personalul militar şi/sau civil al părţii trimiţătoare este obligat să respecte legislaţia, regulamentele şi cutumele părţii primitoare.
    6-2. Personalul militar şi/sau civil al uneia dintre părţi prezent pe teritoriul celeilalte părţi în baza prezentului acord nu poate sub nicio formă să fie asociat la pregătirea sau executarea de operaţiuni de război şi nici la acţiuni de menţinere sau restabilire a ordinii, a securităţii publice sau a suveranităţii naţionale şi nici să intervină în aceste operaţii.
    6-3. În cazul schimburilor de personal militar între unităţile forţelor armate ale părţilor, efectuate în baza prezentului acord, activitatea personalului este supusă regulamentelor militare în vigoare în unitatea primitoare.
    ART. 7
    7-1. Autorităţile ţării gazdă au dreptul de a exercita jurisdicţia lor naţională asupra persoanelor părţii trimiţătoare aflate în vizită pe teritoriul părţii primitoare, atunci când acestea comit infracţiuni prevăzute şi pedepsite de legislaţia părţii primitoare.
    7-2. Cu toate acestea, autorităţile părţii trimiţătoare au dreptul de a-şi exercita în mod prioritar jurisdicţia asupra propriului personal în următoarele cazuri:
    - infracţiuni care ameninţă securitatea sau bunurile părţii trimiţătoare;
    - infracţiuni care rezultă din orice act sau omisiune săvârşite cu intenţie sau din neglijenţă în exerciţiul misiunii sau în legătură cu aceasta.
    În ipoteza vizată de cel de-al doilea alineat, autorităţile părţii trimiţătoare pot renunţa la dreptul lor de jurisdicţie prioritar şi informează în acest sens autorităţile părţii primitoare.
    ART. 8
    8-1. Fiecare parte renunţă la orice cerere de despăgubire împotriva celeilalte părţi, precum şi împotriva personalului militar şi/sau civil pentru daune cauzate personalului sau bunurilor sale, rezultând din activităţi care au legătură cu aplicarea prezentului acord, cu excepţia neglijenţei grave sau a intenţiei. Determinarea existenţei unei neglijenţe grave sau a intenţiei este de competenţa autorităţilor părţii căreia îi aparţine autorul faptei.
    8-2. Despăgubirile plătite pentru repararea daunelor provocate terţilor în urma unei proceduri amiabile sunt repartizate în părţi egale de către partea trimiţătoare şi partea primitoare, atunci când paguba este imputabilă celor două părţi sau atunci când nu este posibil de a imputa responsabilitatea uneia sau alteia dintre părţi.
    8-3. Când dauna este imputabilă unei singure părţi, aceasta din urmă va răspunde de plata sumei totale a despăgubirilor datorate.
    8-4. Despăgubirile pentru repararea daunelor cauzate terţilor acordate în urma unei proceduri contencioase sunt în sarcina părţii care a pierdut, în conformitate cu decizia justiţiei dată în acest cadru şi în proporţiile stabilite de aceasta.
    ART. 9
    9-1. Partea primitoare ia măsurile utile pentru a facilita intrarea şi ieşirea pe/din teritoriul său a echipamentelor, fondurilor şi cantităţilor rezonabile care ţin de aprovizionare, a materialelor şi mărfurilor necesare executării normale a activităţilor comune sau naţionale desfăşurate în cadrul prezentului acord.
    9-2. Autorităţile militare ale părţii primitoare sprijină forţele părţii trimiţătoare în orice demersuri administrative şi tehnice necesare aplicării prezentului articol.
    ART. 10
    10-1. Fiecare parte suportă cheltuielile deplasării dus-întors ale personalului său în/din teritoriul statului părţii primitoare. Orice transport efectuat cu mijloace militare în interiorul teritoriului statului unei părţi este în sarcina acesteia din urmă.
    10-2. În cazul vizitelor şi schimbului de personal militar şi civil stabilite la cel mult 5 persoane şi pe o durată maximă de 5 zile, cheltuielile de hrană şi cazare a persoanelor respective sunt în sarcina părţii primitoare în baza principiului reciprocităţii.
    10-3. În cazul exerciţiilor şi antrenamentelor comune, modalităţile de repartizare a sarcinilor financiare vor fi prevăzute în înţelegeri specifice.
    ART. 11
    11-1. Personalul militar şi civil al părţii trimiţătoare are acces la îngrijirile medicale necesare în cadrul serviciului de sănătate al armatei părţii primitoare, în aceleaşi condiţii ca cele asigurate pentru propriul personal.
    11-2. Actele medicale realizate de către serviciile medicale de unitate sau de garnizoană, precum şi evacuările medicale de urgenţă cu aeronave militare de urgenţă sunt gratuite.
    11-3. Cheltuielile cu evacuările medicale cu mijloace aeriene civile, spitalizările, consultaţiile, examinările şi îngrijirile în mediul spitalicesc civil sunt rambursate de către partea căreia îi aparţine personalul tratat.
    11-4. Decesul unui membru al personalului este declarat neîntârziat autorităţilor competente din punct de vedere teritorial ale părţii primitoare. Autorităţile competente care ridică defunctul pot dispune de corp din momentul în care le-a fost notificată autorizaţia de către autoritatea competentă a părţii primitoare. Transportul corpului se efectuează în conformitate cu reglementările părţii primitoare.
    ART. 12
    12-1. Părţile, în conformitate cu legislaţia şi cu reglementările naţionale ale acestora, se angajează să asigure protecţia informaţiilor, documentelor, materialelor şi a echipamentelor primite în cursul aplicării prezentului acord sau care rezultă din activităţile comune. În acest cadru, acestea vor lua aceleaşi măsuri ca cele impuse pentru protecţia propriilor informaţii clasificate, la un nivel echivalent.
    12-2. Fără consimţământul scris al unei părţi, cealaltă parte nu poate divulga terţilor informaţiile pe care le-a primit sau dobândit cu ocazia aplicării prezentului acord.
    12-3. Informaţia obţinută în cadrul aplicării prevederilor prezentului acord nu va putea fi utilizată de o parte în detrimentul intereselor celeilalte părţi.
    12-4. Părţile convin să detalieze dispoziţiile prezentului articol printr-un acord de protecţie reciprocă a informaţiilor clasificate.
    ART. 13
    Divergenţele de orice natură generate de aplicarea sau de interpretarea prezentului acord vor fi soluţionate de către părţi în mod amiabil prin consultări şi negocieri.
    ART. 14
    14-1. Prezentul acord poate fi amendat în orice moment prin consimţământul reciproc al părţilor, printr-un schimb de scrisori prin canale diplomatice.
    14-2. În cazul în care sunt necesare consultări, acestea vor trebui să aibă loc într-un termen care nu va depăşi 90 de zile, începând de la data primirii propunerii de amendare.
    14-3. Amendamentul va intra în vigoare în conformitate cu prevederile primului alineat al art. 16 al prezentului acord.
    ART. 15
    Prezentul acord nu va afecta drepturile şi obligaţiile părţilor decurgând din alte tratate şi acorduri internaţionale încheiate de către statele acestora.
    ART. 16
    16-1. Fiecare parte notifică celeilalte îndeplinirea formalităţilor cerute pe teritoriul său pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Acesta intră în vigoare la data primirii ultimei notificări.
    16-2. Prezentul acord este încheiat pentru o durată de 10 ani. Aceasta este prelungită în fiecare an prin tacită reconducţiune pentru încă un an, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi exprimă intenţia de a-l denunţa, în acest caz denunţarea trebuind să se facă în scris cu 6 luni înainte de încheierea anului în curs.
    16-3. Încetarea valabilităţii prezentului acord nu afectează executarea la termen a instrumentelor juridice încheiate în baza sa, cu excepţia situaţiei în care părţile convin altfel.
    16-4. În cazul denunţării prezentului acord, prevederile articolelor 12 şi 16 alin. 3 rămân valabile.

    Reprezentanţii deplin autorizaţi ai părţilor au semnat prezentul acord.
    Semnat la Alger la 7 decembrie 2015, în două exemplare originale, în limbile română, arabă şi franceză, cele trei texte fiind egal autentice.
    În caz de divergenţă în interpretarea sau aplicarea prezentului acord, varianta în limba franceză va constitui text de referinţă.


                           Pentru Guvernul României,
                                 Valeriu Nicuţ,
           secretar de stat pentru politica de apărare şi planificare

         Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare,
                        general-maior Mohamed Zenakhri,
              secretar general al Ministerului Apărării Naţionale

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016